Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Avinstallera Internet Explorer


GAB Chris113

Recommended Posts

Datorns processor arbeta för mycket fortfarande. Enligt Norton Antivirus säger att Internet Explorer använder rätt stor av CPU. Jag letat lite efter hur man avinstallera Eplorer, men jag hittar inte genom Kontrollpanelen eller datorns hårddisk. Vet ni hur avinstallera det?

Link to comment
Share on other sites

Hej,

vilket Windows är det fråga om?

Hur ser det ut i Aktivitetshanteraren? Tryck visa alla Användare.

Vad har du för program i Autostartläge, kan också påverka.

Lista upp lite, skriv msconfig i sök/kör ruta, tryck Enter och välj fliken Autostart.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

vad har du för dator, vilket Windows 7 och RAM minne?

Ja sidebar kan påverka, men det låter lite underligt, har en Windows 7 själv, inte med Norton utan Comodo på, men i normaldrift med MSN, Skype, 2 webbläsare uppe med några flikar, ligger min CPU på mellan 7 - 12 %, har 4Gb RAM o Win7 x64 Home Prem. o en en högst ordinär dator.

Vi kan gärna ta en titt o se om det finns andra saker som gör detta.

 

Se nedanstående:

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Om ditt AV varnar för detta program, ignorera den varningen.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Jag använder Compaq Presario CQ61 Notebookn med Windows 7 och 3,00GB RAM Minne. Både DDS och Attach filen fixat. titta.

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSX64

Run by Kristoffer at 0:10:18,20 on 2010-09-22

Internet Explorer: 8.0.7600.16385 BrowserJavaVersion: 1.6.0_21

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1053.18.2812.1626 [GMT 2:00]

 

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\STacSV64.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\AESTSr64.exe

C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\NOBuAgent.exe

C:\Windows\SysWOW64\PnkBstrA.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSVC.EXE

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDSvcM.exe

C:\Windows\System32\alg.exe

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Program Files (x86)\Norton Internet Security\Engine\17.7.0.12\ccSvcHst.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\IDT\WDM\sttray64.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Google\Update\1.2.183.29\GoogleCrashHandler.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPHelper.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\system32\taskmgr.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files (x86)\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\IELowutil.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Kristoffer\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Kristoffer\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: Symantec NCO BHO: {602adb0e-4aff-4217-8aa1-95dac4dfa408} - c:\program files (x86)\norton internet security\engine\17.7.0.12\coIEPlg.dll

BHO: Symantec Intrusion Prevention: {6d53ec84-6aae-4787-aeee-f4628f01010c} - c:\program files (x86)\norton internet security\engine\17.7.0.12\IPSBHO.DLL

BHO: Search Helper: {6ebf7485-159f-4bff-a14f-b9e3aac4465b} - c:\program files (x86)\microsoft\search enhancement pack\search helper\SearchHelper.dll

BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: Windows Live Toolbar Helper: {e15a8dc0-8516-42a1-81ea-dc94ec1acf10} - c:\program files (x86)\windows live\toolbar\wltcore.dll

TB: Norton Toolbar: {7febefe3-6b19-4349-98d2-ffb09d4b49ca} - c:\program files (x86)\norton internet security\engine\17.7.0.12\coIEPlg.dll

TB: &Windows Live Toolbar: {21fa44ef-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\program files (x86)\windows live\toolbar\wltcore.dll

uRun: [Google Update] "c:\users\kristoffer\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

mRun: [startCCC] "c:\program files (x86)\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Easybits Recovery] c:\program files (x86)\easybits for kids\ezRecover.exe

mRun: [<NO NAME>]

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files (x86)\common files\java\java update\jusched.exe"

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: NoActiveDesktopChanges = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: HideFastUserSwitching = 0 (0x0)

IE: E&xport to Microsoft Excel - c:\progra~2\micros~1\office12\EXCEL.EXE/3000

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files (x86)\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

IE: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - {48E73304-E1D6-4330-914C-F5F514E3486C} - c:\progra~2\micros~1\office12\ONBttnIE.dll

