Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
HansEriksson

misstankar om virus Click Potato och sshnas21.dll

Rekommendera Poster

HansEriksson

Hej

 

Varje gång jag startar datorn kommer ett RunDLL-fönster upp och det står att följande fil inte går att läsa in: C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\sshnas21.dll. Vad är det för fil? Jag hittar den inte och undrar om det eventuellt är ett virus? Det står att den angivna modulen inte går att hitta. Hur som helst vill jag inte att fönstret ska komma upp varje gång jag startar datorn.

 

Dessutom har jag förstått att jag har Clickpotato på datorn. Det gör ingen märkbar skada men jag vet att det är nån form av virus så jag vill ha bort det. Jag tog bort processen ClickPotatoLiteSA.exe för jag läste att man skulle göra det men sen skulle man göra mer som jag inte förstod.

Jag har bara Panda Cloud Antivirus Free och jag tror inte det tar bort allt. Borde jag skaffa ett annat? Jag har AVG också men de har gått ut och nu tjatar de om att jag ska börja betala. Jag tror inte att det skyddar något. Jag vill helst ha gratis skydd men kan tänka mig att betala om det inte finns något gratis som är bra.

DDS (Ver_2011-07-14.01) - NTFS_x86

Internet Explorer: 8.0.6001.19088

Run by Hans at 21:18:59 on 2011-07-18

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.2941.1106 [GMT 2:00]

.

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

AV: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {86971480-9989-6750-B122-681A86518D59}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {3DF6F564-BFB3-68DE-8B92-5368FDD6C7E4}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ================

.

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerSvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\Voddler\service\voddler.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent.exe

C:\Program Files\Video Web Camera\traybar.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Video Web Camera\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Voddler\service\VNetManager.exe

C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filtering.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\PIXELA\ImageMixer 3 SE Ver.6\Transfer Utility\CameraMonitor.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerEvent.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.57\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\Taskmgr.exe

C:\Windows\regedit.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2737658

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uDefault_Page_URL = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&s=2&o=vb32&d=0709&m=easynote_tj61

mDefault_Page_URL = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&s=2&o=vb32&d=0709&m=easynote_tj61

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

uURLSearchHooks: {f999a48b-1950-4d81-9971-79018f807b4b} - <orphaned>

dURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

mWinlogon: Userinit = c:\windows\system32\userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: ShoppingReport2: {258C9770-1713-4021-8D7E-1F184A2BD754} - c:\program files\shoppingreport2\bin\2.7.34\ShoppingReport.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - c:\programdata\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: AVG Safe Search: {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - c:\program files\avg\avg10\avgssie.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

BHO: Search Helper: {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

BHO: Panda Security Toolbar: {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - c:\program files\panda security\panda security toolbar\PandaSecurityDx.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11D4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: AVG Security Toolbar: {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

TB: AVG Security Toolbar: {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Panda Security Toolbar: {B821BF60-5C2D-41EB-92DC-3E4CCD3A22E4} - c:\program files\panda security\panda security toolbar\PandaSecurityDx.dll

TB: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

EB: ShopperReports: {BDEA95CF-F0E6-41E0-BD3D-B00F39A4E939} - c:\program files\shoppingreport2\bin\2.7.34\ShoppingReport.dll

uRun: [smpcSys] c:\program files\packard bell\setupmypc\SmpSys.exe

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [Google Update] "c:\users\hans\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [RocketDock] "c:\program files\rocketdock\RocketDock.exe"

uRun: [Canaveral] rundll32.exe c:\users\hans\appdata\local\temp\sshnas21.dll,BackupReadW

uRun: [spybotSD TeaTimer] c:\program files\spybot - search & destroy\TeaTimer.exe

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [Windows Defender] c:\program files\windows defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup

mRun: [cAudioFilterAgent] c:\program files\conexant\caudiofilteragent\cAudioFilterAgent.exe

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Camera Assistant Software] "c:\program files\video web camera\traybar.exe"

