Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
rassau

Ny dator - Köpt grisen i säcken?

Rekommendera Poster

rassau

Har en halvår gammal laptop som jag tycker verkar seg, laggig, osv...

 

Det är en ASUS X53Z med Windows 7.

 

Tänkte slänga upp en logg från HijackThis och se om ni hittar nåt galet.

 

Vissa sidor laggar, och datorn är allmänt seg bara.

 

Sen så finns det väl ett gäng förinstallerade program som bara ligger och drar? Har försökt ta bort det mesta.

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 13:03:27, on 2012-11-09

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com'>http://asus.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://asus.msn.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

O4 - Global Startup: FancyStart daemon.lnk = ?

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: CyberLink Product - 2012/07/13 15:29:31 (CLKMSVC10_38F51D56) - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\kmsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

 

--

End of file - 8588 bytes

[/log]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Verkar onödigt att följande startas automatiskt:

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

 

Du kan slå upp filnamnen på http://www.systemlookup.com/search.php?type=filename&client=malwaresearch-ff&search=SpotifyWebHelper för mer info. Man kan avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

En seg dator kan bero på att hårddisken är dålig så se till att ha säkerhetskopior på alla viktiga filer.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Verkar onödigt att följande startas automatiskt:

O4 - HKLM\..\Run: [Nuance PDF Reader-reminder] "C:\Program Files (x86)\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.exe" -r "C:\ProgramData\Nuance\PDF Reader\Ereg\Ereg.ini"

O4 - HKLM\..\Run: [ASUSPRP] "C:\Program Files (x86)\ASUS\APRP\APRP.EXE"

O4 - HKCU\..\Run: [] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - Global Startup: AsusVibeLauncher.lnk = C:\Program Files (x86)\ASUS\AsusVibe\AsusVibeLauncher.exe

 

Du kan slå upp filnamnen på http://www.systemlookup.com/search.php?type=filename&client=malwaresearch-ff&search=SpotifyWebHelper för mer info. Man kan avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

 

En seg dator kan bero på att hårddisken är dålig så se till att ha säkerhetskopior på alla viktiga filer.

 

 

Okej, fixat lite i autostart nu. Men datorn är köpt i juli, knappast att hårddisken är dålig? :P

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Det händer att hårddiskar är trasiga vid leverans.

 

Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Det händer att hårddiskar är trasiga vid leverans.

 

Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

 

Hårddisken såg bra ut. :) Var en Seagate... men aja. får leva med denna skitdator ett tag då :P

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Du körde väl det stora testet?

 

Har datorn alltid varit seg eller har det kommit efter hand långsamt eller plötsligt?

Ingen av de två ASUS X53Z som prisjakt listar, borde vara seg vid normal användning.

 

Att Aftonbladets webbplats är seg är ju rätt normalt pga alla annonserna (liksom IDG), men de flesta andra webbplatser borde det ju inte vara något problem med. Gäller det oavsett vilken webbläsare du använder?

 

Du ser inte ut att ha något antivirusprogram igång. Om datorn är infekterad av något så kan den ju bli seg.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Du körde väl det stora testet?

 

Har datorn alltid varit seg eller har det kommit efter hand långsamt eller plötsligt?

Ingen av de två ASUS X53Z som prisjakt listar, borde vara seg vid normal användning.

 

Att Aftonbladets webbplats är seg är ju rätt normalt pga alla annonserna (liksom IDG), men de flesta andra webbplatser borde det ju inte vara något problem med. Gäller det oavsett vilken webbläsare du använder?

 

Du ser inte ut att ha något antivirusprogram igång. Om datorn är infekterad av något så kan den ju bli seg.

 

Det är väl mest när man ska kolla på klipp/live-klipp som det laggar och håller på. Annars fungerar det att surfa på som vanligt. Ändå har jag både Java och Flashplayer.

 

Antivirusprogram har jag inte då jag bara tycker det segar ner datorn, annars har jag alltid använt mig av Avast. Synpunkter? Tips? :P

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Det är ju sällan man behöver Java numera så det kan du ju avinstallera. Kolla att du verkligen har senaste versionen av Flash Player: http://get.adobe.com/flashplayer/

 

Gäller segheten oavsett vilken webbläsare du använder?