IE: {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - {FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503} - c:\progra~2\micros~1\office12\REFIEBAR.DLL

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab

TCP: {5484B458-F571-4D03-A4DE-C5564C29F0D3} = 80.251.201.177 80.251.201.178

SEH: EasyBits ShellExecute Hook: {e54729e8-bb3d-4270-9d49-7389ea579090} - c:\windows\syswow64\EZUPBH~1.DLL

mASetup: {10880D85-AAD9-4558-ABDC-2AB1552D831F} - "c:\program files (x86)\common files\lightscribe\LSRunOnce.exe"

{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}

{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}

TB-X64: {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - No File

TB-X64: {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - No File

mRun-x64: [synTPEnh] %ProgramFiles%\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

mRun-x64: [sysTrayApp] c:\program files\idt\wdm\sttray64.exe

mRun-x64: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files\java\jre6\bin\jusched.exe"

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\users\kristo~1\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\zqnghrcy.default\

FF - prefs.js: network.proxy.type - 0

FF - component: c:\programdata\norton\{0c55c096-0f1d-4f28-aaa2-85ef591126e7}\nis_17.0.0.136\coffplgn\components\coFFPlgn.dll

FF - component: c:\programdata\norton\{0c55c096-0f1d-4f28-aaa2-85ef591126e7}\nis_17.0.0.136\ipsffplgn\components\IPSFFPl.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\java\jre6\bin\new_plugin\npdeployJava1.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: c:\programdata\id software\quakelive\npquakezero.dll

FF - plugin: c:\users\kristoffer\appdata\local\google\update\1.2.183.29\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\windows\syswow64\adobe\director\np32dsw.dll

FF - plugin: c:\windows\syswow64\macromed\flash\NPSWF32.dll

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program files (x86)\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0021-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.lu", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nu", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.nz", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbaam7a8h", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgberp4a5d4ar", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--p1ai", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.xn--mgbayh7gpa", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.IDN.whitelist.tel", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.proxy.type", 5);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.count", 24);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.buffer.cache.size", 4096);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("dom.ipc.plugins.timeoutSecs", 45);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accelerometer.enabled", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("dom.ipc.plugins.enabled", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 SymDS;Symantec Data Store;c:\windows\system32\drivers\nisx64\1107000.00c\symds64.sys [2010-8-3 433200]

R0 SymEFA;Symantec Extended File Attributes;c:\windows\system32\drivers\nisx64\1107000.00c\symefa64.sys [2010-8-3 221232]

R1 BHDrvx64;BHDrvx64;c:\programdata\norton\{0c55c096-0f1d-4f28-aaa2-85ef591126e7}\nis_17.0.0.136\definitions\bashdefs\20100901.003\BHDrvx64.sys [2010-9-1 954928]

R1 ccHP;Symantec Hash Provider;c:\windows\system32\drivers\nisx64\1107000.00c\cchpx64.sys [2010-8-3 615040]

R1 IDSVia64;IDSVia64;c:\programdata\norton\{0c55c096-0f1d-4f28-aaa2-85ef591126e7}\nis_17.0.0.136\definitions\ipsdefs\20100920.001\IDSviA64.sys [2010-9-21 463408]

R1 SymIRON;Symantec Iron Driver;c:\windows\system32\drivers\nisx64\1107000.00c\ironx64.sys [2010-8-3 150064]

R1 SYMTDIv;Symantec Vista Network Dispatch Driver;c:\windows\system32\drivers\nisx64\1107000.00c\symtdiv.sys [2010-8-3 451120]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]

R2 AESTFilters;Andrea ST Filters Service;c:\windows\system32\driverstore\filerepository\stwrt64.inf_amd64_neutral_ccf0dd3cb081af84\AESTSr64.exe [2010-3-4 89600]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2009-8-5 203264]

R2 ezSharedSvc;Easybits Shared Services for Windows;c:\windows\system32\svchost.exe -k netsvcs [2009-7-14 27136]

R2 NIS;Norton Internet Security;c:\program files (x86)\norton internet security\engine\17.7.0.12\ccsvchst.exe [2010-8-3 126392]

