Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Väldigt seg dator


nokia9800

Recommended Posts

Datorn är väldigt seg och firefox.exe visar 100%

 

Har scannat med Malebytes Anti-Maleware och SuperAntiSpyware

 

Panda Cloud Antivirus och Housecall hittar inget virus

Link to comment
Share on other sites

Hur fungerar datorn om du inte startar Firefox?

 

Vad har du för tillägg och insticksmoduler installerade i Firefox (Verktyg - Tillägg)?

Link to comment
Share on other sites

Den verkar fungera bra och med Windows explorer fungerar den med

 

Adblockplus, Bit Defender Quickscan,Javaconsole,Java Quick Starter,Microsoft.net FrameWork Assistent.

Link to comment
Share on other sites

Ett tips är att avinstallera Firefox helt och göra en ny installation, nått verkar ju ha gått snett med Firefox eftersom det funkar bra med Explorer

Link to comment
Share on other sites

Enklare till att börja med kan ju vara att se hur Firefox fungerar om man kör det utan några tillägg. Hittas i Start - Alla program - Mozilla Firefox - Mozilla Firefox (felsäkert läge)

Link to comment
Share on other sites

plugin-container.exe är det Firefox-program som hanterar t ex Flash och andra insticksmoduler. Flash hade du visst inte men du kan ju se hur det blir om du inaktiverar Java.

 

Vad har du för startsida i Firefox?

Link to comment
Share on other sites

DDS (Ver_10-12-12.02) - NTFSx86

Run by Andreas Janson at 12:08:26,20 on 2010-12-22

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_22

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.1271.581 [GMT 1:00]

 

AV: Panda Cloud Antivirus *Enabled/Updated* {5AD27692-540A-464E-B625-78275FA38393}

FW: Online Armor Firewall *Enabled*

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Tall Emu\Online Armor\OAcat.exe

C:\Program\Tall Emu\Online Armor\oasrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSANHost.exe

C:\Program\NDAS\System\ndassvc.exe

C:\Program\Simese\Simese.exe

C:\Program\SQUEEZ~2\server\Bin\MSWIN3~1\mysqld.exe

C:\Program\Simese\MySQL\mysqld.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\Program\Tall Emu\Online Armor\oaui.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Panda Security\Panda Cloud Antivirus\PSUNMain.exe

C:\Program\Delade filer\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program\Tall Emu\Online Armor\OAhlp.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Secunia\PSI\psi.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Andreas Janson\Skrivbord\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://eforum.idg.se/forum/25-virus-skadliga-program-botemedel/

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program\delade filer\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Winamp Toolbar Loader: {25cee8ec-5730-41bc-8b58-22ddc8ab8c20} - c:\program\winamp toolbar\winamptb.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program\delade filer\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer: {e5a1691b-d188-4419-ad02-90002030b8ee} - c:\program\flashfxp\IEFlash.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Winamp Toolbar: {ebf2ba02-9094-4c5a-858b-bb198f3d8de2} - c:\program\winamp toolbar\winamptb.dll

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [msnmsgr] "c:\program\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [sUPERAntiSpyware] c:\program\superantispyware\SUPERAntiSpyware.exe

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [@OnlineArmor GUI] "c:\program\tall emu\online armor\oaui.exe"

mRun: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

mRun: [PSUNMain] "c:\program\panda security\panda cloud antivirus\PSUNMain.exe" /Traybar

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program\delade filer\java\java update\jusched.exe"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [Adobe ARM] "c:\program\delade filer\adobe\arm\1.0\AdobeARM.exe"

mRun: [WinampAgent] c:\program\winamp\winampa.exe

mRun: [QuickTime Task] "c:\program\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\andrea~1\start-~1\program\autost~1\secuni~1.lnk - c:\program\secunia\psi\psi.exe

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\ndas-a~1.lnk - c:\program\ndas\system\ndasmgmt.exe

IE: &Winamp Search - c:\documents and settings\all users\application data\winamp toolbar\ietoolbar\resources\en-us\local\search.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