 

Förut skrev du:

datorn är allmänt seg bara

 

Med din dator borde det inte vara något problem att ha ett antivirusprogram. Det är så lätt att få datorn infekterad t ex från en webbsida.

Online-skanning: http://www.eset.com/onlinescan/

 

Finns det några utrops- eller frågetecken i Enhetshanteraren (högerklick på Dator - Hantera)?

Har du hämtat uppdaterade drivrutiner och BIOS från Asus webbplats?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Det är ju sällan man behöver Java numera så det kan du ju avinstallera. Kolla att du verkligen har senaste versionen av Flash Player: http://get.adobe.com/flashplayer/

 

Gäller segheten oavsett vilken webbläsare du använder?

 

Förut skrev du:

 

Med din dator borde det inte vara något problem att ha ett antivirusprogram. Det är så lätt att få datorn infekterad t ex från en webbsida.

Online-skanning: http://www.eset.com/onlinescan/

 

Finns det några utrops- eller frågetecken i Enhetshanteraren (högerklick på Dator - Hantera)?

Har du hämtat uppdaterade drivrutiner och BIOS från Asus webbplats?

 

Inga utrops- eller frågetecken. Allt bör vara uppdaterat ja.

 

Flashplayer har jag senaste.

 

Gjorde en online-scanning från eset:

 

C:\Users\Tom\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache\6.0\45\6d3ea2ad-43843537 Java/Exploit.CVE-2012-5076.A trojan deleted - quarantined

 

Har dock avinstallerat Java som du bad mig om tidigare, dock märkligt att ha virus/trojan på Java?

 

Har provat olika webbläsare, men föredrar Firefox, ingen skillnadi snabbhet heller. Men verkar nog vara som det ska ändå.

 

Så här ser det ut nu:

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 18:59:09, on 2012-11-17

Platform: Windows 7 SP1 (WinNT 6.00.3505)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16455)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_110.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_110.exe

C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://asus.msn.com'>http://asus.msn.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://asus.msn.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O2 - BHO: Windows Live ID Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

O9 - Extra button: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1004 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WindowsLiveWriterShortcuts.dll,-1003 - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: AFBAgent - Unknown owner - C:\Windows\system32\FBAgent.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)

O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)

O23 - Service: AMD FUEL Service - Advanced Micro Devices, Inc. - C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

O23 - Service: ASLDR Service (ASLDRService) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - ASUS - C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

O23 - Service: CyberLink Product - 2012/07/13 15:29:31 (CLKMSVC10_38F51D56) - CyberLink - C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\kmsvc.exe

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: Mozilla Maintenance Service (MozillaMaintenance) - Mozilla Foundation - C:\Program Files (x86)\Mozilla Maintenance Service\maintenanceservice.exe

O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)

O23 - Service: Print Spooler (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)

O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)

O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)

O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

O23 - Service: ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent - Atheros - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

 

--

End of file - 7836 bytes[/log]

Redigerad av rassau

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Tydligen finns de nedladdade Java-filerna kvar fast programmet är avinstallerat. Eset-resultatet visar att du har besökt en webbsida med skadlig Java-kod. Däremot innebär det inte nödvändigtvis att datorn har blivit påverkad, men då kan det ju vara bäst att kolla upp mer.

 

Följ anvisningarna i tråden Till dig med virus eller andra skadliga program i datorn så gott det går.

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Klicka på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Utför fullständig skanning och klicka på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så klicka på OK och sedan Visa resultat.

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Tydligen finns de nedladdade Java-filerna kvar fast programmet är avinstallerat. Eset-resultatet visar att du har besökt en webbsida med skadlig Java-kod. Däremot innebär det inte nödvändigtvis att datorn har blivit påverkad, men då kan det ju vara bäst att kolla upp mer.

 

Följ anvisningarna i tråden Till dig med virus eller andra skadliga program i datorn så gott det går.

