Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Felmeddelande återkommer ständigt


VIM

Recommended Posts

Vid VARJE klick på en länk visas följande meddelande:

Det gick inte att hitta

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Ägare.DITT-P6D%KSNZKW/Lokala%20inställningar/Temp/%7BFD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778FOC19BB%7D/active.html.

Kontrollera att du har angett rätt sökväg eller Internetadress.

 

Detta verkar ju helstolligt eller.......

Link to comment
Share on other sites

Guest Olle Munter

Rensa historik och cachminnet med CCleaner. Hämta CCleaner - Slim längst ner på denna sida och städa bort tempfiler och gamla cookisar mm.

 

http://www.piriform....ccleaner/builds

 

Bocka bara ur, att inte papperskorgen ska tömmas, ifall du slängt något där, som du kanske vill ha tillbaka. Programmet är säkert att använda. När du städar registret, så spara en återställning, på uppmaning.

Link to comment
Share on other sites

Rensa historik och cachminnet med CCleaner. Hämta CCleaner - Slim längst ner på denna sida och städa bort tempfiler och gamla cookisar mm.

 

http://www.piriform....ccleaner/builds

 

Bocka bara ur, att inte papperskorgen ska tömmas, ifall du slängt något där, som du kanske vill ha tillbaka. Programmet är säkert att använda. När du städar registret, så spara en återställning, på uppmaning.

 

Tack för visat intresse, men det hjälpte tyvärr inte.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för webbläsare?

Vilket operativsystem?

Vad är det för länk, kan du ge ett exempel eller klistra in en sådan länk här?

Det ser ju ut som den söker efter något på lokal disk C:

Link to comment
Share on other sites

Tycks hänga ihop med någon mer eller mindre skadlig "toolbar" enligt http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/InternetExplorer/thread/baafb87f-a89b-4b28-8bf4-bbfb0974d6e1

 

Om du inte kan ta bort sådant själv kan vi ju se vad DDS visar.

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggarna DSS.txt och Attach.txt.

Link to comment
Share on other sites

Vad är det för webbläsare?

Vilket operativsystem?

Vad är det för länk, kan du ge ett exempel eller klistra in en sådan länk här?

Det ser ju ut som den söker efter något på lokal disk C:

 

 

Hej Flyfisherman, jag använder Internet Explorer och jag kör XP Home. Varenda en länk eller sida, t.ex. när jag klickade på länken från E-forum i mailet för att nå denna sidan åstadkommer detta fel.

Link to comment
Share on other sites

Tycks hänga ihop med någon mer eller mindre skadlig "toolbar" enligt http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/InternetExplorer/thread/baafb87f-a89b-4b28-8bf4-bbfb0974d6e1

 

Om du inte kan ta bort sådant själv kan vi ju se vad DDS visar.

Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggarna DSS.txt och Attach.txt.

 

Hej Cecilia, här kommer det du har begärt.

 

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86

Run by Žgare at 9:28:43,67 on 2010-12-30

Internet Explorer: 8.0.6001.18702

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1535.680 [GMT 1:00]

 

AV: Norman Security Suite *Enabled/Updated* {EB9EFB40-AE72-4C43-B204-0FCD0E92D5F1}

FW: Norman Security Suite *Enabled*

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

C:\Program\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Program\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

C:\WINDOWS\system32\svchost -k rpcss

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Program\Norman\npm\bin\nvoy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k NetworkService

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

C:\Program\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k LocalService

C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\Program\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe

C:\Program\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program\D-Link\DWA-125 revA\AirGCFG.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\FREEIN~1\Clearpch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Program\Norman\npc\bin\nuaa.exe

C:\Program\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program\WordWeb\wweb32.exe

C:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

C:\Program\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe

C:\Program\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Documents and Settings\Ägare.DITT-P6D5KSNZKW\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\PFVG71LS\dds[1].scr

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://search.myheritage.com

uSearch Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

uSearch Bar =

mSearch Page = hxxp://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

mStart Page = hxxp://search.myheritage.com

uURLSearchHooks: MHURLSearchHook Class: {1c4ab6a5-595f-4e86-b15f-f93cce2bbd48} - c:\program\family toolbar\tbhelper.dll

mURLSearchHooks: MHURLSearchHook Class: {1c4ab6a5-595f-4e86-b15f-f93cce2bbd48} - c:\program\family toolbar\tbhelper.dll

BHO: MHTBPos00 Class: {0c37b053-fd68-456a-82e1-d788ee342e6f} - c:\program\family toolbar\tbcore3.dll

BHO: Lexmark Verktygsfält: {1017a80c-6f09-4548-a84d-edd6ac9525f0} - c:\program\lexmark toolbar\toolband.dll

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade

 

filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - No File

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program\microsoft\search enhancement pack\search

 

helper\SEPsearchhelperie.dll

BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft

 

shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} -

 

c:\program\google\googletoolbarnotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

BHO: Office Document Cache Handler: {b4f3a835-0e21-4959-ba22-42b3008e02ff} - c:\program\mi1933~1\office14\URLREDIR.DLL

BHO: Ask Toolbar BHO: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} - Ask Toolbar

BHO: CMySite Class: {d62ec836-bf1e-4cac-81be-fb9179835d8e} - c:\program\family toolbar\mhxpcomi.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} -

 

c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - No File

TB: Ask Toolbar: {d4027c7f-154a-4066-a1ad-4243d8127440} -

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: Lexmark Verktygsfält: {1017a80c-6f09-4548-a84d-edd6ac9525f0} - c:\program\lexmark toolbar\toolband.dll

TB: Family Toolbar: {fd2fd708-1f6f-4b68-b141-c5778f0c19bb} - c:\program\family toolbar\tbcore3.dll

TB: {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - No File

TB: {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - No File

TB: {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - No File

TB: {9516EB1C-AC77-492D-8FD6-A05AFAC9EA6E} - No File

TB: {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - No File

TB: {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - No File

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [swg] "c:\program\google\googletoolbarnotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

uRun: [Free Internet Window Washer] c:\program\freein~1\Clearpch.exe -Start

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [ccleaner] "c:\program\ccleaner\CCleaner.exe" /AUTO

uRun: [OM_Monitor] c:\program\olympus\olympus master\Monitor.exe

uRun: [OM2_Monitor] "c:\program\olympus\olympus master 2\MMonitor.exe"

mRun: [LXCTCATS] rundll32 c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\LXCTtime.dll,_RunDLLEntry@16

mRun: [updReg] c:\windows\UpdReg.EXE

mRun: [showShifter TVTV EPG Daemon] "c:\program\home media networks limited\showshifter\TVTVD.exe"

mRun: [Recguard] c:\windows\sminst\RECGUARD.EXE

mRun: [OrderReminder] c:\program\hewlett-packard\orderreminder\OrderReminder.exe

mRun: [OM_Monitor] c:\program\olympus\olympus master\FirstStart.exe

mRun: [OM2_Monitor] "c:\program\olympus\olympus master 2\FirstStart.exe" /OM

mRun: [NPCTray] c:\program\norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

