Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll

Hur får man bort Sweetim ?


kallekill

Rekommendera Poster

Finns det någon som vet hur man får bort Sweetim, jag har fått den som startsida men vill ej ha den, jag tror att jag fick i samband när jag hämtade VLC, har provat att avinstallera men det hjälper ej, har lagt google som startsida i inställningar, jag använder google chrome, men det hjälper inte heller, provade med en systemåterställning, men inte heller det funkar, finns det någon vänlig själ som vet hur man tar bort den ? jag är inte så sugen på att formatera disken.

 

Tacksam för svar

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

[log]DDS (Ver_2012-10-19.01) - NTFS_x86

Internet Explorer: 7.0.6001.18000

Run by Staffan at 19:44:43 on 2012-10-30

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.46.1053.18.2037.804 [GMT 1:00]

.

AV: avast! Internet Security *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Internet Security *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

FW: avast! Internet Security *Disabled* {131692B0-0864-D491-4E21-3A3A1D8BBB47}

.

============== Running Processes ================

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\SweetIM\Communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\PC MightyMax 2012\TrayIcon.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

\\?\C:\Windows\system32\wbem\WMIADAP.EXE

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop

mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop

uURLSearchHooks: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class: {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:\program files\sweetim\toolbars\internet explorer\mgHelper.dll

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - <orphaned>

BHO: Java Plug-In SSV Helper: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - c:\program files\java\jre6\bin\ssv.dll

BHO: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - <orphaned>

BHO: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: SweetPacks Browser Helper: {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:\program files\sweetim\toolbars\internet explorer\mgToolbarIE.dll

TB: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer: {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:\program files\sweetim\toolbars\internet explorer\mgToolbarIE.dll

TB: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll

TB: SweetPacks Toolbar for Internet Explorer: {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - c:\program files\sweetim\toolbars\internet explorer\mgToolbarIE.dll

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [Google Update] "c:\users\staffan\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [spotify Web Helper] "c:\users\staffan\appdata\roaming\spotify\data\SpotifyWebHelper.exe"

uRun: [skyDrive] "c:\users\staffan\appdata\local\microsoft\skydrive\SkyDrive.exe" /background

uRun: [PC MightyMax 2012 Tray Icon] "c:\users\staffan\appdata\local\pc mightymax 2012\TrayIcon.exe"

mRun: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe

mRun: [iAAnotif] "c:\program files\intel\intel matrix storage manager\Iaanotif.exe"

mRun: [QPService] "c:\program files\hp\quickplay\QPService.exe"

mRun: [QlbCtrl] c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [Windows Defender] c:\program files\windows defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [MSConfig] "c:\windows\system32\msconfig.exe" /auto

mRun: [sweetpacks Communicator] c:\program files\sweetim\communicator\SweetPacksUpdateManager.exe

mRun: [ErrorTeck] c:\program files\errorteck\ErrorTeck.exe /scan

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_33-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0002-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_02-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0033-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_33-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_33-windows-i586.cab

TCP: NameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1

TCP: Interfaces\{6DD73AC4-1106-47B8-ABA9-DFC5DF1191B3} : DHCPNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 aswKbd;aswKbd;c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-7-11 18544]

R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-6-24 729752]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-6-24 355632]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-6-24 21256]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-6-24 58680]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2012-7-11 44808]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-6-30 250808]

S3 Revoflt;Revoflt;c:\windows\system32\drivers\revoflt.sys [2012-10-30 27192]

S3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;c:\windows\system32\drivers\shbecr.sys [2012-6-25 42368]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-10-30 18:29:26 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\VS Revo Group

2012-10-30 18:29:22 27192 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\revoflt.sys

2012-10-30 18:29:19 -------- d-----w- c:\program files\VS Revo Group

2012-10-30 18:21:13 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\licenses

2012-10-30 18:21:11 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\PCMM2009

2012-10-30 18:21:09 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\PCMM2012

2012-10-30 18:21:01 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\PC MightyMax 2012

2012-10-30 18:10:51 6918632 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{fe22de18-49c9-4edf-8010-3f7968d4e6f0}\mpengine.dll

2012-10-30 18:08:27 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\ErrorTeck

2012-10-30 18:08:20 -------- d--h--w- c:\windows\PIF

2012-10-30 18:08:19 -------- d-----w- c:\program files\ErrorTeck

2012-10-30 18:05:49 -------- d-----w- c:\programdata\SweetIM

2012-10-30 18:05:49 -------- d-----w- c:\program files\SweetIM

2012-10-24 21:36:50 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\vlc(31)

2012-10-10 21:06:03 -------- d-----w- c:\program files\NCH Software

2012-10-10 21:05:59 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\NCH Software

2012-10-09 21:00:08 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\CRE

.

==================== Find3M ====================

.

2012-10-09 21:34:19 696760 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-10-09 21:34:18 73656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-21 09:13:15 729752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-08-21 09:13:14 58680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-08-21 09:12:33 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

.

============= FINISH: 19:45:32,91 ===============

[/log]

Om det inte hjälper så följ anvisningarna i tråden Till dig med virus eller andra skadliga program i datorn så gott det går.

attach.txt

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Avinstallera:

Internet Explorer Toolbar 4.6 by SweetPacks pga http://www.systemlookup.com/CLSID/8159-mgToolbarIE_dll.html

ErrorTeck 1.6 pga av åsikterna på http://www.mywot.com/en/scorecard/errorteck.com?utm_source=addon&utm_content=rw-viewsc

PC MightyMax 2012 pga http://www.mywot.com/en/scorecard/www.pcmightymax.net

Java™ 6 Update 2

Java™ 6 Update 33

Dessa två Java-versioner är gamla och innehåller säkerhetshål som gör det lätt att infektera datorn från en webbsida.

 

Starta om datorn.

Kör DDS igen och klistra in de nya loggarna så får vi se vad som återstår.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu har jag gjort så, men sweetim kommer fortfarande upp som min startsida.

*****************

Redigerad av Cecilia
Tagit bort oläslig logg /Cecilia, moderator
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Var snäll och kopiera in loggarna igen utan att använda någon knapp (log) för nu blev det väldigt konstigt.

 

Vilken webbläsare gäller det?

Redigerad av Cecilia
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag använder google chrome som webbläsare.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2012-10-19.01)

.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2008-04-16 11:04:39

System Uptime: 2012-10-31 23:06:07 (0 hours ago)

.

Motherboard: Hewlett-Packard | | 30D9

Processor: Intel® Pentium® Dual CPU T2370 @ 1.73GHz | CPU | 1733/533mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 140 GiB total, 53,123 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 9 GiB total, 2,807 GiB free.

E: is CDROM ()

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

.

==== Installed Programs ======================

.

32 Bit HP CIO Components Installer

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Reader 8.1.0 - Svenska

Adobe Shockwave Player

Atheros Driver Installation Program

avast! Free Antivirus

BankID säkerhetsprogram

BufferChm

Compatibility Pack för Office 2007-systemet

CustomerResearchQFolder

D5100

D5100_Help

DC++ 0.801

Destinations

DeviceManagementQFolder

DVD Suite

ESU for Microsoft Vista

eSupportQFolder

Google Chrome

Handelsbanken kortläsare

HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP

Hewlett-Packard Active Check

Hewlett-Packard Asset Agent for Health Check

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

HP Active Support Library

HP Customer Experience Enhancements

HP Customer Participation Program 8.0

HP Deskjet & Photosmart Printer Driver Software 8.0.A

HP Doc Viewer

HP DVD Play 3.6

HP Easy Setup - Frontend

HP Help and Support

HP Imaging Device Functions 8.0

HP Photosmart Essential

HP Quick Launch Buttons 6.30 E2

HP Solution Center 8.0

HP Update

HP User Guides 0093

HP Wireless Assistant

HPProductAssistant

HPSSupply

Intel® Graphics Media Accelerator Driver

Intel® Matrix Storage Manager

Intel® TV Wizard

Intellyweb

Intellyweb svenskt språkstöd

LabelPrint

MarketResearch

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile SVE Language Pack

Microsoft .NET Framework 4 Extended

Microsoft .NET Framework 4 Extended Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 4 Extended SVE Language Pack

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

Microsoft Silverlight

Microsoft SkyDrive

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Works

MSCU for Microsoft Vista

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

NetWaiting

Power2Go

PowerDirector

QuickPlay SlingPlayer 0.4.4

Realtek 8139 and 8139C+ Ethernet Network Card Driver for Windows Vista

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2416472)

SF_CDA_ProductContext

SF_CDA_Software

SolutionCenter

Spotify

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Status

Toolbox

Touch Pad Driver

TrayApp

UnloadSupport

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2473228)

WebReg

Windows Live Messenger

VLC media player 2.0.2

.

