Just nu i M3-nätverket
Jump to content

krångel att logga in på Facebook och lite felmeddelanden på andra sidor.


annapanna1988

Recommended Posts

annapanna1988

Hejsan.

 

Jag får ett felmeddelande när jag försöker öppna och logga in på facebook. Meddelandet finns även på högra sidan när jag är på tradera och några till sidor, typ där det brukar vara reklam. Dessa sidor kan jag däremot använda som vanligt men som sagt inte facebook.

 

kopierat felmeddelande:

 

PermanentRedirectThe bucket you are attempting to access must be addressed using the specified endpoint. Please send all future requests to this endpoint.0A05F66F4248F019www.facebook.coml4WphgvwDA0b+IBdtqb2WBFPgSnyQZRBpTb89x

VyroLsx1wY6eoJEtRVlhtaPxH/s3.amazonaws.com

 

 

Igår så provade jag att tömma cacheminnet och sånt via goggle cromes egna inställningar och då funkade det men idag när jag startade datorn var det likadant och det funkade inte att göra som igår.

 

Jag har sökt på nätet efter trådar med detta meddelande men lyckas inte hitta nån som haft samma problem.

 

Hoppas på hjälp här och är då väldigt tacksam!

Link to comment
Share on other sites

annapanna1988

Det har jag gjort både igår och idag...idag använde jag CCleaner...Då funkade det en stund sen blev det samma igen.

 

Ikväll berättade sonen att han har samma problem så det är nog något med vårt internet...

 

kör med bahnhof och en router som heter Linksys Cisco WRT160Nv3. Jag är uppkopplad trådlöst medan sonen har kabel.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

annapanna1988

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFS_AMD64

Run by Anna at 0:30:16,18 on 2011-01-22

Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 1.6.0_23

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.4091.2541 [GMT 1:00]

 

AV: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {BF5CEBDC-F2D3-7540-343C-F0CE11FD6E66}

SP: Microsoft Security Essentials *Enabled/Updated* {043D0A38-D4E9-7ACE-0E8C-CBBC6A7A24DB}

SP: Windows Defender *Disabled/Updated* {D68DDC3A-831F-4fae-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\MsMpEng.exe

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\LSI SoftModem\agr64svc.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe

C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe

C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmsrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Windows\PLFSetI.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe

C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe

C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe

C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerEvent.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Anna\Desktop\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.facebook.com/?ref=home

uSearch Bar = Preserve

mDefault_Page_URL = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&m=aspire_5738&r=273602107706l0448z185t4491h24r

mStart Page = hxxp://homepage.acer.com/rdr.aspx?b=ACAW&l=041d&m=aspire_5738&r=273602107706l0448z185t4491h24r

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

uRun: [Google Update] "C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [AdobeBridge]

uRun: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

mRun: [startCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [LManager] C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

mRun: [ArcadeDeluxeAgent] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\Acer Arcade Deluxe\ArcadeDeluxeAgent.exe"

mRun: [PlayMovie] "C:\Program Files (x86)\Acer Arcade Deluxe\PlayMovie\PMVService.exe"

mRun: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [nmctxth] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\nmctxth.exe"

mRun: [nmapp] "C:\Program Files (x86)\Pure Networks\Network Magic\nmapp.exe" -autorun -nosplash

mRun: [AdobeCS4ServiceManager] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\CS4ServiceManager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mRun: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

StartupFolder: C:\Users\Anna\AppData\Roaming\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\SKRMUR~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE

StartupFolder: C:\PROGRA~3\MICROS~1\Windows\STARTM~1\Programs\Startup\BANKID~1.LNK - C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - C:\PROGRA~2\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} - hxxp://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader5.cab

DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} - hxxp://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab

DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://javadl-esd.sun.com/update/1.5.0/jinstall-1_5_0_11-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E6BB2089-163F-466B-812A-748096614DFD} - hxxp://cainternetsecurity.net/scanner/cascanner.cab

DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} - hxxp://download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/3,0,0,6149/mcfscan.cab

Handler: pure-go - {4746C79A-2042-4332-8650-48966E44ABA8} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Pure Networks Shared\Platform\puresp4.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}

TB-X64: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

mRun-x64: [iAAnotif] C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe

mRun-x64: [mwlDaemon] C:\Program Files (x86)\EgisTec\MyWinLocker 3\x86\mwlDaemon.exe

mRun-x64: [RtHDVCpl] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe -s

mRun-x64: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

mRun-x64: [PLFSetI] C:\Windows\PLFSetI.exe

mRun-x64: [Acer ePower Management] C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerTray.exe

mRun-x64: [MSSE] "c:\Program Files\Microsoft Security Essentials\msseces.exe" -hide -runkey

