Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
MrPeter

fruktansvärt seg uppstart!

Rekommendera Poster

MrPeter

Hej! jag har problemet att när jag startar min dator så kommer jag in på windows snabbt men den bara står och tuggar i 5-7 minuter och gör ingenting. Det ända jag kan se som ajg kan koppla ihop detta med är att nätverksikonen längst ner till höger börjar rulla och håller på i dessa 5-7 minuterna och när den är klar bara allt släpper och datorn fungerar utmärkt. Detta är en bärbar dator men har exakt samma problem med min stationära och har även exakt samma problem om jag kör med sladd direkt in i den bärbara datorn.

 

 

skulle varit jättenöjd om någon kunde ta sig en titt på min hijcakthis log.

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:13:30, on 2013-03-02

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\YouCam\YCMMirage.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ScriptHelperInstaller\14.2.0\ScriptHelper.exe

C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Users\Peter-Berbar\Downloads\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://g.uk.msn.com/HPCON/11'>http://g.uk.msn.com/HPCON/11'>http://g.uk.msn.com/HPCON/11

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://g.uk.msn.com/HPCON/11

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://g.uk.msn.com/HPCON/11

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: (no name) - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - (no file)

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\Windows\system32\userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Lync Click to Call BHO - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgssie.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Microsoft SkyDrive Pro Browser Helper - {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office15\GROOVEEX.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll (file missing)

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {95B7759C-8C7F-4BF1-B163-73684A933233} - C:\Program Files (x86)\AVG Secure Search\14.2.0.1\AVG Secure Search_toolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_TRAY] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgtray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Lokal tjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'Nätverkstjänst')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'Nätverkstjänst')

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Se&nd to OneNote - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office15\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Se&nd to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Lync Click to Call - {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\OCHelper.dll

O9 - Extra button: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: OneNote Lin&ked Notes - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\ONBttnIELinkedNotes.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgpp.dll

O18 - Protocol: osf - {D924BDC6-C83A-4BD5-90D0-095128A113D1} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office15\MSOSB.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: viprotocol - {B658800C-F66E-4EF3-AB85-6C0C227862A9} - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\ViProtocolInstaller\14.2.0\ViProtocol.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE15\MSOXMLMF.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea ST Filters Service (AESTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Program Files\IDT\WDM\AESTSr64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2012\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Device Monitor - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\devmonsrv.exe

O23 - Service: Bluetooth Media Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\mediasrv.exe

O23 - Service: Bluetooth OBEX Service - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Bluetooth\obexsrv.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\EvtEng.exe

O23 - Service: Easybits Services for Windows (ezSharedSvc) - EasyBits Software AS - C:\Windows\System32\ezSharedSvcHost.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe (file missing)

O23 - Service: HP Auto (HPAuto) - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Auto\HPAuto.exe

O23 - Service: HP Client Services (HPClientSvc) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Client Services\HPClientServices.exe

O23 - Service: HP Software Framework Service (hpqwmiex) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe (file missing)

O23 - Service: HP Service (hpsrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Hpservice.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Rapid Storage Technology (IAStorDataMgrSvc) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Intel® Management and Security Application Local Management Service (LMS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\LMS\LMS.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: Wireless PAN DHCP Server (MyWiFiDHCPDNS) - Unknown owner - C:\Program Files\Intel\WiFi\bin\PanDhcpDns.exe

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel® Corporation - C:\Program Files\Common Files\Intel\WirelessCommon\RegSrvc.exe

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\stlang64.dll,-10101 (STacSV) - IDT, Inc. - C:\Program Files\IDT\WDM\STacSV64.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: Intel® Management and Security Application User Notification Service (UNS) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Management Engine Components\UNS\UNS.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: vToolbarUpdater14.2.0 - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\AVG Secure Search\vToolbarUpdater\14.2.0\ToolbarUpdater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 11928 bytes

[/log]

 

 

tack på förhand!

 

 

 

Mvh Peter!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files (x86)\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

Det kan ju vara lämpligt att inte ha uTorrent på automatisk start så fort du loggar in.

