Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Oskyddat nätverk


Guest George M

Recommended Posts

Guest George M

Hur skyddar jag mitt wifi-nätverk? Det består av tele-

fon med 'Trådlös_Internetdelning' och USB-nätverkskort.

- Telefonen heter "HUAWEI U8599" och har Android version

anno 2012. Det lilla USB-nätverkskortet jag pluggar in

i datorn heter "NETGEAR WNA1100 N150 wireless"

*

Startmenyn -> Inställningar -> Nätverksanslutningar ->

Trådlös nätverksanslutning -> Egenskaper:

*

Dialogruta i Windows:

Namnlist -> Egenskaper för Trådlös nätverksanslutning

Flik: Trådlösa nätverk

Önskade nätverk -> AndroidTether (Automatiskt)

*

Namnlist -> AndroidTether egenskaper

Flik: Association

Nyckel för trådlöst nätverk

Det här nätverket kräver nyckel för följande:

Nätverksautenisering --> Öppen / Delad / WPA-None

Datakryptering --------> Inaktiverad / WEP

*

Flik: Avancerat ->

Tillgängliga nätverk:

(.) Tillgängligt nätverk (åtkomstplats önskas)

( ) Endast åtkomstplatsnätverk

( ) Endast dator-till-datornätverk

|

[ ] Anslut automatiskt till icke-önskade nätverk

*

Mitt förtydligande av "Öppen / Delad / WPA-None"

Betyder: Välj e t t av alternativen, t ex 'Öppen'

Likaså: "Inaktiverad / WEP"

Betyder: Välj e t t av alternativen

-

Inställningar i telefonen:

-

[Trådlöst och nätverk]

*

[Wi-Fi[x]]

*

[Wi-Fi-inställningar]

Ställ in och hantera trådlösa åtkomstpunkter

*

[AndroidAP]

Skyddad med WPA/WPA2 PSK

*

Anslut till AndroidAP

*

Lösenord för trådlöst

[******************]

*

[ ] Visa lösenord

*

[Anslut] --- [Avbryt]

-

På grund av osäkerhet har jag avbrutit vid "Lösenord

för trådlöst". Så nu hoppas jag ni fått all informa-

tion ni behöver för att ledsaga mig till att skydda

mitt nätverk.

Link to comment
Share on other sites

Om du i telefonen redan har valet WPA2 PSK så är ju anslutningen krypterad.

Har du inget val "Dölj min enhet"?

Väljer man det så hittas inte din Hotspot av andra enheter utan man måste manuellt känna till och skriva in dess SSID.

 

Tillägg:

I min telefon har jag även möjlighet att manuellt lägga till tillåtna enheter - ger ytterligare skydd, antar jag..

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Dialogruta:

Status för Trådlös nätverksanslutning

Anslutning

Se trådlösa nätverk

-

AndroidTether ------- Ansluten

Oskyddat dator-till-datornätverk

"Det här nätverket är konfigurerat för öppen åtkomst..."

-

Nej, jag ser ingen valmöjlighet 'Dölj min enhet' i tele-

fonen, då hade jag förmodligen ej behövt fråga...

-

Men hur ska jag fylla i alla dessa val enligt mitt

'formulär' i #1-inlägget?

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Nu har jag valt:

Nätverksautenisering --> Öppen

Datakryptering --------> WEP

...i AndroidTether egenskaper...

och då blir nätverket skyddat

"Hänglås: Skyddat dator-till-datornäverk"

...men då blir det ett rött kryss på symbolen i aktivi-

tetsfältet i Windows - ingen signal alls, så nu kan jag

inte ansluta på grund av det...

Internetutdelningen i telefonen är förstås påslagen

under tiden.

-

Detta har försvunnit i telefonen ty jag tryckte tidigare

på en knapp [Glöm den här enheten]:

"[AndroidAP]

Skyddad med WPA/WPA2 PSK"

...för jag trodde det stod "Göm"...

-

Android-nätverket är alltså helt borta! En massa andra

nätverk finns i listan i telefonen, men inte Android.

Måste jag fabriksåterställa telefonen nu?

-

Nu har jag inaktiverat datakrypteringen igen - annars

kan jag inte posta det här inlägget! Åter oskyddat

nätverk alltså...

Link to comment
Share on other sites

Jag kan inte svara på hur du får tillbaka AndroiodAP i telefonen för jag kan inte tillräckligt mycket om Android för det.

