Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
The OldBoy

ThinkPoint

Rekommendera Poster

The OldBoy

Hejsan!

 

Jag hjälper en kompis med att ta bort ThinkPoint och det funkade med en av dom guiderna hänvisade till... :rolleyes:

 

Men nu skulle jag göra en DDS-logg och posta här men den stannar efter ca 2/3 delar?

 

Då provar jag att köra rkill men den stannar efter att det kommer upp ett virusmedelande om att per.rkexepev.rkexe och jag kommer inte längre än så, har provat flera gånger med samma resultat? Vad göra???

 

Har kört en hijackThis logg vet ej om det hjälper till men iaf... Tacksam för all hjälp om hur jag kommer vidare!!!

:rolleyes::blush:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 16:54:10, on 2010-11-24

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe

C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\LogMeIn\x86\LMIGuardian.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\Telia\Telia_Mobilt_bredband\Telia_Mobilt_bredband.exe

C:\Program\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\WINDOWS\Speech\lhsvcmd.exe

C:\Program\ExtraFilm Designer SE\EFUploadSrv.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSHDLL32.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.sparbanken-nord.se//

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.6.5805.1910\swg.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMax4PNP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe /tray

O4 - HKLM\..\Run: [synTPLpr] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPLpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] "%ProgramFiles%\HPQ\HP Wireless Assistant\HP Wireless Assistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WatchDog] C:\Program\InterVideo\DVD Check\DVDCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Omnipage] C:\Program\ScanSoft\OmniPageSE\opware32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogonStudio] "C:\Program\WinCustomize\LogonStudio\logonstudio.exe" /RANDOM

O4 - HKLM\..\Run: [synTPStart] C:\Program\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn GUI] "C:\Program\LogMeIn\x86\LogMeInSystray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Telia Mobilt bredband.lnk = C:\Program\Telia\Telia_Mobilt_bredband\Telia_Mobilt_bredband.exe

O4 - Startup: Voice Xpress.lnk = C:\Program\LHSP\Voice Xpress\Speechcenter\speechcenter.exe

O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: Google Sidewiki... - res://C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_950DF09FAB501E03.dll/cmsidewiki.html

O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.hp.com

O16 - DPF: {11260943-421B-11D0-8EAC-0000C07D88CF} (iPIX ActiveX Control) - http://www.ipix.com/viewers/ipixx.cab

O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.fujidirekt.se/aurigma/ImageUploader5.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase4009.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1120127310453

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1259825040421

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {8BC53B30-32E4-4ED3-BEF9-DB761DB77453} (CInstallLPCtrl Object) - http://u3.sandisk.com/download/apps/LPInstaller.CAB

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://www.pattayalivecam.com/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {DE625294-70E6-45ED-B895-CFFA13AEB044} (AxisMediaControlEmb Class) - http://83.166.23.7/activex/AMC.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ExtraFilm upload service (EFUploadSrv) - Textalk AB - C:\Program\ExtraFilm Designer SE\EFUploadSrv.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: GB-PVR Recording Service - Unknown owner - c:\mmc\program\tvpvr\gbpvrrecordingservice.exe (file missing)

O23 - Service: HP WMI Interface (hpqwmi) - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program\HPQ\SHARED\HPQWMI.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

--

End of file - 10534 bytes

 

EDIT: Lite stavfel på filnamn... :blush:

Redigerad av The OldBoy

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Vilken guide följde du/ni?

Jag är intresserad av loggar från de program som kördes.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Jag ska söka fram vilken tråd det var...

 

Jag Har använt malwarebytes...

 

Det här var första loggen...

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 4052

 

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

 

2010-11-07 20:08:52

mbam-log-2010-11-07 (20-08-52).txt

 

Skanningstyp: Snabbskanning

Antal skannade objekt: 130981

Förfluten tid: 17 minut(er), 50 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 31

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 0

Infekterade mappar: 8

Infekterade filer: 17

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{014da6c4-189f-421a-88cd-07cfe51cff10} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{014da6c6-189f-421a-88cd-07cfe51cff10} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{014da6cc-189f-421a-88cd-07cfe51cff10} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{2e9937fc-cf2f-4f56-af54-5a6a3dd375cc} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\Interface\{741de825-a6f0-4497-9aa6-8023cf9b0fff} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{147a976f-eee1-4377-8ea7-4716e4cdd239} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{a4730ebe-43a6-443e-9776-36915d323ad3} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{00a6faf1-072e-44cf-8957-5838f569a31d} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{014da6c9-189f-421a-88cd-07cfe51cff10} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea1-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18ea9-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{07b18eab-a523-4961-b6bb-170de4475cca} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{3dc201fb-e9c9-499c-a11f-23c360d7c3f8} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{63d0ed2c-b45b-4458-8b3b-60c69bbbd83c} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{9ff05104-b030-46fc-94b8-81276e4e27df} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{4e7bd74f-2b8d-469e-86bd-fd60bb9aae3a} (Adware.OneToolBar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{b64f4a7c-97c9-11da-8bde-f66bad1e3f3a} (Rogue.WinAntiVirus) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Code Store Database\Distribution Units\{1d4db7d2-6ec9-47a3-bd87-1e41684e07bb} (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\SearchScopes\{56256a51-b582-467e-b8d4-7786eda79ae0} (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{90b5a95a-afd5-4d11-b9bd-a69d53d22226} (Adware.Hotbar) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\PreApproved\{8109fd3d-d891-4f80-8339-50a4913ace6f} (Adware.Zango) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Trymedia Systems (Adware.TryMedia) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FocusInteractive (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Fun Web Products (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Multimedia\WMPlayer\Schemes\f3pss (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registervärden:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform\funwebproducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade mappar:

C:\Program\FunWebProducts (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\Shared (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\History (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade filer:

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\0019F5EF.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\00A49E84.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\00A97EEE.urr (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\0269A455.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\f3wallpp.bmp (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\FunWebProducts\ScreenSaver\Images\wrkparam.lst (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\History\search (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\History\search2 (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\prevcfg.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\setting2.htm.bak (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\settings.dat.bak (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\settings.htm (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\settings.htm.bak (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Program\MyWebSearch\bar\Settings\s_pid.dat (Adware.MyWebSearch) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Administratör\Lokala inställningar\Temp\0.6666801786301351.exe (Trojan.Dropper) -> Quarantined and deleted successfully.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Det här var andra gången som jag körde den och sen har datorn funkat...

