Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
adense

Fråga Om "Polistrojan" (WGSDGSDGDSGSD.DLL)

Rekommendera Poster

Postad (redigerade)

Hej!

 

För två dagar sen råkade jag klicka på en länk som ledde mig in på en sida, vilket i sin tur ledde till att en sorts "polisvarning" dök upp och täckte hela skärmen. Kan ej minnas om den var på svenska eller engelska då jag snabbt använde mig genast av CTRL+ALT+DEL och valde i menyn som dyker upp (Windows 7) att Logga ut från min användare. Detta lyckades, och jag loggade in igen. Allt verkade fungera som vanligt.

 

Jag körde en scan med Norman och hittade 2 eller 3 filer, vilka sattes i karantän. Sedan tänkte jag inte mer på det.

Tidigare idag, dock, upptäckte jag att när jag startade Aktivitetshanteraren så stängdes den av direkt igen.

 

Jag scannade igen och hittade filen "WGSDGSDGDSGSD.DLL". Norman kunde inte ta bort den.

 

Jag laddade sedan ner MalwareByte och scannade med det. Den hittade några dll filer till som oskadliggjordes, men tog INTE bort "WGSDGSDGDSGSD.DLL".

Jag laddade sen ner "SUPERAntiSpyware Free Edition" och aktiverade en Trial på betalversionen. Jag scannade sedan med denna, hittade några smågrejer (inget allvarligt tror jag, ca 135st). Detta program tog även bort "WGSDGSDGDSGSD.DLL". Aktivitetshanteraren funger nu utan problem.

 

Jag har kört scanner igen med dessa program, de hittar ingenting. Har även rensat registret och bland filer med CCleaner. Installerade om Java också, då jag misstänkte att det kanske var ett Java-script som fixade in viruset.

 

Sist men inte minst använde jag DDS och fick dessa resultat:

 

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16421 BrowserJavaVersion: 10.9.2

Run by STX Admin at 18:25:52 on 2013-01-01

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.8169.6029 [GMT 1:00]

.

AV: Norman Security Suite *Enabled/Updated* {D038CA80-26F3-90BF-94AA-03C4D945E661}

SP: Norman Security Suite *Enabled/Updated* {6B592B64-00C9-9F31-AE1A-38B6A2C2ACDC}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\elogsvc.exe

C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvxdsync.exe

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nhs.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo64.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe

C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\zlh.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display\nvtray.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\NSESVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCORE64.EXE

C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.liontech.se

uDefault_Page_URL = hxxp://www.liontech.se

uURLSearchHooks: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\prxtbuTo0.dll

mURLSearchHooks: uTorrentBar Toolbar: {bf7380fa-e3b4-4db2-af3e-9d8783a45bfc} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\prxtbuTo0.dll

mWinlogon: Userinit = userinit.exe,

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Java™ Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

TB: uTorrentBar Toolbar: {BF7380FA-E3B4-4DB2-AF3E-9D8783A45BFC} - C:\Program Files (x86)\uTorrentBar\prxtbuTo0.dll

uRun: [Google Update] "C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [steam] "C:\Program Files (x86)\Steam\Steam.exe" -silent

uRun: [GoogleDriveSync] "C:\Program Files (x86)\Google\Drive\googledrivesync.exe" /autostart

uRun: [AdobeBridge] <no file>

mRun: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

mRun: [VersionCheck] "C:\Program Files (x86)\Onlineeye Pro\vcheck.exe"

mRun: [switchBoard] C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe

mRun: [AdobeCS5ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS5ServiceManager\CS5ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mRun: [APSDaemon] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

mRun: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

uPolicies-Explorer: NoDriveTypeAutoRun = dword:145

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:0

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableLUA = dword:0

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

mPolicies-System: PromptOnSecureDesktop = dword:0

IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0030-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_30-windows-i586.cab

TCP: NameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169

TCP: Interfaces\{74F67721-03A1-4B43-AC3F-62AC73AAAE64} : DHCPNameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-Run: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s

x64-Run: [AtherosBtStack] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

x64-Run: [AthBtTray] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe"

x64-Run: [AdobeAAMUpdater-1.0] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE\PDApp\UWA\UpdaterStartupUtility.exe"