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Klicka på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Utför fullständig skanning och klicka på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så klicka på OK och sedan Visa resultat.

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

 

Länken du skrev fattar jag inte ett skvatt om, så det steget hoppar jag över. Gör en scanning nu...

 

[log]Malwarebytes Anti-Malware (Testversion) 1.65.1.1000

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: v2012.11.17.05

 

Windows 7 Service Pack 1 x64 NTFS

Internet Explorer 9.0.8112.16421

Tom :: TOMS-DATOR [administratör]

 

Skydd: Aktiverad

 

2012-11-17 20:42:03

mbam-log-2012-11-17 (20-42-03).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)

Aktiverade skanningsalternativ: Minne | Start | Register | Filsystem | Heuristik/Extra | Heuristik/Shuriken | PUP | PUM

Inaktiverade skanningsalternativ: P2P

Antal skannade objekt: 299028

Förfluten tid: 31 minut(er), 18 sekund(er)

 

Upptäckta minnesprocesser: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

Upptäckta minnesmoduler: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

Upptäckta registernycklar: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

Upptäckta registervärden: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

Upptäckta registerdataposter: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

Upptäckta mappar: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

Upptäckta filer: 0

(Inga skadliga poster hittades)

 

(klar)[/log]

Redigerad av rassau

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Blir det enklare så här då:

 

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in innehållet i loggarna DSS.txt och Attach.txt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Blir det enklare så här då:

 

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in innehållet i loggarna DSS.txt och Attach.txt.

 

 

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2012-11-07.01)

.

Microsoft Windows 7 Home Premium

Boot Device: \Device\HarddiskVolume2

Install Date: 2012-07-13 15:49:16

System Uptime: 2012-11-18 14:17:35 (0 hours ago)

.

Motherboard: ASUSTeK Computer Inc. | | K53Z

Processor: AMD A4-3305M APU with Radeon HD Graphics | P0 | 1900/100mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 200 GiB total, 69,531 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 240 GiB total, 240,268 GiB free.

E: is CDROM ()

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

RP61: 2012-11-13 15:48:30 - Windows Update

RP63: 2012-11-15 16:50:05 - Windows Defender Checkpoint

RP64: 2012-11-15 17:41:40 - Removed Update Manager for SweetPacks 1.1

RP65: 2012-11-15 17:42:12 - Removed Internet Explorer Toolbar 4.6 by SweetPacks

RP66: 2012-11-15 17:42:40 - Removed SweetIM for Messenger 3.7

RP67: 2012-11-15 17:43:18 - Removed SweetPacks bundle uninstaller

RP68: 2012-11-15 23:36:05 - Windows Update

RP69: 2012-11-17 16:40:40 - Removed Java 7 Update 9

RP70: 2012-11-17 17:24:31 - Removed Java 7 Update 9

RP71: 2012-11-17 17:25:18 - SeaTools for Windows togs bort

.

==== Installed Programs ======================

.

7-Zip 9.20

ActiveX-kontroll för fjärranslutningar för Windows Live Mesh

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Flash Player 11 Plugin

AMD APP SDK Runtime

AMD Catalyst Install Manager

AMD Fuel

AMD Media Foundation Decoders

AMD System Monitor

AMD VISION Engine Control Center

ASUS FaceLogon

ASUS Power4Gear Hybrid

ASUS Sonic Focus

ASUS USB Charger Plus

ASUS Virtual Camera

ASUS_Screensaver

ASUSDVD

AsusVibe2.0

Atheros Bluetooth Suite (64)

ATK Package

µTorrent

Catalyst Control Center Graphics Previews Common

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

Catalyst Control Center Profiles Mobile

ccc-utility64

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

CyberLink LabelPrint

CyberLink Media Suite

CyberLink Power2Go

D3DX10

ESET Online Scanner v3

ETDWare PS/2-X64 8.0.5.1_WHQL

Fast Boot

Google Talk (remove only)

HiJackThis

Hotfix for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2461678)