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [LManager] c:\program files\launch manager\LManager.exe

mRun: [backupManagerTray] "c:\program files\newtech infosystems\packard bell mybackup\BackupManagerTray.exe" -k

mRun: [RemoteControl8] "c:\program files\cyberlink\powerdvd8\PDVD8Serv.exe"

mRun: [PDVD8LanguageShortcut] "c:\program files\cyberlink\powerdvd8\language\Language.exe"

mRun: [Acer ePower Management] c:\program files\packard bell\packard bell power management\ePowerTray.exe

mRun: [PSUNMain] "c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

mRun: [VoddlerNet Manager] c:\program files\voddler\service\VNetManager.exe

mRun: [AVG_TRAY] c:\program files\avg\avg10\avgtray.exe

mRun: [Panda Security URL Filtering] "c:\programdata\panda security url filtering\Panda_URL_Filtering.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

mRun: [ClickPotatoLiteSA] "c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\ClickPotatoLiteSA.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\imagem~1.lnk - c:\program files\pixela\imagemixer 3 se ver.6\transfer utility\CameraMonitor.exe

mPolicies-Explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = dword:0

mPolicies-System: EnableUIADesktopToggle = dword:0

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program files\microsoft office\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}

IE: {B58926D6-CFB0-45d2-9C28-4B5A0F0368AE} - {7A3D6D17-9DD5-4C60-8076-D1784DABAF8C} - c:\program files\clickpotatolite\bin\10.0.668.0\ClickPotatoLiteSABHO.dll

IE: {DB38E21A-0133-419d-92AD-ECDFD5244D6D} - {3E2DFD6A-4E20-4d4c-AA8B-E1F9DBEF3C80} - c:\program files\shoppingreport2\bin\2.7.34\ShoppingReport.dll

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

IE: {EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} - {714E0876-FCEE-49ce-A429-B9AD8AEFCB56} - c:\program files\shoppingreport2\bin\2.7.34\ShoppingReport.dll

DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} - hxxp://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab

DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://download.microsoft.com/download/C/0/C/C0CBBA88-A6F2-48D9-9B0E-1719D1177202/LegitCheckControl.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0026-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_26-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

TCP: NameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{21D99C16-8334-438C-A51B-8F7490DE209F} : DHCPNameServer = 192.168.1.1

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg10\avgpp.dll

LSA: Security Packages = kerberos msv1_0 schannel wdigest tspkg

mASetup: {44BBA840-CC51-11CF-AAFA-00AA00B6015C} - "c:\program files\windows mail\WinMail.exe" OCInstallUserConfigOE

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2011-2-22 22992]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2011-3-16 32592]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2011-1-7 248656]

R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2011-3-1 34896]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2011-4-5 297168]

R1 PSINKNC;PSINKNC;c:\windows\system32\drivers\PSINKNC.sys [2010-12-16 126536]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg10\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2011-4-18 7398752]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg10\avgwdsvc.exe [2011-2-8 269520]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\packard bell\packard bell power management\ePowerSvc.exe [2009-7-10 723488]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2008-1-21 21504]

R2 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-1-21 21504]

R2 NanoServiceMain;Panda Cloud Antivirus Service;c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\PSANHost.exe [2010-12-16 140608]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files\newtech infosystems\packard bell mybackup\IScheduleSvc.exe [2009-3-10 44800]

R2 PSINAflt;PSINAflt;c:\windows\system32\drivers\PSINAflt.sys [2010-12-16 141384]

R2 PSINFile;PSINFile;c:\windows\system32\drivers\PSINFile.sys [2010-12-16 99400]

R2 PSINProc;PSINProc;c:\windows\system32\drivers\PSINProc.sys [2010-12-16 111176]

R2 PSINProt;PSINProt;c:\windows\system32\drivers\PSINProt.sys [2010-12-16 113736]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\spybot - search & destroy\SDWinSec.exe [2010-4-17 1153368]

