Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Sosso

Väldigt seg dator!

Rekommendera Poster

Hejsan...

 

Har fått hjälp av er tidigare... och behöver nu hjälp igen...

 

Det är datorn i denna tråd det handlar om nu: Klicka här för att komma till den tråden!

 

Efter den hjälpen, blev datorn väldigt snabb igen... Samma med kompisens dator som var seg (finns en annan tråd om det)

 

Nu är det så att Sambons dator funderar vääldigt mycket, ibland mer ibland mindre.

Det är Win XP på den och jag har i skrivande stund bara kört dds, men ska köra antimalware programmet åxå. Samt bifoga det när det är klart. Kan inte göra så många saker samtidigt nämligen.

 

Jag hoppas att ni har lust att ta er an detta...

//Sofia.

 

DDS loggen

[log].

DDS (Ver_2011-08-26.01) - NTFSx86

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_26

Run by Langen at 11:22:57 on 2011-10-22

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1022.248 [GMT 2:00]

.

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program\D-Link\DWA-140 revB\ANIWConnService.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Microsoft LifeCam\MSCamS32.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\WINDOWS\vsnpstd.exe

C:\WINDOWS\vVX6000.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

C:\Program\D-Link\DWA-140 revB\AirNCFG.exe

C:\Program\D-Link\DWA-140 revB\WZCSLDR2.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Documents and Settings\Langen\Mina dokument\Hämtade filer\dds(1).scr

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.blocket.se/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&src={referrer:source?}

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.2.4204.1700\swg.dll

BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\program\google\google toolbar\component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

TB: {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - No File

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [MessengerPlus3] "c:\program\messengerplus! 3\MsgPlus.exe" /WinStart

uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\MsnMsgr.Exe" /background

uRun: [NCLaunch] c:\windows\NCLAUNCH.EXe

uRun: [swg] c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program\delade filer\ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [OM2_Monitor] "c:\program\olympus\olympus master 2\MMonitor.exe" -NoStart

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [soundMAXPnP] c:\program\analog devices\soundmax\SMax4PNP.exe

mRun: [snpstd] c:\windows\vsnpstd.exe

mRun: [VX6000] c:\windows\vVX6000.exe

mRun: [LifeCam] "c:\program\microsoft lifecam\LifeExp.exe"

mRun: [QuickTime Task] "d:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [OM2_Monitor] "c:\program\olympus\olympus master 2\FirstStart.exe" /OM

mRun: [avast5] c:\program\alwils~1\avast5\avastUI.exe /nogui

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [WinampAgent] c:\program\winamp\winampa.exe

mRun: [D-Link D-Link Wireless N DWA-140] c:\program\d-link\dwa-140 revb\AirNCFG.exe

mRun: [WZCSLDR2] c:\program\d-link\dwa-140 revb\WZCSLDR2.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\mcafee~1.lnk - c:\program\mcafee security scan\2.0.181\SSScheduler.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\micros~1.lnk - d:\program\office\office10\OSA.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\philip~1.lnk - c:\program\philips\sa28xx device manager\main.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - d:\program\office\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - c:\program\icqlite\ICQLite.exe

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {0E8D0700-75DF-11D3-8B4A-0008C7450C4A} - hxxp://downloadcenter.samsung.com/content/common/cab/DjVuControlLite_EN.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} - hxxp://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc3.cab

DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1153245389062

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} - hxxp://by123fd.bay123.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx

DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

TCP: DhcpNameServer = 192.168.0.1

TCP: Interfaces\{A77158A2-A5EE-4767-8B23-C3F80D83BCBA} : DhcpNameServer = 192.168.0.1

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - c:\documents and settings\langen\application data\mozilla\firefox\profiles\5juqdjnu.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.blocket.se/

FF - plugin: c:\program\adobe\reader 9.0\reader\air\nppdf32.dll

FF - plugin: c:\program\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin2.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin3.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin4.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin5.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin6.dll

FF - plugin: d:\program\quicktime\plugins\npqtplugin7.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 aswSnx;aswSnx;c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2011-6-21 442200]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-3-25 320856]

R2 ANPD;ANPD Service;c:\windows\system32\ANPD.SYS [2011-3-18 29411]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-3-25 20568]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-3-25 44768]

