Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Copyright för Facebooksinlägg och bilder?


gidaz

Recommended Posts

Är det tillåtet för tredje man att utan tillåtelse från ursprungsskribenten eller de(n) som är med på bilden kopiera bilder från Facebook, inlagda av mig eller annan, samt att lägga in dessa bilder på egen blogg och eventuellt med egen text? Ursprungskällan är ej angiven i det kopierade inlägget.

En följdfråga:

Jag har en egen hemsida, som i ingressen är markerad med copyrighttecken, och undrar då om någon annan utan min tillåtelse får kopiera bilder eller texter, samt lägga in detta på en annan hemsida eller blogg. 

Om ej tillåtet i de båda fallen ovan, vad har då jag för rättighet eller möjlighet att beivra sådant tilltag?

Link to comment
Share on other sites

Svårt att uttala sig tvärsäkert när man inte vet mer om bilderna samt hur de publicerats på annan plats än din Facecook/hemsida.

 

Men en kort sammanfattning av (delar av) juridiken kring fotografier och publicering av dem:

 

Att den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket regleras i 1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Rätten till ett verk uppstår därmed formlöst. Dvs. man behöver inte göra något särskilt för att skydda det. Detta gäller även fotografier.

[Copyright-tecken och liknande skrivelser har ingen som helst juridisk funktion eller särställning]

Men för att det faktiskt skall vara ett upphovsrättskyddat verk krävs det dock att det har s.k. verkshöjd och med det menar man att verket måste ha en viss särprägel/originalitet (ej att förväxla med ”kvalitet”).  Så om det är frågan om konstnärliga fotografier är det normalt ingen fråga om att de omfattas av upphovsrättsligt skydd.

 

Vidare är det så att även andra (icke-konstnärliga) fotografier har ett skydd, om än i något annan omfattning/annat utförande.

 

49 a § URL anger nämligen att ”Den som har framställt en fotografisk bild har uteslutande rätt att framställa exemplar av bilden och göra den tillgänglig för allmänheten. Rätten gäller oavsett om bilden används i ursprungligt eller ändrat skick och oavsett vilken teknik som utnyttjas.”

 

Om bilden ej har bearbetats eller om den bild som publicerats ej är ett nytt och självständigt verk som åstadkommits i fri anslutning till din bild så (se 4 § URL) utan är en exakt kopia av din så skulle nog jag säga att de har brutit mot din rätt enligt 49 a § ovan. Dvs. de har utan att inhämta tillstånd från upphovsmannen (dig) tillgängliggjort den för allmänheten.

 

Dessutom så kan man nog anse att de brutit mot 3 § 1st URL genom att ej ange upphovsmannen i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Beroende på vad som skrivs i anslutning till bilden och det sammanhang som den publicerats så kan det därutöver vara så att de även bryter mot 3 § 2st URL. Alltså om deras publicering av din bild gjorts i sådan form eller i sådant sammanhang som är på angivet sätt kränkande för upphovsmannen.

 

Därutöver bör man även beakta att ett fotografi på en eller flera (levande) personer är att beakta som en personuppgift. Det innebär att man måste ta hänsyn till bestämmelserna i Personuppgiftslag (1998:204). Bland annat så säger PUL att tillstånd måste inhämtas från de personer som är på bilden innan den behandlas (i detta fall ”spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter” enligt PUL’s definition av behandling av personuppgift). 

Det finns i PUL även förbud mot behandling av känsliga personuppgifter (sådant som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt sådana personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv).

 

Mitt råd är helt enkelt att du kontaktar den/de som har publicerat dina bilder och meddela att du inte vill att de återpublicerar dina bilder samt gör dem uppmärksamma på att de eventuellt bryter mot URL och/eller PUL genom sin publicering.

Link to comment
Share on other sites

Är det tillåtet för tredje man att utan tillåtelse från ursprungsskribenten eller de(n) som är med på bilden kopiera bilder från Facebook, inlagda av mig eller annan, samt att lägga in dessa bilder på egen blogg och eventuellt med egen text? Ursprungskällan är ej angiven i det kopierade inlägget.

En följdfråga:

Jag har en egen hemsida, som i ingressen är markerad med copyrighttecken, och undrar då om någon annan utan min tillåtelse får kopiera bilder eller texter, samt lägga in detta på en annan hemsida eller blogg. 

Om ej tillåtet i de båda fallen ovan, vad har då jag för rättighet eller möjlighet att beivra sådant tilltag?

I korthet...

 

Huvudfrågan, juridisk, kort och gott, Nej.

Gällande Facebook, så ger du Facebook tillåtelse att fritt använda din bild, när du registrerar ditt konto, men det ger inte en tredje part tillåtelse att göra så, då gäller fortfarande copyrighten för din bild, i grunden äger du alltid bilden oavsett, om du inte naturligtvis har sagt i texten ihop med bilden, att det är fritt att kopiera din bild.

 

Möjligheten att juridisk beivra någon för att ha kopierat din bild utan din tillåtelse är ganska svårt för dig som privatperson, det är nog mest yrkesfotografer som har möjligheten att vinna ett sådant mål.

 

Vill du hindra någon att säga, det är min bild, så kan du lägga in ditt namn och texten Copyright som ett lager med ett bildprogram, innan du lägger ut bilden, att hindra en kopiering är ganska svårt.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Vet inte vilken information som Laso har som kan uttala sig så tvärsäkert men jag håller inte med om att det är glasklart ur ett juridiskt perspektiv. Hur vet vi med den givna informationen t.ex. att det i just detta fall ej rör sig om undantag från icke-spridningsreglerna i form av 4 § URL eller (iof osannolikt men ändock) 22 § URL alternativt 20 a § 2 st.?

 

EDIT: Med detta sagt så anser jag ändå att det är troligt att ett upphovsrättsintrång kan ha skett samt att det även kan ha inneburit ett brott mot PUL.

Det var mest tvärsäkerheten jag ville invända emot  :)

 

För övrigt så förstår jag inte varför folk envisas med att tala om Copyright som om det vore ett begrepp som har någon som helst juridiks innebörd i Sverige. Upphovsrätt är ett svenskt ord och ett svenskt juridiskt begrepp med tydlig innebörd. Det finns ingen som helst anledning att blanda in engelska ord.

Link to comment
Share on other sites

Jag är helt säker gällande att en bild du har tagit själv, har du en absolut upphovsrätt/copyright till, du äger bilden och ingen annan.

Det du gör i olika sammanhang, är att du tillåter någon att använda din bild på ett specifikt sätt.

Juridiskt måste du alltid ha tillåtelse från ägaren om att använda dennes bild på något sätt.

 

Att man ofta använder benämningen copyright är väl att man ofta använder märkningen.

Men juridiskt så måste man inte upplysa om att ens bild är upphovsrätts skyddad, det sker automatiskt ändå.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Är inte med på vilket lagstöd du menar med "absolut upphovsrätt" och undrar därför (eftersom du är så säker) hur du ser på skillnaderna i skydd mellan fotografier som faller under 1 § 1 st. 5 pt. URL kontra 49 a § URL?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...