R2 VoddlerNet;VoddlerNet;c:\program files\voddler\service\voddler.exe [2011-2-22 1039640]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2011-4-14 134480]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2011-2-10 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2011-2-10 28624]

R3 k57nd60x;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\k57nd60x.sys [2008-9-4 223232]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys [2009-7-10 22072]

S2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2011-6-6 64952]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-2 135664]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg10\toolbar\ToolbarBroker.exe [2011-7-2 1025352]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2008-1-21 179712]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop-hanteraren 5.9.1005.12335;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2009-7-10 30192]

S3 gupdatem;Tjänsten Google Update (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-2 135664]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-07-18 17:20:34 -------- d-----w- c:\windows\Robin Hood 1.0

2011-07-18 17:02:40 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-07-16 07:17:16 2043392 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-07-16 07:16:12 49152 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

2011-07-16 07:16:12 375808 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-07-02 14:08:38 276992 ----a-w- c:\windows\system32\schannel.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2011-05-28 06:08:58 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-05-28 06:04:30 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-05-28 06:04:17 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-05-28 06:04:03 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2011-05-28 06:04:03 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2011-05-28 05:10:26 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-05-28 04:33:03 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2011-05-28 04:31:44 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-05-04 02:52:22 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-05-02 17:16:14 739328 ----a-w- c:\windows\system32\inetcomm.dll

2011-04-29 13:25:10 146432 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srv2.sys

2011-04-29 13:25:09 102400 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\srvnet.sys

2011-04-29 13:24:50 214016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2011-04-29 13:24:42 79872 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2011-04-29 13:24:40 106496 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2011-04-21 13:58:27 273408 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\afd.sys

.

============= FINISH: 21:19:39,49 ===============

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
ePlay

Ett stort problem i din logg, välj endast 1 antivirus antigen Panda eller AVG.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Så vitt jag kan se har du gratis AVG i datorn och så det kan väl i princip inte gå ut, men däremot kan det ju tänkas att du behöver registrera om det eller något liknande varje år. Men det är som ePlay skriver, det är bäst att bara ha ett antivirusprogram igång i datorn för att inte riskera att få problem pga konflikter när två program ska kontrollera samma fil samtidigt.

 

Varje gång jag startar datorn kommer ett RunDLL-fönster upp och det står att följande fil inte går att läsa in: C:\Users\Hans\AppData\Local\Temp\sshnas21.dll.
Det är en skadlig fil som något av dina program har tagit bort, men referensen till filen finns fortfarande kvar i Windows-registret.

 

Kan du klistra in loggfilen Extra.txt som DDS skapade också?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HansEriksson

Någon sådan fil skapades inte. Jag har sökt igenom datorn efter den. Det kommer upp en ruta som säger Two logs shall be created on your desktop. De som skapas heter dds.txt och attach.txt

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Förlåt, attach.txt ska det ju vara när det gäller DDS, jag blandade ihop det med ett likartat program.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HansEriksson

.

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

.

DDS (Ver_2011-07-14.01)

.

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic

Boot Device: \Device\HarddiskVolume2

Install Date: 2009-07-10 22:21:52

System Uptime: 2011-07-19 10:15:17 (0 hours ago)

.

Motherboard: Packard Bell | | SJV50PU

Processor: AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 | Socket S1G2 | 2100/200mhz

.

==== Disk Partitions =========================

.

C: is FIXED (NTFS) - 288 GiB total, 84,312 GiB free.

D: is CDROM (CDFS)

.

==== Disabled Device Manager Items =============

.

==== System Restore Points ===================

.

.

==== Installed Programs ======================

.

