Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Win 7 inbyggda VPN klient kopplar ner var 2:e minut.


bem

Recommended Posts

Hej,

 

Jag har problem med av Windows 7 (32 bit) inbyggda VPN klient kopplar ner var annan minut när jag jobbar hemmifrån.

Det gäller alla sådana VPN anslutningar jag skapat med Windows egna VPN klient. Andra VPN anslutningar t ex med Cisco VPN klient och Sonicwall Net Extender VPN klient funkar utan problem och kopplar inte ner.

Det är PPTP som används.

Jag har Tela bredband hemma. Jag har Zyxel P-660H-D1 ADSL modem.

Har provat att inaktivera antivirus och Windows inbyggda brandvägg samtidigt men ingen påverkan på problemet.

Har även provat utan att min Zyxel hårdvarubrandvägg (Zywall USG 20W) varit inkopplad men det gjorde ingen skillnad så den är inte orsaken.

Antingen nåt i min Windows 7 eller ADSL modemet rimligtvis då?

Nån som kan tolka loggen nedan och komma med tips?

Det finns en rad i början "Adding timeout of 120 for listen" som jag inte hittar var man ställt in. I själva VPN anslutningens egenskaper och fliken Alternativ finns en rad "Tröskelvärde för inaktivitet" men den är gråad och inget värde syns.

 

Det står ju detta i LOG:en på slutet:

Completely disconnected connection: Reason: ERROR_LINK_FAILURE (829)

Vad det betyder enligt Microsoft, se allra längst ner på sidan.

Men jag vet ej vad jag skall hitta på ändå för att lösa problemet. Skall jag byta ADSL modem??

 

Information från RASMAN.LOG nedan.

 

Mvh

Bo

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

C:\Windows\tracing\RASMAN.LOG

-------------------------------------------------------------------------------

 

[7648] 10-24 08:44:27:570: GetParamsListFromLsa Default=0

[7648] 10-24 08:44:27:570: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7648] 10-24 08:44:27:570: GetParamsListFromLsa Default=1

[7648] 10-24 08:44:27:570: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7648] 10-24 08:44:27:570: CreateConnection: entry= test 2012, pbk=C:\ProgramData\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk

[7648] 10-24 08:44:27:570: CreateConnection: fSecureRoutingCompartment: 0 and dwConSessionId 1 old Compartment ID 1:

[7648] 10-24 08:44:27:570: SetRasmanServiceStopControl: Enabled 0

[7648] 10-24 08:44:27:570: CreateConnection: Created new connection. hconn=0x60000, ref=1, pConn=0x1894ad8

[7648] 10-24 08:44:27:585: IsTrustedCustomDll: pwsz=, fTrusted=0, rc=0

[6368] 10-24 08:44:27:585: PortOpenEx: WAN Miniport (PPTP)

[6368] 10-24 08:44:27:585: SetRasmanServiceStopControl: Enabled 0

[6368] 10-24 08:44:27:585: PortOpen (4, VPN3-1) OpenInstances = (0)

[6368] 10-24 08:44:27:585: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c: 2757: port 4 state chg: prev=4, new=4

[6368] 10-24 08:44:27:585: PortOpenEx (4) : OpenInstances = 1

[6368] 10-24 08:44:27:585: PortOpenEx: rc=0x0. DeviceFound=1

[6368] 10-24 08:44:27:585: CleanUpDeadClientProcessBlock

[6368] 10-24 08:44:27:585: SetDialMachineEventHandleCommon:

[6368] 10-24 08:44:27:585: SetDialMachineEventHandleCommon:The process is never added, something wrong in the Ras Initialization

[6368] 10-24 08:44:27:585: AddConnectionPort: pConn=0x1894ad8, pConn->CB_Ports=1, port=4, dwSubEntry=1

[6368] 10-24 08:44:27:601: SetTunnelEndPoints: Port=4,SourceAddr=192.168.1.33,DestinationAddr=214.21.181.62,IfIndex=10

[6368] 10-24 08:44:27:601: SetTunnelEndPoints: Not setting source end point as Tunnel is PPTP/SSTP

[6368] 10-24 08:44:27:617: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c: 2647: port 4 state chg: prev=4, new=0

[6368] 10-24 08:44:27:617: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c: 2692: port 4 async reqtype chg: prev=0, new=15

[6368] 10-24 08:44:27:617: Adding timeout of 120 for listen

[6368] 10-24 08:44:27:617: DwSendNotificationInternal(ENTRY_CONNECTING) rc=0x00000000

[6368] 10-24 08:44:27:617: Connect request on port: VPN3-1, error code 600

[7512] 10-24 08:44:27:710: WorkerThread: Async work event signaled on port: VPN3-1