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 5067

 

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

 

2010-11-08 00:28:04

mbam-log-2010-11-08 (00-28-04).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)

Antal skannade objekt: 254442

Förfluten tid: 2 timme(ar), 4 minut(er), 18 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 1

Infekterade registerdataposter: 2

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 2

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\shell (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Not selected for removal.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Not selected for removal.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

C:\Documents and Settings\Administratör\Application Data\hotfix.exe (Trojan.FakeAlert) -> Quarantined and deleted successfully.

C:\Documents and Settings\Administratör\Application Data\dkfjasdfshd.bat (Malware.Trace) -> Not selected for removal.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Har även provat köra DDS-logg i felsäkertläge men med samma resultat...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Eftersom det har gått ett par veckor sedan MBAM kördes så uppdatera MBAM och skanna datorn igen. Klistra in loggen om något hittas.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Här kommer senaste loggen..

 

Malwarebytes' Anti-Malware 1.46

www.malwarebytes.org

 

Databasversion: 5184

 

Windows 5.1.2600 Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702

 

2010-11-24 20:53:27

mbam-log-2010-11-24 (20-53-27).txt

 

Skanningstyp: Fullständig skanning (C:\|)

Antal skannade objekt: 244763

Förfluten tid: 1 timme(ar), 40 minut(er), 37 sekund(er)

 

Infekterade minnesprocesser: 0

Infekterade minnesmoduler: 0

Infekterade registernycklar: 0

Infekterade registervärden: 0

Infekterade registerdataposter: 2

Infekterade mappar: 0

Infekterade filer: 0

 

Infekterade minnesprocesser:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade minnesmoduler:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registernycklar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registervärden:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade registerdataposter:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> No action taken.

 

Infekterade mappar:

(Inga illasinnade poster hittades)

 

Infekterade filer:

(Inga illasinnade poster hittades)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Vi kan se om ComboFix hittar något mer. Spara ComboFix på Skrivbordet: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

 

Stäng av alla program du ser inklusive antivirusprogram och antispionprogram, men lämna brandväggen på.

Hur? Se http://www.bleepingcomputer.com/forums/topic114351.html

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

Om det kommer upp en fråga om du vill installera återställningskonsolen så svara Ja.

 

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när det körs eftersom så det kan hänga upp sig då.

 

När ComboFix är färdig ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar. Kontrollera att antivirusprogram mm är igång innan du ansluter till internet.

 

Om du får problem med att komma ut på internet:

Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar

högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

 

Varning! ComboFix förhindrar automatisk körning av CD, disketter och USB-enheter för att göra det lättare att rensa datorn och skydda datorn mot infektioner i framtiden. Det kan bli problem t ex om datorn har internet via ett USB-modem eller USB-nätverkskort. Säg då till i stället för att köra ComboFix.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Denna tråd är det som jag har följt vi rensningen.

 

Och den länken som du hänvisade till...

 

Dom har USB-modem...

 

Ang virusprogram;

F-SECURE ANTIVIRUS

Please navigate to the system tray on the bottom right hand corner and look for a blue Posted Image sign.

 

* right click it-> select Unload.

* The F-Secure sign should now be surrounded by a red striked through circle (looking like this: Posted Image )

 

Är det de som är:

"* FRIGÖR...

* Inaktivera och fortsätt med den aktuella brandväggsprofilen"

 

Är jag rätt ute då?

 

Jag måste få återkomma imorgon jag har inte tillgång till datorn nå mera...

 

Mvh

Robert

 

PS; tackar för SNABBA svar... :):D

Redigerad av The OldBoy

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Det brukar gå bra med USB-modem också men ibland kan man behöva ominstallera drivrutinerna till det.

 

Jag tror att du har läst under "F-secure Antivirus" när det gäller avstängning, längre ner kommer "F-Secure Internet Security Suite", men det ser ut som att du är på ungefär rätt ställe.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Är inte det hur man tillfälligt stänger av sin brandvägg?

 

"How to Temporarily Disable your Firewall"

 

"F-Secure Internet Security Suite

Please navigate to the system tray on the bottom right hand corner and look for a blue Posted Image sign.

 

* Right click it-> select Unload.

* Select: "Unload and allow all network traffic"

* Select Unload to confirm deactivation of F-Secure Internet Security

* You will be asked to enter your Parental Control Password. Please enter it and click "OK."

* The F-Secure sign should now be surrounded by a red striked through circle (looking like this: Posted Image )

* You successfully disabled the F-Secure Guard."

 

Men men det ger nog sig när jag är där...

:D;)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Okej, förlåt :(

Men det går nog bättre när du har datorn framför dig, som sagt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Sorry Cecilia... Det var inte meningen att låta sur/grinig... :blush::D

 

Snarare att bara försäkra mig om att jag har förstått eng. rätt... Inte mitt starkaste ämne!?

:blush:

Redigerad av The OldBoy

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

12.17 började jag köra ComboFix ooch den är fortfarande inte klar 13.25 är det normalt eller???

