Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorn stängs bara av helt plötsligt


Martin_355

Recommended Posts

Hej. Vet inte om det är rätt forum jag kommit till men skriver ändå här.

Det är så att min dator stängs av. Jag surfar bara o sen stängs den av och startar om. När den stängs av så får jag upp något sorts meddelande blåskärm med text eller siffror (jag hinner inte se eller uppfatta vad det är).

 

När jag går in och kolla loggen så står det "varning"skylt med varningstecken. Under källa står det "MSSQLSERVER" katergori (8) och händelse 19011.

 

Ser också att jag har fått samma fel andra dagar men då har det varit källan "MSSQL$SPCS) och det är samma händelse 19011.

 

Har också märkt att datorn går väldigt trögt vid uppstarten. Jag har kört virusprogram (Avast gratisversionen) och har kört antimalware och superantispyware.

 

Det är Windows XP som jag använder.

 

Hoppas någon kan hjälpa mig.

Link to comment
Share on other sites

Stäng av automatiska omstarter vid systemfel:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Avancerat - Start...Inställningar

så stannar blåskärmen med felmeddelande kvar.

 

Den viktiga informationen på blåskärmen är följande:

Högt upp ett felmeddelande med stora bokstäver (t ex BAD_POOL)

Långt ner rad med mest siffror (STOP...)

Under det ibland ett filnamn

Link to comment
Share on other sites

Ok. Ska köra Malware programmet.

 

Cecilia: Har gjort det nu. Ska återkomma när det dyker upp nästa gång.

Link to comment
Share on other sites

E-play: Jag försöker att köra Malware programmet men datorn startar om då.

 

Cecilia: Det jag får upp på skärmen är.

 

"Ett fel uppstod och windows har stängts för att förebygga problem med din dator.

 

En process eller tråd som är nödvändig för systemet har oväntat avslutats eller avbrutits.

 

Om detta är första gången du ser detta meddelandet bör du starta om datorn. Om meddelandet visas igen, bör du utföra följande steg:

 

Kontrollera att all ny maskin- och programvara är korrekt installerad. Om det här är en ny installation. Kan du kontakta maskin- eller programvarutillverkarna om du behöver speciella filer för Windows.

 

Om problemet kvarstår kan du prova att inaktivera eller ta bort nyinstallerad maskin- eller programvara. Inaktivera alternativ för Bios-minnet som exempelvis caching eller shadowing. Så här gör du om du måste använda felsäkert läge för att ta bort eller inaktivera komponenter: sedan står det hur man kör i felsäkert läge."

 

Slutet står det detta.

 

"***Stop: 0x000000F4 (0x00000003,0x89AE57E8, 0x89AE595C,0x805D297E)

 

Påbörjar dumpning av fysiskt minne. Dumpning av det fysiska minnet klar. Kontakta systemadministratören eller teknisk support."

 

Jag har inte installerat någon ny maskinvara. Det jag installerade för ett tag sen var Ribbon Hero. Det är ett office "spel" där man lär sig. Men det programmet har jag avinstallerat. Nu innan så installerade jag Malware antiware då fick jag detta meddelande.

 

Vet inte vad jag ska göra.

Link to comment
Share on other sites

Blir det alltid "Stop: 0x000000F4"?

Hur länge har detta med blåskärmarna pågått?

 

Se till att du har säkerhetskopior på alla viktiga filer utifall att det är hårddisken som håller på och går sönder.

 

Vet du vad Microsoft SQL Server används till i din dator?

Link to comment
Share on other sites

Vet inte om det alltid blir så. Det är nu som jag ändrade inställningen som du skrev förut.

 

Det har hållt på nog i snart en månad. Det var när jag installerade Ribbon Hero som det blev så.

 

Jag vet inte vad den används för. Det här är en arbetsdator och där har jag Spcs bokförings program. Vet inte om det har något samband. Annars känner jag inte till något annat. På felloggen i windows så kan det stå att det är något med "MSSQL$SPCS". Vet inte om det har något samband.

 

När datorn slocknade idag så stod det "MSSQLSERVER".

 

Vad är Microsoft SQL Server? Vad används det till?

 

Är det något allvarligt med datorn? Har kört något som heter HDHelth och där var hårddisken ok enligt programmet.