[7512] 10-24 08:44:27:710: OVEVT_DEV_ASYNCOP. pOverlapped = 0x18737a0

[7512] 10-24 08:44:27:710: CompleteAsyncRequest: pOverlapped=0x4210ecc

[7512] 10-24 08:44:27:710: PostDialEventContext: for pid:0x7e8, client Event:0x298context pointer=0x4210ecc, type=2

[7512] 10-24 08:44:27:710: AppendNewMsgToQueue:Set client Event:0x298

[7512] 10-24 08:44:27:710: Inside DeviceListenRequest NumParams 3

[7512] 10-24 08:44:27:710: Found DEV_SPECIFIC_INFO_KEY: Size:16 Offset:132

[7512] 10-24 08:44:27:710: Correlation Guid is {F604FEE4-F911-4A12-85A9-E5C0A1EB2AB9}

[7512] 10-24 08:44:27:710: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\worker.c: 2580: port 4 async reqtype chg: prev=15, new=0

[7512] 10-24 08:44:27:710: ServiceWorkRequest: Async op event 15 for port VPN3-1 returned 0

[7212] 10-24 08:44:27:710: PickOneMsgForAEvent:send context to Pid:0x7e8, clientEvent:0x298

[7212] 10-24 08:44:27:710: PickOneMsgFromQueueList:

[7212] 10-24 08:44:27:710: ConnectCompleteRequest: entered for port 4

[7212] 10-24 08:44:27:710: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c: 7905: port 4 state chg: prev=0, new=2

[7212] 10-24 08:44:27:710: AllocBundle: pBundle=0x23402730

 

[7212] 10-24 08:44:27:710: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c 9172: Mapping Cookie to handle. port = VPN3-1(0x2a0ec78), Bundlehandle = 0x6, linkhandle = 0x6

[7212] 10-24 08:44:27:710: Connection Completed on port: VPN3-1, error code: 0

[7212] 10-24 08:44:27:710: ProtocolStart: PbkPath: C:\ProgramData\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk

[7212] 10-24 08:44:27:710: ProtocolStart: EntryName: test 2012

[7212] 10-24 08:44:27:710: ProtocolStart: PhoneNum: 214.21.181.62

[7212] 10-24 08:44:27:710: GetParamsListFromLsa Default=0

[7212] 10-24 08:44:27:710: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7212] 10-24 08:44:27:710: GetParamsListFromLsa Default=1

[7212] 10-24 08:44:27:726: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7212] 10-24 08:44:27:726: ProtocolStart: UserName: CadQ

[7212] 10-24 08:44:27:726: ProtocolStart: Domain:

[7212] 10-24 08:44:27:726: DwCacheCredMgrCredentials

[7212] 10-24 08:44:27:726: DwCacheCredMgrCredentials: 0x0

[7872] 10-24 08:44:27:726: ProtocolStarted...VPN3-1

[7872] 10-24 08:44:30:783: SendProtocolResultToRasman: msgid=3

[7872] 10-24 08:44:30:783: SetProtocolResultAvailableEvent: pOverlapped=0x4210eec

[7872] 10-24 08:44:30:783: PostDialEventContext: for pid:0x7e8, client Event:0x298context pointer=0x4210eec, type=3

[7872] 10-24 08:44:30:783: AppendNewMsgToQueue:Set client Event:0x298

[7648] 10-24 08:44:30:783: PickOneMsgForAEvent:send context to Pid:0x7e8, clientEvent:0x298

[7648] 10-24 08:44:30:783: PickOneMsgFromQueueList:

[7872] 10-24 08:44:32:858: AllocateInterfaceLuidIndex: New Luid = 2

[7872] 10-24 08:44:32:858: RasUpdateVpnLuidCache: Luid: 17000002000000, fAddLuid:1

[7872] 10-24 08:44:32:858: RasUpdateVpnLuidCache: Added Luid 17000002000000 to cache

[7872] 10-24 08:44:32:858: AllocateInterfaceLuidIndex: returns = 0

[7872] 10-24 08:44:32:858: Usage for the call on VPN3-1 is 1

[7872] 10-24 08:44:32:858: MapNetworkToCompartmentFromDnsSuffix DNS Suffix

[7872] 10-24 08:44:32:858: MapNetworkToCompartmentFromDnsSuffix: SetCompartmentNetworkMapping failed. Error 0

[7872] 10-24 08:44:32:858: MapNetworkToCompartmentFromDnsSuffix compartment=1 NetworkGuid=203a34bc-dcb3-499a-bddb-d2b761d735f

[7872] 10-24 08:44:32:858: GetINetCfgLock: Lock successfully Taken

[7872] 10-24 08:44:32:858: ActivateRouteRequest: Calling DwAddLegacyKeysForInterface

[7872] 10-24 08:44:32:858: DwAddLegacyKeysForInterface: called for {203A34BC-DCB3-499A-BDDB-D2B7061D735F}

[7872] 10-24 08:44:32:858: DwAddLegacyKeysForInterface Exiting ....

