Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ändra partition i Grub?


Mikael63

Recommended Posts

Har på min jobbardator installerat Linux, LMDE, vid sidan om Windows 7.

(ska köra allt via VMware)

 

Via Grub kan jag starta Linux eller Windows.

Men - Det är inte systempartitionen av Windows som startar utan en recovery.

Recoveryn ligger på sda1 och "rätta" Windows på sda5.

 

Jag kan via en starthanterare (GUI) enkelt ändra vad som ska startas först och via en "Customizer" enkelt markera vilka "entry" som ska visas.

Men var ändrar jag så att det pekas på sda5 och inte sda1?

 

Edit: Har hittat och lyckats installera en nyare verson av Grub Customizer, 3.0.2, men får samma fel som beskrivs HÄR

 

Hm.. har hittat denna rad nu om det kan vara till hjälp?

+'Windows 7 (loader) (on /dev/sda1)'~ef3e64d61390a6d5463a52297b6cc78c~ as 'Windows 7 (loader) (on /dev/sda5)'

 

i etc/grub.d/30_os-prober_proxy

 

Edit2:

Egentligen är det kanske ett helt annat bekymmer.. Grub har kanske inte hittat annat op än denna på sda1

 

root@linuxen:/usr/sbin# update-grub
Generating grub.cfg ...
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-3-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-3-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-2-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-2-amd64
Found Windows 7 (loader) on /dev/sda1
done

Så frågan är hur jag gör för att också kunna boota på den W7 som finns på sda5?

Fast hela grejen med Linux+VMware var ju för att jag inte kan jobba med min W7 pga. alla BSOD.

Men bara för att lära sig detta vore det intressant...

Link to comment
Share on other sites

Den här länken kan kanske hjälpa: www.dedoimedo.com/computers/grub-2.html

Jo den har jag kollat i och förstått att det är flera filer inblandade.

Men jag tycker inte att jag i någon fil hittar det jag ville ändra.

Dock kom jag på att jag kunde trycka e för att editera direkt i den lista som dyker upp vid boot.

 

Men det är nog något annat som gått väck...

Link to comment
Share on other sites

Kanske på sin plats att jag berättar hur gjort:

Startar en livedvd, väljer att installera.

Får fråga om var.

Ändrar då partitionen med W7 från 160 till ca 100.

Ändrar åt höger.

Den partitionen heter sda5.

Den frigjorda på 60 GB formateras och får sda9.

Den ligger alltså till vänster om W7.

Installerar Linux och kan alltså boota den men även välja Windows som eg. är återställningspartitionen.

Sda 5 är åtkomlig från Linux.

 

Vad är det som gör att jag inte kan välja att starta upp på W7?

Link to comment
Share on other sites

Jag tjatar på:

 

Tänkte visa hur det ser ut på en annan dator där detta fungerar.

Där har jag Linux och Windows 8

 

Gparted visar detta

 

post-52940-0-15666200-1352547401_thumb.png

 

"Bakom" valet för Linux ser det ut så här

 

post-52940-0-22913700-1352547258_thumb.jpg

 

Partitionen för Linux

 

post-52940-0-81072200-1352547464_thumb.png

 

Bakom menyvalet för Windows 8 ser det ut så här

 

post-52940-0-95154800-1352547508_thumb.jpg

 

Partitionen för Windows 8

 

post-52940-0-18752500-1352547531_thumb.png

 

För Linux kan jag se ett samband mellan texten set root='(/dev/sda,msdos5)' och att det är på sda5 denna finns. Men även UUID stämmer på två rader med UUID för partitionen.

 

För Windows kan jag inte se detta/motsvarande samband men det fungerar ändå.

På min andra maskin där det inte fungerar ser det i princip likadant ut.

 

Är problemet, där, att jag särat på de partitioner som låg intill varandra motsvarande sda1 och sda2 ovan?

