Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
pilfinken

Annonser i browsrarna

Rekommendera Poster

pilfinken

Hej,

 

Jag måste ha svarat OK på någon fråga. Sen ca 10 dagar tillbaka har jag fått annonser i browsern som jag inte vill ha där. Först var det bara i Firefox, jag bytte då till IE men det dök upp även där och då bytte jag till Chrome. Det funkade i 4 dagar, sen dök det upp även där... :-(

 

Jag laddade ner DDS och bifogar loggen (från igår) om någon kan förbarma sig och titta på vad som är problemet.

 

Tack på förhand

 

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 11.0.9600.16521  BrowserJavaVersion: 10.51.2
Run by Lasse at 16:43:04 on 2014-03-22
Microsoft Windows 7 Home Premium   6.1.7601.1.1252.46.1053.18.2047.765 [GMT 1:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {641105E6-77ED-3F35-A304-765193BCB75F}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {DF70E402-51D7-30BB-99B4-4D23E83BFDE2}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\system32\WLANExt.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
C:\Program Files\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\qualitink\updatequalitink.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\qualitink\bin\utilqualitink.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe
C:\Program Files\NETGEAR\WNA3100\WNA3100.exe
C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe
C:\Program Files\NETGEAR\WNA3100\WifiSvc.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Windows\System32\WUDFHost.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\Memeo\AutoBackup\InstantBackup.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OfficeSoftwareProtectionPlatform\OSPPSVC.EXE
C:\Program Files\qualitink\bin\FilterApp_C.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\qualitink\bin\XTLSApp.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxps://www.google.se/
mStart Page = hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10068&did=10703&barid=226928100795808485332201655090867698971
BHO: FTdownloader V4.0: {11111111-1111-1111-1111-110311551174} - c:\program files\ftdownloader v4.0\FTdownloader V4.0-bho.dll
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: LastPass Vault: {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - c:\program files\lastpass\LPToolbar.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:\program files\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
BHO: mysearchdial Helper Object: {EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD} - c:\program files\mysearchdial\bh\mysearchdial.dll
TB: mysearchdial Toolbar: {3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923} - c:\program files\mysearchdial\mysearchdialTlbr.dll
TB: LastPass Toolbar: {9f6b5cc3-5c7b-4b5c-97af-19dec1e380e5} - c:\program files\lastpass\LPToolbar.dll
uRun: [sony PC Companion] "c:\program files\sony\sony pc companion\PCCompanion.exe" /Background
mRun: [bCSSync] "c:\program files\microsoft office\office14\BCSSync.exe" /DelayServices
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [APSDaemon] "c:\program files\common files\apple\apple application support\APSDaemon.exe"
mRun: [MSC] "c:\program files\microsoft security client\msseces.exe" -hide -runkey
mRun: [WinampAgent] "c:\program files\winamp\winampa.exe"
mRun: [Memeo Instant Backup] c:\program files\memeo\autobackup\MemeoLauncher2.exe --silent --no_ui
mRun: [Adobe Photo Downloader] "c:\program files\adobe\photoshop elements 6.0\apdproxy.exe"
mRun: [CanonSolutionMenu] c:\program files\canon\solutionmenu\CNSLMAIN.exe /logon
mRun: [CanonMyPrinter] c:\program files\canon\myprinter\BJMyPrt.exe /logon
mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mRun: [NvBackend] "c:\program files\nvidia corporation\update core\NvBackend.exe"
mRun: [shadowPlay] c:\windows\system32\rundll32.exe c:\windows\system32\nvspcap.dll,ShadowPlayOnSystemStart
mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime
mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\instal~2.lnk - c:\program files\common files\lpuninstall.exe
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\instal~1.lnk - c:\program files\common files\lpuninstall.exe
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\netgea~1.lnk - c:\program files\netgear\wna3100\WNA3100.exe
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
IE: LastPass - c:\users\lasse\appdata\locallow\lastpass\context.html?cmd=lastpass
IE: LastPass-formulärifyllning - c:\users\lasse\appdata\locallow\lastpass\context.html?cmd=fillforms
IE: Ski&cka till OneNote - c:\progra~1\micros~2\office14\ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll
IE: {43699cd0-e34f-11de-8a39-0800200c9a66} - {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - c:\program files\lastpass\LPToolbar.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} - hxxps://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{2C030099-DA7B-4F09-A6E6-2CA6F4D9917B} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{864F3368-8913-4841-B428-1D04315ECC2D} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:\program files\google\chrome\application\33.0.1750.154\installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\lasse\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\9vfm78cw.default-1395431209993\
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 11.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\bankid\npBispBrowser.dll
FF - plugin: c:\program files\canon\zoombrowser ex\program\NPCIG.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.22.5\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\dtplugin\npdeployJava1.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\5.1.30214.0\npctrlui.dll
FF - plugin: c:\program files\nvidia corporation\3d vision\npnv3dv.dll
FF - plugin: c:\program files\nvidia corporation\3d vision\npnv3dvstreaming.dll
FF - plugin: c:\program files\sony\media go\npMediaGoDetector.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_12_0_0_77.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2013-9-27 214696]
R0 SCMNdisP;General NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\drivers\SCMNdisP.sys [2014-2-15 21472]
R1 wStLib;wStLib;c:\windows\system32\drivers\wStLib.sys [2014-3-18 52920]
R2 MemeoBackgroundService;MemeoBackgroundService;c:\program files\memeo\autobackup\MemeoBackgroundService.exe [2010-7-26 25824]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-8-30 104768]
R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service;c:\program files\nvidia corporation\netservice\NvNetworkService.exe [2014-2-19 1593632]
R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service;c:\program files\nvidia corporation\nvstreamsrv\nvstreamsvc.exe [2014-2-19 15904544]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\nvidia corporation\3d vision\nvSCPAPISvr.exe [2014-3-11 411936]
R2 Update qualitink;Update qualitink;c:\program files\qualitink\updatequalitink.exe [2013-10-5 348448]
R2 Util qualitink;Util qualitink;c:\program files\qualitink\bin\utilqualitink.exe [2013-10-21 348448]
R2 WSWNA3100;WSWNA3100;c:\program files\netgear\wna3100\WifiSvc.exe [2014-2-15 303360]
R3 BCMH43XX;Broadcom 802.11 USB Network Adapter Driver;c:\windows\system32\drivers\bcmwlhigh6.sys [2014-2-15 1093888]
R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;c:\program files\microsoft security client\NisSrv.exe [2013-10-23 280288]
R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM);c:\windows\system32\drivers\nvvad32v.sys [2014-2-19 34080]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2013-1-16 215936]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-9-11 105144]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\ieetwcollector.exe [2014-3-13 108032]
S3 paeusbaudio;paeusbaudio;c:\windows\system32\drivers\paeusbaudio.sys [2013-1-16 195448]
S3 paeusbaudiodsp;paeusbaudiodsp;c:\windows\system32\drivers\paeusbaudiodsp.sys [2013-1-16 60280]
S3 paeusbaudioks;paeusbaudioks;c:\windows\system32\drivers\paeusbaudioks.sys [2013-1-16 42872]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2014-2-7 14848]
S3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files\sony\sony pc companion\PCCService.exe [2013-10-24 155824]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2014-2-7 49664]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2014-2-7 27136]
S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2013-1-18 1343400]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2014-03-21 19:59:20 -------- d-----w- c:\users\lasse\appdata\local\Apps
2014-03-21 19:59:19 -------- d-----w- c:\users\lasse\appdata\local\Deployment
2014-03-21 19:34:50 7969936 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{a25824ab-fe48-4de6-8139-1f5ba1ab381b}\mpengine.dll
2014-03-20 13:58:05 765968 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{d8cc0509-8100-4c27-ad97-06f0721bf83e}\gapaengine.dll
2014-03-20 13:57:42 7969936 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\backup\mpengine.dll
2014-03-18 17:07:29 52920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\wStLib.sys
2014-03-13 18:46:02 509440 ----a-w- c:\windows\system32\qedit.dll
2014-03-13 18:46:00 51200 ----a-w- c:\windows\system32\ieetwproxystub.dll
2014-03-13 18:46:00 184320 ----a-w- c:\program files\internet explorer\F12Tools.dll
2014-03-13 18:46:00 1389568 ----a-w- c:\program files\internet explorer\MemoryAnalyzer.dll
2014-03-13 18:46:00 108032 ----a-w- c:\windows\system32\ieetwcollector.exe
2014-03-13 18:43:50 185344 ----a-w- c:\windows\system32\wwansvc.dll
2014-03-13 18:43:48 2349056 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2014-03-13 18:42:51 1230336 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll
2014-03-13 18:42:49 381440 ----a-w- c:\windows\system32\wer.dll
2014-03-11 18:39:03 599840 ----a-w- c:\windows\system32\nvStreaming.exe
2014-03-11 18:14:39 9690424 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll
2014-03-11 18:14:38 23716640 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv32.dll
2014-03-11 18:14:37 865224 ----a-w- c:\windows\system32\NvIFR.dll
2014-03-11 18:14:37 10523480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2014-03-11 18:14:36 894296 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco3233523.dll
2014-03-11 18:14:36 847136 ----a-w- c:\windows\system32\NvFBC.dll
2014-03-11 18:14:36 14709720 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dum.dll
2014-03-11 18:14:36 1049888 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco3233523.dll
2014-03-11 18:14:35 9728064 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2014-03-11 18:14:35 2956632 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2014-03-11 18:14:35 2411976 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll
2014-03-11 18:14:33 17559384 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2014-03-10 17:20:12 -------- d-----w- c:\program files\iPod
2014-03-10 17:20:08 -------- d-----w- c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1
2014-03-10 17:20:08 -------- d-----w- c:\program files\iTunes
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin5.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin4.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin3.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin2.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2014-03-21 22:52:18 11149312 ----a-w- c:\program files\common files\lpuninstall.exe
2014-03-11 18:27:25 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2014-03-11 18:27:25 692616 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2014-03-04 14:29:02 53024 ----a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll
2014-03-04 14:29:02 2715264 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll
2014-03-04 14:29:02 15783992 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2um.dll
2014-03-04 12:34:44 4348704 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll
2014-03-04 12:34:44 3044696 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc.dll
2014-03-04 12:34:42 663896 ----a-w- c:\windows\system32\nvvsvc.exe
2014-03-04 12:34:42 62752 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll
2014-03-04 12:34:42 2556360 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll
2014-03-04 12:34:41 375128 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll
2014-03-01 04:11:20 2724864 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2014-03-01 04:10:48 4096 ----a-w- c:\windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2014-03-01 03:52:43 61952 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
2014-03-01 03:38:26 112128 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
2014-03-01 03:37:35 553472 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9diag.dll
2014-03-01 03:31:30 646144 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2014-03-01 03:14:15 4244480 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
2014-03-01 03:00:08 1964032 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
2014-03-01 02:32:16 1820160 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2014-02-08 18:27:20 895264 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco3233489.dll
2014-02-08 18:27:20 1049888 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco3233489.dll
2014-02-05 09:31:00 1048152 ----a-w- c:\windows\system32\nvspcap.dll
2014-01-19 07:32:23 231584 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2014-01-17 15:24:12 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx
2014-01-17 15:24:12 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts
2013-12-27 18:42:24 34080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvvad32v.sys
2013-12-27 18:42:16 33056 ----a-w- c:\windows\system32\nvaudcap32v.dll
2013-12-24 23:09:41 1987584 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll
.
============= FINISH: 16:44:32,33 ===============
 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Hej!