Junk Mail filter update

Malwarebytes Anti-Malware version 1.65.1.1000

Mesh Runtime

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Extended

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Office 2010

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable (x64)

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x64 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.30319

Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.30319

Mozilla Firefox 15.0.1 (x86 sv-SE)

Mozilla Firefox 16.0.2 (x86 sv-SE)

Mozilla Maintenance Service

MSVCRT

MSVCRT_amd64

Qualcomm Atheros WiFi Driver Installation

Realtek Ethernet Controller Driver

Realtek High Definition Audio Driver

Realtek USB 2.0 Card Reader

Samsung Kies

SAMSUNG USB Driver for Mobile Phones

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2604121)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656351)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656368v2)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2656405)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2686827)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2729449)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2737019)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2487367)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2656351)

Spotify

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2600217)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2468871)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2533523)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2600217)

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Family Safety

Windows Live Fotogalleri

Windows Live ID Sign-in Assistant

Windows Live Installer

Windows Live Language Selector

Windows Live Mail

Windows Live Mesh

Windows Live Mesh ActiveX-kontroll for eksterne tilkoblinger

Windows Live Mesh ActiveX-objekt til fjernforbindelser

Windows Live Mesh ActiveX Control for Remote Connections

Windows Live Meshin etäyhteyksien ActiveX-komponentti

Windows Live Messenger

Windows Live MIME IFilter

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Common

Windows Live Photo Gallery

Windows Live PIMT Platform

Windows Live Remote Client

Windows Live Remote Client Resources

Windows Live Remote Service

Windows Live Remote Service Resources

Windows Live SOXE

Windows Live SOXE Definitions

Windows Live UX Platform

Windows Live UX Platform Language Pack

Windows Live Writer

Windows Live Writer Resources

Windows Liven asennustyökalu

Windows Liven sähköposti

Windows Liven valokuvavalikoima

WinFlash

Wireless Console 3

.

==== End Of File ===========================

 

 

DDS (Ver_2012-11-07.01) - NTFS_AMD64

Internet Explorer: 9.0.8112.16455

Run by Tom at 14:35:43 on 2012-11-18

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601.1.1252.46.1053.18.5609.4085 [GMT 1:00]

.

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\FBAgent.exe

C:\Windows\system32\WLANExt.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamgui.exe

C:\Windows\AsScrPro.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControl.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\KBFiltr.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\WDC.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\P4G\BatteryLife.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\USBChargerPlus\USBChargerPlus.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\FaceLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe

C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\Elantech\ETDCtrlHelper.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_110.exe

C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_5_502_110.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\System32\cscript.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.aftonbladet.se/

uDefault_Page_URL = hxxp://asus.msn.com

mStart Page = hxxp://asus.msn.com

mWinlogon: Userinit = userinit.exe

BHO: CIESpeechBHO Class: {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

mRun: [sonicMasterTray] C:\Program Files (x86)\ASUS\ASUS Sonic Focus\SonicFocusTray.exe

mRun: [ATKOSD2] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

mRun: [ATKMEDIA] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Media\DMedia.exe

mRun: [HControlUser] C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK Hotkey\HControlUser.exe

mRun: [Wireless Console 3] C:\Program Files (x86)\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktop = dword:1

mPolicies-Explorer: NoActiveDesktopChanges = dword:1

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorAdmin = dword:5

mPolicies-System: ConsentPromptBehaviorUser = dword:3

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll

TCP: NameServer = 193.150.193.150 83.255.245.11

TCP: Interfaces\{443BB017-FE4A-4BC4-AE8F-1A7E739790D7} : DHCPNameServer = 193.150.193.150 83.255.245.11

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

SSODL: WebCheck - <orphaned>

x64-mStart Page = hxxp://asus.msn.com

x64-BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

x64-Run: [RtHDVBg] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVBg64.exe /SF3

x64-Run: [AtherosBtStack] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\BtvStack.exe"

x64-Run: [AthBtTray] "C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AthBtTray.exe"

x64-Run: [ETDCtrl] C:\Program Files (x86)\Elantech\ETDCtrl.exe

x64-Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - <orphaned>

x64-SSODL: WebCheck - <orphaned>

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\my22wego.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.aftonbladet.se

FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://search.sweetim.com/search.asp?barid={20C53CD1-3629-49D5-814A-A9B1E62A66E8}&src=2&crg=3.36010003&q=

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrlui.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32_11_5_502_110.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npDeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\npmproxy.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 amd_sata;amd_sata;C:\Windows\System32\drivers\amd_sata.sys [2011-12-6 80512]

R0 amd_xata;amd_xata;C:\Windows\System32\drivers\amd_xata.sys [2011-12-6 42624]

R1 ATKWMIACPIIO;ATKWMIACPI Driver;C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATK WMIACPI\atkwmiacpi64.sys [2011-9-7 17536]

R2 AFBAgent;AFBAgent;C:\Windows\System32\FBAgent.exe [2012-7-13 379520]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2012-7-13 204288]

R2 AMD FUEL Service;AMD FUEL Service;C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Fuel\Fuel.Service.exe [2011-11-2 361984]

R2 ASMMAP64;ASMMAP64;C:\Program Files (x86)\ASUS\ATK Package\ATKGFNEX\ASMMAP64.sys [2009-7-3 15416]

R2 AtherosSvc;AtherosSvc;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\AdminService.exe [2011-10-1 105120]

R2 MBAMScheduler;MBAMScheduler;C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamscheduler.exe [2012-11-17 399432]

R2 MBAMService;MBAMService;C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamservice.exe [2012-11-17 676936]

R2 ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent;ZAtheros Bt&Wlan Coex Agent;C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\Ath_CoexAgent.exe [2011-10-1 158880]

R3 AiCharger;ASUS Charger Driver;C:\Windows\System32\drivers\AiCharger.sys [2012-7-13 17152]

R3 amdhub30;AMD USB 3.0 Hub Driver;C:\Windows\System32\drivers\amdhub30.sys [2012-7-13 96896]

R3 amdiox64;AMD IO Driver;C:\Windows\System32\drivers\amdiox64.sys [2012-7-13 46136]

R3 amdxhc;AMD USB 3.0 Host Controller Driver;C:\Windows\System32\drivers\amdxhc.sys [2012-7-13 214144]

R3 AthBTPort;Atheros Virtual Bluetooth Class;C:\Windows\System32\drivers\btath_flt.sys [2011-10-1 36000]

R3 AtiHDAudioService;AMD Function Driver for HD Audio Service;C:\Windows\System32\drivers\AtihdW76.sys [2012-7-13 93712]

R3 BTATH_A2DP;Bluetooth A2DP Audio Driver;C:\Windows\System32\drivers\btath_a2dp.sys [2011-10-1 330912]

R3 btath_avdt;Atheros Bluetooth AVDT Service;C:\Windows\System32\drivers\btath_avdt.sys [2011-10-1 110240]

R3 BTATH_BUS;Atheros Bluetooth Bus;C:\Windows\System32\drivers\btath_bus.sys [2011-10-1 30368]

R3 BTATH_HCRP;Bluetooth HCRP Server driver;C:\Windows\System32\drivers\btath_hcrp.sys [2011-10-1 167584]

R3 BTATH_LWFLT;Bluetooth LWFLT Device;C:\Windows\System32\drivers\btath_lwflt.sys [2011-10-1 68256]

R3 BTATH_RCP;Bluetooth AVRCP Device;C:\Windows\System32\drivers\btath_rcp.sys [2011-10-1 280992]

R3 BtFilter;BtFilter;C:\Windows\System32\drivers\btfilter.sys [2011-10-1 519328]

R3 ETD;ELAN PS/2 Port Input Device;C:\Windows\System32\drivers\ETD.sys [2011-12-6 138024]

R3 MBAMProtector;MBAMProtector;C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys [2012-11-17 25928]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2012-7-13 452200]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\usbfilter.sys [2012-7-13 53376]

