Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skall skattebetalarna kräva Linux?


Per Nilsson

Recommended Posts

Per Nilsson

Jag tänkte med detta inlägg göra ett försök att få igång en diskussion om huruvida vi skattebetalare skall kräva att stat, kommun och landsting använder Linux som OS på sina datorer, istället för NT, om detta är möjligt.

 

Jag vill framhålla att jag inte förespråkar det ena OS'et över det andra, utan anser att man bör använda det OS'et som funkar bäst för den verksamheten de används i.

 

Med tanke på att Linux utvecklats så dramatiskt de senaste åren till att bli ett mycket kompetent OS, och med en ökande tillgång på bra applikationer till Linux, så undrar jag om man inte kunde sänka bl.a. datakostnaderna i den offentliga förvaltningen genom att använda Linux.

På detta sätt skulle man kanske kunna frigöra ekonomiska resurser för att t.ex. ge anställda inom sjukvården anständiga löner.

 

Någon som har några synpunkter eller kommentarer?

Link to comment
Share on other sites

Per Nilsson

Jag håller med om att initialt kommer det att medföra en merkostnad att införa Linux, men på längre sikt, så skulle det kanske kunna medföra ekonomiska besparingar.

Vanligtvis görs ett plattformsbyte under en längre tidsperiod, varför man borde kunna hantera investeringen inom rimliga ekonomiska gränser.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Klas Karlsson

På vilket sätt skulle datakostnaderna sänkas???

Den största kostnaden består ju i att underhålla ett system, och då är frågan vilket av systemen som är lättast at underhålla, har bra existerande drivrutiner, lätt använda program så att de anställda inte behöver dyra kurser m.m.

Link to comment
Share on other sites

Patrich Björklund

Man skulle kunna göra ett småskaligt projekt i någon mindre kommun. Hur utfallet blir kan visa för och emot...Att administrera linux som server skulle visa sig hur krävande det är. Första steget skulle då helt klart stå ENBART på server sidan. Att utbilda någon/några linuxtekniker etc. Hela konceptet. Men...vem skulle sponsra det? Hmmm...

Link to comment
Share on other sites

Krister Berg

Istället för NT...

På serversidan kör flertalet kommuner med Novell som NOS, NDS som katalogtjänst samt slutligen (pricken över I:t) Z.E.N.works, detta är i dag det vinnande konceptet när det gäller drift och administration.

 

Byta till Linux på serversidan...

NDS för Linux finns tillgänglig inom kort, Novell har den under test, den kommer att bli väldigt intressant.

 

Linux på skrivbordet...

Novell har sagt att de skall komma med en NetWare klient till Linux inom ett år.

 

 

 

Så frågan är inte om man skall lämna NT för Linux i serverrummet, där står det ofta Novell och även redan Linux ;-) När det gäller skrivbordet så är det ofta Windows 3.x / Windows95/98 / NT 4.0, det är där det finns pengar att spara, men inte bara på licenser utan även på administrationen av klienterna, den besparingen görs med Z.E.N.woks.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Rikard Ståhl

Jag tar mig friheten att kontra - NT4TS eller Windows 2000 ASE samt Citrix MetaFrame.

Det tror jag kan bli något...

 

Rikard

 

Link to comment
Share on other sites

Rikard Ståhl

Nja, kanske inte riktigt.

Jag har själv kört win2k i snart ett halvår och har - låt mig tänka efter noga -, jo faktiskt, bara positiva erfarenheter av det.

Jag har kört eh hel del tredjepartsprodukter och, personligen, finner dem fungerandes bättre i Win2k än i 98 och NT4.

 

Rikard

Link to comment
Share on other sites

Vad ska man ha en katalogtjänst till?

 

Det är inga problem att köra enbart NT4 eller Linux på serversidan.

Det behövs inget seperat program för hantera inloggning, fildelning och skrivare.

 

Link to comment
Share on other sites

Krister Berg

Hm! (Antingen provokation eller "inte förstå" från din sida ;-)

 

Hur många användare vill du administrera utan katalogtjänst???

 

Utan NDS så skulle vi på min arbetsplats behövt anställa ett par hundra personer till bara för att administrera konton, filrättigheter, applikationer, skrivare....

 

Nä, som sagt var, antingen provokation från din sida för att få igång en debatt eller så har du aldrig "spakat" ett stort nät...