R2 D-Link Wireless N DWA-140_WPS;D-Link Wireless N DWA-140_WPS Service;c:\program\d-link\dwa-140 revb\ANIWConnService.exe [2011-3-18 53248]

R3 VX6000;Microsoft LifeCam VX-6000;c:\windows\system32\drivers\VX6000Xp.sys [2008-4-16 2383256]

S2 D-Link Wireless N DWA-140;D-Link Wireless N DWA-140 Service;c:\program\d-link\dwa-140 revb\ANIWZCSdS.exe [2011-3-18 126976]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program\mcafee security scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-1-15 227232]

S3 rt2870;D-Link dnetr28u USB Extensible Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\Drt2870.sys [2011-3-18 829152]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-10-11 18:44:02 -------- d-----w- c:\program\Philips

2011-09-29 18:17:25 1409 ----a-w- c:\windows\QTFont.for

.

==================== Find3M ====================

.

2011-09-26 09:41:40 612352 ----a-w- c:\windows\system32\uiautomationcore.dll

2011-09-26 09:41:40 20480 ----a-w- c:\windows\system32\oleaccrc.dll

2011-09-26 09:41:20 220160 ----a-w- c:\windows\system32\oleacc.dll

2011-09-09 09:12:07 602112 ----a-w- c:\windows\system32\crypt32.dll

2011-09-06 20:45:29 41184 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-09-06 20:38:05 442200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys

2011-09-06 14:09:57 1858944 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-08-22 23:40:15 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-08-22 23:40:14 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-08-22 23:40:14 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-08-22 11:58:29 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-08-17 13:49:54 138496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys

2011-07-27 13:32:22 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

.

============= FINISH: 11:29:32,59 ===============

[/log]

 

Attachfilen

[log].

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2011-08-26.01)

.

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2006-07-18 14:08:47

System Uptime: 2011-10-21 17:08:20 (18 hours ago)

.

Motherboard: Intel Corporation | | D865PERL

Processor: Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz | J2E1 | 2992/200mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 78 GiB total, 43,863 GiB free.

D: is FIXED (NTFS) - 75 GiB total, 8,288 GiB free.

E: is FIXED (NTFS) - 71 GiB total, 19,466 GiB free.

F: is CDROM ()

G: is Removable

H: is Removable

I: is Removable

K: is CDROM ()

L: is Removable

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

No restore point in system.

.

==== Installed Programs ======================

.

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Reader 9.4.6 - Svenska

Adobe Shockwave Player

Anki och Pytte

Apple Software Update

µTorrent

avast! Free Antivirus

AXIS Media Control Embedded

BankID säkerhetsprogram 4.10.4

Bluesoleil2.6.0.8 Release 070517

Color LaserJet 2600n

Compatibility Pack for the 2007 Office system

D-Link DWA-140

DC++ 0.705

DVD Shrink 3.2

Epoq Kitchen Planner 4.0

Google Toolbar for Internet Explorer

HijackThis 2.0.2

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)

ICQ 5.1

IKEA Home Planner

Java Auto Updater

Java 6 Update 26

Junk Mail filter update

Mahjongg Artifacts

Malwarebytes' Anti-Malware version 1.51.0.1200

McAfee Security Scan Plus

Messenger Plus! 3

Messenger Plus! Live

Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5

Microsoft LifeCam

Microsoft National Language Support Downlevel APIs

Microsoft Office XP Media Content

Microsoft Office XP Professional med FrontPage

Microsoft Publisher 2002

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Mozilla Firefox 7.0.1 (x86 sv-SE)

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK

MSXML 6.0 Parser (KB925673)

Nero 7 Demo

neroxml

Nokia Connectivity Cable Driver

OGA Notifier 1.7.0105.35.0

OLYMPUS Master 2

OLYMPUS muvee theaterPack

PeerGuardian 2.0

QuickTime

SA28xx Device Manager

Security Update for CAPICOM (KB931906)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Segoe UI

Snabbkorrigering för Windows Internet Explorer 7 (KB947864)

Snabbkorrigering för Windows Media Player 11 (KB939683)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2158563)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2443685)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2570791)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB970653-v3)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB976098-v2)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB979306)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB981793)

Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows (KB2564958)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB928090)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB929969)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB931768)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB933566)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB937143)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB938127)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB939653)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB942615)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB944533)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB950759)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB953838)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB956390)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB963027)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB969897)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB972260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB974455)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2416400)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2482017)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2497640)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2510531)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2530548)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2559049)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2586448)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971961)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB974455)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976325)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB978207)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB981332)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB982381)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB2378111)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB911564)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB954155)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB968816)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB973540)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB975558)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB978695)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 10 (KB917734)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB936782)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB954154)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 6.4 (KB925398)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 8 (KB917734)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 9 (KB911565)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 9 (KB917734)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2079403)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2115168)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2121546)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2160329)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2229593)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2259922)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2279986)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2286198)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296011)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296199)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2347290)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2360937)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2387149)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2393802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2412687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2419632)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2423089)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2436673)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2440591)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2443105)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2476687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2478960)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2478971)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2479628)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2479943)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2481109)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2483185)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2485376)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2485663)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2503658)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2506212)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2506223)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2507618)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2507938)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2508272)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2508429)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2509553)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2511455)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2524375)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2535512)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2536276-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2536276)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2544893)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2555917)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2562937)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2566454)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2567053)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2567680)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2570222)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2570947)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2592799)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB913433)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923689)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950760)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951698)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB953839)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954211)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954459)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956391)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956744)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956841)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956844)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957095)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960859)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961371)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969059)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969947)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970430)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971468)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971486)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971557)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971633)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971657)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971961)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB972270)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973346)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973354)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973507)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973525)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973904)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974112)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974318)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974392)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974571)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975025)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975467)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975560)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975562)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975713)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977165)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977816)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977914)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978037)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978251)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978262)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978338)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978542)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978601)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978706)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979309)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979482)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979559)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979683)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980195)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980218)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980232)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980436)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981322)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981852)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981957)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981997)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982132)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982214)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982665)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982802)

SoundMAX

Spotify

StartVADIS

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB976749)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB975364)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976662)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976749)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB980182)

Uppdatering för Windows XP (KB2141007)

Uppdatering för Windows XP (KB2345886)

Uppdatering för Windows XP (KB2467659)

Uppdatering för Windows XP (KB2541763)

Uppdatering för Windows XP (KB2607712)

Uppdatering för Windows XP (KB2616676)

Uppdatering för Windows XP (KB951072-v2)

Uppdatering för Windows XP (KB951978)

Uppdatering för Windows XP (KB955759)

Uppdatering för Windows XP (KB955839)

Uppdatering för Windows XP (KB961503)

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

Uppdatering för Windows XP (KB968389)

Uppdatering för Windows XP (KB971029)

Uppdatering för Windows XP (KB971737)

Uppdatering för Windows XP (KB973687)

Uppdatering för Windows XP (KB973815)

VADIS Application

VADIS Config

VADIS User Guide

WebFldrs XP

Viktig uppdatering för Windows Media Player 11 (KB959772)

Winamp

Winamp Detector Plug-in

Windows Communication Foundation Language Pack - SVE

Windows Genuine Advantage Notifications (KB905474)

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

Windows Internet Explorer 7

Windows Internet Explorer 8

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Mail

Windows Live Messenger

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Upload Tool

Windows Media Format 11 runtime

Windows Media Player 11

Windows Presentation Foundation

Windows Presentation Foundation Language Pack (SVE)

Windows Workflow Foundation SV Language Pack

Windows XP Service Pack 3

WinRAR

VLC media player 1.1.9

XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

XML Paper Specification Shared Components Pack 1.0

.

==== End Of File ===========================[/log]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Samma dator? Hur många timmar tog det att fixa den förra gången?

 

Funderat på att helt enkelt skriva Format C: och installera om Windows istället? kan gå snabbare och vara enklare...

 

Samt som jag skrivit tidigare trådar: Uteslut att det är hårddisken som håller på att krascha.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Samma dator? Hur många timmar tog det att fixa den förra gången?

 

Funderat på att helt enkelt skriva Format C: och installera om Windows istället? kan gå snabbare och vara enklare...

 

Samt som jag skrivit tidigare trådar: Uteslut att det är hårddisken som håller på att krascha.