==== End Of File ===========================

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2012-10-19.01)

.

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2008-04-16 11:04:39

System Uptime: 2012-10-31 23:06:07 (0 hours ago)

.

Motherboard: Hewlett-Packard | | 30D9

Processor: Intel® Pentium® Dual CPU T2370 @ 1.73GHz | CPU | 1733/533mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 140 GiB total, 53,123 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 9 GiB total, 2,807 GiB free.

E: is CDROM ()

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

.

==== Installed Programs ======================

.

32 Bit HP CIO Components Installer

Adobe Flash Player 11 ActiveX

Adobe Reader 8.1.0 - Svenska

Adobe Shockwave Player

Atheros Driver Installation Program

avast! Free Antivirus

BankID säkerhetsprogram

BufferChm

Compatibility Pack för Office 2007-systemet

CustomerResearchQFolder

D5100

D5100_Help

DC++ 0.801

Destinations

DeviceManagementQFolder

DVD Suite

ESU for Microsoft Vista

eSupportQFolder

Google Chrome

Handelsbanken kortläsare

HDAUDIO Soft Data Fax Modem with SmartCP

Hewlett-Packard Active Check

Hewlett-Packard Asset Agent for Health Check

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

HP Active Support Library

HP Customer Experience Enhancements

HP Customer Participation Program 8.0

HP Deskjet & Photosmart Printer Driver Software 8.0.A

HP Doc Viewer

HP DVD Play 3.6

HP Easy Setup - Frontend

HP Help and Support

HP Imaging Device Functions 8.0

HP Photosmart Essential

HP Quick Launch Buttons 6.30 E2

HP Solution Center 8.0

HP Update

HP User Guides 0093

HP Wireless Assistant

HPProductAssistant

HPSSupply

Intel® Graphics Media Accelerator Driver

Intel® Matrix Storage Manager

Intel® TV Wizard

Intellyweb

Intellyweb svenskt språkstöd

LabelPrint

MarketResearch

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile SVE Language Pack

Microsoft .NET Framework 4 Extended

Microsoft .NET Framework 4 Extended Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 4 Extended SVE Language Pack

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

Microsoft Silverlight

Microsoft SkyDrive

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Works

MSCU for Microsoft Vista

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

NetWaiting

Power2Go

PowerDirector

QuickPlay SlingPlayer 0.4.4

Realtek 8139 and 8139C+ Ethernet Network Card Driver for Windows Vista

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Extended (KB2416472)

SF_CDA_ProductContext

SF_CDA_Software

SolutionCenter

Spotify

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Status

Toolbox

Touch Pad Driver

TrayApp

UnloadSupport

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2473228)

WebReg

Windows Live Messenger

VLC media player 2.0.2

.

==== End Of File ===========================

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du har klistrat in Attach.txt två gånger men inte DDS.txt

 

Avinstallera "Adobe Reader 8.1.0 - Svenska" för det är en gammal programversion med kända säkerhetshål som gör det lätt att infektera datorn från en webbsida.

 

Hur man ändrar startsida i Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95314

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

DDS (Ver_2012-10-19.01) - NTFS_x86

Internet Explorer: 7.0.6001.18000

Run by Staffan at 23:08:07 on 2012-10-31

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6001.1.1252.46.1053.18.2037.1062 [GMT 1:00]

.

AV: avast! Internet Security *Enabled/Updated* {2B2D1395-420B-D5C9-657E-930FE358FC3C}

SP: avast! Internet Security *Enabled/Updated* {904CF271-6431-DA47-5FCE-A87D98DFB681}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

FW: avast! Internet Security *Disabled* {131692B0-0864-D491-4E21-3A3A1D8BBB47}

.

============== Running Processes ================

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxtray.exe

C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k hpdevmgmt

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

mStart Page = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop

mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - <orphaned>

BHO: {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - <orphaned>

BHO: {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - <orphaned>

BHO: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -

TB: avast! WebRep: {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - c:\program files\avast software\avast\aswWebRepIE.dll

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [Google Update] "c:\users\staffan\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [spotify Web Helper] "c:\users\staffan\appdata\roaming\spotify\data\SpotifyWebHelper.exe"

uRun: [skyDrive] "c:\users\staffan\appdata\local\microsoft\skydrive\SkyDrive.exe" /background

mRun: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe

mRun: [iAAnotif] "c:\program files\intel\intel matrix storage manager\Iaanotif.exe"

mRun: [QPService] "c:\program files\hp\quickplay\QPService.exe"

mRun: [QlbCtrl] c:\program files\hewlett-packard\hp quick launch buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [Windows Defender] c:\program files\windows defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

mRun: [hpWirelessAssistant] c:\program files\hewlett-packard\hp wireless assistant\HPWAMain.exe

mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [avast] "c:\program files\avast software\avast\avastUI.exe" /nogui

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [MSConfig] "c:\windows\system32\msconfig.exe" /auto

mRun: [ErrorTeck] c:\program files\errorteck\ErrorTeck.exe /scan

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\hpdigi~1.lnk - c:\program files\hp\digital imaging\bin\hpqtra08.exe

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

TCP: NameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1

TCP: Interfaces\{6DD73AC4-1106-47B8-ABA9-DFC5DF1191B3} : DHCPNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 aswKbd;aswKbd;c:\windows\system32\drivers\aswKbd.sys [2012-7-11 18544]

R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2012-6-24 729752]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2012-6-24 355632]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2012-6-24 21256]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2012-6-24 58680]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\avast software\avast\AvastSvc.exe [2012-7-11 44808]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S3 AdobeFlashPlayerUpdateSvc;Adobe Flash Player Update Service;c:\windows\system32\macromed\flash\FlashPlayerUpdateService.exe [2012-6-30 250808]

S3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;c:\windows\system32\drivers\shbecr.sys [2012-6-25 42368]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2012-10-30 18:29:26 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\VS Revo Group

2012-10-30 18:21:13 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\licenses

2012-10-30 18:21:11 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\PCMM2009

2012-10-30 18:21:09 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\PCMM2012

2012-10-30 18:21:01 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\PC MightyMax 2012

2012-10-30 18:10:51 6918632 ----a-w- c:\programdata\microsoft\windows defender\definition updates\{fe22de18-49c9-4edf-8010-3f7968d4e6f0}\mpengine.dll

2012-10-30 18:08:27 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\ErrorTeck

2012-10-30 18:08:20 -------- d--h--w- c:\windows\PIF

2012-10-24 21:36:50 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\vlc(31)

2012-10-10 21:06:03 -------- d-----w- c:\program files\NCH Software

2012-10-10 21:05:59 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\NCH Software

2012-10-09 21:00:08 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\CRE

.

==================== Find3M ====================

.

2012-10-09 21:34:19 696760 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerApp.exe

2012-10-09 21:34:18 73656 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2012-08-21 09:13:15 729752 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2012-08-21 09:13:14 58680 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys

2012-08-21 09:12:33 41224 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

.

============= FINISH: 23:08:51,14 ===============

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Du har klistrat in Attach.txt två gånger men inte DDS.txt

 

Avinstallera "Adobe Reader 8.1.0 - Svenska" för det är en gammal programversion med kända säkerhetshål som gör det lätt att infektera datorn från en webbsida.

 

Hur man ändrar startsida i Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95314

Jag har ändrat min startsida till google, men det hjälper ej, kanske ska prova o avinstallera

google chrome ?