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\STX Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\zzz55jsn.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.icefilms.info/tv/series/1/175.html

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\4.1.10329.0\npctrlui.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\npPandoWebPlugin.dll

FF - plugin: C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Users\STX Admin\AppData\LocalLow\Unity\WebPlayer\loader\npUnity3D32.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_4_402_287.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 mv91xx;mv91xx;C:\Windows\System32\drivers\mv91xx.sys [2010-11-22 303408]

R1 dtsoftbus01;DAEMON Tools Virtual Bus Driver;C:\Windows\System32\drivers\dtsoftbus01.sys [2011-12-12 279616]

R1 NGS;Norman General Security Driver;C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\ngs64.sys [2012-6-1 22368]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\sasdifsv64.sys [2011-7-22 14928]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\saskutil64.sys [2011-7-12 12368]

R2 !SASCORE;SAS Core Service;C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASCore64.exe [2012-7-11 140672]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe [2010-10-27 52896]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2011-11-10 13336]

R2 NHS;Norman Hash Server;C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nhs.exe [2012-6-2 793520]

R2 NNFSVC;Norman Network Filtering service;C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\nnf.exe [2012-6-1 231216]

R2 Norman ZANDA;Norman ZANDA;C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\zanda.exe [2012-6-1 431320]

R2 nregsec;Norman Registry Security driver;C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\nregsec64.sys [2012-6-1 63032]

R2 NVOY;Norman Resource Provider;C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\nvoy.exe [2012-6-1 100936]

R2 RichVideo64;Cyberlink RichVideo64 Service(CRVS);C:\Program Files\Cyberlink\Shared files\RichVideo64.exe [2012-7-10 386344]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2012-5-15 382272]

R3 asmthub3;ASMedia USB3 Hub Service;C:\Windows\System32\drivers\asmthub3.sys [2011-2-24 126952]

R3 asmtxhci;ASMEDIA XHCI Service;C:\Windows\System32\drivers\asmtxhci.sys [2011-2-24 389608]

R3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;C:\Windows\System32\drivers\btath_flt.sys [2010-10-27 38248]

R3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;C:\Windows\System32\drivers\btath_a2dp.sys [2010-10-27 301680]

R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;C:\Windows\System32\drivers\btath_bus.sys [2010-10-27 31080]

R3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;C:\Windows\System32\drivers\btath_hcrp.sys [2010-10-27 203624]

R3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;C:\Windows\System32\drivers\btath_lwflt.sys [2010-10-27 58992]

R3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;C:\Windows\System32\drivers\btath_rcp.sys [2010-10-27 156520]

R3 BtFilter;BtFilter;C:\Windows\System32\drivers\btfilter.sys [2010-10-27 279152]

R3 nsesvc;Norman Scanner Engine Service;C:\Program Files\Norman\Nse\Bin\nsesvc.exe [2012-8-22 426344]

R3 NvcMFlt;NvcMFlt;C:\Windows\System32\drivers\nvcv64mf.sys [2012-9-12 57952]

R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe [2012-7-4 287312]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2011-6-10 539240]

R3 Scheduler;Norman Scheduler Service;C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe [2012-6-1 148240]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-7-13 160944]

S3 androidusb;ADB Interface Driver;C:\Windows\System32\drivers\androidusb.sys [2010-10-18 38424]

S3 ATHDFU;Atheros Valkyrie USB BootROM;C:\Windows\System32\drivers\AthDfu.sys [2010-10-27 55336]

S3 NvStUSB;NVIDIA Stereoscopic 3D USB driver;C:\Windows\System32\drivers\nvstusb.sys [2011-7-22 277096]

S3 SwitchBoard;SwitchBoard;C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\SwitchBoard\SwitchBoard.exe [2010-2-19 517096]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2010-11-21 59392]

S3 TsUsbGD;%TsUsbGD.DeviceDesc.Generic%;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2010-11-21 31232]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2011-12-9 1255736]