Link to comment
Share on other sites

Det kan vara risk för att din dator har blivit väldigt infekterad av virus. Virus kan göra sådana saker. men försök att starta i felsäkertläge. annars kan du försöka att köra windows skivan (om du har den) och försöka reparera systemen

Link to comment
Share on other sites

Vad är Microsoft SQL Server? Vad används det till?
Det är ett databasprogram.

 

Om det alltid är något med SQL Server som gör att datorn kraschar är det inte sannolikt att det är något hårdvarufel utan något med det programmet eller programmet som använder sig av SQL Server.

 

Vi kan ju se om något särskilt syns med DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

Link to comment
Share on other sites

ePlay: Har kört Avast virus program men den hittar inget. Har kört det flera gånger och kört fullständigt.

 

Cecilia:

Ok här kommer den.

 

.

DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFSx86

Run by Administrat”r at 13:09:57,64 on 2011-03-27

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.2039.1410 [GMT 2:00]

.

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

.

============== Running Processes ===============

.

H:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

H:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

H:\Program\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

H:\WINDOWS\Explorer.EXE

H:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

H:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

H:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

H:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

H:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\fppdis2a.exe

H:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE

H:\Program\ALWILS~1\Avast5\avastUI.exe

H:\Program\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

H:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

H:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

H:\Program\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

H:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe

H:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

H:\Program\Personal\bin\Personal.exe

H:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

H:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe

H:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

H:\Program\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

H:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

svchost.exe

H:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

H:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

H:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

H:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$SPCS\Binn\sqlservr.exe

H:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

H:\Program\Delade filer\Nero\Nero BackItUp 4\NBService.exe

H:\Program\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

H:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

H:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

H:\Program\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe

H:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

H:\Program\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

H:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32Info.exe

H:\Documents and Settings\Administratör\Skrivbord\dds.scr

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.google.se/

mWinlogon: SfcDisable=-99 (0xffffff9d)

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - h:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: DriveLetterAccess: {5ca3d70e-1895-11cf-8e15-001234567890} - h:\windows\system32\dla\DLASHX_W.DLL

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - h:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Groove GFS Browser Helper: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37e} - h:\program\mi1933~1\office12\GRA8E1~1.DLL

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - h:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - h:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - h:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - h:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} - h:\program\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - h:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: {4F11ACBB-393F-4C86-A214-FF3D0D155CC3} - No File

uRun: [CTFMON.EXE] h:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "h:\program\delade filer\ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [DAEMON Tools Lite] "h:\program\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun

uRun: [TomTomHOME.exe] "h:\program\tomtom home 2\TomTomHOMERunner.exe" -s

uRunOnce: [shockwave Updater] h:\windows\system32\adobe\shockwave 11\SwHelper_1151601.exe -Update -1151601 -"Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; msn OptimizedIE8;SVSE)" -"http://www.coolaspel.se/dcr/2904.dcr"

mRun: [igfxTray] h:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] h:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] h:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [synTPEnh] h:\program\synaptics\syntp\SynTPEnh.exe

mRun: [skyTel] SkyTel.EXE

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [pdfFactory Pro Dispatcher v2] h:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\fppdis2a.exe

mRun: [iSUSPM] "h:\program\delade filer\installshield\updateservice\ISUSPM.exe" -scheduler

mRun: [sony Ericsson PC Suite] "h:\program\sony ericsson\mobile2\application launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

mRun: [DLA] h:\windows\system32\dla\DLACTRLW.EXE

mRun: [avast5] h:\program\alwils~1\avast5\avastUI.exe /nogui

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "h:\program\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "h:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [GrooveMonitor] "h:\program\microsoft office\office12\GrooveMonitor.exe"

mRun: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

mRun: [WheelMouse] h:\advanc~1\wh_exec.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "h:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] h:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32

dRunOnce: [nltide_3] rundll32 advpack.dll,LaunchINFSectionEx nLite.inf,C,,4,N

StartupFolder: h:\docume~1\admini~1\start-~1\program\autost~1\skrmur~1.lnk - h:\program\microsoft office\office12\ONENOTEM.EXE

StartupFolder: h:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - h:\program\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: h:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\logite~1.lnk - h:\program\logitech\setpoint\SetPoint.exe

