Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HTML form -> URL + Parameter


Jensej

Recommended Posts

 • Replies 56
 • Created
 • Last Reply

Den är sparad som UTF-8 precis som dom tidigare varianterna som jag fatt att fungera utan redirect.

 

Sa ser det ut när jag kör submit nu men ingenting händer..

post-52478-0-45109600-1361883082_thumb.png

post-52478-0-75890600-1361883303_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Ok, bra med UTF (såg att svenska tecken blev felaktiga på din tidigare screenshot varav jag misstänkte fel teckenkodningstabell).

 

Ta bort rad 18 helt, inte bara kommentera bort den.

(f.ö. bättre att kommentera bort en enstaka rad i js med //)

Link to comment
Share on other sites

Ok, bra med UTF (såg att svenska tecken blev felaktiga på din tidigare screenshot varav jag misstänkte fel teckenkodningstabell).

 

Ta bort rad 18 helt, inte bara kommentera bort den.

(f.ö. bättre att kommentera bort en enstaka rad i js med //)

 

Tagit bort rad 18 helt utan resultat

Link to comment
Share on other sites

ajdå, glömde bort Same origin policy blush.gif

Kort sagt, ajaxanrop tillåts normalt inte till en annan domän eller port...

 

Du blir nog tvungen att ha ett serversidesskript som gör anropet åt dig (istället för direkt från formulärsidan mha js).

Kan du köra php, asp el. dyl. från den sajt där du har formuläret?

Link to comment
Share on other sites

ajdå, glömde bort Same origin policy blush.gif

Kort sagt, ajaxanrop tillåts normalt inte till en annan domän eller port...

 

Du blir nog tvungen att ha ett serversidesskript som gör anropet åt dig (istället för direkt från formulärsidan mha js).

Kan du köra php, asp el. dyl. från den sajt där du har formuläret?

 

 

Ah okey, jadu bra fraga :D

 

Hur vet jag om jag kan köra php, asp fran den sidan jag vill använda? Vad behöver jag ta reda pa?

 

Det enda jag vet är att tanken är att lägga upp denna sidan pa varat intranät sen när jag fatt allt att funka sa att vara medarbetare har tillgang till att fylla i formuläret.

 

Sorry för mitt okunnande men är verkligen en riktigt rookie med allt vad html/javascript/php osv innefattar. Jobbar normalt sett bara med varan DB och ERP system.

Link to comment
Share on other sites

Skapa två test-filer med följande innehåll i respektive fil:

 

test.php

<?php
 Echo "PHP funkar!";
?>

 

test.asp

<%
 Response.Write("ASP funkar!")
%>

 

Testa sedan att surfa till dessa två olika sidor och se vad som händer.

Link to comment
Share on other sites

Skapa två test-filer med följande innehåll i respektive fil:

 

test.php

<?php
 Echo "PHP funkar!";
?>

 

test.asp

<%
 Response.Write("ASP funkar!")
%>

 

 

Har provat detta nu och test.asp skriver ut texten pa sidan och när jag skriver in test.php sa far jag en förfragan om jag vill öppna filen eller spara ner den.

 

är detta korrekt?

 

Testa sedan att surfa till dessa två olika sidor och se vad som händer.

Link to comment
Share on other sites

Då vet vi att asp fungerar och kan använda en asp-sida för att lösa vårt dilemma med same origin policy.

 

Skapa en ny fil (brevid den med ditt formulär) som heter t.ex. localhost.asp med följande innehåll:

<%
strURL = "http://localhost:8080/BT_Mathys_LNr_export_0.1/services/BT_Mathys_LNr_export/"
strData = Request.Querystring

Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXMLHTTP.Open "GET", strURL, False
objXMLHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
objXMLHTTP.Send strData
strResponse = objXMLHTTP.responseText
Set objXMLHTTP = Nothing

Response.Write strResponse
%>

Obs se till att spara den i UTF enligt tidigare inlägg.

