Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
embla

Reklampopups i texter

Rekommendera Poster

Hej!

Har börjat få irriterande reklampopups som dyker upp via understrykningar i texter.

Det spelar inte så stor roll vilken text jag ser på en hemsida, men helt plötsligt kan ord som 'och', 'genom' eller i princip vad som helst var understryket och för jag musen över dyker en reklam-popup upp som inte har med sidan att göra. Det verkar inte som om sidan i sig är kopplad till reklamen som dyker upp utan är mer 'random' - även med tanke på vilka ord som blir länkar. Mycket irriterande.

 

Det är inte alla sidor som det händer på men ganska många. Bifogat är en bild på ett exempel.

(Jag sökte på 'tilltugg till baren' - inför en fest - och gick in på sidan tilltugg.com. Där fick jag upp en understykning på ordet 'emot'. Antar att om ni går in där kommer ni inte ha det understruket. popupen som dyker upp har knappast något med varken hemsidan eller ordet 'emot' eller mina sökord att göra. Helt ologisk koppling.)

 

Har Norton installerat och har kört fullständig sökning, men hittade inget mer än några 'spår-cookies' som togs bort.

Vad mer kan jag göra för att få bort det?

Tacksam för hjälp!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

DDS (Ver_2012-11-20.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16457 BrowserJavaVersion: 10.9.2

Run by SAS at 12:29:17 on 2012-12-27

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.6103.2413 [GMT 1:00]

.

AV: Norton Internet Security *Enabled/Updated* {63DF5164-9100-186D-2187-8DC619EFD8BF}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

SP: Norton Internet Security *Enabled/Updated* {D8BEB080-B73A-17E3-1B37-B6B462689202}

FW: Norton Internet Security *Enabled* {5BE4D041-DB6F-1935-0AD8-24F3E73C9FC4}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_WT50RP.EXE

c:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\PDF Architect\HelperService.exe

C:\Program Files (x86)\PDF Architect\ConversionService.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\ModLEDKey.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\WUDFHost.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe

C:\Program Files\Net iD\iid.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files (x86)\TechSmith\Jing\Jing.exe

c:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\TouchSmart\Media\Kernel\CLML\CLMLSvc.exe

C:\Users\SAS\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Odometer\hpsysdrv.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Remote Solution\HP_Remote_Solution.exe

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe

C:\Program Files (x86)\HighCriteria\TotalRecorder\TotRecSched.exe

C:\Program Files (x86)\hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\CNYHKEY.exe

C:\Program Files (x86)\EPSON Software\FAX Utility\FUFAXRCV.exe

C:\Program Files (x86)\EPSON Software\FAX Utility\FUFAXSTM.exe

C:\Program Files (x86)\EPSON Software\Event Manager\EEventManager.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunes.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceHelper.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Apple Application Support\distnoted.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\ATH.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\SyncServer.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OFFICE11\EXCEL.EXE

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\SPCS\SPCS Administration\spcsadm.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Windows\splwow64.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\prevhost.exe

C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PreviewerSurrogate.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\mspaint.exe

C:\Windows\system32\SnippingTool.exe

C:\Windows\SYSTEM32\WISPTIS.EXE

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\SAS\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uURLSearchHooks: ToolbarURLSearchHook Class: {CA3EB689-8F09-4026-AA10-B9534C691CE0} - C:\Program Files (x86)\Freecorder 6\tbhelper.dll

mWinlogon: Userinit = userinit.exe

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: PDF Architect Helper: {3A2D5EBA-F86D-4BD3-A177-019765996711} - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEHelper.dll

BHO: Norton Identity Protection: {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\coieplg.dll

BHO: SaveByclick Class: {6CD4F54E-992C-838E-5B00-1212389A0C33} - C:\ProgramData\SaveByclick\50d33f997f7a7.ocx

BHO: Norton Vulnerability Protection: {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\ips\ipsbho.dll

BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\ssv.dll

BHO: Skype Plug-In: {AE805869-2E5C-4ED4-8F7B-F1F7851A4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\jp2ssv.dll

BHO: TBSB00808 Class: {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files (x86)\Freecorder 6\tbcore3.dll

TB: Norton Toolbar: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\coieplg.dll

TB: Freecorder 6: {6B34ACCF-1B63-4E1A-8633-461917C75544} - C:\Program Files (x86)\Freecorder 6\tbcore3.dll

TB: Freecorder 6: {6B34ACCF-1B63-4E1A-8633-461917C75544} - C:\Program Files (x86)\Freecorder 6\tbcore3.dll

TB: Norton Toolbar: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\coieplg.dll