 

Klockan på den testade datorn står still på 12.24!?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Jag uppfattade dig inte som sur eller grinig. Vi får väl säga att alla missförstånd berodde på den sena timmen. :)

 

Det är inte normalt att ComboFix tar sådan tid på sig. Öppna Aktivitetshanteraren, fliken Processer. Leta efter processer som heter findstr, find, sed eller swreg, markera sådana processer och tryck på Avsluta process. Om det inte finns några sådana eller det inte hjälper så avbryt ComboFix.

 

Hur långt har ComboFix kommit, har den t ex installerat återställningskonsolen (recovery console)?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Kommer inte åt aktivitetshanteraren! Vet ej hur långt den har kommit skall det synas någon typ av indikering, jag har ingen ting som visar vars den skulle vara??? Jag har installerat återställningskonsolen...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Avbryt ComboFix.

 

Ta bort den ComboFix du har på skrivbordet och ladda ner den på nytt. Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn) och pröva med ComboFix på nytt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

När jag skall avbryta combofix så går det ej kommer inte åt någonting på skrivbordet, musen går att flytta men det är det enda... Så jag slog av den den hårda vägen hålla in startknappen ett par sekunder...

 

Har nu startat den nya combofixen i felsäkertläge och nu blinkar det ett streck iaf. under texten "...Dock kan genomsökningstiden för svårt infekterade datorer lätt fördubblas...

- (detta lilla streck är det som blinkar)"...

:blush::D

 

Edit: Nu har det lilla strecket försvunnit och klockan har låst sig på 15.12??

 

Edit2: Fortfarande händer ingenting!?

Redigerad av The OldBoy

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Det var ju inte bra. Du får starta om datorn då och så får vi gå på några andra metoder.

 

Spara TDSSKiller på Skrivbordet:

http://support.kaspersky.com/downloads/utils/tdsskiller.zip

 

Högerklicka och välj Extrahera alla. Kom ihåg var du packar upp filen.

Stäng av dina vanliga program, men du kan lämna antivirusprogram och liknande igång.

Kör programmet TDSSKiller.exe som finns i mappen där du packade upp filerna.

 

Klicka på Start Scan.

 

Om några hot hittas så välj Cure och klicka på Continue. Om inte Cure finns så välj Skip. Välj INTE Quarantine eller Delete. Eventuellt behöver datorn startas om.

 

Klistra in innehållet i loggen som du hittar i C:\ med namnet TDSSKiller följt av version och tidpunkt.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Nu funkade det inga fel hittade den men här kommer loggen iaf...

 

2010/11/25 16:32:09.0640 TDSS rootkit removing tool 2.4.8.0 Nov 17 2010 07:23:12

2010/11/25 16:32:09.0640 ================================================================================

2010/11/25 16:32:09.0640 SystemInfo:

2010/11/25 16:32:09.0640

2010/11/25 16:32:09.0640 OS Version: 5.1.2600 ServicePack: 3.0

2010/11/25 16:32:09.0640 Product type: Workstation

2010/11/25 16:32:09.0640 ComputerName: JIM

2010/11/25 16:32:09.0640 UserName: Administratör

2010/11/25 16:32:09.0640 Windows directory: C:\WINDOWS

2010/11/25 16:32:09.0640 System windows directory: C:\WINDOWS

2010/11/25 16:32:09.0640 Processor architecture: Intel x86

2010/11/25 16:32:09.0640 Number of processors: 1

2010/11/25 16:32:09.0640 Page size: 0x1000

2010/11/25 16:32:09.0640 Boot type: Normal boot

2010/11/25 16:32:09.0640 ================================================================================

2010/11/25 16:32:12.0328 Initialize success

2010/11/25 16:32:26.0062 ================================================================================

2010/11/25 16:32:26.0062 Scan started

2010/11/25 16:32:26.0062 Mode: Manual;

2010/11/25 16:32:26.0062 ================================================================================

2010/11/25 16:32:27.0421 A3AB (76624408401443bb7920af70183a7d27) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\A3AB.sys

2010/11/25 16:32:27.0796 ACPI (48547e29772befe3c554ff5e4855bf51) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPI.sys

2010/11/25 16:32:27.0953 ACPIEC (decedc736cef3c0fff6e981b31e73a61) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ACPIEC.sys

2010/11/25 16:32:28.0390 aeaudio (ad707942e4ccb28d77cee5ed989c9e55) C:\WINDOWS\system32\drivers\aeaudio.sys

2010/11/25 16:32:28.0718 aec (8bed39e3c35d6a489438b8141717a557) C:\WINDOWS\system32\drivers\aec.sys

2010/11/25 16:32:29.0109 AFD (7e775010ef291da96ad17ca4b17137d7) C:\WINDOWS\System32\drivers\afd.sys

2010/11/25 16:32:29.0656 AgereSoftModem (029e01cb2938bec5af31bf47b6af0159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\AGRSM.sys

2010/11/25 16:32:30.0421 AliIde (1140ab9938809700b46bb88e46d72a96) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\aliide.sys

2010/11/25 16:32:30.0640 Arp1394 (b5b8a80875c1dededa8b02765642c32f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\arp1394.sys

2010/11/25 16:32:31.0156 AsyncMac (b153affac761e7f5fcfa822b9c4e97bc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\asyncmac.sys

2010/11/25 16:32:31.0296 atapi (9f3a2f5aa6875c72bf062c712cfa2674) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atapi.sys

2010/11/25 16:32:31.0500 Atmarpc (9916c1225104ba14794209cfa8012159) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\atmarpc.sys

2010/11/25 16:32:31.0875 audstub (d9f724aa26c010a217c97606b160ed68) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\audstub.sys

2010/11/25 16:32:32.0109 b57w2k (2dc524a5d9c4879e7a7cb7100a2d36b4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\b57xp32.sys

