Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
MatsÅ

Hjälp! Hur blir jag av med snap.do?

Rekommendera Poster

Hej,

Är relativt okunnig, men har kollat lite i forumet, bifogar dds och attach och hoppas på hjälp.

 

Finns det någon bra metod för att undvika att få in liknande onödigt/ovälkommet?

Enda skyddet jag har förutom vad som finns i Windows7 är gratisversionen av AWD.

 

MVH

Mats

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64
Internet Explorer: 11.0.9600.16428  BrowserJavaVersion: 10.45.2
Run by mats at 14:06:29 on 2014-01-09
Microsoft Windows 7 Ultimate   6.1.7601.1.1252.46.1053.18.8078.4712 [GMT 1:00]
.
AV: AVG AntiVirus Free Edition 2014 *Enabled/Updated* {0E9420C4-06B3-7FA0-3AB1-6E49CB52ECD9}
SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}
SP: AVG AntiVirus Free Edition 2014 *Enabled/Updated* {B5F5C120-2089-702E-0001-553BB0D5A664}
.
============== Running Processes ===============
.
C:\PROGRA~2\AVG\AVG2014\avgrsa.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgcsrva.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe
C:\Windows\system32\WLANExt.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe
C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe
C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\jhi_service.exe
C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgnsa.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgemca.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs
C:\Windows\System32\WUDFHost.exe
C:\Windows\system32\taskhost.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnWMI.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE
C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ink\TabTip.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Ink\TabTip32.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Virtual Touch\QuickGesture\x64\QuickGesture64.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Virtual Touch\QuickGesture\x86\QuickGesture.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe
C:\Windows\System32\igfxtray.exe
C:\Windows\System32\hkcmd.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe
C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe
C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe
C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe
C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Users\mats\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.exe
C:\Users\mats\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe
C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe
C:\Users\mats\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\Windows\AsScrPro.exe
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe
C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\brs.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\SysWOW64\ACEngSvr.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe
C:\Program Files\Elantech\ETDGesture.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Users\mats\AppData\Local\Smartbar\Application\QuickShare.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Ink\InputPersonalization.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\ismagent.exe
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® ME FW Recovery Agent\bin\updateui.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe
C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_9_900_170.exe
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Windows\System32\cscript.exe
.
============== Pseudo HJT Report ===============
.
uStart Page = hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=hp&installDate=21/10/2013
uSearch Bar = hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013
uSearch Page = hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013
uSearchAssistant = hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013
mWinlogon: Userinit = userinit.exe
BHO: QuickShare WidgetEngine: {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} -
BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll
BHO: CIESpeechBHO Class: {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
BHO: MinibarBHO: {AA74D58F-ACD0-450D-A85E-6C04B171C044} - C:\Program Files (x86)\Minibar\Minibar.dll
BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\URLREDIR.DLL
BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll
TB: QuickShare Widget: {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} -
uRun: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
uRun: [Google Update] "C:\Users\mats\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
uRun: [searchProtection] "C:\Users\mats\AppData\Roaming\Search Protection\SearchProtection.EXE" /autostart
uRun: [AppsHat] C:\Users\mats\AppData\Local\WebPlayer\AppsHat\WebPlayer.exe
uRun: [browser Infrastructure Helper] C:\Users\mats\AppData\Local\Smartbar\Application\QuickShare.exe startup
mRun: [uSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® USB 3.0 eXtensible Host Controller Driver\Application\iusb3mon.exe"
mRun: [ASUS InstantKey] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Instant Key\Ikey_start.exe
mRun: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
mRun: [ACMON] C:\Program Files (x86)\ASUS\Splendid\ACMON.exe
mRun: [ASUS Screen Saver Protector] C:\Windows\AsScrPro.exe
mRun: [RemoteControl10] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\PowerDVD10\PDVD10Serv.exe"
mRun: [bDRegion] C:\Program Files (x86)\Cyberlink\Shared files\brs.exe
mRun: [updatePSTShortCut] "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files (x86)\Cyberlink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
mRun: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
mRun: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe
mRun: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe
mRun: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"
mRun: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgui.exe" /TRAYONLY
mRun: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
mRunOnce: [removeMoviesToolbardatamngr] cmd.exe /c RD /S /Q "C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar"
dRunOnce: [sPReview] "C:\Windows\System32\SPReview\SPReview.exe" /sp:1 /errorfwlink:"http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=122915" /build:7601
StartupFolder: C:\Users\mats\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\Dropbox.lnk - C:\Users\mats\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe
StartupFolder: C:\Users\mats\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\OPENOF~1.LNK - C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1
mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5
mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3
mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0
IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\EXCEL.EXE/3000
IE: Se&nd to OneNote - C:\Program Files\Microsoft Office 15\Root\Office15\ONBttnIE.dll/105
IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\ONBttnIE.dll
IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
IE: {AAA38851-3CFF-475F-B5E0-720D3645E4A5} - {AAA38851-3CFF-475F-B5E0-720D3645E4A5} - C:\Program Files (x86)\Minibar\Minibar.dll
TCP: NameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{7089480A-056A-4BE6-93C2-1C707713F5AA} : DHCPNameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{7089480A-056A-4BE6-93C2-1C707713F5AA}\14466796375727560264C6568702C4F657E67656 : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{7089480A-056A-4BE6-93C2-1C707713F5AA}\14E64627F696461405 : DHCPNameServer = 192.168.43.1
TCP: Interfaces\{7089480A-056A-4BE6-93C2-1C707713F5AA}\33242756462616E646F5642413235464 : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{7089480A-056A-4BE6-93C2-1C707713F5AA}\33242756462616E646F5642413331334 : DHCPNameServer = 192.168.1.1
TCP: Interfaces\{7089480A-056A-4BE6-93C2-1C707713F5AA}\4554C45423F50303D22363D24343D27323D21453D22343 : DHCPNameServer = 192.168.1.254
TCP: Interfaces\{AEDBCC06-D2CD-4970-B585-5EDB084C3DFF} : DHCPNameServer = 192.168.1.1
Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\office15\MSOSB.DLL
AppInit_DLLs= c:\progra~2\movies~1\safety~1\safety~2.dll  
SSODL: WebCheck - <orphaned>
IFEO: bitguard.exe - tasklist.exe
IFEO: bprotect.exe - tasklist.exe
IFEO: browsemngr.exe - tasklist.exe
IFEO: browserdefender.exe - tasklist.exe
IFEO: browsermngr.exe - tasklist.exe
x64-BHO: QuickShare WidgetEngine: {31ad400d-1b06-4e33-a59a-90c2c140cba0} -
x64-BHO: Lync Browser Helper: {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