TB: PDF Architect Toolbar: {25A3A431-30BB-47C8-AD6A-E1063801134F} - C:\Program Files (x86)\PDF Architect\PDFIEPlugin.dll

uRun: [Google Update] "C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [KiesHelper] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

uRun: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

uRun: [AutoStartNPSAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Samsung New PC Studio\NPSAgent.exe

uRun: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

uRun: [Jing] C:\Program Files (x86)\TechSmith\Jing\Jing.exe

uRun: [MobileDocuments] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ubd.exe

uRun: [spotify Web Helper] "C:\Users\SAS\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

uRun: [iCloudServices] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\iCloudServices.exe

uRun: [ApplePhotoStreams] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Internet Services\ApplePhotoStreams.exe

mRun: [hpsysdrv] c:\program files (x86)\hewlett-packard\HP odometer\hpsysdrv.exe

mRun: [bATINDICATOR] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\BATINDICATOR.exe

mRun: [LaunchHPOSIAPP] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP MAINSTREAM KEYBOARD\LaunchApp.exe

mRun: [HP Remote Solution] C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Remote Solution\HP_Remote_Solution.exe

mRun: [iAStorIcon] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorIcon.exe

mRun: [NPSStartup] <no file>

StartupFolder: C:\Users\SAS\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\Dropbox.lnk - C:\Users\SAS\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\ACROBA~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Adobe\Acrobat 5.0\Distillr\AcroTray.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\ADOBEG~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: E&xport to Microsoft Excel - C:\PROGRA~2\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}

DPF: {1ABA5FAC-1417-422B-BA82-45C35E2C908B} - hxxp://kitchenplanner.ikea.com/SE/Core/Player/2020PlayerAX_IKEA_Win32.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.254

TCP: Interfaces\{6BB2683C-D129-4C22-8CCD-F83F6CA7A4B0} : DHCPNameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169

TCP: Interfaces\{B884E1FD-8D8A-475A-98C8-E60704680666} : DHCPNameServer = 192.168.1.254

TCP: Interfaces\{B884E1FD-8D8A-475A-98C8-E60704680666}\4554C45423F50303D22363D24343D21424D26434D23303 : DHCPNameServer = 192.168.1.254

TCP: Interfaces\{B884E1FD-8D8A-475A-98C8-E60704680666}\4556C6562394E6475627E65647D22393139323 : DHCPNameServer = 192.168.1.1 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{B884E1FD-8D8A-475A-98C8-E60704680666}\4586F6D637F6E6245324932483 : DHCPNameServer = 192.168.0.254

TCP: Interfaces\{B884E1FD-8D8A-475A-98C8-E60704680666}\4586F6D637F6E6735433244463 : DHCPNameServer = 192.168.0.254

TCP: Interfaces\{F26A43EB-8DFD-4F33-A683-37BFCD5E289B} : DHCPNameServer = 130.244.127.161 130.244.127.169

Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\System32\NvCpl.dll,NvStartup

x64-Run: [smartMenu] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP MediaSmart\SmartMenu.exe /background

x64-Run: [PC-Doctor for Windows localizer] C:\Program Files\PC-Doctor for Windows\localizer.exe

x64-Run: [Logitech Download Assistant] C:\Windows\System32\rundll32.exe C:\Windows\System32\LogiLDA.dll,LogiFetch

x64-Run: [Net iD] "C:\Program Files\Net iD\iid.exe"

x64-Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - <orphaned>

x64-Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\SAS\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\bc0j3o58.default\

FF - component: C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_19.5.0.145\IPSFFPlgn\components\IPSFFPl.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AIR\nppdf32.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Google Earth\plugin\npgeplugin.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.115\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.53\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.57\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.69\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.79\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.21.99\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\npjpi170_07.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\plugin2\npjp2.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npiidplg.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npmaglbl.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl64.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Sony\Media Go\npmediago.dll

FF - plugin: C:\Users\SAS\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Adobe\Director\np32dsw.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_3_300_271.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 SymDS;Symantec Data Store;C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\symds64.sys [2012-10-26 493216]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\symefa64.sys [2012-10-26 1133216]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64;C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.1.0.24\Definitions\BASHDefs\20121130.005\BHDrvx64.sys [2012-12-3 1384608]

R1 ccSet_NIS;Norton Internet Security Settings Manager;C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\ccsetx64.sys [2012-10-26 168096]

R1 IDSVia64;IDSVia64;C:\ProgramData\Norton\{0C55C096-0F1D-4F28-AAA2-85EF591126E7}\NIS_20.1.0.24\Definitions\IPSDefs\20121226.001\IDSviA64.sys [2012-12-27 513184]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver;C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\ironx64.sys [2012-10-26 224416]