S3 zghsmdm;ZTE General Handset USB Modem Proprietary;C:\Windows\System32\drivers\zghsmdm.sys [2011-1-13 122624]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2013-01-01 17:03:52 -------- d-----w- C:\Users\STX Admin\AppData\Roaming\SUPERAntiSpyware.com

2013-01-01 17:03:49 -------- d-----w- C:\ProgramData\SUPERAntiSpyware.com

2013-01-01 17:03:49 -------- d-----w- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware

2013-01-01 16:28:57 -------- d-----w- C:\Users\STX Admin\AppData\Roaming\Malwarebytes

2013-01-01 16:28:13 24176 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys

2013-01-01 16:28:13 -------- d-----w- C:\ProgramData\Malwarebytes

2013-01-01 16:28:13 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2013-01-01 16:27:57 -------- d-----w- C:\Users\STX Admin\AppData\Local\Programs

2012-12-23 12:45:42 55808 ----a-w- C:\Windows\System32\Spool\prtprocs\x64\ZIMFPRNT.DLL

.

==================== Find3M ====================

.

2012-11-01 10:53:26 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-11-01 10:53:26 696760 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

.

============= FINISH: 18:25:59,45 =============== OCH

 

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2012-11-20.01)

.

Microsoft Windows 7 Home Premium

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2011-12-06 18:14:40

System Uptime: 2013-01-01 18:01:14 (0 hours ago)

.

Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | P8P67 REV 3.1

Processor: Intel® Core™ i7-2600 CPU @ 3.40GHz | LGA1155 | 3401/100mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 56 GiB total, 7,513 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 932 GiB total, 339,242 GiB free.

E: is CDROM ()

F: is Removable

G: is CDROM ()

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

No restore point in system.

.

==== Installed Programs ======================

.

Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958)

Adobe After Effects CS6

Adobe AIR

Adobe Flash Player 11 ActiveX 64-bit

Adobe Flash Player 11 Plugin

Adobe Help Manager

Adobe Media Player

Adobe Photoshop CS5

Adobe Reader X (10.1.4) - Svenska

Advertising Center

Amnesia - The Dark Descent

Angry Birds Space

Apple Application Support

Apple Software Update

Art Effects for PDR10

Asmedia ASM104x USB 3.0 Host Controller Driver

µTorrent

Audacity 1.3.14 (Unicode)

Auslogics BoostSpeed

Auslogics Disk Defrag

Bluetooth Win7 Suite (64)

CCleaner

ConvertHelper 2.2

Creation Kit

CryEngine®2 Sandbox™2

Crysis®

Crysis® 2

CyberLink Holiday Pack Vol. 3

CyberLink PowerDirector 10

CyberLink PowerDirector 10 Content Pack II

CyberLink WaveEditor

D3DX10

DAEMON Tools Lite

DivX Web Player

DolbyFiles

Fraps (remove only)

Free Window Registry Repair

Google Chrome

Google Drive

Google Earth

Google Update Helper

HD Tune Pro 5.00

ImagXpress

Intel® Management Engine Components

Intel® Rapid Storage Technology

Java 7 Update 9

Java Auto Updater

Java™ 6 Update 30

LAME v3.99.3 (for Windows)

Malwarebytes Anti-Malware version 1.70.0.1100

marvell 91xx driver

Mass Effect

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile SVE Language Pack

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Games for Windows - LIVE Redistributable

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 (SP3)

Microsoft Office Access MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Excel 2007 Help Uppdatering (KB963678)

Microsoft Office Excel MUI (English) 2007

Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Groove MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office InfoPath MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Language Pack 2007 - Swedish/svenska

Microsoft Office O MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Office 64-bit Components 2007

Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (English) 2007

Microsoft Office Outlook MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Uppdatering (KB963669)

Microsoft Office PowerPoint MUI (English) 2007

Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Proof (English) 2007

Microsoft Office Proof (Finnish) 2007

Microsoft Office Proof (French) 2007

Microsoft Office Proof (German) 2007

Microsoft Office Proof (Spanish) 2007

Microsoft Office Proof (Swedish) 2007

Microsoft Office Proofing (English) 2007

Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)

