Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Stationär dator fryser/startar om


Vienno

Recommended Posts

Jag är inte jätteduktig på datorer så ha gärna lite överseende för det. Var inte säker på i vilken avdelning jag skulle posta detta eftersom jag inte är säker på vad som ställer till problemet, men här kommer i alla fall beskrivningen.

 

Min dator, som jag köpte på Komplett för ett par år sedan, är ihopsatt av lite olika delar (alla nya) och har fungerat nästan felfritt fram till idag. Nu har den börjat frysa sig då och då, så att varken mus eller tangentbord går att använda och allting, inklusive klockan, stannar. Det har hänt 4-5 gånger idag, och samtliga när jag tittat på video eller när skärmsläckaren gått igång. Den senaste gången frös datorn dock inte, utan skärmen blev istället helt blå med vit text i ett par sekunder innan den startade om sig själv.

 

Jag vet inte om de två sakerna har något med varandra att göra, men sedan ett halvår har följande felmeddelande kommit fram varenda gång jag startat datorn "Det gick in att läsa in

C:\Users\Robin\AppData\Local\Temp\2223011757Wsy.dll. Det går inte att hitta den angivna modulen." Jag har bara klickat på OK och så har det inte varit mer med det.

 

Vad kan frysningarna bero på? Lite info om datorn: hårddisk Seagate Barracuda 7200, processor Intel Core2 Quad CPU Q8200 2.34 GHz, ramminne 4 GB, Windows Vista Ultimate 32-bitars.

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Stäng av automatiska omstarter vid systemfel:

Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Avancerat - Start...Inställningar

 

Har datorn städats ur nyligen, damm och smuts?

 

Gör detta oavsett de övre punkterna.

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaret!

 

Nej, damm är definitivt något som kan finnas bakom datorn. Ska ta och städa lite. Här kommer resultatet:

 

 

DDS (Ver_10-12-05.01) - NTFSx86

Run by Robin at 2:37:39,36 on 2010-12-06

Internet Explorer: 8.0.6001.18975 BrowserJavaVersion: 1.6.0_20

Microsoft® Windows Vista™ Ultimate 6.0.6001.1.1252.46.1053.18.3070.1323 [GMT 1:00]

 

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgchsvx.exe

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k GPSvcGroup

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k Akamai

C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Windows\system32\PnkBstrA.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\pg_ctl.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgnsx.exe

C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\CLMLSvc.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgemcx.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\Agent\Bin\AVGIDSAgent.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgtray.exe

C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\Identity Protection\agent\bin\avgidsmonitor.exe

C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\HydraVision\HydraMD.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\PROGRA~1\AVG\AVG10\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG10\avgcsrvx.exe

C:\Program Files\B2BPOKER\NoiQpoker\Client.exe

C:\Program Files\B2BPOKER\NoiQpoker\jre\bin\javaw.exe

C:\Program Files\RVG Software\Holdem Manager\HoldemManager.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\RVG Software\Holdem Manager\HMImport.exe

C:\Program Files\RVG Software\Holdem Manager\HMHud.exe

C:\Program Files\PostgreSQL\9.0\bin\postgres.exe

C:\Program Files\Spotify\spotify.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Robin\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uInternet Settings,ProxyOverride = *.local

BHO: AcroIEHlprObj Class: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\adobe\acrobat 6.0\reader\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program files\avg\avg10\avgssie.dll

BHO: Windows Live ID Sign-in Helper: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Skype Plug-In: {ae805869-2e5c-4ed4-8f7b-f1f7851a4497} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: DAEMON Tools Toolbar: {32099aac-c132-4136-9e9a-4e364a424e17} - c:\program files\daemon tools toolbar\DTToolbar.dll

TB: {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - No File

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [LightScribe Control Panel] c:\program files\common files\lightscribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

uRun: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "c:\program files\common files\ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun

uRun: [EA Core] "c:\program files\electronic arts\eadm\Core.exe" -silent

uRun: [sysinfo] c:\windows\system32\rundll32.exe c:\users\robin\appdata\local\temp\2223011757Wsy.dll,Sets

uRun: [AARC] c:\users\robin\documents\system\winsystem.exe

uRun: [WMPNSCFG] c:\program files\windows media player\WMPNSCFG.exe

uRun: [HydraVisionMDEngine] "c:\program files\ati technologies\hydravision\HydraMD.exe"