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
FW: avast! Internet Security *Disabled*

 

Kolla att brandväggen är påslagen - det är ju förstås möjligt att Windows egen brandvägg är påslagen... koppla aldrig upp dig mot Internet utan brandvägg ds

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Nu efter avinstallationerna finns det fortfarande mappar kvar, men du kan ta bort:

2012-10-30 18:21:11 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\PCMM2009

2012-10-30 18:21:09 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\PCMM2012

2012-10-30 18:21:01 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\local\PC MightyMax 2012

2012-10-30 18:08:27 -------- d-----w- c:\users\staffan\appdata\roaming\ErrorTeck

c:\program files\errorteck

Säg till om du inte hittar mapparna eller om de inte går att ta bort.

 

OTL visar en del när det gäller Chrome, så vi kan ju se vad det programmet tycker.

Spara OTL på Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

Stäng alla program.

Kör OTL.

 

Tryck på Quick Scan och låt programmet köra ostört.

 

När det är klart så skapas två loggfiler på Skrivbordet, OTL.txt och Extras.txt. I ditt svar klistrar du in loggen OTL.txt. Medan du bifogar Extras.txt som en fil.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Jag hittar inte mapparna

 

OTL logfile created on: 2012-11-02 22:55:19 - Run 1

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Staffan\Downloads

Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation

Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)

Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd

 

1,99 Gb Total Physical Memory | 0,63 Gb Available Physical Memory | 31,56% Memory free

4,22 Gb Paging File | 2,71 Gb Available in Paging File | 64,35% Paging File free

Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]

 

%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files

Drive C: | 139,61 Gb Total Space | 52,88 Gb Free Space | 37,88% Space Free | Partition Type: NTFS

Drive D: | 9,44 Gb Total Space | 2,81 Gb Free Space | 29,74% Space Free | Partition Type: NTFS

 

Computer Name: STAFFAN-DATOR | User Name: Staffan | Logged in as Administrator.

Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user | Quick Scan

Company Name Whitelist: On | Skip Microsoft Files: On | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days

 

========== Processes (SafeList) ==========

 

PRC - [2012-11-02 22:54:59 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Downloads\OTL.exe

PRC - [2012-10-29 22:13:39 | 000,238,552 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe

PRC - [2012-08-31 21:21:56 | 001,193,176 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

PRC - [2012-08-21 10:12:26 | 004,282,728 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe

PRC - [2012-08-21 10:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe

PRC - [2012-06-29 20:54:17 | 002,927,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe

PRC - [2012-04-17 13:44:12 | 001,333,144 | ---- | M] (Technology Nexus AB) -- C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

PRC - [2008-01-19 08:38:38 | 001,008,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

PRC - [2007-10-03 23:45:02 | 000,358,936 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe

PRC - [2007-10-03 23:44:58 | 000,178,712 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

 

 

========== Modules (No Company Name) ==========

 

MOD - [2012-10-10 11:06:15 | 000,460,312 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\ppGoogleNaClPluginChrome.dll

MOD - [2012-10-10 11:06:13 | 012,435,992 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\PepperFlash\pepflashplayer.dll

MOD - [2012-10-10 11:06:12 | 004,005,912 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\pdf.dll

MOD - [2012-10-10 11:04:44 | 000,156,712 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avutil-51.dll

MOD - [2012-10-10 11:04:43 | 000,275,496 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avformat-54.dll

MOD - [2012-10-10 11:04:42 | 002,168,360 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avcodec-54.dll

MOD - [2012-08-31 21:21:56 | 001,193,176 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe

MOD - [2007-08-20 13:10:18 | 000,249,856 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\igfxTMM.dll

MOD - [2007-02-28 01:02:36 | 000,077,824 | R--- | M] () -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\crm\xmltok.dll

MOD - [2007-02-28 01:02:36 | 000,065,536 | R--- | M] () -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\crm\xmlparse.dll

 

 

========== Services (SafeList) ==========

 

SRV - File not found [Disabled | Unknown] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe -- (avast! Firewall)

SRV - [2012-10-09 22:34:22 | 000,250,808 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)

SRV - [2012-08-21 10:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)

SRV - [2008-01-19 08:38:24 | 000,272,952 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll -- (WinDefend)

SRV - [2007-10-03 23:45:02 | 000,358,936 | ---- | M] (Intel Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe -- (IAANTMON)

SRV - [2007-03-05 18:30:06 | 000,110,592 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe -- (Com4Qlb)

 

 

========== Driver Services (SafeList) ==========

 

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\SymIM.sys -- (SymIMMP)

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\SymIM.sys -- (SymIM)

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys -- (NwlnkFwd)

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys -- (NwlnkFlt)

DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ipinip.sys -- (IpInIp)

DRV - File not found [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys -- (blbdrive)

DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,729,752 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys -- (aswSnx)

DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,355,632 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)

DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,054,232 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)

DRV - [2012-08-21 10:13:14 | 000,058,680 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys -- (aswMonFlt)

DRV - [2012-08-21 10:13:14 | 000,035,928 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys -- (AswRdr)

DRV - [2012-08-21 10:13:13 | 000,021,256 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)

DRV - [2012-07-03 17:21:53 | 000,018,544 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys -- (aswKbd)

DRV - [2008-09-28 09:39:00 | 000,042,368 | ---- | M] (Todos Data System AB) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\shbecr.sys -- (Tdsshbecr)

DRV - [2007-07-10 15:27:56 | 000,008,704 | ---- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\XAudio.sys -- (XAudio)

DRV - [2007-06-25 12:53:10 | 000,155,136 | ---- | M] (Alps Electric Co., Ltd.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Apfiltr.sys -- (ApfiltrService)

DRV - [2007-06-19 01:12:04 | 000,016,768 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpqKbFiltr.sys -- (HpqKbFiltr)

DRV - [2007-05-30 23:40:42 | 000,735,232 | ---- | M] (Atheros Communications, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\athr.sys -- (athr)

DRV - [2007-04-23 22:51:08 | 000,050,176 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rtnicxp.sys -- (RTL8023xp)

DRV - [2006-06-28 18:54:00 | 000,009,472 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\CPQBttn.sys -- (HBtnKey)

 

 

========== Standard Registry (SafeList) ==========

 

 

========== Internet Explorer ==========

 

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm

IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop

IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}

IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}'>http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}

IE - HKLM\..\SearchScopes\{361A4AE6-8267-420C-B0F0-3A812BE17A1B}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKLM\..\SearchScopes\{6816773C-272C-4CEB-8266-DEEC9C722664}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKLM\..\SearchScopes\{7BF28C13-2F80-4D70-B5B3-951C54D1DD4C}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKLM\..\SearchScopes\{B243DE1D-51FC-49DE-B067-45DB6E0E20E3}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

 

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/'>http://www.google.se/'>http://www.google.se/

IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,StartPageCache = 1

IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}

IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}

IE - HKCU\..\SearchScopes\{361A4AE6-8267-420C-B0F0-3A812BE17A1B}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKCU\..\SearchScopes\{6816773C-272C-4CEB-8266-DEEC9C722664}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKCU\..\SearchScopes\{7BF28C13-2F80-4D70-B5B3-951C54D1DD4C}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKCU\..\SearchScopes\{B243DE1D-51FC-49DE-B067-45DB6E0E20E3}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934

IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0

 

 

========== FireFox ==========

 

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=1.6.0_33: C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll (Microsoft Corporation)

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@se.nexus/Personal: C:\Program Files\Personal\bin\np_prsnl.dll (Technology Nexus AB)

FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.2: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll (VideoLAN)

FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)

 

 

 

========== Chrome ==========

 

CHR - homepage: http://www.google.se/

CHR - default_search_provider: Google (Enabled)

CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:acceptedSuggestion}{google:originalQueryForSuggestion}{google:searchFieldtrialParameter}sourceid=chrome&ie={inputEncoding}

CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}

CHR - homepage: http://www.google.se/

CHR - plugin: Remoting Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer

CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\ppGoogleNaClPluginChrome.dll

CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\pdf.dll

CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\gcswf32.dll

CHR - plugin: Adobe Acrobat (Enabled) = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Browser\nppdf32.dll

CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll

CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\

CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\

CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1466_0\

CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\

CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\

CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\

CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1466_0\

CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\

 

O1 HOSTS File: ([2006-09-18 22:41:30 | 000,000,761 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts

O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: (Länkhjälp till Adobe PDF Reader) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)

O2 - BHO: (no name) - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - No CLSID value found.