2010/11/25 16:32:32.0406 BCM43XX (b89bcf0a25aeb3b47030ac83287f894a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcmwl5.sys

2010/11/25 16:32:32.0687 bcm4sbxp (78123f44be9e4768852a3a017e02d637) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bcm4sbxp.sys

2010/11/25 16:32:32.0906 Beep (da1f27d85e0d1525f6621372e7b685e9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Beep.sys

2010/11/25 16:32:33.0125 Bridge (f934d1b230f84e1d19dd00ac5a7a83ed) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys

2010/11/25 16:32:33.0171 BridgeMP (f934d1b230f84e1d19dd00ac5a7a83ed) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\bridge.sys

2010/11/25 16:32:33.0328 BTWUSB (fff2e9961021b3be82847690f54a2ef5) C:\WINDOWS\system32\Drivers\btwusb.sys

2010/11/25 16:32:33.0593 cbidf2k (90a673fc8e12a79afbed2576f6a7aaf9) C:\WINDOWS\system32\drivers\cbidf2k.sys

2010/11/25 16:32:33.0734 CCDECODE (0be5aef125be881c4f854c554f2b025c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CCDECODE.sys

2010/11/25 16:32:34.0031 Cdaudio (c1b486a7658353d33a10cc15211a873b) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdaudio.sys

2010/11/25 16:32:34.0187 Cdfs (c885b02847f5d2fd45a24e219ed93b32) C:\WINDOWS\system32\drivers\Cdfs.sys

2010/11/25 16:32:34.0343 Cdrom (1f4260cc5b42272d71f79e570a27a4fe) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\cdrom.sys

2010/11/25 16:32:34.0562 ClntMgmt.sys (573da08641afc8d940e0431945867906) C:\WINDOWS\System32\Drivers\ClntMgmt.sys

2010/11/25 16:32:35.0125 CmBatt (0f6c187d38d98f8df904589a5f94d411) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\CmBatt.sys

2010/11/25 16:32:35.0296 Compbatt (6e4c9f21f0fae8940661144f41b13203) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\compbatt.sys

2010/11/25 16:32:35.0796 Disk (044452051f3e02e7963599fc8f4f3e25) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\disk.sys

2010/11/25 16:32:36.0046 dmboot (80008bd0c19d97b0b3f4d1d9cbf190a8) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmboot.sys

2010/11/25 16:32:36.0171 dmio (41862731f82be80f0cfba5d0da36b683) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmio.sys

2010/11/25 16:32:36.0343 dmload (e9317282a63ca4d188c0df5e09c6ac5f) C:\WINDOWS\system32\drivers\dmload.sys

2010/11/25 16:32:36.0546 DMusic (8a208dfcf89792a484e76c40e5f50b45) C:\WINDOWS\system32\drivers\DMusic.sys

2010/11/25 16:32:36.0765 drmkaud (8f5fcff8e8848afac920905fbd9d33c8) C:\WINDOWS\system32\drivers\drmkaud.sys

2010/11/25 16:32:37.0015 eabfiltr (81b7808d3b5892388f33273119c2dc31) C:\WINDOWS\system32\drivers\EABFiltr.sys

2010/11/25 16:32:37.0359 eabusb (1ba14da377b66278335d4b9e8824cd42) C:\WINDOWS\system32\drivers\eabusb.sys

2010/11/25 16:32:37.0734 F-Secure Filter (d4980588ed87f8bb16be43ddd0fbd5fe) C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys

2010/11/25 16:32:37.0859 F-Secure Gatekeeper (59cb82e8506071335e5aecabe630032f) C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\minifilter\fsgk.sys

2010/11/25 16:32:37.0984 F-Secure HIPS (f5aca65237c7511d5803cdc5e7003d75) C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\HIPS\drivers\fshs.sys

2010/11/25 16:32:38.0078 F-Secure Recognizer (6ce1195511533c9359f91a9e63792f5e) C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys

2010/11/25 16:32:38.0281 Fastfat (38d332a6d56af32635675f132548343e) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fastfat.sys

2010/11/25 16:32:38.0593 Fdc (92cdd60b6730b9f50f6a1a0c1f8cdc81) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\fdc.sys

2010/11/25 16:32:38.0812 Fips (b66ddb75642f6722468707840c67a394) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fips.sys

2010/11/25 16:32:38.0953 Flpydisk (9d27e7b80bfcdf1cdd9b555862d5e7f0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\flpydisk.sys

2010/11/25 16:32:39.0125 FltMgr (b2cf4b0786f8212cb92ed2b50c6db6b0) C:\WINDOWS\system32\drivers\fltmgr.sys

2010/11/25 16:32:39.0640 fsbts (99fb9675904d92c18b2840a6467dd4a1) C:\WINDOWS\system32\Drivers\fsbts.sys

2010/11/25 16:32:39.0875 FSFW (d93e91a800af12ccb14f3ee7cd3a22a2) C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdfw.sys

2010/11/25 16:32:40.0046 Fs_Rec (3e1e2bd4f39b0e2b7dc4f4d2bcc2779a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Fs_Rec.sys

2010/11/25 16:32:40.0171 Ftdisk (45fc410cfe68ff036ad232a141e69c19) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ftdisk.sys

2010/11/25 16:32:40.0328 Gpc (0a02c63c8b144bd8c86b103dee7c86a2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\msgpc.sys

2010/11/25 16:32:40.0625 GTUHSBUS (78bb41b705d65681479bcadf44404670) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtuhsbus.sys

2010/11/25 16:32:40.0812 GTUHSNDISIPXP (1cc5454afbdef74c077a16e907478936) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtuhs51.sys

2010/11/25 16:32:40.0968 GTUHSSER (7a5cd583652b2d52a3270a2575c09c19) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\gtuhsser.sys