Vet faktiskt inte varför jag gjorde så, och inte la Linux efter dessa, men gjort är gjort...

Link to comment
Share on other sites

Kan mycket väl vara så att Windows bootloader på partition /dev/sda1 är inställd på att starta återställning om inte en fungerande Windows finns på efterföljande partition.

Link to comment
Share on other sites

Kan mycket väl vara så att Windows bootloader på partition /dev/sda1 är inställd på att starta återställning om inte en fungerande Windows finns på efterföljande partition.

Tack! Skönt med en rimlig, eller logisk, förklaring!

 

Nu är det ju fortfarande så att jag inte måste kunna boota Windows (tror jag behöver utrymmet till andra VMmaskiner) men OM man skulle vilja det - vilka vägar finns att gå?

 

Skulle man ex. kunna ställa om bootloadern?

Skulle man, med ex. gparted på en livecd, kunna byta plats på partitionerna?

Annat, som jag var inne på, att i grub peka direkt på Windowspartitionen?

Link to comment
Share on other sites

En möjlighet kan vara att redigera Windows bootloader med Easy BCD (http://neosmart.net/EasyBCD/). Att Windows inte kan boota från sda5 kan bero på att bootflaggan inte är satt eller för att det är en logisk partition. Tidigare versioner av Windows kan bara boota från en primär partition. Hur det är med de senaste vet jag inte då jag inte använt Windows på många år.

Att flytta partitioner så att ordningen ändras går inte. Naturligtvis kan du göra backup av partitionernas innehåll och sedan partitionera om. Nu har du inte poastat hur datorn, som det inte fungerar på, är partitionerad. Är det möjligt att flytta Windows till sda2?

Lämplig live-CD för sådana operationer är SystemRescueCD. Har datorn gott om RAM så kan den köras från ramdisk.

Link to comment
Share on other sites

En möjlighet kan vara att redigera Windows bootloader med Easy BCD (http://neosmart.net/EasyBCD/).

Okej, det ska jag kika närmare på.

 

Att Windows inte kan boota från sda5 kan bero på att bootflaggan inte är satt eller för att det är en logisk partition.

Okej - här skulle jag ju med gparted kolla om flaggan är satt/sätta flaggan och sen köra update-grub? Går det så går det?

 

Att flytta partitioner så att ordningen ändras går inte.

Nu har du inte postat hur datorn, som det inte fungerar på, är partitionerad. Är det möjligt att flytta Windows till sda2?

Jag lämnade datorn på jobbet därav ingen skärmdump på denna.

sda2 - minns inte men det finns en partition till för "data", min dåvarande D:

Menar du att jag, om sda2 är "ledigt", ska ändra storlek på den så att innehållet i sda5 ryms och sedan i princip flytta filerna dit? Eller.. jag greppar nog inte detta riktigt.. vad är det som bestämmer ordningen? Vad är efterföljande partition? Är det så att sda2 är efterföljande partition till sda1 även om den "grafiskt" visas att den ligger någon annanstans?

 

På den felande datorn kommer först, från vänster, sda1 sedan då möjligen sda2 och kanske sda3 (pyttesmå partitioner) sen kommer sda9 (Linux) och sen sda5 (Windows) sedan min gamla D: som jag inte minns vad den fick för siffra.

Link to comment
Share on other sites

Har inte prövat. Men kan vara värt att prova. Med backup av första cylindern (grub finns på första cylindern i sektorerna efter MBR) på bootdisken är risken försumbar. Men läs diclaimern på hemsidan http://sourceforge.net/p/boot-repair/home/Home/.

I Linux numreras partitionerna (inte Guid partion table diskar) i ordningsföljd så att 1 -4 är primära och 5 - 128 är logiska. En av de primära kan vara en utökad partition, som innehåller de logiska partitioner. Troligen är sda2 den utökade partitionen. Första sektorn i en utökad partition innehåller en sekundär partitionstabell (4 partitioner varav en kan vara utökad) och samma signatur som MBR. Första logiska partitonen börjar i den utökades andra sektor.