S2 CLKMSVC10_38F51D56;CyberLink Product - 2012/07/13 15:29:31;C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD10\NavFilter\kmsvc.exe [2011-4-20 241648]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S3 dg_ssudbus;SAMSUNG Mobile USB Composite Device Driver (DEVGURU Ver.);C:\Windows\System32\drivers\ssudbus.sys [2012-10-29 102368]

S3 fssfltr;fssfltr;C:\Windows\System32\drivers\fssfltr.sys [2011-10-20 48488]

S3 fsssvc;Windows Live Family Safety Service;C:\Program Files (x86)\Windows Live\Family Safety\fsssvc.exe [2011-5-13 1492840]

S3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR8131/AR8132 PCI-E Ethernet Controller (NDIS 6.20);C:\Windows\System32\drivers\L1C62x64.sys [2009-6-10 57344]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:\Windows\System32\drivers\RtsUStor.sys [2012-7-13 250984]

S3 SiSGbeLH;SiS191/SiS190 Ethernet Device NDIS 6.0 Driver;C:\Windows\System32\drivers\SiSG664.sys [2009-6-10 56832]

S3 ssudmdm;SAMSUNG Mobile USB Modem Drivers (DEVGURU Ver.);C:\Windows\System32\drivers\ssudmdm.sys [2012-10-29 203104]

S3 TsUsbFlt;TsUsbFlt;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbFlt.sys [2011-2-18 59392]

S3 TsUsbGD;Remote Desktop Generic USB Device;C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [2011-2-18 31232]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2012-7-14 1255736]

S4 wlcrasvc;Windows Live Mesh remote connections service;C:\Program Files\Windows Live\Mesh\wlcrasvc.exe [2010-9-23 57184]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-11-17 19:41:09 -------- d-----w- C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Malwarebytes

2012-11-17 19:40:54 -------- d-----w- C:\ProgramData\Malwarebytes

2012-11-17 19:40:53 25928 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mbam.sys

2012-11-17 19:40:53 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware

2012-11-17 15:42:20 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\PC Tools

2012-11-17 15:40:17 253256 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\PCTSD64.sys

2012-11-17 15:40:17 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Common Files\PC Tools

2012-11-17 15:39:46 -------- d-----w- C:\Users\Tom\AppData\Roaming\TestApp

2012-11-17 15:39:46 -------- d-----w- C:\ProgramData\PC Tools

2012-11-16 15:06:06 9291768 ----a-w- C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{B21AA3D8-E695-4116-AF19-74EB38BE2B7A}\mpengine.dll

2012-11-15 22:44:24 2560 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\sv-SE\wdf01000.sys.mui

2012-11-15 22:44:23 9728 ----a-w- C:\Windows\System32\Wdfres.dll

2012-11-15 22:44:23 785512 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys

2012-11-15 22:44:23 54376 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\WdfLdr.sys

2012-11-15 22:36:27 87040 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\WUDFPf.sys

2012-11-15 22:36:27 198656 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys

2012-11-15 22:36:26 84992 ----a-w- C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll

2012-11-15 22:36:26 744448 ----a-w- C:\Windows\System32\WUDFx.dll

2012-11-15 22:36:26 45056 ----a-w- C:\Windows\System32\WUDFCoinstaller.dll

2012-11-15 22:36:26 229888 ----a-w- C:\Windows\System32\WUDFHost.exe

2012-11-15 22:36:26 194048 ----a-w- C:\Windows\System32\WUDFPlatform.dll

2012-11-15 16:31:40 -------- d-----w- C:\Users\Tom\AppData\Local\{C6B9EBB1-5C88-477D-B86C-D04CE7721E60}

2012-11-15 16:31:26 -------- d-----w- C:\Users\Tom\Tracing

2012-11-15 16:30:16 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VideoLAN

2012-11-15 16:27:59 -------- d-----w- C:\Users\Tom\AppData\Local\{48E4DA28-FF21-4265-A75F-144E620D20A1}

2012-11-10 13:36:49 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\ESET

2012-11-09 20:37:22 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Seagate

2012-11-09 14:09:13 746984 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\deployJava1.dll