Update for Microsoft Office 2007 (KB2508958)

Adobe AIR

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Flash Player 10 Plugin

Adobe Photoshop Elements 6.0

Adobe Reader X (10.1.0) - Svenska

AMD USB Audio Driver Filter

AP Guitar Tuner

ATI Catalyst Install Manager

AVG 2011

Backup Manager Basic

Broadcom Gigabit NetLink Controller

Catalyst Control Center - Branding

Catalyst Control Center Core Implementation

Catalyst Control Center Graphics Full Existing

Catalyst Control Center Graphics Full New

Catalyst Control Center Graphics Light

Catalyst Control Center InstallProxy

Catalyst Control Center Localization All

ccc-core-static

ccc-utility

CCC Help Chinese Standard

CCC Help Chinese Traditional

CCC Help Czech

CCC Help Danish

CCC Help Dutch

CCC Help English

CCC Help Finnish

CCC Help French

CCC Help German

CCC Help Greek

CCC Help Hungarian

CCC Help Italian

CCC Help Japanese

CCC Help Korean

CCC Help Norwegian

CCC Help Polish

CCC Help Portuguese

CCC Help Russian

CCC Help Spanish

CCC Help Swedish

CCC Help Thai

CCC Help Turkish

ClickPotato

Compatibility Pack för Office 2007-systemet

Conexant HD Audio

Cube 1.0

CyberLink PowerDVD 8

Facebook Plug-In

Free Chess 1.2.0

GIMP 2.6.11

Google Chrome

Google Desktop

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Identity Card

ImageMixer 3 SE Ver.6 Transfer Utility

ImageMixer 3 SE Ver.6 Video Tools

Infocenter

Java Auto Updater

Java 6 Update 26

Junk Mail filter update

Launch Manager

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 4 Client Profile SVE Language Pack

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft Choice Guard

Microsoft Office 2007 Service Pack 2 (SP2)

Microsoft Office Excel 2007 Help Uppdatering (KB963678)

Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Home and Student 2007

Microsoft Office Live Add-in 1.3

Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Powerpoint 2007 Help Uppdatering (KB963669)

Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (Swedish)

Microsoft Office Proof (English) 2007

Microsoft Office Proof (Finnish) 2007

Microsoft Office Proof (German) 2007

Microsoft Office Proof (Swedish) 2007

Microsoft Office Proofing (Swedish) 2007

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 2 (SP2)

Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2007

Microsoft Office Suite Activation Assistant

Microsoft Office Word 2007 Help Uppdatering (KB963665)

Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2007

Microsoft Save as PDF or XPS Add-in for 2007 Microsoft Office programs

Microsoft Search Enhancement Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)

Microsoft Visual C++ 2005 ATL Update kb973923 - x86 8.0.50727.4053

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Visual C++ 2008 ATL Update kb973924 - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - KB2467174 - x86 9.0.30729.5570

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.21022

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.17

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.4148

Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable - x86 9.0.30729.6161

Microsoft Works

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

Music Editor Free

Nero 8 Essentials

neroxml

OGA Notifier 2.0.0048.0

Packard Bell Customer Registration

Packard Bell MyBackup

Packard Bell Power Management

Packard Bell Recovery Management

PackardBell ScreenSaver

Panda Cloud Antivirus

Panda Identity Protect 3.0.44

Panda Security Toolbar

Panda Security URL Filtering

Racer

RealNetworks - Microsoft Visual C++ 2008 Runtime

RealPlayer

Realtek USB 2.0 Card Reader

RealUpgrade 1.1

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288621)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2288931)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2345043)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB2509488)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB969559)

Security Update for 2007 Microsoft Office System (KB976321)

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2446708)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (KB2518870)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2478663)

Security Update for Microsoft .NET Framework 4 Client Profile Language Pack - SVE (KB2518870)

Security Update for Microsoft Office 2007 System (KB2541012)

Security Update for Microsoft Office Excel 2007 (KB2541007)

Security Update for Microsoft Office InfoPath 2007 (KB979441)

Security Update for Microsoft Office PowerPoint 2007 (KB2535818)

Security Update for Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (KB2464623)

Security Update for Microsoft Office system 2007 (972581)

Security Update for Microsoft Office system 2007 (KB974234)

Security Update for Microsoft Office Visio Viewer 2007 (KB973709)

Security Update for Microsoft Office Word 2007 (KB2344993)