Link to comment
Share on other sites

Känner att jag skulle behöva läsa på något om MBR, Bootflagga och Bootloader vad skillnaderna är osv.

 

På min hemmadator har jag ju två skilda fysiska diskar, med varsitt operativ, och där blir det kanske aningen "enklare"..

Men på en dator med EN disk med flera partitioner med olika operativ blir det lite mer att hålla reda på och jag har liksom inte behövt sätta mig in i detta tidigare.

 

Jag har ju kört kommandon som ex. fixmbr, fixboot m.fl. under årens lopp, och det har ju hjälpt, men jag har ju inte satt mig in i VAD detta kommando egentligen gjorde.

***

 

Linux kan alltså boota upp från en logisk partition eftersom Linux ligger sda9.

 

Fast jag kanske likställer min Linux med Grub nu?

Det är väl Grub som datorn bootar upp på initialt och sedan väljer Grub vilket operativ som ska startas?

Link to comment
Share on other sites

MBR (512 byte) består av tre delar:1. 446 B bootloaderkod. Innehåller en pekare till resten av OS:ets bootloader (t.ex. Windows bootloader eller grub). Koden är OS beroende.2. Primära partitionstabellen. Innehåller data för de primära partitionerna 4×16 B. 3. Signatur, som är det hexadecimala talet: 55AABootflaggan är partitionsdatats första byte. Hexadecimalvärdena 00 = av och 80 = på.

Datat för partitionerna i tabellen:0x00 Boot flagga0x01 C Startcylinder0x02 H Starthuvud0x03 S Startsektor0x04 Partitions typ 0x05 C Slutcylinder0x06 H Sluthuvud0x07 S Slutsektor0x08-0x0B Startsektor LBA (28 bit utnyttjas)0x0C-0x0F Antal sektorer LBA (28 bit utnyttjas)

http://www.wikidorf.de/reintechnisch/Inhalt/HDDPartitionierungKH

Link to comment
Share on other sites

Mera info om den felande datorn, skärmdump + rapport från: Boot Repair Disc

 

post-52940-0-93418600-1352755610_thumb.png

[log] Boot Info Script 0.61.full + Boot-Repair extra info [boot-Info September 18th 2012]

 

 

============================= Boot Info Summary: ===============================

 

=> Grub2 (v1.99) is installed in the MBR of /dev/sda and looks at sector 1 of

the same hard drive for core.img. core.img is at this location and looks

for (,msdos9)/boot/grub on this drive.

=> Windows is installed in the MBR of /dev/sdb.

 

sda1: __________________________________________________________________________

 

File system: ntfs

Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

Boot sector info: According to the info in the boot sector, sda1 has

4196351 sectors, but according to the info from fdisk,

it has 4304895 sectors.

Operating System:

Boot files: /bootmgr /Boot/BCD

 

sda2: __________________________________________________________________________

 

File system: Extended Partition

Boot sector type: -

Boot sector info:

 

sda5: __________________________________________________________________________

 

File system: ntfs

Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

Operating System: Windows 7

Boot files: /bootmgr /Boot/BCD /Windows/System32/winload.exe

 

sda6: __________________________________________________________________________

 

File system: ntfs

Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

Boot sector info: According to the info in the boot sector, sda6 starts

at sector 2048.

Operating System:

Boot files:

 

sda7: __________________________________________________________________________

 

File system: ntfs

Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

Operating System:

Boot files:

 

sda8: __________________________________________________________________________

 

File system: ntfs

Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

Operating System:

Boot files:

 

sda9: __________________________________________________________________________

 

File system: ext4

Boot sector type: Grub2 (v1.99)

Boot sector info: Grub2 (v1.99) is installed in the boot sector of sda9

and looks at sector 13965504 of the same hard drive

for core.img. core.img is at this location and looks

for (,msdos9)/boot/grub on this drive.

