Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
cybertears

Inspelningar

Rekommendera Poster

cybertears

Om man har spelat in en myndighet (i mitt fall socialen) får man lov att ge inspelningen till typ tidningen?

 

 

Tacksam för svar!

 

 

/Jesse

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cluster

I korthet är det helt lagligt att spela in ett samtal där man själv är en av deltagarna i samtalet. Det gäller även om den man talar med inte vet om att han/hon blir inspelad.

Detta framgår motsatsvis av 4 kap 9a § Brottsbalken:

Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år.

 

Obs! du bör se till att banda analogt för att slippa hamna i ett läge där personuppgiftslagen (PuL) göres gällande. T.ex. 10 § PuL

Personuppgifter får behandlas bara om den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas,

B) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig skyldighet,

c) vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,

d) en arbetsuppgift av allmänt intresse skall kunna utföras,

e) den personuppgiftsansvarige eller en tredje man till vilken personuppgifter lämnas ut skall kunna utföra en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning, eller

f) ett ändamål som rör ett berättigat intresse hos den personuppgiftsansvarige eller hos en sådan tredje man till vilken personuppgifterna lämnas ut skall kunna tillgodoses, om detta intresse väger tyngre än den registrerades intresse av skydd mot kränkning av den personliga integriteten.

 

Samtidigt så har det mig veterligen aldrig förekommit något fall som Datainspektionen tagit ställning till avseende digital ljudinspelning utförd av privatperson.

Det innebär att om din inspelning är laglig enligt ovan så kan det ej vara olagligt att överlämna den tredje man (t.ex. en tidningsredaktion).

Vidare så är det, enligt 1 kap 1 § och 3 kap 3-5 §§ Tryckfrihetsförordningen, så att envar har rätt att lämna uppgifter till press, radio och teve utan att bli straffade för det eller att riskera att få sin identitet avslöjad.

 

 

Notera även att, enligt TF 3 kap 4-5 §§, det dessutom är straffbart för en myndighet eller offentlig verksamhet att efterforska källan.

Det skulle alltså vara ett brott för socialen i ditt fall att försöka ta reda på vem som har lämnat uppgiften.

 

Slutsatsen enligt mig är att du (förutsatt att inspelningen är gjord på ett lagligt sätt) med trygghet kan överlämna inspelningen till en tidning (som har utgivarbevis).

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
cybertears

Jag Tackar för all hjälp, ni har varit mycket till hjälp :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...