Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Rootkit LVUPDTIO.SYS


lizzy_lini

Recommended Posts

Avast varnar för rootkit i filen LVUPDTIO.SYS.

Glömde skriva ner sökväg. Men tror det stod i programfiles/ASUS Liveupdate...lvupdtio.sys

Har ingen aning om det var stora el små bokstäver.

Jag valde ta bort, men hur vet jag om det var något och om det i så fall är kvar?

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på vilken mapp filen låg och att namnet skulle kunna vara en "förkortning" av "Live Update ..." kan man misstänka att det var ett falsklarm. I Avasts karantän (chest/kista) har du möjlighet att skicka filen till Avast för en extra kontroll genom att högerklicka på filen och "Submit...". Avast kommer då att utföra en specialkontroll av filen och om det är ett falsklarm uppdatera definitionerna så att filen inte längre anses vara ett falsklarm.

Link to comment
Share on other sites

Misstänkte oxå att det hade med live update att göra. Nu verkar filen inte ligga i karantän, utan måste ha tagits bort helt.

Men jag bifogar i alla fall loggar från DDS. Är dock första gången jag använder det, så hoppas det blir rätt =)

 

 

.

DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFSx86

Run by Linda at 11:21:54,60 on 2011-04-03

Internet Explorer: 9.0.8112.16421 BrowserJavaVersion: 1.6.0_24

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.3070.1558 [GMT 2:00]

.

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {C37D8F93-0602-E43C-40AA-47DAD597F308}

SP: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {781C6E77-2038-EBB2-7A1A-7CA8AE10B9B5}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

.

============== Running Processes ===============

.

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\ASLDRSrv.exe

C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k HPZ12

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDWinSec.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k WindowsMobile

C:\Program Files\Telia\Autostore\AutoStoreSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\Hcontrol.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe

C:\Program Files\Wireless Console 2\wcourier.exe

C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe

C:\Program Files\P4G\BatteryLife.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS CopyProtect\aspg.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\System32\ACEngSvr.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ASUS\ASUS Live Update\ALU.exe

C:\Program Files\ASUS\SmartLogon\sensorsrv.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\ATKOSD.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\KBFiltr.exe

C:\Program Files\ATK Hotkey\WDC.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\ATKOSD2\ATKOSD2.exe

C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe

C:\Program Files\ChkMail\ChkMail\ChkMail.exe

C:\Windows\WindowsMobile\wmdcBase.exe

C:\Program Files\ekort\ekort.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastUI.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\System32\OBroker.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Telia\Autostore\AutoStore.exe

C:\Users\Linda\AppData\Roaming\Dropbox\bin\Dropbox.exe

C:\Users\Linda\AppData\Local\Telia\OnlineBackup\OnlineBackup.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\Microsoft.Net\Framework\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE

C:\Users\Linda\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Linda\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\rundll32.exe

C:\Users\Linda\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Linda\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uDefault_Page_URL = hxxp://www.asus.com

mDefault_Page_URL = hxxp://www.asus.com

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Spybot-S&D IE Protection: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: e-kort Helper Class: {9065e913-4f23-4b47-9b5d-b055d32db1f3} - c:\program files\ekort\EKortHelper.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: e-kort Toolbar: {8db2b2e8-579f-48a8-a496-18fefcf8f4df} - c:\program files\ekort\EKortToolbar.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

TB: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [MsnMsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [Google Update] "c:\users\linda\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [sMSERIAL] c:\program files\motorola\smserial\sm56hlpr.exe

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [ATKOSD2] "c:\program files\atkosd2\ATKOSD2.exe"

mRun: [ATKMEDIA] c:\program files\asus\atk media\DMEDIA.EXE

mRun: [ChkMail] c:\program files\chkmail\chkmail\ChkMail.exe

mRun: [JMB36X IDE Setup] c:\windows\raidtool\xInsIDE.exe

mRun: [AppleSyncNotifier] c:\program files\common files\apple\mobile device support\AppleSyncNotifier.exe

mRun: [Windows Mobile-based device management] %WINDIR%\WindowsMobile\wmdcBase.exe

mRun: [e-kort] c:\progra~1\ekort\ekort.exe /dontopenmycards /Autostart

mRun: [avast5] "c:\program files\alwil software\avast5\avastUI.exe" /nogui

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 10.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program files\common files\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

StartupFolder: c:\users\linda\appdata\roaming\microsoft\windows\start menu\programs\startup\CurseClientStartup.ccip

StartupFolder: c:\users\linda\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\dropbox.lnk - c:\users\linda\appdata\roaming\dropbox\bin\Dropbox.exe

StartupFolder: c:\users\linda\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\telias~1.lnk - c:\users\linda\appdata\local\telia\onlinebackup\OnlineBackup.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\bankid~1.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\teliaa~1.lnk - c:\program files\telia\autostore\AutoStore.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\progra~1\micros~2\office11\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program files\google\google toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_E11712C84EA7E12B.dll/cmsidewiki.html

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~2\office11\REFIEBAR.DLL

IE: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\progra~1\spybot~1\SDHelper.dll

LSP: c:\windows\system32\wpclsp.dll

Trusted Zone: film2home.se\www

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Handler: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - c:\program files\windows live\photo gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe"

Hosts: 127.0.0.1 www.spywareinfo.com

.