mRun: [Norman ZANDA] "c:\program\norman\npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

mRun: [NOELauncher] c:\program\norman\nsc\bin\NOELauncher.exe /load

mRun: [lxctmon.exe] "c:\program\lexmark 5400 series\lxctmon.exe"

mRun: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

mRun: [KBD] c:\hp\kbd\KBD.EXE

mRun: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Family Tree Builder Update] c:\program\myheritage\bin\FTBCheckUpdates.exe

mRun: [EzPrint] "c:\program\lexmark 5400 series\ezprint.exe"

mRun: [CTHelper] CTHELPER.EXE

mRun: [ATIPTA] c:\program\ati technologies\ati control panel\atiptaxx.exe

mRun: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [ANIWZCS2Service] c:\program\ani\aniwzcs2 service\WZCSLDR2.exe

mRun: [D-Link D-Link Wireless 150 USB Adapter DWA-125] c:\program\d-link\dwa-125 reva\AirGCFG.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

dRun: [ALUAlert] c:\program\symantec\liveupdate\ALUNotify.exe

dRun: [DWQueuedReporting] "c:\program\delade~1\micros~1\dw\dwtrig20.exe" -t

dRunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE

dRunOnce: [PlayCenter2] "c:\program\creative\sbaudigy\playcenter2\mdentry.exe" "c:\program\creative\sbaudigy\PlayCenter2"

StartupFolder: c:\docume~1\gare~1.dit\start-~1\program\autost~1\skrmur~1.lnk - c:\program\microsoft

 

office\office14\ONENOTEM.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\gare~1.dit\start-~1\program\autost~1\wordweb.lnk - c:\program\wordweb\wweb32.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\logite~1.lnk - c:\program\logitech\setpoint\SetPoint.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\window~1.lnk - c:\program\windows desktop

 

search\WindowsSearch.exe

uPolicies-explorer: MaxRecentDocs = 11 (0xb)

mPolicies-explorer: <NO NAME> =

IE: E&xportera till Microsoft Excel - c:\program\mi1933~1\office14\EXCEL.EXE/3000

IE: Google Sidewiki... - c:\program\google\google

 

toolbar\component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

IE: Ski&cka till OneNote - c:\program\mi1933~1\office14\ONBttnIE.dll/105

IE: {776883A9-1EA8-4d8f-88B7-AA652FEF01A7}

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683}

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program\windows

 

live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\program\microsoft

 

office\office14\ONBttnIE.dll

IE: {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - {FFFDC614-B694-4AE6-AB38-5D6374584B52} - c:\program\microsoft

 

office\office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

LSP: c:\program\norman\ngs\bin\nlf.dll

Trusted Zone: hotmail.com

Trusted Zone: live.com

Trusted Zone: live.com\support

Trusted Zone: microsft.com

Trusted Zone: microsoft.com\oas.support

Trusted Zone: microsoft.com\support

Trusted Zone: microsoft.com\www

Trusted Zone: msn.com

Trusted Zone: passport.com

Trusted Zone: sparrservice.se\www

Trusted Zone: xara.com\www

DPF: DirectAnimation Java Classes - file://c:\windows\java\classes\dajava.cab

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {02BCC737-B171-4746-94C9-0D8A0B2C0089} - hxxp://office.microsoft.com/templates/ieawsdc.cab

DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} -

 

hxxp://download.microsoft.com/download/C/0/C/C0CBBA88-A6F2-48D9-9B0E-1719D1177202/LegitCheckControl.cab

DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} -

 

hxxp://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/PopularScreenSaversInitialSetup1.0.1.1.cab

DPF: {6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400} - hxxp://www.myheritage.com/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} -

 

hxxp://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224609923406

DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} -

 

hxxp://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224670442671

DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} - hxxps://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} - hxxp://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection2.cab

DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} - hxxp://cid-4ced6dbdde4df3ce.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} -

 

hxxp://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/polarbear/ultrashim.cab

DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} - hxxp://sib1.pvw.od2.com/common/MusicManager/installation/MusicManagerPlugin.CAB

DPF: {C7DB51B4-BCF7-4923-8874-7F1A0DC92277} - hxxp://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc4.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_13-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_23-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

DPF: {F09BFD07-20B5-46D8-A6D5-BE4EF22F1F4D} - hxxp://ev1-3.driverguide.net/DGTx.CAB

DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} - hxxps://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} - hxxps://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

TCP: {6515DA34-F4DA-46C1-B2ED-188A6BB029A8} = 192.168.0.1

Filter: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - c:\program\delade filer\microsoft shared\office14\MSOXMLMF.DLL

Handler: belarc - {6318E0AB-2E93-11D1-B8ED-00608CC9A71F} - c:\program\belarc\advisor\system\BAVoilaX.dll

Handler: mhtb - {669A2A3A-F19C-452D-800D-1240299756C1} - c:\program\family toolbar\mhxpcomi.dll

Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll

Notify: LBTWlgn - c:\program\delade filer\logitech\bluetooth\LBTWlgn.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: Microsoft AntiMalware ShellExecuteHook: {091eb208-39dd-417d-a5dd-7e2c2d8fb9cb} - c:\program\wifd1f~1\MpShHook.dll

SEH: Windows Desktop Search Namespace Manager: {56f9679e-7826-4c84-81f3-532071a8bcc5} - c:\program\windows desktop

 

search\MSNLNamespaceMgr.dll

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 NGS;Norman General Security Driver;c:\program\norman\ngs\bin\ngs.sys [2010-8-19 26744]

R1 NPROSEC;Norman Security driver;c:\program\norman\ngs\bin\nprosec.sys [2010-8-19 72392]

R1 tdi_nf;Norman Network Filter TDIL driver;c:\windows\system32\drivers\tdi_nf.sys [2010-8-19 376136]

R2 ANIWConnService;ANIWConn Service;c:\windows\system32\ANIWConnService.exe [2001-1-1 147456]

R2 Ndiskio;Ndiskio;c:\program\norman\nse\bin\Ndiskio.sys [2010-3-8 22880]

R2 NNFSVC;Norman Network Filtering service;c:\program\norman\ngs\bin\nnf.exe [2010-8-19 219904]

R2 Norman ZANDA;Norman ZANDA;c:\program\norman\npm\bin\Zanda.exe [2008-4-24 301192]

R2 NPFSvc32;Norman Personal Firewall Service;c:\program\norman\npf\bin\npfsvc32.exe [2010-9-19 288936]

R2 NPROSECSVC;Norman Security service;c:\program\norman\ngs\bin\nprosec.exe [2010-8-19 103016]

R2 nregsec;Norman Registry Security driver;c:\program\norman\ngs\bin\nregsec.sys [2010-8-19 40384]

R2 NVOY;Norman Resource Provider;c:\program\norman\npm\bin\nvoy.exe [2010-3-8 98776]

R2 WinDefend;Windows Defender;c:\program\windows defender\MsMpEng.exe [2006-11-3 13592]

R3 NASS;Norman Anti Spam Service;c:\program\norman\nsc\bin\nassvc32.exe [2010-3-12 136392]

