Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
ytterhogdal

Segt Windows

Rekommendera Poster

ytterhogdal

Någon som vill titta på denna loggfil, min dator fungerar väldigt konstigt.

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:36:14, on 2012-10-14

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v9.00 (9.00.8112.16450)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\System32\mobsync.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerPlugin_11_4_402_287.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.blocket.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.google.se/ig/dell?hl=sv&client=dell-row&channel=se&ibd=2080628

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\ProgramData\Real\RealPlayer\BrowserRecordPlugin\IE\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll (file missing)

O2 - BHO: Browser Address Error Redirector - {CA6319C0-31B7-401E-A518-A07C3DB8F777} - C:\Program Files\Dell\BAE\BAE.dll

O2 - BHO: TBHelper Class - {E46A2169-E328-471A-9788-F2B52BB9C681} - C:\Program Files\Telia\Sms och mms i datorn Desktop\miebho.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - (no file)

O3 - Toolbar: eSms Verktygsfält - {6B49F76B-190A-4FC6-83EA-BAAD234BAFF8} - C:\Program Files\Telia\Sms och mms i datorn Desktop\mie.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\DellTPad\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OEM13Mon.exe] C:\Windows\OEM13Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [broadcom Wireless Manager UI] C:\Windows\system32\WLTRAY.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DellSupportCenter] "C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtcmd.exe" /P DellSupportCenter

O4 - HKLM\..\Run: [dscactivate] "C:\Program Files\Dell Support Center\gs_agent\custom\dsca.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ECenter] C:\Dell\E-Center\EULALauncher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program Files\Net iD\iid.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\sprtcmd.exe" /P TeliaDA

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APSDaemon] "C:\Program Files\Common Files\Apple\Apple Application Support\APSDaemon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\Update\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [sms och mms i datorn Desktop] "C:\Program Files\Telia\Sms och mms i datorn Desktop\mw.exe" /AutoStart

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] "C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe" /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program Files\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DELL Webcam Manager] "C:\Program Files\Dell\Dell Webcam Manager\DellWMgr.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [b2C_AGENT] C:\ProgramData\LGMOBILEAX\B2C_Client\B2CNotiAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CollaborationHost] C:\Windows\system32\p2phost.exe -s

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iSUSPM] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\ISUSPM.exe" -scheduler

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spotify Web Helper] "C:\Users\L\AppData\Roaming\Spotify\Data\SpotifyWebHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program Files\BlazeVideo\Blaze HDTV Player Deluxe 4.0\MediaDetector.exe"

O4 - Startup: OpenOffice.org 3.2.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Telia AutoStore.lnk = C:\Program Files\Telia\Autostore\AutoStore.exe

O8 - Extra context menu item: Skicka som mms... - C:\Program Files\Telia\Sms och mms i datorn Desktop\sendmms.htm

O8 - Extra context menu item: Skicka som sms... - C:\Program Files\Telia\Sms och mms i datorn Desktop\sendsms.htm

O11 - Options group: [ACCELERATED_GRAPHICS] Accelerated graphics

O13 - Gopher Prefix:

O16 - DPF: {682C59F5-478C-4421-9070-AD170D143B77} (Launcher Class) - http://www.dell.com/support/troubleshooting/Content/Ode/pcd86.cab

O20 - AppInit_DLLs: AVGRSSTX.DLL,C:\PROGRA~1\GOOGLE\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: GoToAssist - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\615\G2AWinLogon.dll

O23 - Service: Adobe Flash Player Update Service (AdobeFlashPlayerUpdateSvc) - Adobe Systems Incorporated - C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashPlayerUpdateService.exe

O23 - Service: Andrea RT Filters Service (AERTFilters) - Andrea Electronics Corporation - C:\Windows\system32\AERTSrv.exe

O23 - Service: Telia Autostore (AutostoreTelia) - Storegate AB - C:\Program Files\Telia\Autostore\AutoStoreSvc.exe

O23 - Service: dldoCATSCustConnectService - Unknown owner - C:\Windows\system32\spool\DRIVERS\W32X86\3\\dldoserv.exe

O23 - Service: dldo_device - - C:\Windows\system32\dldocoms.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: GoToAssist - Citrix Online, a division of Citrix Systems, Inc. - C:\Program Files\Citrix\GoToAssist\615\g2aservice.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c9a5f2bb4dcaa0) (gupdate1c9a5f2bb4dcaa0) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (dellsupportcenter) (sprtsvc_dellsupportcenter) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Dell Support Center\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (teliada) (sprtsvc_teliada) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\sprtsvc.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe

O23 - Service: SupportSoft Repair Service (teliada) (tgsrvc_teliada) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistenten\bin\tgsrvc.exe

O23 - Service: Dell Wireless WLAN Tray Service (wltrysvc) - Unknown owner - C:\Windows\System32\WLTRYSVC.EXE

 

--

End of file - 9200 bytes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Ser inget anmärkningsvärt i din logg. Telia Säker Surf (F-secure) är rätt tung så om datorn är svag kan den ha svårt att orka med det programmet. Där finns väl några program som startas automatiskt i onödan, om det är ont om RAM-minne i datorn.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...