Just nu i M3-nätverket
Jump to content

mer virus


jejo07

Recommended Posts

Hej igen datorn verkar funka bra nu men.... inatt gjorde jag en full system scan och den hittade ett malwarevirus som jag tryckte move to chest sen rekommenderade avast att jag skulle starta om datorn och göra en scan på den blåa skärmen innan jag kom in i windows detta gjorde jag och resultatet blev massa filer där det stodCAB archive corrupted där fanns ingen åtgärd att välja men vet inte vad det betyder.

Sen File C:/system Volume/restore(D5121205-D4CC-4C98-805B-7F9272152C6E)/RP632/A0278513.INF VBS: Malware-gen den valde jag move to chest

Sen File C:/Windows/1386/RSM.EX_/srsm.exe Win 32 Trojan -gen på den valde jag också move to chest och då frågade den mig This is a windows file are you sure? och jag valde yes. Har jag gjort rätt har jag fått bort virusen?

Link to comment
Share on other sites

Hej,

har du loggar från dina rensningar, så vi kan se vad som du tagit bort?

Detta var en smittad återställningspunkt.

Klistra med dina loggar och kör en DDS.

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Vet inte vart loggar sparas ifrån avast rensningen här är DDs iallafall

 

 

 

 

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86

Run by Žgaren at 14:49:18,75 on 2011-01-30

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_22

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.511.197 [GMT 1:00]

 

AV: avast! Antivirus *Enabled/Updated* {7591DB91-41F0-48A3-B128-1A293FD8233D}

FW: Norton Internet Worm Protection *Disabled*

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WudfServiceGroup

svchost.exe

svchost.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

c:\apps\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

c:\apps\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\GOTOSO~1\VADERE~1\Vaderetro_oe.exe

C:\apps\Powercinema\PCMService.exe

C:\apps\ABoard\ABoard.exe

C:\apps\ABoard\AOSD.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

D:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\9USJD15Q\dds[1].scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.eniro.se/

uSearchMigratedDefaultURL = hxxp://www.google.com/search?q={searchTerms}&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-US&ie=utf8&oe=utf8

uInternet Connection Wizard,ShellNext = iexplore

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.3.4501.1418\swg.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: {0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7} - No File

TB: {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - No File

TB: {BC4FFE41-DE9F-46FA-B455-AAD49B9F9938} - No File

uRun: [smpcSys] c:\apps\smp\SmpSys.exe

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

mRun: [iMJPMIG8.1] "c:\windows\ime\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

mRun: [PHIME2002ASync] c:\windows\system32\ime\tintlgnt\TINTSETP.EXE /SYNC

mRun: [PHIME2002A] c:\windows\system32\ime\tintlgnt\TINTSETP.EXE /IMEName

mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

mRun: [Vade Retro Outlook Express] "c:\program\gotoso~1\vadere~1\Vaderetro_oe.exe"

mRun: [PCMService] "c:\apps\powercinema\PCMService.exe"

mRun: [ACTIVBOARD] c:\apps\aboard\ABoard.exe

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [nwiz] nwiz.exe /install

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\k-lite codec pack\quicktime\qttask.exe" -atboottime

mRun: [avast5] "c:\program\alwil software\avast5\avastUI.exe" /nogui

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

dRun: [DWQueuedReporting] "c:\program\delade~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t

StartupFolder: d:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\bankid~1.lnk - c:\program\personal\bin\Personal.exe

StartupFolder: d:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\micros~1.lnk - c:\program\microsoft office\office10\OSA.EXE

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\program\micros~4\office10\EXCEL.EXE/3000

IE: {3063c161-2f7e-4225-ba73-08bc8f64c67e} - c:\program\betway\casino\casinogame.exe

IE: {C53BFCFC-7A54-4627-AEBA-2CD4871FCA97} - c:\microgaming\poker\unibetpokermpp\MPPoker.exe

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

Trusted Zone: film2home.se\www

DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} - hxxp://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

DPF: {0972B098-DEE9-4279-AC7E-4BAAA029102D} - hxxp://assets.photobox.com/assets/aurigma/ImageUploader5.cab?20091111095637

DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://download.microsoft.com/download/5/b/0/5b0d4654-aa20-495c-b89f-c1c34c691085/LegitCheckControl.cab

DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w3/pr01/resources/MSNPUpld.cab

DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1158244611729

DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} - hxxp://game12.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} - hxxps://flashcasino.ladbrokes.com/instant-play-en/FlashAX.cab

DPF: {D821DC4A-0814-435E-9820-661C543A4679} - hxxp://drmlicense.one.microsoft.com/crlupdate/en/crlocx.ocx

DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} - hxxp://189.124.130.132/activex/AMC.cab

DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} - hxxp://www.popcap.com/webgames/popcaploader_v10.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {F04A8AE2-A59D-11D2-8792-00C04F8EF29D} - hxxp://by142fd.bay142.hotmail.msn.com/activex/HMAtchmt.ocx

DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} - hxxp://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab

DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

Notify: OPXPGina - c:\apps\softex\omnipass\opxpgina.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 aswSP;aswSP;c:\windows\system32\drivers\aswSP.sys [2008-4-5 294608]

R2 aswFsBlk;aswFsBlk;c:\windows\system32\drivers\aswFsBlk.sys [2008-4-5 17744]

R2 avast! Antivirus;avast! Antivirus;c:\program\alwil software\avast5\AvastSvc.exe [2010-9-14 40384]

R2 fssfltr;FssFltr;c:\windows\system32\drivers\fssfltr_tdi.sys [2009-3-21 54752]

S3 fsssvc;Tjänsten Windows Live Family Safety;c:\program\windows live\family safety\fsssvc.exe [2009-8-5 704864]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2011-01-20 09:05:20 38224 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbamswissarmy.sys

2011-01-20 09:05:15 20952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mbam.sys

2011-01-20 09:05:15 -------- d-----w- c:\program\Malwarebytes' Anti-Malware

2011-01-12 12:25:33 19985265 ----a-w- d:\docume~1\alluse~1\applic~1\vlc-1.1.5-win32.exe

 

==================== Find3M ====================

 

2011-01-13 08:47:35 38848 ----a-w- c:\windows\avastSS.scr

2010-11-18 18:15:44 81920 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

2010-11-09 14:52:37 249856 ----a-w- c:\windows\system32\odbc32.dll

2010-11-08 00:20:24 89088 ----a-w- c:\windows\MBR.exe

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-06 00:22:39 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-06 00:22:39 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-11-03 12:27:25 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

 

============= FINISH: 14:51:29,03 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Fanns ingen på den sökvägen men jag hittade något när jag sökte i min dator på ASW Boot log bifogar det och håller tummarna

CmdLine - quick

aswBoot.exe /A:"*" /L:"1033" /heur:80 /pup /archives /IA:0 /KBD:2 /dir:"C:\Program\Alwil Software\Avast5"

CmdLine end

SafeBoot: 0

CreateKbThread

new CKbBuffer

CKbBuffer::Init

CKbBuffer::Init end

NtCreateEvent(g_hStopEvent)

dep_osBeginThread - KbThread

CreateKbThread end

NtInitializeRegistry

KbThread start

ReadRegistry

DATA=D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Alwil Software\Avast5

PROG=C:\Program\Alwil Software\Avast5

BUILD=889

Microsoft Windows XP Service Pack 3

SystemRoot=C:\WINDOWS

TEMP=C:\WINDOWS\TEMP

TMP=C:\WINDOWS\TEMP

ReadRegistry end

CreateTemp

CreateTemp end

aswcmnbDllMain

cmnbInit

aswEnginDllMain(DLL_PROCESS_ATTACH)

InitLog

InitLog end

CmdLine - full

aswBoot.exe /A:"*" /L:"1033" /heur:80 /pup /archives /IA:0 /KBD:2 /dir:"C:\Program\Alwil Software\Avast5"

CmdLine end

Program folder: C:\Program\Alwil Software\Avast5

Engine folder: C:\Program\Alwil Software\Avast5\defs\11012901

TimeStamp: 4d42d584

Unschedule

61,00,75,00,74,00,6F,00,63,00,68,00,65,00,63,00,

6B,00,20,00,61,00,75,00,74,00,6F,00,63,00,68,00,

6B,00,20,00,2A,00,00,00,61,00,73,00,77,00,42,00,

6F,00,6F,00,74,00,2E,00,65,00,78,00,65,00,20,00,

2F,00,41,00,3A,00,22,00,2A,00,22,00,20,00,2F,00,

4C,00,3A,00,22,00,31,00,30,00,33,00,33,00,22,00,

20,00,2F,00,68,00,65,00,75,00,72,00,3A,00,38,00,

30,00,20,00,2F,00,70,00,75,00,70,00,20,00,2F,00,

61,00,72,00,63,00,68,00,69,00,76,00,65,00,73,00,

20,00,2F,00,49,00,41,00,3A,00,30,00,20,00,2F,00,

4B,00,42,00,44,00,3A,00,32,00,20,00,2F,00,64,00,

69,00,72,00,3A,00,22,00,43,00,3A,00,5C,00,50,00,

72,00,6F,00,67,00,72,00,61,00,6D,00,5C,00,41,00,

6C,00,77,00,69,00,6C,00,20,00,53,00,6F,00,66,00,

74,00,77,00,61,00,72,00,65,00,5C,00,41,00,76,00,

61,00,73,00,74,00,35,00,22,00,00,00,00,00,

Unschedule end

LoadResources

LoadResources end

InitReport

InitReport end

Global exclusions:

NtSetEvent(g_hInitEvent) - 1

InitKeyboard

g_dwKbdNum: 2

s_dwKbdClassCnt: 2

InitKeyboard end

NtSetEvent(g_hInitEvent) - 2

GetKey

CPU: Phys(1), Log(1), Aff(1), Feat(0000001f)

FreeMemory: 423837696

avworkInitialize

FreeMemory: 422993920

CKbBuffer::Wait

CKbBuffer::Get

CKbBuffer::Get end

CKbBuffer::Wait end

ProcessArea

avfilesScanAdd *MBR0

avfilesScanAdd *BOOTC:

Loading raw access support

avfilesScanAdd *RAW:C:\ [Fs: 000500ff, NTFS; Dev: 07, 00000020]

avfilesScanAdd *BOOTD:

avfilesScanAdd *RAW:D:\ [Fs: 000500ff, NTFS; Dev: 07, 00000020]

avfilesScanRealMulti begin

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

CKbBuffer::Get

1, 75, 0, 0, 0

GetKey end (4/34)

CKbBuffer::Put

CKbBuffer::Put end

GetKey

CKbBuffer::Get end

WaitForKeys (9): 4

1, 75, 0, 0, 0

GetKey end (4/34)

CKbBuffer::Put

CKbBuffer::Put end

GetKey

1, 75, 1, 0, 0

CKbBuffer::Get

CKbBuffer::Get end

CKbBuffer::Get

1, 79, 0, 0, 0

GetKey end (1/31)

CKbBuffer::Put

CKbBuffer::Put end

GetKey

CKbBuffer::Get end

WaitForKeys (4): 1

1, 79, 0, 0, 0

GetKey end (1/31)

CKbBuffer::Put

CKbBuffer::Put end

GetKey

1, 79, 1, 0, 0

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

GetErrorText

avfilesScanRealMulti finished

Runtime: 7568328ms

avworkClose

MarkFileRemoval

MarkFileRemoval end

TerminateKbThread

GetKey end (?/00)

CloseKeyboard

CloseKeyboard end

KbThread stop

CKbBuffer::~CKbBuffer

CKbBuffer::~CKbBuffer end

aswEnginDllMain(DLL_PROCESS_DETACH)

cmnbFree

FreeResources

CloseReport

CloseLog

 

 

Gick inte bifoga kom här istället

Link to comment
Share on other sites

hittade denna med

01/30/2011 08:11

Scan of all local drives

 

File C:\ae503355c5f44b8d0b1058374f72e6\hotfixas\files\sqlrun_as.msp|>PCW_CAB_Family01|>msmdsrv.exe.7DA41A8A_43FC_4DF0_AE30_120C759F8805 Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File C:\ae503355c5f44b8d0b1058374f72e6\hotfixas\files\sqlrun_as.msp|>PCW_CAB_Family01 Error 42144 {OLE archive is corrupted.}

File C:\ae503355c5f44b8d0b1058374f72e6\hotfixas\files\sqlrun_as.msp|>msmdsrv.exe.7DA41A8A_43FC_4DF0_AE30_120C759F8805 Error 0x80000006 {Inga fler filer}

File C:\ae503355c5f44b8d0b1058374f72e6\hotfixsql\files\sqlrun_sql.msp|>PCW_CAB_Family01|>sqlservr.exe.CC1A8C58_27D1_4D38_BF1B_C0A5CBB90616 Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File C:\ae503355c5f44b8d0b1058374f72e6\hotfixsql\files\sqlrun_sql.msp|>PCW_CAB_Family01 Error 42144 {OLE archive is corrupted.}

File C:\System Volume Information\_restore{D5121205-D4CC-4C98-A05B-7F9272152C6E}\RP632\A0278513.INF is infected by VBS:Malware-gen, Moved to chest

File C:\WINDOWS\I386\RSM.EX_|>rsm.exe is infected by Win32:Trojan-gen, Moved to chest

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904339.cab.0276|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Intro.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904339.cab.0277|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Intro.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904339.cab.0279|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Intro.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904339.cab.0280|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Intro.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904339.cab.0282|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Intro.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904344.cab.0276|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Mnky_a_jump.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904344.cab.0277|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Mnky_a_jump.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904344.cab.0279|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Mnky_a_jump.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904344.cab.0280|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Mnky_a_jump.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904344.cab.0282|>global\MonkeyKing_bonus\FLC_King_Mnky_a_jump.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

File D:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MGS\cache\__temp\__\shared\0000\0090\904415.cab.0802|>global\PrivateEye1\FLC_Symbol11.bik Error 42127 {CAB archive is corrupted.}

Number of searched folders: 12119

Number of tested files: 603314

Number of infected files: 2

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.



×
×
  • Create New...