Operating System: Linux Mint Debian Edition

Boot files: /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab /boot/grub/core.img

 

sdb1: __________________________________________________________________________

 

File system: ntfs

Boot sector type: Windows Vista/7: NTFS

Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.

Operating System:

Boot files:

 

============================ Drive/Partition Info: =============================

 

Drive: sda _____________________________________________________________________

 

Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders, total 625142448 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

 

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

 

/dev/sda1 * 2,048 4,306,943 4,304,896 27 Hidden NTFS (Recovery Environment)

/dev/sda2 4,308,992 625,139,711 620,830,720 f W95 Extended (LBA)

/dev/sda5 127,121,408 339,857,407 212,736,000 7 NTFS / exFAT / HPFS

/dev/sda6 339,859,456 586,221,567 246,362,112 7 NTFS / exFAT / HPFS

/dev/sda7 586,223,616 596,463,615 10,240,000 27 Hidden NTFS (Recovery Environment)

/dev/sda8 596,467,712 625,139,711 28,672,000 27 Hidden NTFS (Recovery Environment)

/dev/sda9 4,311,040 127,119,359 122,808,320 83 Linux

 

 

Drive: sdb _____________________________________________________________________

 

Disk /dev/sdb: 31.0 GB, 30992891904 bytes

74 heads, 10 sectors/track, 81801 cylinders, total 60532992 sectors

Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

 

Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System

 

/dev/sdb1 8,064 60,532,991 60,524,928 7 NTFS / exFAT / HPFS

 

 

"blkid" output: ________________________________________________________________

 

Device UUID TYPE LABEL

 

/dev/loop0 squashfs

/dev/sda1 4E363C88363C7357 ntfs WINRE

/dev/sda5 6CB26714B266E1D6 ntfs System

/dev/sda6 828AE5458AE535F7 ntfs Data

/dev/sda7 96AAE607AAE5E429 ntfs HDBR_DRIVER

/dev/sda8 94C01C16C01C0162 ntfs HDBR_OS

/dev/sda9 0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154 ext4

/dev/sdb1 223AB1B13AB181F9 ntfs CooKey

 

================================ Mount points: =================================

 

Device Mount_Point Type Options

 

/dev/sdb1 /media/CooKey fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096,default_permissions)

/dev/sr0 /live/image iso9660 (ro,noatime)

/dev/sr1 /media/Mobile Broadband iso9660 (ro,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500)

 

 

=========================== sda9/boot/grub/grub.cfg: ===========================

 

--------------------------------------------------------------------------------

#

# DO NOT EDIT THIS FILE

#

# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates

# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub

#

 

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###

if [ -s $prefix/grubenv ]; then

load_env

fi

set default="0"

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then

set saved_entry="${prev_saved_entry}"

save_env saved_entry

set prev_saved_entry=

save_env prev_saved_entry

set boot_once=true

fi

 

function savedefault {

if [ -z "${boot_once}" ]; then

saved_entry="${chosen}"

save_env saved_entry

fi

}

 

function load_video {

insmod vbe

insmod vga

insmod video_bochs

insmod video_cirrus

}

 

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos9)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154

if loadfont /usr/share/grub/unicode.pf2 ; then

set gfxmode=640x480

load_video

insmod gfxterm

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos9)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154

set locale_dir=($root)/boot/grub/locale

set lang=sv_SE

insmod gettext

fi

terminal_output gfxterm

set timeout=5

### END /etc/grub.d/00_header ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###

set menu_color_normal=cyan/blue

set menu_color_highlight=white/blue

### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/06_mint_theme ###

set menu_color_normal=white/black

set menu_color_highlight=white/light-gray

### END /etc/grub.d/06_mint_theme ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux_proxy ###

menuentry "LinuxMint GNU/Linux, med Linux 3.2.0-3-amd64" --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {

insmod gzio

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos9)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154

echo 'Läser in Linux 3.2.0-3-amd64 ...'