 

Det enda som är säkert när det gäller trådlöst nätverk är att ställa in "WPA2 PSK" med lösenord i telefonen och det ska man börja med.

Därefter ska datorn anslutas mot nätverket och lösenordet skrivas in. Så vitt jag kan se stödjer adaptern "WPA2 PSK".

 

Du hittar manual och annan information om nätverkskortet här:

http://support.netgear.com/product/WNA1100

http://support.netgear.se/product/wna1100

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

"Det enda som är säkert när det gäller trådlöst nätverk är

att ställa in "WPA2 PSK" med lösenord i telefonen och det

ska man börja med."

- Det går ej att utföra detta. Se nedan.

*

Jag har fabriksåterställt mobiltelefonen. Det hjälpte dock

inte angående nedanstående. Det här fick jag inte tillbaka:

"[AndroidAP] Skyddad med WPA/WPA2 PSK"

...när jag manuellt lagt till DSP

*

Wi-Fi-inställningar

Wi-Fi-nätverk

*

[Telia Gateway xx-xx-xx-xx]

skyddad med WPA/WPA2 PSK

*

[AndroidTether]

Inte i intervall, sparad

(Går inte att ansluta till - bara "Glömma" - ge-äll-ö...)

*

Har lagt till det sistnämnda. Men det ser ju inte korrekt ut!

"Inte i intervall...". Vad betyder det? Så här såg det ut ur-

sprungligen:

*

[AndroidAP]

Skyddad med WPA/WPA2 PSK

*

Så hur fasiken fick 'någon' dit det sistnämnda?

Link to comment
Share on other sites

På mina Androidtelefoner, från Androidversion 2.1 till nuvarande 5.0 så kan man bara skapa EN internetdelning, en sk. Hotspot.

När man skapar den kan man välja antingen WPA2 PSK eller Oskyddat.

Man kan ge anslutningen ett godtyckligt namn.

AndroidAP kan vara ett sådant namn men namnet kan ju vara i princip vad som helst.

 

Ovanstående inställningar - kryptering/icke kryptering samt namn kan man redigera senare om man vill.

 

Man kan sedan välja att slå på eller slå av denna anslutningsmöjlighet.

 

I telefonen kan man se andra trådlösa nätverk och har man en gång anslutit sig till ett sådant finns det namnet kvar i dess lista.

Man kan inte se sin egen utdelning och man kan inte vara ansluten till ett trådlöst nätverk och samtidigt agera en sk. Hotspot.

 

De namn man kan se i sin lista - fortfarande i telefonen - kan man antingen välja att ansluta eller välja att "Glömma". Det senare tar bort anslutningen från listan.

Har man råkat "Glömma" ett nätverk som skulle vara kvar, eller att det nätverket har bytt namn, så kan man söka efter nätverk att ansluta till.

 

Motsvarande lista finns i Windows. Trådlösa nätverk man varit ansluten mot.

Man kan även där välja att radera anslutningarna och välja att söka efter nytt nätverk att ansluta mot.

Hittar man ett nätverk så kan det antingen vara skyddat eller oskyddat.

Är det skyddat så bestäms "styrkan" i det skyddet av inställningarna i "sändaren". Man behöver normalt inte konfigurera något ens dator - anslut och ange rätt lösen så upprättas förbindelsen.

 

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Kommentarer till #7 Mikael63 - Inledning:

När jag installerade nätverkskortet stod det så här i en

inledande dialogruta:

-

NETGEAR WNA1100 N150 Wireless USB Adapter

InstallShield Wizard

-

"In order to support WPA2 security in your system,

please go to www.microsoft.com to download and

install Microsoft Hot Fix KB893357"

-

Det gjorde jag aldrig. Duger det inte med enbart WPA?

Jag svarar med kommentarer på detta överskådliga sätt i

anslutning till dina 'statements'.

-

"På mina Androidtelefoner, från Androidversion 2.1 till

nuvarande 5.0 så kan man bara skapa EN internetdelning,

en sk. Hotspot."

*

KOMMENTAR: Ja, det räcker förstås med EN!

*

*

"När man skapar den kan man välja antingen WPA2 PSK eller

Oskyddat. Man kan ge anslutningen ett godtyckligt namn."

*

KOMMENTAR: Jag kan inte skapa. Hur f-n skapar man!!

*

*

"AndroidAP kan vara ett sådant namn men namnet kan ju

vara i princip vad som helst."

*

KOMMENTAR: Den är ju 'glömd' och jag kan inte söka/åter-

ställa den!

