Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsam PC


einfinity

Recommended Posts

Hej!

Har fått ta hand om kompisens PC med 64 bitars Windows 7 som verkar vara infekterad av diverse. När jag kör chrome så visas en massa fönster om både det ena och andra. Den är också väldigt långsam i uppstarten.

 

Har kikat på guiden:

//eforum.idg.se/topic/218337-till-dig-med-virus-eller-andra-skadliga-program-i-datorn/

 

Jag har kört Farbar Recovery Scan Tool (FRST) och här kommer logg och bifogar addition.txt Addition.txt.

 

Hemsk tacksam för lite hjälp med att få ordning på PC:n :-)

 

//Emelie

 

Scan result of Farbar Recovery Scan Tool (FRST.txt) (x64) Version: 19-04-2015
Ran by Nilsson (administrator) on NILSSON-VAIO on 19-04-2015 14:44:02
Running from C:\Users\Nilsson\Desktop
Loaded Profiles: Nilsson (Available profiles: Nilsson)
Platform: Windows 7 Professional Service Pack 1 (X64) OS Language: Svenska (Sverige)
Internet Explorer Version 11 (Default browser: Chrome)
Boot Mode: Normal
Tutorial for Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/

==================== Processes (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the process will be closed. The file will not be moved.)

(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgrsa.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgcsrva.exe
(AuthenTec, Inc) C:\Program Files\TrueSuite\TrueSuite.Service.exe
() C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atiesrxx.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\wlanext.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSAmpPalService.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\BluetoothHS\BTHSSecurityMgr.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe
(Realsil Microelectronics Inc.) C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftvsa.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgr.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgnsa.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgemca.exe
(AVG Secure Search) C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.4.0\ToolbarUpdater.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESMgrSub.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe
() C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.4.0\loggingserver.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Microsoft Application Virtualization Client\sftlist.exe
(Microsoft Corp.) C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVCM.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\microsoft shared\Virtualization Handler\CVHSVC.EXE
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe
(AMD) C:\Windows\System32\atieclxx.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNClient.exe
() C:\Program Files (x86)\ASP\AdvancedSystemProtector.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Control Center\VESGfxMgr.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxext.exe
(Sony of America Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\listener.exe
(AuthenTec Inc.) C:\Program Files\TrueSuite\TrueSuite.TouchControl.exe
() C:\Program Files (x86)\RocketTab\Client.exe
(Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
(Intel® Corporation) C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\hkcmd.exe
(Intel Corporation) C:\Windows\System32\igfxpers.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
(AuthenTec, Inc.) C:\Program Files\TrueSuite\TrueSuite.ClientAppLogonExe.exe
(AuthenTec, Inc.) C:\Program Files\TrueSuite\x86\TrueSuite.ClientAppLogonExe.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe
(Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe
(Microsoft Corporation) C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe
(Dropbox, Inc.) C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
(Adobe Systems Inc.) C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\acrotray.exe
(Oracle Corporation) C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
(Hewlett-Packard) C:\Program Files (x86)\HP\HP Software Update\hpwuschd2.exe
(AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe
() C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\rundll32.exe
(ALPS) C:\Program Files\Apoint\Apvfb.exe
(Alps Electric Co., Ltd.) C:\Program Files\Apoint\ApntEx.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe
(Intel Corporation) C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btplayerctrl.exe
(Advanced Micro Devices Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
(ATI Technologies Inc.) C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
(AVG Secure Search) C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\avgcefrend.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCSystemTray.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCService.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAgent.exe
(Caspeco AB) C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Apps\2.0\P3X7LKVE.KE0\KWPW8902.2QN\busi..tion_f6fe32e50e0a4676_002e.0009_b1217f7b723d0b77\Business Control .NET.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\vds.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Update Common\VUAgent.exe
(Sony Corporation) C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCAdmin.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreamsDownloader.exe
(Apple Inc.) C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe
(Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
() C:\ProgramData\HP Photo Creations\Communicator.exe
(Farbar) C:\Users\Nilsson\Desktop\FRST64 (1).exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
(Farbar) C:\Users\Nilsson\Desktop\FRST64 (1).exe
(Hewlett-Packard Co.) C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\HPNetworkCommunicator.exe


==================== Registry (Whitelisted) ==================

(If an entry is included in the fixlist, the registry item will be restored to default or removed. The file will not be moved.)

HKLM\...\Run: [RtHDVCpl] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [11490408 2011-06-16] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [RtHDVBg] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe [2179688 2011-06-16] (Realtek Semiconductor)
HKLM\...\Run: [intelPAN] => C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\iFrmewrk.exe [1935120 2011-05-02] (Intel® Corporation)
HKLM\...\Run: [bTMTrayAgent] => rundll32.exe "C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\btmshell.dll",TrayApp
HKLM\...\Run: [Apoint] => C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe [234832 2011-10-31] (Alps Electric Co., Ltd.)
HKLM\...\Run: [ClientAppLogon] => C:\Program Files\TrueSuite\TrueSuite.ClientAppLogonExe.exe [421192 2011-04-26] (AuthenTec, Inc.)
HKLM\...\Run: [ClientAppLogon32] => C:\Program Files\TrueSuite\x86\TrueSuite.ClientAppLogonExe.exe [308040 2011-04-26] (AuthenTec, Inc.)
HKLM\...\Run: [iTunesHelper] => C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe [169768 2015-02-13] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [iAStorIcon] => C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe [284440 2011-05-20] (Intel Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [startCCC] => c:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [343168 2011-10-11] (Advanced Micro Devices, Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [iSBMgr.exe] => C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [60552 2011-09-20] (Sony Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [Adobe Acrobat Speed Launcher] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrobat_sl.exe [41360 2014-09-04] (Adobe Systems Incorporated)
HKLM-x32\...\Run: [Acrobat Assistant 8.0] => C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Acrotray.exe [840592 2014-09-04] (Adobe Systems Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [APSDaemon] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe [60712 2015-02-13] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: ["C:\Program Files (x86)\D-Link\D-ViewCam\MainConsole.EXE"] => C:\Program Files (x86)\D-Link\D-ViewCam\MainConsole.exe [13676040 2013-03-22] (D-Link Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [sunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [256896 2014-05-07] (Oracle Corporation)
HKLM-x32\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files (x86)\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [96056 2013-05-30] (Hewlett-Packard)
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKLM-x32\...\Run: [QuickTime Task] => C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe [421888 2014-10-02] (Apple Inc.)
HKLM-x32\...\Run: [AVG_UI] => C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgui.exe [3723728 2015-03-25] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
HKLM-x32\...\Run: [vProt] => C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\vprot.exe [3033112 2015-03-02] ()
Winlogon\Notify\igfxcui: C:\Windows\system32\igfxdev.dll (Intel Corporation)
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\...\Run: [swg] => C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [39408 2012-11-29] (Google Inc.)
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\...\Run: [HP Photosmart 5510 series (NET)] => C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\ScanToPCActivationApp.exe [2676584 2011-09-16] (Hewlett-Packard Co.)
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\...\Run: [iCloudServices] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe [43816 2014-11-21] (Apple Inc.)
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\...\Run: [ApplePhotoStreams] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe [43816 2014-11-21] (Apple Inc.)
AppInit_DLLs: C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil64.dll => C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil64.dll [77856 2014-10-07] ()
Startup: C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Dropbox.lnk
ShortcutTarget: Dropbox.lnk -> C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe (Dropbox, Inc.)
Startup: C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\MyPC Backup.lnk
ShortcutTarget: MyPC Backup.lnk -> C:\Program Files (x86)\MyPC Backup\MyPC Backup.exe (No File)
Startup: C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\Övervaka bläckvarningar - HP Photosmart 5510 series (nätverk).lnk
ShortcutTarget: Övervaka bläckvarningar - HP Photosmart 5510 series (nätverk).lnk -> C:\Program Files\HP\HP Photosmart 5510 series\Bin\HPStatusBL.dll (Hewlett-Packard Co.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt1"] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt2"] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt3"] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt4"] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt5"] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt6"] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt7"] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers: ["DropboxExt8"] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt64.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt1"] -> {FB314ED9-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt2"] -> {FB314EDA-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt3"] -> {FB314EDD-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt4"] -> {FB314EDE-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt5"] -> {FB314EDB-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt6"] -> {FB314EDF-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt7"] -> {FB314EDC-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
ShellIconOverlayIdentifiers-x32: ["DropboxExt8"] -> {FB314EE0-A251-47B7-93E1-CDD82E34AF8B} => C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox\bin\DropboxExt.25.dll (Dropbox, Inc.)
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION

==================== Internet (Whitelisted) ====================

(If an item is included in the fixlist, if it is a registry item it will be removed or restored to default.)

HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
ProxyEnable: [s-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001] => Internet Explorer proxy is enabled.
ProxyServer: [s-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001] => http=127.0.0.1:49199;https=127.0.0.1:49199
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={1DD8FCCF-9F55-473E-BE68-ACCFB620E2E2}&mid=b2ca64ba02d947d09be921f6d103aea4-eef887807169863445b19f80fb536b5e3370f8dc&lang=da&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0215tb&pr=fr&d=2014-12-14 21:46:09&v=4.1.0.411&pid=wtu&sg=&sap=hp
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://vaioportal.sony.eu
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Secondary_Page_URL = http://sony.msn.com
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie
SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKLM -> {2E00D31D-D171-423D-836D-1A4D7EA7F1A9} URL =
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = http://www.bing.com/search?q={searchTerms}&form=SNYEDF&pc=MASE&src=IE-SearchBox
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> DefaultScope {6F2084E3-A3BA-460D-876F-A2CDD8C89F45} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5} URL = http://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {2E00D31D-D171-423D-836D-1A4D7EA7F1A9} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {6F2084E3-A3BA-460D-876F-A2CDD8C89F45} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} URL = https://mysearch.avg.com/search?cid={1DD8FCCF-9F55-473E-BE68-ACCFB620E2E2}&mid=b2ca64ba02d947d09be921f6d103aea4-eef887807169863445b19f80fb536b5e3370f8dc&lang=da&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0215tb&pr=fr&d=2014-12-14 21:46:09&v=4.1.0.411&pid=wtu&sg=&sap=dsp&q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {9FE22CD8-CFB7-4EC3-B49B-0411CE3604EE} URL = https://www.google.com/search?q={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {AC565B2C-486C-479F-8773-3AE6E5B4979D} URL = http://rover.ebay.com/rover/1/0/4?satitle={searchTerms}
SearchScopes: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> {E4CD4DA9-8BF9-4D3D-A9BE-BA8698690A66} URL = http://search.conduit.com/ResultsExt.aspx?q={searchTerms}&SearchSource=4&ctid=CT2504091&CUI=UN16703474029956333&UM=1
BHO: SafeFinder SmartbarEngine -> {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} -> C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
BHO: TrueSuite WebStore -> {5cb2b77d-c8ca-44db-af20-a7a4df462a12} -> C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
BHO: TrueSuite Website Log On -> {8590886E-EC8C-43C1-A32C-E4C2B0B6395B} -> C:\Program Files\TrueSuite\TrueSuite.IEBHO.dll [2011-04-26] (AuthenTec Inc.)
BHO: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28] (Microsoft Corp.)
BHO: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2015-03-03] (Google Inc.)
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2012-01-20] (Sun Microsystems, Inc.)
BHO-x32: Framed Display -> {05b5ef3f-4c6a-426e-b77e-48ebb3e721f1} -> C:\Program Files (x86)\Framed Display\FramedDisplaybho.dll No File
BHO-x32: SafeFinder SmartbarEngine -> {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} -> C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: TrueSuite WebStore -> {5cb2b77d-c8ca-44db-af20-a7a4df462a12} -> C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
BHO-x32: Java Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll [2014-06-18] (Oracle Corporation)
BHO-x32: TrueSuite Website Log On -> {8590886E-EC8C-43C1-A32C-E4C2B0B6395B} -> C:\Program Files\TrueSuite\x86\TrueSuite.IEBHO.dll [2011-04-26] (AuthenTec Inc.)
BHO-x32: Windows Live ID Sign-in Helper -> {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2011-03-28] (Microsoft Corp.)
BHO-x32: AVG Web TuneUp -> {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} -> C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\4.1.0.411\AVG Web TuneUp.dll [2015-03-02] (AVG)
BHO-x32: Google Toolbar Helper -> {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} -> C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2015-03-03] (Google Inc.)
BHO-x32: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper -> {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-04] (Adobe Systems Incorporated)
BHO-x32: No Name -> {ba14329e-9550-4989-b3f2-9732e92d17cc} ->  No File
BHO-x32: Bing Bar Helper -> {d2ce3e00-f94a-4740-988e-03dc2f38c34f} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-10-21] (Microsoft Corporation.)
BHO-x32: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll [2014-06-18] (Oracle Corporation)
BHO-x32: SmartSelect Class -> {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} -> C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-04] (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM - SafeFinder Smartbar - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - C:\Windows\system32\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2015-03-03] (Google Inc.)
Toolbar: HKLM-x32 - Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll [2014-09-04] (Adobe Systems Incorporated)
Toolbar: HKLM-x32 - Bing Bar - {8dcb7100-df86-4384-8842-8fa844297b3f} - C:\Program Files (x86)\Microsoft\BingBar\BingExt.dll [2011-10-21] (Microsoft Corporation.)
Toolbar: HKLM-x32 - SafeFinder Smartbar - {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} - C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll [2010-11-21] (Microsoft Corporation)
Toolbar: HKLM-x32 - Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2015-03-03] (Google Inc.)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> No Name - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> No Name - {E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39} -  No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2015-03-03] (Google Inc.)
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> No Name - {BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC} -  No File
DPF: HKLM-x32 {1ABA5FAC-1417-422B-BA82-45C35E2C908B} http://kitchenplanner.ikea.com/SE/Core/Player/2020PlayerAX_IKEA_Win32.cab
Handler-x32: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\18.2.0\ViProtocol.dll [2014-12-14] (AVG Secure Search)
Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe

FireFox:
========
FF Plugin: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\system32\Macromed\Flash\NPSWF64_16_0_0_305.dll [2015-02-09] ()
FF Plugin: @java.com/JavaPlugin -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\new_plugin\npjp2.dll [2012-01-20] (Sun Microsystems, Inc.)
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @adobe.com/FlashPlayer -> C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_16_0_0_305.dll [2015-02-09] ()
FF Plugin-x32: @Apple.com/iTunes,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\iTunes\Mozilla Plugins\npitunes.dll [2014-10-30] ()
FF Plugin-x32: @avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin -> C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\SiteSafetyInstaller\18.4.0\\npsitesafety.dll No File
FF Plugin-x32: @bankid.com/BankID säkerhetsprogram,version=6.1.0.18 -> C:\Program Files (x86)\BankID\npBispBrowser.dll [2015-01-28] (Finansiell ID-Teknik BID AB)
FF Plugin-x32: @bankid.com/BankID säkerhetsprogram,version=6.3.0.6 -> C:\Program Files (x86)\BankID\npBispBrowser.dll [2015-01-28] (Finansiell ID-Teknik BID AB)
FF Plugin-x32: @google.com/npPicasa3,version=3.0.0 -> C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll [2015-02-13] (Google, Inc.)
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=10.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2014-06-18] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=10.60.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll [2014-06-18] (Oracle Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin-x32: @Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0 -> c:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.30514.0\npctrl.dll [2014-05-13] ( Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office14\NPSPWRAP.DLL [2010-03-24] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3502.0922 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2011-05-13] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @microsoft.com/WLPG,version=15.4.3538.0513 -> C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll [2011-05-13] (Microsoft Corporation)
FF Plugin-x32: @playstation.com/PsndlCheck,version=1.00 -> C:\Program Files (x86)\Sony\PLAYSTATION Network Downloader\nppsndl.dll [2011-08-03] (Sony Computer Entertainment Inc.)
FF Plugin-x32: @rocketlife.com/RocketLife Secure Plug-In Layer;version=1.0.5 -> C:\ProgramData\Visan\plugins\npRLSecurePluginLayer.dll [2013-02-15] (RocketLife, LLP)
FF Plugin-x32: @SonyCreativeSoftware.com/Media Go,version=1.0 -> C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\npmediago.dll [2012-08-02] (Sony Network Entertainment International LLC)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.26.9\npGoogleUpdate3.dll [2015-02-09] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.26.9\npGoogleUpdate3.dll [2015-02-09] (Google Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Acrobat -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Air\nppdf32.dll [2014-09-04] (Adobe Systems Inc.)
FF Plugin-x32: Adobe Reader -> C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll [2014-12-03] (Adobe Systems Inc.)
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [web2pdfextension@web2pdf.adobedotcom] - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn
FF Extension: Adobe Acrobat - Create PDF - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 10.0\Acrobat\Browser\WCFirefoxExtn [2012-01-20]
FF HKLM-x32\...\Firefox\Extensions: [quickprint@hp.com] - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension
FF Extension: SmartPrintButton - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\SmartPrint\QPExtension [2013-03-08]

Chrome:
=======
CHR HomePage: Default -> hxxp://astromenda.com/?f=1&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=
CHR StartupUrls: Default -> "hxxp://astromenda.com/?f=7&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=", "hxxp://www.google.com/"
CHR DefaultSearchKeyword: Default -> astromenda.com
CHR DefaultSearchURL: Default -> http://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=
CHR DefaultSuggestURL: Default -> {google:baseSuggestURL}search?client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}
CHR Profile: C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default
CHR Extension: (Google Slides) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2014-10-07]
CHR Extension: (Google Docs) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2014-10-07]
CHR Extension: (Google Drive) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2012-11-29]
CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2012-11-29]
CHR Extension: (Google Search) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf [2012-11-29]
CHR Extension: (Google Sheets) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2014-10-07]
CHR Extension: (Framed Display) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gagcbogmgkaogoadfcoicjdojbmkegao [2014-10-10]
CHR Extension: (Google Wallet) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2014-10-07]
CHR Extension: (Website Logon) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\oiokdoppleiafjmfmggefbkghfblaplo [2012-11-29]
CHR Extension: (Astromenda New Tab) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae [2014-10-07]
CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2012-11-29]
CHR HKLM\...\Chrome\Extension: [pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\...\Chrome\Extension: [pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae] - https://clients2.google.com/service/update2/crx
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [oiokdoppleiafjmfmggefbkghfblaplo] - C:\Program Files\TrueSuite\x86\tschrome.crx [2010-11-29]
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae] - https://clients2.google.com/service/update2/crx

==================== Services (Whitelisted) =================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

S3 ACDaemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [113152 2010-03-18] (ArcSoft Inc.)
R2 Apple Mobile Device Service; C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe [77128 2015-01-20] (Apple Inc.)
R2 AVGIDSAgent; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgidsagent.exe [3416016 2015-03-25] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 avgwd; C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2015\avgwdsvc.exe [309232 2015-03-25] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R2 FPLService; C:\Program Files\TrueSuite\TrueSuite.Service.exe [294216 2011-04-26] (AuthenTec, Inc)
R2 IconMan_R; C:\Program Files (x86)\Realtek\Realtek PCIE Card Reader\RIconMan.exe [2413056 2011-10-24] (Realsil Microelectronics Inc.) [File not signed]
S3 MyWiFiDHCPDNS; C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe [340240 2011-05-02] ()
R2 SampleCollector; C:\Program Files\Sony\VAIO Care\VCPerfService.exe [260768 2011-08-26] (Sony Corporation)
R2 vToolbarUpdater18.4.0; C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\18.4.0\ToolbarUpdater.exe [1875480 2015-03-02] (AVG Secure Search)
S3 WinDefend; C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll [1011712 2013-05-27] (Microsoft Corporation)
R2 WtuSystemSupport; C:\Program Files (x86)\AVG Web TuneUp\WtuSystemSupport.exe [620056 2015-03-02] ()

==================== Drivers (Whitelisted) ====================

(If an entry is included in the fixlist, the service will be removed from the registry. The file will not be moved unless listed separately.)

R1 Avgdiska; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgdiska.sys [153368 2014-06-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 AVGIDSDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsdrivera.sys [281056 2015-03-25] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 AVGIDSHA; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgidsha.sys [203544 2014-11-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 Avgldx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgldx64.sys [243480 2014-08-28] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgloga; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgloga.sys [341472 2015-02-03] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgmfx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgmfx64.sys [133088 2015-02-05] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R0 Avgrkx64; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgrkx64.sys [31512 2014-06-18] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
R1 Avgtdia; C:\Windows\System32\DRIVERS\avgtdia.sys [284128 2015-02-25] (AVG Technologies CZ, s.r.o.)
S3 TdsNordecr; C:\Windows\System32\DRIVERS\nordecr.sys [28672 2007-10-30] (Todos Data System AB)

==================== NetSvcs (Whitelisted) ===================

(If an item is included in the fixlist, it will be removed from the registry. Any associated file could be listed separately to be moved.)