R1 SymNetS;Symantec Network Security WFP Driver;C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\symnets.sys [2012-10-26 432800]

R2 EPSON_PM_RPCV4_05;EPSON V3 Service4(05);C:\Program Files\Common Files\EPSON\EPW!3 SSRP\E_WT50RP.EXE [2012-8-6 136576]

R2 IAStorDataMgrSvc;Intel® Rapid Storage Technology;C:\Program Files (x86)\Intel\Intel® Rapid Storage Technology\IAStorDataMgrSvc.exe [2009-12-23 13336]

R2 NIS;Norton Internet Security;C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\20.2.0.19\ccsvchst.exe [2012-10-26 143928]

R2 PDF Architect Helper Service;PDF Architect Helper Service;C:\Program Files (x86)\PDF Architect\HelperService.exe [2012-11-22 1522312]

R2 PDF Architect Service;PDF Architect Service;C:\Program Files (x86)\PDF Architect\ConversionService.exe [2012-11-22 905864]

R2 SamsungAllShareV2.0;Samsung AllShare PC;C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareDMS\AllShareDMS.exe [2011-7-16 24992]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;C:\Program Files (x86)\Common Files\Symantec Shared\EENGINE\EraserUtilRebootDrv.sys [2012-10-11 138912]

R3 HECIx64;Intel® Management Engine Interface;C:\Windows\System32\drivers\HECIx64.sys [2009-12-23 56344]

R3 netr28x;Ralink 802.11n Extensible Wireless Driver;C:\Windows\System32\drivers\netr28x.sys [2009-12-23 702976]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2009-12-23 239616]

R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;C:\Windows\System32\drivers\seehcri.sys [2010-8-11 34032]

R3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;C:\Windows\System32\drivers\shbecr.sys [2008-9-22 50176]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S2 SkypeUpdate;Skype Updater;C:\Program Files (x86)\Skype\Updater\Updater.exe [2012-7-13 160944]

S3 androidusb;ADB Interface Driver;C:\Windows\System32\drivers\androidusb.sys [2010-10-18 38424]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;C:\Windows\System32\drivers\ggflt.sys [2010-8-11 13352]

S3 hwdatacard;Huawei DataCard USB Modem and USB Serial;C:\Windows\System32\drivers\ewusbmdm.sys [2010-8-25 116864]

S3 hwusbfake;Huawei DataCard USB Fake;C:\Windows\System32\drivers\ewusbfake.sys [2010-8-25 116224]

S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service;C:\Windows\System32\drivers\netaapl64.sys [2011-5-10 22528]

S3 s0016bus;Sony Ericsson Device 0016 driver (WDM);C:\Windows\System32\drivers\s0016bus.sys [2010-8-11 115240]

S3 s0016mdfl;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Filter;C:\Windows\System32\drivers\s0016mdfl.sys [2010-8-11 19496]

S3 s0016mdm;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Driver;C:\Windows\System32\drivers\s0016mdm.sys [2010-8-11 158760]

S3 s0016mgmt;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Device Management Drivers (WDM);C:\Windows\System32\drivers\s0016mgmt.sys [2010-8-11 137256]

S3 s0016nd5;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (NDIS);C:\Windows\System32\drivers\s0016nd5.sys [2010-8-11 34344]

S3 s0016obex;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC OBEX Interface;C:\Windows\System32\drivers\s0016obex.sys [2010-8-11 136744]

S3 s0016unic;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (WDM);C:\Windows\System32\drivers\s0016unic.sys [2010-8-11 151592]

S3 SimpleSlideShowServer;SimpleSlideShowServer;C:\Program Files (x86)\Samsung\AllShare\AllShareSlideShowService.exe [2011-7-16 27584]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);C:\Windows\System32\drivers\ssadbus.sys [2011-5-26 125416]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);C:\Windows\System32\drivers\ssadmdfl.sys [2011-5-26 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;C:\Windows\System32\drivers\ssadmdm.sys [2011-5-26 159208]

S3 ssadserd;SAMSUNG Android USB Diagnostic Serial Port (WDM);C:\Windows\System32\drivers\ssadserd.sys [2011-5-26 126952]

S3 TFsExDisk;TFsExDisk;C:\Windows\System32\drivers\TFsExDisk.sys [2011-5-26 16448]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2011-5-18 59392]

S3 USBAAPL64;Apple Mobile USB Driver;C:\Windows\System32\drivers\usbaapl64.sys [2012-9-28 53760]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-8-9 1255736]