Microsoft Office Publisher MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Shared 64-bit MUI (English) 2007

Microsoft Office Shared 64-bit MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Shared 64-bit Setup Metadata MUI (English) 2007

Microsoft Office Shared MUI (English) 2007

Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Shared Setup Metadata MUI (English) 2007

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3)

Microsoft Office SharePoint Designer MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Standard 2007

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3)

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 - Swedish/svenska

Microsoft Office Visio MUI (English) 2007

Microsoft Office Visio MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Visio Standard 2007

Microsoft Office VisMUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Word 2007 Help Uppdatering (KB963665)

Microsoft Office Word MUI (English) 2007

Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office X MUI (Swedish) 2007

Microsoft Silverlight

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219

Microsoft_VC80_ATL_x86_x64

Microsoft_VC80_CRT_x86

Microsoft_VC80_CRT_x86_x64

Microsoft_VC80_MFC_x86

Microsoft_VC80_MFC_x86_x64

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86

Microsoft_VC80_MFCLOC_x86_x64

Microsoft_VC90_ATL_x86

Microsoft_VC90_ATL_x86_x64

Microsoft_VC90_CRT_x86

Microsoft_VC90_CRT_x86_x64

Microsoft_VC90_MFC_x86

Microsoft_VC90_MFC_x86_x64

MIKSOFT Mobile Media Converter

Minecraft Cracked

Morrowind

Mozilla Firefox 15.0.1 (x86 en-US)

Mozilla Maintenance Service

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Nero 9 Essentials

Nero BurnRights

Nero BurnRights Help

Nero ControlCenter

Nero CoverDesigner

Nero CoverDesigner Help

Nero Disc Copy Gadget

Nero Disc Copy Gadget Help

Nero DiscSpeed

Nero DiscSpeed Help

Nero DriveSpeed

Nero DriveSpeed Help

Nero Express Help

Nero InfoTool

Nero InfoTool Help

Nero Installer

Nero Online Upgrade

Nero PhotoSnap

Nero PhotoSnap Help

Nero Recode

Nero Recode Help

Nero ShowTime

Nero StartSmart

Nero StartSmart Help

Nero StartSmart OEM

Nero Vision

Nero Vision Help

NeroExpress

neroxml

Nexus Mod Manager

NifSkope (remove only)

Norman Security Suite

Notepad++

NVIDIA-uppdatering 1.8.15

NVIDIA 3D Vision Controller Driver

NVIDIA 3D Vision drivrutin 301.42

NVIDIA 3D Vision drivrutin för styrenhet 301.42

NVIDIA Grafikdrivrutin 301.42

NVIDIA HD audiodrivrutin 1.3.16.0

NVIDIA Install Application

NVIDIA Photoshop Plug-ins 64 bit

NVIDIA PhysX

NVIDIA PhysX systemprogramvara 9.12.0213

NVIDIA Stereoscopic 3D Driver

NVIDIA Update Components

NVIDIAs kontrollpanel 301.42

Onlineeye Pro

Pando Media Booster

PDF reDirect (remove only)

PDF Settings CS5

Prototype™

PunkBuster Services

QuickTime

Realtek Ethernet Controller Driver

Realtek High Definition Audio Driver

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2539636)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2572078)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2633870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2518870)

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596672) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596785) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596792) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596871) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2596880) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597162) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2597969) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office 2007 suites (KB2598041) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2597161) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596764) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2596912) 32-Bit Edition

Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2596917) 32-Bit Edition

Skype™ 5.10

SmartSound Quicktracks 5

Steam

SUPERAntiSpyware

TES Construction Set

The Elder Scrolls V: Skyrim

Unity Web Player

Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft Office 2007 Help for Common Features (KB963673)

Update for Microsoft Office Excel 2007 Help (KB963678)

Update for Microsoft Office Outlook 2007 Help (KB963677)

Update for Microsoft Office Outlook 2007 Junk Email Filter (KB2598290) 32-Bit Edition

Update for Microsoft Office Powerpoint 2007 Help (KB963669)

Update for Microsoft Office Script Editor Help (KB963671)

Update for Microsoft Office Visio 2007 Help (KB963666)

Update for Microsoft Office Word 2007 Help (KB963665)

uTorrentBar Toolbar

Warcraft III

Warcraft III: All Products

VC80CRTRedist - 8.0.50727.762

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live ID Sign-in Assistant

Windows Live Installer

Windows Live Language Selector

Windows Live Messenger

Windows Live Photo Common

Windows Live PIMT Platform

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

WinRAR archiver

VLC media player 2.0.2

.