x64-BHO: Office Document Cache Handler: {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\URLREDIR.DLL
x64-BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper: {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\GROOVEEX.DLL
x64-TB: QuickShare Widget: {ae07101b-46d4-4a98-af68-0333ea26e113} -
x64-Run: [igfxTray] C:\Windows\System32\igfxtray.exe
x64-Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\System32\hkcmd.exe
x64-Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s
x64-Run: [RtHDVBg] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /MAXX3
x64-Run: [ETDCtrl] C:\Program Files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe
x64-Run: [AtherosBtStack] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"
x64-Run: [AthBtTray] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe"
x64-Run: [AmIcoSinglun64] C:\Program Files (x86)\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun64.exe
x64-Run: [Plantronics MyHeadset Updater] C:\Program Files\Plantronics\MyHeadsetUpdater\MyHeadsetUpdater.exe
x64-IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll
x64-IE: {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll
x64-IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\vfs\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll
x64-Handler: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - <orphaned>
x64-Notify: igfxcui - igfxdev.dll
x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>
x64-IFEO: bitguard.exe - tasklist.exe
x64-IFEO: bprotect.exe - tasklist.exe
x64-IFEO: browsemngr.exe - tasklist.exe
x64-IFEO: browserdefender.exe - tasklist.exe
x64-IFEO: browsermngr.exe - tasklist.exe
.
Note: multiple IFEO entries found. Please refer to Attach.txt
.
================= FIREFOX ===================
.
FF - ProfilePath - C:\Users\mats\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rorzqmyi.default\
FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Web Search
FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxps://www.google.se/
FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&installDate=21/10/2013&q=
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 11.0\Reader\AIR\nppdf32.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIIPT.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\IPT\npIntelWebAPIUpdater.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\dtplugin\npdeployJava1.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll
FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl64.dll
FF - plugin: C:\Program Files\Microsoft Office 15\root\Office15\NPSPWRAP.DLL
FF - plugin: C:\Users\mats\AppData\Local\Citrix\Plugins\104\npappdetector.dll
FF - plugin: C:\Users\mats\AppData\Local\Google\Update\1.3.22.3\npGoogleUpdate3.dll
FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_9_900_170.dll
.
============= SERVICES / DRIVERS ===============
.
R0 AVGIDSHA;AVGIDSHA;C:\Windows\System32\drivers\avgidsha.sys [2013-10-24 194872]
R0 Avgloga;AVG Logging Driver;C:\Windows\System32\drivers\avgloga.sys [2013-10-31 294712]
R0 Avgmfx64;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;C:\Windows\System32\drivers\avgmfx64.sys [2013-10-1 123704]
R0 Avgrkx64;AVG Anti-Rootkit Driver;C:\Windows\System32\drivers\avgrkx64.sys [2013-9-10 31544]
R0 iusb3hcs;Switchdrivrutin för Intel® USB 3.0 Värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hcs.sys [2013-2-12 16152]
R0 nvpciflt;nvpciflt;C:\Windows\System32\drivers\nvpciflt.sys [2012-10-8 30056]
R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-9-7 17536]
R1 Avgdiska;AVG Disk Driver;C:\Windows\System32\drivers\avgdiska.sys [2013-11-5 150808]
R1 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;C:\Windows\System32\drivers\avgidsdrivera.sys [2013-11-4 240920]
R1 Avgldx64;AVG AVI Loader Driver;C:\Windows\System32\drivers\avgldx64.sys [2013-10-31 212280]
R1 Avgtdia;AVG TDI Driver;C:\Windows\System32\drivers\avgtdia.sys [2013-8-1 251192]
R1 nvkflt;nvkflt;C:\Windows\System32\drivers\nvkflt.sys [2012-10-8 284008]
R2 ASMMAP64;ASMMAP64;C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-7-2 15416]
R2 ASUS InstantOn;ASUS InstantOn Service;C:\Program Files (x86)\ASUS\InstantOn for NB\InsOnSrv.exe [2012-2-16 277120]
R2 AtherosSvc;AtherosSvc;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe [2011-10-28 106144]