2012-11-09 14:09:12 821736 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\npDeployJava1.dll

2012-11-09 11:58:03 388096 ----a-r- C:\Users\Tom\AppData\Roaming\Microsoft\Installer\{45A66726-69BC-466B-A7A4-12FCBA4883D7}\HiJackThis.exe

2012-11-09 11:58:03 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\Trend Micro

2012-10-30 18:23:20 -------- d-----w- C:\Temp

2012-10-30 16:50:50 -------- d-----w- C:\Windows\pss

2012-10-29 14:54:01 203104 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssudmdm.sys

2012-10-29 14:54:00 102368 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssudbus.sys

2012-10-27 14:24:02 96224 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\webapprt-stub.exe

2012-10-27 14:24:02 157272 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\webapp-uninstaller.exe

.

==================== Find3M ====================

.

2012-11-10 13:34:27 73656 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-11-10 13:34:27 697272 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\FlashPlayerApp.exe

2012-11-09 11:26:33 45056 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\acovcnt.exe

2012-10-18 18:25:58 3149824 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2012-10-09 18:17:13 55296 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 18:17:13 226816 ----a-w- C:\Windows\System32\dhcpcore6.dll

2012-10-09 17:40:31 44032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcsvc6.dll

2012-10-09 17:40:31 193536 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dhcpcore6.dll

2012-10-08 11:31:03 2312704 ----a-w- C:\Windows\System32\jscript9.dll

2012-10-08 11:23:52 1392128 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2012-10-08 11:22:55 1494528 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcpl.cpl

2012-10-08 11:18:22 173056 ----a-w- C:\Windows\System32\ieUnatt.exe

2012-10-08 11:17:35 599040 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2012-10-08 11:13:33 2382848 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2012-10-08 07:56:24 1800704 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\jscript9.dll

2012-10-08 07:48:03 1129472 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2012-10-08 07:47:44 1427968 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcpl.cpl

2012-10-08 07:44:05 142848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ieUnatt.exe

2012-10-08 07:43:21 420864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2012-10-08 07:40:56 2382848 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2012-10-03 17:56:54 1914248 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys

2012-10-03 17:44:21 70656 ----a-w- C:\Windows\System32\nlaapi.dll

2012-10-03 17:44:21 303104 ----a-w- C:\Windows\System32\nlasvc.dll

2012-10-03 17:44:17 246272 ----a-w- C:\Windows\System32\netcorehc.dll

2012-10-03 17:44:17 18944 ----a-w- C:\Windows\System32\netevent.dll

2012-10-03 17:44:16 216576 ----a-w- C:\Windows\System32\ncsi.dll

2012-10-03 17:42:16 569344 ----a-w- C:\Windows\System32\iphlpsvc.dll

2012-10-03 16:42:24 18944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netevent.dll

2012-10-03 16:42:24 175104 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\netcorehc.dll

2012-10-03 16:42:23 156672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ncsi.dll

2012-10-03 16:07:26 45568 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys

2012-09-25 22:47:43 78336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\synceng.dll

2012-09-25 22:46:17 95744 ----a-w- C:\Windows\System32\synceng.dll

2012-09-14 19:19:29 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2012-09-14 18:28:53 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

2012-08-31 18:19:35 1659760 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys

2012-08-30 18:03:45 5559664 ----a-w- C:\Windows\System32\ntoskrnl.exe

2012-08-30 17:12:02 3968880 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntkrnlpa.exe

2012-08-30 17:12:02 3914096 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntoskrnl.exe

2012-08-24 18:05:07 220160 ----a-w- C:\Windows\System32\wintrust.dll

2012-08-24 16:57:48 172544 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wintrust.dll

2012-08-22 18:12:40 950128 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys

2012-08-22 18:12:40 376688 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\netio.sys

2012-08-22 18:12:33 288624 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\FWPKCLNT.SYS

2012-08-21 21:01:00 245760 ----a-w- C:\Windows\System32\OxpsConverter.exe

2012-08-20 18:48:44 362496 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64win.dll

