Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Even

"Slö" dator? Sanning eller bara min känsla?

Rekommendera Poster

Even

Hej,

Har tidigare fått bra med hjälp på Macworld och jag hoppas att detta även gäller på PC-sidan.

Har dragit igång min gamla stationära HP d4091 från 2005 igjen. Den har i och för sig "alltid" varit med, men jag tyckte den blivit så ofantligt seg i ffa. i uppstarten så användningen blev minimal. Återställde allt med orginalmjukvara.

Då var den tämligen snabb, men så uppdaterade jag de drivrutiner som gick och då började problemen.

Nu har den segat ihop sig igen eller så är min känsla att den är seg. Man har kanske vant sig med att mer moderna maskiner är snabbare?

Här är ett lite axplock av mina funderingar:

 

1) Back-on-track ver.2: Någon som kommer ihåg detta program? Gjorde ett försök till uppdatering och av vad jag förstår laddade datorn det, men efter uppstart så fick jag felmeddelande om att MMC har ett fel och scriptet bör stoppas.

Misstänker således att återställningsfunktionen nu är korrupt och jag kan således inte återställa till en besvärsfri (och snabb) utgåva av maskinen utan att förlora alla andra installationer. Jag gjorde nämligen uppdateringen innan jag gjorde återställningspunkten.

 

2) Är hårdvaran anno 2005 för klen för drivrutiner anno 2010? Är det så att maskinen inte tål den belastningen som alla "moderna" uppdateringar förorsakar.

Försökte mig på att använda HP Update som ligger med orginalet, men det crashar samman då det inte hittar en scan.msi fil som på något mystiskt sätt försvunnit från hårddisken. Har googlat lite och vad jag förstår är detta en fil som borde tillhöra hårdvaruprodukter från HP och hamnar i temp-mappen ibland. Kan den ha försvunnit i samband med en uppdatering??

 

3) Är maskingen helt enkelt underdimensionerad i vissa aspekter?

Ett exempel så fort jag skall jobba med maskinen antingen i Office eller ett spel så låter fläkten som ett rusande flygplan. Mycket störande! Om jag tänker tillbaka så var nog det ett bekymmer redan 2005, men jag avskrev det som en liten bugg då, men det kvarstår som sagt.

Har 3 fläktar, en på moderkortet, en till lådan och en på grafiken. Är väl standard antar jag.

 

I alla fall, är det någon som ser något i profilen nedan som kan ändras för att förbättra prestandan eller ge någon info om ovanstående som vore jag tacksam?

 

/ Even

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 09:25:20, on 2010-08-17

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

C:\Program\SystemOK\BackOnTrack\BOTCbs.exe

C:\Program\SystemOK\BackOnTrack\UpdateBackOnTrack.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSHDLL32.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\SystemOK\BackOnTrack\BOTTray.exe

C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

C:\Program\D-Link\DWA-160\AirNCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\HP_Ägaren\Lokala inställningar\Application Data\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop'>http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iesearch&locale=SV_SE&c=Q105&bd=pavilion&pf=desktop

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WINREMOTE] C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinRemote.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDET] C:\Program\Creative\SBAudigy2ZS\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AutoTBar] c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\AUTOTBAR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [bOTTray] "C:\Program\SystemOK\BackOnTrack\BOTTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [bOTSplash] C:\Program\SystemOK\BackOnTrack\SplashScreen.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ANIWZCS2Service] C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\WZCSLDR2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [D-Link D-Link Wireless N Dual Band DWA-160 ] C:\Program\D-Link\DWA-160\AirNCFG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WZCSLDR2] C:\Program\D-Link\DWA-160\WZCSLDR2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [setDefaultMIDI] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksporter til Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: {75DC891D-D4CB-48f7-BDD1-C1E56C64250E} - C:\Program\SystemOK\BACKON~1\botwlnp.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: ANIWConn Service (ANIWConnService) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ANIWConnService.exe

O23 - Service: ANIWZCSd Service (ANIWZCSdService) - Wireless Service - C:\Program\ANI\ANIWZCS2 Service\ANIWZCSdS.exe

O23 - Service: BackOnTrack Callback Service (BOTCbs) - SystemOK AB - C:\Program\SystemOK\BackOnTrack\BOTCbs.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Unknown owner - c:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

--

End of file - 8819 bytes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Bifogar dina bilder som bilder i stället så blir det lätt för alla att se dem.