R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgidsagent.exe [2013-11-11 3478544]
R2 avgwd;AVG WatchDog;C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2014\avgwdsvc.exe [2013-9-24 348008]
R2 Fabs;FABS - Helping agent for MAGIX media database;C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\FABS.exe [2011-5-24 1840128]
R2 Intel® Capability Licensing Service Interface;Intel® Capability Licensing Service Interface;C:\Program Files\Intel\iCLS Client\HeciServer.exe [2012-2-2 628448]
R2 Intel® ME Service;Intel® ME Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\FWService\IntelMeFWService.exe [2013-2-12 128280]
R2 jhi_service;Intel® Dynamic Application Loader Host Interface Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\DAL\Jhi_service.exe [2013-2-12 161560]
R2 OfficeSvc;Microsoft Office-tjänsten;C:\Program Files\Microsoft Office 15\ClientX64\integratedoffice.exe [2013-2-15 1907896]
R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-10-2 382824]
R2 UNS;Intel® Management and Security Application User Notification Service;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2013-2-12 363800]
R2 ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent;ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [2011-10-28 158880]
R3 AiCharger;ASUS Charger Driver;C:\Windows\System32\drivers\AiCharger.sys [2013-2-12 17152]
R3 AsusVBus;AsusVBus;C:\Windows\System32\drivers\AsusVBus.sys [2011-12-21 35968]
R3 AsusVTouch;AsusVTouch;C:\Windows\System32\drivers\AsusVTouch.sys [2011-11-7 16512]
R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;C:\Windows\System32\drivers\btath_bus.sys [2011-10-28 30368]
R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;C:\Windows\System32\drivers\ETD.sys [2013-2-12 200488]
R3 iusb3hub;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Nav;C:\Windows\System32\drivers\iusb3hub.sys [2013-2-12 356120]
R3 iusb3xhc;Drivrutin för Intel® USB 3.0 Utbyggbar värdstyrenhet;C:\Windows\System32\drivers\iusb3xhc.sys [2013-2-12 788760]
R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR81xx PCI-E Ethernet Controller;C:\Windows\System32\drivers\L1C62x64.sys [2013-2-12 103536]
S2 CLKMSVC10_38F51D56;CyberLink Product - 2013/02/12 11:55:59;C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\kmsvc.exe [2011-4-20 241648]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]
S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]
S3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;C:\Windows\System32\drivers\btath_flt.sys [2011-10-28 36000]
S3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;C:\Windows\System32\drivers\btath_a2dp.sys [2011-10-28 330912]
S3 btath_avdt;Atheros Bluetooth AVDT Service;C:\Windows\System32\drivers\btath_avdt.sys [2011-10-28 110240]
S3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;C:\Windows\System32\drivers\btath_hcrp.sys [2011-10-28 167584]
S3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;C:\Windows\System32\drivers\btath_lwflt.sys [2011-10-28 68256]
S3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;C:\Windows\System32\drivers\btath_rcp.sys [2011-10-28 280992]
S3 BtFilter;BtFilter;C:\Windows\System32\drivers\btfilter.sys [2011-10-28 521376]
S3 FirebirdServerMAGIXInstance;Firebird Server - MAGIX Instance;C:\Program Files (x86)\Common Files\MAGIX Services\Database\bin\fbserver.exe [2011-4-26 2702848]
S3 IEEtwCollectorService;Internet Explorer ETW Collector Service;C:\Windows\System32\ieetwcollector.exe [2013-12-11 111616]
S3 RdpVideoMiniport;Remote Desktop Video Miniport Driver;C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [2013-2-12 20992]
S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2013-2-15 59392]
S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2013-2-13 1255736]
.
=============== Created Last 30 ================
.
2014-01-09 12:00:10    --------    d-----w-    C:\Users\mats\AppData\Roaming\PDF Architect
2014-01-09 12:00:10    --------    d-----w-    C:\Program Files (x86)\Common Files\PDF Architect
2014-01-09 11:59:44    --------    d-----w-    C:\Windows\System32\appmgmt
2014-01-08 12:17:02    96168    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\WindowsAccessBridge-32.dll
2013-12-19 11:53:34    --------    d-----w-    C:\Users\mats\AppData\Local\Programs