 

Det är lämpligt att installera AVG 2013 istället för 2012 eftersom varje ny årsmodell innehåller nya funktioner för att detektera och bekämpa de senaste typerna av skadlig program.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
MrPeter

att avinstallera den gammla avg-versionen och installera den nya hjälpte faktiskt alla mina problem :) !!!

 

 

Tack så jättemycket Cecilia!

 

Måste man alltså manuellt uppdatera AVG 1 gång / år?

 

Mvh Peter

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Bra!

 

Tack själv för poängen! :)

 

Ja, man måste själv uppgradera till ny årsmodell/version av antivirusprogrammet. De antivirusprogram som har årsmodeller brukar komma ut med den nya på hösten.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil

Fint att det löste sig för dig, är ju otroligt irriterande med sådana där problem som du hade.

 

Kan rekommendera Avast free där man inte behöver tänka på sådant som att själv leta efter ny version varje år.

 

Den säger/påminner själv när det finns en ny version tillgänglig.

 

Btw, så kom det en helt ny sådan för ett par dagar sedan där man helt gjort om användargränssnittet.

 

Det fina med Avast är också att en del ligger i "molnet" så man alltid är uppdaterad mot de senaste virushoten.

 

Bästa hälsningar,

 

Bertil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
MrPeter

tack för tipset baaartil :)

 

Jag har alltid gillat avg och har lite svårt att ändra mig i sådana saker xD Men nu när jag vet att man själv måste göra det manuellt är det inga problem.

 

Dock har jag åter igen samma problem som i början av tråden fast nu på den stationära datorn.

Skulle någon ha lusst att kika igenom min hijackthis-logg för att se om det finns konstigheter? :)

 

 

[log] Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 12:44:15, on 2013-03-09

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16464)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe

C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe

C:\Users\Peter\Downloads\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: uTorrentControl2 - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTo0.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: SkypeIEPluginBHO - {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTo0.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG_UI] "C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgui.exe" /TRAYONLY

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')

O8 - Extra context menu item: Append to existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skype Click to Call - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O18 - Protocol: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AVGIDSAgent - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgidsagent.exe

O23 - Service: AVG WatchDog (avgwd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG2013\avgwdsvc.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe,-200 (NAUpdate) - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Update\NASvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Skype Updater (SkypeUpdate) - Skype Technologies - C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Steam Client Service - Valve Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Steam\SteamService.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

 

--

End of file - 9768 bytes

[/log]

 

 

Tack på förhand!

 

 

MVH Peter

 

 

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Tack för poäng!

 

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O3 - Toolbar: uTorrentControl2 Toolbar - {687578b9-7132-4a7a-80e4-30ee31099e03} - C:\Program Files (x86)\uTorrentControl2\prxtbuTo0.dll

O3 - Toolbar: Nero Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files (x86)\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

Se

http://www.systemlookup.com/CLSID/56968-GenericAskToolbar_dll_GENERI_1_DLL.html

http://www.systemlookup.com/CLSID/74052-tbuTor_dll_tbuTo0_dll_tbuTo1_dll_tbuTo2_dll_prxtbuTor_dll_prxtbuTo0_dll_prxtbuTo1_dll_prxtbuTo2_dll_prxtbuTo3_dll.html

De tre toolbaren avinstalleras lämpligen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
MrPeter

Så nu är dom borta !

 

Jag hittade nämligen precis mitt egna problem med datorn och det hade av någon anledning blivit något strul med mitt AVG på denna datorn också. AVG kunde inte kontakta internet och kunde inte uppdateras. Installerade om och uppdaterade AVG.

 

Allt krångel borta :D

Men tack för hjälpen! Alltid glad att du ställer upp! :)

 

 

 

MVH Peter

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil

Cecilia.

 

Ja, man får se upp med alla dessa "Toolbars" som har en förmåga att installeras utan att man vet om det.

 

En del av dem kan dessutom vara svåra att få bort och även om man avistallerar dem med t.ex Revo eller windows egen avinstallerare så har dom en förmåga att återinstallera sig själv igen.

 

Hade själv lite problem med att få bort YTD toolbar men det löste sig till sist.

 

Bästa hälsningar,

 

Bertil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Så nu är dom borta !

