Just nu i M3-nätverket
Jump to content

piratkopier


Wizzard

Recommended Posts

Är det olagligt eller inte att inheha köpa/ladda ner. piratkopierade spel/program/musik

 

Njaa.

 

För det första: För datorprogram (även spel) gäller särskilda, striktare, regler än för andra upphovsrättsskyddade verk.

 

När det gäller verk som inte är datorprogram, exempelvis musik, film, litteratur med mera så är det tillåtet att göra kopior (framställa exemplar) för enskilt bruk.

 

Du får alltså ladda ner musik via Napster, exempelvis. Däremot är det inte tillåtet att sprida upphovsrättsskyddade verk. Du får alltså inte låta andra ladda ner dina piratkopierade musikfiler via Napster. Fler exempel: Du får bränna en cd-skiva med musik och ge den till en kompis. Du får däremot inte sälja den eller dela ut den till förbipasserande på stan. Du får också lov att kopiera videofilmen du hyrt (oavsett vad som står i det där fåniga varningsmeddelandet i början - möjligen kan dom hävda att du begått avtalsbrott, men även det skulle sannolikt vara juridiskt tveksamt).

 

Kopiering av datorprogram är däremot inte tillåten, inte ens för enskilt bruk. Därmed är alltså köp, innehav och nerladdning otillåtet (innehavet är väl kanske inte i sig otillåtet, men däremot ett tydligt bevis på att otillåten kopiering har förekommit).

 

/Björn G

 

[inlägget ändrat 2001-08-19 01:51:42 av Björn G]

Link to comment
Share on other sites

CJ Björkdahl

"För det första: För datorprogram (även spel) gäller särskilda, striktare, regler än för andra upphovsrättsskyddade verk."

 

Det har jag aldrig fattat varför.

Alla grejor som är värda upphovsrättsskydd borde väl ha samma regler och skydd, rent logiskt ?

 

Och skulle något ha högre skyddsvärde, så borde det ju givetvis vara konsten (bildkonst, musik etc.) och inte så simpla grejor som ingenjörsprodukter typ datorprogram.

 

Är förklaringen så enkel att datorindustrin haft bättre lobbyproffs ?

 

MVH

pedagogen

"Om du inte kan lita på ett anonymt meddelande proppat med ord i VERSALER och pepprat med utropstecken, med en varning om någon allmän fara, vad kan du då lita på?" http://www.snopes2.com

 

Link to comment
Share on other sites

Och skulle något ha högre skyddsvärde, så borde det ju givetvis vara konsten (bildkonst, musik etc.) och inte så simpla grejor som ingenjörsprodukter typ datorprogram.

 

Simpla grejor ?? Du menar att en målar kludds verk skulle vara mera värt än en programmerares alster ?

 

Ja herregud vilken värld vi lever i.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Björn G!

 

Kopiering av datorprogram är däremot inte tillåten, inte ens för enskilt bruk.

 

Jag vet att lagen säger så, men var går gränsen?

 

* Ta backup på installations-CD'n är olagligt.

* Ta backup på installerad programvara kan väl inte vara olagligt?

* Kopiera installations-CD'n till hårddisken, är det olagligt?

* Ta backup på hårddisken som innehåller kopia av installations-CD'n, är det olagligt?

 

Som sagt, undrar var gränsen går...

 

 

Link to comment
Share on other sites

Gunnar Dahlström

Enligt upphovsrättlagen så får man inte göra en "digital avbildning" inte ens för privat bruk.

 

Detta innebär att man inte får kopiera CD och DVD (data eller musik) och ge till sina kompisar. (min tolkning, kan ha fel :-)

 

//GunnarD

 

Link to comment
Share on other sites

Det har jag aldrig fattat varför.

Alla grejor som är värda upphovsrättsskydd borde väl ha samma regler och skydd, rent logiskt ?

 

Det tycker jag också, egentligen.

 

Men skälet till att man införde särskilda regler för datorprogram för ett antal år sedan är att programmen då hade en svaghet som inte delades av andra upphovsrättsskyddade verk, nämligen att de kan kopieras hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras ett dugg.

 

Så var det ju inte med musik och film när man fick hålla på och strula ned kassettband och sådant elände.

 

Man såg sig alltså tvingad att införa ett undantag för program för att skydda upphovsmännens ekonomiska rätt, vilket är ett av upphovsrättens främsta syften.

 

Frågan är då hur man ska hantera upphovsrättslagstiftningen nu, när bland annat musik och film snabbt och enkelt sprids via till exempel Direct Connect och liknande, och kopior kan göras oändligt antal gånger med bibehållen kvalitet. Möjligen kommer vi att se förändringar i lagstiftningen framöver.