==== End Of File ===========================

 

Det jag nu undrar är om min dator är säker. Tror ni att det fortfarande kan finnas något virus/trojan/keylogger/vad vet jag kvar på datorn? Bör jag vidta fler åtgärder? Tack på förhand!

Redigerad av adense

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Installerade om Java också, då jag misstänkte att det kanske var ett Java-script som fixade in viruset.
Java och javascript är två helt olika saker som endast har namnet gemensamt. Javascript är inbyggt i webbläsarna.

 

Vistas och Windows 7s kontroll av användarkonto (UAC) är mycket bra på stoppa skadliga program från att installeras, se t ex:

http://www.idg.se/2.1085/1.164287

http://www.idg.se/2.1085/1.166702

Den är även nyttig på andra sätt se

http://www.idg.se/2.1085/1.269010/nyttan-med-uac-i-windows

Kontrollera att den är påslagen och på en hög nivå:

Kontrollpanelen - System och säkerhet - Åtgärdscenter följt av UAC i vänsterkolumnen

 

Avinstallera Java™ 6 Update 30. Där verkar även finnas andra gamla programversioner med säkerhetshål i datorn. Låt Secunias Software Inspector kolla upp datorn och fixa de problem som den rapporterar. Den engelska sidan http://www.bleepingcomputer.com/tutorials/detect-vulnerable-programs-with-secunia-psi/ beskriver hur man installerar och använder programmet.

 

Avinstallera uTorrentBar Toolbar pga http://www.systemlookup.com/CLSID/71935-tbuTor_dll_tbuTo0_dll_tbuTo1_dll_tbuTo2_dll_prxtbuTor_dll_prxtbuTo0_dll_prxtbuTo1_dll_prxtbuTo2_dll.html

 

Ytterligare kontroller:

1. Spara RougueKiller på Skrivbordet.

http://www.sur-la-toile.com/RogueKiller/

Stäng av alla program.

Ta bort alla externa enheter, t ex USB-minnen och externa hårddiskar, utom tangentbord och mus. Låt dem vara bortkopplade medan rensningen pågår.

 

Kör RogueKiller (i Vista och Windows 7 högerklicka på programmet och välj "Kör som administratör). Om det inte går att köra så pröva flera gång, men om det fortfarande inte går så pröva med att döpa om programmet till winlogon.exe.

 

Vänta tills "Prescan" har avslutats.

Klicka på "Scan"-knappen uppe till höger.

Vänta tills skanningen är klar.

En rapport "RKreport.txt" ska då ha skapats på Skrivbordet. Klistra in innehållet i den i ditt svar.

 

2. Skanna datorn online på http://www.eset.com/onlinescan/

För att inte skannern ska ta för lång tid på sig stäng av ditt antivirusprogram under tiden.

 

Avbocka alternativet Remove found threats

Bocka för Scan Archives

 

Klicka på Advanced Settings

Bocka för:

Scan for potentially unwanted applications

Scan for potentially unsafe applications

Enable Anti-Stealth Technology

 

Klicka på Scan

 

När skanningen är klar kopiera resultatet och klistra sedan in det i ditt svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Postad (redigerade)

Okej tack för instruktionerna!