2010/11/25 16:32:41.0218 HidUsb (ccf82c5ec8a7326c3066de870c06daf1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\hidusb.sys

2010/11/25 16:32:41.0453 HTTP (f80a415ef82cd06ffaf0d971528ead38) C:\WINDOWS\system32\Drivers\HTTP.sys

2010/11/25 16:32:41.0875 i8042prt (82e56cd09b2ce1edec3fba9111c7ee3a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\i8042prt.sys

2010/11/25 16:32:42.0078 ialm (65e836680b2902ab7ff037a17b519cff) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ialmnt5.sys

2010/11/25 16:32:42.0390 Imapi (083a052659f5310dd8b6a6cb05edcf8e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\imapi.sys

2010/11/25 16:32:42.0875 IntelIde (3012ee13f357a99361ad8b0d93e13c45) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelide.sys

2010/11/25 16:32:43.0031 intelppm (02431778e84a525d29929d14bab71d53) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\intelppm.sys

2010/11/25 16:32:43.0125 Ip6Fw (3bb22519a194418d5fec05d800a19ad0) C:\WINDOWS\system32\drivers\ip6fw.sys

2010/11/25 16:32:43.0328 IpFilterDriver (731f22ba402ee4b62748adaf6363c182) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys

2010/11/25 16:32:43.0531 IpInIp (b87ab476dcf76e72010632b5550955f5) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipinip.sys

2010/11/25 16:32:43.0625 IpNat (cc748ea12c6effde940ee98098bf96bb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipnat.sys

2010/11/25 16:32:43.0796 IPSec (23c74d75e36e7158768dd63d92789a91) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ipsec.sys

2010/11/25 16:32:43.0984 irda (aca5e7b54409f9cb5eed97ed0c81120e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irda.sys

2010/11/25 16:32:44.0140 IRENUM (c93c9ff7b04d772627a3646d89f7bf89) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\irenum.sys

2010/11/25 16:32:44.0328 isapnp (48f97c77daf8811598cfae21368eacb6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\isapnp.sys

2010/11/25 16:32:44.0453 Kbdclass (d655ca94c8e2e0223c1bc28bcd95723a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\kbdclass.sys

2010/11/25 16:32:44.0609 kmixer (692bcf44383d056aed41b045a323d378) C:\WINDOWS\system32\drivers\kmixer.sys

2010/11/25 16:32:44.0843 KSecDD (b467646c54cc746128904e1654c750c1) C:\WINDOWS\system32\drivers\KSecDD.sys

2010/11/25 16:32:45.0187 LMIInfo (4f69faaabb7db0d43e327c0b6aab40fc) C:\Program\LogMeIn\x86\RaInfo.sys

2010/11/25 16:32:45.0375 lmimirr (4477689e2d8ae6b78ba34c9af4cc1ed1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\lmimirr.sys

2010/11/25 16:32:45.0562 LMIRfsDriver (3faa563ddf853320f90259d455a01d79) C:\WINDOWS\system32\drivers\LMIRfsDriver.sys

2010/11/25 16:32:45.0859 mnmdd (4ae068242760a1fb6e1a44bf4e16afa6) C:\WINDOWS\system32\drivers\mnmdd.sys

2010/11/25 16:32:46.0078 Modem (42ce19726d9c410dff75d3ff1cc79db2) C:\WINDOWS\system32\drivers\Modem.sys

2010/11/25 16:32:46.0203 Mouclass (e0c4c36573bcf0c0d2a1578caa791f7d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouclass.sys

2010/11/25 16:32:46.0343 mouhid (98e474ecf11f1db62fb072157a95ea83) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mouhid.sys

2010/11/25 16:32:46.0562 MountMgr (a80b9a0bad1b73637dbcbba7df72d3fd) C:\WINDOWS\system32\drivers\MountMgr.sys

2010/11/25 16:32:46.0812 MRxDAV (11d42bb6206f33fbb3ba0288d3ef81bd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxdav.sys

2010/11/25 16:32:47.0062 MRxSmb (f3aefb11abc521122b67095044169e98) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys

2010/11/25 16:32:47.0265 Msfs (c941ea2454ba8350021d774daf0f1027) C:\WINDOWS\system32\drivers\Msfs.sys

2010/11/25 16:32:47.0421 MSKSSRV (d1575e71568f4d9e14ca56b7b0453bf1) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSKSSRV.sys

2010/11/25 16:32:47.0546 MSPCLOCK (325bb26842fc7ccc1fcce2c457317f3e) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPCLOCK.sys

2010/11/25 16:32:47.0671 MSPQM (bad59648ba099da4a17680b39730cb3d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSPQM.sys

2010/11/25 16:32:47.0984 mssmbios (af5f4f3f14a8ea2c26de30f7a1e17136) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\mssmbios.sys

2010/11/25 16:32:48.0187 MSTEE (e53736a9e30c45fa9e7b5eac55056d1d) C:\WINDOWS\system32\drivers\MSTEE.sys

2010/11/25 16:32:48.0359 Mup (2f625d11385b1a94360bfc70aaefdee1) C:\WINDOWS\system32\drivers\Mup.sys

2010/11/25 16:32:48.0625 NABTSFEC (5b50f1b2a2ed47d560577b221da734db) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NABTSFEC.sys

2010/11/25 16:32:48.0859 NDIS (1df7f42665c94b825322fae71721130d) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDIS.sys

2010/11/25 16:32:49.0031 NdisIP (7ff1f1fd8609c149aa432f95a8163d97) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\NdisIP.sys

2010/11/25 16:32:49.0140 NdisTapi (1ab3d00c991ab086e69db84b6c0ed78f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndistapi.sys