R3 nnetsec;Norman Network Security service;c:\windows\system32\drivers\nnetsec.sys [2010-8-19 48272]

R3 NNetSecC;Norman Network Filter NDIS common driver;c:\program\norman\ngs\bin\nnetsecc.sys [2010-8-19 29968]

R3 nsesvc;Norman Scanner Engine Service;c:\program\norman\nse\bin\Nsesvc.exe [2010-6-19 288072]

R3 NUAA;Norman User Activity Agent;c:\program\norman\npc\bin\nuaa.exe [2010-3-8 99656]

R3 NvcMFlt;NvcMFlt;c:\windows\system32\drivers\nvcw32mf.sys [2010-3-8 21832]

R3 nvcoas;Norman Virus Control on-access component;c:\program\norman\nvc\bin\Nvcoas.exe [2010-3-8 210248]

R3 Scheduler;Norman Scheduler Service;c:\program\norman\npm\bin\scheduler.exe [2010-3-8 133272]

R3 seehcri;Sony Ericsson seehcri Device Driver;c:\windows\system32\drivers\seehcri.sys [2010-2-11 27632]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-26 135664]

S3 COMMONFX.SYS;COMMONFX.SYS; [x]

S3 COMMONFX;COMMONFX; [x]

S3 cpuz132;cpuz132;\??\c:\docume~1\gare~1.dit\lokala~1\temp\cpuz132\cpuz132_x32.sys -->

 

c:\docume~1\gare~1.dit\lokala~1\temp\cpuz132\cpuz132_x32.sys [?]

S3 CTAUDFX.SYS;CTAUDFX.SYS; [x]

S3 CTAUDFX;CTAUDFX; [x]

S3 CTERFXFX.SYS;CTERFXFX.SYS; [x]

S3 CTERFXFX;CTERFXFX; [x]

S3 CTSBLFX.SYS;CTSBLFX.SYS; [x]

S3 CTSBLFX;CTSBLFX; [x]

S3 osppsvc;Office Software Protection Platform;c:\program\delade filer\microsoft

 

shared\officesoftwareprotectionplatform\OSPPSVC.EXE [2010-1-9 4640000]

S3 PbsAuDrv;PolderbitS Audio Driver; [x]

S3 rt2870;D-Link 802.11n USB Wireless LAN Card Driver;c:\windows\system32\drivers\rt2870.sys [2001-1-1 715520]

S3 TdsNordecr;Nordea NCR1 SmartCard Reader;c:\windows\system32\drivers\nordecr.sys -->

 

c:\windows\system32\drivers\nordecr.sys [?]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-12-30 08:03:25 -------- d--h--r- c:\documents and settings\ägare.ditt-p6d5ksnzkw\Recent

2010-12-29 15:58:37 6273872 ----a-w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\microsoft\windows defender\definition

 

updates\{bae64566-ebdf-4823-a63f-d512a48ce036}\mpengine.dll

2010-12-23 15:41:43 2672 ----a-w- c:\windows\system32\ASOROSet.bin

2010-12-23 15:28:10 -------- d-----w- c:\docume~1\gare~1.dit\applic~1\PCOptimax

2010-12-21 08:33:37 -------- d-----w- c:\program\Family Toolbar

2010-12-20 19:39:03 -------- d-----w- c:\program\FunWebProducts

2010-12-19 19:58:29 -------- d-sh--w- c:\windows\ftpcache

2010-12-19 15:44:10 384528 -c--a-w- c:\windows\system32\FTBSaver.scr

2010-12-18 09:01:11 45568 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\wab.exe

 

==================== Find3M ====================

 

2010-11-18 18:15:44 81920 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

2010-11-12 17:53:06 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-11-12 15:34:10 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-06 00:22:39 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-06 00:22:39 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-11-03 12:27:25 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-10-28 13:09:45 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-10-26 14:00:01 1853312 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-10-19 09:41:44 222080 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-03-06 16:30:59 5813721 ----a-w- c:\program\adonline2_installer-1.2.exe

 

============= FINISH: 9:29:43,50 ===============

 

UNLESS SPECIFICALLY INSTRUCTED, DO NOT POST THIS LOG.

IF REQUESTED, ZIP IT UP & ATTACH IT

 

DDS (Ver_10-12-12.02)

 

Microsoft Windows XP Home Edition

Boot Device: \Device\HarddiskVolume1

Install Date: 2008-10-21 19:08:55

System Uptime: 2010-12-30 08:59:56 (1 hours ago)

 

Motherboard: ASUSTeK Computer INC. | | A7N8X-LA

Processor: AMD Athlon XP 3000+ | Socket A | 2162/166mhz

 

==== Disk Partitions =========================

 

A: is Removable

C: is FIXED (NTFS) - 298 GiB total, 255,369 GiB free.

D: is CDROM ()

E: is CDROM ()

F: is Removable

G: is Removable

H: is Removable

I: is Removable

 

==== Disabled Device Manager Items =============

 

==== System Restore Points ===================

 

RP761: 2010-10-02 19:57:27 - Software Distribution Service 3.0

RP762: 2010-10-02 19:59:33 - Software Distribution Service 3.0

RP763: 2010-10-03 18:05:55 - Software Distribution Service 3.0

RP764: 2010-10-05 17:48:14 - Systemkontrollpunkt

RP765: 2010-10-05 18:35:01 - Software Distribution Service 3.0

RP766: 2001-01-01 00:29:44 - Systemkontrollpunkt

RP767: 2010-10-08 16:36:13 - Software Distribution Service 3.0

RP768: 2010-10-09 18:50:44 - Systemkontrollpunkt

RP769: 2010-10-10 18:57:14 - Systemkontrollpunkt

RP770: 2010-10-11 19:47:41 - Systemkontrollpunkt

RP771: 2010-10-12 08:42:45 - Software Distribution Service 3.0

RP772: 2010-10-13 15:32:17 - Software Distribution Service 3.0

RP773: 2010-10-15 14:33:08 - Systemkontrollpunkt

RP774: 2010-10-15 15:02:36 - Software Distribution Service 3.0

RP775: 2010-10-16 18:18:41 - Systemkontrollpunkt

RP776: 2010-10-17 20:20:32 - Systemkontrollpunkt

RP777: 2010-10-19 09:11:51 - Systemkontrollpunkt

RP778: 2010-10-20 14:31:28 - Software Distribution Service 3.0

RP779: 2010-10-21 14:47:15 - Systemkontrollpunkt

RP780: 2010-10-22 09:06:02 - Software Distribution Service 3.0

RP781: 2010-10-22 18:23:13 - Installed Microsoft Office Home and Student 2010

RP782: 2010-10-22 21:29:53 - Software Distribution Service 3.0

RP783: 2010-10-22 21:39:56 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP784: 2010-10-22 22:01:45 - Microsoft Office 2000 Intranät på 60 minuter togs bort