 

Ändra sedan javascriptet i formulärsidan så att det pekar på den nya filen:

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
 <title>340017 @ eforum</title>
 <script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/js/jquery-ui.1.10.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="/js/jquery.ui.timepicker.js"></script>
 <script type="text/javascript">
   $(document).ready(function() {
    $('.timepicker').timepicker(); 
    $('.datepicker').datepicker({ dateFormat: "dd.mm.yy" });
    $('#myForm').submit(function() {
      $('#submit').attr("disabled", "disabled");
      $('#myForm').hide();
      $('#working').show();
      $("#progressbar").progressbar({ value: false });
      $url = "localhost.asp?method=runJob"
      var i = 1
      $('form :input').each(function() {
       var inputName = $(this).attr('name');
       var inputValue = $(this).val();
       if (inputName != 'submit') {
         $url = $url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue
         i++
       };
      });
      $.post($url, function(data) {
       $("#working").hide();
       $("#resultBox").show();
       $("#responseXML").html(data);
      });
      return false;
    });
   });
 </script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/south-street/jquery-ui.min.css">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
 <style type="text/css">
   .ui-timepicker { font-family:Calibri,Arial; font-size: 0.9em; }
   .ui-datepicker { font-family:Calibri,Arial; font-size: 0.8em; }
   .ui-timepicker-hour-cell, .ui-timepicker-minute-cell { cursor:pointer; }
   #resultBox, #working {
    display:none;
    width:50%;
    margin:auto;
    margin-top:20%;
    font-family:Calibri,Arial; font-size: 1.2em;
    text-align: center;
    }
 </style>
</head>

<body>

 <form method="get" id="myForm">
   <table width="300px" height="auto">
    <tr>
      <td><label for="lnr">Liefernummer:</label></td>
      <td><input type="text" name="lnr"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vAbladezeit_spaet">Abladezeit spät:</label></td>
      <td><input type="text" name="vAbladezeit_spaet" class="timepicker"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vAbladezeit_frueh">Abladezeit früh:</label></td>
      <td><input type="text" name="vAbladezeit_frueh" class="timepicker"></td>
    </tr> 
    <tr>
      <td><label for="vAbladetermin">Abladetermin:</label></td>
      <td><input type="text" name="vAbladetermin" class="datepicker"></td>
    </tr> 
    <tr>
      <td><label for="vLadezeit_spaet">Ladezeit spät:</label></td>
      <td><input type="text" name="vLadezeit_spaet" class="timepicker"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vLadezeit_frueh">Ladezeit früh:</label></td>
      <td><input type="text" name="vLadezeit_frueh" class="timepicker"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vLadedatum">Ladedatum:</label></td>
      <td><input type="text" name="vLadedatum" class="datepicker"></td>
    </tr> 
   </table>
   <input type="submit" name="submit" id="submit" value="ok">
 </form>

 <div id="working">Kör jobb, vänligen vänta... <div id="progressbar"></div></div>

 <div id="resultBox">
   <h2>Jobbet är korrekt utfört!</h2>
   <p><input type="button" onClick="location.href='./'" value=" << skapa nytt jobb "></p>
   <p style="text-align:left;">Svar från mottagarsidan:<br>
   <textarea id="responseXML" style="width:100%;height:300px;"></textarea>
   </p>
 </div>