*

*

"Ovanstående inställningar - kryptering/icke kryptering

samt namn kan man redigera senare om man vill."

*

KOMMENTAR: Ja, det vet jag!

*

*

"Man kan sedan välja att slå på eller slå av denna

anslutningsmöjlighet."

*

KOMMENTAR: Ja, det vet jag!

*

*

"I telefonen kan man se andra trådlösa nätverk och har man

en gång anslutit sig till ett sådant finns det namnet kvar

i dess lista."

*

KOMMENTAR: Ja, det vet jag!

*

*

"Man kan inte se sin egen utdelning och man kan inte vara

ansluten till ett trådlöst nätverk och samtidigt agera

en sk. Hotspot."

*

KOMMENTAR: Ja,ha... Huvudsaken det fungerar.

*

*

"De namn man kan se i sin lista - fortfarande i telefonen -

kan man antingen välja att ansluta eller välja att "Glömma".

Det senare tar bort anslutningen från listan."

*

KOMMENTAR: Om jag inte hade tryckt "Glömma" så hade jag

kunnat registrera lösenord, och gjort WPA-val! Och jag kan

som sagt inte återfå den dialogrutan!

*

*

"Har man råkat "Glömma" ett nätverk som skulle vara kvar,

eller att det nätverket har bytt namn, så kan man söka efter

nätverk att ansluta till."

*

KOMMENTAR: Det jag ser är grannarnas skyddade WiFi-nät, och

dessa kan jag absolut inte ansluta till. Men visst har jag

kunna skydda mitt WiFi, men när jag dubbelklickar för att

ansluta så efterfrågas en WAP-nyckel. Var f-n får man den

ifrån???

*

*

"Motsvarande lista finns i Windows. Trådlösa nätverk man

varit ansluten mot. Man kan även där välja att radera ans-

lutningarna och välja att söka efter nytt nätverk att ans-

luta mot."

*

KOMMENTAR: Se kommentaren ovan!

*

*

"Hittar man ett nätverk så kan det antingen vara skyddat

eller oskyddat."

*

KOMMENTAR: Ja, det vet jag! För ett år sedan snyltsurfade

jag på grannens!

*

*

"Är det skyddat så bestäms "styrkan" i det skyddet av in-

ställningarna i "sändaren". Man behöver normalt inte konfi-

gurera något ens dator - anslut och ange rätt lösen så

upprättas förbindelsen."

*

KOMMENTAR: Jag kan alltså inte konfigurera någonting, ej

heller ange något lösenord. Oskyddat är ju inte något

problem att surfa på. Det har jag gjort i två år! Att

återställa, efter experiment till läget oskyttat är jag

mästare på, men inte motsatsen! Hur fasiken kan

det vara så komplicerat att skydda sig mot intrång!? När

du lämnar bilen på parkeringen tar du upp din fjärrkon-

troll och trycker en gång. Det blinkar till och bilen är

skyddad mot intrång. Men att insynsskydda datorer...

*

Efter timmar av försök är det närmaste jag kommit till

ett skyddat nätverk är följande:

- Jag dubbelklickar på WiFi-symbolen i aktivitetsfältet

i Windows XP.

- Upp kommer dialogrutan:

"Välj ett trådlöst nätverk"

Överst står mitt: "AndroidTether - Oskyddat dator-till

-datornätverk"

Sedan följer sju stycken andra, t ex "TeliaGateway9c-

97-26-91-28-97 - Skyddat trådlöst nätverk"

- En av mina grannars, alltså.

På min telefon startar jag nu Internetutdelningen.

- Symbolen i aktivitetsfältet ändras nu till gröna

signalvågor = ansluten!

"Wi-Fi Internetsurf...peer to peer... signalstyrka:

utmärkt" när man för muspekaren över ikonen. Allt väl!

- Från "Status för WiFi - Internetsurf" (jag har klickat

på ikonen i aktivitetsfältet först, för att få fram

dialogen) kan jag bl a utläsa "Status: Ansluten

Nätverk: AndroidTether". "Hastighet: 11.0 Mbit/s.

"Signalstyrka: 5 av 5 staplar(!)

- Klickar nu på knappen [Egenskaper] i samma dialog-

ruta och väljer fliken: Trådlösa nätverk. På denna

flik under etiketten "Önskade nätverk återfinns

AndroidTether (Automatiskt).

- Från denna flik klickar jag också [Egenskaper] (en

jäkla massa 'klickande') som tar mig till fliken

Association.

