Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Sortering lista


Ech

Recommended Posts

Här har jag ett riktigt dilemma och behöver hjälp :)

 

Jag har en startlista med namn från 1-200, personerna tävlar i olika klasser och omgångar typ:

 

Startlistan med deltagare rätt upp och ner, med en kolumn för vilken klass deltagaren tävlar i. och poängen beräknad med (4 poäng, högsta/lägsta går bort och medel av de 2 kvarvarande snittas=Median)

 

Vad jag fått fram nu (alltså inte utan hjälp :)) är en lista där alla namn och poäng finns, dessa skulle jag nu i ett annat ark sortera så att jag separerar klasserna och räknar ut direkt resultatordningen..

 

Går detta överhuvudtaget att få till...?

Link to comment
Share on other sites

Det mesta går att lösa men lite svårt utan exempel. Kan du bifoga något utdrag. Självklart rensat från uppgifter du inte vill sprida. Kalla deltagarna A, B. C etc

Link to comment
Share on other sites

Skickar med en fil där jag stolpat upp flödet, kolumnerna är markerade med siffror och betyder följande: Flik 1

0 = startnummer (där kommer samma lag återkomma två gånger med olika startnummer dock, typ 15 och 48) startnummer 15 innebär att laget kommer att utföra deltävling 1 och vid nästa startnummer deltävling 2, dessa skall kunna separatrangordnas men även slutsummeras senare)

1 = Namnet på laget (detta skall följa med genom hela tävlingen)

2 = Klassen man tävlar i och skall hållas avskilt från varandra, alltså alla som tävlar i klass mini skall sorteras separat och placeringear därefter

3 = Poängbedömning 4 stycken

4 = Slutpoängen för tävlingen tas ut genom Median

Flik 2

placering och poängberäkningssida

 

"vet inte om filen följde med"

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

Funderar på hur koden för denna knapp fungerar egentligen...

 

Private Sub CommandButton1_Click()
'Sortera startnummer
ActiveSheet.Unprotect
Range("A12:Q71").Select
  Selection.Sort Key1:=Range("A12"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
    OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
    DataOption1:=xlSortNormal
  Range("A5").Value = "Startnummer"
  Range("A8").Select
  ActiveSheet.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
  ActiveSheet.EnableSelection = xlUnlockedCells
End Sub

 

Den sorterar nummer och lägger dom i ordningen lägst först... men den drar även med sig namn och 4 resultatkolumner samtidigt...

Link to comment
Share on other sites

Städar koden:

 

Private Sub CommandButton1_Click()
'Sortera startnummer
With ActiveSheet
.Unprotect
.Range("A12:Q71").Sort Key1:=.Range("A12"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
  	OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom, _
  	DataOption1:=xlSortNormal
.Range("A5").Value = "Startnummer"

.Protect DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
.EnableSelection = xlUnlockedCells
End With
End Sub

Bort bort med Select-satser.

 

vad den gör?

den tar cellerna A12:Q71 och sorterar dessa på A-kolumnen, gissar om det finns en rubrikrad (Header:=xlGuess) och så vidare.

Först låser den upp bladet och sist låser den det igen.

Link to comment
Share on other sites

Poängberäkningen idag baseras på separata flikar där respektive gren poängbedöms för att därefter rangordnas i en gemensam flik för de tre grenar tävlingen innehåller.

 

Mitt problem är att startlistorna till tävlingen inte är uppdelade på deltävlingar utan kommer i en lista utifrån starttider, deltävlingarna är sedan uppdelade på:

start 1 = deltävling 1

Start 2 = deltävling 2

Start 3 = deltävling 3

start 4 = deltävling 1

Start 5 = deltävling 2

Start 6 = deltävling 3

 

Enkelt och snyggt men svårt då jag sedan får resultatet utifrån startordningen och måste bläddra mellan flikarna för att hitta den startande och vilken deltävling denna skall bokföras på...

 

Underlättande hade vart om man kunde bokfört resultatet i kolumnen efter och sedan kunnat sortera detta i gemensamfliken, då krävs det ju lite mer av den knappen jag presenterade häröver för få måste den sortera ut rätt deltävling från startlistan också...

går det att lösa????

Link to comment
Share on other sites

Det går säkert att göra något bra av detta. En exempelfil vore guld, du tycks inte ha lyckats skicka med en i ditt förra försök. Se //eforum.idg.se/forum-62/announcement-13-ladda-upp-excelfiler-till-forumet/

för att se vilka format som accepteras. Utan makron är att föredra.

Link to comment
Share on other sites

Lösningen var att använda sig av pivottabell med några mer eller mindre avancerade cellformler "Tack Monshi"

Link to comment
Share on other sites

 • 10 months later...

Hej Monshi

Om du kommer ihåg så hjälpte du mej med detta problem där det till slut blev en pivottabell nu ser jag att sorteringen enbart görs för varje grenmoment inte totalt i alla grenar... vet inte om du har kvar filen som jag skickade till dej?

 

mvh Ech

Link to comment
Share on other sites

Mycket möjligt att filen finns någonstans på datorn men vad heter den... vilken är det. Finns några tusen Excel-filer...

 

Ett nytt exempel kanske?

Link to comment
Share on other sites

Ah, den finns kvar. Aldrig slänga något... kanske därför backupen växer i storlek och tid?

 

 

men du vill alltså få en summering över alla grenar en klass/grupp genomfört?

Bara att fixa det i en pivottabell. Antingen att du gör en tabell där alla grenar särredovisas eller en där alla rakt av summeras.

 

Skapa en ny pivot på ett blad, lägg upp som tidigare tabeller men flytta ned Gren till kolumnetikett. Exempelvis. Eller ha kvar gren i sidfälltet och välj där att visa Alla.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
 • Create New...