</body>

Link to comment
Share on other sites

Provade men ingenting alls händer när jag trycker pa submit. Sahär ser min html och asp ut.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
<title>Mathys Lieferungen</title>  
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-1.9.1.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="/js/jquery-ui.1.10.1.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="/js/jquery.ui.timepicker.js"></script>  
<script type="text/javascript">   
  $(document).ready(function() {     
    $('.timepicker').timepicker();     
    $('.datepicker').datepicker({ dateFormat: "dd.mm.yy" });     
    $('#myForm').submit(function() {      
      $('#submit').attr("disabled", "disabled");      
      $('#myForm').hide();      
      $('#working').show();      
      $("#progressbar").progressbar({ value: false });      
      $url = "mathys.asp?method=runJob"      
      var i = 1      
      $('form :input').each(function() {        
        var inputName = $(this).attr('name');        
        var inputValue = $(this).val();        
        if (inputName != 'submit') {         
          $url = $url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue         
            i++        
          };      
        });      
        $.post($url, function(data) {        
          $("#working").hide();        
          $("#resultBox").show();        
          $("#responseXML").html(data);      
        });      
        return false;     
      });   
    });  
    </script>  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/south-street/jquery-ui.min.css">  
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">  
    <style type="text/css">   
      .ui-timepicker { font-family:Calibri,Arial; font-size: 0.9em; }   
      .ui-datepicker { font-family:Calibri,Arial; font-size: 0.8em; }   
      .ui-timepicker-hour-cell, .ui-timepicker-minute-cell { cursor:pointer; 
}   
      #resultBox, #working {     
      display:none;     
      width:50%;     
      margin:auto;     
      margin-top:20%;     
      font-family:Calibri,Arial; font-size: 1.2em;     
      text-align: center;     
      }  
    </style>
</head>
<body style="background-color:#FFD8B2">
<img src="M:\Opacc_Betrieb\Jens_SQL_Integration\FLYER_LOGO.png" alt="Flyer" width="260" height="48" align="right">
<h1><font face="Century Schoolbook" size="12"><b>Lieferungen Mathys</b></font></h1>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 
  <form method="get" id="myForm">   
    <table width="300px" height="auto">     
      <tr>      
        <td><label for="lnr">Liefernummer:</label></td>      
        <td><input type="text" name="lnr"></td>     
      </tr>     
      <tr>      
        <td><label for="vAbladezeit_spaet">Abladezeit spät:</label></td>      
        <td><input type="text" name="vAbladezeit_spaet" class="timepicker"></td>     
      </tr>     
      <tr>      
        <td><label for="vAbladezeit_frueh">Abladezeit früh:</label></td>      
        <td><input type="text" name="vAbladezeit_frueh" class="timepicker"></td>     
      </tr>     
      <tr>      
        <td><label for="vAbladetermin">Abladetermin:</label></td>      
        <td><input type="text" name="vAbladetermin" class="datepicker"></td>     
      </tr>     
      <tr>      
        <td><label for="vLadezeit_spaet">Ladezeit spät:</label></td>      
        <td><input type="text" name="vLadezeit_spaet" class="timepicker"></td>     
      </tr>     
      <tr>      
        <td><label for="vLadezeit_frueh">Ladezeit früh:</label></td>      
        <td><input type="text" name="vLadezeit_frueh" class="timepicker"></td>     
      </tr>     
      <tr>      
        <td><label for="vLadedatum">Ladedatum:</label></td>      
        <td><input type="text" name="vLadedatum" class="datepicker"></td>     
      </tr>    
    </table>   
    <input type="submit" name="submit" id="submit" value="ok">  
  </form>  
  <div id="working">Kör jobb, vänligen vänta... <div id="progressbar"></div></div>  
  <div id="resultBox">   
  <h2>Jobbet är korrekt utfört!</h2>   
  <p><input type="button" onClick="location.href='./'" value=" << skapa nytt jobb "></p>   
  <p style="text-align:left;">Svar från mottagarsidan:<br>   
  <textarea id="responseXML" style="width:100%;height:300px;"></textarea>   
  </p>  
  </div>
</body>

 

<%
strURL = "http://localhost:8080/BT_Mathys_LNr_export_0.1/services/BT_Mathys_LNr_export/"
strData = Request.Querystring

Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXMLHTTP.Open "GET", strURL, False
objXMLHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
objXMLHTTP.Send strData
strResponse = objXMLHTTP.responseText
Set objXMLHTTP = Nothing


Response.Write strResponse
%>

 

Provade även att ändra url:en i den gamla html filen som saknar progressbar osv och som jag vet fungerar och den startar jobbet men det blir fel eftersom nu kommer inte arg1=--context_param%20 med innan parametrarna.