- Vid etiketten 'Nyckel för trådlöst nätverk' står

det:

"Det här nätverket kräver en nyckel för följande:"

Nätverksautentisering: (Nedrullningslist) Öppen

Datakryptering: (Nedrullningslist) Inaktiverad

- I dessa lägen kommer jag alltid ut på nätet.

- Om jag däremot ändrar till:

Nätverksautentisering: (Nedrullningslist) Öppen

Datakryptering: (Nedrullningslist) WEP

...så kan jag i n t e surfa! 'WEP' är dessutom enda

alternativ till 'Inaktiverad'

*

Brandvägg använder jag aldrig. Den har väl inget med

WiFi-funktionen att göra. (Brandväggsinställningar

finns på fliken Avancerat, f ö).

(Hoppas att 'Cecilia' även gillar m i n a kommentarer.)

Link to comment
Share on other sites

 

Det gjorde jag aldrig. Duger det inte med enbart WPA?

WPA är inte säkert eftersom man sedan 2008 har vetat olika sätt att hacka det, se https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_Access#WPA_short_packet_spoofing

 

WEP är ännu osäkrare, där räcker det med att avlyssna trafiken i ett par minuter så har man krypteringsnyckeln (lösenordet) och därefter kan nätverket betraktas som öppet för den personen.

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

På datorn, om du har läst mitt tidigare inlägg, är det

e n d a valet just WEP. Jag förstår att det är osäkrare

och tänker inte läsa din föreslagna länk.

- Det viktigaste är nu inte säkerhetsgraden i första

hand, däremot att förstå principen hur jag kan surfa

s k y d d a t (som t ex alla andra mina grannar!)

- Berätta gärna hur t ex just DU gör för att surfa

skyddat, s k y d d a t alltså, säkerhetsgraden är som

sagt inte viktigast just nu. Det gäller er andra som

svarar också: Berätta hur just d u skyddar ditt nät-

verk. Var lite beskrivande!

Link to comment
Share on other sites

Eftersom du frågar om hur jag gör så kommer min internetanslutningen in till en router som datorerna mm är anslutna till, dels med nätverkskabel och dels trådlöst. I routern har jag konfigurerat WPA2-PSK och valt en krypteringsnyckel, samt i de datorer mm som är anslutna trådlöst väljer jag mitt nätverk och skriver sen in krypteringsnyckeln.

 

I din datorn behöver du installera den där uppdateringen som du struntade i tidigare.

Link to comment
Share on other sites

Väljer att citera enl. nedan, hoppas det funkar bra i din webbläsare.

 

G Det gjorde jag aldrig. Duger det inte med enbart WPA?

M Nej, eftersom detta val inte finns i telefonen.
M Bara "starkare" kryptering eller ingen alls.

G Den är ju 'glömd' och jag kan inte söka/återställa den!

M Jag tror, men är ju inte säker, att du inte har koll på vad som är GLÖMD.
M En Hotspot kan man inte välja GLÖM på, utan bara på/av.

G Överst står mitt: "AndroidTether - Oskyddat dator-till-datornätverk"

M Jag gissar att det är ett namn som finns kvar i listan bara.
M Att du inte kan ansluta dit beror ju på att det nu inte finns någon Hotspot med det namnet.

G Jag kan inte skapa. Hur f-n skapar man!!

M Jag kollade på en äldre Android, en HTC Desire, och där väljer man:
Inställningar
Trådlöst och nätverk
Där finns, bland övriga rader, en rad med texten;
Bärbar Wi-Fi Hotspot [ ] (ruta att markera eller avmarkera)

Raden under denna finns;
Inställningar för bärbar Wi-Fi Hotspot
Där kan man välja/ange namn samt kryptering eller ej.
Väljer man kryptering får man ange ett lösenord.
 

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

- Nej, så ser det inte alls ut på min mobil! Ordet

"Hotspot" finns inte ens nämnt n å g o n s t a n s!

Har nedanstående valmöjligheter på mobilen:

*

Inställningar för trådlöst och nätverk

+ Flygplansläge

+ Wi-Fi

+ Wi-Fi-inställningar

+ Bluetooth

+ Bluetooth-inställningar

+ VPN-inställningar

+ Mobila näverk

*

När själva Internetutdelningen är igång kan jag även

välja ->

[inställning] ->

Trådlös_Internetutdelning

Wi-Fi:

+ Aktivera Wi-Fi-kryptering

+ Ändra lösenord

+ Ändra SSID

Säkerhet

+ Aktivera åtkomstkontroll

LAN:

+ LAN-nätverksinställningar

Meddelanden

+ Klientmeddelandeläge

*

O M T E L E F O N E N :

Kernel-version: 2.6.29-perf

Fast programvara: 2.1-update 1

*

Tack till #11 Cecilia.