 

Resultatet från RogueKiller är detta:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

RogueKiller V8.4.2 _x64_ [Dec 31 2012] by Tigzy

mail : tigzyRK<at>gmail<dot>com

Feedback : http://www.geekstogo...13-roguekiller/

Website : http://tigzy.geeksto...roguekiller.php

Blog : http://tigzyrk.blogspot.com/

 

Operating System : Windows 7 (6.1.7601 Service Pack 1) 64 bits version

Started in : Normal mode

User : STX Admin [Admin rights]

Mode : Scan -- Date : 01/01/2013 21:41:46

 

¤¤¤ Bad processes : 0 ¤¤¤

 

¤¤¤ Registry Entries : 4 ¤¤¤

[HJ DESK] HKCU\[...]\Services\Microsoft\ClassicStartMenu : {59031A47-3F72-44A7-89C5-5595FE6B30EE} (1) -> FOUND

[HJ DESK] HKCU\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {59031a47-3f72-44a7-89c5-5595fe6b30ee} (1) -> FOUND

[HJ DESK] HKLM\[...]\Services\Microsoft\NewStartPanel : {20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} (1) -> FOUND

 

¤¤¤ Particular Files / Folders: ¤¤¤

 

¤¤¤ Driver : [NOT LOADED] ¤¤¤

 

¤¤¤ HOSTS File: ¤¤¤

--> C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts

 

127.0.0.1 activate.adobe.com

127.0.0.1 practivate.adobe.com

127.0.0.1 ereg.adobe.com

127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com

127.0.0.1 wip3.adobe.com

127.0.0.1 3dns-3.adobe.com

127.0.0.1 3dns-2.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com

127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com

127.0.0.1 activate-sea.adobe.com

127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com

127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com

127.0.0.1 adobe.activate.com

127.0.0.1 adobeereg.com

127.0.0.1 www.adobeereg.com

127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com

127.0.0.1 125.252.224.90

127.0.0.1 125.252.224.91

[...]

 

 

¤¤¤ MBR Check: ¤¤¤

 

+++++ PhysicalDrive0: OCZ-AGILITY3 +++++

--- User ---

[MBR] fa2e2bdfe1037cacdb90fb857db71e5c

[bSP] c88308535db8373eca071caa5632c90d : Windows 7/8 MBR Code

Partition table:

0 - [ACTIVE] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 200 Mo

1 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 411648 | Size: 57040 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

+++++ PhysicalDrive1: WDC WD10EARX-00N0YB0 +++++

--- User ---

[MBR] 5b1057f739199aa782abde507e0cdec2

[bSP] f53de617518cb8dbf2e389fab32f6a25 : Windows 7/8 MBR Code

Partition table:

0 - [XXXXXX] NTFS (0x07) [VISIBLE] Offset (sectors): 2048 | Size: 953867 Mo

User = LL1 ... OK!

User = LL2 ... OK!

 

Finished : << RKreport[1]_S_01012013_02d2141.txt >>

RKreport[1]_S_01012013_02d2141.txt

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Och här följer även resultatet från ESET Online Scanner:

 

 

C:\ProgramData\dsgsdgdsgdsgw.js JS/Agent.NID trojan

C:\Users\All Users\dsgsdgdsgdsgw.js JS/Agent.NID trojan

C:\Users\STX Admin\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\18\44e6492-3fe68fde Java/Agent.FH trojan

C:\Users\STX Admin\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\30\630be71e-16858c00 a variant of Java/Exploit.CVE-2012-4681.CD trojan

 

(Kan tillägga att datum då dessa filer lades till i min dator stämmer exakt överrens med när jag tror mig ha fått viruset)

 

Vad rekommenderar du att jag nu gör?

 

EDIT:

Jag tog manuellt bort (SHIFT+DEL) de filer som ESET hittade. Där fanns även några filer som inte gav utslag i samma mapp, som lagts till exakt vid samma tidpunkt, så jag tog bort dom också. Scannade med ESET igen, och nu hittar den ingenting alls.

 

Men jag har som sagt fortfarande ingen aning om dator är säker.

