Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kopiera en fil till skrivbordet vid visst datum


PCsnubben

Recommended Posts

Jag vill schemalägga att en fil kopieras till alla användares skrivbord (lokalt) en gång.

(Alt att en genväg skapas till skrivbordet bara)

Och jag vill att det ska fungera i XP och Win7/8

 

Gjorde en mapp med filen som ska kopieras c:\temp

Där lade jag filen hej.txt

I samma mapp gjorde jag även en bat-fil som är den jag sen tänkte schemalägga.

 

Började med XP...

I bat-filen för WinXP skrev jag 

copy c:\temp\hej.txt "c:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\"
 
Detta funkade, men hur skriver jag för Win7/8 ?
 

Hur skriver jag för att bara göra en genväg på alla användares skrivbord ?

 

Link to comment
Share on other sites

Ove Söderlund

Windows 7/8: C:\Users\Public\Desktop

Verkar som du måste köra som admin och hantera UAC för det du önskar.

Link to comment
Share on other sites

I XP för att kopiera en mapp med namn hej (inklusive innehåll i mappen)

copy c:\temp\hej\ "c:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\"

 

Fungerar inte som väntat, för istället kopieras bara innehållet i mappen hej till skrivbordet...

Link to comment
Share on other sites

copy c:\temp\hej\ "c:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\"

xcopy c:\temp\hej\ "c:\Documents and Settings\All Users\Skrivbord\"

 

Ger exakt samma resultat, bara filen i mappen hej kopieras.

Link to comment
Share on other sites

Kopiera allt; undermappar och dess filer med Xcopy
Växeln /E kopierar mappar och undermappar inkl. tomma sådana
Växeln /S kopierar bara mappar och undermappar som innehåller filer
*.* betyder alla filnamn och alla filändelser
*.txt betyder alla filnamn - men endast med filändelse.txt
 
Ex. (stora eller småbokstäver har ingen betydelse)
 
Detta kopierar alla filer samt tomma undermappar och dom undermappar som innehåller filer med början från "hej-mappen" > mappen C:\Test.

Xcopy /E C:\Hej\*.* C:\Test

Detta kopierar endast filer som har filändelse .txt samt tomma undermappar och dom undermappar som innehåller .txt filer med början från "hej-mappen" > mappen C:\Test

Xcopy /E C:\Hej\*.txt C:\Test

Målmappen C:\Test existerar redan i mitt exempel och om inte målmappen existerar så kommer en fråga upp (åtminstone i Windows 7) om detta är en fil eller katalog (mapp).

Link to comment
Share on other sites

Ove Söderlund

Ett bra tips om att se vad vilka växlar som finns till ett givet dos-kommando samt vad för funktion dessa har är att starta ett dos-fönster, och skriva <doskommando> /? vid prompten, t.ex. XCOPY /?.

Link to comment
Share on other sites

Ingen av växlarna fungerar...

 

Antingen kan katalog inte skapas, eller så blir det felaktig sökväg.

I båda fallen kommer frågan fil eller katalog upp, och oavsett val blir det fel.

Dessutom vill jag inte ha den frågan alls (ett Y nånstans ?)

 

xcopy /s "C:\Users\Public\Documents\Mapp1\*.*" "c:\Users\All Users\Skrivbord\Mapp1"

xcopy /e "C:\Users\Public\Documents\Mapp1\*.*" "c:\Users\All Users\Skrivbord\Mapp1"
 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...