Just nu i M3-nätverket
Jump to content

NOD32 blockerar web-adress, är jag infekterad?


Leif_Batman

Recommended Posts

Leif_Batman

Halloj,

 

Jag vet inte hur eller vad jag lyckats med, men följande fel-meddelande har dykt upp en gång när jag startat Firefox och den dyker upp varje gång jag startar Samsung Kies (!):

wtfhq.png

 

Jag har scannat med både NOD32 och Malwarebytes men de har inte hittat något. Ska göra en djup scanning med båda här inom kort.

 

Har försökt googla fram något info men bara hittat två forum på polska och italienska som behandlar problemet och jag blir inte klokare av dem hellre.

 

Jag postar en DDS-logg och hoppas nån är klokare än vad jag är på det här:

 

[log].

DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFS_AMD64

Run by Koira at 21:46:41,55 on 2011-04-28

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.4087.2459 [GMT 2:00]

.

AV: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *Enabled/Updated* {CB0F8167-5331-BA19-698E-64816B6801A5}

SP: ESET NOD32 Antivirus 4.0 *Enabled/Updated* {706E6083-750B-B597-533E-5FF310EF4B18}

SP: Windows Defender *Enabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LGDevAgt.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDCountdown.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDClock.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDMedia.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDPop3.exe

C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\Applets\LCDRSS.exe

C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe

C:\Program Files (x86)\ekort\ekort.exe

C:\Program Files (x86)\Razer\Naga\RazerNagaSysTray.exe

C:\Windows\SysWOW64\OBroker.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\WMPSideShowGadget.exe

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Koira\Desktop\utorrent.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files (x86)\Pidgin\pidgin.exe

C:\Program Files (x86)\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Koira\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: e-kort Helper Class: {9065e913-4f23-4b47-9b5d-b055d32db1f3} - C:\Program Files (x86)\ekort\EKortHelper.dll

BHO: Skype Plug-In: {ae805869-2e5c-4ed4-8f7b-f1f7851a4497} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

TB: e-kort Toolbar: {8db2b2e8-579f-48a8-a496-18fefcf8f4df} - C:\Program Files (x86)\ekort\EKortToolbar.dll

uRun: [KiesHelper] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesHelper.exe /s

uRun: [KiesTrayAgent] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\KiesTrayAgent.exe

uRun: [KiesPDLR] C:\Program Files (x86)\Samsung\Kies\External\FirmwareUpdate\KiesPDLR.exe

mRun: [HDAudDeck] C:\Program Files (x86)\VIA\VIAudioi\VDeck\VDeck.exe -r

mRun: [e-kort] C:\PROGRA~2\ekort\ekort.exe /dontopenmycards /Autostart

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [Razer Naga Driver] C:\Program Files (x86)\Razer\Naga\RazerNagaSysTray.exe

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - C:\Program Files (x86)\Skype\Toolbars\Internet Explorer\skypeieplugin.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

mRun-x64: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

mRun-x64: [Launch LgDeviceAgent] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LgDevAgt.exe"

mRun-x64: [Launch LCDMon] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\LCD Manager\LCDMon.exe"

mRun-x64: [Launch LGDCore] "C:\Program Files\Logitech\GamePanel Software\G-series Software\LGDCore.exe" /SHOWHIDE

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - C:\Users\Koira\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ihozx8d9.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - IMDB

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.se

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - component: C:\Program Files (x86)\ekort\components\SlimOrbAddonEkort.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: C:\Users\Koira\AppData\Roaming\NeuLion\AdaptivePlugin\npadaptiveplugin_1_6_5_7131.dll

FF - plugin: C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\NPSWF32.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: NoScript: {73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232} - %profile%\extensions\{73a6fe31-595d-460b-a920-fcc0f8843232}

FF - Ext: e-kort for Firefox: ekort@orbiscom - C:\Program Files (x86)\ekort

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R2 ekrn;ESET Service;C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\x86\ekrn.exe [2009-5-14 731840]

R2 epfwwfpr;epfwwfpr;C:\Windows\System32\drivers\epfwwfpr.sys [2009-5-14 121152]