R2 NOBU;Norton Online Backup;c:\program files (x86)\symantec\norton online backup\NOBuAgent.exe [2010-6-8 2804568]

R3 EraserUtilRebootDrv;EraserUtilRebootDrv;c:\program files (x86)\common files\symantec shared\eengine\EraserUtilRebootDrv.sys [2010-9-20 132656]

R3 RTL8167;Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\drivers\Rt64win7.sys [2010-3-4 215040]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys [2010-3-4 36408]

R3 vwifimp;Microsoft Virtual WiFi Miniport Service;c:\windows\system32\drivers\vwifimp.sys [2009-7-14 17920]

S3 Com4QLBEx;Com4QLBEx;c:\program files (x86)\hewlett-packard\hp quick launch buttons\Com4QLBEx.exe [2009-11-16 227896]

S3 hwusbdev;Huawei DataCard USB PNP Device;c:\windows\system32\drivers\ewusbdev.sys [2010-8-25 114560]

S3 netw5v64;Intel® Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit;c:\windows\system32\drivers\netw5v64.sys [2009-6-10 5434368]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\drivers\VSTAZL6.SYS [2009-7-14 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV6.SYS [2009-7-14 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\drivers\VSTCNXT6.SYS [2009-7-14 740864]

S3 WatAdminSvc;Aktiveringsteknologier för Windows-tjänst;c:\windows\system32\wat\WatAdminSvc.exe [2010-8-3 1255736]

S3 yukonw7;NDIS6.2 Miniport Driver for Marvell Yukon Ethernet Controller;c:\windows\system32\drivers\yk62x64.sys [2009-6-10 389120]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-09-20 10:56:51 3304 ------w- C:\bootsqm.dat

2010-09-17 11:37:24 558592 ----a-w- c:\windows\system32\spoolsv.exe

2010-09-15 20:30:15 2058752 ----a-w- c:\windows\syswow64\iertutil.dll

2010-09-09 16:53:15 0 d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\Spotify

2010-09-09 16:53:12 0 d-----w- c:\program files (x86)\Spotify

2010-09-07 22:00:55 0 d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\HD Tune Pro

2010-09-07 22:00:48 0 d-----w- c:\program files (x86)\HD Tune Pro

2010-09-04 21:49:55 0 d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\VoddlerPlayer.22AA32E1C519F8FB77514A36DC6C2AE2C623240F.1

2010-09-02 14:06:04 214720 ----a-w- c:\windows\syswow64\PnkBstrB.xtr

2010-09-02 13:51:23 214720 ----a-w- c:\windows\syswow64\PnkBstrB.exe

2010-09-02 13:51:16 75064 ----a-w- c:\windows\syswow64\PnkBstrA.exe

2010-09-02 13:51:16 2373712 ----a-w- c:\windows\syswow64\pbsvc.exe

2010-09-02 13:50:54 0 d-----w- c:\programdata\id Software

2010-08-29 07:42:29 0 d-----w- c:\programdata\{8D274659-3D84-4410-A197-C170D180BC76}

2010-08-26 22:46:06 0 ----a-w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\wklnhst.dat

2010-08-26 22:17:04 65536 ------w- c:\windows\system32\Ikeext.etl

2010-08-25 23:31:35 0 d-----w- c:\program files (x86)\Microsoft CAPICOM 2.1.0.2

2010-08-25 13:20:57 571904 ----a-w- c:\windows\syswow64\oleaut32.dll

2010-08-25 13:20:56 861184 ----a-w- c:\windows\system32\oleaut32.dll

2010-08-25 11:40:42 0 d-----r- c:\program files (x86)\Skype

2010-08-25 11:39:22 0 d-----w- c:\programdata\Skype

2010-08-25 08:25:46 0 d-----w- c:\users\kristo~1\appdata\roaming\Birdstep Technology

2010-08-25 08:25:40 0 d-----w- c:\programdata\Birdstep Technology

2010-08-25 08:25:23 29696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewdcsc.sys

2010-08-25 08:25:23 215040 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewusbnet.sys