2013-12-11 02:01:12    167424    ----a-w-    C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe
2013-12-11 02:01:12    164864    ----a-w-    C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe
2013-12-11 02:01:11    12625920    ----a-w-    C:\Windows\System32\wmploc.DLL
2013-12-11 02:01:11    12625408    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\wmploc.DLL
2013-12-10 22:47:20    81408    ----a-w-    C:\Windows\System32\imagehlp.dll
.
==================== Find3M  ====================
.
2014-01-09 12:18:31    380    ----a-w-    C:\Users\mats\AppData\Roaming\sp_data.sys
2013-12-11 15:29:14    71048    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl
2013-12-11 15:29:14    692616    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe
2013-11-26 10:19:07    2724864    ----a-w-    C:\Windows\System32\mshtml.tlb
2013-11-26 10:18:23    4096    ----a-w-    C:\Windows\System32\ieetwcollectorres.dll
2013-11-26 09:48:07    66048    ----a-w-    C:\Windows\System32\iesetup.dll
2013-11-26 09:46:25    48640    ----a-w-    C:\Windows\System32\ieetwproxystub.dll
2013-11-26 09:23:02    2724864    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb
2013-11-26 09:18:39    139264    ----a-w-    C:\Windows\System32\ieUnatt.exe
2013-11-26 09:18:09    111616    ----a-w-    C:\Windows\System32\ieetwcollector.exe
2013-11-26 09:16:57    708608    ----a-w-    C:\Windows\System32\jscript9diag.dll
2013-11-26 08:35:02    5769216    ----a-w-    C:\Windows\System32\jscript9.dll
2013-11-26 08:28:16    553472    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\jscript9diag.dll
2013-11-26 08:16:12    4243968    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll
2013-11-26 08:02:16    1995264    ----a-w-    C:\Windows\System32\inetcpl.cpl
2013-11-26 07:32:06    1928192    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl
2013-11-26 07:07:57    2334208    ----a-w-    C:\Windows\System32\wininet.dll
2013-11-26 06:33:33    1820160    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\wininet.dll
2013-11-23 18:26:20    417792    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\WMPhoto.dll
2013-11-23 17:47:34    465920    ----a-w-    C:\Windows\System32\WMPhoto.dll
2013-11-12 02:23:09    2048    ----a-w-    C:\Windows\System32\tzres.dll
2013-11-12 02:07:29    2048    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\tzres.dll
2013-11-05 20:55:48    150808    ----a-w-    C:\Windows\System32\drivers\avgdiska.sys
2013-11-04 20:52:42    240920    ----a-w-    C:\Windows\System32\drivers\avgidsdrivera.sys
2013-10-31 22:00:18    212280    ----a-w-    C:\Windows\System32\drivers\avgldx64.sys
2013-10-31 21:49:46    294712    ----a-w-    C:\Windows\System32\drivers\avgloga.sys
2013-10-30 02:32:01    335360    ----a-w-    C:\Windows\System32\msieftp.dll
2013-10-30 02:19:52    301568    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\msieftp.dll
2013-10-30 01:24:31    3155968    ----a-w-    C:\Windows\System32\win32k.sys
2013-10-24 21:25:58    194872    ----a-w-    C:\Windows\System32\drivers\avgidsha.sys
2013-10-19 01:36:59    159232    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\imagehlp.dll
2013-10-12 02:32:04    150016    ----a-w-    C:\Windows\System32\wshom.ocx
2013-10-12 02:31:04    202752    ----a-w-    C:\Windows\System32\scrrun.dll
2013-10-12 02:30:42    830464    ----a-w-    C:\Windows\System32\nshwfp.dll
2013-10-12 02:29:21    859648    ----a-w-    C:\Windows\System32\IKEEXT.DLL
2013-10-12 02:29:08    324096    ----a-w-    C:\Windows\System32\FWPUCLNT.DLL
2013-10-12 02:04:36    121856    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\wshom.ocx
2013-10-12 02:03:31    163840    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\scrrun.dll
2013-10-12 02:03:08    656896    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\nshwfp.dll
2013-10-12 02:01:25    216576    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\FWPUCLNT.DLL
2013-10-12 01:33:39    156160    ----a-w-    C:\Windows\System32\cscript.exe
2013-10-12 01:33:26    168960    ----a-w-    C:\Windows\System32\wscript.exe
2013-10-12 01:15:48    141824    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\wscript.exe
2013-10-12 01:15:48    126976    ----a-w-    C:\Windows\SysWow64\cscript.exe
.
============= FINISH: 14:06:38,83 ===============
 