==================== One Month Created Files and Folders ========

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2015-04-19 14:44 - 2015-04-19 14:44 - 00036584 _____ () C:\Users\Nilsson\Desktop\FRST.txt
2015-04-19 14:32 - 2015-04-19 14:34 - 00050039 _____ () C:\Users\Nilsson\Downloads\Addition.txt
2015-04-19 14:31 - 2015-04-19 14:34 - 00075553 _____ () C:\Users\Nilsson\Downloads\FRST.txt
2015-04-19 14:30 - 2015-04-19 14:44 - 00000000 ____D () C:\FRST
2015-04-19 14:30 - 2015-04-19 14:30 - 02098176 _____ (Farbar) C:\Users\Nilsson\Downloads\FRST64 (2).exe
2015-04-19 14:29 - 2015-04-19 14:30 - 02098176 _____ (Farbar) C:\Users\Nilsson\Desktop\FRST64 (1).exe
2015-04-15 17:45 - 2015-04-15 17:45 - 00000000 ___RD () C:\Program Files (x86)\Skype
2015-04-15 17:45 - 2015-04-15 17:45 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 03298816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wucltux.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 02553856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuaueng.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 00696320 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapi.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 00191488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuwebv.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 00098304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wudriver.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinSetupUI.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 00037376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups2.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:24 - 00035328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wups.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:23 - 00135168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuauclt.exe
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:23 - 00036864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wuapp.exe
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:23 - 00012288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wu.upgrade.ps.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:00 - 00566784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapi.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:00 - 00173056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuwebv.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:00 - 00092672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wudriver.dll
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:00 - 00033792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wuapp.exe
2015-04-15 17:10 - 2015-03-25 05:00 - 00029696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wups.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:25 - 00769536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\invagent.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:25 - 00726528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\generaltel.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:24 - 00957952 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\appraiser.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:24 - 00419840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\devinv.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:24 - 00227328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepdu.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:24 - 00192000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aepic.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:24 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\acmigration.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-23 05:17 - 01111552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aeinv.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:22 - 05557696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:22 - 00155576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:22 - 00095672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecdd.sys
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:19 - 01727904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntdll.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:17 - 00362496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64win.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:17 - 00243712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:17 - 00013312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wow64cpu.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 01461760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 01163264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kernel32.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00728064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00503808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srcore.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00424448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\KernelBase.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00341504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\schannel.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00314880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00309760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ncrypt.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00296960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rstrui.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00215040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\winsrv.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00210944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wdigest.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00136192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspicli.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00112640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\smss.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00086528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\TSpkg.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\srclient.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00043520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\csrsrv.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00029184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\sspisrv.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00028160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\secur32.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\credssp.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:16 - 00016384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntvdm64.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:15 - 00338432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\conhost.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:15 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\auditpol.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:15 - 00031232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsass.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:13 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msaudite.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:13 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msobjs.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\adtschema.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\apisetschema.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:11 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:01 - 03976632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntkrnlpa.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 07:01 - 03920824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntoskrnl.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:59 - 01309696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntdll.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00550912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00259584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00248832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\schannel.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00221184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ncrypt.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00172032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wdigest.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00065536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\TSpkg.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00043008 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\srclient.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00022016 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\secur32.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:57 - 00014336 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ntvdm64.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 01114112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kernel32.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 00274944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\KernelBase.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 00096768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\sspicli.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 00050176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\auditpol.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 00025600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\setup16.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 00017408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\credssp.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:56 - 00005120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wow32.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:53 - 00146432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msaudite.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:53 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msobjs.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00686080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\adtschema.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00006656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\apisetschema.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00005120 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-misc-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localregistry-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00004096 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-localization-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-io-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-fibers-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-delayload-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 06:50 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 05:45 - 00007680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\instnm.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 05:45 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\user.exe
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 05:43 - 00006144 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 05:43 - 00004608 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 05:43 - 00003584 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-17 05:43 - 00003072 ____H (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-10 05:25 - 01882624 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-10 05:21 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml3r.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-10 05:08 - 01237504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-10 05:05 - 00002048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml3r.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-05 07:12 - 00404480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\gdi32.dll
2015-04-15 17:09 - 2015-03-05 06:05 - 00311808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\gdi32.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-04-02 02:17 - 00389808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-04-02 01:49 - 00342704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iedkcs32.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:32 - 24980480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:25 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.tlb
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:25 - 00004096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:09 - 00066560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iesetup.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:08 - 00584192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\vbscript.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:08 - 00417280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\html.iec
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:08 - 00048640 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwproxystub.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:07 - 02886144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:06 - 00088064 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MshtmlDac.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 06:00 - 00054784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:59 - 00034304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iernonce.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:55 - 00633856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieui.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:54 - 00144384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieUnatt.exe
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:54 - 00114688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieetwcollector.exe
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:53 - 00814080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9diag.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:50 - 06025216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\jscript9.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:44 - 00968704 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:42 - 19695616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:42 - 02724864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.tlb
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:40 - 00490496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtmsft.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:32 - 00077824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:28 - 00503296 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\vbscript.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:28 - 00062464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iesetup.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:27 - 00340992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\html.iec
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:27 - 00199680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msrating.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:27 - 00047616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieetwproxystub.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:26 - 00092160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmled.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:26 - 00064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MshtmlDac.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:23 - 00316928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dxtrans.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:22 - 02278400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:20 - 00047104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jsproxy.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:20 - 00030720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iernonce.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:17 - 00478208 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieui.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:16 - 00115712 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieUnatt.exe
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:15 - 00620032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9diag.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:08 - 00720384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ie4uinit.exe
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:07 - 00801280 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msfeeds.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:06 - 00418304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtmsft.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:05 - 02125824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\inetcpl.cpl
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:05 - 01359360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtmlmedia.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:01 - 00060416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\JavaScriptCollectionAgent.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 05:00 - 14397440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:57 - 00168960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrating.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:56 - 00076288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmled.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:54 - 00285696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dxtrans.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:49 - 04305408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\jscript9.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:45 - 02358784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:44 - 00689152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msfeeds.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:43 - 02052608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\inetcpl.cpl
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:42 - 01155072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtmlmedia.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:34 - 12825600 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:33 - 01548288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:22 - 00800768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieapfltr.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:20 - 01888256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:16 - 01311232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-13 04:14 - 00710144 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieapfltr.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-04 06:55 - 00367552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfs.sys
2015-04-15 17:08 - 2015-03-04 06:41 - 00079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\clfsw32.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-03-04 06:10 - 00058880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\clfsw32.dll
2015-04-15 17:08 - 2015-02-25 05:18 - 00754688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\http.sys
2015-04-05 17:33 - 2015-04-05 17:33 - 00000000 ___SD () C:\Windows\SysWOW64\GWX
2015-04-05 17:33 - 2015-04-05 17:33 - 00000000 ___SD () C:\Windows\system32\GWX
2015-04-03 14:43 - 2015-04-19 14:11 - 00003076 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Advanced~System Protector_startup
2015-04-03 14:43 - 2015-04-03 14:43 - 00001041 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Advanced~System Protector.lnk
2015-04-03 14:43 - 2015-04-03 14:43 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Advanced~System Protector
2015-03-25 11:21 - 2015-03-25 11:21 - 00281056 _____ (AVG Technologies CZ, s.r.o.) C:\Windows\system32\Drivers\avgidsdrivera.sys

==================== One Month Modified Files and Folders =======

(If an entry is included in the fixlist, the file\folder will be moved.)