StartupFolder: h:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\servic~1.lnk - h:\program\microsoft sql server\80\tools\binn\sqlmangr.exe

StartupFolder: h:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\tjnsth~1.lnk - h:\program\microsoft sql server\80\tools\binn\sqlmangr.exe

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - h:\windows\system32\GPhotos.scr/200

IE: E&xportera till Microsoft Excel - h:\program\mi1933~1\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: Free YouTube Download - h:\documents and settings\administratör\application data\dvdvideosoftiehelpers\youtubedownload.htm

IE: Free YouTube to Mp3 Converter - h:\documents and settings\administratör\application data\dvdvideosoftiehelpers\youtubetomp3.htm

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - h:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - h:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - h:\program\mi1933~1\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - h:\program\mi1933~1\office12\REFIEBAR.DLL

Trusted Zone: www.sj.se

DPF: {0067DBFC-A752-458C-AE6E-B9C7E63D4824} - hxxp://www.logitech.com/devicedetector/plugins/LogitechDeviceDetection32.cab

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} - hxxp://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader5.cab

DPF: {83A4D5A6-E2C1-4EDD-AD48-1A1C50BD06EF} - hxxp://korthuset.seavus.com/ImageUploader6.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_04-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_07-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0024-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_24-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E505599B-F37A-4849-A7B0-E0AAB5CB054C} - hxxps://gfs.nb.se/privat/bank/scripts/eid/NordeaSmartCard.cab

Handler: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - h:\program\mi1933~1\office12\GR99D3~1.DLL

Notify: !SASWinLogon - h:\program\superantispyware\SASWINLO.dll

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

Notify: LBTWlgn - h:\program\delade filer\logishrd\bluetooth\LBTWlgn.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - h:\windows\system32\wpdshserviceobj.dll

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - h:\program\superantispyware\SASSEH.DLL

SEH: Groove GFS Stub Execution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494e6cd} - h:\program\mi1933~1\office12\GRA8E1~1.DLL

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R0 iastor75;iastor75;h:\windows\system32\drivers\iastor75.sys [2007-6-16 304920]

R1 aswSnx;aswSnx;h:\windows\system32\drivers\aswSnx.sys [2011-3-5 371544]

R1 aswSP;aswSP;h:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2010-2-11 301528]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;h:\program\superantispyware\SASDIFSV.SYS [2009-11-11 12872]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;h:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2009-11-11 67656]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;h:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2010-2-11 19544]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;h:\program\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-2-11 42184]

R2 fssfltr;FssFltr;h:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-11-21 54752]

R2 MSSQL$SPCS;MSSQL$SPCS;h:\program\microsoft sql server\mssql$spcs\binn\sqlservr.exe -sspcs --> h:\program\microsoft sql server\mssql$spcs\binn\sqlservr.exe -sSPCS [?]

R2 TomTomHOMEService;TomTomHOMEService;h:\program\tomtom home 2\TomTomHOMEService.exe [2010-12-10 92008]

R3 Esdpdx01;Esdpdx01;h:\windows\system32\drivers\ESDPDX01.SYS [2002-7-2 58058]

R3 RTL8187B;Realtek RTL8187B Wireless 802.11g 54Mbps USB 2.0 Network Adapter;h:\windows\system32\drivers\RTL8187B.sys [2008-5-16 264576]

S0 nbhnpjh;nbhnpjh;h:\windows\system32\drivers\auxbcw.sys --> h:\windows\system32\drivers\auxbcw.sys [?]

S3 CH341SER;CH341SER;h:\windows\system32\drivers\CH341SER.SYS [2010-7-27 37488]

S3 epmntdrv;epmntdrv;h:\windows\system32\epmntdrv.sys [2010-3-24 13192]

S3 EuGdiDrv;EuGdiDrv;h:\windows\system32\EuGdiDrv.sys [2010-3-24 8456]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;h:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

S3 ggflt;SEMC USB Flash Driver Filter;h:\windows\system32\drivers\ggflt.sys [2009-7-6 13224]

S3 SASENUM;SASENUM;h:\program\superantispyware\SASENUM.SYS [2009-11-11 12872]

S3 SQLAgent$SPCS;SQLAgent$SPCS;h:\program\microsoft sql server\mssql$spcs\binn\sqlagent.exe -i spcs --> h:\program\microsoft sql server\mssql$spcs\binn\sqlagent.EXE -i SPCS [?]

