Just nu i M3-nätverket
Jump to content

GIMP rita linjer som är flyttbara


Edla

Recommended Posts

Hej! Jag har aldrig använt bildbehandlingsprogram förut och kan väldigt lite men är i behov av det till mitt examensarbete. Jag har bilder där en linjal finns med på varje bild för skala. Jag skulle behöva rita ett streck på linjalens första 3 cm och sedan behöver jag flytta det strecket till en annan del av bilden för att kunna ha en skalreferens som är väldigt exakt. Försökt göra detta i GIMP men fattar inte, Går detta att göra??? Skulle även på det ritade strecket markera vart varje ny cm börjar.

 

Hoppas någon förstår min fråga,

Tack på förhand om någon svarar.

Mvh Edla

Link to comment
Share on other sites

Hej! Jag har aldrig använt bildbehandlingsprogram förut och kan väldigt lite men är i behov av det till mitt examensarbete. Jag har bilder där en linjal finns med på varje bild för skala. Jag skulle behöva rita ett streck på linjalens första 3 cm och sedan behöver jag flytta det strecket till en annan del av bilden för att kunna ha en skalreferens som är väldigt exakt. Försökt göra detta i GIMP men fattar inte, Går detta att göra??? Skulle även på det ritade strecket markera vart varje ny cm börjar.

 

Hoppas någon förstår min fråga,

Tack på förhand om någon svarar.

Mvh Edla

 

Hej Edla!

Enklast är nog, att du skapar ett nytt genomskinligt lager på vilket du ritar din 3 cm långa linje. Välj menyn Lager och därur "Nytt lager..." (kortkommando: skift+ctrl+N). Du får en dialogruta där du kan bestämma lite olika egenskaper för det nya lagret, bland annat dess namn. Du kan ju välja t.ex. namnet "3 cm" eller "Linjal" eller vad du vill. Därunder bestämmer du lagrets storlek, och här föreslås samma storlek som bilden, vilket kan vara lämpligt att behålla. Underst väljer du fyllnadstyp, där du väljer Transparens. Acceptera genom att trycka Retur på tangentbordet eller klick i OK-rutan. Det kan nu vara lämpligt att aktivera dialogrutan för lagerhantering, om denna inte redan är synlig (kortkommando: ctrl+L).

 

Rita nu ditt 3 cm-streck på det nya lagret. Välj sedan flyttningsverktyget (kortkommando: M). Då aktiveras en dialogruta med lite olika val. Överst i denna väljer du vad du ska flytta: lager, markering eller slinga. Du väljer lager. Under detta första val finns en Verktygsväxel för att välja hur lagret ska väljas. Eftersom du nog har lagret med din hjälplinje aktiverat, välj med fördel det nedre alternativet "Flytta det aktiva lagret", antingen genom att klickvälja med muspekaren, eller tillfälligt genom hålla skifttangenten nere medan du väljer/klickar på ditt linjalstreck. Flytta lagret du ritat ditt linjalstreck på, så att du får detta där du vill ha det. Ofta fungerar valet av lager bra ändå, utan att välja aktivt lager, bara du pekar tillräckligt noga på något element på det lager du vill flytta, men om där finns många olika element nära varandra, kan det vara lite trixigt. Du flyttar alltså hela lagret och ditt streck följer med.

 

Om du så önskar, kan du också vrida hela lagret med streck och allt. Välj då meny Lager och därefter Transformera. Utöver de fasta vinklarna plus och minus 90 grader har du också "Godtycklig rotering...", vilket troligen är det du vill välja. Detta val har också ett kortkommando: skift+R. En dialogruta dyker upp, där du skriver in med vilken vinkel du vill vrida lagret. Både positiva och negativa tal godkänns. Men du kan också utföra vridningen med hjälp av muspekaren. Du klickar då i lagret och drar runt det. Vridningscentrum är markerat med en cirkel med ett kors i. Lämpligen flyttar du detta (klick och släpa) till önskad position innan du utför själva vridningen, t.ex. till ena ändpunkten av ditt 3 cm-streck.