SetupMyPC

ShopperReports

Sibelius 5 Demo

Slaget om Midgård

Spelling Dictionaries Support For Adobe Reader 9

Spotify

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

Spybot - Search & Destroy

Synaptics Pointing Device Driver

Synthesia (remove only)

Update for 2007 Microsoft Office System (KB967642)

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Microsoft Office 2007 System (KB2539530)

Update for Microsoft Office OneNote 2007 (KB980729)

Updator

Video Web Camera

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live inloggningsassistenten

Windows Live Mail

Windows Live Messenger

Windows Live Movie Maker

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Toolbar

Windows Live Upload Tool

Windows Live Writer

Windows Media Player Firefox Plugin

VLC media player 1.1.8

VoddlerNet

VoddlerPlayer

Xvid 1.2.1 final uninstall

.

==== End Of File ===========================

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Angående "Panda Security Toolbar" kan du läsa här: http://www.raymond.cc/forum/spyware-viruses/20982-panda-cloud-antivirus-users-beware.html

 

Avinstallera i Kontrollpanelen - Program och funktioner:

ShopperReports orsak: http://www.systemlookup.com/CLSID/34477-ShoppingReport_dll.html

ClickPotato orsak: http://www.systemlookup.com/Startup/22823-ClickPotatoLiteSA_exe.html

 

Starta om datorn.

 

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:

http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php

http://majorgeeks.com/downloadget.php?id=5756&file=15&evp=693ee0b20204960edfd909666f809b26

http://dw.com.com/redir?edId=3&siteId=4&oId=3000-8022_4-10804572&ontId=8022_4&spi=b4a0904e0f02b40bf2ae9ce030ef5c99&lop=link&tag=tdw_dltext&ltype=dl_dlnow&pid=11375988&mfgId=6290020&merId=6290020&pguid=XI3P-goPjFwAACI-g4wAAAA4&destUrl=http%3A%2F%2Fdownload.cnet.com%2F3001-8022_4-10804572.html%3Fspi%3Db4a0904e0f02b40bf2ae9ce030ef5c99

http://fileforum.betanews.com/detail/Malwarebytes-AntiMalware/1186760019/1

Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

 

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:

Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware

Starta Malwarebytes' Anti-Malware

Klicka på Slutför

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

 

När programmet startar så välj Utför snabb skanning och klicka på Skanna.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så klicka på OK och sedan Visa resultat.

Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

 

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

 

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

 

Klistra även in en ny DDS-logg.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HansEriksson

Malwarebytes' Anti-Malware 1.51.1.1800

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 7435

 

Windows 6.0.6002 Service Pack 2

Internet Explorer 8.0.6001.19120

 

2011-08-11 16:42:30

mbam-log-2011-08-11 (16-42-30).txt

 

Skanningstyp: Snabbskanning

Antal skannade objekt: 167799

Förfluten tid: 17 minut(er), 37 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 35

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 7

Infekterade filer: 6

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{258C9770-1713-4021-8D7E-1F184A2BD754} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{F244A744-534D-4A46-855F-C0C7E9F27DAA} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{030C9927-10FC-4169-97A2-55BECD5D88D8} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.RprtCtrl.1 (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.RprtCtrl (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{258C9770-1713-4021-8D7E-1F184A2BD754} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Settings\{258C9770-1713-4021-8D7E-1F184A2BD754} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{258C9770-1713-4021-8D7E-1F184A2BD754} (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{3E2DFD6A-4E20-4D4C-AA8B-E1F9DBEF3C80} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButton.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButton (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{714E0876-FCEE-49CE-A429-B9AD8AEFCB56} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButtonA.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.IEButtonA (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{BDEA95CF-F0E6-41E0-BD3D-B00F39A4E939} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbInfoBand.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbInfoBand (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\{BDEA95CF-F0E6-41E0-BD3D-B00F39A4E939} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{BDEA95CF-F0E6-41E0-BD3D-B00F39A4E939} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{DD15BCC0-5FE9-4690-A957-99FA60ED9D26} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbAx.1 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\ShoppingReport2.HbAx (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{B035BA6B-57CD-4F72-B545-65BE465FCAF6} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{D44FD6F0-9746-484E-B5C4-C66688393872} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{0EB3F101-224A-4B2B-9E5B-DF720857529C} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{DB38E21A-0133-419D-92AD-ECDFD5244D6D} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{DB38E21A-0133-419D-92AD-ECDFD5244D6D} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\{EB620C54-E229-4942-87CE-E717109FC8C6} (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Low Rights\ElevationPolicy\{A078F691-9C07-4AF2-BF43-35E79EECF8B7} (Adware.Softomate) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Handle (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\Software\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ShoppingReport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ShoppingReport2 (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Canaveral (Trojan.Downloader) -> Value: Canaveral -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga skadliga poster hittades)