 

Och skulle något ha högre skyddsvärde, så borde det ju givetvis vara konsten (bildkonst, musik etc.) och inte så simpla grejor som ingenjörsprodukter typ datorprogram.

 

Tycker du? Själv tycker jag nog att det är som allra viktigast att skydda intellektuellt ägande i de fall när avsevärda investeringar är nödvändiga för att få fram en produkt, eftersom utvecklingen annars riskerar att avstanna (eller tappa fart åtminstone). Det är nödvändigt att ge medicinindustrin omfattande patenträttigheter för att företagen ska ges möjlighet att ägna år åt förskning på nya mediciner. Det är nödvändigt att bevaka upphovsrätten för datorprogram om nya, i bästa fall förbättrade, datorprogram ska kunna tillverkas.

 

/Björn G

 

Link to comment
Share on other sites

Enligt upphovsrättlagen så får man inte göra en "digital avbildning" inte ens för privat bruk.

 

Det här kan inte stämma. Kan inte hitta något sådant i upphovsrättslagen.

 

Kanske är det detta du tänker på: "Kopiering i digital form av en sammanställning eller databas i digital form är inte heller tillåten."

 

/Björn G

 

Link to comment
Share on other sites

Jag vet att lagen säger så, men var går gränsen?

 

Alla exempel du räknar upp KAN vara fullt tillåtna. Det beror lite på omständigheterna.

 

Utdrag ur lagtexten: "Den som har rätt att använda ett datorprogram får framställa säkerhetsexemplar av programmet, om detta är nödvändigt för den avsedda användningen av programmet".

 

Man får alltså göra säkerhetskopia om man "behöver" den, och jag antar att rättspraxis i det här avseendet är att säkerhetskopiering därmed som regel är tillåten. Det preciseras inte hur säkerhetskopieringen ska ske, så rimligen kan man göra det på alla de sätt du räknar upp.

 

Det är också värt att notera att lagtexten uttryckligen slår fast att avtalsvillkor som inskränker denna rätt är ogiltiga. Programtillverkarna kan med andra ord inte förbjuda säkerhetskopiering vad dom än skriver i avtalen; sådana avtal gäller helt enkelt inte, även om kunden skrivit på dem.

 

/Björn G

 

Link to comment
Share on other sites

Glenn Larsson

>Varför?

 

För att med videoband, kassetter osv så går det inte att kopiera i all evighet, digitala media kan man kopiera i all evighet.

 

Därför försöker musik & filmbranchen göra kopieringsskydd så att det inte går att kopiera mer än 1 gång, men de kan de försöka med tills universum imploderar.

 

> inte så simpla grejor som

> ingenjörsprodukter typ datorprogram.

 

Du har aldrig programmerat va?

 

> att datorindustrin haft bättre

> lobbyproffs?

 

Det och musik/filmindustrin. De senare 2 försökte länge att stoppa exempelvis cd/dvd brännare, men det sket helt enkelt datorindustrin i.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Gunnar Dahlström

Klippt ur lagen:

 

--------------

Framställning av exemplar för enskilt bruk

 

12 § Var och en får framställa enstaka exemplar av

offentliggjorda verk för enskilt bruk. Exemplaren får inte

användas för andra ändamål.

 

Första stycket ger inte rätt att

 

1. uppföra byggnadsverk,

 

2. framställa exemplar av datorprogram, eller

 

3. framställa exemplar i digital form av sammanställningar i

digital form.

 

Första stycket ger inte heller rätt att för eget bruk låta en

utomstående

 

1. framställa exemplar av musikaliska verk eller filmverk,

 

2. framställa bruksföremål eller skulpturer eller

 

3. genom konstnärligt förfarande efterbilda andra konstverk.

Lag (1997:790).

--------------

 

Paragraf 12:2 och :3 säger väll rätt klart att man 1) inte får kopiera datorprogram (inte ens för privatbruk) eller 2) " framställa exemplar i digital form av sammanställningar i

digital form"

 

Tycker det är rätt klart vad man får och inte får göra.

 

 

//GunnarD

 

Link to comment
Share on other sites

Paragraf 12:2 och :3 säger väll rätt klart att man 1) inte får kopiera datorprogram (inte ens för privatbruk)

 

Jo, precis. Det har jag ju sagt hela tiden (ett undantag finns dock beträffande säkerhetskopior).