[7872] 10-24 08:44:32:858: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c, 7480: Activated Route , port = VPN3-1(0x2a0ec78), bundlehandle 0x6, prottype = 2048, dwErr = 0

[7872] 10-24 08:44:32:858: DwBindServerToAdaper: fBind=1, Protocol=0x800

[7872] 10-24 08:44:32:858: DwBindSErverToAdapter: BindString=\Device\NetBT_Tcpip_{203A34BC-DCB3-499A-BDDB-D2B7061D735F}

[7872] 10-24 08:44:32:874: DwBindSErverToAdapter: BindString=\Device\Smb_Tcpip_{203A34BC-DCB3-499A-BDDB-D2B7061D735F}

[7872] 10-24 08:44:32:874: DwBindServerToAdapter. 0x0

[7872] 10-24 08:44:32:874: ActivateRouteRequest: DwBindServerToAdapter. 0x0

[7872] 10-24 08:44:32:874: ActivateRouteRequest: SetSessionCompartmentId. 0x0

[7872] 10-24 08:44:33:123: SendProtocolResultToRasman: msgid=4

[7872] 10-24 08:44:33:123: SetProtocolResultAvailableEvent: pOverlapped=0x4210eec

[7872] 10-24 08:44:33:123: PostDialEventContext: for pid:0x7e8, client Event:0x298context pointer=0x4210eec, type=3

[7872] 10-24 08:44:33:123: AppendNewMsgToQueue:Set client Event:0x298

[7872] 10-24 08:44:33:123: SendProtocolResultToRasman: msgid=0

[7872] 10-24 08:44:33:123: SetProtocolResultAvailableEvent: pOverlapped=0x4210eec

[7872] 10-24 08:44:33:123: PostDialEventContext: for pid:0x7e8, client Event:0x298context pointer=0x4210eec, type=3

[4964] 10-24 08:44:33:201: PickOneMsgForAEvent:send context to Pid:0x7e8, clientEvent:0x298

[4964] 10-24 08:44:33:201: PickOneMsgFromQueueList:

[4964] 10-24 08:44:33:201: PickOneMsgFromQueueList:Set client Event:0x298

[4964] 10-24 08:44:33:389: PickOneMsgForAEvent:send context to Pid:0x7e8, clientEvent:0x298

[4964] 10-24 08:44:33:389: PickOneMsgFromQueueList:

[4964] 10-24 08:44:33:404: ApplyPostConnectionActions

[4964] 10-24 08:44:33:404: RasImpersonateUser. 0x0

[4964] 10-24 08:44:33:404: SaveCredentialsInCredMan

[4964] 10-24 08:44:33:404: SaveCredentialsInCredMan Done: 0x0

[4964] 10-24 08:44:33:404: RasRevertToSelf. 0x0

[4964] 10-24 08:44:33:404: ApplyPostConnectionActions returned with 0

[4964] 10-24 08:44:33:404: GetParamsListFromLsa Default=0

[4964] 10-24 08:44:33:404: GetParamsListFromLsa. 0x0

[4964] 10-24 08:44:33:404: GetParamsListFromLsa Default=1

[4964] 10-24 08:44:33:404: GetParamsListFromLsa. 0x0

[4964] 10-24 08:44:33:404: SignalConnection

[4964] 10-24 08:44:33:404: SendSensNotification(_RAS_CONNECT) for 0x00060000 returns 0x00000000

[4964] 10-24 08:44:33:420: DwSendNotificationInternal(ENTRY_CONNECTED), rC=0x00000000

[4964] 10-24 08:44:33:420: SetSystemIdleTimer: fDisable=1

[4964] 10-24 08:44:33:467: CleanUpDeadClientProcessBlock

[4964] 10-24 08:44:33:467: SetDialMachineEventHandleCommon:

[4964] 10-24 08:44:33:467: SetDialEventHandleCommon: posting last event for port 4

[4964] 10-24 08:44:33:467: PostDialEventContext: for pid:0x7e8, client Event:0x298context pointer=0x4210f0c, type=4

[4964] 10-24 08:44:33:467: PostDialEventContext: going to put the OVEVT_DIAL_LAST message in the queue

 

[4964] 10-24 08:44:33:467: AppendNewMsgToQueue:Set client Event:0x298

[4964] 10-24 08:44:33:498: PickOneMsgForAEvent:send context to Pid:0x7e8, clientEvent:0x298

[4964] 10-24 08:44:33:498: PickOneMsgFromQueueList:

[7512] 10-24 08:44:35:978: BackGroundCleanUp: Process 2024 is not alive.