linux /boot/vmlinuz-3.2.0-3-amd64 root=UUID=0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154 ro quiet

echo 'Läser in initial ramdisk ...'

initrd /boot/initrd.img-3.2.0-3-amd64

}

menuentry "LinuxMint GNU/Linux, med Linux 3.2.0-3-amd64 (återställningsläge)" --class linuxmint --class gnu-linux --class gnu --class os {

insmod gzio

insmod part_msdos

insmod ext2

set root='(/dev/sda,msdos9)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154

echo 'Läser in Linux 3.2.0-3-amd64 ...'

linux /boot/vmlinuz-3.2.0-3-amd64 root=UUID=0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154 ro single

echo 'Läser in initial ramdisk ...'

initrd /boot/initrd.img-3.2.0-3-amd64

}

### END /etc/grub.d/10_linux_proxy ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober_proxy ###

menuentry "Windows 7 (loader) (on /dev/sda5)" --class windows --class os {

insmod part_msdos

insmod ntfs

set root='(/dev/sda,msdos1)'

search --no-floppy --fs-uuid --set=root 4E363C88363C7357

chainloader +1

}

### END /etc/grub.d/30_os-prober_proxy ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###

# This file provides an easy way to add custom menu entries. Simply type the

# menu entries you want to add after this comment. Be careful not to change

# the 'exec tail' line above.

### END /etc/grub.d/40_custom ###

 

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###

if [ -f $prefix/custom.cfg ]; then

source $prefix/custom.cfg;

fi

### END /etc/grub.d/41_custom ###

--------------------------------------------------------------------------------

 

=============================== sda9/etc/fstab: ================================

 

--------------------------------------------------------------------------------

# /etc/fstab: static file system information.

#

# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>

proc /proc proc defaults 0 0

# /dev/sda9

UUID=0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 1

# a swapfile is not a swap partition, so no using swapon|off from here on, use dphys-swapfile swap[on|off] for that

--------------------------------------------------------------------------------

 

=================== sda9: Location of files loaded by Grub: ====================

 

GiB - GB File Fragment(s)

 

?? = ?? boot/grub/core.img 1

?? = ?? boot/grub/grub.cfg 1

?? = ?? boot/initrd.img-3.2.0-2-amd64 3

?? = ?? boot/initrd.img-3.2.0-3-amd64 2

?? = ?? boot/vmlinuz-3.2.0-2-amd64 1

?? = ?? boot/vmlinuz-3.2.0-3-amd64 2

?? = ?? vmlinuz 2

?? = ?? vmlinuz.old 1

 

=============================== StdErr Messages: ===============================

 

File descriptor 7 (pipe:[6074]) leaked on lvscan invocation. Parent PID 9512: bash

File descriptor 8 (pipe:[6074]) leaked on lvscan invocation. Parent PID 9512: bash

No volume groups found

mdadm: No arrays found in config file or automatically

 

ADDITIONAL INFORMATION :

=================== log of boot-repair 2012-11-12__21h20 ===================

boot-repair version : 3.193-0ppa22~lucid

boot-sav version : 3.193-0ppa39~lucid

glade2script-gtk2 version : 0.0.1-0ppa4~lucid

boot-sav-nonfree version :

File descriptor 7 (pipe:[6074]) leaked on lvs invocation. Parent PID 3715: /bin/sh

File descriptor 8 (pipe:[6074]) leaked on lvs invocation. Parent PID 3715: /bin/sh

No volume groups found

boot-repair is executed in live-session (Boot-Repair-Disk 18.07.2012, squeeze, Debian, x86_64)

CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit

initrd=/live/initrd2.img boot=live config quiet BOOT_IMAGE=/live/vmlinuz2

 

=================== os-prober:

/dev/sda1:Windows 7 (loader):Windows:chain

/dev/sda5:Windows 7 (loader):Windows1:chain

/dev/sda9:Linux Mint Debian Edition (1):LinuxMint:linux

 

=================== blkid:

/dev/sda1: LABEL="WINRE" UUID="4E363C88363C7357" TYPE="ntfs"

/dev/sda5: LABEL="System" UUID="6CB26714B266E1D6" TYPE="ntfs"

/dev/sda6: LABEL="Data" UUID="828AE5458AE535F7" TYPE="ntfs"

/dev/sda7: LABEL="HDBR_DRIVER" UUID="96AAE607AAE5E429" TYPE="ntfs"

/dev/sda8: LABEL="HDBR_OS" UUID="94C01C16C01C0162" TYPE="ntfs"

/dev/sda9: UUID="0f09da42-aeb7-40d6-b035-c16bcc73b154" TYPE="ext4"

/dev/loop0: TYPE="squashfs"

 

 

1 disks with OS, 3 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 2 Windows, 0 unknown type OS.

 

Warning: extended partition does not start at a cylinder boundary.

DOS and Linux will interpret the contents differently.

 

 

=================== sda9/etc/default/grub :

 

# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update

# /boot/grub/grub.cfg.

# For full documentation of the options in this file, see:

# info -f grub -n 'Simple configuration'

 

GRUB_DEFAULT="0"

GRUB_TIMEOUT="5"

GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"

GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"

GRUB_CMDLINE_LINUX=""

 

# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs

# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains

# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)

#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"

 

# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)

#GRUB_TERMINAL="console"

 

# The resolution used on graphical terminal

# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE

# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'

#GRUB_GFXMODE="640x480"

 

# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux

#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"

 

# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries

#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"

 

# Uncomment to get a beep at grub start

#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"

 

 

 

 

=================== sda9/etc/grub.d/ :

drwxr-xr-x 4 root root 4096 Nov 9 12:59 grub.d

total 56

-rwxr-xr-x 1 root root 6728 Mar 6 2012 00_header

-rwxr-xr-x 1 root root 5407 May 31 2011 05_debian_theme

-rwxr-xr-x 1 root root 1183 Oct 23 2011 06_mint_theme

-rwxr-xr-x 1 root root 489 Nov 8 23:28 10_linux_proxy

-rwxr-xr-x 1 root root 6335 Mar 6 2012 20_linux_xen

-rwxr-xr-x 1 root root 227 Nov 8 23:28 30_os-prober_proxy

-rwxr-xr-x 1 root root 214 Nov 6 2010 40_custom

-rwxr-xr-x 1 root root 95 Nov 6 2010 41_custom

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 8 22:12 bin

drwxr-xr-x 2 root root 4096 Nov 8 23:28 proxifiedScripts

-rw-r--r-- 1 root root 483 Nov 6 2010 README

 

 

Please report this message to yannubuntu@gmail.com

=================== dmesg | grep EFI :

BIOS is EFI-compatible, and maybe setup in EFI-mode for this live-session.

 

 

=================== PARTITIONS & DISKS:

sda1 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, is-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, bootmgr, is-winboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /mnt/boot-sav/sda1.

sda5 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, is-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, bootmgr, is-winboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /mnt/boot-sav/sda5.

sda6 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /mnt/boot-sav/sda6.

sda7 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /mnt/boot-sav/sda7.

sda8 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /mnt/boot-sav/sda8.

sda9 : sda, not-sepboot, grubenv-ok grub2, grub-pc, update-grub, 64, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, customized, not-far, /mnt/boot-sav/sda9.