 

Denna fungerar

<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Mathys Lieferung</title>    
  <script src="jquery-1.9.1.js"></script>  
  <script src="jquery-ui.js"></script>
  <script src="jquery.ui.timepicker.js"></script>
  <script type="text/javascript">   
    $(document).ready(function() 
    {     
    $('#myForm').submit(function() 
    {      
    $("#submit").attr("disabled", "disabled");      
    var url = "http://localhost:8080/BT_Mathys_LNr_export_0.1/services/BT_Mathys_LNr_export?method=runJob"      
    var i = 1      
    $('form :input').each(function() 
      {        
      var inputName = $(this).attr('name');        
      var inputValue = $(this).val();        
      if (inputName != 'submit') 
        {         
        url = url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue         
        i++        
        }; 
      });           
      window.location = url      return false;     
    });   
    });  
</script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
  <style type="text/css">  .ui-datepicker {    font-family:Garamond;    font-size: 11px;    margin-left:10px   }</style>
  <script> 
    $(function() {  $( ".datepicker" ).datepicker({dateFormat: "dd.mm.yy"}); }); 
  </script>
  <style type="text/css">  .ui-timepicker {    font-family:Garamond;    font-size: 11px;    margin-left:10px   }</style> 
  <script> 
    $(function() {  $('.timepicker').timepicker();  }); 
  </script>
</head>

 

Sa fungerar den inte...

<head>

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>Mathys Lieferung</title>    
  <script src="jquery-1.9.1.js"></script>  
  <script src="jquery-ui.js"></script>
  <script src="jquery.ui.timepicker.js"></script>
  <script type="text/javascript">   
    $(document).ready(function() 
    {     
    $('#myForm').submit(function() 
    {      
    $("#submit").attr("disabled", "disabled");      
    var url = "mathys.asp?method=runJob"      
    var i = 1      
    $('form :input').each(function() 
      {        
      var inputName = $(this).attr('name');        
      var inputValue = $(this).val();        
      if (inputName != 'submit') 
        {         
        url = url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue         
        i++        
        }; 
      });           
      window.location = url      return false;     
    });   
    });  
</script>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
  <style type="text/css">  .ui-datepicker {    font-family:Garamond;    font-size: 11px;    margin-left:10px   }</style>
  <script> 
    $(function() {  $( ".datepicker" ).datepicker({dateFormat: "dd.mm.yy"}); }); 
  </script>
  <style type="text/css">  .ui-timepicker {    font-family:Garamond;    font-size: 11px;    margin-left:10px   }</style> 
  <script> 
    $(function() {  $('.timepicker').timepicker();  }); 
  </script>
</head>

 

Glömde skriva att när jag trycker submit i nya testet sa försvinner värderna i formuläret sa sidan laddas iaf om antagligen.

Link to comment
Share on other sites

Förstår inte riktigt vad du gjort men denna kod fungerar utmärkt för mig:

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "[url="http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"]http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd[/url]">
<html>
<head>
 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
 <title>Mathys Lieferungen</title>
 <script type="text/javascript" src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="jquery-ui.1.10.1.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="jquery.ui.timepicker.js"></script>
 <script type="text/javascript">
   $(document).ready(function() {
    $('.timepicker').timepicker(); 
    $('.datepicker').datepicker({ dateFormat: "dd.mm.yy" });
    $('#myForm').submit(function() {
      $('#submit').attr("disabled", "disabled");
      $('#myForm').hide();
      $('#working').show();
      $("#progressbar").progressbar({ value: false });
      $url = "mathys.asp?method=runJob"
      var i = 1
      $('form :input').each(function() {
       var inputName = $(this).attr('name');
       var inputValue = $(this).val();
       if (inputName != 'submit') {
         $url = $url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue
         i++
       };
      });
      $.post($url, function(data) {
       $("#working").hide();
       $("#resultBox").show();
       $("#responseXML").html(data);
      });
      return false;
    });
   });
 </script>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="[url="http://code.jquery.com/ui/1.10.1/themes/south-street/jquery-ui.css"]http://code.jquery.com/ui/1.10.1/themes/south-street/jquery-ui.css[/url]">
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">
 <style type="text/css">
   body { background-color:#FFD8B2; }
   h1 {
    margin-bottom:20px;
    font-family: 'Century Schoolbook', Calibri,Arial; 
    font-size: 1.5em; 
    font-weight:bold; 
    }
   #resultBox, #working {
    display:none;
    width:50%;
    margin:auto;
    margin-top:20%;
    font-family:Calibri,Arial; font-size: 1.2em;
    text-align: center;
    }
   .ui-timepicker { font-family:Calibri,Arial; font-size: 0.9em; }
   .ui-datepicker { font-family:'Century Schoolbook',Calibri,Arial; font-size: 1.2em; }
   .ui-timepicker-hour-cell, .ui-timepicker-minute-cell { cursor:pointer; }
 </style>
</head>
<body>
 <img src="M:\Opacc_Betrieb\Jens_SQL_Integration\FLYER_LOGO.png" alt="Flyer" width="260" height="48" align="right">
 <h1>Lieferungen Mathys</h1>
 <form method="get" id="myForm">
   <table width="300px" height="auto">
    <tr>
      <td><label for="lnr">Liefernummer:</label></td>
      <td><input type="text" name="lnr"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vAbladezeit_spaet">Abladezeit spät:</label></td>
      <td><input type="text" name="vAbladezeit_spaet" class="timepicker"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vAbladezeit_frueh">Abladezeit früh:</label></td>
      <td><input type="text" name="vAbladezeit_frueh" class="timepicker"></td>
    </tr> 
    <tr>
      <td><label for="vAbladetermin">Abladetermin:</label></td>
      <td><input type="text" name="vAbladetermin" class="datepicker"></td>
    </tr> 
    <tr>
      <td><label for="vLadezeit_spaet">Ladezeit spät:</label></td>
      <td><input type="text" name="vLadezeit_spaet" class="timepicker"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vLadezeit_frueh">Ladezeit früh:</label></td>
      <td><input type="text" name="vLadezeit_frueh" class="timepicker"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td><label for="vLadedatum">Ladedatum:</label></td>
      <td><input type="text" name="vLadedatum" class="datepicker"></td>
    </tr> 
   </table>
   <input type="submit" name="submit" id="submit" value="ok">
 </form>
 <div id="working">Kör jobb, vänligen vänta... <div id="progressbar"></div></div>
 <div id="resultBox">
   <h2>Jobbet är korrekt utfört!</h2>
   <p><input type="button" onClick="location.href='./'" value=" << skapa nytt jobb "></p>
   <p style="text-align:left;">Svar från mottagarsidan:<br>
   <textarea id="responseXML" style="width:100%;height:300px;"></textarea> 
   </p>
 </div>
</body>
</html> 

Obs! förutsätter att den asp-fil (som jag klistrade in kod för ovan) heter mathys.asp och ligger i samma mapp som filen med denna kod.

 

Dessutom måste js-filerna ligga i samma mapp, dvs följande filer:

jquery-1.9.1.min.js

jquery-ui.1.10.1.min.js

jquery.ui.timepicker.js

 

PS.

Du behöver inte alltid citera hela föregående inlägg B)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Har sex olika jquery filer i mappen :D men ingen som heter jquery-ui-1.10.1.min.js

 

Den enda jag hitta pa nätet med liknande namn var jquery-ui-1.10.1.custom.min

 

Sa ser det ut nu men funkar fortafarande inte :(

post-52478-0-36282800-1361963178_thumb.png

post-52478-0-28094300-1361963196_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Radera alla .js-filer UTOM jquery.ui.timepicker.js

 

Ladda sedan ned de ntvå ya/korrekta som behövs från:

http://code.jquery.c...ry-1.9.1.min.js

http://code.jquery.c...query-ui.min.js

 

Använd sedan den kod jag klistrade in i mitt senast inlägg.