 

Infekterade mappar:

c:\program files\shoppingreport2 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shoppingreport2\Bin (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\shoppingreport2\Bin\2.7.34 (Adware.ShoppingReport2) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e} (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\chrome (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\defaults (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\defaults\preferences (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

c:\program files\shoppingreport2\Bin\2.7.34\shoppingreport.dll (Adware.SmartShopper) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\Users\Hans\documents\downloads\installer_spybot_search_&_destroy_1_62_svenska_swedish.exe (PUP.SmsPay.pns) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\chrome.manifest (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\install.rdf (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\chrome\wyeke.jar (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\mozilla firefox\extensions\{4cfc8387-5fb1-47c1-8aa4-5b7b906a591e}\defaults\preferences\prefs.js (Adware.Wyeke) -> Quarantined and deleted successfully.

 

 

 

 

 

 

 

.

DDS (Ver_2011-06-23.01) - NTFSx86

Internet Explorer: 8.0.6001.19120

Run by Hans at 16:57:18 on 2011-08-11

Microsoft® Windows Vista™ Home Basic 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.2941.1556 [GMT 2:00]

.

AV: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {5A2746B1-DEE9-F85A-FBCD-ADB11639C5F0}

AV: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {86971480-9989-6750-B122-681A86518D59}

SP: AVG Anti-Virus Free Edition 2011 *Enabled/Updated* {E146A755-F8D3-F7D4-C17D-96C36DBE8F4D}

SP: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {3DF6F564-BFB3-68DE-8B92-5368FDD6C7E4}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 6.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\armsvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerSvc.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe

C:\Windows\system32\IoctlSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Voddler\service\voddler.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent.exe

C:\Program Files\Video Web Camera\traybar.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Video Web Camera\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program Files\Voddler\service\VNetManager.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\ProgramData\Panda Security URL Filtering\Panda_URL_Filtering.exe

C:\Program Files\Real\RealPlayer\Update\realsched.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Packard Bell\SetupMyPC\SmpSys.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\PIXELA\ImageMixer 3 SE Ver.6\Transfer Utility\CameraMonitor.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerEvent.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Update\1.3.21.65\GoogleCrashHandler.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Hans\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Windows\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://search.conduit.com?SearchSource=10&ctid=CT2737658

uDefault_Page_URL = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&s=2&o=vb32&d=0709&m=easynote_tj61

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

mDefault_Page_URL = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&s=2&o=vb32&d=0709&m=easynote_tj61

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search/?q=%s

uURLSearchHooks: H - No File

mURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\programdata\real\realplayer\browserrecordplugin\ie\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg10\avgssie.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.7.6406.1642\swg.dll

BHO: Panda Security Toolbar: {b821bf60-5c2d-41eb-92dc-3e4ccd3a22e4} - c:\program files\panda security\panda security toolbar\PandaSecurityDx.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Panda Security Toolbar: {b821bf60-5c2d-41eb-92dc-3e4ccd3a22e4} - c:\program files\panda security\panda security toolbar\PandaSecurityDx.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File