IE: {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - c:\program\messenger\msmsgs.exe

DPF: Microsoft XML Parser for Java - file://c:\windows\java\classes\xmldso.cab

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1273668429105

DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - hxxp://download.eset.com/special/eos/OnlineScanner.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Notify: !SASWinLogon - c:\program\superantispyware\SASWINLO.dll

Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

SEH: OA Shell Helper: {4f07da45-8170-4859-9b5f-037ef2970034} - c:\program\tallem~1\online~1\oaevent.dll

SEH: SABShellExecuteHook Class: {5ae067d3-9afb-48e0-853a-ebb7f4a000da} - c:\program\superantispyware\SASSEH.DLL

Hosts: 192.168.1.105 popcorn localhost.drives

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\andrea~1\applic~1\mozilla\firefox\profiles\diu8etui.default\

FF - prefs.js: browser.search.selectedEngine - Yahoo

FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.tradera.com/Fujitsu-MHT2040AH-40-GB-IDE-2-5-auktion_301835_124414967|http://www.tradera.com/Toshiba-MK8032GAX-80-GB-IDE-2-5-auktion_301835_124415689|http://www.tradera.com/Triax-Ufo-home-digital-auktion_170702_122236026|http://www.tradera.com/FM-sandare-med-RDS-funktion-USB-Fjarr-auktion_302306_124152850|http://www.tradera.com/Logitech-Squeezebox-Wi-Fi-Internet-Radio-Receiver-auktion_170607_124455653|http://www.tradera.com/Logitech-Squeezebox-Duet--auktion_170607_124457024|http://www.tradera.com/Logitech-Squeezebox-Wi-Fi-Internet-Radio-and-Wireless-Music--auktion_170109_124459000|http://www.tradera.com/POPCORN-HOUR-A-100-auktion_302385_124637123|http://www.tradera.com/Mediaspelare-Popcorn-Hour-A-100-auktion_1708_124698741

FF - component: c:\documents and settings\andreas janson\application data\mozilla\firefox\profiles\diu8etui.default\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}\components\qscanff.dll

FF - plugin: c:\documents and settings\andreas janson\application data\mozilla\firefox\profiles\diu8etui.default\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}\plugins\npqscan.dll

FF - plugin: c:\program\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program\mozilla firefox\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}

FF - Ext: Adblock Plus: {d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d} - %profile%\extensions\{d10d0bf8-f5b5-c8b4-a8b2-2b9879e08c5d}

FF - Ext: BitDefender QuickScan: {e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360} - %profile%\extensions\{e001c731-5e37-4538-a5cb-8168736a2360}

FF - Ext: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\DotNetAssistantExtension

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 lfsfilt;Lean File Sharing;c:\windows\system32\drivers\lfsfilt.sys [2010-9-4 254440]

R0 lpx;LPX Protocol;c:\windows\system32\drivers\lpx.sys [2007-6-29 62056]

R0 pavboot;pavboot;c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys [2010-12-16 28552]

R1 ndasfat;NDAS FAT;c:\windows\system32\drivers\ndasfat.sys [2010-9-4 372584]

R1 OADevice;OADriver;c:\windows\system32\drivers\OADriver.sys [2010-5-17 228216]

R1 OAmon;OAmon;c:\windows\system32\drivers\OAmon.sys [2010-5-17 24440]

R1 OAnet;OAnet;c:\windows\system32\drivers\OAnet.sys [2010-5-17 29560]

R1 PSINKNC;PSINKNC;c:\windows\system32\drivers\PSINKNC.sys [2010-6-17 129992]

R1 SASDIFSV;SASDIFSV;c:\program\superantispyware\sasdifsv.sys [2010-2-17 12872]

R1 SASKUTIL;SASKUTIL;c:\program\superantispyware\SASKUTIL.SYS [2010-5-6 67656]

R2 NanoServiceMain;Panda Cloud Antivirus Service;c:\program\panda security\panda cloud antivirus\PSANHost.exe [2010-8-9 140608]