================= FIREFOX ===================

.

FF - ProfilePath - c:\users\linda\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\ggyngt8p.default\

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - www.google.se

FF - component: c:\program files\ekort\components\SlimOrbAddonEkort.dll

FF - plugin: c:\program files\google\picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.17\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\microsoft silverlight\4.0.60129.0\npctrlui.dll

FF - plugin: c:\program files\microsoft\office live\npOLW.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: c:\users\linda\appdata\local\google\update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 lullaby;lullaby;c:\windows\system32\drivers\lullaby.sys [2008-8-22 15416]

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-8-19 294608]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-9-29 176128]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-8-19 17744]

R2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\aswMonFlt.sys [2010-8-19 51280]

R2 AutostoreTelia;Telia Autostore;c:\program files\telia\autostore\AutoStoreSvc.exe [2010-10-25 226584]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program files\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-8-19 40384]

R2 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2008-1-21 21504]

R2 SBSDWSCService;SBSD Security Center Service;c:\program files\spybot - search & destroy\SDWinSec.exe [2009-12-15 1153368]

R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\drivers\atikmdag.sys [2010-9-29 6472192]

R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys [2010-9-29 228352]

R3 itecir;ITECIR Infrared Receiver;c:\windows\system32\drivers\itecir.sys [2008-8-22 49664]

R3 NETw5v32;Kortdrivrutin för Windows Vista 32-bitars Intel® Wireless WiFi Link 5000-serien;c:\windows\system32\drivers\NETw5v32.sys [2010-6-15 6638080]

R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\drivers\seehcri.sys [2009-9-7 27632]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-3-8 135664]

S3 cmusbser;%CMUSBSER%;c:\windows\system32\drivers\cmusbser.sys [2008-11-1 87040]

S3 cpudrv;cpudrv;c:\program files\systemrequirementslab\cpudrv.sys [2009-12-18 11336]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;c:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2009-11-4 13224]

S3 GTUHSBUS;GT UHS BUS;c:\windows\system32\drivers\gtuhsbus.sys [2009-2-4 63360]

S3 GTUHSNDISIPXP;GT UHS IP NDIS;c:\windows\system32\drivers\gtuhs51.sys [2009-2-4 105856]

S3 GTUHSSER;GT UHS SER;c:\windows\system32\drivers\gtuhsser.sys [2009-2-4 8064]

S3 s0016bus;Sony Ericsson Device 0016 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016bus.sys [2009-4-6 89256]

S3 s0016mdfl;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s0016mdfl.sys [2009-4-6 15016]

S3 s0016mdm;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s0016mdm.sys [2009-4-6 120744]

S3 s0016mgmt;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016mgmt.sys [2009-4-6 114216]

S3 s0016nd5;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s0016nd5.sys [2009-4-6 25512]

S3 s0016obex;Sony Ericsson Device 0016 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s0016obex.sys [2009-4-6 110632]

S3 s0016unic;Sony Ericsson Device 0016 USB Ethernet Emulation SEMC0016 (WDM);c:\windows\system32\drivers\s0016unic.sys [2009-4-6 115752]

S3 s1029bus;Sony Ericsson Device 1029 driver (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1029bus.sys [2009-11-4 90280]

S3 s1029mdfl;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC Modem Filter;c:\windows\system32\drivers\s1029mdfl.sys [2009-11-4 15016]

S3 s1029mdm;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC Modem Driver;c:\windows\system32\drivers\s1029mdm.sys [2009-11-4 122280]

S3 s1029mgmt;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC Device Management Drivers (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1029mgmt.sys [2009-11-4 115880]

S3 s1029nd5;Sony Ericsson Device 1029 USB Ethernet Emulation (NDIS);c:\windows\system32\drivers\s1029nd5.sys [2009-11-4 26024]

S3 s1029obex;Sony Ericsson Device 1029 USB WMC OBEX Interface;c:\windows\system32\drivers\s1029obex.sys [2009-11-4 111912]

S3 s1029unic;Sony Ericsson Device 1029 USB Ethernet Emulation (WDM);c:\windows\system32\drivers\s1029unic.sys [2009-11-4 116904]

S3 Sony Ericsson PCCompanion;Sony Ericsson PCCompanion;c:\program files\sony ericsson\sony ericsson pc companion\PCCService.exe [2011-2-18 155344]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-04-03 07:04:55 -------- d-----w- c:\users\linda\appdata\local\{EE5C7432-BF55-419E-8881-8F80AE0A626F}

