Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trög Vista


cjf

Recommended Posts

Hej!

Kan någon analysera bif fil, speciellt map om det finns något process som sporadiskt genererar vänteloopar eller liknande. Som regel tar det orimligt lång tid innan startsidan visas då IE startas.

/Lennart

Link to comment
Share on other sites

Hej,

klistar in din logg här i din tråd!

Mvh

Mats H

 

Logfile of Advanced SystemCare 3 Security Analyzer

Scan saved at 10:33:26, on 2010-06-14

Platform: Windows Vista (WinNT 6.0)

MSIE: Internet Explorer v7.0 (7.0.6000.17037)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CAP3LAK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\CAP3SWK.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - (no file)

O2 - BHO: IObitCom Toolbar - {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - C:\Program Files\IObitCom\tbIObi.dll

O2 - BHO: IObitCom Toolbar - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O2 - BHO: IObitCom Toolbar - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll

O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll

O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [browserChoice] "C:\Windows\System32\browserchoice.exe" /run

O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [CAP3ON] C:\Windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAP3ONN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CanonSolutionMenu] C:\Program Files\Canon\SolutionMenu\CNSLMAIN.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [CanonMyPrinter] C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMyPrt.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [iJNetworkScanUtility] C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

O16 - DPF: {8FFBE65D-2C9C-4669-84BD-5829DC0B603C} - http://fpdownload.ma...t/ultrashim.cab

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: F-Secure ORSP Client (FSORSPClient) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown - %ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du köra en DDS logg, den visar mera än vad en HIjack THis Log gör.

Beskriv noga vad du har för problem med datorn, varför du tror eller vet att det finns skadliga program i datorn.

 

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du köra en DDS logg, den visar mera än vad en HIjack THis Log gör.

Beskriv noga vad du har för problem med datorn, varför du tror eller vet att det finns skadliga program i datorn.

 

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Obs! När du klistrar in en logg eller ett resultat i ditt inlägg använd inga knappar eller taggar utan kopiera det i programmet (oftast Anteckningar) och klistra in det direkt i rutan du skriver i.

Mvh

Mats H

 

DDS-logg:

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Admin at 11:00:39,32 on 2010-06-26

Internet Explorer: 7.0.6000.17037

Microsoft® Windows Vista™ Home Premium 6.0.6000.0.1252.46.1053.18.1022.257 [GMT 2:00]

 

AV: Telia Säker Surf 9.01 *On-access scanning enabled* (Updated) {E7512ED5-4245-4B4D-AF3A-382D3F313F15}

SP: Windows Defender *enabled* (Updated) {D68DDC3A-831F-4FAE-9E44-DA132C1ACF46}

SP: Telia Säker Surf 9.01 *enabled* (Updated) {0651C4B0-1D7E-4682-B965-2E9523C483A5}

FW: Telia Säker Surf 9.01 *enabled* {D4747503-0346-49EB-9262-997542F79BF4}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k rpcss

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\system32\SLsvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\CAP3RSK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\CAP3SWK.EXE

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k WerSvcGroup

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Windows\system32\WUDFHost.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Program Files\Canon\MyPrinter\BJMYPRT.EXE

C:\Program Files\Canon\Canon IJ Network Scan Utility\CNMNSUT.EXE

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Windows\ehome\ehtray.exe

C:\Windows\System32\spool\drivers\w32x86\3\CAP3LAK.EXE

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\SPOOL\DRIVERS\W32X86\3\CAP3SWK.EXE

C:\Windows\ehome\ehmsas.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Microsoft IntelliPoint\dpupdchk.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\ieuser.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\Macromed\Flash\FlashUtil10h_ActiveX.exe

K:\dds.scr

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://www.aftonbladet.se/

uURLSearchHooks: IObitCom Toolbar: {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - c:\program files\iobitcom\tbIObi.dll

mURLSearchHooks: IObitCom Toolbar: {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - c:\program files\iobitcom\tbIObi.dll

BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader: {06849e9f-c8d7-4d59-b87d-784b7d6be0b3} - c:\program files\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelper.dll

BHO: IObitCom Toolbar: {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - c:\program files\iobitcom\tbIObi.dll

TB: IObitCom Toolbar: {31c7d459-9cc3-44f2-9dca-fc11795309b4} - c:\program files\iobitcom\tbIObi.dll

uRun: [sidebar] c:\program files\windows sidebar\sidebar.exe /autoRun

uRun: [ehTray.exe] c:\windows\ehome\ehTray.exe

mRun: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

mRun: [NvSvc] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [CAP3ON] c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAP3ONN.EXE

mRun: [intelliPoint] "c:\program files\microsoft intellipoint\ipoint.exe"

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files\adobe\reader 8.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [CanonSolutionMenu] c:\program files\canon\solutionmenu\CNSLMAIN.exe /logon

mRun: [CanonMyPrinter] c:\program files\canon\myprinter\BJMyPrt.exe /logon

mRun: [iJNetworkScanUtility] c:\program files\canon\canon ij network scan utility\CNMNSUT.EXE

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\canonl~1.lnk - c:\windows\system32\spool\drivers\w32x86\3\CAP3LAK.EXE

StartupFolder: c:\progra~2\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\personal.lnk - c:\program files\personal\bin\Personal.exe

LSP: c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\fsps\program\FSLSP.DLL

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 fsbts;fsbts;c:\windows\system32\drivers\fsbts.sys [2010-4-15 33920]

R0 xfilt;VIA SATA IDE Hot-plug Driver;c:\windows\system32\drivers\xfilt.sys [2007-7-3 17920]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\hips\drivers\fshs.sys [2010-4-15 68064]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2007-10-3 35792]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2007-10-3 71040]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2007-10-3 12384]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\fsgk32st.exe [2007-10-3 215648]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2007-10-3 113864]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\orsp client\fsorsp.exe [2010-4-15 55992]

R3 ZY202_VS;ZyXEL 802.11g XG202 1211 Vista Driver;c:\windows\system32\drivers\WlanUZG.sys [2008-10-28 449536]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-1-30 135664]

S3 DCamUSBSanyo;SANYO Digital Camera PC Camera;c:\windows\system32\drivers\sdscwebd.sys [2007-10-19 54656]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2007-10-3 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files\telia\telias sakerhetstjanster\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2007-10-3 25184]

 

=============== Created Last 30 ================

 

 

==================== Find3M ====================

 

 

============= FINISH: 11:02:23,04 ===============

Link to comment
Share on other sites

Hej,

kan du bifoga attach.txt med?

Mvh

Mats H

Hej!

Bifogar filen. Körde testen som administratör, borde kanske kört som användaren för konfigurationerna är nog lite olika.

/Lennart

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Har gått igenom dina loggar, hittar inget direkt skadligt i din dator.

Men skulle rekommendera dig att stänga av, alternativt avinstallera IObit Toolbars.

 

Att köra två registerfixare, Advanced System Care och Uniblues samtidigt är som gjort för att skapa registerproblematik.

De städar saker på olika sätt, så största försiktighet här. De skulle kunna vara en anledning till att din dator är "seg".

Om du vet vad de gör, så rekommenderar jag att du väljer en av dem, om du är osäker på vad de egentligen ställer om i ditt register, ta bort dem.

Om du ska ha en registervårdare, rekommenderar jag CCleaner, http://www.piriform.com/ccleaner/download.

Mindre agressiv och med sparfunktion för ändringar. Tempfilsrensare, Avinstallerare, uppstartsredigering. Ett bra och enkelt verktyg.

 

I och med att du har F-Secure/Telia säker surf i datorn, är det inte nödvändigt att också köra Windows Defender samtidigt, kan det bli lite resurstyngt i bland, men helt valfritt.

 

Är det samma problem i det andra kontot på datorn?

Om du har lust så återkom med en DDS från det kontot med, så ska vi kika på det med.

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...