O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No CLSID value found.

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - No CLSID value found.

O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)

O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll File not found

O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.

O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)

O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - No CLSID value found.

O4 - HKLM..\Run: [avast] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (AVAST Software)

O4 - HKLM..\Run: [ErrorTeck] C:\Program Files\ErrorTeck\ErrorTeck.exe /scan File not found

O4 - HKLM..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe File not found

O4 - HKLM..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe (Intel Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU..\Run: [skyDrive] C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe (Microsoft Corporation)

O4 - HKCU..\Run: [spotify Web Helper] C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe ()

O13 - gopher Prefix: missing

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{6DD73AC4-1106-47B8-ABA9-DFC5DF1191B3}: DhcpNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1

O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (Microsoft Corporation)

O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)

O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\System32\userinit.exe (Microsoft Corporation)

O24 - Desktop WallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\img24.jpg

O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\img24.jpg

O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1

O32 - AutoRun File - [2006-09-18 22:43:36 | 000,000,024 | ---- | M] () - C:\autoexec.bat -- [ NTFS ]

O32 - AutoRun File - [2005-09-11 16:18:54 | 000,000,340 | -HS- | M] () - D:\AUTOMODE -- [ NTFS ]

O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)

O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*

O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*

O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*

O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)

O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)

 

========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========

 

[2012-10-31 22:58:32 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Config.Msi

[2012-10-30 19:29:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\VS Revo Group

[2012-10-30 19:21:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\licenses

[2012-10-30 19:21:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2009

[2012-10-30 19:21:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2012

[2012-10-30 19:21:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\PC MightyMax 2012

[2012-10-30 19:08:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\ErrorTeck

[2012-10-30 19:08:20 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\PIF

[2012-10-26 20:54:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\Desktop\(06) DEEP PURPLE 1971 - Fireball

[2012-10-24 22:36:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\vlc(31)

[2012-10-15 21:45:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeArc

[2012-10-15 21:45:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\Desktop\FreeArc

[2012-10-10 22:07:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\NCH Software

[2012-10-10 22:06:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\NCH Software

[2012-10-10 22:05:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\NCH Software

[2012-10-10 22:05:13 | 000,545,888 | ---- | C] (NCH Software) -- C:\Users\Staffan\Desktop\prismpsetup.exe

[2012-10-09 22:00:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\CRE

[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]

 

========== Files - Modified Within 30 Days ==========

 

[2012-11-02 22:45:50 | 000,000,165 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Documents\hpqp.ini

[2012-11-02 22:45:33 | 000,003,168 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

[2012-11-02 22:45:33 | 000,003,168 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0

[2012-11-02 22:45:27 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat

[2012-11-02 22:45:25 | 2137,014,272 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys

[2012-11-01 16:34:17 | 000,000,868 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job

[2012-10-31 23:33:01 | 000,001,012 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3300364992-3653368555-4185523249-1000UA.job

[2012-10-31 23:12:52 | 000,661,308 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh01D.dat

[2012-10-31 23:12:52 | 000,651,314 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat

[2012-10-31 23:12:52 | 000,147,526 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc01D.dat

[2012-10-31 23:12:52 | 000,126,630 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat

[2012-10-30 21:33:00 | 000,000,960 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3300364992-3653368555-4185523249-1000Core.job

[2012-10-29 22:12:32 | 000,001,829 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk

[2012-10-29 22:12:29 | 000,002,577 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\config.nt

[2012-10-26 20:36:27 | 000,005,648 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\d3d9caps.dat

[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,268 | -H-- | M] () -- C:\sqmdata00.sqm

[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,244 | -H-- | M] () -- C:\sqmnoopt00.sqm

[2012-10-10 22:28:44 | 000,015,360 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

[2012-10-10 22:22:07 | 000,000,480 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMGP0012.lnk

[2012-10-10 22:05:16 | 000,545,888 | ---- | M] (NCH Software) -- C:\Users\Staffan\Desktop\prismpsetup.exe

[2012-10-08 22:22:03 | 002,071,206 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0414.JPG

[2012-10-07 10:57:10 | 001,728,595 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0415.JPG

[2012-10-04 22:02:50 | 000,000,938 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk

[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]

 

========== Files Created - No Company Name ==========

 

[2012-10-29 22:12:32 | 000,001,829 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk

[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,268 | -H-- | C] () -- C:\sqmdata00.sqm

[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,244 | -H-- | C] () -- C:\sqmnoopt00.sqm

[2012-10-10 22:22:07 | 000,000,480 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMGP0012.lnk

[2012-10-08 22:20:27 | 002,071,206 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0414.JPG

[2012-10-08 22:20:18 | 001,728,595 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0415.JPG

[2012-10-04 22:02:49 | 000,000,938 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch\Windows Media Player.lnk

[2012-08-10 16:48:31 | 000,142,003 | ---- | C] () -- C:\Windows\hppins20.dat

[2012-08-10 16:47:40 | 000,016,655 | ---- | C] () -- C:\Windows\hppmdl20.dat

[2012-08-05 10:59:23 | 000,106,605 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\StructuredQuerySchema.bin

[2012-08-05 10:59:23 | 000,018,904 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\StructuredQuerySchemaTrivial.bin

[2012-07-20 14:17:12 | 000,005,648 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\d3d9caps.dat

[2012-07-05 17:55:59 | 000,000,095 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\fusioncache.dat

[2012-06-25 21:07:07 | 000,015,360 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini

 

========== ZeroAccess Check ==========

 

[2006-11-02 13:54:22 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\Windows\assembly\Desktop.ini

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]

 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]

"" = %SystemRoot%\system32\shell32.dll -- [2011-01-21 16:46:32 | 011,582,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation)

"ThreadingModel" = Apartment

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]

"" = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2012-06-29 20:47:23 | 000,615,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation)

"ThreadingModel" = Free

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]

"" = %systemroot%\system32\wbem\wbemess.dll -- [2008-01-19 08:36:49 | 000,347,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation)

"ThreadingModel" = Both

 

========== LOP Check ==========

 

[2012-10-26 20:31:15 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\DC++

[2012-10-30 19:19:41 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\ErrorTeck

[2012-08-10 17:02:21 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Image Zone Express

[2012-10-30 19:21:13 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\licenses

[2012-11-02 22:51:09 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2009

[2012-11-02 22:52:07 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2012

[2012-06-28 20:29:29 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Personal

[2012-08-10 17:02:21 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Printer Info Cache

[2012-10-07 00:56:01 | 000,000,000 | ---D | M] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify

 

========== Purity Check ==========

 

 

 

< End of report >

Extras.Txt

Redigerad av Cecilia
Tagit bort citatet så att loggen blir läsbar. /Cecilia, moderator
Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

1. Surfa med Firefox till https://www.mozilla.org/sv-SE/plugincheck/ och uppdatera eller avinstallera de insticksmoduler som är för gamla.

 

2. Kan du få fram en lista över vad du har för tillägg etc installerade i Chrome?

Jag ser dessa:

CHR - Extension: YouTube

CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google

CHR - Extension: avast! WebRep

CHR - Extension: Gmail

och den andra har ju väldigt underligt namn

 

3. Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram så att de inte krockar med OTL.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

 

Starta programmet OTL (i Vista/Windows7 högerklicka och välj Kör som administratör).

Kopiera alla raderna i rutan:

:OTL
O2 - BHO: (no name) - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - No CLSID value found.
O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No CLSID value found.
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - No CLSID value found.
O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.
O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - No CLSID value found.
O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)
O4 - HKLM..\Run: [ErrorTeck] C:\Program Files\ErrorTeck\ErrorTeck.exe /scan File not found
[2012-10-30 19:21:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2009
[2012-10-30 19:21:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2012
[2012-10-30 19:21:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\PC MightyMax 2012
[2012-10-30 19:08:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\ErrorTeck
:Reg
:Files
c:\program files\errorteck
:Commands
[CREATERESTOREPOINT]
[REBOOT]

Klistra in dem i rutan Custom Scans/Fixes. Kontrollera att det ser exakt likadant ut, t ex när det gäller radbrytningar.