2015-04-19 14:44 - 2013-03-08 13:56 - 00000342 _____ () C:\Windows\Tasks\HP Photo Creations Communicator.job
2015-04-19 14:43 - 2014-09-01 20:48 - 00000000 ____D () C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Deployment
2015-04-19 14:41 - 2014-10-07 12:40 - 00000282 _____ () C:\Windows\Tasks\SpeedUpMyPC Maintenance.job
2015-04-19 14:38 - 2012-10-01 12:22 - 01684220 _____ () C:\Windows\WindowsUpdate.log
2015-04-19 14:36 - 2014-10-07 12:36 - 00000300 _____ () C:\Windows\Tasks\WSE_Astromenda.job
2015-04-19 14:29 - 2009-07-14 06:45 - 00031536 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-04-19 14:29 - 2009-07-14 06:45 - 00031536 ____H () C:\Windows\system32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-5P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0
2015-04-19 14:24 - 2012-11-29 22:37 - 00000994 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job
2015-04-19 14:23 - 2014-03-25 22:50 - 00000000 ___RD () C:\Users\Nilsson\Dropbox
2015-04-19 14:23 - 2014-03-25 22:48 - 00000000 ____D () C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Dropbox
2015-04-19 14:22 - 2014-12-14 22:46 - 00088391 _____ () C:\Windows\SysWOW64\debug.log
2015-04-19 14:09 - 2012-11-29 22:37 - 00000990 _____ () C:\Windows\Tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
2015-04-19 14:04 - 2012-10-02 21:50 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\MFAData
2015-04-19 14:00 - 2009-07-14 07:08 - 00000006 ____H () C:\Windows\Tasks\SA.DAT
2015-04-19 13:59 - 2009-07-14 07:08 - 00032514 _____ () C:\Windows\Tasks\SCHEDLGU.TXT
2015-04-19 13:58 - 2009-07-14 06:51 - 00065743 _____ () C:\Windows\setupact.log
2015-04-19 13:56 - 2014-12-18 12:54 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\appraiser
2015-04-19 13:56 - 2014-05-08 21:36 - 00000000 ___SD () C:\Windows\system32\CompatTel
2015-04-15 17:49 - 2012-10-20 15:45 - 00000868 _____ () C:\Windows\Tasks\Adobe Flash Player Updater.job
2015-04-15 17:47 - 2011-12-07 04:51 - 01557668 _____ () C:\Windows\SysWOW64\PerfStringBackup.INI
2015-04-15 17:47 - 2011-12-07 04:41 - 00664504 _____ () C:\Windows\system32\perfh01D.dat
2015-04-15 17:47 - 2011-12-07 04:41 - 00143014 _____ () C:\Windows\system32\perfc01D.dat
2015-04-15 17:47 - 2009-07-14 07:13 - 01557668 _____ () C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2015-04-15 17:45 - 2012-01-20 11:21 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Skype
2015-04-15 17:44 - 2013-08-26 09:53 - 00000000 ____D () C:\Windows\system32\MRT
2015-04-15 17:33 - 2012-10-04 21:58 - 128913832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
2015-04-15 16:50 - 2012-10-20 15:45 - 00003806 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\Adobe Flash Player Updater
2015-04-15 16:49 - 2012-10-20 15:45 - 00701616 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
2015-04-15 16:49 - 2012-01-20 11:04 - 00071344 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2015-04-12 20:41 - 2013-02-26 10:55 - 00003948 _____ () C:\Windows\System32\Tasks\User_Feed_Synchronization-{A034492C-346A-4D01-B5CB-14CE2A42C804}
2015-04-12 20:40 - 2012-01-20 11:05 - 00002441 _____ () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Adobe Reader X.lnk
2015-04-10 16:58 - 2014-03-25 22:50 - 00001027 _____ () C:\Users\Nilsson\Desktop\Dropbox.lnk
2015-04-10 16:58 - 2014-03-25 22:49 - 00000000 ____D () C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Dropbox
2015-04-08 15:33 - 2014-10-07 12:36 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\WSE_Astromenda
2015-04-07 11:13 - 2012-11-26 18:11 - 00000000 ____D () C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\SoftGrid Client
2015-04-05 14:26 - 2014-10-07 12:54 - 00002179 _____ () C:\Users\Public\Desktop\Google Chrome.lnk
2015-04-03 14:43 - 2014-10-07 12:50 - 00000000 ____D () C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Systweak
2015-04-03 14:43 - 2014-10-07 12:50 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Systweak
2015-04-03 14:43 - 2014-10-07 12:50 - 00000000 ____D () C:\Program Files (x86)\ASP
2015-04-03 10:32 - 2012-12-09 12:49 - 00436239 _____ () C:\test.xml
2015-04-01 10:40 - 2015-01-30 12:24 - 00000000 ____D () C:\Users\Nilsson\Desktop\TULLEN82
2015-04-01 10:40 - 2012-10-01 12:28 - 00058800 _____ () C:\Users\Nilsson\AppData\Local\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2015-03-31 10:52 - 2014-11-18 11:10 - 00000967 _____ () C:\Users\Public\Desktop\AVG 2015.lnk
2015-03-31 10:52 - 2014-11-18 11:10 - 00000000 ____D () C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\AVG

==================== Files in the root of some directories =======

2014-10-09 20:36 - 2015-01-17 18:36 - 0000269 _____ () C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\WB.CFG
2014-10-12 12:36 - 2014-12-18 11:36 - 0000001 _____ () C:\Users\Nilsson\AppData\Local\DSI.DAT
2014-11-20 04:01 - 2014-11-20 04:01 - 0000008 _____ () C:\Users\Nilsson\AppData\Local\ext2.dat
2014-11-20 04:01 - 2014-11-20 04:01 - 0643948 _____ () C:\Users\Nilsson\AppData\Local\extsq.dll
2013-03-08 13:35 - 2013-03-08 13:35 - 0000057 _____ () C:\ProgramData\Ament.ini

Some content of TEMP:
====================
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\avguidx.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\CommonInstaller.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\dropbox_sqlite_ext.{5f3e3153-5bce-5766-8f84-3e3e7ecf0d81}.tmp4lqqkc.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\dvubax9k.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\htmlayout.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\ICReinstall_FreeFileViewerSetup.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\jre-7u67-windows-i586-iftw.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\jre-7u71-windows-i586-iftw.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\MachineIdCreator.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\oi_{721D1352-567E-4F5B-B795-6A1429CB9271}.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite10310.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite11387.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite11782.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite12273.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite16899.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite16923.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite19492.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite21472.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite24830.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite25377.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite28057.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite30601.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite31354.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite31395.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite33937.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite36307.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite37003.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite37047.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite38055.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite42024.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite42594.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite43583.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite45456.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite48920.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite49484.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite52655.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite53008.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite53767.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite55833.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite57199.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite57986.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite58088.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite58352.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite59804.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite59963.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite61957.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite64976.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite65768.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite68239.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite70661.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite73902.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite73994.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite74008.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite77618.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite77988.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite78857.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite79401.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite79687.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite80067.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite80884.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite81132.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite82073.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite82745.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite83595.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite83924.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite85375.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite86519.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite89285.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite90263.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite90941.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite91183.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite92344.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite92641.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite92846.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite98198.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\System.Data.SQLite99581.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmp6fVSNpuGSL.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpabaWXaUP0V.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpAbsBQDSbGT.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpBla3maUGKI.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpbMu667xX1a.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpbsaNluDB4s.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpBynfIX3Uff.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpDqx8QDaetF.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpe8H1w8Trjt.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpeOxjmzj1D0.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpES8vfmYCYM.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpfFLVZRvA0j.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpHO42adeT9Z.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpjJErg93cLI.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpKLumTmaG1W.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpkTBt5V0zM0.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpl1EqK4b8mP.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpmlqeU1SNBe.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpMU6ZUanzws.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpnb7Ep9Derh.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmprJD8ir6qu7.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpRLYEoJ04gp.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpsoYvQNfGro.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpt3bMejtkjC.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpU4dMGpEllU.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpUpmNlC9n6w.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpusU766N6JJ.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpvCAeceiDOK.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpVksoLTTU7T.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpVvuDqEGjK8.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpVWhzhmEcxo.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpwb9dHjzZUp.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpy763ToSGcs.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\tmpZFK2jBdEqw.dll
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\ToolbarInstaller.exe
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\UNINSTALL.EXE
C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\x6bwuwlr.dll


==================== Bamital & volsnap Check =================

(There is no automatic fix for files that do not pass verification.)

C:\Windows\System32\winlogon.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\wininit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\services.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => File is digitally signed
C:\Windows\System32\rpcss.dll => File is digitally signed
C:\Windows\System32\Drivers\volsnap.sys => File is digitally signed


LastRegBack: 2015-04-05 09:21

==================== End Of Log ============================

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

1. Om det går att avinstallera följande från Kontrollapanelens list över installerade program så gör det:

 

Advanced-System Protector (båda om det finns två)

Flash Player Packages (är inte den normala Flash Player)

Google Chrome Packages (är inte den normala Chrome)

Java 7 Update 60 (gammal programversion med kända säkerhetsproblem)

Java™ 6 Update 27 (64-bit) (som ovan)

Java™ 6 Update 27 (som ovan)

LPT System Updater Service

MyPC Backup

Optimizer Pro

RegClean-Pro

RocketTab

SafeFinder Smartbar

SpeedUpMyPC

WSE_Astromenda

Vuze Remote Toolbar for IE

 

 

2. Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: https://toolslib.net/downloads/viewdownload/1-adwcleaner/

Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.
Klicka på knappen Log file.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Stort tack för snabbt svar!