Link to comment
Share on other sites

Läser du från en manual eller i telefonen?

 

Du skriver ju:

"När själva Internetutdelningen är igång kan jag även..."

 

Har du alltså startat denna utdelning ändå?

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Svar till #14

Jag läser från telefonen, förstås... Måste naturligtvis

vara uppkopplad för att kunna posta inlägg! Vad har det

med saken att göra...

Link to comment
Share on other sites

Jadu.. då måste jag ha missuppfattat det hela..
 
Jag trodde att tråden till en början handlade om att ändra på säkerheten för en sådan anslutning

 

Hur skyddar jag mitt wifi-nätverk?

men att det senare blev något fel, när du försökte att ändra inställningarna så att du inte längre kunde ansluta datorn till telefonen.

 

 

Detta har försvunnit i telefonen ty jag tryckte tidigare
på en knapp [Glöm den här enheten]:
"[AndroidAP]
Skyddad med WPA/WPA2 PSK"
...för jag trodde det stod "Göm"...
-
Android-nätverket är alltså helt borta! En massa andra
nätverk finns i listan i telefonen, men inte Android.

 

 

KOMMENTAR: Jag kan inte skapa. Hur f-n skapar man!!

 

 

KOMMENTAR: Den är ju 'glömd' och jag kan inte söka/åter-
ställa den!

 

Tonen kunde vara bättre, när man efterfrågar hjälp...

 

Jag läser från telefonen, förstås... Måste naturligtvis
vara uppkopplad för att kunna posta inlägg! Vad har det
med saken att göra...

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

- Nej, så ser det inte alls ut på min mobil! Ordet

"Hotspot" finns inte ens nämnt n å g o n s t a n s!

 

*

O M T E L E F O N E N :

Kernel-version: 2.6.29-perf

Fast programvara: 2.1-update 1

*

Tack till #11 Cecilia.

Det är väl först från Android 2.2 som "hotspots" stöds.

Jag kan inte hitta Huawei U8599 .Däremot finns ju bl.a U8500 .Till den finns möjligheten att uppgradera till Android 2.2.Nedladdning finns att hämta hos Huawei.

 

http://consumer.huawei.com/en/support/downloads/index.htm

 

Gick ej att länka hela vägen ,men u8500 och submit i vänstra rutan fungerar.

 

LARSAS

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Hallå där 'Larsas' nr 17:

Nu blir jag konfunderad. Jag surfar alltså HELA TIDEN via

s k 'hotspot' men oskyddat! Problemet är ju inte DET utan

svårigheten att surfa SKYDDAT via WiFi/hotspot. Ja kör

med kontantkort och om du en granne skulle snyltsurfa på

min bekostnad och kanske ladda ned en film på kanske 4 GB

så skulle det kosta MIG femtusen (5 000) kr. Hur roligt

är inte det? (Retorisk fråga)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Guest George M

Hallå där 'Larsas' nr 17:

Nu blir jag konfunderad. Jag surfar alltså HELA TIDEN via

s k 'hotspot' men oskyddat! Problemet är ju inte DET utan

svårigheten att surfa SKYDDAT via WiFi/hotspot. Ja kör

med kontantkort och om du en granne skulle snyltsurfa på

min bekostnad och kanske ladda ned en film på kanske 4 GB

så skulle det kosta MIG femtusen (5 000) kr. Hur roligt

är inte det? (Retorisk fråga)

WiFi-nätverket i telefonen. Ursprunglig listat som:

.

"AndroidAP

Skyddad med WPA/WPA2"

.

Numera listat som:

"AndroidAP

Inte i intervall, sparad"

.

Vad betyder då 'Inte i intervall'?

Se även bifogad collage-bild 'MittWifi.png'.

post-135007-0-92927200-1425560702_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Mitt inlägg nr 19 skulle ej bli 'svar' till mig själv.

Så här skulle det bli (ettnytt inlägg alltså):

-

WiFi-nätverket i telefonen. Ursprunglig listat som:

.

"AndroidAP

Skyddad med WPA/WPA2"

.

Numera listat som:

"AndroidAP

Inte i intervall, sparad"

.

Vad betyder då 'Inte i intervall'?