Tryck på Run Fix.

Om du blir tillfrågad om att starta om datorn så gör det.

Det kommer upp en logg i Anteckningar. Kopiera den och klistra in i ditt svar.

 

Om den inte kommer automatiskt så hittar du den i mappen c:\_OTL\Moved Files med ett namn som innehåller dagens datum och klockslaget för körningen.

 

Se till att aktivera antivirusprogram mm innan du ansluter datorn till internet.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Så här ser det ut nu då Error: Unable to interpret <OTL logfile created on: 2012-11-05 17:14:18 - Run 2> in the current context!

Error: Unable to interpret <OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Staffan\Desktop> in the current context!

Error: Unable to interpret <Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation> in the current context!

Error: Unable to interpret <Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)> in the current context!

Error: Unable to interpret <Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <1,99 Gb Total Physical Memory | 0,80 Gb Available Physical Memory | 40,22% Memory free> in the current context!

Error: Unable to interpret <4,22 Gb Paging File | 2,80 Gb Available in Paging File | 66,38% Paging File free> in the current context!

Error: Unable to interpret <Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files> in the current context!

Error: Unable to interpret <Drive C: | 139,61 Gb Total Space | 51,58 Gb Free Space | 36,95% Space Free | Partition Type: NTFS> in the current context!

Error: Unable to interpret <Drive D: | 9,44 Gb Total Space | 2,81 Gb Free Space | 29,74% Space Free | Partition Type: NTFS> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <Computer Name: STAFFAN-DATOR | User Name: Staffan | Logged in as Administrator.> in the current context!

Error: Unable to interpret <Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user> in the current context!

Error: Unable to interpret <Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Processes (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-11-05 17:11:55 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Desktop\OTL (1).exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-10-29 22:13:39 | 000,238,552 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-08-31 21:21:56 | 001,193,176 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-08-21 10:12:26 | 004,282,728 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-08-21 10:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-06-29 20:54:17 | 002,927,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-04-17 13:44:12 | 001,333,144 | ---- | M] (Technology Nexus AB) -- C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2008-01-19 08:38:38 | 001,008,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2007-10-03 23:45:02 | 000,358,936 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2007-10-03 23:44:58 | 000,178,712 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Modules (No Company Name) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:06:15 | 000,460,312 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\ppGoogleNaClPluginChrome.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:06:13 | 012,435,992 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\PepperFlash\pepflashplayer.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:06:12 | 004,005,912 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\pdf.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:04:44 | 000,156,712 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avutil-51.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:04:43 | 000,275,496 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avformat-54.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:04:42 | 002,168,360 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avcodec-54.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-08-31 21:21:56 | 001,193,176 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2007-08-20 13:10:18 | 000,249,856 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\igfxTMM.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2007-02-28 01:02:36 | 000,077,824 | R--- | M] () -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\crm\xmltok.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2007-02-28 01:02:36 | 000,065,536 | R--- | M] () -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\crm\xmlparse.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Services (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - File not found [Disabled | Unknown] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe -- (avast! Firewall)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2012-10-09 22:34:22 | 000,250,808 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2012-08-21 10:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2008-01-19 08:38:24 | 000,272,952 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll -- (WinDefend)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2007-10-03 23:45:02 | 000,358,936 | ---- | M] (Intel Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe -- (IAANTMON)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2007-03-05 18:30:06 | 000,110,592 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe -- (Com4Qlb)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Driver Services (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\SymIM.sys -- (SymIMMP)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\SymIM.sys -- (SymIM)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys -- (NwlnkFwd)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys -- (NwlnkFlt)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ipinip.sys -- (IpInIp)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys -- (blbdrive)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,729,752 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys -- (aswSnx)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,355,632 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,054,232 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:14 | 000,058,680 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys -- (aswMonFlt)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:14 | 000,035,928 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys -- (AswRdr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:13 | 000,021,256 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-07-03 17:21:53 | 000,018,544 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys -- (aswKbd)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2008-09-28 09:39:00 | 000,042,368 | ---- | M] (Todos Data System AB) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\shbecr.sys -- (Tdsshbecr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-07-10 15:27:56 | 000,008,704 | ---- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\XAudio.sys -- (XAudio)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-06-25 12:53:10 | 000,155,136 | ---- | M] (Alps Electric Co., Ltd.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Apfiltr.sys -- (ApfiltrService)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-06-19 01:12:04 | 000,016,768 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpqKbFiltr.sys -- (HpqKbFiltr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-05-30 23:40:42 | 000,735,232 | ---- | M] (Atheros Communications, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\athr.sys -- (athr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-04-23 22:51:08 | 000,050,176 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rtnicxp.sys -- (RTL8023xp)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2006-06-28 18:54:00 | 000,009,472 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\CPQBttn.sys -- (HBtnKey)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Standard Registry (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Internet Explorer ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop>'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}>'>http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{361A4AE6-8267-420C-B0F0-3A812BE17A1B}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{6816773C-272C-4CEB-8266-DEEC9C722664}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{7BF28C13-2F80-4D70-B5B3-951C54D1DD4C}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{B243DE1D-51FC-49DE-B067-45DB6E0E20E3}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/>'>http://www.google.se/>'>http://www.google.se/> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,StartPageCache = 1> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{361A4AE6-8267-420C-B0F0-3A812BE17A1B}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{6816773C-272C-4CEB-8266-DEEC9C722664}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{7BF28C13-2F80-4D70-B5B3-951C54D1DD4C}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{B243DE1D-51FC-49DE-B067-45DB6E0E20E3}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== FireFox ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=1.6.0_33: C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@se.nexus/Personal: C:\Program Files\Personal\bin\np_prsnl.dll (Technology Nexus AB)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.2: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll (VideoLAN)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Chrome ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - homepage: http://www.google.se/> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - default_search_provider: Google (Enabled)> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:acceptedSuggestion}{google:originalQueryForSuggestion}{google:searchFieldtrialParameter}sourceid=chrome&ie={inputEncoding}> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - homepage: http://www.google.se/> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Remoting Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\ppGoogleNaClPluginChrome.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\pdf.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\gcswf32.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Adobe Acrobat (Enabled) = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Browser\nppdf32.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1466_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1466_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <O1 HOSTS File: ([2006-09-18 22:41:30 | 000,000,761 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts> in the current context!

Error: Unable to interpret <O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost> in the current context!

Error: Unable to interpret <O1 - Hosts: ::1 localhost> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (Länkhjälp till Adobe PDF Reader) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (no name) - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [avast] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (AVAST Software)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [ErrorTeck] C:\Program Files\ErrorTeck\ErrorTeck.exe /scan File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe (Intel Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKCU..\Run: [skyDrive] C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKCU..\Run: [spotify Web Helper] C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe ()> in the current context!

Error: Unable to interpret <O13 - gopher Prefix: missing> in the current context!

Error: Unable to interpret <O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1> in the current context!

Error: Unable to interpret <O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{6DD73AC4-1106-47B8-ABA9-DFC5DF1191B3}: DhcpNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1> in the current context!

Error: Unable to interpret <O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\System32\userinit.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O24 - Desktop WallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\img24.jpg> in the current context!

Error: Unable to interpret <O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\img24.jpg> in the current context!

Error: Unable to interpret <O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1> in the current context!

Error: Unable to interpret <O32 - AutoRun File - [2006-09-18 22:43:36 | 000,000,024 | ---- | M] () - C:\autoexec.bat -- [ NTFS ]> in the current context!

Error: Unable to interpret <O32 - AutoRun File - [2005-09-11 16:18:54 | 000,000,340 | -HS- | M] () - D:\AUTOMODE -- [ NTFS ]> in the current context!