 

1. Om möjligt avinstallera följande i Kontrollpanelen:

mysearchdial Toolbar pga http://www.systemlookup.com/CLSID/75192-mysearchdialTlbr_dll.html

FTdownloader http://www.systemlookup.com/CLSID/78045-FTdownloader_V4_0_bho_dll.html

 

2. Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner

Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.
Klicka på Report-knappen.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[R0].txt
 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
pilfinken

Hej,

 

Tack!

Jag kunde plocka bort Myserachdial via kontrollpanelen men inte FTdownloader (kan inte hitta den heller om jag gör search i datorn).

Har startat om och kört AdwCleaner Scan.

 

Här kommer rapporten:

 

# AdwCleaner v3.022 - Report created 24/03/2014 at 20:57:00
# Updated 13/03/2014 by Xplode
# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (32 bits)
# Username : Lasse - HEMDATOR
# Running from : C:\Users\Lasse\Desktop\adwcleaner.exe
# Option : Scan
 
***** [ Services ] *****
 
 
***** [ Files / Folders ] *****
 
File Found : C:\Users\Lasse\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff_0.localstorage
File Found : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\searchplugins\Mysearchdial.xml
File Found : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\user.js
File Found : C:\Windows\System32\Tasks\FTdownloader V4.0-codedownloader
File Found : C:\Windows\System32\Tasks\FTdownloader V4.0-enabler
File Found : C:\Windows\System32\Tasks\FTdownloader V4.0-updater
File Found : C:\Windows\Tasks\FTdownloader V4.0-codedownloader.job
File Found : C:\Windows\Tasks\FTdownloader V4.0-enabler.job
File Found : C:\Windows\Tasks\FTdownloader V4.0-updater.job
Folder Found : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\Extensions\{ad9a41d2-9a49-4fa6-a79e-71a0785364c8}
Folder Found : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\Extensions\ffxtlbr@mysearchdial.com
Folder Found C:\Program Files\File Type Assistant
Folder Found C:\Program Files\FTdownloader V4.0
Folder Found C:\Program Files\FTdownloader V4.0
Folder Found C:\Program Files\FTDownloader.com
Folder Found C:\ProgramData\apn
Folder Found C:\ProgramData\boost_interprocess
Folder Found C:\Users\Ellen\AppData\Local\FileTypeAssistant
Folder Found C:\Users\Lasse\AppData\Local\cool_mirage
Folder Found C:\Users\Lasse\AppData\Local\FileTypeAssistant
Folder Found C:\Users\Lasse\AppData\Roaming\Mysearchdial
Folder Found C:\Users\Lotta\AppData\Local\FileTypeAssistant
Folder Found C:\Users\Mathilda\AppData\LocalLow\Mysearchdial
 
***** [ Shortcuts ] *****
 
 
***** [ Registry ] *****
 
Key Found : HKCU\Software\1ClickDownload
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FTdownloader V4.0
Key Found : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FTdownloader V4.0
Key Found : HKCU\Software\ilivid
Key Found : HKCU\Software\IM
Key Found : HKCU\Software\ImInstaller
Key Found : HKCU\Software\InstallCore
Key Found : HKCU\Software\installedbrowserextensions
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923}
Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD}
Key Found : HKCU\Software\mysearchdial
Key Found : HKCU\Software\mysearchdial.com
Key Found : HKCU\Software\Softonic
Key Found : HKCU\Software\wnlt
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220322552274}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D40753C7-8A59-4C1F-BE88-C300F4624D5B}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.BHO
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.BHO.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.Sandbox
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.Sandbox.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialesrvc
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialesrvc.1
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\FTDownloader
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355555574}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660366556674}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344554474}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Key Found : HKLM\Software\FTdownloader V4.0
Key Found : HKLM\Software\FTdownloader V4.0
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lgnbhdnimikkoodkogjlcllngimhlapp
Key Found : HKLM\Software\InstallCore
Key Found : HKLM\Software\InstallIQ
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{219046AE-358F-4CF1-B1FD-2B4DE83642A8}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{37230f23-eecb-450e-85ff-22da2a19152d}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{a386382e-0559-4a78-8fb3-e07303590ae0}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{eb59b107-35ea-4e8e-bb7a-35c18644db46}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\FTdownloader V4.0-codedownloader
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\FTdownloader V4.0-enabler
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Plain\FTdownloader V4.0-updater
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{29321551-D307-4F66-AAE9-EE3F871CC3D6}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{4B5F7270-3179-418C-AE91-2F6B861A5D4B}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7F654849-04AE-48B8-96CD-EF6655A8F076}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Found : HKLM\Software\Updater By Sweetpacks
Value Found : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{8E9E3331-D360-4f87-8803-52DE43566502}]
 
***** [ Browsers ] *****
 
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16521
 
Setting Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page] - hxxp://mysearch.sweetpacks.com/?src=10&st=12&crg=3.5000006.10068&did=10703&barid=226928100795808485332201655090867698971
Setting Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls [Tabs] - hxxp://start.mysearchdial.com/?f=2&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B1QyCyE&cr=1226223710&ir=
 
-\\ Mozilla Firefox v28.0 (en-US)
 
[ File : C:\Users\Lasse\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9vfm78cw.default-1395431209993\prefs.js ]
 
 
[ File : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\prefs.js ]
 
Line Found : user_pref("browser.search.order.1", "Mysearchdial");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.aflt", "irmsd64");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.appId", "{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8}");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.cd", "2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B1QyCyE");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.cntry", "SE");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.cr", "1226223710");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltLng", "");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltSrch", true);
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.dnsErr", true);
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.dpkLst", "3654782829,1334533236,1121012847,231756876,1895130307,603719297,4288797614,3754950497,426401714,3046281807,752626116,1657571787,3224935090,2597085128,18285[...]
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.excTlbr", false);
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.hdrMd5", "3C3959CA7A90A0A7171C8270260E2EA6");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpg", true);
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpgUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B[...]
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.id", "204E7FD9E14528CA");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.instlDay", "15886");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.instlRef", "");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.lastB", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B1Q[...]
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.lastVrsnTs", "12:43:36");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.newTabUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=2&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H[...]
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.pnu_base", "{\"newVrsn\":\"37\",\"lastVrsn\":\"37\",\"vrsnLoad\":\"\",\"showMsg\":\"false\",\"showSilent\":\"false\",\"msgTs\":0,\"lstMsgTs\":\"0\"}");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.prdct", "mysearchdial");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.prtnrId", "mysearchdial");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.sg", "none");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.srchPrvdr", "Mysearchdial");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrId", "base");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrSrchUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=3&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C[...]
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsn", "");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsni", "");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial_i.hmpg", true);
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial_i.newTab", false);
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial_i.smplGrp", "none");
Line Found : user_pref("extensions.mysearchdial_i.vrsnTs", "12:43:36");
 
[ File : C:\Users\Ellen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9brimv8y.default\prefs.js ]
 
 
[ File : C:\Users\Mathilda\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\m9fe85yh.default\prefs.js ]
 
 
-\\ Google Chrome v33.0.1750.154
 
[ File : C:\Users\Lasse\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
 
 
*************************
 
AdwCleaner[R0].txt - [11135 octets] - [24/03/2014 20:57:00]
 
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [11196 octets] ##########

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Hej!

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.

Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

 

Klicka på Scan-knappen.

Vänta tills sökningen är klar.

 

Klicka på Clean-knappen.

Tryck på OK.

Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.

 

Datorn kommer att startas om.

En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.

Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[s0].txt

 

2. Kör DDS igen och klistra in den nya DDS.txt så får vi se om det syns något mer där.

 

3. Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/

För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

 

Avbocka alternativet Remove found threats

Bocka för Scan Archives

 

Klicka på Advanced Settings

Bocka för:

Scan for potentially unwanted applications

Scan for potentially unsafe applications

Enable Anti-Stealth Technology

 

Klicka på Scan

 

När skanningen är klar klicka på List of threats found, följt av Export to a text file. Spara till en fil på skrivbordet, öppna filen, kopiera resultatet och klistra sedan in det i ditt svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
pilfinken

Hej!