 

eller 2) " framställa exemplar i digital form av sammanställningar i

digital form"

 

Jamen skärpning nu! Detta syftar ju enbart på sammanställningar och absolut ingenting annat. Du diskuterade tidigare saker som musik och film på cd eller dvd, och det har över huvud taget ingenting med detta att göra.

 

Hämtat från juridiska enheten vid Lunds Universitet: "Exempel på sammanställning i digital form är uppslagsverk på Cd-rom. Detta får alltså inte brännas över på annan Cd-rom eller på annat sätt framställas i digital form."

 

Ett annat exempel på "sammanställningar" är för övrigt databaser av olika typer.

 

Men vad gäller filmer, musik och dylikt finns inga hinder mot att göra kopior för enskilt bruk. Vare sig de är digitala eller inte.

 

Tycker det är rätt klart vad man får och inte får göra.

 

Tycker jag också. ;-)

 

/Björn G

 

[inlägget ändrat 2001-08-19 15:26:29 av Björn G]

Link to comment
Share on other sites

Gunnar Dahlström

>Jamen skärpning nu! Detta syftar ju

>enbart på sammanställningar och

>absolut ingenting annat. Du

>diskuterade tidigare saker som musik

>och film på cd eller dvd, och det har

>över huvud taget ingenting med detta

>att göra.

 

Jomen musikcd kan också vara "sammanställningar", vem drar skillnaden?

 

Någon har gjort sammanställt musiken på samma sätt som någon har sammanställt databasen, uppslagsverket, filmen ....

 

Ser ingen större skillnad på om jag ger ut en databas över musikstycken på en CD eller ger ut en CD med musik på. Enligt dig skulle databasen vara skyddad men inte musik-cd'n?

 

//GunnarD

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jomen musikcd kan också vara "sammanställningar", vem drar skillnaden?

 

Ehh... lagstiftarna drar skillnaden. Du har missuppfattat lagtexten fullkomligt.

 

En musik-cd kan inte under några omständigheter vara en sammanställning i den här bemärkelsen eftersom den här paragrafen, som är besläktad med det så kallade katalogskyddet (§49 URL), syftar på digitala databaser. Ingenting annat.

 

Den här paragrafen kom till 1997 enbart för att ge särskilt skydd till digitala databaser .

 

Telefonkatalogen är ett bra exempel. CD-versionen av telefonkatalogen får inte kopieras, inte ens för privat bruk.

 

Någon har gjort sammanställt musiken på samma sätt som någon har sammanställt databasen, uppslagsverket, filmen ....

 

Någon har förvisso sammanställt musiken. Men poängen här är att lagtextens ord "sammanställning" avser databaser och kataloger. Vilket tydligt framgår av lagens förarbeten.

 

Utdrag ur Proposition 1996/97:111

Rättsligt skydd för databaser; 5.2 Upphovsrättens föremål

"Som exempel på sammanställningar med uppgifter kan nämnas telefonkataloger, tidtabeller, tidningsbilagor med veckans TV-program."

 

Enligt dig skulle databasen vara skyddad men inte musik-cd'n?

 

Inte enligt mig. Enligt lagstiftarna, lagtexten, dess förarbeten samt gällande rättspraxis.

 

En musik-CD åtnjuter normalt upphovsrättsligt skydd. Det vill säga man får lov att kopiera den för enskilt bruk. Även digitalt. När det gäller digitala databaser finns det däremot ett särskilt undantag i lagen.

 

Detta undantag går dock inte att tillämpa på något annat än digitala databaser och kataloger (dock räknas uppslagsverk på cd som sammanställningar i det här avseendet, vilket slagits fast i rättsfall, även om det kan tyckas lite märkligt).

 

/Björn G

 

Link to comment
Share on other sites

J. Rönnberg

"Kopiering av datorprogram är däremot inte tillåten, inte ens för enskilt bruk."

 

Vad jag har läst får man göra säkerhetskopior av datorprog.

 

 

-^-^-^-

Fri sprit och taxi hem! NU!!

 

[inlägget ändrat 2001-08-19 19:20:46 av Johnny R]

Link to comment
Share on other sites

Vad jag har läst får man göra säkerhetskopior av datorprog.

 

Läs tråden. Det där är redan utrett. I detalj.

 

/Björn G

 

Link to comment
Share on other sites

CJ Björkdahl

 

Undantag i lagen får man om man har köpt bra lobbyister..

 

 

MVH

pedagogen

"Om du inte kan lita på ett anonymt meddelande proppat med ord i VERSALER och pepprat med utropstecken, med en varning om någon allmän fara, vad kan du då lita på?" http://www.snopes2.com

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...