2010/11/25 16:32:49.0750 Ndisuio (f927a4434c5028758a842943ef1a3849) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndisuio.sys

2010/11/25 16:32:50.0156 NdisWan (edc1531a49c80614b2cfda43ca8659ab) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ndiswan.sys

2010/11/25 16:32:50.0250 NDProxy (6215023940cfd3702b46abc304e1d45a) C:\WINDOWS\system32\drivers\NDProxy.sys

2010/11/25 16:32:50.0359 NetBIOS (5d81cf9a2f1a3a756b66cf684911cdf0) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbios.sys

2010/11/25 16:32:50.0453 NetBT (74b2b2f5bea5e9a3dc021d685551bd3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\netbt.sys

2010/11/25 16:32:50.0796 NIC1394 (e9e47cfb2d461fa0fc75b7a74c6383ea) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nic1394.sys

2010/11/25 16:32:50.0968 Npfs (3182d64ae053d6fb034f44b6def8034a) C:\WINDOWS\system32\drivers\Npfs.sys

2010/11/25 16:32:51.0109 Ntfs (78a08dd6a8d65e697c18e1db01c5cdca) C:\WINDOWS\system32\drivers\Ntfs.sys

2010/11/25 16:32:51.0312 Null (73c1e1f395918bc2c6dd67af7591a3ad) C:\WINDOWS\system32\drivers\Null.sys

2010/11/25 16:32:51.0515 NwlnkFlt (b305f3fad35083837ef46a0bbce2fc57) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkflt.sys

2010/11/25 16:32:51.0609 NwlnkFwd (c99b3415198d1aab7227f2c88fd664b9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\nwlnkfwd.sys

2010/11/25 16:32:51.0812 ohci1394 (ca33832df41afb202ee7aeb05145922f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ohci1394.sys

2010/11/25 16:32:51.0953 Parport (19e28ed86e7244d76fda792c2810188e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\parport.sys

2010/11/25 16:32:52.0171 PartMgr (beb3ba25197665d82ec7065b724171c6) C:\WINDOWS\system32\drivers\PartMgr.sys

2010/11/25 16:32:52.0296 ParVdm (5cf71e14a108c492c1fb07543d579af5) C:\WINDOWS\system32\drivers\ParVdm.sys

2010/11/25 16:32:52.0468 PCI (8a185f0112cf5b42ff1aaff31b8b3091) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pci.sys

2010/11/25 16:32:52.0890 PCIIde (239de4275ee40fdf9912761467025244) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pciide.sys

2010/11/25 16:32:53.0062 Pcmcia (904053aa6e251c77cf85371ce644cfd7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\pcmcia.sys

2010/11/25 16:32:53.0812 pfc (e5ac9f8c128b597dd7919af96b84172e) C:\WINDOWS\system32\drivers\pfc.sys

2010/11/25 16:32:54.0250 PptpMiniport (efeec01b1d3cf84f16ddd24d9d9d8f99) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspptp.sys

2010/11/25 16:32:54.0375 PSched (09298ec810b07e5d582cb3a3f9255424) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\psched.sys

2010/11/25 16:32:54.0484 Ptilink (80d317bd1c3dbc5d4fe7b1678c60cadd) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\ptilink.sys

2010/11/25 16:32:54.0625 PxHelp20 (d86b4a68565e444d76457f14172c875a) C:\WINDOWS\system32\Drivers\PxHelp20.sys

2010/11/25 16:32:55.0328 RasAcd (fe0d99d6f31e4fad8159f690d68ded9c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasacd.sys

2010/11/25 16:32:55.0546 Rasirda (0207d26ddf796a193ccd9f83047bb5fc) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasirda.sys

2010/11/25 16:32:55.0656 Rasl2tp (11b4a627bc9614b885c4969bfa5ff8a6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rasl2tp.sys

2010/11/25 16:32:55.0781 RasPppoe (5bc962f2654137c9909c3d4603587dee) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspppoe.sys

2010/11/25 16:32:55.0875 Raspti (fdbb1d60066fcfbb7452fd8f9829b242) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\raspti.sys

2010/11/25 16:32:56.0062 Rdbss (7ad224ad1a1437fe28d89cf22b17780a) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdbss.sys

2010/11/25 16:32:56.0312 RDPCDD (4912d5b403614ce99c28420f75353332) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\RDPCDD.sys

2010/11/25 16:32:56.0421 rdpdr (15cabd0f7c00c47c70124907916af3f1) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\rdpdr.sys

2010/11/25 16:32:56.0531 RDPWD (6728e45b66f93c08f11de2e316fc70dd) C:\WINDOWS\system32\drivers\RDPWD.sys

2010/11/25 16:32:56.0640 redbook (97130d37842819fa39fd5f1e90a5d676) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\redbook.sys

2010/11/25 16:32:56.0890 sdbus (8d04819a3ce51b9eb47e5689b44d43c4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sdbus.sys

2010/11/25 16:32:57.0250 SE27bus (59a9eb4073a39895af314780d0a032fa) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27bus.sys

2010/11/25 16:32:57.0437 SE27mdfl (d53e7e53107d1796825540129f8fe89f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27mdfl.sys

2010/11/25 16:32:57.0781 SE27mdm (2afa2f65a6e91da5b5070e734769827e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27mdm.sys

2010/11/25 16:32:58.0140 SE27mgmt (5a33a8d7b44c7bd8abe248b4dcd1ff3c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27mgmt.sys

2010/11/25 16:32:58.0843 se27nd5 (bb30139683bbf3ee89ec931393d9335c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\se27nd5.sys

2010/11/25 16:32:59.0078 SE27obex (5da6ff71e94b9134ddd094ebb09f05e6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SE27obex.sys