2012-08-20 18:48:44 243200 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64.dll

2012-08-20 18:48:44 13312 ----a-w- C:\Windows\System32\wow64cpu.dll

2012-08-20 18:48:43 215040 ----a-w- C:\Windows\System32\winsrv.dll

2012-08-20 18:48:37 16384 ----a-w- C:\Windows\System32\ntvdm64.dll

2012-08-20 18:48:35 424448 ----a-w- C:\Windows\System32\KernelBase.dll

2012-08-20 18:46:22 338432 ----a-w- C:\Windows\System32\conhost.exe

2012-08-20 17:40:21 14336 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\ntvdm64.dll

2012-08-20 17:38:44 44032 ----a-w- C:\Windows\apppatch\acwow64.dll

2012-08-20 17:38:26 25600 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\setup16.exe

2012-08-20 17:37:19 5120 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wow32.dll

2012-08-20 17:37:18 274944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\KernelBase.dll

2012-08-20 15:38:21 7680 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\instnm.exe

2012-08-20 15:38:20 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\user.exe

2012-08-20 15:33:28 6144 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-security-base-l1-1-0.dll

2012-08-20 15:33:28 4608 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-threadpool-l1-1-0.dll

2012-08-20 15:33:28 3584 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-xstate-l1-1-0.dll

2012-08-20 15:33:28 3072 ---ha-w- C:\Windows\SysWow64\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll

.

============= FINISH: 14:36:07,57 ===============

Redigerad av Cecilia
Tagit bort log-taggar så att loggen blir läsbar /Cecilia, moderator

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

I adressrutan i Firefox skriver du:

about:config

 

I listan som kommer upp letar du reda på raden där det står: keyword.URL

Högerklicka på raden och välj Återställ.

 

För övrigt ser jag inget särskilt, men Aftonbladets webbplats är (ö)känd för att vara seg pga alla flash-annonser och liknande (liksom IDG), så jag föreslår en annan startsida.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

I adressrutan i Firefox skriver du:

about:config

 

I listan som kommer upp letar du reda på raden där det står: keyword.URL

Högerklicka på raden och välj Återställ.

 

För övrigt ser jag inget särskilt, men Aftonbladets webbplats är (ö)känd för att vara seg pga alla flash-annonser och liknande (liksom IDG), så jag föreslår en annan startsida.

 

OK! Tackar... Visste att jag hade fått skiten sweetim, men tydligen var det nåt litet kvar där. :P Dags att passa sig när man surfar. Men dåså, då bör väl datorn vara som den skall nu då! Tack för allt :)

 

Du är grymt duktig för övrigt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Tack för alla poäng! :)

 

Ta bort DDS-programmet och dess loggar.

 

Även Malware-programmet & ESET i "Ta bort program"?

 

Sen vilket virusprogram rekommenderar du, som är gratis? Avast?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

MBAM och Eset's online-skanner föreslår jag att du behåller och använder för att söka igenom datorn då och då.

 

Avira, Avast och AVG är tre bra och gratis antivirusprogram.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
rassau

Återupptar ämnet då datorn är konstig, igen.

 

Nu är det som så här att min laptop, en ASUS X53Z är seg. Den hackar liksom fram när man surfar på olika internetsidor. Scrollar du upp/ner hackar det bara och så ska det ju inte vara. Datorn är relativt ny och nyformaterad.

 

Kan tala om att hårddisken pajade så jag har lämnnat in den och fått en ny, då blev den nyformaterad på köpet med 500 konstiga förinstallerade program :P

 

Kanske jag behöver uppdatera grafikkortet eller liknande? Eller något annat som spökar.

 

Tycker den även är seg allmänt, och det är frustrerande.

 

Tips o förslag mottages tacksamt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Jag ser att du har startat en ny tråd med samma fråga: //eforum.idg.se/topic/342913-seg-datorasus-nyformaterad och där fått svar. Det blir definitivt risk för misstag och missförstånd när samma dator behandlas i två trådar samtidigt. Fortsätt därför i den nya tråden.

 

Cecilia

Moderator

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...