S3 whfltr2k;WheelMouse USB Lower Filter Driver;h:\windows\system32\drivers\whfltr2k.sys [2007-1-25 6784]

.

=============== Created Last 30 ================

.

.

==================== Find3M ====================

.

2011-02-23 15:04:21 40648 ----a-w- h:\windows\avastSS.scr

2011-02-02 20:40:23 472808 ----a-w- h:\windows\system32\deployJava1.dll

2011-02-02 18:19:39 73728 ----a-w- h:\windows\system32\javacpl.cpl

2009-04-24 14:12:10 451928 -c--a-w- h:\program\setup.exe

2009-04-24 14:11:32 9812992 -c--a-w- h:\program\openofficeorg31.msi

2002-03-11 09:06:30 1822520 -c--a-w- h:\program\instmsiw.exe

2002-03-11 08:45:04 1708856 -c--a-w- h:\program\instmsia.exe

.

============= FINISH: 13:13:37,71 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Det finns en del i loggen som tyder på att datorn är eller har varit infekterad. Har du märkt något sådant?

Där är också en del säkerhetsproblem med datorn.

 

Det syns inte att något har installerats senaste månaden. Men för att få stop på krascher i SQL Server kan du stoppa SQL Server från att startas automatiskt när du sätter på datorn:

 

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp MSSQL$SPCS i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad. Upprepa med SQLAgent$SPCS.

 

Start - Kör - msconfig - Autostart

Leta upp de rader som liknar nedanstående och ta bort bocken framför dem.

StartupFolder: h:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\servic~1.lnk - h:\program\microsoft sql server\80\tools\binn\sqlmangr.exe

StartupFolder: h:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\tjnsth~1.lnk - h:\program\microsoft sql server\80\tools\binn\sqlmangr.exe

 

Dessutom märker du om något program slutar fungera därför att SQL Server inte är igång.

Link to comment
Share on other sites

När det gäller virus så har jag kört Avast i djupgående variant. Fick inget utslag då. Det jag har märkt är att det tar längre tid för datorn att starta Windows.

 

Sedan vet jag inte om det här med datastoppet att det har ihop med virus.

 

Vad har jag för säkerhetsproblem?

 

Cecilia vid klockan längst ner i högra hörnet så finns det en ikon. Det är SQL. Det står MSSQLserver.

 

Ska försöka att ta bort det.

 

Men säkerhetproblemen vad är det då?

 

Jag vet att jag har installerat program senaste månaden. Installerade faktiskt Malware antibytes den 24/3 följde E-plays råd. Men datorn Stängde av sig när jag körde programmet.

Link to comment
Share on other sites

Vad har jag för säkerhetsproblem?

Det tar vi när datorn fungerar bättre för det fungerar dåligt att hålla på med avinstallationer och uppgraderingar när datorn kraschar.
Link to comment
Share on other sites

Ok. Det får vi ta då. Men när ska jag köra ett annat malware program? Ska fixa det andra.

 

Tack för hjälpen så länge.

Link to comment
Share on other sites

Men när ska jag köra ett annat malware program?
När du har stängt av allt som har med SQL Server att göra så att vi vet om krascherna beror på det programmet eller något annat.
Link to comment
Share on other sites

Hej. Jag körde Malware Anti Malware och fick detta meddelande. Då hade jag inte ändrat något utan det enda jag hade gjort var att jag stoppade SQL Server Service manager ikonen. Det var detta jag fick då.

 

Kernel_Data_inpage_Error

 

Teknisk information:

Stop: 0x0000007A (0xc005CF220,0xc000000E,0xB9E44D9C,0x4F322860)

 

*****Ftdisk.sys-Adress B9E44D96 base at B9E3E000,Datestamp 3b7d8419

 

Ja det var det hela. Hade faktiskt ett usb minne kopplad när jag körde Malware Anti Malware.

 

Ska köra det igen nu utan usb minne. Får se vad som sker.