Error: Unable to interpret <O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 17:11:51 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Desktop\OTL (1).exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 22:58:32 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Config.Msi> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:29:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\VS Revo Group> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\licenses> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2009> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2012> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\PC MightyMax 2012> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:08:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\ErrorTeck> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:08:20 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\PIF> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-26 20:54:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\Desktop\(06) DEEP PURPLE 1971 - Fireball> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:36:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\vlc(31)> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-15 21:45:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeArc> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-15 21:45:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\Desktop\FreeArc> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:07:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\NCH Software> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:06:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\NCH Software> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:05:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\NCH Software> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:05:13 | 000,545,888 | ---- | C] (NCH Software) -- C:\Users\Staffan\Desktop\prismpsetup.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-09 22:00:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\CRE> in the current context!

Error: Unable to interpret <[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Files - Modified Within 30 Days ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 17:11:55 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Desktop\OTL (1).exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 16:57:12 | 000,003,168 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 16:57:12 | 000,003,168 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 16:56:59 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-03 00:34:00 | 000,000,868 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-03 00:33:00 | 000,001,012 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3300364992-3653368555-4185523249-1000UA.job> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-02 22:45:50 | 000,000,165 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Documents\hpqp.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-02 22:45:25 | 2137,014,272 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,661,308 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh01D.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,651,314 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,147,526 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc01D.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,126,630 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 21:33:00 | 000,000,960 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3300364992-3653368555-4185523249-1000Core.job> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-29 22:12:32 | 000,001,829 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-29 22:12:29 | 000,002,577 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\config.nt> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-26 20:36:27 | 000,005,648 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\d3d9caps.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,268 | -H-- | M] () -- C:\sqmdata00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,244 | -H-- | M] () -- C:\sqmnoopt00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:28:44 | 000,015,360 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:22:07 | 000,000,480 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMGP0012.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:05:16 | 000,545,888 | ---- | M] (NCH Software) -- C:\Users\Staffan\Desktop\prismpsetup.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-09 22:34:19 | 000,696,760 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-09 22:34:18 | 000,073,656 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-08 22:22:03 | 002,071,206 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0414.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-07 10:57:10 | 001,728,595 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0415.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Files Created - No Company Name ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-29 22:12:32 | 000,001,829 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,268 | -H-- | C] () -- C:\sqmdata00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,244 | -H-- | C] () -- C:\sqmnoopt00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:22:07 | 000,000,480 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMGP0012.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-08 22:20:27 | 002,071,206 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0414.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-08 22:20:18 | 001,728,595 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0415.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-10 16:48:31 | 000,142,003 | ---- | C] () -- C:\Windows\hppins20.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-10 16:47:40 | 000,016,655 | ---- | C] () -- C:\Windows\hppmdl20.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-05 10:59:23 | 000,106,605 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\StructuredQuerySchema.bin> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-05 10:59:23 | 000,018,904 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\StructuredQuerySchemaTrivial.bin> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-07-20 14:17:12 | 000,005,648 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\d3d9caps.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-07-05 17:55:59 | 000,000,095 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\fusioncache.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-06-25 21:07:07 | 000,015,360 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== ZeroAccess Check ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2006-11-02 13:54:22 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\Windows\assembly\Desktop.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret <"" = %SystemRoot%\system32\shell32.dll -- [2011-01-21 16:46:32 | 011,582,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <"ThreadingModel" = Apartment> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret <"" = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2012-06-29 20:47:23 | 000,615,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <"ThreadingModel" = Free> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret <"" = %systemroot%\system32\wbem\wbemess.dll -- [2008-01-19 08:36:49 | 000,347,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <"ThreadingModel" = Both> in the current context!

Error: Unable to interpret << End of report >> in the current context!

 

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11052012_172719

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Så här ser det ut nu då Error: Unable to interpret <OTL logfile created on: 2012-11-05 17:14:18 - Run 2> in the current context!

Error: Unable to interpret <OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 Folder = C:\Users\Staffan\Desktop> in the current context!

Error: Unable to interpret <Windows Vista Home Premium Edition Service Pack 1 (Version = 6.0.6001) - Type = NTWorkstation> in the current context!

Error: Unable to interpret <Internet Explorer (Version = 7.0.6001.18000)> in the current context!

Error: Unable to interpret <Locale: 0000041D | Country: Sverige | Language: SVE | Date Format: yyyy-MM-dd> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <1,99 Gb Total Physical Memory | 0,80 Gb Available Physical Memory | 40,22% Memory free> in the current context!

Error: Unable to interpret <4,22 Gb Paging File | 2,80 Gb Available in Paging File | 66,38% Paging File free> in the current context!

Error: Unable to interpret <Paging file location(s): ?:\pagefile.sys [binary data]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <%SystemDrive% = C: | %SystemRoot% = C:\Windows | %ProgramFiles% = C:\Program Files> in the current context!

Error: Unable to interpret <Drive C: | 139,61 Gb Total Space | 51,58 Gb Free Space | 36,95% Space Free | Partition Type: NTFS> in the current context!

Error: Unable to interpret <Drive D: | 9,44 Gb Total Space | 2,81 Gb Free Space | 29,74% Space Free | Partition Type: NTFS> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <Computer Name: STAFFAN-DATOR | User Name: Staffan | Logged in as Administrator.> in the current context!

Error: Unable to interpret <Boot Mode: Normal | Scan Mode: Current user> in the current context!

Error: Unable to interpret <Company Name Whitelist: Off | Skip Microsoft Files: Off | No Company Name Whitelist: On | File Age = 30 Days> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Processes (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-11-05 17:11:55 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Desktop\OTL (1).exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-10-29 22:13:39 | 000,238,552 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-08-31 21:21:56 | 001,193,176 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-08-21 10:12:26 | 004,282,728 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastUI.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-08-21 10:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-06-29 20:54:17 | 002,927,104 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\WINDOWS\explorer.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2012-04-17 13:44:12 | 001,333,144 | ---- | M] (Technology Nexus AB) -- C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2008-01-19 08:38:38 | 001,008,184 | ---- | M] (Microsoft Corporation) -- C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2007-10-03 23:45:02 | 000,358,936 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <PRC - [2007-10-03 23:44:58 | 000,178,712 | ---- | M] (Intel Corporation) -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Modules (No Company Name) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:06:15 | 000,460,312 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\ppGoogleNaClPluginChrome.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:06:13 | 012,435,992 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\PepperFlash\pepflashplayer.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:06:12 | 004,005,912 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\pdf.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:04:44 | 000,156,712 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avutil-51.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:04:43 | 000,275,496 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avformat-54.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-10-10 11:04:42 | 002,168,360 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\avcodec-54.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2012-08-31 21:21:56 | 001,193,176 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2007-08-20 13:10:18 | 000,249,856 | ---- | M] () -- C:\WINDOWS\System32\igfxTMM.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2007-02-28 01:02:36 | 000,077,824 | R--- | M] () -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\crm\xmltok.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <MOD - [2007-02-28 01:02:36 | 000,065,536 | R--- | M] () -- C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\crm\xmlparse.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Services (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - File not found [Disabled | Unknown] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\afwServ.exe -- (avast! Firewall)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2012-10-09 22:34:22 | 000,250,808 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) [On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe -- (AdobeFlashPlayerUpdateSvc)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2012-08-21 10:12:25 | 000,044,808 | ---- | M] (AVAST Software) [Auto | Running] -- C:\Program Files\AVAST Software\Avast\AvastSvc.exe -- (avast! Antivirus)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2008-01-19 08:38:24 | 000,272,952 | ---- | M] (Microsoft Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Windows Defender\mpsvc.dll -- (WinDefend)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2007-10-03 23:45:02 | 000,358,936 | ---- | M] (Intel Corporation) [Auto | Running] -- C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaantmon.exe -- (IAANTMON)> in the current context!