 

Jag hittade nämligen precis mitt egna problem med datorn och det hade av någon anledning blivit något strul med mitt AVG på denna datorn också. AVG kunde inte kontakta internet och kunde inte uppdateras. Installerade om och uppdaterade AVG.

 

Allt krångel borta :D

Men tack för hjälpen! Alltid glad att du ställer upp! :)

 

MVH Peter

Tack själv för poängen :)

 

 

Cecilia.

 

Ja, man får se upp med alla dessa "Toolbars" som har en förmåga att installeras utan att man vet om det.

 

En del av dem kan dessutom vara svåra att få bort och även om man avistallerar dem med t.ex Revo eller windows egen avinstallerare så har dom en förmåga att återinstallera sig själv igen.

 

Hade själv lite problem med att få bort YTD toolbar men det löste sig till sist.

 

Bästa hälsningar,

 

Bertil

Javisst är det så, men Xplode har tagit fram programmet AdwCleaner som är väldigt bra för att få bort toolbars. Det falsklarmar ibland så man behöver kolla vad det vill ta bort innan man säger till det att göra det.

AdwCleaner av Xplode: http://general-changelog-team.fr/fr/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil

Cecilia.

 

Tackar för länken, skall ladda ner programmet.

Man får sådana där lite då och då.

 

Bästa hälsningar,

Bertil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Cecilia.

 

Tackar för länken, skall ladda ner programmet.

Man får sådana där lite då och då.

 

Bästa hälsningar,

Bertil

Det var så lite så :)

 

Men det är ingen idé att ladda ner programmet i förväg för det uppdateras rätt ofta (det gäller ju att det klarar av nya/"förbättrade" tillägg).

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
MrPeter

jaaa.. Toolbars lever sina egna liv.. Jag försökte få bort ASK toolbar utan någon framgång. Sedan struntade jag i den och avinstallera Nero toolbar och då försvann både ASK och neros toolbar.

 

 

 

Men nu har jag tagit bort alla toolbar jag kunnat hitta och uppdaterat avg och nu går båda datorer som klockan!

 

 

 

Tack ska ni ha båda två! :)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Bara trevligt att kunna hjälpa till :)

 

Sköt nu om datorerna och var noggrann vid varje installation.

 

Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://ceciliasec.wordpress.com/rad/

Det är mycket viktigt att hålla alla småprogram i datorn uppdaterade, gamla versioner av t ex Flash, Java och Adobe Reader innehåller kända säkerhetshål, vilka kan användas av en webbsida för att infektera datorn. Jag tycker att Secunias program (länk på min webbsida) är en bra hjälp för att kontrollera hur det står till med säkerhetshål i datorn och ange vad som behöver åtgärdas.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil

Tackar Cecilia.

 

Alla de där toolbars har en helt otrolig förmåga att installera sig själv

Åkte på en jäkla massa sådan när jag skulle installera slimdrivers som enligt PcFörAlla är det bästa verktyget för att installera nya drivrutiner på datorn.

 

Vet inte om det var när jag installerade det där programmet eller det var när jag uppgraderade grafikkortet som jag fick en jäkla massa toolbars.

 

Cecilia, har du någon erfarenhet av Min länk som du kan dela med dig av.

 

Vet knappt om jag vågar använda det längre.

 

Bästa hälsningar,

Bertil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Tyvärr, vet jag inget om sådana program för jag använder inte något särskilt program för att hålla koll på drivrutiner utan kollar själv då och då på moderkortstillverkarens webbsida för mitt moderkort.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Flyfisherman

Tyvärr, vet jag inget om sådana program för jag använder inte något särskilt program för att hålla koll på drivrutiner utan kollar själv då och då på moderkortstillverkarens webbsida för mitt moderkort.

Samma här och dessutom kollar jag på tillverkarens webbsida för dom extra enheterna jag har inkopplade tex. skrivare/skanner etc.

När det gäller grafikkortet som är ett PCI-E så kollar jag på AMDs sida för grafikdrivrutiner eller i förekommande fall på nVidias sida.

 

Mvh

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil
Postad (redigerade)

@Cecilia @Flyfisherman.

 

Tackar så mycket för era svar.