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - C:\Users\Anna\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\hzoftzy3.default\

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Google\Picasa3\npPicasa3.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Microsoft\Office Live\npOLW.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: C:\Program Files (x86)\Personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA}

FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 pavboot;pavboot;C:\Windows\System32\drivers\pavboot64.sys [2010-10-28 33800]

R1 MpFilter;Microsoft Malware Protection Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpFilter.sys [2009-12-2 173984]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;C:\Windows\System32\atiesrxx.exe [2010-1-10 202752]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service;C:\Program Files\Acer\Acer ePower Management\ePowerSvc.exe [2010-1-10 844320]

R2 Greg_Service;GRegService;C:\Program Files (x86)\Acer\Registration\GregHSRW.exe [2009-8-28 1150496]

R2 Updater Service;Updater Service;C:\Program Files\Acer\Acer Updater\UpdaterService.exe [2009-10-28 240160]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;C:\Windows\System32\drivers\k57nd60a.sys [2009-6-20 317480]

R3 MpNWMon;Microsoft Malware Protection Network Driver;C:\Windows\System32\drivers\MpNWMon.sys [2009-12-2 40832]

R3 Tdsshbecr;Handelsbanken card reader;C:\Windows\System32\drivers\shbecr.sys [2008-9-23 50176]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_64;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X64;C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 138576]

S3 FLEXnet Licensing Service 64;FLEXnet Licensing Service 64;C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe [2010-5-13 1038088]

S3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device;C:\Windows\System32\drivers\ewusbdev.sys [2010-6-20 114560]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;C:\Windows\System32\drivers\RtsUStor.sys [2009-10-28 216064]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;C:\Windows\System32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-6-15 1255736]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2011-01-21 13:08:11 7844688 ----a-w- C:\PROGRA~3\Microsoft\Microsoft Antimalware\Definition Updates\{3FE8EA01-60B3-4C18-B1D1-F90E2783DF43}\mpengine.dll

2011-01-21 11:33:22 -------- d-----w- C:\Program Files\CCleaner

2011-01-13 13:51:58 -------- d-----r- C:\Program Files (x86)\Skype

 

==================== Find3M ====================

 

2010-11-12 17:53:06 472808 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\deployJava1.dll

2010-11-04 06:35:53 1194496 ----a-w- C:\Windows\System32\wininet.dll

2010-11-04 06:31:34 57856 ----a-w- C:\Windows\System32\licmgr10.dll

2010-11-04 05:52:17 978944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\wininet.dll

2010-11-04 05:48:36 44544 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\licmgr10.dll

2010-11-04 05:16:14 482816 ----a-w- C:\Windows\System32\html.iec

2010-11-04 04:41:26 386048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\html.iec

2010-11-04 04:35:37 1638912 ----a-w- C:\Windows\System32\mshtml.tlb

2010-11-04 04:08:54 1638912 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\mshtml.tlb

2010-11-02 05:21:51 982912 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys

2010-11-02 05:18:59 662528 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsPrint.dll

2010-11-02 05:18:59 229888 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsRasterService.dll

2010-11-02 05:18:58 470016 ----a-w- C:\Windows\System32\XpsGdiConverter.dll

2010-11-02 05:18:17 524288 ----a-w- C:\Windows\System32\wmicmiplugin.dll

2010-11-02 05:17:38 473600 ----a-w- C:\Windows\System32\taskcomp.dll

2010-11-02 05:17:38 1169408 ----a-w- C:\Windows\System32\taskschd.dll

2010-11-02 05:16:53 1114624 ----a-w- C:\Windows\System32\schedsvc.dll

2010-11-02 05:12:53 1133568 ----a-w- C:\Windows\System32\FntCache.dll

2010-11-02 05:12:25 1540608 ----a-w- C:\Windows\System32\DWrite.dll

2010-11-02 05:12:08 1837568 ----a-w- C:\Windows\System32\d3d10warp.dll

2010-11-02 05:12:07 320512 ----a-w- C:\Windows\System32\d3d10_1core.dll

2010-11-02 05:12:06 902656 ----a-w- C:\Windows\System32\d2d1.dll

2010-11-02 05:12:06 197120 ----a-w- C:\Windows\System32\d3d10_1.dll

2010-11-02 05:10:47 464384 ----a-w- C:\Windows\System32\taskeng.exe

2010-11-02 05:10:32 285696 ----a-w- C:\Windows\System32\schtasks.exe

2010-11-02 04:59:08 144384 ----a-w- C:\Windows\System32\cdd.dll

2010-11-02 04:41:36 442880 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsPrint.dll

