Just nu i M3-nätverket
Jump to content

databashantering


/randis

Recommended Posts

Jag skulle vilja veta om det finns något kommando som gör att man hoppar flera rader ner i en databas...

tex om man har default.asp?id=2

Då ska den börja läsa på rad 6

och om man har default.asp?id=3 så ska den börja läsa på rad nr 11. Alltså en intervall på 5 rader.

Jag kan inte skapa en räknare och leta:

WHERE ID=11 eftersom poster kommer att tas bort ur databasen och då kanske bara ID= 1,2,6,9,22 finns tillgängliga efter ett tag...

 

Jag hoppas ni förstår vad jag menar...

Alltså en ersätter till något i still med

<%

For 1 To 5

blaha.MoveNext

Next

%>

Link to comment
Share on other sites

kläm in dessa rader i koden någonstans:

 

recset.pagesize = 5
recset.open SQL, conn
recset.absolutepage = id

 

 

[inlägget ändrat 2001-09-17 22:34:34 av m a r c u s]

Link to comment
Share on other sites

Kanske blir lättare att hjälpa mej om jag visar scriptet.

En fråga till...

Går det att använda Server.MapPath istället för c:\inetpub\wwwroot.......?

hur ser det ut i så fall?

 

 

 

<table width="470" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">

<%

set cnyheter = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

cnyheter.open "driver={microsoft Access Driver_(*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\wwflan\db\nyheter.mdb"

set recnyheter = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

visa = "SELECT * FROM nyheter"

recnyheter.Open visa, cnyheter, adOpenStatic, adLockOptimistic

%>

 

<%

nummer = 0

pageid = Request.querystring("id")

do until nummer = 5

nummer = nummer + 1

If recnyheter.EOF then

Exit Do

else

%>

<tr>

<td valign="top">

<font size="2" face="arial"><b><% =recnyheter("rubrik") %></b><font>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="1">

<% =recnyheter("nyheten") %><a href="nyheter.asp?newsid=<% =idshow %>"> >></a>

</td>

</tr>

<tr>

<td align="right" colspan="1">

<% =recnyheter("tid") %> | <b><%=recnyheter("författare") %> </b>

</td>

</tr>

<tr>

<td>

<br><br>

</td>

</tr>

<%

recnyheter.MoveNext

End If

Loop

%>

</table>

 

 

Marcus... Jag lyckades aldrig omsätta din kod till nåt vettigt...

Mycket beroende på att jag är totalt ny i ASP

Jag håller för tillfället på att göra en sida för att lära mej nämligen

 

[inlägget ändrat 2001-09-17 22:59:58 av /randis]

Link to comment
Share on other sites

...

<%

pageid = Request.querystring("id")

 

set cnyheter = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

cnyheter.open "driver={microsoft Access Driver_(*.mdb)};dbq=" &amp; Server.MapPath( "relativ sökväg till databas" )

set recnyheter = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

 

visa = "SELECT * FROM nyheter"

recnyheter.PageSize = 5

recnyheter.CursorLocation = adUseClient

recnyheter.CursorType = adOpenKeySet

recnyheter.Open visa, cnyheter

recnyheter.AbsolutePage = pageid

%>

 

<%

nummer = 0

do until recnyheter.EOF Or nummer = 5

nummer = nummer + 1

%>

...

<%

recnyheter.MoveNext

Loop

%>

...

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2001-09-18 09:19:06 av m a r c u s]

Link to comment
Share on other sites

Ja ursäkta att jag inte har svarat tidigare... har ingen bra förklaring att ge heller :(

 

Tack Iaf det funkar finfint

Sen är det ju dte största av alla problem...

Att få HTML-koden att visa det du vill se:)

Men det är ju en historia som jag inte tar här

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...