S3 zghsmdm;ZTE General Handset USB Modem Proprietary;C:\Windows\System32\drivers\zghsmdm.sys [2011-1-13 122624]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-12-21 23:12:58 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2012-12-21 23:12:58 367616 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2012-12-21 23:12:58 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2012-12-21 23:12:58 295424 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2012-12-20 16:26:33 -------- d-----w- C:\Users\SAS\AppData\Roaming\PDF Architect

2012-12-20 16:24:06 -------- d-----w- C:\ProgramData\SaveByclick

2012-12-20 16:23:59 -------- d-----w- C:\Users\SAS\AppData\Roaming\APP_NAME_NON_STRING

2012-12-20 16:23:45 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PDF Architect

2012-12-20 16:23:31 137000 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\MSMAPI32.OCX

2012-12-20 16:23:31 103936 ----a-w- C:\Windows\System32\pdfcmon.dll

2012-12-20 16:23:30 23552 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\MSMPIDE.DLL

2012-12-20 16:23:29 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PDFCreator

2012-12-20 16:22:12 -------- d-----w- C:\Users\SAS\AppData\Local\Programs

2012-12-16 09:29:07 -------- d-----w- C:\ProgramData\34BE82C4-E596-4e99-A191-52C6199EBF69

2012-12-16 09:29:07 -------- d-----w- C:\Program Files\iTunes

2012-12-16 09:29:07 -------- d-----w- C:\Program Files\iPod

2012-12-16 09:29:07 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\iTunes

2012-12-11 23:24:02 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2012-12-11 23:24:02 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2012-12-12 18:40:19 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-12-12 18:40:19 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-11-22 03:26:40 3149824 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-11-14 06:11:44 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2012-11-14 06:04:11 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2012-11-14 06:02:49 1494528 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2012-11-14 05:57:46 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2012-11-14 05:57:35 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2012-11-14 05:52:40 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2012-11-14 02:09:22 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-11-14 01:58:15 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-11-14 01:57:37 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2012-11-14 01:49:25 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-11-14 01:48:27 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-11-14 01:44:42 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-11-02 05:59:11 478208 ----a-w- C:\Windows\System32\dpnet.dll

2012-11-02 05:11:31 376832 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dpnet.dll

2012-10-16 08:38:37 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2012-10-16 08:38:34 350208 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2012-10-16 07:39:52 561664 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AcLayers.dll

2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-09 01:00:02 776864 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\srtsp64.sys

2012-10-06 10:02:38 177312 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2012-10-04 17:46:16 362496 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll

2012-10-04 17:46:15 243200 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll

2012-10-04 17:46:15 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll

2012-10-04 17:45:55 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2012-10-04 17:43:28 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll

2012-10-04 17:41:16 424960 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

2012-10-04 16:47:41 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll

2012-10-04 16:47:41 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-10-04 15:21:55 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2012-10-04 14:46:46 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe

2012-10-04 14:46:46 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe

2012-10-04 14:46:44 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2012-10-04 14:46:43 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe

2012-10-04 14:41:50 6144 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 4608 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3584 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-10-04 14:41:50 3072 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

2012-10-04 01:40:35 1133216 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\symefa64.sys

2012-10-04 01:40:20 493216 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\symds64.sys

2012-10-04 01:19:14 168096 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\NISx64\1402000.013\ccsetx64.sys

2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\Windows\System32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\Windows\System32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\Windows\System32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\Windows\System32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

.

============= FINISH: 12:29:49,91 ===============

Attach.txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Bara trevligt att kunna hjälpa till :)

 

Stämmer detta datum för när det började?

2012-12-20 16:26:33 -------- d-----w- C:\Users\SAS\AppData\Roaming\PDF Architect

2012-12-20 16:24:06 -------- d-----w- C:\ProgramData\SaveByclick

SaveByclick ska vara möjlig att avinstallera utan att det påverkar programmet PDF Architect så vitt jag kan bedöma.

 

Men även Freecorders tillägg till webbläsare är misstänkta:

Freecorder 6 Add-on for Firefox

Freecorder 6 extension for Chrome

Se http://www.systemlookup.com/CLSID/76009-tbcore3_dll.html

 

Avinstallera ovanstående utan att någon webbläsare är igång, starta om datorn och se hur webbläsarna uppför sig nu. Kör även DDS igen och klistra in DDS.txt så får vi se vad som finns kvar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

TACK!!!

Jag tror att jag är av med det! Så skönt!

Fick ta ner och upp datorn ett par gånger och tog till slut bort allt med pdf Architect och inläggen till Freecoder (- lite skrämmande vad man installerar utan att ha riktigt koll.... :blush: ).

Tack för att du ställer upp och hjälper till! Nu ska jag fixa till makens dator också!

God fortsättning på julen! :pfasmiley:

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×