638530.jpg

638939.jpg

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

3) Det verkar vara väl varmt i datorn om temperaturerna mättes när datorn inte gjorde något särskilt. Hur är det med damm i datorn? Men ta inte bort damm utan att veta hur du skyddar datorn mot statisk elektricitet.

 

F-secure är ett rätt tungt program numera så det är möjligt att datorn inte orkar med det utan att du måste välja något lättare. Även när det gäller BackOnTrack har jag för mig att folk har rapporterat att deras datorer går betydligt bättre efter att det är avinstallerat, särskilt i uppstarten.

 

Det är en mycket gammal Java-version i datorn, den innehåller väldigt många säkerhetshål. Du bör definitivt avinstallera den och om du behöver Java installera den senaste från http://www.java.com/sv/ Samma sak med Acrobat Reader, men en modern Adobe Reader är mycket minneshungrig och det kan därför vara bättre att du byter ut den mot något mindre och lättare som t ex Sumatra PDF.

 

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Har du något program från Norton/Symantec installerat? Eller är det en rest efter ett avinstallerat Norton som syns i loggen?

 

Där finns troligen en del program som startar automatiskt i onödan. Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.systemlookup.com/lists.php?list=2 och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart. Om du slår upp ctfmon så finns det skadliga program som använder det filnamnet men den ctfmon som finns i loggen är helt normal att ha.

 

2) Men HP har väl inte uppdaterat drivrutinerna så nyligen? Normalt så uppdateras ju drivrutinerna bara några enstaka gånger under första året.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Even

3) Det verkar vara väl varmt i datorn om temperaturerna mättes när datorn inte gjorde något särskilt. Hur är det med damm i datorn? Men ta inte bort damm utan att veta hur du skyddar datorn mot statisk elektricitet.

 

F-secure är ett rätt tungt program numera så det är möjligt att datorn inte orkar med det utan att du måste välja något lättare. Även när det gäller BackOnTrack har jag för mig att folk har rapporterat att deras datorer går betydligt bättre efter att det är avinstallerat, särskilt i uppstarten.

 

Det är en mycket gammal Java-version i datorn, den innehåller väldigt många säkerhetshål. Du bör definitivt avinstallera den och om du behöver Java installera den senaste från http://www.java.com/sv/ Samma sak med Acrobat Reader, men en modern Adobe Reader är mycket minneshungrig och det kan därför vara bättre att du byter ut den mot något mindre och lättare som t ex Sumatra PDF.

 

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - c:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

Har du något program från Norton/Symantec installerat? Eller är det en rest efter ett avinstallerat Norton som syns i loggen?

 

Där finns troligen en del program som startar automatiskt i onödan. Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.systemlookup.com/lists.php?list=2 och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte. Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande rad i Start - Kör - msconfig - Autostart. Om du slår upp ctfmon så finns det skadliga program som använder det filnamnet men den ctfmon som finns i loggen är helt normal att ha.

 

2) Men HP har väl inte uppdaterat drivrutinerna så nyligen? Normalt så uppdateras ju drivrutinerna bara några enstaka gånger under första året.

 

 

Tack för tipsen, har gått genom loggen nu och gjort lite ändringar enligt ovan.

Java-skriptet var en miss från mina sida, hade menat uppdatera det innan Hijacken, dock hända någor skumt när jag gjorde det vid ett tidigare tillfälle (Återinstallerade systemet efter det och således var Java 2 tilbaka.

När jag hämtade senaste Java 6-någonting så varslade F-secure för att en trojan nekades åtkomst, detta hände vid två separata tillfällen, men inte idag när jag följde din länk. Kan inte förklara detta.

 

Vet inte om datorn känns så värst mycket snabbare, men det låter som om fläkten har lugnat sig lite. Återstår att blåsa bort dammet vid tillfälle för att få ned temparaturen. Kan kylpasta vara något att prova eller är det redan avklarat från producentens sida. Har som ni förstår inte tittat efter ännu, vill inte riskera något i onödan.

Curiosity killed the cat på ett sätt.

 

/ Even

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Java och javascript är två helt olika saker. Inte för att det spelar någon roll för uppdateringen men det kan ju vara bra att veta. Du har väl också avinstallerat den gamla Java-versionen för så gamla versioner avinstalleras inte automatiskt.

