Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Internet Explorer kraschar när man öppnar det


emiiish

Recommended Posts

Hej!

 

Helt plötsligt en dag så slutade IE att fungera. När man öppnar det så får man upp en ruta där det står 'IE har slutat fungera och windows söker en lösning på problemet'.

Den hittar ingen lösning och man blir tvungen att stänga programmet. Jag installerade google chrome och det fungerar utan problem.. Hjälp uppskattas!

 

Hijackthis log:

[log]Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 14:23:45, on 2010-12-06

Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18975)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Windows\System32\hkcmd.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\SSScheduler.exe

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\PNAMAIN.EXE

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\WFCRUN32.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julia\Downloads\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = ${URL_SEARCHPAGE}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = ${URL_STARTPAGE}

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - URLSearchHook: ToggleSW Toolbar - {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files\ToggleSW\tbTogg.dll

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: ToggleSW Toolbar - {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files\ToggleSW\tbTogg.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: ToggleSW Toolbar - {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files\ToggleSW\tbTogg.dll

O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\Windows\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\Windows\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\Windows\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Online plug-in.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\Windows\system32\GPhotos.scr/200

O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.7.cab

O16 - DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} (Domino Web Access 8 Control) - https://mail.sll.se/dwa8W.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/m3/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldsv-se.cab

O18 - Protocol: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O18 - Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O18 - Filter hijack: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - C:\Program Files\Citrix\ICA Client\IcaMimeFilter.dll

O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\Windows\system32\browseui.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: AVG Security Toolbar Service - Unknown owner - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\ToolbarBroker.exe

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

O23 - Service: HP SI Service (HPSIService) - HP - C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service Ex (LiveUpdate Notice Ex) - Unknown owner - c:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSvcHst.exe (file missing)

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: McAfee Security Scan Component Host Service (McComponentHostService) - McAfee, Inc. - C:\Program Files\McAfee Security Scan\2.0.181\McCHSvc.exe

O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe

O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe

O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

 

--

End of file - 13210 bytes

[/log]

Link to comment
Share on other sites

Hej,

det kan finnas ett antal anledningar till dina problem.

Googlade lite om filerna kopplade till Citrix,

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\PNAMAIN.EXE

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\WFCRUN32.EXE, dessa kan få Internet Explorer att sluta fungera.

Så här kanske Citrix i autostart skulle stängas av.

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

 

Vidare i autostart: Norton/Symantec uppdaterare, den verkar du inte behöva, du har ju AVG installerat.

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe" /a /m "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll"

 

Samma sak med dessa:

O4 - Global Startup: McAfee Security Scan Plus.lnk = ?

O4 - Global Startup: Online plug-in.lnk = ?

 

Det finns ytterligare saker att göra i autostarten, några program till som inte behöver startas vid datorns uppstart. Naturligtvis valfritt vilka man vill ha igång när datorn startar.

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ConnectionCenter] "C:\Program Files\Citrix\ICA Client\concentr.exe" /startup

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

 

 

Denna toolbar kan leda till skadlig programvara, ad och spyware. Bör avinstalleras.

O3 - Toolbar: ToggleSW Toolbar - {6dabbda0-1da5-4a2f-bc89-2ae084c572fa} - C:\Program Files\ToggleSW\tbTogg.dll

 

Likaså denna, helt onödig sökmotor:

R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll

 

Vidare ser jag att dit antivirusprogram är en äldre utgåva, och bör uppdateras, till AVG 2010.

 

Men det skulle vara bra om du körde en DDS, den visar mera än Hijack This.

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Tackar Mats. Jag tog bort samt avinstallerade allting det du sa att jag skulle. Internet Explorer har nu börjat funka men kan fortfarande vara bra att posta loggen om jag har några elaka virus:

 

[log]o

DDS (Ver_10-12-05.01) - NTFSx86

Run by Julia at 17:18:59,59 on 2010-12-11

Internet Explorer: 8.0.6001.18975

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6002.2.1252.46.1053.18.1013.177 [GMT 1:00]

 

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Program Files\Citrix\ICA Client\ssonsvr.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\HPSIsvc.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Windows\System32\igfxpers.exe

C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\hpwuSchd2.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\system32\igfxsrvc.exe

C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Windows\servicing\TrustedInstaller.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgui.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Julia\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgupd.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe

C:\Users\Julia\Downloads\dds (1).scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.google.se/

uSearch Page = hxxp://www.google.com

uSearch Bar = hxxp://www.google.com/ie

uDefault_Search_URL = hxxp://www.google.com/ie

mStart Page = ${URL_STARTPAGE}

mDefault_Page_URL = hxxp://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=Pavilion&pf=laptop

mSearch Page = ${URL_SEARCHPAGE}

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

uSearchAssistant = hxxp://www.google.com/ie

uSearchURL,(Default) = hxxp://www.google.com/search?q=%s

uURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

mURLSearchHooks: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: AVG Security Toolbar BHO: {a3bc75a2-1f87-4686-aa43-5347d756017c} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: AVG Security Toolbar: {ccc7a320-b3ca-4199-b1a6-9f516dd69829} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

TB: {C55BBCD6-41AD-48AD-9953-3609C48EACC7} - No File

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [msnmsgr] "c:\program files\windows live\messenger\msnmsgr.exe" /background