Error: Unable to interpret <SRV - [2007-03-05 18:30:06 | 000,110,592 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [On_Demand | Stopped] -- C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe -- (Com4Qlb)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Driver Services (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\SymIM.sys -- (SymIMMP)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\SymIM.sys -- (SymIM)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys -- (NwlnkFwd)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys -- (NwlnkFlt)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | On_Demand | Stopped] -- system32\DRIVERS\ipinip.sys -- (IpInIp)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - File not found [Kernel | Disabled | Stopped] -- C:\Windows\system32\drivers\blbdrive.sys -- (blbdrive)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,729,752 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswSnx.sys -- (aswSnx)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,355,632 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswSP.sys -- (aswSP)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:15 | 000,054,232 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswTdi.sys -- (aswTdi)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:14 | 000,058,680 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\aswMonFlt.sys -- (aswMonFlt)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:14 | 000,035,928 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswRdr.sys -- (AswRdr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-08-21 10:13:13 | 000,021,256 | ---- | M] (AVAST Software) [File_System | Auto | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswFsBlk.sys -- (aswFsBlk)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2012-07-03 17:21:53 | 000,018,544 | ---- | M] (AVAST Software) [Kernel | System | Running] -- C:\Windows\System32\drivers\aswKbd.sys -- (aswKbd)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2008-09-28 09:39:00 | 000,042,368 | ---- | M] (Todos Data System AB) [Kernel | On_Demand | Stopped] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\shbecr.sys -- (Tdsshbecr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-07-10 15:27:56 | 000,008,704 | ---- | M] (Conexant Systems, Inc.) [Kernel | Auto | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\XAudio.sys -- (XAudio)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-06-25 12:53:10 | 000,155,136 | ---- | M] (Alps Electric Co., Ltd.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Apfiltr.sys -- (ApfiltrService)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-06-19 01:12:04 | 000,016,768 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\HpqKbFiltr.sys -- (HpqKbFiltr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-05-30 23:40:42 | 000,735,232 | ---- | M] (Atheros Communications, Inc.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\athr.sys -- (athr)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2007-04-23 22:51:08 | 000,050,176 | ---- | M] (Realtek Semiconductor Corporation ) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\Rtnicxp.sys -- (RTL8023xp)> in the current context!

Error: Unable to interpret <DRV - [2006-06-28 18:54:00 | 000,009,472 | ---- | M] (Hewlett-Packard Development Company, L.P.) [Kernel | On_Demand | Running] -- C:\WINDOWS\System32\drivers\CPQBttn.sys -- (HBtnKey)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Standard Registry (SafeList) ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Internet Explorer ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop>'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %SystemRoot%\system32\blank.htm> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=sv_se&c=81&bd=HP&pf=laptop> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}>'>http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{361A4AE6-8267-420C-B0F0-3A812BE17A1B}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934>'>http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{6816773C-272C-4CEB-8266-DEEC9C722664}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{7BF28C13-2F80-4D70-B5B3-951C54D1DD4C}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKLM\..\SearchScopes\{B243DE1D-51FC-49DE-B067-45DB6E0E20E3}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/>'>http://www.google.se/>'>http://www.google.se/> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main,StartPageCache = 1> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes,DefaultScope = {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A}: "URL" = http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{361A4AE6-8267-420C-B0F0-3A812BE17A1B}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{6816773C-272C-4CEB-8266-DEEC9C722664}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{7BF28C13-2F80-4D70-B5B3-951C54D1DD4C}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\..\SearchScopes\{B243DE1D-51FC-49DE-B067-45DB6E0E20E3}: "URL" = http://se.kelkoopartners.net/ctl/do/search?siteSearchQuery={searchTerms}&fromform=true&x=true&y=true&partner=hp&partnerId=96913934> in the current context!

Error: Unable to interpret <IE - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings: "ProxyEnable" = 0> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== FireFox ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@java.com/DTPlugin,version=1.6.0_33: C:\Windows\system32\npdeployJava1.dll (Sun Microsystems, Inc.)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@Microsoft.com/NpCtrl,version=1.0: c:\Program Files\Microsoft Silverlight\5.1.10411.0\npctrl.dll ( Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@microsoft.com/WPF,version=3.5: c:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v3.5\Windows Presentation Foundation\NPWPF.dll (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@se.nexus/Personal: C:\Program Files\Personal\bin\np_prsnl.dll (Technology Nexus AB)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKLM\Software\MozillaPlugins\@videolan.org/vlc,version=2.0.2: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\npvlc.dll (VideoLAN)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=3: C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)> in the current context!

Error: Unable to interpret <FF - HKCU\Software\MozillaPlugins\@tools.google.com/Google Update;version=9: C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.123\npGoogleUpdate3.dll (Google Inc.)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Chrome ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - homepage: http://www.google.se/> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - default_search_provider: Google (Enabled)> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - default_search_provider: search_url = {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:acceptedSuggestion}{google:originalQueryForSuggestion}{google:searchFieldtrialParameter}sourceid=chrome&ie={inputEncoding}> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - default_search_provider: suggest_url = {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client=chrome&hl={language}&q={searchTerms}> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - homepage: http://www.google.se/> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Remoting Viewer (Enabled) = internal-remoting-viewer> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Native Client (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\ppGoogleNaClPluginChrome.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Chrome PDF Viewer (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\pdf.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Shockwave Flash (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\Application\22.0.1229.94\gcswf32.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Adobe Acrobat (Enabled) = C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Browser\nppdf32.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - plugin: Google Update (Enabled) = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.111\npGoogleUpdate3.dll> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1466_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: YouTube = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo\4.2.5_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: S\u00F6k p\u00E5 Google = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\coobgpohoikkiipiblmjeljniedjpjpf\0.0.0.19_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: avast! WebRep = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\icmlaeflemplmjndnaapfdbbnpncnbda\7.0.1466_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret <CHR - Extension: Gmail = C:\Users\Staffan\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia\7_0\> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <O1 HOSTS File: ([2006-09-18 22:41:30 | 000,000,761 | ---- | M]) - C:\WINDOWS\System32\drivers\etc\hosts> in the current context!

Error: Unable to interpret <O1 - Hosts: 127.0.0.1 localhost> in the current context!

Error: Unable to interpret <O1 - Hosts: ::1 localhost> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (Länkhjälp till Adobe PDF Reader) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll (Adobe Systems Incorporated)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (no name) - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (no name) - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O2 - BHO: (Java Plug-In 2 SSV Helper) - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O3 - HKLM\..\Toolbar: (no name) - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O3 - HKLM\..\Toolbar: (avast! WebRep) - {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} - C:\Program Files\AVAST Software\Avast\aswWebRepIE.dll (AVAST Software)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O3 - HKCU\..\Toolbar\WebBrowser: (no name) - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - No CLSID value found.> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [avast] C:\Program Files\AVAST Software\Avast\avastUI.exe (AVAST Software)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [ErrorTeck] C:\Program Files\ErrorTeck\ErrorTeck.exe /scan File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [HP Health Check Scheduler] [ProgramFilesFolder]Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe File not found> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [iAAnotif] C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\Iaanotif.exe (Intel Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [MSConfig] C:\Windows\System32\msconfig.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKLM..\Run: [Windows Defender] C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKCU..\Run: [skyDrive] C:\Users\Staffan\AppData\Local\Microsoft\SkyDrive\SkyDrive.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O4 - HKCU..\Run: [spotify Web Helper] C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe ()> in the current context!

Error: Unable to interpret <O13 - gopher Prefix: missing> in the current context!

Error: Unable to interpret <O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1> in the current context!

Error: Unable to interpret <O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{6DD73AC4-1106-47B8-ABA9-DFC5DF1191B3}: DhcpNameServer = 81.216.65.11 192.168.0.1> in the current context!

Error: Unable to interpret <O18 - Protocol\Handler\livecall {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O18 - Protocol\Handler\msnim {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O20 - HKLM Winlogon: Shell - (explorer.exe) - C:\Windows\explorer.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O20 - HKLM Winlogon: UserInit - (C:\Windows\system32\userinit.exe) - C:\WINDOWS\System32\userinit.exe (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O24 - Desktop WallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\img24.jpg> in the current context!

Error: Unable to interpret <O24 - Desktop BackupWallPaper: C:\WINDOWS\Web\Wallpaper\img24.jpg> in the current context!

Error: Unable to interpret <O32 - HKLM CDRom: AutoRun - 1> in the current context!

