Hej   Kan inte få VECKONR() att fungera i vilkorsstyrd formatering. Har använt diverse andra formler men denna funkar inte. Just nu beräknar jag VECKONR() utanför formateringen i en cell istället. Inte snyggt och inte lika felsäkert. Vad gör jag för fel?   I den excel jag använder (2003) har jag lagt till ett tillägg VBA Analysis toolpak för att kunna använda NETTOARBETSDAGAR() mm. Tror att VECKONR() ingår i det tillägget och inte i excel original. Kan det vara orsaken till att det inte f