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

uRun: [skype] "c:\program files\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

uRun: [Google Update] "c:\users\julia\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe

mRun: [igfxTray] c:\windows\system32\igfxtray.exe

mRun: [HotKeysCmds] c:\windows\system32\hkcmd.exe

mRun: [Persistence] c:\windows\system32\igfxpers.exe

mRun: [QPService] "c:\program files\hp\quickplay\QPService.exe"

mRun: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

mRun: [HP Health Check Scheduler] c:\program files\hewlett-packard\hp health check\HPHC_Scheduler.exe

mRun: [hpWirelessAssistant] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

mRun: [WAWifiMessage] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\WiFiMsg.exe

mRun: [HP Software Update] c:\program files\hp\hp software update\HPWuSchd2.exe

mRun: [AVG9_TRAY] c:\progra~1\avg\avg9\avgtray.exe

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\adobeg~1.lnk - c:\program files\common files\adobe\calibration\Adobe Gamma Loader.exe

mPolicies-explorer: BindDirectlyToPropertySetStorage = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: Add to Google Photos Screensa&ver - c:\windows\system32\GPhotos.scr/200

DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} - hxxp://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} - hxxp://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.7.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {983A9C21-8207-4B58-BBB8-0EBC3D7C5505} - hxxps://mail.sll.se/dwa8W.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0000-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0022-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_22-windows-i586.cab

DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} - hxxp://fpdownload2.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} - hxxp://gfx2.hotmail.com/mail/w4/m3/photouploadcontrol/VistaMSNPUpldsv-se.cab

Filter: application/x-ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica; charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=euc-jp - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=ISO-8859-1 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=MS936 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=MS949 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=MS950 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=UTF-8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: application/x-ica;charset=UTF8 - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Filter: ica - {CFB6322E-CC85-4d1b-82C7-893888A236BC} - c:\program files\citrix\ica client\IcaMimeFilter.dll

Handler: avgsecuritytoolbar - {F2DDE6B2-9684-4A55-86D4-E255E237B77C} - c:\program files\avg\avg9\toolbar\IEToolbar.dll

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg9\avgpp.dll

Notify: igfxcui - igfxdev.dll

AppInit_DLLs: avgrsstx.dll

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe"

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2010-8-7 216400]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2010-8-7 29584]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-8-7 243024]

R1 ctxusbm;Citrix USB Monitor Driver;c:\windows\system32\drivers\ctxusbm.sys [2010-7-14 65584]

R2 AdobeActiveFileMonitor;Adobe Active File Monitor;c:\program files\adobe\photoshop elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2004-10-4 98304]

R2 Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;Automatisk LiveUpdate-schemaläggare;c:\program files\symantec\liveupdate\AluSchedulerSvc.exe [2010-6-14 554352]

R2 avg9emc;AVG Free E-mail Scanner;c:\program files\avg\avg9\avgemc.exe [2010-8-7 921952]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program files\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-8-7 308136]

R2 HPSIService;HP SI Service;c:\windows\system32\HPSIsvc.exe [2010-6-18 95800]

R2 PhotoshopElementsDeviceConnect;Photoshop Elements Device Connect;c:\program files\adobe\photoshop elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe [2004-10-4 118784]

S3 AVG Security Toolbar Service;AVG Security Toolbar Service;c:\program files\avg\avg9\toolbar\ToolbarBroker.exe [2010-10-26 517448]

S3 FontCache;Windows Font Cache Service;c:\windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation [2010-6-20 21504]

S3 McComponentHostService;McAfee Security Scan Component Host Service;c:\program files\mcafee security scan\2.0.181\McCHSvc.exe [2010-1-15 227232]

S3 mvusbews;USB EWS Device;c:\windows\system32\drivers\mvusbews.sys [2010-6-18 17408]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-12-11 15:52:03 -------- d-----w- c:\windows\pss

2010-12-11 15:50:11 -------- d-----w- c:\program files\CCleaner

2010-12-05 12:43:04 -------- d-----w- c:\users\julia\appdata\local\PicMarkr

2010-12-04 21:17:11 -------- d-----w- c:\users\julia\appdata\local\Apps

2010-12-04 21:17:10 -------- d-----w- c:\users\julia\appdata\local\Deployment

2010-11-28 17:23:08 307841 ----a-w- c:\users\julia\appdata\roaming\mdbu.bin

2010-11-28 16:54:49 3495784 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx9_33.dll

2010-11-24 08:46:02 7680 ----a-w- c:\program files\internet explorer\iecompat.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-10-14 23:44:02 4280320 ----a-w- c:\windows\system32\GPhotos.scr

2010-09-15 03:50:37 472808 ----a-w- c:\windows\system32\deployJava1.dll

2010-09-13 13:56:41 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

 

============= FINISH: 17:20:48,42 ===============

[/log]

 

Fick inte upp någon attach.txt fil :S

Link to comment
Share on other sites

Kör Norton Removal Tool Step 2.

 

Eftersom AVG har "toolbars" i Internet Explorer kan de orsaka att Internet Explorer kraschar. Du bör därför uppgradera till senaste AVG-versionen enligt instruktionen på http://forums.avg.com/ww-en/avg-free-forum?sec=thread&act=show&id=110317 samt se till att inte installera några av de "toolbars" som ingår.

 

2010-11-24 08:46:02 7680 ----a-w- c:\program files\internet explorer\iecompat.dll

24 november installerades det en uppdatering till Internet Explorer. Var det då som du började få problem?

Link to comment
Share on other sites

Kör Norton Removal Tool Step 2.

 

Eftersom AVG har "toolbars" i Internet Explorer kan de orsaka att Internet Explorer kraschar. Du bör därför uppgradera till senaste AVG-versionen enligt instruktionen på http://forums.avg.com/ww-en/avg-free-forum?sec=thread&act=show&id=110317 samt se till att inte installera några av de "toolbars" som ingår.

 

2010-11-24 08:46:02 7680 ----a-w- c:\program files\internet explorer\iecompat.dll

24 november installerades det en uppdatering till Internet Explorer. Var det då som du började få problem?

 

Har installerat AVG nu utan toolbars, allting funkar som det ska, tack så mycket för hjälpen!

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...