2010/11/25 16:32:59.0890 se27unic (4d54a9d7c22157ab3d2442e8bcf5ecd2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\se27unic.sys

2010/11/25 16:33:00.0218 Secdrv (90a3935d05b494a5a39d37e71f09a677) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\secdrv.sys

2010/11/25 16:33:00.0359 serenum (0f29512ccd6bead730039fb4bd2c85ce) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serenum.sys

2010/11/25 16:33:00.0468 Serial (f7d35464062edc08909e568bcd8ae77d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\serial.sys

2010/11/25 16:33:00.0609 Sfloppy (8e6b8c671615d126fdc553d1e2de5562) C:\WINDOWS\system32\drivers\Sfloppy.sys

2010/11/25 16:33:01.0046 SLIP (866d538ebe33709a5c9f5c62b73b7d14) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SLIP.sys

2010/11/25 16:33:01.0171 SMCIRDA (a8eb0aa07632a4c936ff6f8eda5bdead) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\smcirda.sys

2010/11/25 16:33:01.0359 smwdm (858934c454bdc6664c752bf0cd3eaeae) C:\WINDOWS\system32\drivers\smwdm.sys

2010/11/25 16:33:01.0859 splitter (ab8b92451ecb048a4d1de7c3ffcb4a9f) C:\WINDOWS\system32\drivers\splitter.sys

2010/11/25 16:33:01.0953 sr (1193ef00869f6367367e6e7cb96be325) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\sr.sys

2010/11/25 16:33:02.0093 Srv (0f6aefad3641a657e18081f52d0c15af) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\srv.sys

2010/11/25 16:33:02.0359 streamip (77813007ba6265c4b6098187e6ed79d2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\StreamIP.sys

2010/11/25 16:33:02.0484 SUSCOM (16767dce5814bc80aaa9b9c6cd2596a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SUSCOM.SYS

2010/11/25 16:33:02.0656 swenum (3941d127aef12e93addf6fe6ee027e0f) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\swenum.sys

2010/11/25 16:33:02.0812 swmidi (8ce882bcc6cf8a62f2b2323d95cb3d01) C:\WINDOWS\system32\drivers\swmidi.sys

2010/11/25 16:33:03.0468 SynTP (0f332c0ba9b968ebc8cbb906416f8597) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\SynTP.sys

2010/11/25 16:33:03.0828 sysaudio (8b83f3ed0f1688b4958f77cd6d2bf290) C:\WINDOWS\system32\drivers\sysaudio.sys

2010/11/25 16:33:03.0968 Tcpip (9aefa14bd6b182d61e3119fa5f436d3d) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\tcpip.sys

2010/11/25 16:33:04.0093 TDPIPE (6471a66807f5e104e4885f5b67349397) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDPIPE.sys

2010/11/25 16:33:04.0203 TDTCP (c56b6d0402371cf3700eb322ef3aaf61) C:\WINDOWS\system32\drivers\TDTCP.sys

2010/11/25 16:33:04.0468 TermDD (88155247177638048422893737429d9e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\termdd.sys

2010/11/25 16:33:04.0937 Udfs (5787b80c2e3c5e2f56c2a233d91fa2c9) C:\WINDOWS\system32\drivers\Udfs.sys

2010/11/25 16:33:05.0265 Update (402ddc88356b1bac0ee3dd1580c76a31) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\update.sys

2010/11/25 16:33:05.0453 usbaudio (e919708db44ed8543a7c017953148330) C:\WINDOWS\system32\drivers\usbaudio.sys

2010/11/25 16:33:05.0562 usbccgp (173f317ce0db8e21322e71b7e60a27e8) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbccgp.sys

2010/11/25 16:33:05.0656 usbehci (65dcf09d0e37d4c6b11b5b0b76d470a7) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbehci.sys

2010/11/25 16:33:05.0968 usbhub (1ab3cdde553b6e064d2e754efe20285c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbhub.sys

2010/11/25 16:33:06.0062 usbprint (a717c8721046828520c9edf31288fc00) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbprint.sys

2010/11/25 16:33:06.0187 usbscan (a0b8cf9deb1184fbdd20784a58fa75d4) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbscan.sys

2010/11/25 16:33:06.0281 USBSTOR (a32426d9b14a089eaa1d922e0c5801a9) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\USBSTOR.SYS

2010/11/25 16:33:06.0375 usbuhci (26496f9dee2d787fc3e61ad54821ffe6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\usbuhci.sys

2010/11/25 16:33:06.0578 VgaSave (0d3a8fafceacd8b7625cd549757a7df1) C:\WINDOWS\System32\drivers\vga.sys

2010/11/25 16:33:06.0718 ViaIde (3b3efcda263b8ac14fdf9cbdd0791b2e) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\viaide.sys

2010/11/25 16:33:06.0812 VolSnap (57187ec04878147e1f4f2d9224b12205) C:\WINDOWS\system32\drivers\VolSnap.sys

2010/11/25 16:33:07.0109 w29n51 (c89da341fcc883a3d79dc11727484fc2) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\w29n51.sys

2010/11/25 16:33:07.0578 Wanarp (e20b95baedb550f32dd489265c1da1f6) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wanarp.sys

2010/11/25 16:33:07.0781 wceusbsh (4a954a20a4c73d6db13c0fe25f3f1b0c) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wceusbsh.sys

2010/11/25 16:33:08.0031 wdmaud (6768acf64b18196494413695f0c3a00f) C:\WINDOWS\system32\drivers\wdmaud.sys

2010/11/25 16:33:08.0390 WmiAcpi (c42584fd66ce9e17403aebca199f7bdb) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wmiacpi.sys

2010/11/25 16:33:08.0671 WS2IFSL (6abe6e225adb5a751622a9cc3bc19ce8) C:\WINDOWS\System32\drivers\ws2ifsl.sys

2010/11/25 16:33:08.0875 WSTCODEC (c98b39829c2bbd34e454150633c62c78) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WSTCODEC.SYS

2010/11/25 16:33:09.0031 WudfPf (f15feafffbb3644ccc80c5da584e6311) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WudfPf.sys

2010/11/25 16:33:09.0171 WudfRd (28b524262bce6de1f7ef9f510ba3985b) C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\wudfrd.sys

2010/11/25 16:33:09.0390 ================================================================================

2010/11/25 16:33:09.0390 Scan finished

2010/11/25 16:33:09.0390 ================================================================================

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Den visade inget.

