Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Visual c++ Form DialogResult YesNo


simkort

Recommended Posts

Programmet fungerar bra men när man öppnat dialogen så ska det stå spara inte Öppna

Tackkar på förhand

 

 

/ /En Knapp
	// En TextBox
	   // En OpenFileDialog
	 //Läggs ut med ToolBox
private: System::Void button1_Click(System::Object^ sender, System::EventArgs^ e) 
	 {		 		 
		 String^ all; 	 
 all = textBox1->Text;	
//Ja = 6, Nej = 7 Abryt = 2,
 if((MessageBox::Show(all, "Det här kommer att sparas om du öppnar en textfil.", MessageBoxButtons::YesNo, MessageBoxIcon::Question) == 
  System::Windows::Forms::DialogResult::Yes))         
{       
	 OpenFileDialog^ openFileDialog1 = gcnew OpenFileDialog;
    openFileDialog1->ShowDialog();
   String^ str = openFileDialog1->FileName;  
 FileStream^ fss = gcnew FileStream( ".txt",FileMode::Append,FileAccess::Write,FileShare::Write );
 fss->Close();
 StreamWriter^ sw = gcnew StreamWriter( str,true,Encoding::ASCII ); 
 String^ NextLine = "\r\n " + all;
 sw->Write( NextLine );
 sw->Close();
		 		 textBox1->Text = ("Texten på Textboxen blev sparad som Append på" +" "+ str); 
 } 
 else  
 { // hoppar över Nej  

{
MessageBox::Show("Nej");

      }
 } //hoppar till hit  
	 }

 

Link to comment
Share on other sites

Sätt // framför Nånstans 97 och 104

 

 

using namespace System;

 

using namespace System::ComponentModel;

using namespace System::Collections;

using namespace System::CodeDom;

using namespace System::Configuration;

using namespace System::Deployment;

using namespace System::Globalization;

using namespace System::Windows::Forms;

using namespace System::Data;

using namespace System::Drawing;

using namespace System::Text;

using namespace System::Web;

using namespace System::Net;

using namespace System::Diagnostics;

using namespace System::IO;

using namespace System::Xml;

using namespace System::Media;

using namespace System::Reflection;

using namespace System::Resources;

 

using namespace System::Threading;

 

using namespace System::Runtime;

 

using namespace System::Xml;

Link to comment
Share on other sites

Tack Cecilia !

 

Det går ju inte att bara kopiera och klistra in och köra, det gör det nästan aldrig

när det gäller den här sortens programmering. Det finns så många varianter

så det är bara en lyckträff om det funkar.

Och så är det en hel del jobb att få ihop bitarna.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
 • Create New...