[7512] 10-24 08:44:35:978: BackGroundCleanUp: Cleaningup process 2024

[7512] 10-24 08:44:35:978: ReferenceRasman: process 2024

[7512] 10-24 08:44:35:978: Cleaning up process 2024

[7512] 10-24 08:44:35:978: CleanUpEventQueue:

[7512] 10-24 08:44:35:978: Rasman RefCount = 6

[7512] 10-24 08:46:46:581: WorkerThread: Disconnect event signaled on port: VPN3-1

[7512] 10-24 08:46:46:581: OVEVT_DEV_STATECHANGE. pOverlapped = 0x18737e0

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\worker.c, 2027: Disconnecting port 4, connection 0x1894ad8, reason 1

[7512] 10-24 08:46:46:581: Disconnecting Port 0xVPN3-1, reason 1

[7512] 10-24 08:46:46:581: DisconnectPort: Saving Bundle stats for port VPN3-1

[7512] 10-24 08:46:46:581: RevertPostConnectionActions

[7512] 10-24 08:46:46:581: RasImpersonateUser. 0x0

[7512] 10-24 08:46:46:581: DeleteCredentialsFromCredMan

[7512] 10-24 08:46:46:581: DeleteCredentialsFromCredMan Done: 0

[7512] 10-24 08:46:46:581: RasRevertToSelf. 0x0

[7512] 10-24 08:46:46:581: QueueCloseConnections: no dependent connections

[7512] 10-24 08:46:46:581: 10. Throwing away handle 0x0!

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c, 2202:Setting port 4 for autoclosure...

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c 2214: Disconnected Port 4, reason 1. rc=0x0

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c: 2324: port 4 state chg: prev=2, new=3

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c: 2340: port 4 state chg: prev=3, new=4

[7512] 10-24 08:46:46:581: 5. Notifying of disconnect on port 4

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c: 2454: port 4 async reqtype chg: prev=0, new=0

[7512] 10-24 08:46:46:581: ***** DisconnectType=1,DisconnectReason=4,pConn=0x1894ad8,cbports=1,signaled=1,hEvent=0xffffffff,fRedial=0

[7512] 10-24 08:46:46:581: Calling DwQueueRedial

[7512] 10-24 08:46:46:581: DwQueueRedial

[7512] 10-24 08:46:46:581: DwQueueRedial returned 0x0

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\util.c, 2515: Autoclosing port 4

[7512] 10-24 08:46:46:581: PortClose: port (4). OpenInstances = 1

[7512] 10-24 08:46:46:581: Freeing the notifier list for port 4

[7512] 10-24 08:46:46:581: PortClose (4). OpenInstances = 0

[7648] 10-24 08:46:46:581: RedialDroppedLink

[7648] 10-24 08:46:46:581: RedialDroppedLink: szCmdLine=C:\Windows\system32\rasautou -r -f "C:\ProgramData\Microsoft\Network\Connections\Pbk\rasphone.pbk" -e "test 2012"

[7648] 10-24 08:46:46:581: RasImpersonateUser. 0x0

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c: 3594: port 4 async reqtype chg: prev=0, new=0

[7512] 10-24 08:46:46:581: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c: 3597: port 4 state chg: prev=4, new=4

[7512] 10-24 08:46:46:581: RemoveConnectionPort: port 4, fOwnerClose=0, pConn=0x1894ad8, pConn->CB_Ports=0

 

[7648] 10-24 08:46:46:581: RedialDroppedLink: started pid 7436

[7648] 10-24 08:46:46:581: RasRevertToSelf. 0x0

[7648] 10-24 08:46:46:581: RedialDroppedLink done. 0x0

[7512] 10-24 08:46:46:597: Completely disconnected connection: Reason: ERROR_LINK_FAILURE (829)

[7512] 10-24 08:46:46:613: SendSensNotification(_RAS_DISCONNECT) for 0x00060000 returns 0x00000000

[7512] 10-24 08:46:46:644: DwSendNotificationInternal(ENTRY_DISCONNECTED) rc=0x0

[7512] 10-24 08:46:46:644: RemoveConnectionPort: FreeConnection hconn=0x60000, pconn=0x1894ad8, AutoClose=1

[7512] 10-24 08:46:46:644: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\request.c, 3663: Clearing the autoclose flag for port 4