 

OBS! Den första raden i html-dokumentet med formuläret skall vara:

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

(vet inte varför eforum inte kan låta bli att mixtra med koden i vissa inlägg)

Link to comment
Share on other sites

Ohh, vad gör jag för fel.. Funkar fortfarande inte.

 

Har dina .js filer nu och sparat mitt html dokument som UTF format.

 

När jag klickar submit laddar formuläret om och url:en ändras som bilden visar.

 

I din kod använder vi ju detta script

 

<script type="text/javascript" src="jquery-ui.1.10.1.min.js"></script>

 

i dom länkarna du gav mig finns ju ingen med version 10?

 

När jag startar koden med <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">'>http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> da behöver jag inte ha <html> efter ocksa eller?

 

Det räcker med <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> </html> eller?

 

För övrigt sa funkar inte time och datepicker för mig med dom senaste koderna, jag maste fylla i datum och tid manuellt.

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> 

<head>  
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">  
<title>Mathys Lieferungen</title>  
<script type="text/javascript" src="jquery-1.9.1.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="jquery-ui.1.10.1.min.js"></script>  
<script type="text/javascript" src="jquery.ui.timepicker.js"></script>  
<script type="text/javascript">   
	$(document).ready(function() {     
	$('.timepicker').timepicker();     
	$('.datepicker').datepicker({ dateFormat: "dd.mm.yy" });     
	$('#myForm').submit(function() {      
		$('#submit').attr("disabled", "disabled");      
		$('#myForm').hide();      
		$('#working').show();      
		$("#progressbar").progressbar({ value: false });      
		$url = "mathys.asp?method=runJob"      
		var i = 1      
		$('form :input').each(function() {        
			var inputName = $(this).attr('name');        
			var inputValue = $(this).val();        
			if (inputName != 'submit') {         
				$url = $url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue         
				i++        
			};      
		});      
		$.post($url, function(data) {        
			$("#working").hide();        
			$("#resultBox").show();        
			$("#responseXML").html(data);      
			});      
			return false;     
		});   
	});  
</script>  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="[url="http://code.jquery.com/ui/1.10.1/themes/south-street/jquery-ui.css"]http://code.jquery.com/ui/1.10.1/themes/south-street/jquery-ui.css[/url]">  
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">  
<style type="text/css">   
body { background-color:#FFD8B2; }   
h1 {     
	margin-bottom:20px;     
	font-family: 'Century Schoolbook', Calibri,Arial;     
	font-size: 1.5em;     
	font-weight:bold;     
	}   
#resultBox, #working {     
	display:none;     
	width:50%;     
	margin:auto;     
	margin-top:20%;     
	font-family:Calibri,Arial; font-size: 1.2em;     
	text-align: center;     
	}   
.ui-timepicker { font-family:Calibri,Arial; font-size: 0.9em; }   
.ui-datepicker { font-family:'Century Schoolbook',Calibri,Arial; font-size: 1.2em; }   .ui-timepicker-hour-cell, .ui-timepicker-minute-cell { cursor:pointer; 
}  
</style>
</head>
<body>  
<img src="M:\Opacc_Betrieb\Jens_SQL_Integration\FLYER_LOGO.png" alt="Flyer" width="260" height="48" align="right">  
<h1>Lieferungen Mathys</h1>  
<form method="get" id="myForm">   
	<table width="300px" height="auto">     
		<tr>      
			<td><label for="lnr">Liefernummer:</label></td>      
			<td><input type="text" name="lnr"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vAbladezeit_spaet">Abladezeit spät:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vAbladezeit_spaet" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vAbladezeit_frueh">Abladezeit früh:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vAbladezeit_frueh" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vAbladetermin">Abladetermin:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vAbladetermin" class="datepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vLadezeit_spaet">Ladezeit spät:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vLadezeit_spaet" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vLadezeit_frueh">Ladezeit früh:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vLadezeit_frueh" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vLadedatum">Ladedatum:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vLadedatum" class="datepicker"></td>     
		</tr>    
	</table>   
	<input type="submit" name="submit" id="submit" value="ok">  
</form>  
<div id="working">Kobb, v寬igen v寴a... <div id="progressbar"></div></div>  
<div id="resultBox">   
	<h2>Jobbet 岠korrekt utf</h2>   
	<p><input type="button" onClick="location.href='./'" value=" << skapa nytt jobb "></p>   
	<p style="text-align:left;">Svar fr殠mottagarsidan:<br>   
	<textarea id="responseXML" style="width:100%;height:300px;"></textarea>    
	</p>  
</div>
</body>
</html>