Se även bifogad collage-bild 'MittWifi.png'

(I mitt 'svar' i inlägg nr 19).

.

Ang mitt nätverk 'AndroidTether' i bifogad bild (#19):

Varför avviker jag från övriga listade nätverk?

Varför står det bara 'Skyddat dator-till-dator-nätverk'?

Inget om TYP av kryptering, som hos de andra?

Det borde väl stå 'AndroidTether [Hänglås]Skyddat

trådlöst nätverk (WPA2)' Varför diskrimineras jag?

Link to comment
Share on other sites

 

Numera listat som:

"AndroidAP

Inte i intervall, sparad"

Vad betyder då 'Inte i intervall'?

 

Du är ansluten till AndroidTether och inte till AndroidAP som inte finns inom räckhåll. Dvs. det nätverket, AndroidAP, finns/syns inte just nu.

 

 

 

Varför står det bara 'Skyddat dator-till-dator-nätverk'?

Inget om TYP av kryptering, som hos de andra?

Jag gissar att krypteringstyp inte visas om den är så dålig som just WEP, vilket verkar vara det som telefonen "skickar ut"

 

Se din egen bild:

 

post-52940-0-35239000-1425564785_thumb.png

 

Jag skulle ha tagit bort alla listade trådlösa nätverk i datorn och låta datorn upptäcka nätverket på nytt att ansluta till.

 

 

Tillägg:

Se även http://web.comhem.se/~u19125457/network.html#wireless_router

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Citat av #21:

"Du är ansluten till AndroidTether och inte till

AndroidAP som inte finns inom räckhåll. Dvs. det nätverket,

AndroidAP, finns/syns inte just nu."

- AndroidAP är ju AccessPunkten och accesspunkten är ju i

telefonen! Varför skulle inte den synas(?). Nätverket

AndroidTether finns även det i telefonen, naturligtvis!

- Jag har ju dessutom installerat hotfixen

'WindowsXP-KB893357-v2-x86-SVE.exe' speciellt gjord för

Windows XP home sp2. Så att stöd nu borde finnas för WAP2.

Men fortfarande är endast WEP valbart i en dialogruta (se

min tidigare bifogade bild 'MittWifi.gif'. Bilden kan inte

bli mer informativ!).

Citat av #21 igen:

"Jag skulle ha tagit bort alla listade trådlösa nätverk i

datorn och låta datorn upptäcka nätverket på nytt att ansluta

till."

- Det går inte att ta bort GRANNARNAS nätverk, naturligtvis!

Det är ju grannarnas nätverk. som syns i bilden! Herregud.

Mitt eget (det översta i bilden 'MittWifi.png') kan jag ju

ta bort däremot.

- Visst, mitt nätverk ÄR skyddat, men man vill ju ha

bekräftat HUR VÄL det är skyddat också. En klar förbättring

har ju skett men kvar finns 'lite smolk i bägaren'.

Link to comment
Share on other sites

 

AndroidAP är ju AccessPunkten och accesspunkten är ju i

telefonen! Varför skulle inte den synas(?). Nätverket

AndroidTether finns även det i telefonen, naturligtvis!

 

Är det en och samma telefon vi pratar om?

Mig veterligen går det inte att skapa, och/eller köra, TVÅ accespunkter  samtidigt i telefonen.

Är det inte så att AndroidTether är det nuvarande namnet på accesspunkten och AndroidAP ett gammalt namn? "Naturligtvis!"

 

 

Det går inte att ta bort GRANNARNAS nätverk, naturligtvis!

Det är ju grannarnas nätverk. som syns i bilden! Herregud.

Mitt eget (det översta i bilden 'MittWifi.png') kan jag ju

ta bort däremot.

 

Jaså, kan du inte!?

 

Jag menar givetvis att du ska ta bort nätverken i den lista som visas i den övre högra bilden i ditt collage. "Herregud!"

Link to comment
Share on other sites

Guest George M

Det finns inga "givetvis". Eftersom du har tillgång till

bildcollaget 'MittWifi.png", så hade det faktiskt varit

på sin plats att du hade uttryckt: "Tag bort de listade

nätverken/AP överst till höger i bilden".

- Den åtgärden utförde jag f ö för några dagar sedan, på

eget bevåg. Dock visade det sig vara en överloppsgärning.

- Den här månaden kör jag dock med 3G-modem så vi släpper

den här frågan t v. Stormen i vattenglaset har härmed

ebbat ut.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...