 

sda : not-GPT, BIOSboot-not-needed, has-no-EFIpart, not-usb, has-os, 2048 sectors * 512 bytes

 

 

=================== parted -l:

 

Model: ATA ST9320423AS (scsi)

Disk /dev/sda: 320GB

Sector size (logical/physical): 512B/512B

Partition Table: msdos

 

Number Start End Size Type File system Flags

1 1049kB 2205MB 2204MB primary ntfs boot, diag

2 2206MB 320GB 318GB extended lba

9 2207MB 65.1GB 62.9GB logical ext4

5 65.1GB 174GB 109GB logical ntfs

6 174GB 300GB 126GB logical ntfs

7 300GB 305GB 5243MB logical ntfs diag

8 305GB 320GB 14.7GB logical ntfs diag

 

 

 

 

Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0

has been opened read-only.

 

 

Error: /dev/sr0: unrecognised disk label

 

 

 

Warning: Unable to open /dev/sr1 read-write (Read-only file system). /dev/sr1

has been opened read-only.

 

 

Warning: The driver descriptor says the physical block size is 512 bytes, but

Linux says it is 2048 bytes.

 

=================== parted -lm:

 

BYT;

/dev/sda:320GB:scsi:512:512:msdos:ATA ST9320423AS;

1:1049kB:2205MB:2204MB:ntfs::boot, diag;

2:2206MB:320GB:318GB:::lba;

9:2207MB:65.1GB:62.9GB:ext4::;

5:65.1GB:174GB:109GB:ntfs::;

6:174GB:300GB:126GB:ntfs::;

7:300GB:305GB:5243MB:ntfs::diag;

8:305GB:320GB:14.7GB:ntfs::diag;

 

 

 

Warning: Unable to open /dev/sr0 read-write (Read-only file system). /dev/sr0

has been opened read-only.

 

 

Error: /dev/sr0: unrecognised disk label

 

 

 

Warning: Unable to open /dev/sr1 read-write (Read-only file system). /dev/sr1

has been opened read-only.

 

 

Warning: The driver descriptor says the physical block size is 512 bytes, but

Linux says it is 2048 bytes.

 

 

=================== mount:

aufs on / type aufs (rw)

tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)

proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)

sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)

udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)

tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)

/dev/sr0 on /live/image type iso9660 (ro,noatime)

tmpfs on /live/cow type tmpfs (rw,noatime,mode=755)

tmpfs on /live type tmpfs (rw,relatime)

tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)

fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)

/dev/sr1 on /media/Mobile Broadband type iso9660 (ro,nosuid,nodev,uhelper=udisks,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,mode=0400,dmode=0500)

/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)

/dev/sda5 on /mnt/boot-sav/sda5 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)

/dev/sda6 on /mnt/boot-sav/sda6 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)

/dev/sda7 on /mnt/boot-sav/sda7 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)

/dev/sda8 on /mnt/boot-sav/sda8 type fuseblk (rw,allow_other,blksize=4096)

/dev/sda9 on /mnt/boot-sav/sda9 type ext4 (rw)

 

 

=================== ls:

/sys/block/sda (filtered): alignment_offset bdi capability dev device ext_range holders inflight power queue range removable ro sda1 sda2 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 size slaves stat subsystem trace uevent

/sys/block/sr0 (filtered): alignment_offset bdi capability dev device ext_range holders inflight power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent

/sys/block/sr1 (filtered): alignment_offset bdi capability dev device ext_range holders inflight power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent

/dev (filtered): block bsg btrfs-control bus cdrom cdrom1 cdrw char console core cpu_dma_latency disk dvd dvdrw fd full fuse hidraw0 hpet initctl input kmsg log MAKEDEV mcelog md mem net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rtc rtc0 scd0 scd1 sda sda1 sda2 sda5 sda6 sda7 sda8 sda9 sg0 sg1 sg2 shm snapshot snd sndstat sr0 sr1 stderr stdin stdout urandom usb v4l vga_arbiter video0 xconsole zero

ls /dev/md:

ls /mnt/boot-sav/sda5: Windows VMware Users Information Volume System swsetup SCRIPT.SCR Saci RowLiner $RECYCLE.BIN (x86) Files Program Files Program ProgramData PFiles PerfLogs pagefile.sys MSOCache MININT KAV Intel hiberfil.sys Fujitsu ELPROCAD Settings and Documents DeskUpdate.tmp Config.Msi boot-sav bootmgr Boot Acadtool