post-52478-0-35705800-1361968190_thumb.png

post-52478-0-52201300-1361968196_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Kopiera din kod rakt av in i min mapp och flytta alla andra filer. Nu funkar time och datepicker och vid submit klickas jag direkt vidare till sidan med att jobbet är korrekt utfört. Sag inte till nagon progressbar och inget jobb är tyvärr utfört :( Det har alltsa inte hänt nagot alls förutom att jag kommit till en ny sida.

post-52478-0-16293100-1361972778_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Har nu lagt in filerna i webapps mappen pa webserver och kan anropa sidan som jag döpt om till index genom att skriva http://localhost:8080/Mathys/

 

När jag sedan fyllt i allt länkas jag ända vidare till jobbet är utfört sidan utan att nagot jobb är utfört.

 

Har jag fortfarande gjort fel eller var det sa du mena att jag var tvungen att göra?

post-52478-0-57248500-1361976858_thumb.png

post-52478-0-57523800-1361976869_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Ger samma resultat

<%
strURL = "http://localhost:8080/BT_Mathys_LNr_export_0.1/services/BT_Mathys_LNr_export/"
strData = Request.Querystring

Set objXMLHTTP = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
objXMLHTTP.Open "GET", strURL, False
objXMLHTTP.setRequestHeader "Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"
objXMLHTTP.Send strData
strResponse = objXMLHTTP.responseText
Set objXMLHTTP = Nothing

Response.Write strResponse
Response.Write "Querystring:" & strData
%>

Link to comment
Share on other sites

Då lirar inte asp (vilket inte är ovanligt på en Tomcat-server).

Det är nog då enklare att få till php...

Å andra sidan så skall du inte behöva varken det ena eller det andra eftersom du ju tycks köra formuläret på samma domän och port.

Dvs. den tidigare (enbart js-baserade) koden borde fungera utmärkt, se inlägg #22

Link to comment
Share on other sites

Har använt mig av koden igen fran #22 men fastnar vid progressbaren där det star att jobb körs men inget händer..

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
<title>Mathys Lieferungen</title>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.9.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery-ui.1.10.1.min.js"></script>
<script type="text/javascript" src="jquery.ui.timepicker.js"></script>
<script type="text/javascript">   
	$(document).ready(function() {     
		$('.timepicker').timepicker();     
		$('.datepicker').datepicker({ dateFormat: "dd.mm.yy" });     
		$('#myForm').submit(function() {      
			$('#submit').attr("disabled", "disabled");      
			$('#myForm').hide();      
			$('#working').show();      
			$("#progressbar").progressbar({ value: false });      
			$url = "http://localhost:8080/BT_Mathys_LNr_export_0.1/services/BT_Mathys_LNr_export?method=runJob"      
			var i = 1      
			$('form :input').each(function() {        
				var inputName = $(this).attr('name');        
				var inputValue = $(this).val();        
				if (inputName != 'submit') {         
					$url = $url + "&arg"+i+"=--context_param%20"+inputName+"="+inputValue         
					i++        
				};      
			});      
			$.post($url, function(data) {        
				$("#working").hide();        
				$("#resultBox").show();        
				$("#responseXML").html(data);      
				});      
				return false;     
			});   
		});  
</script>  