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [NeroFilterCheck] c:\program files\common files\ahead\lib\NeroCheck.exe

mRun: [CLMLServer] "c:\program files\cyberlink\power2go\CLMLSvc.exe"

mRun: [updateP2GoShortCut] "c:\program files\cyberlink\power2go\muitransfer\muistartmenu.exe" "c:\program files\cyberlink\power2go" updatewithcreateonce "software\cyberlink\power2go\6.0"

mRun: [updatePDRShortCut] "c:\program files\cyberlink\powerdirector\muitransfer\muistartmenu.exe" "c:\program files\cyberlink\powerdirector" updatewithcreateonce "software\cyberlink\powerdirector\7.0"

mRun: [RemoteControl8] "c:\program files\cyberlink\powerdvd8\PDVD8Serv.exe"

mRun: [PDVD8LanguageShortcut] "c:\program files\cyberlink\powerdvd8\language\Language.exe"

mRun: [updatePPShortCut] "c:\program files\cyberlink\powerproducer\muitransfer\muistartmenu.exe" "c:\program files\cyberlink\powerproducer" update "software\cyberlink\powerproducer\5.0"

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [startCCC] "c:\program files\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [WinampAgent] "c:\program files\winamp\winampa.exe"

mRun: [AVG_TRAY] c:\program files\avg\avg10\avgtray.exe

mRun: [AdobeAAMUpdater-1.0] "c:\program files\common files\adobe\oobe\pdapp\uwa\UpdaterStartupUtility.exe"

mRun: [AdobeCS4ServiceManager] "c:\program files\common files\adobe\cs4servicemanager\CS4ServiceManager.exe" -launchedbylogin

mRun: [QuickTime Task] "c:\program files\quicktime\QTTask.exe" -atboottime

mRun: [iTunesHelper] "c:\program files\itunes\iTunesHelper.exe"

StartupFolder: c:\users\robin\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\openof~1.lnk - c:\program files\openoffice.org 3\program\quickstart.exe

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\personal.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

mPolicies-system: EnableLUA = 0 (0x0)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

IE: {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - c:\program files\pokerstars\PokerStarsUpdate.exe

IE: {B7FE5D70-9AA2-40F1-9C6B-12A255F085E1} - c:\programs\partygaming\partypoker\RunApp.exe

IE: {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - {898EA8C8-E7FF-479B-8935-AEC46303B9E5} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~1\micros~3\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_20-windows-i586.cab

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program files\avg\avg10\avgpp.dll

Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - c:\program files\skype\toolbars\internet explorer\skypeieplugin.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe"

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\users\robin\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\5y8npx7e.default\

FF - component: c:\program files\avg\avg10\firefox\components\avgssff.dll

FF - component: c:\program files\mozilla firefox\extensions\{ab2ce124-6272-4b12-94a9-7303c7397bd1}\components\SkypeFfComponent.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files\mozilla firefox\plugins\npwachk.dll

FF - plugin: c:\program files\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - plugin: c:\program files\vistacodecpack\rm\browser\plugins\nppl3260.dll

FF - plugin: c:\program files\vistacodecpack\rm\browser\plugins\nprpjplug.dll

FF - plugin: c:\programdata\id software\quakelive\npquakezero.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0016-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0017-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0019-ABCDEFFEDCBA}

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0020-ABCDEFFEDCBA}

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 AVGIDSEH;AVGIDSEH;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSEH.sys [2010-9-13 25680]

R0 Avgrkx86;AVG Anti-Rootkit Driver;c:\windows\system32\drivers\avgrkx86.sys [2010-9-7 26064]

R1 Avgldx86;AVG AVI Loader Driver;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2010-9-7 249424]

R1 Avgmfx86;AVG Mini-Filter Resident Anti-Virus Shield;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2010-9-7 34384]

R1 Avgtdix;AVG TDI Driver;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-11-9 299984]

R2 Akamai;Akamai NetSession Interface;c:\windows\system32\svchost.exe -k Akamai [2008-1-21 21504]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-3-3 172032]

R2 AVGIDSAgent;AVGIDSAgent;c:\program files\avg\avg10\identity protection\agent\bin\AVGIDSAgent.exe [2010-11-10 6127184]

R2 avgwd;AVG WatchDog;c:\program files\avg\avg10\avgwdsvc.exe [2010-10-22 265400]

R2 postgresql-9.0;postgresql-9.0 - PostgreSQL Server 9.0;C:/Program Files/PostgreSQL/9.0/bin/pg_ctl.exe runservice -N "postgresql-9.0" -D "C:/Program Files/PostgreSQL/9.0/data" -w --> C:/Program Files/PostgreSQL/9.0/bin/pg_ctl.exe runservice -N postgresql-9.0 [?]