TB: {F999A48B-1950-4D81-9971-79018F807B4B} - No File

uRun: [smpcSys] c:\program files\packard bell\setupmypc\SmpSys.exe

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [swg] "c:\program files\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [Google Update] "c:\users\hans\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [RocketDock] "c:\program files\rocketdock\RocketDock.exe"

uRun: [spybotSD TeaTimer] c:\program files\spybot - search & destroy\TeaTimer.exe

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [Google Desktop Search] "c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe" /startup

mRun: [cAudioFilterAgent] c:\program files\conexant\caudiofilteragent\cAudioFilterAgent.exe

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Camera Assistant Software] "c:\program files\video web camera\traybar.exe"

mRun: [synTPEnh] c:\program files\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [LManager] c:\program files\launch manager\LManager.exe

mRun: [backupManagerTray] "c:\program files\newtech infosystems\packard bell mybackup\BackupManagerTray.exe" -k

mRun: [RemoteControl8] "c:\program files\cyberlink\powerdvd8\PDVD8Serv.exe"

mRun: [PDVD8LanguageShortcut] "c:\program files\cyberlink\powerdvd8\language\Language.exe"

mRun: [Acer ePower Management] c:\program files\packard bell\packard bell power management\ePowerTray.exe

mRun: [PSUNMain] "c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

mRun: [VoddlerNet Manager] c:\program files\voddler\service\VNetManager.exe

mRun: [AVG_TRAY] c:\program files\avg\avg10\avgtray.exe

mRun: [Panda Security URL Filtering] "c:\programdata\panda security url filtering\Panda_URL_Filtering.exe"

mRun: [TkBellExe] "c:\program files\real\realplayer\update\realsched.exe" -osboot

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [Malwarebytes' Anti-Malware (reboot)] "c:\program files\malwarebytes' anti-malware\mbam.exe" /runcleanupscript

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\imagem~1.lnk - c:\program files\pixela\imagemixer 3 se ver.6\transfer utility\CameraMonitor.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~3\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_43C348BC2E93EB2B.dll/cmsidewiki.html

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~1\micros~3\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~3\office12\REFIEBAR.DLL

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\program files\spybot - search & destroy\SDHelper.dll

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

TCP: DhcpNameServer = 192.168.1.1

TCP: Interfaces\{21D99C16-8334-438C-A51B-8F7490DE209F} : DhcpNameServer = 192.168.1.1

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\avg\avg10\toolbar\IEToolbar.dll

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg10\avgpp.dll

AppInit_DLLs: c:\progra~1\google\google~1\GOEC62~1.DLL

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2011-2-22 22992]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2011-3-16 32592]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2011-1-7 248656]

R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2011-3-1 34896]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2011-4-5 297168]

R1 PSINKNC;PSINKNC;c:\windows\system32\drivers\PSINKNC.sys [2010-12-16 126536]

R2 AdobeARMservice;Adobe Acrobat Update Service;c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\armsvc.exe [2011-6-6 64952]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg10\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2011-4-18 7398752]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg10\avgwdsvc.exe [2011-2-8 269520]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\packard bell\packard bell power management\ePowerSvc.exe [2009-7-10 723488]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2008-1-21 21504]

R2 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-1-21 21504]

R2 NanoServiceMain;Panda Cloud Antivirus Service;c:\program files\panda security\panda cloud antivirus\PSANHost.exe [2010-12-16 140608]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files\newtech infosystems\packard bell mybackup\IScheduleSvc.exe [2009-3-10 44800]

R2 PSINAflt;PSINAflt;c:\windows\system32\drivers\PSINAflt.sys [2010-12-16 141384]

R2 PSINFile;PSINFile;c:\windows\system32\drivers\PSINFile.sys [2010-12-16 99400]

R2 PSINProc;PSINProc;c:\windows\system32\drivers\PSINProc.sys [2010-12-16 111176]

R2 PSINProt;PSINProt;c:\windows\system32\drivers\PSINProt.sys [2010-12-16 113736]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\spybot - search & destroy\SDWinSec.exe [2010-4-17 1153368]