RP785: 2010-10-22 22:02:28 - Microsoft Office 2000 Premium togs bort

RP786: 2010-10-22 22:03:43 - Removed Microsoft Office 2000 Web Archive Add-On

RP787: 2010-10-22 22:05:05 - OpenOffice.org 3.2 togs bort

RP788: 2010-10-22 22:11:47 - Removed Microsoft AutoRoute 2002

RP789: 2010-10-22 22:12:44 - Removed Microsoft Encarta Encyclopedia Standard - WE 2003

RP790: 2010-10-22 22:22:44 - Installed Microsoft Works

RP791: 2010-10-23 13:52:13 - Configured OLYMPUS Master

RP792: 2010-10-23 17:57:45 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP793: 2010-10-23 21:44:48 - Software Distribution Service 3.0

RP794: 2010-10-24 13:05:20 - Software Distribution Service 3.0

RP795: 2010-10-25 08:48:59 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP796: 2010-10-26 09:15:31 - Software Distribution Service 3.0

RP797: 2010-10-26 16:09:04 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP798: 2001-01-01 00:59:32 - Systemkontrollpunkt

RP799: 2010-10-28 13:51:42 - Systemkontrollpunkt

RP800: 2010-10-31 18:54:05 - Software Distribution Service 3.0

RP801: 2010-11-01 13:39:54 - Återställningsåtgärd

RP802: 2010-11-01 13:48:02 - Software Distribution Service 3.0

RP803: 2010-11-01 16:34:25 - Installed Microsoft Office Home and Student 2010

RP804: 2010-11-02 09:54:01 - Installed Microsoft Office Home and Student 2010

RP805: 2010-11-02 10:27:04 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP806: 2010-11-02 10:36:44 - Software Distribution Service 3.0

RP807: 2010-11-02 12:02:00 - Software Distribution Service 3.0

RP808: 2010-11-03 13:21:15 - Systemkontrollpunkt

RP809: 2010-11-04 13:32:09 - Systemkontrollpunkt

RP810: 2010-11-04 16:41:17 - Software Distribution Service 3.0

RP811: 2010-11-06 09:55:35 - Software Distribution Service 3.0

RP812: 2010-11-08 19:32:16 - Systemkontrollpunkt

RP813: 2010-11-09 14:36:08 - Software Distribution Service 3.0

RP814: 2010-11-10 15:39:06 - Systemkontrollpunkt

RP815: 2010-11-11 12:02:28 - Software Distribution Service 3.0

RP816: 2010-11-12 12:17:36 - Software Distribution Service 3.0

RP817: 2001-01-01 00:09:34 - Software Distribution Service 3.0

RP818: 2010-11-03 18:49:10 - Systemkontrollpunkt

RP819: 2010-11-06 10:31:46 - Software Distribution Service 3.0

RP820: 2010-11-08 11:19:24 - Software Distribution Service 3.0

RP821: 2010-11-09 15:09:37 - Java 6 Update 22 installerades

RP822: 2010-11-10 15:12:54 - Systemkontrollpunkt

RP823: 2010-11-11 12:23:25 - Software Distribution Service 3.0

RP824: 2010-11-23 12:58:26 - Systemkontrollpunkt

RP825: 2010-11-24 15:03:40 - Systemkontrollpunkt

RP826: 2010-11-26 10:24:18 - Software Distribution Service 3.0

RP827: 2010-11-27 12:30:43 - Systemkontrollpunkt

RP828: 2010-11-27 16:13:07 - Removed Lär Själv Tangentbordsteknik

RP829: 2010-11-28 12:18:22 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP830: 2010-11-28 12:22:56 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP831: 2010-11-28 12:23:52 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP832: 2010-11-28 12:24:16 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP833: 2010-11-28 12:24:42 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP834: 2010-11-28 12:25:27 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP835: 2010-11-28 12:26:07 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP836: 2010-11-28 12:27:15 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP837: 2010-11-28 12:29:33 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP838: 2010-11-28 12:30:48 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP839: 2010-11-28 12:36:45 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP840: 2010-11-28 12:37:20 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP841: 2010-11-28 12:56:43 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP842: 2010-11-28 12:57:17 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP843: 2010-11-28 12:58:55 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP844: 2010-11-28 12:59:19 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP845: 2010-11-28 13:02:38 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP846: 2010-11-28 23:36:07 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP847: 2010-11-28 23:38:49 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP848: 2010-11-29 16:39:41 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP849: 2010-11-29 16:47:02 - Removed Microsoft Office Home and Student 2010

RP850: 2010-11-29 17:05:40 - Removed Microsoft Office Home and Student 2010

RP851: 2010-11-29 17:17:19 - Removed Microsoft Office Home and Student 2010

RP852: 2010-11-30 17:02:46 - Software Distribution Service 3.0

RP853: 2010-11-30 17:04:32 - Software Distribution Service 3.0

RP854: 2010-11-30 17:15:49 - Removed Microsoft Office Home and Student 2010

RP855: 2010-12-01 14:04:59 - Configured Microsoft Office Home and Student 2010

RP856: 2010-12-01 14:51:22 - Removed Microsoft Office Home and Student 2010

RP857: 2010-12-01 15:05:45 - Software Distribution Service 3.0

RP858: 2010-12-03 15:54:05 - Software Distribution Service 3.0

RP859: 2010-12-04 16:20:45 - Systemkontrollpunkt

RP860: 2010-12-09 12:26:25 - Software Distribution Service 3.0

RP861: 2010-12-18 10:01:36 - Software Distribution Service 3.0

RP862: 2010-12-18 10:55:16 - Installed Microsoft Works

RP863: 2010-12-18 11:12:07 - Software Distribution Service 3.0

RP864: 2010-12-19 18:32:41 - Java 6 Update 23 installerades

RP865: 2010-12-19 21:25:23 - Software Distribution Service 3.0

RP866: 2010-12-20 22:25:09 - Systemkontrollpunkt

RP867: 2010-12-20 22:31:24 - Software Distribution Service 3.0

RP868: 2010-12-21 10:13:59 - Software Distribution Service 3.0

RP869: 2010-12-23 16:28:39 - Total PC Care - First Install

RP870: 2010-12-25 15:02:25 - Software Distribution Service 3.0

RP871: 2010-12-27 10:48:57 - Systemkontrollpunkt

RP872: 2001-01-01 00:35:12 - Systemkontrollpunkt

RP873: 2001-01-01 02:20:15 - Software Distribution Service 3.0

RP874: 2010-12-29 16:58:33 - Software Distribution Service 3.0

 

==== Installed Programs ======================

 

 

ABBYY FineReader 6.0 Sprint

ADClient

Adobe Flash Player 10 ActiveX

Adobe Reader 9.4.1

ADOnline

ADOnLine2

ANIO Service

ANIWZCS2 Service

Apple Application Support

Apple Mobile Device Support

Apple Software Update

ATI Control Panel

ATI Display Driver

Audacity 1.2.6

Avery Wizard 3.1

AVS Image Converter 1.2.1.100

AVS Update Manager 1.0

AVS4YOU Software Navigator 1.4

Belarc Advisor 7.2

CCleaner

CDDRV_Installer

CDex extraction audio

Compatibility Pack for the 2007 Office system

Creative Driver

Customizable Alerts

D-Link Wireless 150 USB Adapter DWA-125

Definition update for Microsoft Office 2010 (KB982726)