attach.txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

 

Sättet att undvika onödiga tillägg är att läsa på om alla program man funderar på att installera och läsa noggrant under installationen så att man kan avbocka allt onödigt.

 

1. Avinstallera:

Search Protection pga http://www.systemlookup.com/Startup/26358-SearchProtection_exe.html

AppsHat Mobile Apps http://www.systemlookup.com/FF_Extensions/3060-Appshat.html
QuickShare http://www.systemlookup.com/CLSID/75361-mscoree_dll_MS_file.html

 

2. Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner

Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på Scan-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.
Klicka på Report-knappen.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[R0].txt
 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

 

Sättet att undvika onödiga tillägg är att läsa på om alla program man funderar på att installera och läsa noggrant under installationen så att man kan avbocka allt onödigt.

 

1. Avinstallera:

Search Protection pga http://www.systemlookup.com/Startup/26358-SearchProtection_exe.html

AppsHat Mobile Apps http://www.systemlookup.com/FF_Extensions/3060-Appshat.html

QuickShare http://www.systemlookup.com/CLSID/75361-mscoree_dll_MS_file.html

 

2. Spara AdwCleaner av Xplode på Skrivbordet: http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner

 

Stäng alla program, inklusive webbläsare.

Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

 

Klicka på Scan-knappen.

Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på Report-knappen.

En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.

Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[R0].txt

 

Hej,

De tre programmen är avinstallerade.

Rapport enl. instr.

 

# AdwCleaner v3.016 - Report created 09/01/2014 at 15:53:47

# Updated 23/12/2013 by Xplode

# Operating System : Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (64 bits)

# Username : mats - MATS-PC

# Running from : C:\Users\mats\Desktop\adwcleaner.exe

# Option : Scan

 

***** [ Services ] *****

 

 

***** [ Files / Folders ] *****

 

File Found : C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\browser\searchplugins\Ask.xml

Folder Found : C:\Users\mats\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\amfclgbdpgndipgoegfpkkgobahigbcl

Folder Found : C:\Users\mats\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

Folder Found : C:\Users\mats\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\mpcknfcdcgpffjddjeceioobdelceffo

Folder Found C:\Program Files (x86)\Movies Toolbar

Folder Found C:\ProgramData\BitGuard

Folder Found C:\ProgramData\Browser Manager

Folder Found C:\ProgramData\BrowserProtect

Folder Found C:\Users\mats\AppData\Local\Wajam

Folder Found C:\Users\mats\AppData\Local\webplayer

 

***** [ Shortcuts ] *****

 

 

***** [ Registry ] *****

 

Data Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - c:\progra~2\movies~1\safety~1\safety~2.dll

Data Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows [AppInit_DLLs] - c:\progra~2\movies~1\safety~1\x64\safety~2.dll

Key Found : HKCU\Software\BI

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{3444C3C5-6C56-4A16-A453-832B05BF6EA4}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{A7A6995D-6EE1-4FD1-A258-49395D5BF99C}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{AA74D58F-ACD0-450D-A85E-6C04B171C044}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{31AD400D-1B06-4E33-A59A-90C2C140CBA0}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3444C3C5-6C56-4A16-A453-832B05BF6EA4}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AA74D58F-ACD0-450D-A85E-6C04B171C044}

Key Found : HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Found : HKCU\Software\SmartBar

Key Found : [x64] HKCU\Software\BI

Key Found : [x64] HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{006EE092-9658-4FD6-BD8E-A21A348E59F5}

Key Found : [x64] HKCU\Software\SmartBar

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\AppID\{D616A4A2-7B38-4DBC-9093-6FE7A4A21B17}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{6E993643-8FBC-44FE-BC85-D318495C4D96}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Google\Chrome\Extensions\jpmbfleldcgkldadpdinhjjopdfpjfjp

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{3444C3C5-6C56-4A16-A453-832B05BF6EA4}