R3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\drivers\atipmdag.sys [2010-3-3 5340160]

R3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys [2010-3-3 152064]

R3 AVGIDSDriver;AVGIDSDriver;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSDriver.sys [2010-8-19 123472]

R3 AVGIDSFilter;AVGIDSFilter;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSFilter.sys [2010-8-19 30288]

R3 AVGIDSShim;AVGIDSShim;c:\windows\system32\drivers\AVGIDSShim.sys [2010-8-19 27216]

S2 clr_optimization_v4.0.30319_32;Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\mscorsvw.exe [2010-3-18 130384]

S3 Netaapl;Apple Mobile Device Ethernet Service;c:\windows\system32\drivers\netaapl.sys [2010-3-16 17408]

S3 WPFFontCache_v0400;Windows Presentation Foundation Font Cache 4.0.0.0;c:\windows\microsoft.net\framework\v4.0.30319\wpf\WPFFontCache_v0400.exe [2010-3-18 753504]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-12-05 20:12:12 -------- d-----w- c:\program files\PostgreSQL

2010-11-24 12:29:55 7680 ----a-w- c:\program files\internet explorer\iecompat.dll

2010-11-23 14:27:37 -------- d-----r- c:\program files\Skype

2010-11-17 16:53:14 -------- d-----w- c:\program files\iPod

2010-11-17 16:53:13 -------- d-----w- c:\program files\iTunes

2010-11-17 16:47:41 -------- d-----w- c:\program files\Bonjour

2010-11-17 15:44:04 15256 ----a-w- c:\users\robin\appdata\roaming\microsoft\identitycrl\production\ppcrlconfig.dll

2010-11-17 02:00:43 453456 ----a-w- c:\windows\system32\d3dx10_42.dll

2010-11-17 02:00:41 1892184 ----a-w- c:\windows\system32\D3DX9_42.dll

2010-11-10 10:21:33 2409784 ----a-w- c:\program files\windows mail\OESpamFilter.dat

2010-11-09 22:21:23 -------- d-----w- c:\users\robin\appdata\local\PokerStars

2010-11-09 22:20:33 -------- d-----w- c:\program files\PokerStars

2010-11-09 21:20:58 299984 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

 

==================== Find3M ====================

 

2010-10-14 00:36:52 15451288 ----a-w- c:\windows\system32\xlive.dll

2010-10-14 00:36:50 13642904 ----a-w- c:\windows\system32\xlivefnt.dll

2010-10-07 11:23:02 91424 ----a-w- c:\windows\system32\dnssd.dll

2010-10-07 11:23:02 107808 ----a-w- c:\windows\system32\dns-sd.exe

2010-09-20 09:25:01 231936 ----a-w- c:\windows\system32\msshsq.dll

2010-09-10 16:37:06 8147456 ----a-w- c:\windows\system32\wmploc.DLL

2010-09-08 10:17:46 94208 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTimeVR.qtx

2010-09-08 10:17:46 69632 ----a-w- c:\windows\system32\QuickTime.qts

2010-09-08 06:01:28 916480 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-09-08 05:57:18 43520 ----a-w- c:\windows\system32\licmgr10.dll

2010-09-08 05:57:05 1469440 ----a-w- c:\windows\system32\inetcpl.cpl

2010-09-08 05:56:53 71680 ----a-w- c:\windows\system32\iesetup.dll

2010-09-08 05:56:53 109056 ----a-w- c:\windows\system32\iesysprep.dll

2010-09-08 05:04:36 385024 ----a-w- c:\windows\system32\html.iec

2010-09-08 04:26:46 133632 ----a-w- c:\windows\system32\ieUnatt.exe

2010-09-08 04:25:15 1638912 ----a-w- c:\windows\system32\mshtml.tlb

 

============= FINISH: 2:38:14,72 ===============

Attach.txt

Link to comment
Share on other sites

Programmet hittade 12 infekterade filer och lyckades ta bort dem. Här kommer loggen:

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.50

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 5264

 

Windows 6.0.6001 Service Pack 1

Internet Explorer 8.0.6001.18975

 

2010-12-07 22:27:06

mbam-log-2010-12-07 (22-27-06).txt

 

Skanningstyp: Snabbskanning

Antal skannade objekt: 159118

Förfluten tid: 4 minut(er), 55 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 2

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 8

Infekterade filer: 1

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\.pox (Rogue.FixTool) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\pofile (Rogue.FixTool) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\sysinfo (Trojan.Downloader) -> Value: sysinfo -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

c:\program files\perfect optimizer (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Backup (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Backup\application (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Backup\Registry (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Backup\Registry\firstbackup (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Backup\Registry\fullbackup (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Backup\Service (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

c:\program files\perfect optimizer\Temp (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

c:\program files\perfect optimizer\perfectoptimizer.ini (PUP.PerfectOptimizer) -> Quarantined and deleted successfully.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...