DFX for Windows Media Player

Driver Detective

Emigranten 2001

Enhanced Multimedia Keyboard Solution

enkel Internetregistrering

Eusing Free Registry Cleaner

Family Toolbar

Free Internet Window Washer

FrontLook SuperThemes Browser Files

FrontLook SuperThemes Sampler

Google Toolbar for Internet Explorer

Google Update Helper

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB953595)

Hotfix for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB958484)

Hotfix for Windows Media Format 11 SDK (KB929399)

Hotfix for Windows XP (KB915800-v4)

Hotfix for Windows XP (KB954550-v5)

Hotfix for Windows XP (KB976002-v5)

Hotmail & MSN Password Recovery

HP OrderReminder

HP Product Detection

HP RecordNow

HpSdpAppCoreApp

ichat ROOMS Client for Internet Explorer

ImageMixer VCD/DVD2 for OLYMPUS

Inloggningsassistent för Windows Live ID

Intel® Extreme Graphics Driver

InterVideo WinDVD 4

Java Auto Updater

Java 6 Update 13

Java 6 Update 18

Java 6 Update 23

Junk Mail filter update

K-Lite Codec Pack 4.9.5 (Full)

Ken Ward's Zipper 1.4000

KhalInstallWrapper

LADSPA_plugins-win-0.4.15

LaserJet 1018

Lexmark 5400 Series

Lexmark Verktygsfält

LizardTech DjVu Controll

Logitech SetPoint

Logitech Updater

Managed DirectX (0900)

Microsoft .NET Framework (Swedish)

Microsoft .NET Framework (Swedish) v1.0.3705

Microsoft .NET Framework 1.0 Hotfix (KB928367)

Microsoft .NET Framework 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB2416447)

Microsoft .NET Framework 1.1 Security Update (KB979906)

Microsoft .NET Framework 1.1 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 2.0 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2

Microsoft .NET Framework 3.0 Service Pack 2 Language Pack - SVE

Microsoft .NET Framework 3.0 Swedish Language Pack

Microsoft .NET Framework 3.5 Language Pack SP1 - sve

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Microsoft Application Error Reporting

Microsoft AutoRoute 2002

Microsoft Base Smart Card Cryptographic Service Provider Package

Microsoft Choice Guard

Microsoft Compression Client Pack 1.0 for Windows XP

Microsoft Encarta Encyclopedia Standard - WE 2003

Microsoft Internationalized Domain Names Mitigation APIs

Microsoft Kernel-Mode Driver Framework Feature Pack 1.5

Microsoft National Language Support Downlevel APIs

Microsoft Office 2000 Intranät på 60 minuter

Microsoft Office 2000 Premium

Microsoft Office 2000 Web Archive Add-On

Microsoft Office Access MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office Excel MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office Home and Student 2010

Microsoft Office OneNote MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office Outlook MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office PowerPoint MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office PowerPoint Viewer 2007 (English)

Microsoft Office Proof (English) 2010

Microsoft Office Proof (Finnish) 2010

Microsoft Office Proof (German) 2010

Microsoft Office Proof (Swedish) 2010

Microsoft Office Proofing (Swedish) 2010

Microsoft Office Publisher MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office Shared MUI (Swedish) 2010

Microsoft Office Single Image 2010

Microsoft Office Word MUI (Swedish) 2010

Microsoft Search Enhancement Pack

Microsoft Silverlight

Microsoft Software Update for Web Folders (Swedish) 14

Microsoft SQL Server 2005 Compact Edition [ENU]

Microsoft Sync Framework Runtime Native v1.0 (x86)

Microsoft Sync Framework Services Native v1.0 (x86)

Microsoft User-Mode Driver Framework Feature Pack 1.0

Microsoft Windows XP Video Decoder Checkup Utility

Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable

Microsoft Word 2002

Microsoft Works

MinSläkt V3.6

MSVCRT

MSXML 4.0 SP2 (KB954430)

MSXML 4.0 SP2 (KB973688)

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK

MyHeritage Family Tree Builder

Norman Security Suite

Norton WMI Update

NVIDIA Windows 2000/XP Display Drivers

Oddshtm Pro Demo

OGA Notifier 1.7.0105.35.0

OLYMPUS Master

OLYMPUS Master 2

OpenOffice.org 3.2

ProjectWhois

QuickTime

Realtek AC'97 Audio

Realtek High Definition Audio Driver

RunAlyzer

Sökmarkeringsfönstret (Windows Live Toolbar)

S3Display

S3Gamma2

S3Info2

S3Overlay

Security Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB2416473)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2289078)

Security Update for Microsoft Office 2010 (KB2289161)

Security Update for Microsoft Publisher 2010 (KB2409055)

Security Update for Microsoft Word 2010 (KB2345000)

Security Update for Windows Search 4 - KB963093

Segoe UI

Shockwave

ShowBiz DVD

ShowShifter

Simple Installer - Multilanguage Version

Smarta menyer (Windows Live Toolbar)

Snabbkorrigering för Windows Media Player 11 (KB939683)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2158563)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB2443685)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB952287)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB961118)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB970653-v3)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB976098-v2)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB979306)

Snabbkorrigering för Windows XP (KB981793)

Säkerhetsuppdatering för Step by Step Interactive Training (KB923723)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB938127-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB956390)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB958215)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB960714)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB961260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 7 (KB963027)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2183461)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2360131)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB2416400)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB969897)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971961)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB972260)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB974455)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976325)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB978207)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB981332)

Säkerhetsuppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB982381)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB2378111)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB952069)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB954155)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB968816)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB973540)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB975558)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player (KB978695)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB936782)

Säkerhetsuppdatering för Windows Media Player 11 (KB954154)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2079403)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2115168)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2121546)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2160329)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2229593)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2259922)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2279986)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2286198)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296011)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2296199)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2347290)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2360937)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2387149)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2423089)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2436673)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2440591)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB2443105)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB923789)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB938464)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB941569)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB946648)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950762)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB950974)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951066)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951376-v2)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951698)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB951748)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952004)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB952954)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954211)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954459)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB954600)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB955069)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956390)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956391)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956572)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956744)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956802)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956841)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB956844)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957095)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB957097)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958644)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958690)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB958869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB959426)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960225)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960715)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960803)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB960859)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961371)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961373)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB961501)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB968537)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969059)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969898)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB969947)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970238)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB970430)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971468)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971486)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971557)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971633)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB971657)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB972270)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973346)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973354)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973507)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973525)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973869)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB973904)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974112)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974318)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974392)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB974571)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975025)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975467)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975560)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975561)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975562)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB975713)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977165)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977816)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB977914)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978037)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978251)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978262)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978338)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978542)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978601)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB978706)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979309)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979482)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979559)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979683)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB979687)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980195)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980218)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980232)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB980436)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981322)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981852)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981957)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB981997)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982132)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982214)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982665)

Säkerhetsuppdatering för Windows XP (KB982802)