 

Det gick bara att avinstallera ett fåtal av programmen :-/

 

Här kommer en logg från AdwCleaner:

 

# AdwCleaner v4.201 - Logfile created 19/04/2015 at 18:20:12
# Updated 08/04/2015 by Xplode
# Database : 2015-04-19.3 [server]
# Operating system : Windows 7 Professional Service Pack 1 (x64)
# Username : Nilsson - NILSSON-VAIO
# Running from : C:\Users\Nilsson\Desktop\adwcleaner_4.201.exe
# Option : Scan

***** [ Services ] *****

Service Found : vToolbarUpdater18.4.0

***** [ Files / Folders ] *****

File Found : C:\END
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Extension Settings\gagcbogmgkaogoadfcoicjdojbmkegao
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gagcbogmgkaogoadfcoicjdojbmkegao_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_gagcbogmgkaogoadfcoicjdojbmkegao_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ndibdjnfmopecpmkdieinmbadjfpblof_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_ojpijjmpahflnipadmlpgbjmagmjchkk_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_avg-anti-virus.sv.softonic.com_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_avg-anti-virus.sv.softonic.com_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_isearch.avg.com_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_isearch.avg.com_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_plarium.com_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_plarium.com_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_search.safefinder.com_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_search.safefinder.com_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_sv.reimageplus.com_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_sv.reimageplus.com_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.reimageplus.com_0.localstorage
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\hxxp_www.reimageplus.com_0.localstorage-journal
File Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\Uninstall.exe
File Found : C:\Windows\System32\roboot64.exe
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Framed Display
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Framed Display
Folder Found : C:\Program Files (x86)\LPT
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Optimizer Pro
Folder Found : C:\Program Files (x86)\RocketTab
Folder Found : C:\Program Files (x86)\wse_astromenda
Folder Found : C:\Program Files (x86)\Vuze_Remote
Folder Found : C:\ProgramData\AVG Secure Search
Folder Found : C:\ProgramData\AVG Security Toolbar
Folder Found : C:\ProgramData\Conduit
Folder Found : C:\ProgramData\Systweak
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Conduit
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\gagcbogmgkaogoadfcoicjdojbmkegao
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\LPT
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Smartbar
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\StormFall
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\TB\APISupport
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Tbccint
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\Framed Display
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\Framed Display
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\NativeMessaging
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\Smartbar
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\LocalLow\Conduit
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\LocalLow\PriceGong
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\LocalLow\Smartbar
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\LocalLow\Vuze_Remote
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Optimizer Pro
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\RHEng
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Systweak
Folder Found : C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\wse_astromenda
Folder Found : C:\Users\Nilsson\Documents\Optimizer Pro

***** [ Scheduled tasks ] *****

Task Found : LaunchApp
Task Found : LaunchSignup
Task Found : Optimizer Pro Schedule
Task Found : RocketTab
Task Found : RocketTab Update Task
Task Found : WSE_Astromenda

***** [ Shortcuts ] *****

Shortcut Infected : C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Search.lnk

***** [ Registry ] *****

Data Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyEnable] - 1
Data Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyOverride] - <-loopback>
Data Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [ProxyServer] - hxxp=127.0.0.1:49236;hxxps=127.0.0.1:49236
Data Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Smartbar\Application\Resources\crdlil64.dll
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\BackgroundContainer
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\PriceGong
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Toolbar
Key Found : HKCU\Software\BRS
Key Found : HKCU\Software\ClickConnect
Key Found : HKCU\Software\DownLite
Key Found : HKCU\Software\Framed Display
Key Found : HKCU\Software\Framed Display
Key Found : HKCU\Software\Google\Chrome\Extensions\pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae
Key Found : HKCU\Software\InstallCore
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\ask.com
Key Found : HKCU\Software\MICROSOFT\INTERNET EXPLORER\DOMSTORAGE\superfish.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\DOMStorage\www.superfish.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\app.mam.conduit.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\conduit.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\conduit.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\conduitapps.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\LowRegistry\DOMStorage\conduitapps.com
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E4CD4DA9-8BF9-4D3D-A9BE-BA8698690A66}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{05b5ef3f-4c6a-426e-b77e-48ebb3e721f1}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{05B5EF3F-4C6A-426E-B77E-48EBB3E721F1}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{05B5EF3F-4C6A-426E-B77E-48EBB3E721F1}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{05b5ef3f-4c6a-426e-b77e-48ebb3e721f1}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{F25AF245-4A81-40DC-92F9-E9021F207706}
Key Found : HKCU\Software\Optimizer Pro
Key Found : HKCU\Software\RocketTabInstalled
Key Found : HKCU\Software\Search Extensions
Key Found : HKCU\Software\smartbarbackup
Key Found : HKCU\Software\smartbarlog
Key Found : HKCU\Software\systweak
Key Found : HKCU\Software\WSE_Astromenda
Key Found : [x64] HKCU\Software\BRS
Key Found : [x64] HKCU\Software\ClickConnect
Key Found : [x64] HKCU\Software\DownLite
Key Found : [x64] HKCU\Software\Framed Display
Key Found : [x64] HKCU\Software\Framed Display
Key Found : [x64] HKCU\Software\InstallCore
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2E00D31D-D171-423D-836D-1A4D7EA7F1A9}
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{E4CD4DA9-8BF9-4D3D-A9BE-BA8698690A66}
Key Found : [x64] HKCU\Software\Optimizer Pro
Key Found : [x64] HKCU\Software\RocketTabInstalled
Key Found : [x64] HKCU\Software\Search Extensions
Key Found : [x64] HKCU\Software\smartbarbackup
Key Found : [x64] HKCU\Software\smartbarlog
Key Found : [x64] HKCU\Software\systweak
Key Found : [x64] HKCU\Software\WSE_Astromenda
Key Found : HKLM\SOFTWARE\{1146AC44-2F03-4431-B4FD-889BC837521F}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\{3A7D3E19-1B79-4E4E-BD96-5467DA2C4EF0}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\{6791A2F3-FC80-475C-A002-C014AF797E9C}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\AVG Secure Search
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{1FDFF5A2-7BB1-48E1-8081-7236812B12B2}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{9CB2CD61-FFA0-406C-9D2D-8FDE6F4A4D8A}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\ViProtocol.DLL
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{05b5ef3f-4c6a-426e-b77e-48ebb3e721f1}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{05B5EF3F-4C6A-426E-B77E-48EBB3E721F1}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{3C471948-F874-49F5-B338-4F214A2EE0B1}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{459DD0F7-0D55-D3DC-67BC-E6BE37E9D762}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{933B95E2-E7B7-4AD9-B952-7AC336682AE3}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{94496571-6AC5-4836-82D5-D46260C44B17}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{BC9FD17D-30F6-4464-9E53-596A90AFF023}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{C43F0D7D-78F0-47B8-954C-8FB36960B785}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{DE9028D0-5FFA-4E69-94E3-89EE8741F468}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bandobjectattribute
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.bho
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.dockingpanel
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbar
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.iesmartbarbandobject
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbardisplaystate
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\iesmartbar.smartbarmenuform
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C43F0D7D-78F0-47B8-954C-8FB36960B785}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protector_dll.protectorbho.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\protocols\handler\viprotocol
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\S
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ScriptHelper.ScriptHelperApi.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\speedupmypc
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Toolbar.CT2504091
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{13ABD093-D46F-40DF-A608-47E162EC799D}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{74FB6AFD-DD77-4CEB-83BD-AB2B63E63C93}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{9C049BA6-EA47-4AC3-AED6-A66D8DC9E1D8}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A2D733A7-73B0-4C6B-B0C7-06A432950B66}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{A6CEB2DE-65F7-46FE-89DA-446DD487F293}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C2AC8A0E-E48E-484B-A71C-C7A937FAAB94}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\ViProtocol.ViProtocolOLE.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Framed Display
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Framed Display
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae
Key Found : HKLM\SOFTWARE\InstallCore
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006ee092-9658-4fd6-bd8e-a21a348e59f5}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{05B5EF3F-4C6A-426E-B77E-48EBB3E721F1}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{05b5ef3f-4c6a-426e-b77e-48ebb3e721f1}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{1898B668-CCF5-429F-A86F-9837E5439D77}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{BC0BF363-63AB-4FF7-8EF1-AE0D7F711B24}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\MozillaPlugins\@avg.com/AVG SiteSafety plugin,version=11.0.0.1,application/x-avg-sitesafety-plugin
Key Found : HKLM\SOFTWARE\RocketTab
Key Found : HKLM\SOFTWARE\systweak
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Uniblue
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{56561B2A-FB5D-363A-9631-4C03D6054209}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{5A4E3A41-FA55-4BDA-AED7-CEBE6E7BCB52}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{A717364F-69F3-3A24-ADD5-3901A57F880E}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CCB08265-B35D-30B2-A6AF-6986CA957358}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{CD92622E-49B9-33B7-98D1-EC51049457D7}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{E041E037-FA4B-364A-B440-7A1051EA0301}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{03E2A1F3-4402-4121-8B35-733216D61217}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E6354DE-9115-4AEE-BD21-C46C3E8A49DB}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{4E92DB5F-AAD9-49D3-8EAB-B40CBE5B1FF7}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{9E3B11F6-4179-4603-A71B-A55F4BCB0BEC}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{C401D2CE-DC27-45C7-BC0C-8E6EA7F085D6}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{FC073BDA-C115-4A1D-9DF9-9B5C461482E5}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\DeviceVM
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{2E00D31D-D171-423D-836D-1A4D7EA7F1A9}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UpgradeCodes\5E8031606EB60A64C882918F8FF38DD4
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\UserData\S-1-5-18\Components\649A52D257CA5DB4EAAE8BA9EB23E467
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Framed Display
Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Framed Display
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{BA14329E-9550-4989-B3F2-9732E92D17CC}]
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser [{E7DF6BFF-55A5-4EB7-A673-4ED3E9456D39}]
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [DefaultConnectionSettings]
Value Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings [savedLegacySettings]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run [vProt]
Value Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]