2011-04-02 16:42:03 -------- d-----w- c:\users\linda\appdata\local\{CE5E8DB4-48A4-49F6-983F-59DB53094E59}

2011-04-02 04:58:37 6792528 ----a-w- c:\progra~2\microsoft\windows defender\definition updates\{90bc735f-e108-45b1-8e73-f54022189d4f}\mpengine.dll

2011-04-02 04:41:26 -------- d-----w- c:\users\linda\appdata\local\{52FC7650-6BF7-4FF3-ABEF-4042C5973966}

2011-03-30 06:06:57 -------- d-----w- c:\users\linda\appdata\local\{BCDCCB39-1C45-4DFB-8E0A-8D3F227BD37B}

2011-03-23 06:20:18 1068544 ----a-w- c:\windows\system32\DWrite.dll

2011-03-23 06:20:17 797696 ----a-w- c:\windows\system32\FntCache.dll

2011-03-23 06:20:17 288768 ----a-w- c:\windows\system32\XpsGdiConverter.dll

2011-03-21 11:18:37 -------- d-----w- c:\program files\OverDisk

2011-03-16 21:17:52 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2011-03-16 21:17:49 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2011-03-09 11:00:26 429056 ----a-w- c:\windows\system32\EncDec.dll

2011-03-09 11:00:26 322560 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-03-09 11:00:26 177664 ----a-w- c:\windows\system32\mpg2splt.ax

2011-03-09 11:00:26 153088 ----a-w- c:\windows\system32\sbeio.dll

2011-03-09 11:00:22 677888 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe

2011-03-09 11:00:22 2067968 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2011-03-08 21:50:47 -------- d-----w- c:\windows\system32\Adobe

2011-03-08 21:33:13 -------- d-----w- c:\program files\WiMP

.

==================== Find3M ====================

.

2011-04-03 09:02:17 45056 ----a-w- c:\windows\system32\acovcnt.exe

2011-02-18 15:36:58 4184352 ----a-w- c:\windows\system32\usbaaplrc.dll

2011-02-02 20:40:23 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-02-02 17:11:20 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2011-01-20 16:08:16 478720 ----a-w- c:\windows\system32\dxgi.dll

2011-01-20 16:08:06 219648 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1core.dll

2011-01-20 16:08:06 189952 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10core.dll

2011-01-20 16:08:06 160768 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10_1.dll

2011-01-20 16:08:06 1029120 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10.dll

2011-01-20 16:07:58 37376 ----a-w- c:\windows\system32\cdd.dll

2011-01-20 16:07:42 258048 ----a-w- c:\windows\system32\winspool.drv

2011-01-20 16:07:16 586240 ----a-w- c:\windows\system32\stobject.dll

2011-01-20 16:06:38 2873344 ----a-w- c:\windows\system32\mf.dll

2011-01-20 16:06:35 26112 ----a-w- c:\windows\system32\printfilterpipelineprxy.dll

2011-01-20 16:04:54 98816 ----a-w- c:\windows\system32\mfps.dll

2011-01-20 16:04:54 209920 ----a-w- c:\windows\system32\mfplat.dll

2011-01-20 14:28:38 1554432 ----a-w- c:\windows\system32\xpsservices.dll

2011-01-20 14:27:50 876032 ----a-w- c:\windows\system32\XpsPrint.dll

2011-01-20 14:26:30 667648 ----a-w- c:\windows\system32\printfilterpipelinesvc.exe

2011-01-20 14:25:25 847360 ----a-w- c:\windows\system32\OpcServices.dll

2011-01-20 14:24:26 135680 ----a-w- c:\windows\system32\XpsRasterService.dll

2011-01-20 14:15:10 979456 ----a-w- c:\windows\system32\MFH264Dec.dll

2011-01-20 14:14:39 357376 ----a-w- c:\windows\system32\MFHEAACdec.dll

2011-01-20 14:14:03 302592 ----a-w- c:\windows\system32\mfmp4src.dll

2011-01-20 14:14:03 261632 ----a-w- c:\windows\system32\mfreadwrite.dll

2011-01-20 14:12:46 1172480 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10warp.dll

2011-01-20 14:11:34 486400 ----a-w- c:\windows\system32\d3d10level9.dll

2011-01-20 13:47:51 683008 ----a-w- c:\windows\system32\d2d1.dll

2011-01-13 08:47:35 38848 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2011-01-08 08:47:50 34304 ----a-w- c:\windows\system32\atmlib.dll

2011-01-08 06:28:49 292352 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

.

============= FINISH: 11:22:42,54 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inte till något skadligt i loggen. :thumbsup:

Du kan nog ladda ner en ny Live Update från Asus supportsida för din dator.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...