 

 

PS. NDS är inget "separat program", det är en integrerad "tjänst/funktion". DS.

Link to comment
Share on other sites

>>administrera konton, filrättigheter, applikationer, skrivare....

 

Sköter man väldigt enkelt i bl.a. NT. Det finns flera företag som enbart använder NT för detta ändamål och de använder inte flera hundra personer för detta. Planering är nyckeln. Visserligen får man bättre överblick med NDS, men det är inte nödvändigt.

 

Så sant, mitt inlägg var en vänligt sinnad provokation.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Rikard Ståhl

Nja, inte direkt. Jag har nyligen installerat en Win2k AS (advanced server). Den rullade igång utan några problem. Koppling till Novell fungerade utan någon direkt konigurering m.m.

 

På min bärbara kör jag Win2k Proffesional. fungerar alldeles utmärkt med tredjeparts-produkter.

Så diskussionen om Win2k kommer att vara inkompatiblet med allt som inte kommer från MS kan vi nog lägga ner.

 

Rikard

Link to comment
Share on other sites

Den offentliga sektorn består ju av många olika delar, med olika behov och man kan säkert inte gå lika snabbt fram överallt. Något "idiotstopp" för Windows, Novell eller MacOS tror jag inte vore så lyckat.

 

Skolorna tror jag skulle kunna använda Linux till stor del. Delvis görs det redan. Dessutom skulle det ge eleverna mer generellt datorkunnande. I dag känns det lite mycket som produktutbildning på Microsofts produkter.

 

Man skulle också kunna kräva en del saker vid upphandling, nämligen att burkarna klarar Linux och att programvaror finns i Linuxversion. På så sätt skaffar man sig handlingsfrihet.

 

Om man betalar nyutveckling av program med skattemedel verkar det inte långsökt att kräva att programmen ska bli open-source också. Stämmer rätt bra med offentlighetsprincipen.

 

Det verkar också rimligt att om man t ex räknar ut min skatt med ett datorprogram (och det gör man ju) så bör jag också ha rätt att läsa källkoden så att jag kan kontrollera att programmet följer lagar och förordningar.

 

Skattefinansierad datalogiforskning bör ju också leda fram till en del program och dessa bör givet vis vara open-source.

 

Ett argument i sammanhanget är också att Linux ofta kräver ganska lite av hårdvaran och att det som regel går länge och bra utan ingripande från någon tekniker. Här finns sannolikt mer pengar att spara än på programlicenssidan.

 

Vad gäller utbildningskostnaderna så tror jag men gärna blandar ihop äpplen och bananer.

 

Att gå över till att ANVÄNDA Linux är inte svårare än att gå över från Win3.x till Win9x. Man klickar på ikoner (som någon har lagt på skrivbordet eller i en meny) och kör programmen.

 

Att lära sig installera och konfigurera är lite knepigare, men har man kompetent NT eller Novellfolk, med lite självbevarelsedrift, så bör de kunna lära om om de får rimlig tid på sig. De flesta håller säkert redan nu på med lite Linux bredvid, hemma eller på jobbet, även om inte chefer och politiker vet om det alla gånger.

 

Säkert finns det skattemedel att tjäna på att göra politiker och högre tjänstemän i den offentliga sektorn medvetna om Linux möjligheter.

 

Urban

Link to comment
Share on other sites

Även om det (mot min förmodan) skulle vara så att

vinsten i inbesparade licenskostnader skulle ätas upp helt av ökande kostnader för utbildning och support vore en övergång till Linux en vinst för landet.

 

Licenspengarna går ut ur landet medan det man betalar till utbildare och supportpersonal beskattas och spenderas inom landet.

 

Kostnaderna för utbildning ska dessutom ses som en investering i ökad konkurrenskraft, till en början för individen, men om många individer höjer sin kompetens bidrar detta till att höja hela landets konkurrenskraft.

 

Man kan också vänta sig att en linuxsatsning inom den offentliga sektorn, främst om den sker i skolväsendet, också kommer näringslivet till del på många olika sätt.

 

Återstår att fundera på:

- Vilka partier är lättast att påverka i den här frågan?

- Vilka kan tänkas vara motståndare till idnen?

- Vilka andra påtryckargrupper kan tänkas vara intresserade?

- Behöver vi skapa någon form av organisation för det här?

 

Urban

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...