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style2.css">  
<style type="text/css">
	body { background-color:#FFD8B2; }
	h1 {
		margin-bottom:20px;
		font-family: 'Century Schoolbook', Calibri,Arial; 
		font-size: 1.5em; 
		font-weight:bold; 
		}
	#resultBox, #working {
		display:none;
		width:50%;
		margin:auto;
		margin-top:20%;
		font-family:Calibri,Arial; font-size: 1.2em;
		text-align: center;
		}
	.ui-timepicker { font-family:Garamond; font-size: 11px; margin-left:40px }
	.ui-datepicker { font-family:Garamond; font-size: 11px; margin-left:40px }
	.ui-timepicker-hour-cell, .ui-timepicker-minute-cell { cursor:pointer; }
</style>
</head>
<body style="background-color:#FFD8B2">
<img src="M:\Opacc_Betrieb\Jens_SQL_Integration\FLYER_LOGO.png" alt="Flyer" width="260" height="48" align="right">
<h1><font face="Century Schoolbook" size="12"><b>Lieferungen Mathys</b></font></h1>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 
<form method="get" id="myForm">   
	<table width="300px" height="auto">     
		<tr>      
			<td><label for="lnr">Liefernummer:</label></td>      
			<td><input type="text" name="lnr"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vAbladezeit_spaet">Abladezeit spät:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vAbladezeit_spaet" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vAbladezeit_frueh">Abladezeit früh:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vAbladezeit_frueh" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vAbladetermin">Abladetermin:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vAbladetermin" class="datepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vLadezeit_spaet">Ladezeit spät:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vLadezeit_spaet" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vLadezeit_frueh">Ladezeit früh:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vLadezeit_frueh" class="timepicker"></td>     
		</tr>     
		<tr>      
			<td><label for="vLadedatum">Ladedatum:</label></td>      
			<td><input type="text" name="vLadedatum" class="datepicker"></td>     
		</tr>    
	</table>   
	<input type="submit" name="submit" id="submit" value="Send">  
	</form>  
	<div id="working">Kör jobb, vänligen vänta... <div id="progressbar"></div></div>
<div id="resultBox">
	<h2>Jobbet är korrekt utfört!</h2>
	<p><input type="button" onClick="location.href='./'" value=" << skapa nytt jobb "></p>
	<p style="text-align:left;">Svar från mottagarsidan:<br>
	<textarea id="responseXML" style="width:100%;height:300px;"></textarea> 
	</p>
</div>
</body>

Link to comment
Share on other sites

Sahär gjorde jag steg för steg nu.

 

Kopierade din kod och klistrade in i notepad.

 

Andrade adressen till localhost.

 

Sparade som html fil (UTF-8) med namnet index.

 

Placerade filen i en mapp som heter Mathys under tomcat webapps.

 

öppnade IE och skrev in adressen http://localhost:8080/Mathys/

 

Far upp mitt formulär och fyller i data och klickar sedan pa Send och sedan blinkar det till pa skärmen och jag är

tillbaka pa samma formulär fast tomt. Uppe i url kommer denna adress upp:

 

http://localhost:8080/Mathys/?lnr=NL_130213&vAbladezeit_spaet=14%3A50&vAbladezeit_frueh=14%3A50&vAbladetermin=28.02.2013&vLadezeit_spaet=14%3A50&vLadezeit_frueh=14%3A50&vLadedatum=28.02.2013

 

Här saknas ju bade method=run och alla arg1=--context bla bla bla.

 

Mitt jobb som ska köras ligger även det i webbapps som en .war fil. automatiskt har även en mapp med samma namn skapats i webapps som har samma namn som mitt jobb.

 

 

Känner mig sa javla dum ,vad gör jag för fel?

post-52478-0-82425800-1362060469_thumb.png

post-52478-0-25139400-1362060477_thumb.png

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.
×
×
 • Create New...