 

Konstigt att det här uppkommer när jag just kör Malware Antimalware? Det har uppkommit andra gånger också men att det just händer med det Anti malware programmet.

 

Hade ett annat malware programm installerat. Super anti malware körde också det idag då körde den genom hela datorn. Nu har jag avinstallerat Super Antimalware. Fick en del adware grejer som utslag men det fixade den.

 

Ska testa nu igen utan usb sticka (för att se att det inte är den som spökar)

Link to comment
Share on other sites

Stop: 0x0000007A (0xc005CF220,0xc000000E,0xB9E44D9C,0x4F322860)

 

*****Ftdisk.sys-Adress B9E44D96 base at B9E3E000,Datestamp 3b7d8419

Ftdisk har med hårddisken att göra.

 

det enda jag hade gjort var att jag stoppade SQL Server Service manager ikonen.
Det räcker inte för att få allt som har med SQL Server avstängt.
Link to comment
Share on other sites

E-play: Jag tror att det är rätt program som jag har installerat. Kollade den länken du uppgav vid tidigare inlägg filen heter (mbamsetup).Samma som jag har installerat.

 

Cecilia: Nu har jag gjort som du har beskrivit. bockat av alla autostarterna samt inaktiverat det du nämnde. Jag har kört Malwere Anti malware. Det blev stopp igen. Nu fick jag ett annat meddelande.

 

Kernel_Data_inpage_Error.

 

Det med ftdisk.sys var inte med.

 

Jag vet inte alls vad jag ska göra?

Link to comment
Share on other sites

Varierande felmeddelanden på blåskärmarna tyder på hårdvaruproblem, t ex överhettning, fel på RAM-minne eller hårddisk. Se till att du har säkerhetskopior på alla viktiga filer.

 

Testa minnet med ett minnestestprogram, t ex Memtest86:

http://www.memtest.org/

 

Testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

Link to comment
Share on other sites

Cecilia: Hej och tack för hjälpen. Vilken av versioneran ska jag ladda ner av memtest finns olika bland annat bootable, binary och mm?

 

Har också kollat angående diagnostik program men typiskt nog finns det inte för Toshiba. Kan man använda något annat program som passar hårddisken. Märke och modell är: Toshiba mk1246gsx?

Link to comment
Share on other sites

Jag tycker följande är lättast:

Download - Pre-Compiled Bootable ISO (.zip)

Du packar upp zip-filen till en iso-fil som du bränner på en CD-skiva som avbild/image/iso. Du startar sedan datorn från CD-skivan.

 

Toshiba förväntar sig att datortillverkaren skickar med ett testprogram för hårddisken så kolla i menyerna att du inte hittar något test- eller diagnosprogram. Det kan också vara så att man kan köra testprogrammet genom att trycka på någon särskild tangent under uppstarten av datorn så kolla lite i manualen (brukar gå att ladda ner).

 

Du kan också pröva med Hitachis testprogram för det brukar fungera hyfsat med de flesta datorer.

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia. Nu har jag kört Memtest 4,2, Tror att allt verkar grönt. Har inte fått någon Errors. Gjorde testet 7ggr. Bifogar testrapporten. Ska också köra test av hårddisken.

Test av ramminne.doc

Link to comment
Share on other sites

Hej!

 

Jag tolkar det i och för sig att du avbröt testet när det hade klarat av 89% och var inne på deltest 7, men det är möjligt att det är en feltolkning. För att man ska vara hyfsat säker på att det inte är fel på RAM-minnena ska man låta testen gå i flera timmar, t ex under en natt eller medan man är på jobbet.

Link to comment
Share on other sites

"Det finns en del i loggen som tyder på att datorn är eller har varit infekterad. Har du märkt något sådant?

Där är också en del säkerhetsproblem med datorn."

 

 

Hej. Har laddat ner programmet för att kolla hårddisken(Hitachi) som du rekommenderade. När jag försöker installera det så vill den kopiera över windows filer och den rekommenderar inte att man gör det. Så jag har gjort så och då fungerar inte programmet.

 

Datorn har inte stängts av på ett tag. Får se om det har löst sig.

 

Du nämnde i tidigare inlägg på tråden att det finns säkerhetsproblem. Vad är det för något då?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...