 

Blåsa bort damm från processorns och grafikkortets kylfläns är första steget för att få det svalare. Om det inte räcker för att få ner processorn under 50 grader så är det nog dags att byta ut den gamla torkade kylpastan mot ny.

 

Om det var en rest av Norton som syntes i loggen så kör deras städprogram för att få bort ytterligare rester:

http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20090910004050EN Step 3

 

Efter 5 år kan hårddisken börja få problem också. Du skulle kunna installera HD Tune (ta inte Pro-versionen för den slutar ju fungera snart) och bifoga en bild på Benchmark-fliken och berätta om det är något på Health-fliken som inte är OK.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Even

Java och javascript är två helt olika saker. Inte för att det spelar någon roll för uppdateringen men det kan ju vara bra att veta. Du har väl också avinstallerat den gamla Java-versionen för så gamla versioner avinstalleras inte automatiskt.

 

Blåsa bort damm från processorns och grafikkortets kylfläns är första steget för att få det svalare. Om det inte räcker för att få ner processorn under 50 grader så är det nog dags att byta ut den gamla torkade kylpastan mot ny.

 

Om det var en rest av Norton som syntes i loggen så kör deras städprogram för att få bort ytterligare rester:

http://www.symantec.com/norton/support/kb/web_view.jsp?wv_type=public_web&docurl=20090910004050EN Step 3

 

Efter 5 år kan hårddisken börja få problem också. Du skulle kunna installera HD Tune (ta inte Pro-versionen för den slutar ju fungera snart) och bifoga en bild på Benchmark-fliken och berätta om det är något på Health-fliken som inte är OK.

 

 

Shit, här öppnas en helt ny värld för mig. Kul! Jag är seriöst tacksam för detta.

 

Erkänner att jag inte hade helt kolla på Java'n där. Tog bort det som var "nytt" 2005 utan att fundera så mycket över det. Datorn fungerar i alla fall.

Avinstallerat Symantecs restprodukter också och tunat HD enligt nedan. Ser det bra ut eller?

 

Ang. kylpasta. Om man skall våga sig på det, är det då bara att skrapa av den gamla.

Och vad kan man förvänta sig för effekt egentligen? Om man får ned temperaturen lite, tystnar fläkten något kanske?

Kommer datorn att bli snabbare när den är välkyld, om du förstår mig, alltså om man drar i gång ett spel anno 2010 på befintlig hårdvara. Jag menar, man kan lackera om och glanspolera en Lada, men det är fortfarande en Lada och ingen Porsche.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Det blå strecket på Benchmark-fliken är lite väl hoppigt, men det kan bero på att det samtidigt var något program som låg och körde. För övrigt så ser hårddiskens värden bra ut.

 

När man får ned temperaturerna så bör fläktarna bli tystare. Livslängden på processorn och grafikkortet ökar också eftersom värme snabbar på åldrandet. Om datorn kommer att bli snabbare är nog tveksamt, det skulle vara om det nu blir så varmt att datorn drar ner på klockfrekvenserna för att undvika överhettning (om nu din dator kan det) men så illa får vi väl hoppas att det inte är.

 

Förutom att torka bort kylpasta bör man nog använda något lösningsmedel. Jag tror det är bäst att du läser på några sidor som Google länkar till: http://www.google.se/search?q=ta+bort+kylpasta

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Even

Det blå strecket på Benchmark-fliken är lite väl hoppigt, men det kan bero på att det samtidigt var något program som låg och körde. För övrigt så ser hårddiskens värden bra ut.

 

När man får ned temperaturerna så bör fläktarna bli tystare. Livslängden på processorn och grafikkortet ökar också eftersom värme snabbar på åldrandet. Om datorn kommer att bli snabbare är nog tveksamt, det skulle vara om det nu blir så varmt att datorn drar ner på klockfrekvenserna för att undvika överhettning (om nu din dator kan det) men så illa får vi väl hoppas att det inte är.

 

Förutom att torka bort kylpasta bör man nog använda något lösningsmedel. Jag tror det är bäst att du läser på några sidor som Google länkar till: http://www.google.se/search?q=ta+bort+kylpasta

 

Återigen, tackar tackar. Trevligt kväll önskar/ Even

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser×
×
  • Skapa nytt...