Har kollat deras hemsidor och hade det bara varit att de haft sin/a hemsidor på svenska så hade det varit lite annorlunda för undertecknad.

 

En annan fråga som jag har funderat ett tag över.

Hur kan ni se vilken dator och vilka komponenter som jag har i min dator?

 

Spelar iofs inte någon roll men har funderat över det.

Om jag har en god vän och vill kolla vilka hårdvaror och även mjukvara för den delen som denna vän har, kan jag kolla det då?

 

Bästa hälsningar,

Bertil

Redigerad av baaartil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Flyfisherman
Postad (redigerade)

@Cecilia @Flyfisherman.

En annan fråga som jag har funderat ett tag över.

Hur kan ni se vilken dator och vilka komponenter som jag har i min dator?

 

Spelar iofs inte någon roll men har funderat över det.

Om jag har en god vän och vill kolla vilka hårdvaror och även mjukvara för den delen som denna vän har, kan jag kolla det då?

 

Bästa hälsningar,

Bertil

Nej, det är helt omöjligt för någon annan en själv att kolla vad som finns i ens dator.

Enda undantaget skulle väl då vara att man på något sätt tagit sig in i en annans dator, med eller utan medgivande kanske olagligt.

 

Så Nej, vi kan inte se vad du har för hårdvara, annat än information som du själv uppgivit.

 

Men om du själv är intresserad av din datorkonfiguration och hårdvara finns några verktyg att tillgå.

En del är kraftfullare och klarar benchmarking (prestanda test) och övriga tester av nätverk och annat.

Speccy är väl den enklaste av dessa, men den är ändå kapabel att visa det intressantaste.

Ta den utgåvan som är gratis, lite enklare än betalversionen, men klarar det mesta du vill se.

 

Speccy Free version

Sisoft Sandra Lite (Free) version

 

Kom ihåg att göra anpassad installation och bocka ur eventuella 3:e parts program tex. Toolbars etc. Dessa vill du inte ha på din dator.

Mvh

Redigerad av Flyfisherman

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil
Postad (redigerade)

@Flyfisherman.

 

Tackar så väldigt mycket för ditt svar

Speccy har jag och har haft länge, tror till och med att det är från någon tråd som du har haft här tidigare då installerade den

Speecy är väldigt bra.

 

Nej, det som jag mest undrade över är att jag här på sidan och även iFokus samt andra sidor som jag har trott att ni kan kolla vad andra har både i hårdvara samt mjukvara som vi har installerat i våra datorer.

Inget som helst fel på det i så fall eftersom de som frågar precis som jag gärna vill ha ett svar på sina frågor.

 

Bästa hälsningar,

Bertil

Redigerad av baaartil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Flyfisherman
Postad (redigerade)

@Flyfisherman.

 

Tackar så väldigt mycket för ditt svar

Speccy har jag och har haft länge, tror till och med att det är från någon tråd som du har haft här tidigare då installerade den

Speecy är väldigt bra.

 

Nej, det som jag mest undrade över är att jag här på sidan och även iFokus samt andra sidor som jag har trott att ni kan kolla vad andra har både i hårdvara samt mjukvara som vi har installerat i våra datorer.

Inget som helst fel på det i så fall eftersom de som frågar precis som jag gärna vill ha ett svar på sina frågor.

 

Bästa hälsningar,

Bertil

 

 

Som ofta i trådar där man försöker att hjälpa till, så det en hel del frågande innan man får reda på all nödvändig information om vad det är för dator och programvaror.

Då är det denna upplysning eller i något fall där en person nyss varit verksam i en tråd där man hjälpt till och sedan startar en ny tråd om ett nytt problem och om man då har den tidigare informationen i färskt minne så kanske man inte behöver fråga om denna igen.

 

Men som sagt ingenting om ens dator som någon behöver oroa sig det minsta att vi skulle kunna se hos någon annan, utan att denne självmant delar med sig av denna.

Mvh :rolleyes:

Redigerad av Flyfisherman

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
baaartil

@Flyfisherman

 

Nu har jag inte på något sätt varit orolig för det med vare sig dig eller Cecilia, litar på alla här men bara undrade.

 

Bästa hälsningar,

 

Bertil

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...