R2 VoddlerNet;VoddlerNet;c:\program files\voddler\service\voddler.exe [2011-2-22 1039640]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2011-4-14 134480]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2011-2-10 24144]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2011-2-10 28624]

R3 k57nd60x;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\k57nd60x.sys [2008-9-4 223232]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys [2009-7-10 22072]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-2 135664]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg10\toolbar\ToolbarBroker.exe [2011-7-2 1025352]

S3 b57nd60x;Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\b57nd60x.sys [2008-1-21 179712]

S3 GoogleDesktopManager-051210-111108;Google Desktop-hanteraren 5.9.1005.12335;c:\program files\google\google desktop search\GoogleDesktop.exe [2009-7-10 30192]

S3 gupdatem;Tjänsten Google Update (gupdatem);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-2 135664]

S3 MBAMSwissArmy;MBAMSwissArmy;c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys [2011-8-11 41272]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-08-11 14:19:05 -------- d-----w- c:\users\hans\appdata\roaming\Malwarebytes

2011-08-11 14:18:46 41272 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-08-11 14:18:44 -------- d-----w- c:\programdata\Malwarebytes

2011-08-11 14:18:40 22712 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-08-11 14:18:40 -------- d-----w- c:\program files\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-08-10 08:42:08 375808 ----a-w- c:\windows\system32\winsrv.dll

2011-08-10 08:42:02 214016 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2011-08-10 08:40:59 905104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\tcpip.sys

2011-07-18 17:20:34 -------- d-----w- c:\windows\Robin Hood 1.0

2011-07-18 17:02:40 404640 ----a-w- c:\windows\system32\FlashPlayerCPLApp.cpl

2011-07-16 07:17:16 2043392 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2011-07-16 07:16:12 49152 ----a-w- c:\windows\system32\csrsrv.dll

.

==================== Find3M ====================

.

2011-07-23 11:04:29 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2011-07-23 11:00:05 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2011-07-23 10:59:52 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2011-07-23 10:59:34 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2011-07-23 10:59:34 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2011-07-23 10:03:47 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2011-07-23 09:27:04 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2011-07-23 09:25:38 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

2011-06-20 08:54:36 3602832 ----a-w- c:\windows\system32\ntkrnlpa.exe

2011-06-20 08:54:36 3550096 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

.

============= FINISH: 17:00:05,92 ===============

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Kan du ändra startsida i Internet Explorer eftersom search.conduit.com inte är en helt rumsren webbplats?

 

Om man har otur kan två antivirusprogram leda till sämre säkerhet så du bör verkligen se till att bara ha ett igång.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
HansEriksson

Bra, jag tar bort AVG för det brukar krångla.

 

Jag använder inte Internet Explorer. Är det okej att ta bort det eller borde jag ha kvar det? Det brukar inte svara när jag startar det.

 

Tack!

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Du ska inte avinstallera Internet Explorer för det går inte bra. Om du inte använder IE så gör det förstås inget vad startsidan är, men du bör kunna ändra startsida i Kontrollpanelen - Internet-alternativ.

 

Nu återstår bara en sista städomgång:

 

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7:

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

 

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

Beroende på Windows kan du behöva välja något om att du vill ta bort filer som gäller hela datorn/Windows innan den rätta fliken dyker upp.

 

2. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och ComboFix m.fl. rensningsprogram kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Om något sådant program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det. Ta bort eventuella loggar.

 

3. Spara TFC (Temporary File Cleaner) av OldTimer på Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/TFC.exe

 

Stäng alla program och fönster.

Kör TFC (om du har Vista eller Windows 7 så högerklicka på filen och välj Kör som administratör).

Klicka på Start-knappen för att starta städningen.

Det kan ta några minuter och låt datorn vara ifred under tiden.

 

När det är klart är det meningen att datorn ska startas om automatiskt. Om den inte gör det så startar du om datorn själv. Ta bort TFC-filen.

 

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

 

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...