 

Jo, samma dator... hade tänkt undvika ominstallation av windows... dels för att jag inte vet vart installations cd:n är och för allt han nu ska spara... om de e nåt som ska sparas...

 

Det tog inte särskilt länge att fixa den sist, "aktiva" timmar eller vad jag ska säga.

Det som tar tid... är ju att vänta på svar....

 

men då kan jag ju fråga, fixar denna datorn win vista???

 

Pentium® 4 CPU 3.00 ghz (sen står det 2,99 ghz efter).

1 gb ram C: ligger för närvarande på 78,1 gb (tror han har 2 hårddiskar varav den ena är partitionerad...)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Något skadligt ser jag inte till.

 

Hur gjordes installationen av Messenger Plus! 3? Se http://www.systemlookup.com/Startup/6027-MsgPlus_exe.html

Jag vet inte men samma sak kanske gäller Messenger Plus! Live.

 

Avinstallera McAfee Security Scan Plus för det verkar onödigt att ha det.

 

Brukar följande program användas ofta?

uRun: [OM2_Monitor] "c:\program\olympus\olympus master 2\MMonitor.exe" -NoStart

mRun: [LifeCam] "c:\program\microsoft lifecam\LifeExp.exe"

mRun: [QuickTime Task] "d:\program\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

mRun: [NeroFilterCheck] c:\windows\system32\NeroCheck.exe

mRun: [OM2_Monitor] "c:\program\olympus\olympus master 2\FirstStart.exe" /OM

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [WinampAgent] c:\program\winamp\winampa.exe

 

Om inte så avbocka motsvarande rad i:

Start - Kör - msconfig - Autostart

 

Det har kommit ut en nyare version av Avast och den är ju säkrare, men det finns en viss risk för att den belastar datorn mer.

 

Kolla upp att det inte är gamla programversioner med säkerhetshål i datorn genom att låta Secunias Software Inspector kolla upp datorn.

 

Vista kräver mer av datorn än XP, så om datorn är seg med XP blir den segare med Vista.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Återkommer lite senare...

 

men jag satte ju igång en fullständig skanning med mbam..

klisrar in loggen..

 

som synes en infekterad fil....

 

[log]Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.2.1300

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 7998

 

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

 

2011-10-22 20:52:15

mbam-log-2011-10-22 (20-52-04).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|D:\|E:\|)

Antal skannade objekt: 406172

Förfluten tid: 4 timme(ar), 36 minut(er), 13 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 1

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade filer:

d:\Langen\installfiler\nero 7 premium reloaded 7.10.1.0 & keygen\nero7.xx_keygen-embrace.exe (RiskWare.Tool.CK) -> No action taken.

[/log]

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Hej,

fullfölj Malwarebytes instruktioner.

Du/ni använder alltså en piratkopia av Nero?

Efter Malwarebyteskörningen bör du avinstallera Nero.

Att hämta program från okända utgivare medför alltid risker för din dator.

Mvh

Mats H

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Japp... d gör vi... ibland...

 

men, har du nåt annat tips på snabbt, enkelt å bra brännarprogram??

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Innnan jag hann avsluta MBAM (tänkte göra det några timmar efter den var klar) så har datorn stängt av sej!

 

Ett meddelande direkt på startskärmen stod det att det blev övehettad (ingen aning om den varit det förut.. men jag tror jag vet att den kan ha stängt av sej)

 

Såg genast till att fläktarna fick sej en "rengöring".. (stationär dator) och där var det ju minsann damm!

 

Hursomhelst, så tog jag bort alla hot i MBAM, avinstallerade Nero och jag tror nåt annat program åkte åxå. Bockade bort programmen från autostart som du (cecilia) rekommenderade, och även där tror jag att jag hittade något mer som inte behövde startas autom.

 

Han har testat göra lite saker som gått väldigt trögt (som att lyssna på spotify samtidigt som att spela på t.ex. spigo.se)

 

Och det gick mkt bättre/snabbare...

 

Såå, jag tror han blev nöjd... !

 

 

Sen har jag en annan liten fråga.. om min egen bärbara dator.. har länge velat rengöra den/blåsa ur dammet, men måste jag slakta halva datorn för att göra det????

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...