 

Då har vi lite loggar här:

 

AdwCleaner

 

# AdwCleaner v3.022 - Report created 25/03/2014 at 22:26:24
# Updated 13/03/2014 by Xplode
# Operating System : Windows 7 Home Premium Service Pack 1 (32 bits)
# Username : Lasse - HEMDATOR
# Running from : C:\Users\Lasse\Desktop\adwcleaner.exe
# Option : Clean
 
***** [ Services ] *****
 
 
***** [ Files / Folders ] *****
 
Folder Deleted : C:\ProgramData\apn
Folder Deleted : C:\ProgramData\boost_interprocess
Folder Deleted : C:\Program Files\File Type Assistant
Folder Deleted : C:\Program Files\FTdownloader V4.0
Folder Deleted : C:\Program Files\FTDownloader.com
Folder Deleted : C:\Users\Lasse\AppData\Local\cool_mirage
Folder Deleted : C:\Users\Lasse\AppData\Local\FileTypeAssistant
Folder Deleted : C:\Users\Lasse\AppData\Roaming\Mysearchdial
Folder Deleted : C:\Users\Lotta\AppData\Local\FileTypeAssistant
Folder Deleted : C:\Users\Ellen\AppData\Local\FileTypeAssistant
Folder Deleted : C:\Users\Mathilda\AppData\LocalLow\Mysearchdial
Folder Deleted : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\Extensions\{ad9a41d2-9a49-4fa6-a79e-71a0785364c8}
Folder Deleted : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\Extensions\ffxtlbr@mysearchdial.com
File Deleted : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\searchplugins\Mysearchdial.xml
File Deleted : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\user.js
File Deleted : C:\Users\Lasse\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Local Storage\chrome-extension_pflphaooapbgpeakohlggbpidpppgdff_0.localstorage
File Deleted : C:\Windows\Tasks\FTdownloader V4.0-codedownloader.job
File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\FTdownloader V4.0-codedownloader
File Deleted : C:\Windows\Tasks\FTdownloader V4.0-enabler.job
File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\FTdownloader V4.0-enabler
File Deleted : C:\Windows\Tasks\FTdownloader V4.0-updater.job
File Deleted : C:\Windows\System32\Tasks\FTdownloader V4.0-updater
 
***** [ Shortcuts ] *****
 
 
***** [ Registry ] *****
 
Value Deleted : HKLM\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions [{8E9E3331-D360-4f87-8803-52DE43566502}]
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\lgnbhdnimikkoodkogjlcllngimhlapp
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{4B5F7270-3179-418C-AE91-2F6B861A5D4B}
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{4B5F7270-3179-418C-AE91-2F6B861A5D4B}
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{29321551-D307-4F66-AAE9-EE3F871CC3D6}
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{29321551-D307-4F66-AAE9-EE3F871CC3D6}
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Logon\{7F654849-04AE-48B8-96CD-EF6655A8F076}
[#] Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Schedule\TaskCache\Tasks\{7F654849-04AE-48B8-96CD-EF6655A8F076}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\esrv.EXE
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialesrvc
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\esrv.mysearchdialesrvc.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\FTDownloader
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.BHO
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.BHO.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.Sandbox
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CrossriderApp0035574.Sandbox.1
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{1AA60054-57D9-4F99-9A55-D0FBFBE7ECD3}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{4AA46D49-459F-4358-B4D1-169048547C23}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{D40753C7-8A59-4C1F-BE88-C300F4624D5B}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{22222222-2222-2222-2222-220322552274}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{79FB5FC8-44B9-4AF5-BADD-CCE547F953E5}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{55555555-5555-5555-5555-550355555574}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\Interface\{66666666-6666-6666-6666-660366556674}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{C292AD0A-C11F-479B-B8DB-743E72D283B0}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Classes\TypeLib\{44444444-4444-4444-4444-440344554474}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3004627E-F8E9-4E8B-909D-316753CBA923}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{EF5625A3-37AB-4BDB-9875-2A3D91CD0DFD}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{11111111-1111-1111-1111-110311551174}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{219046AE-358F-4CF1-B1FD-2B4DE83642A8}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{37230f23-eecb-450e-85ff-22da2a19152d}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{a386382e-0559-4a78-8fb3-e07303590ae0}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{eb59b107-35ea-4e8e-bb7a-35c18644db46}
Key Deleted : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Key Deleted : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{EEE6C360-6118-11DC-9C72-001320C79847}
Key Deleted : HKCU\Software\1ClickDownload
Key Deleted : HKCU\Software\ilivid
Key Deleted : HKCU\Software\IM
Key Deleted : HKCU\Software\ImInstaller
Key Deleted : HKCU\Software\InstallCore
Key Deleted : HKCU\Software\installedbrowserextensions
Key Deleted : HKCU\Software\mysearchdial
Key Deleted : HKCU\Software\mysearchdial.com
Key Deleted : HKCU\Software\Softonic
Key Deleted : HKCU\Software\wnlt
Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\Crossrider
Key Deleted : HKCU\Software\AppDataLow\Software\FTdownloader V4.0
Key Deleted : HKLM\Software\FTdownloader V4.0
Key Deleted : HKLM\Software\InstallCore
Key Deleted : HKLM\Software\InstallIQ
Key Deleted : HKLM\Software\Updater By Sweetpacks
 
***** [ Browsers ] *****
 
-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16521
 
Setting Restored : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page]
Setting Restored : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\AboutURls [Tabs]
 
-\\ Mozilla Firefox v28.0 (en-US)
 
[ File : C:\Users\Lasse\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9vfm78cw.default-1395431209993\prefs.js ]
 
 
[ File : C:\Users\Lotta\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\02w4edl3.default\prefs.js ]
 