 

Vill du ha flera oberoende kalibreringslinjer går detta enkelt genom att duplicera det första lagret. Sedan kan man utföra diverse operationer på detta nya lager, t.ex. skala det, d.v.s. ändra storleken, om detta skulle vara till glädje.

 

Såvitt jag känner till finns det inget sätt att dela en linje i matematiskt lika delar, t.ex. hela centimeter i ditt fall. Däremot finns det förstås inget som hindrar att du ritar dit små streck, var du vill, om den noggrannheten är tillräcklig. Du har också mätverktyget (kortkommando: skift+M) till din hjälp. Vidare kan du zooma in och ut för att få bättre upplösning. Dessutom kan du placera hjälplinjer, både horisontella och vertikala med pixelnoggrannhet. Gå då via menyn Bild och därefter Hjälplinje. I t.ex. "Ny guide..." kan du skriva in exakt var linjen ska visas. Med hjälp av dessa linjer kan du sätta start och slutpunkten för din linje väldigt exakt, eftersom markören fastnar där (liksom sugs in mot hjälplinjen när markören kommer tillräckligt nära). Det går att flytta en hjälplinje visuellt med hjälp av musen och flyttningsverktyget.

 

När du drar ditt streck kan du ha nytta av följande: Välj först ritverktyg, penna eller pensel, du bör nog välja pennan (kortkommando: N), och därefter linjetjocklek, som kan vara allt från 1 pixel upp till 19 pixlar, dock endast udda värden för symmetrins skull. Placera muspekaren på din önskade startposition, klicka och släpp. Tryck nu ned skifttangenten och flytta muspekaren till slutpositionen och klicka igen. En rät linje ritas mellan de två punkterna. Skulle du inte ha släppt upp mustangenten vid startpositionen skulle du ha fått en (nästan garanterat) krokig linje som avbild av hur du rört muspekaren. Vill du ha räta vinklar, tryck dessutom ned ctrl-tangenten. Egentligen är det inte bara räta vinklar utan varje hel multipel av 15 grader som kan väljas.

 

Ett alternativ till ovanstående kunde vara att använda slingverktyget eftersom du med flyttningsverktyget också kan hantera slingor. Jag går dock inte in på detta här.

 

Trots att ovanstående är rätt ordflödigt beskriver det, som du nog förstår, endast en liten del av vad man kan göra med detta fantastiska program.

Link to comment
Share on other sites

kape -jag läste med stort nöje din utförliga förklaring och tyckte den var mycket bra.:thumbsup:

Poäng för detta.

 

Själv bukar jag mest Adobe Photoshop men mycket i detta är i princip lika, men det händer att jag använder Gimp också.

Mvh

Link to comment
Share on other sites

kape -jag läste med stort nöje din utförliga förklaring och tyckte den var mycket bra.:thumbsup:

Poäng för detta.

 

Själv bukar jag mest Adobe Photoshop men mycket i detta är i princip lika, men det händer att jag använder Gimp också.

Mvh

 

Hej

Själv har jag inte mycken erfarenhet av Adobe Photoshop, utan har satsat helt på GIMP, som jag tycker är ett underbart program. Och ändå blir jag aldrig fullärd, ständigt hittar jag nya möjligheter där.

 

Kom just på att du förstås inte ska rita ditt eget linjalstreck, förutsatt att du inte har något särskilt skäl för detta. Nej, du ska förstås använda originallinjalen och göra ett snitt av denna. Så i stället för att skapa ett nytt lager, så som jag beskrev ovan, lägger du en markering över den befintliga linjalen, just så stor som du vill ha den, d.v.s. från 0 cm till 3 cm. Om linjalen ligger helt horisontellt, är detta ganska enkelt via det rektangulära markeringsverktyget (kortkommando: R), om inte så finns det andra markeringsverktyg för friare former. Du lägger markeringen genom att ange ändpunkterna för diagonalen, och kan sedan anpassa storleken genom att med muspekaren ta tag i hörn, kort- eller långsidor och flytta dessa. Kombinerat med zoomfunktionen kan du komma ned till en noggrannhet på pixelnivå.