R2 Stereo Service;NVIDIA Stereoscopic 3D Driver Service;C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe [2010-7-9 248936]

R3 LGBusEnum;Logitech GamePanel Virtual Bus Enumerator Driver;C:\Windows\System32\drivers\LGBusEnum.sys [2009-11-23 22408]

R3 LGVirHid;Logitech Gamepanel Virtual HID Device Driver;C:\Windows\System32\drivers\LGVirHid.sys [2009-11-23 16008]

R3 NVHDA;Service for NVIDIA High Definition Audio Driver;C:\Windows\System32\drivers\nvhda64v.sys [2010-9-14 131688]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;C:\Windows\System32\drivers\Rt64win7.sys [2009-6-10 187392]

R3 RzSynapse;Razer Driver;C:\Windows\System32\drivers\RzSynapse.sys [2011-3-31 126464]

R3 VIAHdAudAddService;VIA High Definition Audio Driver Service;C:\Windows\System32\drivers\viahduaa.sys [2009-9-17 1250816]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S3 dgderdrv;dgderdrv;C:\Windows\System32\drivers\dgderdrv.sys [2010-10-25 20552]

S3 ssadbus;SAMSUNG Android USB Composite Device driver (WDM);C:\Windows\System32\drivers\ssadbus.sys [2011-4-18 157160]

S3 ssadmdfl;SAMSUNG Android USB Modem (Filter);C:\Windows\System32\drivers\ssadmdfl.sys [2011-4-18 16872]

S3 ssadmdm;SAMSUNG Android USB Modem Drivers;C:\Windows\System32\drivers\ssadmdm.sys [2011-4-18 177128]

S3 TFsExDisk;TFsExDisk;C:\Windows\System32\drivers\TFsExDisk.sys [2010-11-5 16392]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-9-14 1255736]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-04-27 07:43:56 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{9FE05F80-167D-4205-8470-96567DA66325}

2011-04-27 06:58:15 2870272 ----a-w- C:\Windows\explorer.exe

2011-04-27 06:58:13 2614784 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\explorer.exe

2011-04-27 06:58:11 662528 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsPrint.dll

2011-04-27 06:58:11 442880 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsPrint.dll

2011-04-26 06:55:27 8802128 ----a-w- C:\PROGRA~3\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{D783240D-D4FA-4C1A-AE44-F1AC931A55A8}\mpengine.dll

2011-04-24 05:10:50 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{67372C84-1BE9-4CB2-9405-93D8EDC2C0B2}

2011-04-23 18:41:24 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{14BC008F-8269-4012-863E-5CABD57DE261}

2011-04-21 21:21:35 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{7A3A1E3B-5F85-4B6D-B48E-1DB66B9B8A78}

2011-04-20 17:30:43 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{BDD846A2-ED5B-4200-81E8-CE7C352DE5C5}

2011-04-19 19:50:09 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{8DF5AD2D-D6B4-48A1-AD80-D20D1AF076DF}

2011-04-18 10:10:45 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\Samsung

2011-04-18 10:09:50 177128 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadmdm.sys

2011-04-18 10:09:50 16872 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadmdfl.sys

2011-04-18 10:09:50 157160 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadbus.sys

2011-04-18 10:09:50 13800 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadwhnt.sys

2011-04-18 10:09:50 13800 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadwh.sys

2011-04-18 10:09:50 13288 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadcmnt.sys

2011-04-18 10:09:50 13288 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ssadcm.sys

2011-04-18 10:09:20 4659712 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\Redemption.dll

2011-04-18 10:09:17 821824 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dgderapi.dll

2011-04-18 10:07:23 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\Downloaded Installations

2011-04-18 10:07:12 77557544 ----a-w- C:\Users\Koira\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates\SamsungKiesSetup.exe

2011-04-16 15:40:58 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{57B954DC-9403-4474-872D-E1E34898580A}

2011-04-15 10:08:14 476160 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsGdiConverter.dll

2011-04-15 10:08:14 288256 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll

2011-04-15 07:29:10 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\VentSrv

2011-04-15 06:42:03 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{4F97E29A-54FB-40DD-8AB0-D8379067C59E}

