Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Konvertera en sträng till datatypen heltal


Johan30

Recommended Posts

Mitt problem uppstår då jag hämtar ett tal (helt) och sedan använder det talet som ett heltal (jag tror iaf att det är de olika datatyperna som är felet). Vad jag vill göra är att hämta bildtexterna till 12 bilder. Är jag på; sida 1 hämtas bild nr 1-12, sida 2: 13-24 osv.

Så här ser koden ut:

 

sida = request.querystring("sida") 'sidnumret skickas alltså med länken

 

bild = ((sida-1)*12)+1

 

set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Con.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("bilder.mdb")

 

set rs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

rs.Open "SELECT * FROM bilder order by id where bildnr>='" & bild & "' AND bildnr<='" & bild+11 & "'", Con, 1, 3

 

Jag misstänker att "sida" och "bild" är sträng-variabler, även om de innehåller ett heltal, och att jag måste omvandla dessa till heltals- ("INT"-) datatypen för att det ska funka. Hur gör man det???

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...