Error: Unable to interpret <O32 - AutoRun File - [2006-09-18 22:43:36 | 000,000,024 | ---- | M] () - C:\autoexec.bat -- [ NTFS ]> in the current context!

Error: Unable to interpret <O32 - AutoRun File - [2005-09-11 16:18:54 | 000,000,340 | -HS- | M] () - D:\AUTOMODE -- [ NTFS ]> in the current context!

Error: Unable to interpret <O34 - HKLM BootExecute: (autocheck autochk *)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O35 - HKLM\..comfile [open] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O35 - HKLM\..exefile [open] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O37 - HKLM\...com [@ = comfile] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O37 - HKLM\...exe [@ = exefile] -- "%1" %*> in the current context!

Error: Unable to interpret <O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3)> in the current context!

Error: Unable to interpret <O38 - SubSystems\\Windows: (ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2)> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Files/Folders - Created Within 30 Days ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 17:11:51 | 000,602,112 | ---- | C] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Desktop\OTL (1).exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 22:58:32 | 000,000,000 | -HSD | C] -- C:\Config.Msi> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:29:26 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\VS Revo Group> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:13 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\licenses> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:11 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2009> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:09 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\PCMM2012> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:21:01 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\PC MightyMax 2012> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:08:27 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\ErrorTeck> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 19:08:20 | 000,000,000 | -H-D | C] -- C:\Windows\PIF> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-26 20:54:21 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\Desktop\(06) DEEP PURPLE 1971 - Fireball> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:36:50 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\vlc(31)> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-15 21:45:40 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FreeArc> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-15 21:45:30 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\Desktop\FreeArc> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:07:02 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\ProgramData\NCH Software> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:06:03 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Program Files\NCH Software> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:05:59 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Roaming\NCH Software> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:05:13 | 000,545,888 | ---- | C] (NCH Software) -- C:\Users\Staffan\Desktop\prismpsetup.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-09 22:00:08 | 000,000,000 | ---D | C] -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\CRE> in the current context!

Error: Unable to interpret <[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Files - Modified Within 30 Days ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 17:11:55 | 000,602,112 | ---- | M] (OldTimer Tools) -- C:\Users\Staffan\Desktop\OTL (1).exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 16:57:12 | 000,003,168 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-1.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 16:57:12 | 000,003,168 | -H-- | M] () -- C:\Windows\System32\7B296FB0-376B-497e-B012-9C450E1B7327-2P-0.C7483456-A289-439d-8115-601632D005A0> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-05 16:56:59 | 000,067,584 | --S- | M] () -- C:\Windows\bootstat.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-03 00:34:00 | 000,000,868 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\Adobe Flash Player Updater.job> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-03 00:33:00 | 000,001,012 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3300364992-3653368555-4185523249-1000UA.job> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-02 22:45:50 | 000,000,165 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Documents\hpqp.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-11-02 22:45:25 | 2137,014,272 | -HS- | M] () -- C:\hiberfil.sys> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,661,308 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh01D.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,651,314 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfh009.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,147,526 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc01D.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-31 23:12:52 | 000,126,630 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\perfc009.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-30 21:33:00 | 000,000,960 | ---- | M] () -- C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-3300364992-3653368555-4185523249-1000Core.job> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-29 22:12:32 | 000,001,829 | ---- | M] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-29 22:12:29 | 000,002,577 | ---- | M] () -- C:\Windows\System32\config.nt> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-26 20:36:27 | 000,005,648 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\d3d9caps.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,268 | -H-- | M] () -- C:\sqmdata00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,244 | -H-- | M] () -- C:\sqmnoopt00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:28:44 | 000,015,360 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:22:07 | 000,000,480 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMGP0012.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:05:16 | 000,545,888 | ---- | M] (NCH Software) -- C:\Users\Staffan\Desktop\prismpsetup.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-09 22:34:19 | 000,696,760 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerApp.exe> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-09 22:34:18 | 000,073,656 | ---- | M] (Adobe Systems Incorporated) -- C:\Windows\System32\FlashPlayerCPLApp.cpl> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-08 22:22:03 | 002,071,206 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0414.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-07 10:57:10 | 001,728,595 | ---- | M] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0415.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[1 C:\Windows\*.tmp files -> C:\Windows\*.tmp -> ]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== Files Created - No Company Name ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-29 22:12:32 | 000,001,829 | ---- | C] () -- C:\Users\Public\Desktop\avast! Free Antivirus.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,268 | -H-- | C] () -- C:\sqmdata00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-24 22:37:21 | 000,000,244 | -H-- | C] () -- C:\sqmnoopt00.sqm> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-10 22:22:07 | 000,000,480 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMGP0012.lnk> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-08 22:20:27 | 002,071,206 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0414.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-10-08 22:20:18 | 001,728,595 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\Desktop\IMG_0415.JPG> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-10 16:48:31 | 000,142,003 | ---- | C] () -- C:\Windows\hppins20.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-10 16:47:40 | 000,016,655 | ---- | C] () -- C:\Windows\hppmdl20.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-05 10:59:23 | 000,106,605 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\StructuredQuerySchema.bin> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-08-05 10:59:23 | 000,018,904 | ---- | C] () -- C:\Windows\System32\StructuredQuerySchemaTrivial.bin> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-07-20 14:17:12 | 000,005,648 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\d3d9caps.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-07-05 17:55:59 | 000,000,095 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\fusioncache.dat> in the current context!

Error: Unable to interpret <[2012-06-25 21:07:07 | 000,015,360 | ---- | C] () -- C:\Users\Staffan\AppData\Local\DCBC2A71-70D8-4DAN-EHR8-E0D61DEA3FDF.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <========== ZeroAccess Check ==========> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[2006-11-02 13:54:22 | 000,000,227 | RHS- | M] () -- C:\Windows\assembly\Desktop.ini> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\clsid\{fbeb8a05-beee-4442-804e-409d6c4515e9}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{42aedc87-2188-41fd-b9a3-0c966feabec1}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret <"" = %SystemRoot%\system32\shell32.dll -- [2011-01-21 16:46:32 | 011,582,464 | ---- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <"ThreadingModel" = Apartment> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{5839FCA9-774D-42A1-ACDA-D6A79037F57F}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret <"" = %systemroot%\system32\wbem\fastprox.dll -- [2012-06-29 20:47:23 | 000,615,424 | ---- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <"ThreadingModel" = Free> in the current context!

Error: Unable to interpret < > in the current context!

Error: Unable to interpret <[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\clsid\{F3130CDB-AA52-4C3A-AB32-85FFC23AF9C1}\InProcServer32]> in the current context!

Error: Unable to interpret <"" = %systemroot%\system32\wbem\wbemess.dll -- [2008-01-19 08:36:49 | 000,347,648 | ---- | M] (Microsoft Corporation)> in the current context!

Error: Unable to interpret <"ThreadingModel" = Both> in the current context!

Error: Unable to interpret << End of report >> in the current context!

 

OTL by OldTimer - Version 3.2.69.0 log created on 11052012_172719

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Det ser ut som att du har klistrat in en OTL-logg i OTLs ruta och inte det jag skrev.

Ok hursomhelst, avinstallerade jag goggle chrome, och sweetim försvann :D

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skriptet till OTL hade inget med Sweetim att göra utan var för att få bort mapparna som har med PC MightyMax 2012 och ErrorTeck att göra samt diverse skräp i registret. Men om du vill ha kvar det så är det dags att avinstallera OTL och DDS:

 

Dubbelklicka på OTL för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och DDS m.fl. rensningsprogram kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Om något sådant program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det. Ta bort eventuella loggar.

 

Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://ceciliasec.wordpress.com/rad/

Det är mycket viktigt att hålla alla småprogram i datorn uppdaterade, gamla versioner av t ex Flash, Java och Adobe Reader innehåller kända säkerhetshål, vilka kan användas av en webbsida för att infektera datorn. Jag tycker att Secunias program (länk på min webbsida) är en bra hjälp för att kontrollera hur det står till med säkerhetshål i datorn och ange vad som behöver åtgärdas.

Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu


×
×
  • Skapa nytt...