 

1.

Ladda ner mbr.exe till Skrivbordet:

http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe

 

Start - Kör

Kopiera raden som är i rutan nedan och klistra in i Kör-fältet.

"%userprofile%\skrivbord\mbr.exe" -tDFR -s  > "C:\mbr.log"

"%userprofile%\desktop\mbr.exe" -tDFR -s  > "C:\mbr.log"

Klistra in innehållet i mbr.log som skapas i C:\.

 

Obs! Dra ur internetanslutningen och inaktivera/stäng av antivirus- och andra säkerhetsprogram innan du kör mbr.exe.

 

2.

Starta om datorn.

Spara Gmer på Skrivbordet från:

http://www2.gmer.net/download.php

Den har ett slumpmässigt namn så notera vad programmet sparas som.

 

Dra ur internetanslutningen.

Stäng alla program, även antivirusprogram och brandvägg.

Starta det nedladdade programmet.

En första snabbskanning startar.

Om det kommer upp en WARNING som nämner ROOTKIT och frågar om "fully scan" så välj Nej/No. Spara loggen och klistra in i ditt svar. Gör inte mer.

 

Om frågan inte kommer så välj fliken Rootkit/Malware, kontrollera att allt är förbockat till höger utom IAT/EAT, Show All och andra partitioner än C:\. Tryck på Scan. Låt datorn stå ifred medan Gmer håller på och det kan ta några timmar.

Tryck på Save och spara resultatet på Skrivbordet.

Sätt igång antivirusprogram och brandvägg innan du ansluter till internet.

Klistra in resultatet i ditt svar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Den visade inget.

 

1.

Ladda ner mbr.exe till Skrivbordet:

http://www2.gmer.net/mbr/mbr.exe

 

Start - Kör

Kopiera raden som är i rutan nedan och klistra in i Kör-fältet.

"%userprofile%\skrivbord\mbr.exe" -tDFR -s  > "C:\mbr.log"

"%userprofile%\desktop\mbr.exe" -tDFR -s  > "C:\mbr.log"

Klistra in innehållet i mbr.log som skapas i C:\.

 

Obs! Dra ur internetanslutningen och inaktivera/stäng av antivirus- och andra säkerhetsprogram innan du kör mbr.exe.

 

 

 

När jag har klistrat in den övre raden i "KÖR" och trycker OK så får jag upp om jag vill köra trycker OK då kommer det upp ett svart dos fönster som kör tills det står;

"user & kernel MBR OK"

i fönstret och där stannar den...

 

Sen när jag skall koppiera in den andra raden då låser sig datorn det enda som funkar är musen men jag kan inte klicka på något?

 

EDIT: Jag hittar ingen mbr.log som skapas i C:\ så är programmet färdig då eller har det låst sig???

:blush::rolleyes:

 

EDIT2: Jag hittade en mbr.log på skrivbordet... :blush:

 

Så nu kör jag GMER så jag återkommer med resultatet...

Redigerad av The OldBoy

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Har nu provat två gånger och Gmer hänger sig efter ett tag! Har nu provat stänga av skärmsläckarn om det är den som ställer till det när datorn hänger sig!? Jag är väll inte allt för hoppfull men men...

:blush::unsure:

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
The OldBoy

Nu kom den iaf. igenom snabbscanningen och här är den loggen:

 

GMER 1.0.15.15530 - http://www.gmer.net

Rootkit quick scan 2010-11-26 00:33:55

Windows 5.1.2600 Service Pack 3 Harddisk0\DR0 -> \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-4 TOSHIBA_MK4026GAX rev.PA103G

Running: 9i69fywp.exe; Driver: C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOKALA~1\Temp\pxtdypow.sys

 

 

---- System - GMER 1.0.15 ----

 

Code fsdfw.sys (F-Secure Internet Shield Driver/F-Secure Corporation) IoCreateDevice

 

---- Devices - GMER 1.0.15 ----

 

Device \Driver\Tcpip \Device\Ip fsdfw.sys (F-Secure Internet Shield Driver/F-Secure Corporation)

Device \Driver\Tcpip \Device\Tcp fsdfw.sys (F-Secure Internet Shield Driver/F-Secure Corporation)

Device \Driver\Tcpip \Device\Udp fsdfw.sys (F-Secure Internet Shield Driver/F-Secure Corporation)

Device \Driver\Tcpip \Device\RawIp fsdfw.sys (F-Secure Internet Shield Driver/F-Secure Corporation)

 

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 SynTP.sys (Synaptics Touchpad Driver/Synaptics, Inc.)

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass0 EABFiltr.sys (QLB PS/2 Keyboard filter driver/Hewlett-Packard Company)

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 SynTP.sys (Synaptics Touchpad Driver/Synaptics, Inc.)

AttachedDevice \Driver\Kbdclass \Device\KeyboardClass1 EABFiltr.sys (QLB PS/2 Keyboard filter driver/Hewlett-Packard Company)

 

---- EOF - GMER 1.0.15 ----

 

 

Jag provar och köra den från normalläget nu när jag har skickat det här om inte det lyckas så provar jag i felsäkertläge...

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...