Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Det saknas en fil


Clyrholm

Recommended Posts

Jag har ingen aning om i vilken kategori min fråga hör hemma men jag testar här.

Jag får plötsligt upp en ruta som säger att det saknas en fil: C:\WINDOWS\system32\mshtml.hlp. Det går att klicka på OK och bara ignorera den men den är rätt irriterande. Frågan är vad som har gått fel och hur jag får bort rutan.

Jag har för mig att jag har haft problemet förut och att Cecilia hjälpte mig när jag skickade en log efter att ha kört HijackThis så nu tar jag mig friheten att lägga med loggen och hoppas att någon kan se vad som är fel.

 

Ligger det något annat där och skräpar som inte skall vara där så är jag evigt tacksam för hjälp att rensa lite.

 

 

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 00:54:00, on 2010-12-17

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avshadow.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\WINDOWS\V0330Mon.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltuser.exe

C:\Program\Outlook Express\msimn.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop CS\Photoshop.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.ateell.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.euro.dell.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: Tommy BHO - {00D0C86E-76E0-49E8-8B06-E1986784B743} - C:\WINDOWS\system32\tydadirekt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll (file missing)

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DLCCCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\DLCCtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM\..\Run: [V0330Mon.exe] C:\WINDOWS\V0330Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [DriverScanner] "C:\Program\Uniblue\DriverScanner\launcher.exe" delay 20000

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633

O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab

O16 - DPF: {19D6A3D5-EA50-4C3B-88F0-79627C325570} (IlosoftMultipleImageCtrl Class) - http://iloapp.ubis.se/gallery/executable/IlosoftMultipleImageUpload.dll

O16 - DPF: {1C11B948-582A-433F-A98D-A8C4D5CC64F2} (20-20 3D Viewer) - http://kitchenplanner.ikea.com/SE/Core/Player/2020PlayerAX_Win32.cab

O16 - DPF: {238F6F83-B8B4-11CF-8771-00A024541EE3} (Citrix ICA Client) - http://a516.g.akamai.net/f/516/25175/7d/runaware.download.akamai.com/25175/citrix/wficat-no-eula.cab

O16 - DPF: {32C3FEAE-0877-4767-8C20-62A5829A0945} (FBootloaderAX) - http://www.facebook.com/fbplugin/win32/axfbootloader.cab?1265500425953

O16 - DPF: {361E6B79-4A69-4376-B0F2-3D1EBEE9D7E2} (RtspVaPgCtrl Class) - http://ta-kamera.ath.cx:8080/RtspVaPgDec.cab

O16 - DPF: {5C6698D9-7BE4-4122-8EC5-291D84DBD4A0} (Facebook Photo Uploader 4 Control) - http://upload.facebook.com/controls/FacebookPhotoUploader3.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1204722307453

O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.postfoto.se/aurigma/ImageUploader4.cab

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://90.224.114.62/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {8F48147B-78D9-40F9-ACC0-BDDE59B246F4} (AccountHelper Class) - http://safe.tele2.com/inc/AccountHelper.cab

O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab

O16 - DPF: {A93B47FD-9BF6-4DA8-97FC-9270B9D64A6C} (VaPgCtrl Class) - http://83.227.230.63/plugin/h263ctrl.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game10.zylom.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {EDAF796E-9210-4417-ADDC-2AB18E4F6C27} (Hjemmeside.KvikFoto) - http://www.123hjemmeside.dk/builder/pages/KvikFoto.CAB

O16 - DPF: {EDFCB7CB-942C-4822-AF14-F0B687409848} (Image Uploader Control) - http://www.postfoto.se/upload/aurigma/ImageUploader4.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: Avira AntiVir Scheduler (AntiVirSchedulerService) - Avira GmbH - C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\sched.exe

O23 - Service: Avira AntiVir Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program\Avira\AntiVir Desktop\avguard.exe

O23 - Service: dlcc_device - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\dlcccoms.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google Inc. - (no file)

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 10529 bytes

[/log]

Link to comment
Share on other sites

Hej,

jag ser inte något direkt skadligt i din HiJack This logg, men det enda som jag reagerar på är detta:

C:\Program\Uniblue\RegistryBooster\rbmonitor.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DriverScanner] "C:\Program\Uniblue\DriverScanner\launcher.exe" delay 20000

 

Dessa skanners o fixare brukar kunna ställa till problem, men behöver inte bero på denna.

Kör en DDS så får vi lite mera information.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...