2010-11-02 04:41:36 283648 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsGdiConverter.dll

2010-11-02 04:41:36 135168 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\XpsRasterService.dll

2010-11-02 04:40:36 496128 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\taskschd.dll

2010-11-02 04:40:36 305152 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\taskcomp.dll

2010-11-02 04:35:51 1074176 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\DWrite.dll

2010-11-02 04:35:35 1170944 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3d10warp.dll

2010-11-02 04:35:34 739840 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d2d1.dll

2010-11-02 04:35:34 218624 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3d10_1core.dll

2010-11-02 04:35:34 161792 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\d3d10_1.dll

2010-11-02 04:34:44 192000 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\taskeng.exe

2010-11-02 04:34:33 179712 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\schtasks.exe

2010-11-02 02:50:58 258048 ----a-w- C:\Windows\System32\drivers\dxgmms1.sys

2010-10-27 05:06:22 2048 ----a-w- C:\Windows\System32\tzres.dll

2010-10-27 04:32:36 2048 ----a-w- C:\Windows\SysWow64\tzres.dll

 

============= FINISH: 0:30:57,51 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

annapanna1988

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50.1.1100

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 5570

 

Windows 6.1.7600

Internet Explorer 8.0.7600.16385

 

2011-01-22 09:45:30

mbam-log-2011-01-22 (09-45-30).txt

 

Skanningstyp: Snabbskanning

Antal skannade objekt: 156735

Förfluten tid: 1 minut(er), 42 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Link to comment
Share on other sites

Hej,

fint inget att hitta där!

Inaktivera/avistallera följande Insticksmodul i Firefox. Verktyg\T illägg\Insticksmoduler:

C:\Users\Anna\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.39\npGoogleOneClick8.dll

 

Inaktivera/avinstallera följande Tillägg i Firefox. Verktyg\Tillägg:

Java Console: 6 Update 21 och 22

 

Avinstallera följande program, Kontrollpanelen Program, alternativt CCleaner\Verktyg\Avinstallera:

ESET Online Scanner v3

Panda ActiveScan 2.0

 

Inaktivera följande programuppstarter genom CCleaner\Verktyg\Uppstart:

AdobeBridge

Skype

Adobe Reader Speed Launcher

StartCCC

ArcadeDeluxeAgent

PlayMovie

Adobe ARM

nmctxth, valfritt!

nmapp

AdobeCS4ServiceManager

IAAnotif, valfritt, låt vara för tillfället.

mwlDaemon

OBS! Ta ej bort dem, endast avvaktivera. Starta om din dator.

Om det uppstår något bekymmer med att ngt program skulle hänga sig ,pga detta, kan du enkelt återaktivera det i samma CCleaner meny.

 

Prova nu att logga in på Facebook och se om ditt problem kvarstår.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

annapanna1988

Det funkar fortfarande inte tyvärr. men jag tog inte bort ccleaner eftersom du ville att jag skulle använda det och jag tog bort hela firefox eftersom jag inte använder det ändå. Panda hittade jag inte ens, fast jag sökte via "sök bland filer och program".

 

mvh anna

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kontrollera Internet Explorer, Verktyg, Internetalternativ.

Fliken anslutningar, vad är ifyllt under knappen LAN-inställningar?

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

annapanna1988

automatisk identifiering av inställningar står det där och jag använder mest goggle crome

 

men det konstiga är ju också att sonens dator har samma problem och att vi kan komma in på facebook om vi går via en annan sida. Jag går via matdagboken där de har en knapp som heter matdagboken på facebook och då kommer jag in och kan kolla allt och kommentera. Men går jag direkt kommer felmeddelandet upp.

Link to comment
Share on other sites

annapanna1988

Jag använde mig av denna länk http://www.facebook.com/?ref=home och provade också facebook.com...men det funkade med din länk...*ler*

 

men om jag återställer explorer ändras det något i goggle crome också? det tror jag inte men du vet säkert...

 

ska jag göra alla dessa saker på sonens dator också?

 

Tack för all hjälp!

Link to comment
Share on other sites

Hej,

då ser jag ingen anledning till återställning av Internet Explorer.

Men om du gör det så påverkas ej Google Chrome.

 

Kul att det funkade!

 

Angående sonens dator, är det bättre att du startar en ny tråd med en DDS logg från hans dator.

Kan säkert finnas saker som skiljer sig åt.

Men FB länken kan ju användas!

Tack för poäng!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...