Line Deleted : user_pref("browser.search.order.1", "Mysearchdial");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.aflt", "irmsd64");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.appId", "{CA5CAA63-B27C-4963-9BEC-CB16A36D56F8}");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.cd", "2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B1QyCyE");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.cntry", "SE");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.cr", "1226223710");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltLng", "");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.dfltSrch", true);
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.dnsErr", true);
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.dpkLst", "3654782829,1334533236,1121012847,231756876,1895130307,603719297,4288797614,3754950497,426401714,3046281807,752626116,1657571787,3224935090,2597085128,18285[...]
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.excTlbr", false);
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.hdrMd5", "3C3959CA7A90A0A7171C8270260E2EA6");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpg", true);
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.hmpgUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B[...]
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.id", "204E7FD9E14528CA");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.instlDay", "15886");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.instlRef", "");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.lastB", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=1&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H1B1Q[...]
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.lastVrsnTs", "12:43:36");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.newTabUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=2&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C1H[...]
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.pnu_base", "{\"newVrsn\":\"37\",\"lastVrsn\":\"37\",\"vrsnLoad\":\"\",\"showMsg\":\"false\",\"showSilent\":\"false\",\"msgTs\":0,\"lstMsgTs\":\"0\"}");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.prdct", "mysearchdial");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.prtnrId", "mysearchdial");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.sg", "none");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.srchPrvdr", "Mysearchdial");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrId", "base");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.tlbrSrchUrl", "hxxp://start.mysearchdial.com/?f=3&a=irmsd64&cd=2XzuyEtN2Y1L1QzutBtDyE0EyB0F0Dzy0EtCyEyDtBzz0C0AtN0D0Tzu0SyDyEyCtN1L2XzutBtFtBtFyEtFyBtAtCtN1L1Czu1L1C[...]
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsn", "");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial.vrsni", "");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial_i.hmpg", true);
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial_i.newTab", false);
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial_i.smplGrp", "none");
Line Deleted : user_pref("extensions.mysearchdial_i.vrsnTs", "12:43:36");
 
[ File : C:\Users\Ellen\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\9brimv8y.default\prefs.js ]
 
 
[ File : C:\Users\Mathilda\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\m9fe85yh.default\prefs.js ]
 
 
-\\ Google Chrome v33.0.1750.154
 
[ File : C:\Users\Lasse\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]
 
 
*************************
 
AdwCleaner[R0].txt - [11277 octets] - [24/03/2014 20:57:00]
AdwCleaner[R1].txt - [11338 octets] - [25/03/2014 22:24:19]
AdwCleaner[s0].txt - [11103 octets] - [25/03/2014 22:26:24]
 
########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[s0].txt - [11164 octets] ##########
 
DDS:
 
DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_x86 
Internet Explorer: 11.0.9600.16521  BrowserJavaVersion: 10.51.2
Run by Lasse at 22:32:38 on 2014-03-25
Microsoft Windows 7 Home Premium   6.1.7601.1.1252.46.1053.18.2047.1178 [GMT 1:00]
.
AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {641105E6-77ED-3F35-A304-765193BCB75F}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {DF70E402-51D7-30BB-99B4-4D23E83BFDE2}
.
============== Running Processes ================
.
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\MsMpEng.exe
C:\Windows\system32\WLANExt.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program Files\Canon\IJPLM\IJPLMSVC.EXE
C:\Program Files\Memeo\AutoBackup\MemeoBackgroundService.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetService\NvNetworkService.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
C:\Program Files\qualitink\updatequalitink.exe
C:\Program Files\qualitink\bin\utilqualitink.exe
C:\Program Files\NETGEAR\WNA3100\WifiSvc.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\System32\WUDFHost.exe
c:\Program Files\Microsoft Security Client\NisSrv.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\nvstreamsvc.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Update Core\NvBackend.exe
C:\Program Files\Microsoft Security Client\msseces.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\apdproxy.exe
C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE
C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanion.exe
C:\Program Files\NETGEAR\WNA3100\WNA3100.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCompanionInfo.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Program Files\Memeo\AutoBackup\InstantBackup.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Sony\Sony PC Companion\PCCService.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\sppsvc.exe
C:\Windows\system32\conhost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxps://www.google.se/
mStart Page = hxxp://www.google.com
BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: LastPass Vault: {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - c:\program files\lastpass\LPToolbar.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - c:\program files\microsoft office\office14\URLREDIR.DLL
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre7\bin\jp2ssv.dll
TB: LastPass Toolbar: {9f6b5cc3-5c7b-4b5c-97af-19dec1e380e5} - c:\program files\lastpass\LPToolbar.dll
uRun: [sony PC Companion] "c:\program files\sony\sony pc companion\PCCompanion.exe" /Background
mRun: [bCSSync] "c:\program files\microsoft office\office14\BCSSync.exe" /DelayServices
mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [APSDaemon] "c:\program files\common files\apple\apple application support\APSDaemon.exe"
mRun: [MSC] "c:\program files\microsoft security client\msseces.exe" -hide -runkey
mRun: [WinampAgent] "c:\program files\winamp\winampa.exe"
mRun: [Memeo Instant Backup] c:\program files\memeo\autobackup\MemeoLauncher2.exe --silent --no_ui
mRun: [Adobe Photo Downloader] "c:\program files\adobe\photoshop elements 6.0\apdproxy.exe"
mRun: [CanonSolutionMenu] c:\program files\canon\solutionmenu\CNSLMAIN.exe /logon
mRun: [CanonMyPrinter] c:\program files\canon\myprinter\BJMyPrt.exe /logon
mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"
mRun: [NvBackend] "c:\program files\nvidia corporation\update core\NvBackend.exe"
mRun: [shadowPlay] c:\windows\system32\rundll32.exe c:\windows\system32\nvspcap.dll,ShadowPlayOnSystemStart
mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime
mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\instal~2.lnk - c:\program files\common files\lpuninstall.exe
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\instal~1.lnk - c:\program files\common files\lpuninstall.exe
StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\netgea~1.lnk - c:\program files\netgear\wna3100\WNA3100.exe
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office14\EXCEL.EXE/3000
IE: LastPass - c:\users\lasse\appdata\locallow\lastpass\context.html?cmd=lastpass
IE: LastPass-formulärifyllning - c:\users\lasse\appdata\locallow\lastpass\context.html?cmd=fillforms
IE: Ski&cka till OneNote - c:\progra~1\micros~2\office14\ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIE.dll
IE: {43699cd0-e34f-11de-8a39-0800200c9a66} - {95D9ECF5-2A4D-4550-BE49-70D42F71296E} - c:\program files\lastpass\LPToolbar.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program files\microsoft office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll
DPF: {F27237D7-93C8-44C2-AC6E-D6057B9A918F} - hxxps://juniper.net/dana-cached/sc/JuniperSetupClient.cab
TCP: NameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{2C030099-DA7B-4F09-A6E6-2CA6F4D9917B} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{864F3368-8913-4841-B428-1D04315ECC2D} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program files\common files\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL
SSODL: WebCheck - <orphaned>
SEH: Groove GFS Stub Execution Hook - {B5A7F190-DDA6-4420-B3BA-52453494E6CD} - c:\program files\microsoft office\office14\GROOVEEX.DLL
mASetup: {8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96} - "c:\program files\google\chrome\application\33.0.1750.154\installer\chrmstp.exe" --configure-user-settings --verbose-logging --system-level --multi-install --chrome
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - c:\users\lasse\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\9vfm78cw.default-1395431209993\
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPAUTHZ.DLL
FF - plugin: c:\progra~1\micros~2\office14\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: c:\program files\adobe\reader 11.0\reader\air\nppdf32.dll
FF - plugin: c:\program files\bankid\npBispBrowser.dll
FF - plugin: c:\program files\canon\zoombrowser ex\program\NPCIG.dll
FF - plugin: c:\program files\google\update\1.3.22.5\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\dtplugin\npdeployJava1.dll
FF - plugin: c:\program files\java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\5.1.30214.0\npctrlui.dll
FF - plugin: c:\program files\nvidia corporation\3d vision\npnv3dv.dll
FF - plugin: c:\program files\nvidia corporation\3d vision\npnv3dvstreaming.dll
FF - plugin: c:\program files\sony\media go\npMediaGoDetector.dll
FF - plugin: c:\windows\system32\macromed\flash\NPSWF32_12_0_0_77.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;c:\windows\system32\drivers\MpFilter.sys [2013-9-27 214696]
R0 SCMNdisP;General NDIS Protocol Driver;c:\windows\system32\drivers\SCMNdisP.sys [2014-2-15 21472]
R1 wStLib;wStLib;c:\windows\system32\drivers\wStLib.sys [2014-3-18 52920]
R2 MemeoBackgroundService;MemeoBackgroundService;c:\program files\memeo\autobackup\MemeoBackgroundService.exe [2010-7-26 25824]
R2 NisDrv;Microsoft Network Inspection System;c:\windows\system32\drivers\NisDrvWFP.sys [2012-8-30 104768]
R2 NvNetworkService;NVIDIA Network Service;c:\program files\nvidia corporation\netservice\NvNetworkService.exe [2014-2-19 1593632]
R2 NvStreamSvc;NVIDIA Streamer Service;c:\program files\nvidia corporation\nvstreamsrv\nvstreamsvc.exe [2014-2-19 15904544]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;c:\program files\nvidia corporation\3d vision\nvSCPAPISvr.exe [2014-3-11 411936]