2010-08-25 08:25:23 117248 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewusbmdm.sys

2010-08-25 08:25:23 114560 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\ewusbdev.sys

2010-08-25 08:25:09 71262 ----a-w- c:\windows\Huawei ModemsUninstall.exe

2010-08-25 08:25:09 0 d-----w- c:\program files (x86)\Huawei Modems

2010-08-25 08:24:49 0 d-----w- c:\program files (x86)\3

 

==================== Find3M ====================

 

2010-09-20 19:55:48 617470 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-09-20 19:55:48 120802 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-08-16 09:10:15 0 ---ha-w- c:\windows\system32\drivers\Msft_User_WpdFs_01_09_00.Wdf

2010-08-10 21:37:06 153376 ----a-w- c:\windows\syswow64\javaws.exe

2010-08-10 21:37:06 145184 ----a-w- c:\windows\syswow64\javaw.exe

2010-08-10 21:37:06 145184 ----a-w- c:\windows\syswow64\java.exe

2010-08-10 21:37:05 423656 ----a-w- c:\windows\syswow64\deployJava1.dll

2010-08-03 18:10:11 588472 ----a-w- c:\windows\syswow64\ezsvc7x.dll

2010-08-03 10:34:11 854 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.INF

2010-08-03 10:34:11 7440 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.CAT

2010-08-03 10:34:11 173104 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\SYMEVENT64x86.SYS

2010-07-29 06:30:34 82944 ----a-w- c:\windows\syswow64\iccvid.dll

2010-07-27 14:03:24 12867584 ----a-w- c:\windows\syswow64\shell32.dll

2010-06-30 07:13:46 1192960 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-06-30 06:25:31 978432 ----a-w- c:\windows\syswow64\wininet.dll

2010-06-30 06:25:18 1226240 ----a-w- c:\windows\syswow64\urlmon.dll

2010-06-30 06:22:45 606208 ----a-w- c:\windows\syswow64\mstime.dll

2010-06-30 06:22:34 5971456 ----a-w- c:\windows\syswow64\mshtml.dll

2010-06-30 06:22:33 64512 ----a-w- c:\windows\syswow64\msfeedsbs.dll

2010-06-30 06:21:57 48128 ----a-w- c:\windows\syswow64\jsproxy.dll

2010-06-30 06:21:47 185856 ----a-w- c:\windows\syswow64\iepeers.dll

2010-06-30 06:21:47 176640 ----a-w- c:\windows\syswow64\ieui.dll

2010-06-30 06:21:46 10985472 ----a-w- c:\windows\syswow64\ieframe.dll

2010-06-30 06:21:44 381440 ----a-w- c:\windows\syswow64\iedkcs32.dll

2010-06-30 06:19:16 12800 ----a-w- c:\windows\syswow64\msfeedssync.exe

2009-11-16 09:18:04 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfd.dat

2009-11-16 09:18:04 37052 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfc.dat

2009-11-16 09:18:04 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfi.dat

2009-11-16 09:18:04 294764 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\041d\perfh.dat

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files (x86)\desktop.ini

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2009-06-10 20:44:08 9633792 --sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

2009-07-14 01:39:53 398848 --sha-w- c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4d4d1f2f696639a2\WinMail.exe

2009-07-14 01:14:45 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

 

============= FINISH: 0:11:26,74 ===============

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du förtydliga dig lite angående IE's cpu förbrukning, i siffror och vilka processer som är igång?

Gärna en "bild" med hjälp av skärmklippvertyget av aktivitetshanteraren, tryck visa alla användare, så får vi se vilka processer som är listade.

Vi ser ingen IE process igång i DDS loggen.

 

Snabbskanna din dator med Malwarebytes, hittas här:

Malwarebytes' Anti-Malware

Återkom med resultat, om ngt hittas, följ programmets instruktioner, samt posta logg, loggar hittas under fliken Loggar.

 

Skanna också med EST On Line skanner.

Återkom med resultatet här i din tråd.

Hittas här:

http://www.eset.com/online-scanner

 

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...