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\QuickShare_RASAPI32

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Tracing\QuickShare_RASMANCS

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bitguard.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bprotect.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsemngr.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserdefender.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browsermngr.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\browserprotect.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\bundlesweetimsetup.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\cltmngsvc.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta babylon.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta tb.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\delta2.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltainstaller.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltasetup.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltatb.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\deltatb_2501-c733154b.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\iminentsetup.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\sweetimsetup.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options\tbdelta.exetoolbar783881609.exe

Key Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\bi_uninstaller

Key Found : HKLM\Software\SafetyNut

Key Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Classes\CLSID\{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}

Value Found : HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]

Value Found : HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\AppCertDlls [x64]

Value Found : HKLM\SYSTEM\ControlSet002\Control\Session Manager\AppCertDlls [x86]

Value Found : [x64] HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar [{AE07101B-46D4-4A98-AF68-0333EA26E113}]

 

***** [ Browsers ] *****

 

-\\ Internet Explorer v11.0.9600.16428

 

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Page] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [start Page] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=hp&installDate=21/10/2013

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main [search Bar] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [Default_Search_URL] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search [searchAssistant] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013

Setting Found : HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchUrl [Default] - hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&q={searchTerms}&installDate=21/10/2013

 

-\\ Mozilla Firefox v26.0 (sv-SE)

 

[ File : C:\Users\mats\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\rorzqmyi.default\prefs.js ]

 

Line Found : user_pref("browser.search.defaultenginename", "Web Search");

Line Found : user_pref("browser.search.order.1", "Ask.com");

Line Found : user_pref("browser.search.selectedEngine", "Web Search");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.DockingPositionDown", false);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.LastHiddenTime", 23153062);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.SmartbarDisabled", true);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.SmartbarStateMinimaized", false);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.Visibility", false);

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.countryiso", "se");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.downloadprovider", "quickobrw");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.externalJsFiles", "{\"d\":\"[{\\\"ExcludeDomains\\\":[\\\"snap.do\\\",\\\"snapdo.com\\\"],\\\"hxxpInjection\\\":\\\"hxxp:\\\\\\/\\\\\\/i.linkuryjs.info\\\\\\/kury\\\\\\[...]

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.installationid", "9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.installdate", "21/10/2013");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.lastExternalJsUpdate", "1389267416228");

Line Found : user_pref("extensions.helperbar.publisher", "quickobrw");

Line Found : user_pref("keyword.URL", "hxxp://feed.snapdo.com/?publisher=QuickObrw&dpid=QuickObrw&co=SE&userid=9301b2ed-71c3-ad9c-a66a-48c601a12f65&searchtype=ds&installDate=21/10/2013&q=");

 

-\\ Google Chrome v

 

[ File : C:\Users\mats\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\preferences ]

 

Found : homepage

Found : urls_to_restore_on_startup

 

*************************

 

AdwCleaner[R0].txt - [8958 octets] - [09/01/2014 15:53:47]

 

########## EOF - C:\AdwCleaner\AdwCleaner[R0].txt - [9018 octets] ##########

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej!

 

1. Stäng alla program, inklusive webbläsare.
Dubbelklicka på AdwCleaner för att starta programmet.

Klicka på [/b]Scan[/b]-knappen.
Vänta tills sökningen är klar.

Klicka på Clean-knappen.
Tryck på OK.
Tryck på OK fler gånger om det kommer upp meddelanden.

Datorn kommer att startas om.
En rapport kommer upp, kopiera innehållet och klistra in i ditt svar.
Om rapporten inte kommer upp, så finns den även som C:\AdwCleaner[s0].txt
 

2. Kör DDS och klistra in de nya DDS.txt och Attach.txt.

 

3. Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/
För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

Avbocka alternativet Remove found threats
Bocka för Scan Archives

Klicka på Advanced Settings
Bocka för:
Scan for potentially unwanted applications
Scan for potentially unsafe applications
Enable Anti-Stealth Technology

Klicka på Scan

När skanningen är klar klicka på List of threats found, följt av Export to a text file. Spara till en fil på skrivbordet, öppna filen, kopiera resultatet och klistra sedan in det i ditt svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...