R2 Update qualitink;Update qualitink;c:\program files\qualitink\updatequalitink.exe [2013-10-5 348448]
R2 Util qualitink;Util qualitink;c:\program files\qualitink\bin\utilqualitink.exe [2013-10-21 348448]
R2 WSWNA3100;WSWNA3100;c:\program files\netgear\wna3100\WifiSvc.exe [2014-2-15 303360]
R3 BCMH43XX;Broadcom 802.11 USB Network Adapter Driver;c:\windows\system32\drivers\bcmwlhigh6.sys [2014-2-15 1093888]
R3 NisSrv;Microsoft Nätverkskontroll;c:\program files\microsoft security client\NisSrv.exe [2013-10-23 280288]
R3 nvvad_WaveExtensible;NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM);c:\windows\system32\drivers\nvvad32v.sys [2014-2-19 34080]
R3 Sony PC Companion;Sony PC Companion;c:\program files\sony\sony pc companion\PCCService.exe [2013-10-24 155824]
R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;c:\windows\system32\drivers\viahduaa.sys [2013-1-16 215936]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2013-9-11 105144]
S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2009-7-13 229888]
S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;c:\windows\system32\ieetwcollector.exe [2014-3-13 108032]
S3 paeusbaudio;paeusbaudio;c:\windows\system32\drivers\paeusbaudio.sys [2013-1-16 195448]
S3 paeusbaudiodsp;paeusbaudiodsp;c:\windows\system32\drivers\paeusbaudiodsp.sys [2013-1-16 60280]
S3 paeusbaudioks;paeusbaudioks;c:\windows\system32\drivers\paeusbaudioks.sys [2013-1-16 42872]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\rdpvideominiport.sys [2014-2-7 14848]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;c:\windows\system32\drivers\TsUsbFlt.sys [2014-2-7 49664]
S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;c:\windows\system32\drivers\TsUsbGD.sys [2014-2-7 27136]
S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2013-1-18 1343400]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2014-03-25 21:24:20 765968 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{2a1233f8-f14d-4fc7-86f1-66ae0989ff67}\gapaengine.dll
2014-03-25 21:22:59 7969936 ----a-w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\{e3acd3fb-597e-4aaf-918f-66e6d5de62f3}\mpengine.dll
2014-03-24 19:56:37 -------- d-----w- C:\AdwCleaner
2014-03-24 19:28:04 7969936 ------w- c:\programdata\microsoft\microsoft antimalware\definition updates\backup\mpengine.dll
2014-03-21 19:59:20 -------- d-----w- c:\users\lasse\appdata\local\Apps
2014-03-21 19:59:19 -------- d-----w- c:\users\lasse\appdata\local\Deployment
2014-03-18 17:07:29 52920 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\wStLib.sys
2014-03-13 18:46:02 509440 ----a-w- c:\windows\system32\qedit.dll
2014-03-13 18:46:00 51200 ----a-w- c:\windows\system32\ieetwproxystub.dll
2014-03-13 18:46:00 184320 ----a-w- c:\program files\internet explorer\F12Tools.dll
2014-03-13 18:46:00 1389568 ----a-w- c:\program files\internet explorer\MemoryAnalyzer.dll
2014-03-13 18:46:00 108032 ----a-w- c:\windows\system32\ieetwcollector.exe
2014-03-13 18:43:50 185344 ----a-w- c:\windows\system32\wwansvc.dll
2014-03-13 18:43:48 2349056 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys
2014-03-13 18:42:51 1230336 ----a-w- c:\windows\system32\WindowsCodecs.dll
2014-03-13 18:42:49 381440 ----a-w- c:\windows\system32\wer.dll
2014-03-11 18:39:03 599840 ----a-w- c:\windows\system32\nvStreaming.exe
2014-03-11 18:14:39 9690424 ----a-w- c:\windows\system32\nvopencl.dll
2014-03-11 18:14:38 23716640 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglv32.dll
2014-03-11 18:14:37 865224 ----a-w- c:\windows\system32\NvIFR.dll
2014-03-11 18:14:37 10523480 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvlddmkm.sys
2014-03-11 18:14:36 894296 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco3233523.dll
2014-03-11 18:14:36 847136 ----a-w- c:\windows\system32\NvFBC.dll
2014-03-11 18:14:36 14709720 ----a-w- c:\windows\system32\nvd3dum.dll
2014-03-11 18:14:36 1049888 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco3233523.dll
2014-03-11 18:14:35 9728064 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll
2014-03-11 18:14:35 2956632 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll
2014-03-11 18:14:35 2411976 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll
2014-03-11 18:14:33 17559384 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll
2014-03-10 17:20:12 -------- d-----w- c:\program files\iPod
2014-03-10 17:20:08 -------- d-----w- c:\programdata\188F1432-103A-4ffb-80F1-36B633C5C9E1
2014-03-10 17:20:08 -------- d-----w- c:\program files\iTunes
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin5.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin4.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin3.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin2.dll
2014-03-10 17:12:50 159744 ----a-w- c:\program files\internet explorer\plugins\npqtplugin.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2014-03-21 22:52:18 11149312 ----a-w- c:\program files\common files\lpuninstall.exe
2014-03-11 18:27:25 71048 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl
2014-03-11 18:27:25 692616 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe
2014-03-04 14:29:02 53024 ----a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll
2014-03-04 14:29:02 2715264 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll
2014-03-04 14:29:02 15783992 ----a-w- c:\windows\system32\nvwgf2um.dll
2014-03-04 12:34:44 4348704 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll
2014-03-04 12:34:44 3044696 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc.dll
2014-03-04 12:34:42 663896 ----a-w- c:\windows\system32\nvvsvc.exe
2014-03-04 12:34:42 62752 ----a-w- c:\windows\system32\nvshext.dll
2014-03-04 12:34:42 2556360 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvcr.dll
2014-03-04 12:34:41 375128 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll
2014-03-01 04:11:20 2724864 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb
2014-03-01 04:10:48 4096 ----a-w- c:\windows\system32\ieetwcollectorres.dll
2014-03-01 03:52:43 61952 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll
2014-03-01 03:38:26 112128 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe
2014-03-01 03:37:35 553472 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9diag.dll
2014-03-01 03:31:30 646144 ----a-w- c:\windows\system32\MsSpellCheckingFacility.exe
2014-03-01 03:14:15 4244480 ----a-w- c:\windows\system32\jscript9.dll
2014-03-01 03:00:08 1964032 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl
2014-03-01 02:32:16 1820160 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll
2014-02-08 18:27:20 895264 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispgenco3233489.dll
2014-02-08 18:27:20 1049888 ----a-w- c:\windows\system32\nvdispco3233489.dll
2014-02-05 09:31:00 1048152 ----a-w- c:\windows\system32\nvspcap.dll
2014-01-19 07:32:23 231584 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe
2014-01-17 15:24:12 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx
2014-01-17 15:24:12 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts
2013-12-27 18:42:24 34080 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\nvvad32v.sys
2013-12-27 18:42:16 33056 ----a-w- c:\windows\system32\nvaudcap32v.dll
.
============= FINISH: 22:34:21,09 ===============
 