***** [ Web browsers ] *****

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.17728

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Page] - hxxp://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Bar] - hxxp://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [searchAssistant] - hxxp://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL] - hxxp://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default] - hxxp://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}
Setting Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default] - hxxp://feed.safefinder.com/?p=mKO_AwFzXIpYRa8ldwnKG51HJOT1XRoA82gVkoIYRCCkpP61cHCuRxZShs-zJ1Wjz8YNp_X42h3s8GatqffzyvlmCK2M97P0L64EjLOF2y634EQujabilZd8bk3f30nkZVF81L0Z59CXj2_kWjjOrMb8iv8w4kkuJaR9CV0TeW2Lqub3CxPZXSB424mRoFOyHkuJd8E,&q={searchTerms}

-\\ Mozilla Firefox v37.0.1 (x86 sv-SE)


-\\ Google Chrome v41.0.2272.118

[C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Web data] - Found [search Provider] : hxxp://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=
[C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] - Found [Extension] : pfkfdlcdbajamklbneflfbcmfgddmpae
[C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] - Found [Extension] : gagcbogmgkaogoadfcoicjdojbmkegao
[C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] - Found [Homepage] : hxxp://astromenda.com/?f=1&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=
[C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] - Found [startup_URLs] : hxxp://astromenda.com/?f=7&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=
[C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Secure Preferences] - Found [Default_Search_Provider_Data] : hxxp://astromenda.com/results.php?f=4&q={searchTerms}&a=clickconnect&cd=2XzuyEtN2Y1L1Qzu0FtD0B0FzyyB0EyByEyByDyBtC0ByB0EtN0D0Tzu0StCtDtCtDtN1L2XzutAtFyDtFtCtFtBtN1L1CzutCyEtBzytDyD1V1TtN1L1G1B1V1N2Y1L1Qzu2SyC0A0BtCyB0EyDyBtG0AtB0CtCtGzy0CtDtAtGyE0AzyyBtGtDtAyEyEtD0AyD0E0ByD0Fzy2QtN1M1F1B2Z1V1N2Y1L1Qzu2SyCyD0AtAyDtC0AyDtGyCtBzztAtGyEtD0A0EtGzy0Fzy0FtGzztDtCtBtAtByCyE0ByD0Fzy2Q&cr=1007595164&ir=

*************************

AdwCleaner[R0].txt - [23509 bytes] - [19/04/2015 18:20:12]

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [23569 bytes] ##########
 

Link to comment
Share on other sites

1. Skapa en systemåterställningspunkt:

Kontrollpanelen - System - Systemskydd

Skapa-knappen

 

Den kan du göra en systemåterställning till ifall datorn förlorar internetanslutningen efter punkt 2 nedan.

Göra en systemåterställning (kan ibland behöva göras i felsäkert läge):

Start-menyn - Alla program - Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

 

 

2. Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på Clean-knappen.
Tryck på OK.
Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.

Datorn kommer att startas om, om den inte gör det automatiskt får du göra det själv.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt

 

 

3. Starta FRST.

Bocka för Addition.txt.

Skanna med programmet och klistra in de nya loggarna.

 

 

4. Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/ och använd helst Internet Explorer till det.
För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

Välj alternativet Enable detection of potentially unwanted applications.

Klicka på Advanced Settings.
Ta bort bocken framför Remove found threats.
Bocka för:
Scan Archives
Scan for potentially unsafe applications
Enable Anti-Stealth Technology

Klicka på Start

När skanningen är klar klicka på List of found threats, följt av Export to a text file. Spara till en fil på skrivbordet, öppna filen, kopiera resultatet och klistra sedan in det i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

1. Done!

 

2. och 3. Log bifogad: AdwCleaner.txt AdwCleaner.txt

Inlägget blev för långt så var tvungen att bifoga filerna istället. Både loggen för AdwCleaner och FRST finns i den här filen.

 

4. Log bifogad fil: ESETLog.txt ESETLog.txt

Link to comment
Share on other sites

1. Starta programmet Anteckningar.
Kopiera alla rader i rutan:

CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
C:\ProgramData\ecbaef90-5696-41e1-a1c3-3e8112ce2840
C:\Users\All Users\ecbaef90-5696-41e1-a1c3-3e8112ce2840
C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\1H1Q1V0B1L1G1N1V0M1P1Q1L1T0D1P1E2Z\Google Chrome Packages
C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\0C1I1L1R1J0C1F1G1G1P1R2Z\Flash Player Packages
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={1DD8FCCF-9F55-473E-BE68-ACCFB620E2E2}&mid=b2ca64ba02d947d09be921f6d103aea4-eef887807169863445b19f80fb536b5e3370f8dc&lang=da&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0215tb&pr=fr&d=2014-12-14 21:46:09&v=4.1.0.411&pid=wtu&sg=&sap=hp
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> No Name - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} -  No File
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\npDeployJava1.dll No File
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
Task: {9432E0CB-19CA-4F40-8C48-EEDA360BDDAE} - System32\Tasks\{795EB78C-2875-45B3-BEC5-234746989A9C} => pcalua.exe -a C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\Temp1_DCS-933L_SetupWizard_v1.04.10.zip\autorun.exe
EmptyTemp:
och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filer har delats upp på två rader.
Spara filen på skrivbordet med namnet fixlist.txt.