2011-04-14 01:39:02 103864 ----a-w- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\nppdf32.dll

2011-04-13 05:49:22 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{80DCEDB0-6935-4C1D-9512-6A8015FB43B3}

2011-04-12 18:36:27 -------- d-----w- C:\Program Files (x86)\StreamTorrent 1.0

2011-04-12 13:50:54 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{AA7C1A84-958E-48F5-9411-9A99B5AD6899}

2011-04-12 13:29:06 428416 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\RzMwApi.dll

2011-04-12 09:41:21 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{6E558D48-684B-41C3-843A-BE7799042C27}

2011-04-12 09:29:08 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{2DD9F5B8-FBE5-4865-AADC-3AA9EC602C22}

2011-04-12 09:23:29 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{4E6A7A6F-2550-482A-A04E-B0B3BC77CBFE}

2011-04-11 07:04:40 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{04E05E7E-5BB8-4B90-B063-B2DD03F3ED3A}

2011-04-10 12:21:24 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{53BCBC45-3DB6-433C-B02C-B4DB2A05C71A}

2011-04-10 12:20:13 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{F3E5CD44-540D-4F2D-A36B-208839C9F01C}

2011-04-09 13:24:03 -------- d-----w- C:\PROGRA~3\Skype Extras

2011-04-09 13:21:37 -------- d-----r- C:\Program Files (x86)\Skype

2011-04-09 10:39:42 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\Logitech

2011-04-09 07:50:11 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{A2B7DD37-5B00-446B-AC6F-9B914CB74093}

2011-04-08 19:18:42 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{DEFC231B-70BD-4386-93E9-1E4FBB4608E5}

2011-04-08 16:53:53 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{17E7CFC6-B0EE-4C21-AA9F-8C1BBCF36B67}

2011-04-07 18:01:43 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{4CC70711-E737-46FB-B30D-D828E4E6CF8C}

2011-04-06 16:11:56 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{C3B2EC74-0FB1-42C6-879C-F8554E28F82D}

2011-04-04 19:06:31 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{00BB2ECB-4B8C-479A-A8DC-91FD62D9E598}

2011-04-03 15:27:17 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{65A28813-7999-4664-8F27-B149F19DFFAC}

2011-04-02 09:31:17 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{5797CED5-6B19-4232-8424-97DAA2D3A69E}

2011-04-01 08:18:02 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{530F9276-7C91-43A1-9730-66DEF0FD14C3}

2011-03-31 13:01:50 126464 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\RzSynapse.sys

2011-03-31 09:34:51 -------- d-----w- C:\Users\Koira\AppData\Local\{C03A2197-726E-46FE-BB8D-EB1D62A7B29E}

.

==================== Find3M ====================

.

2011-04-25 18:40:07 281296 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.xtr

2011-04-25 18:40:07 281296 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.exe

2011-04-25 18:38:32 215128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\PnkBstrB.ex0

2011-03-17 21:06:30 178072 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\muzapp.exe

2011-03-17 21:06:28 30632 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\MASetupCleaner.exe

2011-03-11 06:23:13 187264 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\storport.sys

2011-03-11 06:23:06 166272 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys

2011-03-11 06:23:06 1657216 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\ntfs.sys

2011-03-11 06:23:06 148352 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys

2011-03-11 06:23:00 410496 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\iaStorV.sys

2011-03-11 06:22:41 107904 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\amdsata.sys

2011-03-11 06:22:40 27008 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys

2011-03-11 06:19:26 1395712 ----a-w- C:\Windows\System32\mfc42.dll

2011-03-11 06:19:26 1359872 ----a-w- C:\Windows\System32\mfc42u.dll

2011-03-11 06:18:20 2566144 ----a-w- C:\Windows\System32\esent.dll

2011-03-11 06:15:54 96768 ----a-w- C:\Windows\System32\fsutil.exe

2011-03-11 05:40:24 1164288 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mfc42u.dll

2011-03-11 05:40:24 1137664 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mfc42.dll

2011-03-11 05:39:35 1686016 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\esent.dll

2011-03-11 05:37:34 74240 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\fsutil.exe