 

=================== df -Th:

 

Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on

aufs aufs 3.9G 8.3M 3.9G 1% /

tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /lib/init/rw

udev tmpfs 3.9G 248K 3.9G 1% /dev

tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm

/dev/sr0 iso9660 339M 339M 0 100% /live/image

tmpfs tmpfs 3.9G 8.3M 3.9G 1% /live/cow

tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /live

tmpfs tmpfs 3.9G 8.0K 3.9G 1% /tmp

/dev/sr1 iso9660 34M 34M 0 100% /media/Mobile Broadband

/dev/sda1 fuseblk 2.1G 664M 1.4G 33% /mnt/boot-sav/sda1

/dev/sda5 fuseblk 102G 64G 38G 63% /mnt/boot-sav/sda5

/dev/sda6 fuseblk 118G 83G 36G 70% /mnt/boot-sav/sda6

/dev/sda7 fuseblk 4.9G 4.2G 769M 85% /mnt/boot-sav/sda7

/dev/sda8 fuseblk 14G 9.4G 4.4G 69% /mnt/boot-sav/sda8

/dev/sda9 ext4 58G 9.9G 45G 18% /mnt/boot-sav/sda9

 

=================== fdisk -l:

 

Disk /dev/sda: 320.1 GB, 320072933376 bytes

255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders

Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes

Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes

I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk identifier: 0x80794b31

 

Device Boot Start End Blocks Id System

/dev/sda1 * 1 269 2152448 27 Unknown

Partition 1 does not end on cylinder boundary.

/dev/sda2 269 38914 310415360 f W95 Ext'd (LBA)

Partition 2 does not end on cylinder boundary.

/dev/sda5 7913 21156 106368000 7 HPFS/NTFS

/dev/sda6 21156 36491 123181056 7 HPFS/NTFS

/dev/sda7 36491 37129 5120000 27 Unknown

/dev/sda8 37129 38914 14336000 27 Unknown

/dev/sda9 269 7913 61404160 83 Linux

 

Partition table entries are not in disk order

 

 

EFIFILEPRESENCE , QTY_SUREEFIPART 0

EFIFILEPRESENCE , QTY_SUREEFIPART 0

=================== Advice displayed in case of recommended repair

Warning: continuing without internet would leave your system unbootable. Please connect internet.

Do you want to continue?

 

=================== Default settings

Recommended-Repair

This setting would purge (in order to fix customized files) and reinstall the grub2 of sda9 into the MBR of sda.

Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s

 

=================== Settings chosen by the user

Boot-Info

This setting will not act on the MBR.

 

 

 

No change has been performed on your computer. See you soon!

Please connect internet. Then close this window.[/log]

Link to comment
Share on other sites

/dev/sda5 saknar åtminstone bootflaggan. Men som jag tidigare skrivit kan problemet bero på att det är en logisk partition. Själv skulle jag ta backup av innehållet i de logiska partitionerna (/devsda5 - /dev/sda9) och sedan partitionera om disken. Först ata bort /dev/sda2. Sedan skapa en nya primära partitioner för Windows System (/dev/sda2 med bootflagga) och Linux MInt (dev/sda3). Sedan en utökad partition med tre logiska partitioner för de Windows data, HDBR_DRIVER och HDBR_OS. Sedan skapa filsystemen och kopiera data tillbaka.

Link to comment
Share on other sites

Frågan om det är värt detta.. nyttjar kanske utrymmet i stället.

Bootflaggan satt = datorn startar ej.

 

Nu är det angelägnare med att öka swap från 2 MB.

Verkar vara som fil och inte som partition.

Edit: Skapar ny tråd

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...