[7512] 10-24 08:46:46:644: fAnyConnectedPorts: 0

[7512] 10-24 08:46:46:644: SetSystemIdleTimer: fDisable=0

[7512] 10-24 08:46:46:644: SetRasmanServiceStopControl: Enabled 1

[7512] 10-24 08:46:46:644: DisconnectPort Complete

[7512] 10-24 08:46:46:644: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\worker.c: 2073: port 4 state chg: prev=4, new=4

[7512] 10-24 08:46:46:644: d:\w7rtm\net\rras\ras\rasman\rasman\worker.c: 2077: port 4 async reqtype chg: prev=0, new=0

[6756] 10-24 08:46:46:675: GetParamsListFromLsa Default=0

[6756] 10-24 08:46:46:675: GetParamsListFromLsa. 0x0

[6756] 10-24 08:46:46:675: GetParamsListFromLsa Default=1

[6756] 10-24 08:46:46:675: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7856] 10-24 08:46:46:691: GetParamsListFromLsa Default=0

[7856] 10-24 08:46:46:691: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7856] 10-24 08:46:46:691: GetParamsListFromLsa Default=1

[7856] 10-24 08:46:46:691: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7648] 10-24 08:46:46:706: GetParamsListFromLsa Default=0

[7648] 10-24 08:46:46:706: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7648] 10-24 08:46:46:706: GetParamsListFromLsa Default=1

[7648] 10-24 08:46:46:706: GetParamsListFromLsa. 0x0

[7872] 10-24 08:46:46:706: DeallocateRouteRequestCommon: pBundle=0x23402730, type=0x800

[7872] 10-24 08:46:46:706: DeActivated Route , bundlehandle 0x6, prottype = 2048

[7872] 10-24 08:46:46:706: DeAllocateRoute: PI_Type=0x800, PI_AdapterName=\DEVICE\{203A34BC-DCB3-499A-BDDB-D2B7061D735F}, PI_Allocated=-1

[7872] 10-24 08:46:46:706: FreeConnection: pConn=0x1894ad8, 1

[7872] 10-24 08:46:46:706: FreeInterfaceLuidIndex: Luid = 2

[7872] 10-24 08:46:46:706: RasUpdateVpnLuidCache: Luid: 17000002000000, fAddLuid:0

[7872] 10-24 08:46:46:706: RasUpdateVpnLuidCache: Removed Luid 17000002000000 from cache

[7872] 10-24 08:46:46:706: FreeInterfaceLuidIndex: done 0

[7872] 10-24 08:46:46:706: SendProtocolResultToRasman: msgid=10

[7872] 10-24 08:46:46:706: SendProtocolResultToRasman: disconnecting port. state=4

[7872] 10-24 08:46:46:706: DwProcessProtocolFailureMessage: PPP called to disconnect even though it hadn't started!! port 4

 

----------

 

Completely disconnected connection: Reason: ERROR_LINK_FAILURE (829)

 

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773767(v=ws.10).aspx

 

 

Error 829 (ERROR_LINK_FAILURE)

 

Message: The modem (or other connecting device) was disconnected due to link failure.

 

This error appears when the modem (in the case of dial-up or broadband connections) or tunnel (in the case of VPN connections) is disconnected due to a network failure or a failure in the physical link to the modem. The following are possible reasons for the failure.

1.A problem in the network between the modem and the RAS server might have caused the basic dial-up or, in the case of a broadband connection, PPPoE connection, or VPN tunnel to fail.

2.Check connectivity between the modem and the telephone/cable connection jack. If an external modem is being used, check the physical connectivity between the modem and the computer.

3.In the case of VPN connections set up over a wireless network, problems in the wireless network might have caused the connection to fail. Check the status of the wireless connection in Network Connections folder. Some of the causes of problems in the wireless network are: •The wireless access point might have gone down due to loss of power or for other reasons.

•The user's computer might be out of the operating range of the wireless network or the RF signal strength might be weak.

 

4.The RAS server might have failed or restarted and closed the connection. Check the event logs on the RAS server.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

 

Lite mer info:

 

När jag använder samma VPN anslutningar på jobbet kopplar de inte ner. Bara när jag är hemma och trafiken går genom Telia ADSL och mitt Zyxel P-660H-D1 ADSL modem (även när jag pluggar in ADSL modemet direkt i datorns nätverksuttag).

Då borde det ju vara ADSL modemet som är boven?

 

Nåt tips på annat ADSL modem jag kan prova med som funkar med PPTP och inte har nåt fuffens för sig när det används med detta protokoll och flera samtidiga anslutningar med PPTP?

 

/Bo

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...