eset online scanner:
 
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\File Type Assistant\ftacfg.exe.vir Win32/FileTypeAssistant.A potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\File Type Assistant\TSASetup.exe.vir Win32/FileTypeAssistant.A potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\File Type Assistant\tsassist.exe.vir Win32/FileTypeAssistant.A potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\File Type Assistant\temp\~tmp.exe.vir Win32/FileTypeAssistant.A potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-bg.exe.vir Win32/Toolbar.CrossRider.P potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-bho.dll.vir Win32/Toolbar.CrossRider.O potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-buttonutil.dll.vir Win32/Toolbar.CrossRider.M potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-buttonutil.exe.vir Win32/Toolbar.CrossRider.N potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-enabler.exe.vir a variant of Win32/Toolbar.CrossRider.J potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-helper.exe.vir Win32/Toolbar.CrossRider.L potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTdownloader V4.0\FTdownloader V4.0-updater.exe.vir a variant of Win32/Toolbar.CrossRider.K potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\Program Files\FTDownloader.com\FTDownloaderIE.exe.vir Win32/Packed.ScrambleWrapper.G potentially unwanted application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\apn\APN-Stub\W3IV6-G\APNIC.7z.vir Win32/Bundled.Toolbar.Ask.B potentially unsafe application
C:\AdwCleaner\Quarantine\C\ProgramData\apn\APN-Stub\W3IV6-G\APNIC.dll.vir Win32/Bundled.Toolbar.Ask.B potentially unsafe application
C:\Program Files\qualitink\qualitinkUninstall.exe Win32/BrowseFox.C potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\updatequalitink.exe a variant of Win32/BrowseFox.H potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\FilterApp_C.exe Win32/BrowseFox.J potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\utilqualitink.exe a variant of Win32/BrowseFox.H potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\XTLS.dll Win32/BrowseFox.K potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\XTLSApp.dll Win32/BrowseFox.I potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\XTLSApp.exe Win32/BrowseFox.I potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\plugins\qualitink.FFUpdate.dll a variant of MSIL/BrowseFox.E potentially unwanted application
C:\Program Files\qualitink\bin\plugins\qualitink.GCUpdate.dll a variant of MSIL/BrowseFox.E potentially unwanted application
C:\Program Files\Sweetpacks Removal Tool\SweetpacksRemovalTool.exe a variant of Win32/SecurityStronghold.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\50onred_ads_only_no_fb_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\arcadi2_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\cortica_rollover_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\coupish_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\ibario_pops_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\monetizationLoader[1].js JS/Toolbar.Crossrider.B potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\revizer_ws_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\2MF0M047\superfish_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.B potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\arcadi3_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\cortica_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\coupons_intext_ads_5_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\dealply_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\getdeal_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\luck_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MLWQ5V2\similar_web_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MRODB73I\ads_only_5_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MRODB73I\icm_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MRODB73I\revizer_p_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MRODB73I\superfish_no_coupons_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.B potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MRODB73I\superfish_pricora_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MRODB73I\widdit_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\corticas_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\corticas_ru_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.B potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\intext_5_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\intext_adv_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\intext_fa_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.B potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\jollywallet_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\W72ADYO8\superfish_no_search_no_coupons_m[1].js JS/Toolbar.Crossrider.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Local\Temp\Installer.exe a variant of Win32/Toolbar.Linkury.E potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\AppData\Roaming\1O1L1I1PtF1F1C1N\Firefox Free Download Packages\uninstaller.exe Win32/InstallCore.AZ potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\Downloads\FinalMediaPlayer2012Setup.exe a variant of Win32/InstallIQ.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf(1).exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf.exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\Downloads\im_yours_instrumental_300.exe Win32/AdWare.1ClickDownload.AR application
C:\Users\Lasse\Downloads\musicnotesSuite.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
C:\Users\Lasse\Downloads\SoftonicDownloader_for_vlc-media-player.exe Win32/SoftonicDownloader.E potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\Downloads\SweetpacksRemovalTool.exe a variant of Win32/SecurityStronghold.A potentially unwanted application
C:\Users\Lasse\Downloads\winamp563_full_emusic-7plus_sv-se.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\FinalMediaPlayer2012Setup.exe a variant of Win32/InstallIQ.A potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf(1).exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf.exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\im_yours_instrumental_300.exe Win32/AdWare.1ClickDownload.AR application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\musicnotesSuite.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\SoftonicDownloader_for_vlc-media-player.exe Win32/SoftonicDownloader.E potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\SweetpacksRemovalTool.exe a variant of Win32/SecurityStronghold.A potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\2013-06-02_20-19-06\Memeo\2013-06-02_20-19-06\C_\Users\Lasse\Downloads\winamp563_full_emusic-7plus_sv-se.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
K:\Lasse_Backup\Memeo\2013-02-16_12-37-02\C_\Users\Lasse\Downloads\FinalMediaPlayer2012Setup.exe a variant of Win32/InstallIQ.A potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\Memeo\2013-02-16_12-37-02\C_\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf(1).exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\Memeo\2013-02-16_12-37-02\C_\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf.exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\Memeo\2013-02-16_12-37-02\C_\Users\Lasse\Downloads\musicnotesSuite.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
K:\Lasse_Backup\Memeo\2013-02-16_12-37-02\C_\Users\Lasse\Downloads\SoftonicDownloader_for_vlc-media-player.exe Win32/SoftonicDownloader.E potentially unwanted application
K:\Lasse_Backup\Memeo\2013-02-16_12-37-02\C_\Users\Lasse\Downloads\winamp563_full_emusic-7plus_sv-se.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
K:\Lasse_Säkerhetskopiera\2012-04-10_21-38-36\Memeo\2012-04-10_21-38-36\C_\Documents and Settings\Lasse\Hämtade filer\musicnotesSuite.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application
 