Sound Blaster Audigy

Språkpaket för Microsoft .NET Framework 3.5 SP 1 - sve

SWFText

Update for Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (KB963707)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2202188)

Update for Microsoft Office 2010 (KB2413186)

Update for Microsoft OneNote 2010 (KB2433299)

Update for Microsoft Outlook Social Connector (KB2289116)

Uppdatering för Microsoft Outlook Social Connector (KB2289116)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB968220)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB971930)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976662)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB976749)

Uppdatering för Windows Internet Explorer 8 (KB980182)

Uppdatering för Windows XP (KB2141007)

Uppdatering för Windows XP (KB2345886)

Uppdatering för Windows XP (KB2467659)

Uppdatering för Windows XP (KB951072-v2)

Uppdatering för Windows XP (KB951978)

Uppdatering för Windows XP (KB955759)

Uppdatering för Windows XP (KB955839)

Uppdatering för Windows XP (KB961503)

Uppdatering för Windows XP (KB967715)

Uppdatering för Windows XP (KB968389)

Uppdatering för Windows XP (KB971737)

Uppdatering för Windows XP (KB973687)

Uppdatering för Windows XP (KB973815)

V75-8

WebFldrs XP

VersionTracker Pro Windows

Viktig uppdatering för Windows Media Player 11 (KB959772)

Windows Communication Foundation Language Pack - SVE

Windows Defender

Windows Genuine Advantage Validation Tool (KB892130)

Windows Installer Clean Up

Windows Internet Explorer 7

Windows Internet Explorer 8

Windows Live Communications Platform

Windows Live Essentials

Windows Live Mail

Windows Live Photo Gallery

Windows Live Sync

Windows Live Toolbar

Windows Live Toolbar Extension (Windows Live Toolbar)

Windows Live Upload Tool

Windows Live Writer

Windows Media Format 11 runtime

Windows Media Player 11

Windows Presentation Foundation Language Pack (SVE)

Windows Search 4.0

Windows Workflow Foundation SV Language Pack

Windows XP Service Pack 3

WordWeb

XML Paper Specification Shared Components Language Pack 1.0

 

==== End Of File ===========================

Link to comment
Share on other sites

Stäng av Internet Explorer och avinstallera:

Family Toolbar

Java™ 6 Update 13

Java™ 6 Update 18

 

Har du kunskap nog för att avgöra om det registerstädningsprogram och andra optimeringsprogram föreslår är lämpligt att utföra eller om det i stället kommer att skada datorn i längden?

 

Ladda ner HijackThis från en av länkarna:

http://www.trendmicro.com/ftp/products/hijackthis/HiJackThis.msi

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

 

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\FTBSaver.scr

Link to comment
Share on other sites

Stäng av Internet Explorer och avinstallera:

Family Toolbar

Java™ 6 Update 13

Java™ 6 Update 18

 

Har du kunskap nog för att avgöra om det registerstädningsprogram och andra optimeringsprogram föreslår är lämpligt att utföra eller om det i stället kommer att skada datorn i längden?

 

Ladda ner HijackThis från en av länkarna:

http://www.trendmicro.com/ftp/products/hijackthis/HiJackThis.msi

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

 

På sidan http://www.virustotal.com klickar du på Bläddra -knappen och klistrar in följande filnamn i rutan, klicka på Öppna och sedan på Skicka Fil. Vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in länken till resultatet här.

c:\windows\system32\FTBSaver.scr

 

Hej igen Cecilia, jag bifogar kopian på Hijackthis filen men förstår inte vad du menar med "klistra in följande filnamn i rutan", vilket följande filnamn?

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:42:52, on 2010-12-31

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

C:\Program\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

C:\Program\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\Program\Norman\npm\bin\nvoy.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

C:\Program\Norman\npc\bin\nuaa.exe

C:\Program\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

C:\Program\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE

C:\Program\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe

C:\Program\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program\D-Link\DWA-125 revA\AirGCFG.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\FREEIN~1\Clearpch.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe

C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

C:\Program\WordWeb\wweb32.exe

C:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE

C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

C:\Program\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe

C:\Program\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

C:\Program\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe

C:\Program\Norman\npf\bin\npfuser.exe

C:\Program\Windows Live\Mail\wlmail.exe

C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag'>http://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com'>http://search.myheritage.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.shareware-sw.com/sv/index.php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: MHURLSearchHook Class - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - C:\Program\Family Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: MHTBPos00 - {0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F} - C:\Program\Family Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5612.1312\swg.dll

O2 - BHO: URLRedirectionBHO - {B4F3A835-0E21-4959-BA22-42B3008E02FF} - C:\Program\MI1933~1\Office14\URLREDIR.DLL

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: MyHeritage New Tab - {D62EC836-BF1E-4CAC-81BE-FB9179835D8E} - C:\Program\Family Toolbar\mhxpcomi.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O3 - Toolbar: Lexmark Verktygsfält - {1017A80C-6F09-4548-A84D-EDD6AC9525F0} - C:\Program\Lexmark Toolbar\toolband.dll

O3 - Toolbar: Family Toolbar - {FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - C:\Program\Family Toolbar\tbcore3.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LXCTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXCTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [showShifter TVTV EPG Daemon] "C:\Program\Home Media Networks Limited\ShowShifter\TVTVD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [OrderReminder] C:\Program\Hewlett-Packard\OrderReminder\OrderReminder.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\FirstStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\FirstStart.exe" /OM

O4 - HKLM\..\Run: [NPCTray] C:\Program\Norman\npc\bin\npc_tray.exe /LOAD

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [NOELauncher] C:\Program\Norman\nsc\bin\NOELauncher.exe /load

O4 - HKLM\..\Run: [lxctmon.exe] "C:\Program\Lexmark 5400 Series\lxctmon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Family Tree Builder Update] C:\Program\MyHeritage\Bin\FTBCheckUpdates.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EzPrint] "C:\Program\Lexmark 5400 Series\ezprint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless 150 USB Adapter DWA-125] C:\Program\D-Link\DWA-125 revA\AirGCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program\Delade filer\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Free Internet Window Washer] C:\Program\FREEIN~1\Clearpch.exe -Start

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program\CCleaner\CCleaner.exe" /AUTO

O4 - HKCU\..\Run: [OM_Monitor] C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [OM2_Monitor] "C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master 2\MMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [ALUAlert] C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [ALUAlert] C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUNotify.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2010.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: WordWeb.lnk = C:\Program\WordWeb\wweb32.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe

O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present

O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MI1933~1\Office14\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html

O8 - Extra context menu item: Ski&cka till OneNote - res://C:\Program\MI1933~1\Office14\ONBttnIE.dll/105

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Carnival Casino - {776883A9-1EA8-4d8f-88B7-AA652FEF01A7} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Carnival Casino - {776883A9-1EA8-4d8f-88B7-AA652FEF01A7} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Länkade &anteckningar - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Länkade &anteckningar - {789FE86F-6FC4-46A1-9849-EDE0DB0C95CA} - C:\Program\Microsoft Office\Office14\ONBttnIELinkedNotes.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\WINDOWS\System32\shdocvw.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\norman\ngs\bin\nlf.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\norman\ngs\bin\nlf.dll

