Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skit i burken...


Ultra

Recommended Posts

...och DDS:en

 

 

 

.

DDS (Ver_11-03-05.01) - NTFSx86

Run by Verkstan at 15:11:59,04 on 2011-03-31

Internet Explorer: 7.0.5730.13

Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.511.245 [GMT 2:00]

.

.

============== Running Processes ===============

.

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k HTTPFilter

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

\\Bokföring\allians\Data\AlliansPathfinder.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Documents and Settings\Verkstan\Skrivbord\dds (2).scr

.

============== Pseudo HJT Report ===============

.

uStart Page = hxxp://www.leta.se/

BHO: Adobe PDF Reader Link Helper: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program\adobe\acrobat 7.0\activex\AcroIEHelper.dll

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

uRun: [updateMgr] "c:\program\adobe\acrobat 7.0\reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_9 -reboot 1

uRun: [WMPNSCFG] c:\program\windows media player\WMPNSCFG.exe

uRun: [sUPERAntiSpyware] c:\program\superantispyware\SUPERAntiSpyware.exe

mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\verkstan\start-~1\program\autost~1\allian~1.lnk - \\bokföring\allians\data\AlliansPathfinder.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\adobeg~1.lnk - c:\program\delade filer\adobe\calibration\Adobe Gamma Loader.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\adober~1.lnk - c:\program\adobe\acrobat 7.0\reader\reader_sl.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\micros~1.lnk - c:\program\microsoft office\office10\OSA.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\personal.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\micros~2\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1124959871312

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

Handler: cdo - {CD00020A-8B95-11D1-82DB-00C04FB1625D} - c:\program\delade filer\microsoft shared\web folders\PKMCDO.DLL

Notify: !SASWinLogon - c:\program\superantispyware\SASWINLO.DLL

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - c:\program\superantispyware\SASSEH.DLL

.

============= SERVICES / DRIVERS ===============

.

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program\superantispyware\sasdifsv.sys [2010-2-17 12872]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2010-5-10 67656]

.

=============== Created Last 30 ================

.

2011-03-25 09:34:16 -------- d-----w- c:\docume~1\verkstan\applic~1\SUPERAntiSpyware.com

2011-03-25 09:34:16 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\SUPERAntiSpyware.com

2011-03-25 09:34:10 -------- d-----w- c:\program\SUPERAntiSpyware

2011-03-11 10:54:41 -------- d-----w- C:\467477f3d72474450a095e2aefbbd4

2011-03-10 16:55:46 -------- d-sha-r- C:\cmdcons

2011-03-10 16:54:20 98816 ----a-w- c:\windows\sed.exe

2011-03-10 16:54:20 89088 ----a-w- c:\windows\MBR.exe

2011-03-10 16:54:20 256512 ----a-w- c:\windows\PEV.exe

2011-03-10 16:54:20 161792 ----a-w- c:\windows\SWREG.exe

.

==================== Find3M ====================

.

2011-02-09 13:54:03 270848 ----a-w- c:\windows\system32\sbe.dll

2011-02-09 13:54:03 186880 ----a-w- c:\windows\system32\encdec.dll

2011-02-02 07:58:56 2067456 ----a-w- c:\windows\system32\mstscax.dll

2011-01-27 11:57:06 677888 ----a-w- c:\windows\system32\mstsc.exe

2011-01-21 14:44:07 439808 ----a-w- c:\windows\system32\shimgvw.dll

2011-01-07 14:09:02 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-12-31 14:04:15 1854976 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

.

============= FINISH: 15:12:10,68 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Ska du betala för ett antivirusprogram i fortsättningen för att få ett mer heltäckande skydd eller ska du använda ett som är gratis?

Behöver du tips på program?

 

Jag ser inte till något skadligt i loggarna så nu återstår bara en sista städomgång:

 

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade.

Börja med att skapa en ny systemåterställningspunkt:

XP:

Start - Program- Tillbehör - Systemverktyg - Systemåterställning

Välj att skapa en ny återställningspunkt och tryck på Nästa.

Vista och Windows 7:

Högerklick på Datorn - Egenskaper - Systemskydd

Tryck på Skapa.

 

Ta sedan bort alla gamla systemåterställningspunkter genom att köra diskrensningsprogrammet.

Högerklicka på C: i Den här datorn/Utforskaren och välj Egenskaper.

På fliken Allmänt finns det en knapp som heter Diskrensning. Välj den.

Efter några minuter kommer programmet upp och då väljer du en flik som heter Fler alternativ eller något likande. Tryck på den Rensa-knapp som tar bort alla systemåterställningspunkter utom den senaste.

 

2a. Tryck Windows-tangenten + R

Kopiera och klistra in denna rad:

ComboFix /Uninstall

 

Observera att det är ett mellanrum före /

Klicka på OK.

 

2b. Ladda ner avinstallationsprogrammet OTC till Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/OTC.exe

Dubbelklicka på filen för att starta programmet.

Tryck på knappen CleanUp! och ComboFix m.fl. rensningsprogram kommer att avinstalleras efter en omstart av datorn. Om något sådant program är kvar efter det så fråga hur du ska ta bort det. Ta bort eventuella loggar.

 

3. Spara TFC (Temporary File Cleaner) av OldTimer på Skrivbordet.

http://oldtimer.geekstogo.com/TFC.exe

 

Stäng alla program och fönster.

Kör TFC (om du har Vista eller Windows 7 så högerklicka på filen och välj Kör som administratör).

Klicka på Start-knappen för att starta städningen.

Det kan ta några minuter och låt datorn vara ifred under tiden.

 

När det är klart är det meningen att datorn ska startas om automatiskt. Om den inte gör det så startar du om datorn själv. Ta bort TFC-filen.

 

4. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.

http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

 

5. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator: http://sites.google.com/site/ceblstockholm/home

Mycket viktigt att du kör Secunias kontroll av om det finns program med kända säkerhetshål i datorn. Se till att åtgärda sådana, t ex Adobe Reader och VLC är mycket gamla enligt loggen.

 

Installera Internet Explorer 8 för bättre säkerhet.

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Hej igen,

 

Ibland blir det lite långt mellan gångerna...

 

Nu tror jag att jag har lyckats med alla uppdateringar osv. Behöver jag göra nåt mer? Några nya loggor?

Link to comment
Share on other sites

Några nya loggar behövs inte. Om du har gjort de olika punkterna samt installerat ett antivirusprogram så bör allt vara bra med datorn.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...