 

När väl markeringen är klar, kopierar du bildinnehållet till klippbordet (kortkommando: ctrl+C) och skapar ett nytt flytande lager av innehållet med kommandot ctrl+V, på vanligt sätt. Du hittar detta flytande lager i lagerdialogrutan, som du öppnar via ctrl+L, om det inte redan är gjort. Så länge du har ett flytande lager, är alla andra lager spärrade, och det enda som går att göra, är att flytta det flytande lagret till önskad position. Väl där är den normala åtgärden att förankra det, vilket innebär att man låter det smälta samman med det ursprungliga lagret. Men man kan också låta det bli ett helt nytt och självständigt lager (kortkommando: skift+ctrl+N), och vips är vi vid ungefär samma position som jag beskrev i mitt tidigare inlägg, fast nu med en "originallinjal". Den fortsatta hanteringen med förflyttning och rotation blir densamma som jag beskrev då. En skillnad är att det här lagret inte har en genomskinlig bakgrund, vilket förstås också går att fixa i GIMP. Men det går jag inte in på här.

Hälsningar Kaj

Link to comment
Share on other sites

Hej

Själv har jag inte mycken erfarenhet av Adobe Photoshop, utan har satsat helt på GIMP, som jag tycker är ett underbart program. Och ändå blir jag aldrig fullärd, ständigt hittar jag nya möjligheter där.

 

Kom just på att du förstås inte ska rita ditt eget linjalstreck, förutsatt att du inte har något särskilt skäl för detta. Nej, du ska förstås använda originallinjalen och göra ett snitt av denna. Så i stället för att skapa ett nytt lager, så som jag beskrev ovan, lägger du en markering över den befintliga linjalen, just så stor som du vill ha den, d.v.s. från 0 cm till 3 cm. Om linjalen ligger helt horisontellt, är detta ganska enkelt via det rektangulära markeringsverktyget (kortkommando: R), om inte så finns det andra markeringsverktyg för friare former. Du lägger markeringen genom att ange ändpunkterna för diagonalen, och kan sedan anpassa storleken genom att med muspekaren ta tag i hörn, kort- eller långsidor och flytta dessa. Kombinerat med zoomfunktionen kan du komma ned till en noggrannhet på pixelnivå.

 

När väl markeringen är klar, kopierar du bildinnehållet till klippbordet (kortkommando: ctrl+C) och skapar ett nytt flytande lager av innehållet med kommandot ctrl+V, på vanligt sätt. Du hittar detta flytande lager i lagerdialogrutan, som du öppnar via ctrl+L, om det inte redan är gjort. Så länge du har ett flytande lager, är alla andra lager spärrade, och det enda som går att göra, är att flytta det flytande lagret till önskad position. Väl där är den normala åtgärden att förankra det, vilket innebär att man låter det smälta samman med det ursprungliga lagret. Men man kan också låta det bli ett helt nytt och självständigt lager (kortkommando: skift+ctrl+N), och vips är vi vid ungefär samma position som jag beskrev i mitt tidigare inlägg, fast nu med en "originallinjal". Den fortsatta hanteringen med förflyttning och rotation blir densamma som jag beskrev då. En skillnad är att det här lagret inte har en genomskinlig bakgrund, vilket förstås också går att fixa i GIMP. Men det går jag inte in på här.

Hälsningar Kaj

 

Tack Kaj så himla mycket! Din beskrivning är fantastisk! Så himla bra att det finns snälla människor som du som svarar på frågor för oss nybörjare och så himla utförligt oxå! Det var jättelätt att följa din beskrivning!

Tusen tack!!!!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...