R2 OAcat;Online Armor Helper Service;c:\program\tall emu\online armor\oacat.exe [2010-5-17 1284600]

R2 PSINAflt;PSINAflt;c:\windows\system32\drivers\PSINAflt.sys [2010-5-27 141384]

R2 PSINFile;PSINFile;c:\windows\system32\drivers\PSINFile.sys [2010-7-21 97096]

R2 PSINProc;PSINProc;c:\windows\system32\drivers\PSINProc.sys [2010-4-30 111624]

R2 PSINProt;PSINProt;c:\windows\system32\drivers\PSINProt.sys [2010-7-21 112456]

R2 SimeseServer;Simese;c:\program\simese\Simese.exe [2010-8-10 899072]

R2 SqueezeMySQL;SqueezeMySQL;c:\program\squeez~2\server\bin\mswin3~1\mysqld.exe --defaults-file=c:\docume~1\alluse~1\applic~1\squeez~1\cache\my.cnf squeezemysql --> c:\program\squeez~2\server\bin\mswin3~1\mysqld.exe --defaults-file=c:\docume~1\alluse~1\applic~1\squeez~1\cache\my.cnf SqueezeMySQL [?]

R2 SvcOnlineArmor;Online Armor;c:\program\tall emu\online armor\oasrv.exe [2010-5-17 3364856]

R3 ndasbus;NDAS Bus Driver;c:\windows\system32\drivers\ndasbus.sys [2007-6-29 75880]

R3 PSI;PSI;c:\windows\system32\drivers\psi_mf.sys [2010-7-7 14904]

S3 ndasscsi;NDAS SCSI Miniport Driver;c:\windows\system32\drivers\ndasscsi.sys [2007-6-29 187368]

S3 TdsNordecr;Nordea NCR1 SmartCard Reader;c:\windows\system32\drivers\nordecr.sys [2007-10-30 23040]

S3 VAC;S5L840F USB Device;c:\windows\system32\drivers\S5L840F.sys [2010-6-8 94829]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\wpffontcache_v0400.exe --> c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [?]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-12-16 21:46:12 28552 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\pavboot.sys

2010-12-15 21:03:01 45568 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\wab.exe

2010-12-15 21:01:43 40960 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\ndproxy.sys

2010-12-01 07:53:37 1892184 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_42.dll

2010-12-01 07:53:34 2414360 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_31.dll

2010-12-01 07:53:21 -------- d-----w- c:\windows\Logs

2010-12-01 07:51:59 -------- d-----w- c:\program\Winamp Detect

2010-12-01 07:50:00 -------- d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\Winamp Toolbar

2010-12-01 07:49:59 -------- d-----w- c:\program\Winamp Toolbar

2010-11-30 14:11:52 12800 ----a-w- c:\program\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

2010-11-29 16:38:30 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-11-29 16:38:30 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

 

==================== Find3M ====================

 

2010-11-18 18:15:44 81920 ----a-w- c:\windows\system32\isign32.dll

2010-11-06 00:22:40 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-11-06 00:22:39 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-11-06 00:22:39 1469440 ------w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-11-03 12:27:25 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-10-28 13:09:45 290048 ----a-w- c:\windows\system32\atmfd.dll

2010-10-26 14:00:01 1853312 ----a-w- c:\windows\system32\win32k.sys

2010-10-18 16:10:48 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-10-18 16:10:43 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

 

============= FINISH: 12:16:23,87 ===============

 

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Pröva med att inaktivera BitDefender och WinAmap i Firefox tillägg. Det var ju inte så länge sedan du installerade Winamp-tillägget.

 

Om det inte hjälper så är det ominstallation av Firefox resp. att skapa en ny profil i Firefox som står på tur att pröva. http://kb.mozillazine.org/Profile_manager#Creating_a_new_profile

Link to comment
Share on other sites

Det hjälpte inte att avaktivera BitDefender och WinAmap i Firefox tillägg.

 

Så jag skapade en ny profil i firefox och nu verkar datorn fungera bra igen.

 

Kan man flytta sparade bokmärken till den nya profilen?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...