O15 - Trusted Zone: *.hotmail.com

O15 - Trusted Zone: *.live.com

O15 - Trusted Zone: *.microsft.com

O15 - Trusted Zone: *.msn.com

O15 - Trusted Zone: *.passport.com

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei-4/PopularScreenSaversInitialSetup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400} (CSEQueryObject Object) - http://www.myheritage.com/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1224609923406

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1224670442671

O16 - DPF: {6F15128C-E66A-490C-B848-5000B5ABEEAC} (HP Download Manager) - https://h20436.www2.hp.com/ediags/dex/secure/HPDEXAXO.cab

O16 - DPF: {73ECB3AA-4717-450C-A2AB-D00DAD9EE203} (GMNRev Class) - http://h20270.www2.hp.com/ediags/gmn2/install/HPProductDetection2.cab

O16 - DPF: {7FC1B346-83E6-4774-8D20-1A6B09B0E737} - http://cid-4ced6dbdde4df3ce.spaces.live.com/PhotoUpload/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} - http://sib1.pvw.od2.com/common/MusicManager/installation/MusicManagerPlugin.CAB

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {F09BFD07-20B5-46D8-A6D5-BE4EF22F1F4D} - http://ev1-3.driverguide.net/DGTx.CAB

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valueactive.eu/flashax/iefax.cab

O16 - DPF: {FD0B6769-6490-4A91-AA0A-B5AE0DC75AC9} - https://secure.logmein.com/activex/ractrl.cab?lmi=100

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{6515DA34-F4DA-46C1-B2ED-188A6BB029A8}: NameServer = 192.168.0.1

O18 - Protocol: mhtb - {669A2A3A-F19C-452D-800D-1240299756C1} - C:\Program\Family Toolbar\mhxpcomi.dll

O18 - Filter hijack: text/xml - {807573E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\OFFICE14\MSOXMLMF.DLL

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: B's Recorder GOLD Library General Service (bgsvcgen) - B.H.A Corporation - C:\WINDOWS\system32\bgsvcgen.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Elogsvc.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program\Delade filer\Logitech\Bluetooth\LBTServ.exe

O23 - Service: lxct_device - - C:\WINDOWS\system32\lxctcoms.exe

O23 - Service: Norman Anti Spam Service (NASS) - Norman ASA - C:\Program\Norman\nsc\bin\nassvc32.exe

O23 - Service: Norman Network Filtering service (NNFSVC) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Ngs\Bin\Nnf.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Personal Firewall Service (NPFSvc32) - Norman ASA - C:\Program\Norman\npf\bin\npfsvc32.exe

O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe

O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE

O23 - Service: Norman User Activity Agent (NUAA) - Norman ASA - C:\Program\Norman\npc\bin\nuaa.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\Bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program\Norman\npm\bin\nvoy.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

--

End of file - 17720 bytes

Link to comment
Share on other sites

Filen som ska laddas upp på virustotal-sidan är: c:\windows\system32\FTBSaver.scr

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.shareware....php?rvs=hompag'>http://www.shareware....php?rvs=hompag

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com'>http://search.myheritage.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.shareware....php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com

R3 - URLSearchHook: MHURLSearchHook Class - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - C:\Program\Family Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: MHTBPos00 - {0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F} - C:\Program\Family Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: MyHeritage New Tab - {D62EC836-BF1E-4CAC-81BE-FB9179835D8E} - C:\Program\Family Toolbar\mhxpcomi.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Family Toolbar - {FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - C:\Program\Family Toolbar\tbcore3.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfar...etup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valu...ashax/iefax.cab

O18 - Protocol: mhtb - {669A2A3A-F19C-452D-800D-1240299756C1} - C:\Program\Family Toolbar\mhxpcomi.dll

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Ta bort mappen C:\Program\Family Toolbar

 

Har felmeddelandet försvunnit?

Link to comment
Share on other sites

Filen som ska laddas upp på virustotal-sidan är: c:\windows\system32\FTBSaver.scr

 

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.shareware....php?rvs=hompag'>http://www.shareware....php?rvs=hompag

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com'>http://search.myheritage.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.shareware....php?rvs=hompag

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.myheritage.com

R3 - URLSearchHook: MHURLSearchHook Class - {1C4AB6A5-595F-4e86-B15F-F93CCE2BBD48} - C:\Program\Family Toolbar\tbhelper.dll

O2 - BHO: MHTBPos00 - {0C37B053-FD68-456a-82E1-D788EE342E6F} - C:\Program\Family Toolbar\tbcore3.dll

O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - (no file)

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O2 - BHO: MyHeritage New Tab - {D62EC836-BF1E-4CAC-81BE-FB9179835D8E} - C:\Program\Family Toolbar\mhxpcomi.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - (no file)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - (no file)

O3 - Toolbar: Family Toolbar - {FD2FD708-1F6F-4B68-B141-C5778F0C19BB} - C:\Program\Family Toolbar\tbcore3.dll

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfar...etup1.0.1.1.cab

O16 - DPF: {F7EDBBEA-1AD2-4EBF-AA07-D453CC29EE65} (Flash Casino Helper Control) - https://plugins.valu...ashax/iefax.cab

O18 - Protocol: mhtb - {669A2A3A-F19C-452D-800D-1240299756C1} - C:\Program\Family Toolbar\mhxpcomi.dll

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn.

 

Ta bort mappen C:\Program\Family Toolbar

 

Har felmeddelandet försvunnit?

 

 

Hej igen Cecilia och et Gott Nytt År. Vilket jobb du måste ha haft för att kolla alla dessa felmöjligheter, jag bockar och tackar för all din hjälp. Jag har skannat och bockat för i Hijackthis och startat om datorn samt dessutom skickat filen till VirusTotal och sänder dig en kopia på deras resultat.

 

VT Community Sign in ▼ My account ▼ Sign out Signing out... Languages ▼

 

VirusTotal's website has changed, we need new translations, do you feel like helping the community?

info@virustotal.com

Sign in to VT CommunitySafety ratings and user comments (disinfection, in-the-wild locations, reverse engineering reports, etc.) on malware and URLs, free and easy.

email

password

Keep me logged in

Sign in Signing in, please wait...

Login failed, please try again

Forgot your password? Create an account

 

Edit my profile

View my profile

Inbox

 

Virustotal is a service that analyzes suspicious files and URLs and facilitates the quick detection of viruses, worms, trojans, and all kinds of malware detected by antivirus engines. More information...

 

0 VT Community user(s) with a total of 0 reputation credit(s) say(s) this sample is goodware. 0 VT Community user(s) with a total of 0 reputation credit(s) say(s) this sample is malware.