Jag har inte tryckt Finish på eset online scanner än...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Jag har inte tryckt Finish på eset online scanner än.

Förhoppningsvis har du följt mina anvisningar och gjorde så här:

Avbocka alternativet Remove found threats.

Och då händer inget när du trycker på Finish.

 

1. Finns det något "qualitink" som går att avinstallera?

I så fall gör det.

 

2. C:\Users\Lasse\Downloads\FinalMediaPlayer2012Setup.exe a variant of Win32/InstallIQ.A potentially unwanted application

C:\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf(1).exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application

C:\Users\Lasse\Downloads\iLividSetup-r390-n-bf.exe Win32/Toolbar.SearchSuite potentially unwanted application

C:\Users\Lasse\Downloads\im_yours_instrumental_300.exe Win32/AdWare.1ClickDownload.AR application

C:\Users\Lasse\Downloads\musicnotesSuite.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application

C:\Users\Lasse\Downloads\SoftonicDownloader_for_vlc-media-player.exe Win32/SoftonicDownloader.E potentially unwanted application

C:\Users\Lasse\Downloads\SweetpacksRemovalTool.exe a variant of Win32/SecurityStronghold.A potentially unwanted application

C:\Users\Lasse\Downloads\winamp563_full_emusic-7plus_sv-se.exe Win32/OpenCandy potentially unsafe application

Ovanstående installationsfiler ligger i mappen "Hämtade filer". När du installerar programmen kommer de att vilja installera onödiga/olämpliga tillägg. Avgör själv om du vill ta bort dem.

 

3. Starta Anteckningar.

Kopiera alla rader i rutan:

R2 Update qualitink;Update qualitink;c:\program files\qualitink\updatequalitink.exe [2013-10-5 348448]
R2 Util qualitink;Util qualitink;c:\program files\qualitink\bin\utilqualitink.exe [2013-10-21 348448]
C:\Program Files\qualitink
och klistra in i Anteckningar. Kontrollera att inga filer har delats upp på två rader.

Spara filen på skrivbordet med namnet fixlist.txt.

 

Starta FRST som finns på skrivbordet.

Klicka på knappen Fix.

Vänta tills programmet är klart.

 

Programmet skapar en logg Fixlog.txt på skrivbordet.

Klistra in innehållet i den i ditt svar.

 

4. Hur fungerar webbläsarna nu?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
pilfinken

Hej!

 

Stort tack för hjälpen hitills!

 

1. OK- Avinstallerat

2. OK- Rensat

3. Not OK- skapat txt-filen men kan inte hitta FRST på skivbordet...

4. Jag har inga annonser som dyker upp, i alla fall inte i Chrome som jag kör för tillfället! Ska pröva de andra straxt! :-).

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
pilfinken

Hej!

 

Inga problem :-)

 

Så här blev fixlog.txt

 

Fix result of Farbar Recovery Tool (FRST written by Farbar) (x86) Version: 13-03-2014  01
Ran by Lasse at 2014-03-27 18:36:07 Run:1
Running from C:\Users\Lasse\Desktop
Boot Mode: Normal
 
==============================================
 
Content of fixlist:
*****************
R2 Update qualitink;Update qualitink;c:\program files\qualitink\updatequalitink.exe [2013-10-5 348448]
R2 Util qualitink;Util qualitink;c:\program files\qualitink\bin\utilqualitink.exe [2013-10-21 348448]
C:\Program Files\qualitink
*****************
 
Update qualitink => Service not found.
Util qualitink => Service not found.
"C:\Program Files\qualitink" => File/Directory not found.
 
==== End of Fixlog ====

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Bra att avinstallationen tog bort allt.

 

Nu återstår bara avinstallera specialprogrammen:

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.

Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Uninstall-knappen.

 

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet: http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och DDS m.fl. rensningsprogram kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Ta bort eventuella loggar.

 

3. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://ceciliasec.wordpress.com/rad/

Det är mycket viktigt att hålla alla småprogram i datorn uppdaterade, gamla versioner av t ex Flash, Java och Adobe Reader innehåller kända säkerhetshål, vilka kan användas av en webbsida för att infektera datorn. Jag tycker att Secunias program (länk på min webbsida) är en bra hjälp för att kontrollera hur det står till med säkerhetshål i datorn och ange vad som behöver åtgärdas.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
pilfinken

Hej!

 

Tusen tack för all hjälp! Nu funkar allt som det ska tack vare din hjälp och dina tydliga instruktioner. :thumbsup:

 

Jag ska titta på dina råd och ta till mig   :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...