2011-03-08 06:14:30 976896 ----a-w- C:\Windows\System32\inetcomm.dll

2011-03-08 05:38:13 740864 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\inetcomm.dll

2011-03-04 06:17:25 135168 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcXtrnal.dll

2011-03-04 06:17:24 347648 ----a-w- C:\Windows\apppatch\AppPatch64\AcLayers.dll

2011-03-03 06:17:10 182272 ----a-w- C:\Windows\System32\dnsrslvr.dll

2011-03-03 06:14:38 30208 ----a-w- C:\Windows\System32\dnscacheugc.exe

2011-03-03 05:27:30 28672 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\dnscacheugc.exe

2011-03-03 03:58:32 3133440 ----a-w- C:\Windows\System32\win32k.sys

2011-02-24 06:29:15 1197056 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2011-02-24 06:24:57 57856 ----a-w- C:\Windows\System32\licmgr10.dll

2011-02-24 05:32:44 981504 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2011-02-24 05:30:16 44544 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\licmgr10.dll

2011-02-24 05:05:13 482816 ----a-w- C:\Windows\System32\html.iec

2011-02-24 04:24:04 1638912 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2011-02-24 04:23:48 386048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\html.iec

2011-02-24 03:50:26 1638912 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2011-02-23 05:16:28 461312 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\srv.sys

2011-02-23 05:16:01 401920 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\srv2.sys

2011-02-23 05:15:50 161792 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\srvnet.sys

2011-02-23 05:15:27 157696 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb.sys

2011-02-23 05:15:14 286720 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb10.sys

2011-02-23 05:15:13 126464 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\mrxsmb20.sys

2011-02-23 05:15:06 90624 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\bowser.sys

2011-02-19 06:37:44 1135104 ----a-w- C:\Windows\System32\FntCache.dll

2011-02-19 06:37:10 1540608 ----a-w- C:\Windows\System32\DWrite.dll

2011-02-19 06:36:49 902656 ----a-w- C:\Windows\System32\d2d1.dll

2011-02-19 06:36:13 46080 ----a-w- C:\Windows\System32\atmlib.dll

2011-02-19 05:32:48 1074176 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll

2011-02-19 05:32:35 739840 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d2d1.dll

2011-02-19 05:32:08 34304 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmlib.dll

2011-02-19 04:13:39 367104 ----a-w- C:\Windows\System32\atmfd.dll

2011-02-19 03:37:02 294912 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\atmfd.dll

2011-02-18 06:37:05 612352 ----a-w- C:\Windows\System32\vbscript.dll

2011-02-18 06:33:50 31232 ----a-w- C:\Windows\System32\prevhost.exe

2011-02-18 05:36:26 428032 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\vbscript.dll

2011-02-18 05:33:29 31232 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\prevhost.exe

2011-02-12 06:14:41 267776 ----a-w- C:\Windows\System32\FXSCOVER.exe

2011-02-05 12:41:43 556928 ----a-w- C:\Windows\System32\winresume.efi

2011-02-05 12:41:35 640896 ----a-w- C:\Windows\System32\winload.efi

2011-02-05 12:41:24 20352 ----a-w- C:\Windows\System32\kdusb.dll

2011-02-05 12:41:24 19328 ----a-w- C:\Windows\System32\kd1394.dll

2011-02-05 12:41:23 17792 ----a-w- C:\Windows\System32\kdcom.dll

2011-02-05 12:39:21 603976 ----a-w- C:\Windows\System32\winload.exe

2011-02-05 12:39:21 518160 ----a-w- C:\Windows\System32\winresume.exe

2011-02-02 16:11:20 270720 ------w- C:\Windows\System32\MpSigStub.exe

.

============= FINISH: 21:47:13,40 ===============

[/log]

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Eller rättare sagt Nod32 blockerar datorn från att nå den visade webbadressen. En webbadress som Samsung Kies använder sig av.

 

Se till att Nod32 är uppdaterad utifall att Eset redan har ändrat sina defitioner. Om webbsidan fortfarande är svartlistad så rapportera den till Eset enligt instruktionen på sidan http://kb.eset.com/esetkb/index?page=content&id=SOLN141

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...