File name: 8BCF9F9010CB285FDE2905229907E9003C754D55.scr

Submission date: 2010-12-20 22:12:23 (UTC)

Current status: finished

Result: 0 /43 (0.0%)

VT Community

 

not reviewed

Safety score: -

Compact Print results Antivirus Version Last Update Result

AhnLab-V3 2010.12.20.06 2010.12.20 -

AntiVir 7.11.0.110 2010.12.20 -

Antiy-AVL 2.0.3.7 2010.12.20 -

Avast 4.8.1351.0 2010.12.20 -

Avast5 5.0.677.0 2010.12.20 -

AVG 9.0.0.851 2010.12.20 -

BitDefender 7.2 2010.12.20 -

CAT-QuickHeal 11.00 2010.12.20 -

ClamAV 0.96.4.0 2010.12.20 -

Command 5.2.11.5 2010.12.20 -

Comodo 7132 2010.12.20 -

DrWeb 5.0.2.03300 2010.12.20 -

Emsisoft 5.1.0.1 2010.12.20 -

eSafe 7.0.17.0 2010.12.19 -

eTrust-Vet 36.1.8051 2010.12.20 -

F-Prot 4.6.2.117 2010.12.20 -

F-Secure 9.0.16160.0 2010.12.20 -

Fortinet 4.2.254.0 2010.12.19 -

GData 21 2010.12.20 -

Ikarus T3.1.1.90.0 2010.12.20 -

Jiangmin 13.0.900 2010.12.20 -

K7AntiVirus 9.73.3296 2010.12.20 -

Kaspersky 7.0.0.125 2010.12.20 -

McAfee 5.400.0.1158 2010.12.20 -

McAfee-GW-Edition 2010.1C 2010.12.20 -

Microsoft 1.6402 2010.12.20 -

NOD32 5719 2010.12.20 -

Norman 6.06.12 2010.12.20 -

nProtect 2010-12-20.01 2010.12.20 -

Panda 10.0.2.7 2010.12.20 -

PCTools 7.0.3.5 2010.12.20 -

Prevx 3.0 2010.12.20 -

Rising 22.78.06.04 2010.12.20 -

Sophos 4.60.0 2010.12.20 -

SUPERAntiSpyware 4.40.0.1006 2010.12.20 -

Symantec 20101.3.0.103 2010.12.20 -

TheHacker 6.7.0.1.103 2010.12.20 -

TrendMicro 9.120.0.1004 2010.12.20 -

TrendMicro-HouseCall 9.120.0.1004 2010.12.20 -

VBA32 3.12.14.2 2010.12.20 -

VIPRE 7738 2010.12.20 -

ViRobot 2010.12.20.4210 2010.12.20 -

VirusBuster 13.6.104.2 2010.12.20 -

Additional informationShow all

MD5 : f83a952d87c9e862e216b3acdb5e1c09

SHA1 : becb46bb38836301138a479abf8c017479d09a6c

SHA256: 21ea95c764179a847ee2233d98b708094c129f47cb717892df951cd34105525e

ssdeep: 6144:PPiDLCy+uiukmYM0PFvqT9w4uZC+3EMwTiJmPhAeyQmHMJefkhD9Ezkn5UtFWUZJ:PPiLU

M0pa67Z1DBwhAeyNvkhezkn8FV/

File size : 384528 bytes

First seen: 2010-12-20 22:12:23

Last seen : 2010-12-20 22:12:23

Magic: PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit

TrID:

UPX compressed Win32 Executable (33.8%)

Win32 EXE Yoda's Crypter (29.4%)

Windows Screen Saver (14.5%)

Win32 Executable Generic (9.4%)

Win32 Dynamic Link Library (generic) (8.3%)

sigcheck:

publisher....: MyHeritage

copyright....: Copyright © MyHeritage 2009

product......: MyHeritage Family Screen Saver

description..: MyHeritage Family Screen Saver

original name: FTBSaver.scr

internal name: MyHeritage Family Screen Saver

file version.: 1.0

comments.....: n/a

signers......: MyHeritage Ltd.

Thawte Code Signing CA

Thawte Premium Server CA

signing date.: 4:44 PM 12/19/2010

verified.....: -

 

PEiD: -

packers (F-Prot): UPX

packers (Kaspersky): UPX

PEInfo: PE structure information

 

[[ basic data ]]

entrypointaddress: 0x13CF90

timedatestamp....: 0x4D0E26EB (Sun Dec 19 15:38:19 2010)

machinetype......: 0x14C (Intel I386)

 

[[ 3 section(s) ]]

name, viradd, virsiz, rawdsiz, ntropy, md5

UPX0, 0x1000, 0xE3000, 0x0, 0.0, d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

UPX1, 0xE4000, 0x5A000, 0x59200, 7.93, b67367b58e6b8df0fd2661b3ee14bc4b

.rsrc, 0x13E000, 0x4000, 0x3200, 3.64, 3d5d15e5ba38ecc13ffc11f5d25638ac

 

[[ 13 import(s) ]]

advapi32.dll: RegEnumKeyA

comdlg32.dll: GetFileTitleA

gdi32.dll: Escape

kernel32.dll: LoadLibraryA, GetProcAddress, VirtualProtect, VirtualAlloc, VirtualFree, ExitProcess

ole32.dll: CoCreateGuid

oleaut32.dll: -

oledlg.dll: -

psapi.dll: GetModuleBaseNameA

rpcrt4.dll: UuidToStringA

shell32.dll: SHGetSpecialFolderPathA

shlwapi.dll: PathIsUNCA

user32.dll: GetDC

winspool.drv: OpenPrinterA

 

ExifTool:

-

 

 

VT Community

 

0

This file has never been reviewed by any VT Community member. Be the first one to comment on it!

VirusTotal Team

Add your comment... Remember that when you write comments as an anonymous user they receive the lowest possible reputation. So if you have not signed in yet don't forget to do so. How to markup your comments?

 

You can add basic styles to your comments using the following accepted bbcode tags:

 

text -- bold

text -- italics

text -- underline

text -- strikethrough

text

- preformatted text

 

You can also address comments to particular users using the "@" twitter-like mode. By prepending a "#" symbol to a word you can add custom tags to your comment, tags that can then be searched for.

 

Goodware Malware Spam attachment/link

P2P download Propagating via IM Network worm

Drive-by-download

 

 

 

Anonymous limit exceeded: anonymous users can only make one comment per file or URL, either sign in or register in order to continue making reviews on this item. Note that anonymous user discrimination is based on IP addresses, hence, it may be possible that another user behind your same proxy or NAT connection already made a review.

 

Preview commentEdit comment Post comment Posting comment...

Comment successfully posted

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION: VirusTotal is a free service offered by Hispasec Sistemas. There are no guarantees about the availability and continuity of this service. Although the detection rate afforded by the use of multiple antivirus engines is far superior to that offered by just one product, these results DO NOT guarantee the harmlessness of a file. Currently, there is not any solution that offers a 100% effectiveness rate for detecting viruses and malware.

VirusTotal © Hispasec Sistemas - Blog - Twitter - Contact: info@virustotal.com- Terms of Service & Privacy Policy

Link to comment
Share on other sites

Gott Nytt År!

 

Har felmeddelandet försvunnit?

 

Ja, det verkar fungera riktigt nu. Du ska verkligen ha tack för hjälpen.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...