Stäng av alla program.
Starta FRST som finns på skrivbordet.
Klicka på knappen Fix.
Vänta tills programmet är klart.
Om datorn inte startas om automatiskt så gör det själv.

Programmet skapar en logg Fixlog.txt på skrivbordet.
Klistra in innehållet i den i ditt svar.

 

 

2, Hur fungerar datorn nu?

Har du några fler frågor innan jag skriver hur du ska avinstallera FRST mm?

Link to comment
Share on other sites

Jo, jag undrar

 

Vad skulle du rekommendera för program som jag kan be honom installera och köra för att rensa datorn lite då och då?

 

Hur råder du dina kunder/bekanta att hantera sin surfning? Om man inte är kunnig är det lätt att råka på alla möjliga infektioner i sin PC. T.ex i form av en ruta som dyker upp på skärmen som säger att ”din dator är utsatt för risk, klicka här för att åtgärda”. Jag kan förstå att det är svårt att sortera ut vilka varningar som är riktiga och inte!

 

Då kommer loggen här:

 

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x64) Version: 19-04-2015
Ran by Nilsson at 2015-04-20 18:42:43 Run:1
Running from C:\Users\Nilsson\Desktop
Loaded Profiles: Nilsson (Available profiles: Nilsson)
Boot Mode: Normal
==============================================

Content of fixlist:
*****************
CreateRestorePoint:
CloseProcesses:
C:\ProgramData\ecbaef90-5696-41e1-a1c3-3e8112ce2840
C:\Users\All Users\ecbaef90-5696-41e1-a1c3-3e8112ce2840
C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\1H1Q1V0B1L1G1N1V0M1P1Q1L1T0D1P1E2Z\Google Chrome Packages
C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\0C1I1L1R1J0C1F1G1G1P1R2Z\Flash Player Packages
HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
GroupPolicy: Group Policy on Chrome detected <======= ATTENTION
CHR HKLM\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer: Policy restriction <======= ATTENTION
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://mysearch.avg.com/?cid={1DD8FCCF-9F55-473E-BE68-ACCFB620E2E2}&mid=b2ca64ba02d947d09be921f6d103aea4-eef887807169863445b19f80fb536b5e3370f8dc&lang=da&ds=AVG&coid=avgtbavg&cmpid=0215tb&pr=fr&d=2014-12-14 21:46:09&v=4.1.0.411&pid=wtu&sg=&sap=hp
SearchScopes: HKU\.DEFAULT -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-19 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
SearchScopes: HKU\S-1-5-20 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL =
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
BHO-x32: Java Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll No File
Toolbar: HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001 -> No Name - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} -  No File
FF Plugin: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin -> C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\npDeployJava1.dll No File
FF Plugin-x32: @microsoft.com/GENUINE -> disabled No File
Task: {9432E0CB-19CA-4F40-8C48-EEDA360BDDAE} - System32\Tasks\{795EB78C-2875-45B3-BEC5-234746989A9C} => pcalua.exe -a C:\Users\Nilsson\AppData\Local\Temp\Temp1_DCS-933L_SetupWizard_v1.04.10.zip\autorun.exe
EmptyTemp:
*****************

Restore point was successfully created.
Processes closed successfully.
C:\ProgramData\ecbaef90-5696-41e1-a1c3-3e8112ce2840 => Moved successfully.
"C:\Users\All Users\ecbaef90-5696-41e1-a1c3-3e8112ce2840" => File/Directory not found.
C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\1H1Q1V0B1L1G1N1V0M1P1Q1L1T0D1P1E2Z\Google Chrome Packages => Moved successfully.
C:\Users\Nilsson\AppData\Roaming\0C1I1L1R1J0C1F1G1G1P1R2Z\Flash Player Packages => Moved successfully.
HKLM\Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\\ => value deleted successfully.
C:\Windows\system32\GroupPolicy\Machine => Moved successfully.
C:\Windows\system32\GroupPolicy\GPT.ini => Moved successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Policies\Google" => Key deleted successfully.
"HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer" => Key deleted successfully.
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\\Start Page => Value was restored successfully.
HKU\.DEFAULT\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value deleted successfully.
HKU\S-1-5-19\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value deleted successfully.
HKU\S-1-5-20\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\\DefaultScope => value deleted successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}" => Key deleted successfully.
"HKCR\CLSID\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}" => Key deleted successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}" => Key deleted successfully.
"HKCR\Wow6432Node\CLSID\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}" => Key deleted successfully.
HKU\S-1-5-21-3617330560-297925153-1723221005-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\\{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} => value deleted successfully.
HKCR\CLSID\{47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} => Key not found.
"HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE" => Key deleted successfully.
"HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin" => Key deleted successfully.
"HKLM\Software\Wow6432Node\MozillaPlugins\@microsoft.com/GENUINE" => Key deleted successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\{9432E0CB-19CA-4F40-8C48-EEDA360BDDAE}" => Key deleted successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{9432E0CB-19CA-4F40-8C48-EEDA360BDDAE}" => Key deleted successfully.
C:\Windows\System32\Tasks\{795EB78C-2875-45B3-BEC5-234746989A9C} => Moved successfully.
"HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tree\{795EB78C-2875-45B3-BEC5-234746989A9C}" => Key deleted successfully.
EmptyTemp: => Removed 13.1 GB temporary data.


The system needed a reboot.

==== End of Fixlog 18:47:51 ====

Link to comment
Share on other sites

Det är bra med ett antivirusprogram som innehåller skydd mot skadliga och olämpliga webbsidor (gå igenom AVG och kolla att det är inställt för hög säkerhet) . Malwarebytes Anti-Malware är en bra komplettering till alla antivirusprogram. Se även punkt 3 nedan. Säg till att det är bäst att fråga dig innan något installeras.

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.
Klicka på Uninstall-knappen.

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet: http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe
Dubbelklicka på filen för att starta programmet.
Tryck på knappen CleanUp! och FRST kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Ta bort eventuella loggar.

3. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://ceciliasec.wordpress.com/rad/
Det är mycket viktigt att hålla alla småprogram i datorn uppdaterade, gamla versioner av t ex Flash, Java och Adobe Reader innehåller kända säkerhetshål, vilka kan användas av en webbsida för att infektera datorn. Jag tycker att Secunias program (länk på min webbsida) är en bra hjälp för att kontrollera hur det står till med säkerhetshål i datorn och ange vad som behöver åtgärdas.

Link to comment
Share on other sites

Stort tack för all hjälp! Jag tycker datorn känns mycket bättre nu och inga irriterande fönster som dyker upp. Jag ska installera Malwarebytes och kika på inställningarna i AVG.

 

Stort tack igen!

 

//Emelie

Link to comment
Share on other sites

Behöver jag förresten uppdatera flashplayer, java etc nu eller är allt uptodate?

 

Edit: många bra tips på din blogg! Ska lägga den som bokmärke väl synligt i firefox! ;-)

Link to comment
Share on other sites

Bara trevligt att kunna hjälpa till :)

 

Kör Secunias program för att kolla om allt är uppdaterat.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...