Redigerad av adense

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Grattis till oss som har samma skit! (samma filer t.o.m.) OCH som du säger datumet, tiden stämmer exakt med smittan... Usch och fy! Hoppas man inte åker på svininfluensan också! :D

 

Jag tror jag skall lära mig programmering och skicka en "fin" present till dem också! :P

 

P.S. Polisen, alltså den riktiga, vill gärna ha in polisanmälan på detta eftersom det rör sig om intrång. Så det är nog bra att göra en anmälan eftersom det höjjer viljan hos polisen att göra något åt det, då mörkertalet sannolikt är stort samt att de då får en överblick över omfattningen av det hela. Detta har varit med i flera dagstidningar senaste tiden! Jag menar det räcker ju att kolla det här forumet för att förstå hur många som drabbas av skiten... D.S

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det ser ut som att trojanen kom in via ett säkerhetshål i Java. Eftersom det finns skadliga filer kvar i datorn är det bäst att köra fler program.

 

Ladda ner Farbar Recovery Scan Tool (FRST) och spara på ett USB-minne.

http://download.bleepingcomputer.com/farbar/FRST64.exe

Helst på en annan dator är den infekterade.

 

Sedan ska du starta om datorn och utan att starta hela Windows få igång en Kommandotolk. Det finns två alternativ att göra detta. Vilket du ska använda beror på om du har en installationsskiva för Windows 7.

 

Alternativ 1 utan Windows-skiva

 

När datorn startar börjar du trycka på F8-tangenten upprepade gånger till sidan "Advanced Boot Options" visas (kan även vara något på svenska) med en meny.

I menyn använder du piltangenterna för att välja "Repair your computer" (Reparera datorn på svenska kanske).

Välj rätt tangentbord och klicka på "Next"/"Nästa".

Välj vilket operativsystem du vill reparera. Om där finns flera så ska du välja det som är det infekterade Windows. Klicka på "Next"/"Nästa".

Välj ditt användarkonto och klicka på "Next"/"Nästa".

 

Alternativ 2 med Windows-skiva

 

Stoppa i installationsskivan.

Starta datorn.

När det kommer upp en fråga om du vill starta datorn från installationsskivan så tryck på någon tangent.

Om frågan inte kommer upp utan datorn startas från hårddisken som vanligt, behöver du ändra en BIOS-inställning för att starta från skivan.

När menyn på installationsskivan kommer upp klicka på "Repair your computer" (Reparera datorn på svenska kanske).

Välj rätt tangentbord och klicka på "Next"/"Nästa".

Välj vilket operativsystem du vill reparera. Om där finns flera så ska du välja det som är det infekterade Windows. Klicka på "Next"/"Nästa".

Välj ditt användarkonto och klicka på "Next"/"Nästa".

 

För båda alternativen

Nu visas menyn "System Recovery Options" (kanske Systemåterställningsalternativ på svenska).

Den börjar med "Startup Repair" och avslutas med "Command Prompt" (Kommandotolken).

 

Välj Kommandotolken.

Skriv in:

notepad

Tryck på Enter-tangenten.

 

Programmet Anteckningar startas.

Välj: Arkiv - Öppna

Välj: Dator

Leta upp ditt USB-minne och skriv upp vilken enhetsbokstav det har, t ex g:.

Stäng Anteckningar.

 

I Kommandotolken skriver du in:

g:\frst64.exe

men ersätt g med enhetsbokstaven USB-minnet har.

 

Programmet FRST börjar köra.

Läs villkoren för programmet.

Klicka på Yes för att acceptera.

Klicka på Scan-knappen.

När det är klart kommer det att ha skapats en log FRST.txt på USB-minnet.

Kopiera innehållet i loggen och klistra in i ditt svar.

 

För att starta Windows igen (om du inte kan använda en annan dator) så tar du ut installationsskivan, stänger av datorn och sätter på den igen.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Okej, tack så väldigt mycket. Jag ska pröva detta.

 

Bara en snabb fråga dock, gör det någon skillnad ifall man startar Farbar direkt från skrivbordet (om man sparar filen där),eller måste den startas från ett USB-minne? Och isåfall, vad är det som gör att detta krävs? (bara lite intresserad, försöker lära mig)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det som är bra med FRST är att man kan köra det utan att hela Windows är igång. Det är bra om det skadliga programmet har nästlat sig in i Windows för att dölja sina filer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...