Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Windows XP nyinstallation


Vaati19

Recommended Posts

Hej alla!

Jag är i behov av hjälp! Jag har införskaffat mig en Packard Bell Easynote TJ71 med Engelsk Windows 7 som OS, Siba blev förvånade och erbjöd sig att installera ett svenskt OS, man jag ville inte det. Nu så har jag också köpt mig en riktig Windows XP Pro box. I Windows 7 så partitionerade jag min hårddisk så Windows XP fick en liten egen hårddisk.

Tanken med Windows XP är att jag har program som inte funkar för Windows 7 men som funkar i XP (jag har testat alla kompabilitets-lägen).

Bootningen med CD-skivan går fint, den laddar in drivrutiner snabbt och sen så ska man få välja var och hur man ska installera XP. Jag kommer inte dit, den laddar drivrutiner och sen kommer en BSOD (blue screen of death) och gör mig lite sur... Det står: Error 7b (0x0000007B) och säger att det kan bero på virus. Jag tog mig i kragen o startade Windows 7 i felsäkert läge och skannade, hittade 5virus och tog bort dem och inga fler virus. Det funkar fortfarande inte...

All hjälp uppskattas!

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Beskriv noga vad du har för problem med datorn, varför du tror eller vet att det finns skadliga program i datorn.

 

Om något antivirus- eller antispionprogram har hittat något skadligt så klistra in en logg där det framgår vad som har hittats och vilka filer och mappar som är inblandade.

 

Klistra in loggen/resultatet från programmet DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

DDS är ett program som listar processer som kör, program och tjänster som startas automatiskt samt filer i sådana mappar som är vanliga att skadliga program och som är nya eller ändrade under senaste 1-3 månader. DDS är ett mycket vanligt program bland oss som hjälper till att rensa datorer. Resultatet ger oss en grundläggande kunskap om vad som händer och har hänt nyligen i datorn, och från det kan vi dra slutsatser om vad som är nästa lämpliga steg i rensningen av datorn.

 

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Ok, nu har jag kört DDS. Här är DDS.txt

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSX64

Run by Vaati19 at 16:00:45,87 on 2010-04-25

Internet Explorer: 8.0.7600.16385

Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7600.0.1252.46.1033.18.4094.2564 [GMT 2:00]

 

 

============== Running Processes ===============

 

C:\Windows\system32\wininit.exe

C:\Windows\system32\lsm.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch

C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS

C:\Windows\system32\atiesrxx.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted

C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs

C:\Windows\UnsignedThemesSvc.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService

C:\Windows\system32\atieclxx.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService

C:\Windows\System32\spoolsv.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerSvc.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSHDLL32.EXE

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program Files (x86)\Packard Bell\Registration\GregHSRW.exe

C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSHDLL64.EXE

C:\Program Files\CONEXANT\cAudioFilterAgent\cAudioFilterAgent64.exe

C:\Program Files (x86)\DAODB\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerTray.exe

C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\IScheduleSvc.exe

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files (x86)\NCsoft\Launcher\NCLauncher.exe

C:\Program Files (x86)\Pando Networks\Media Booster\PMB.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files\Telia\Telia_Mobilt_bredband\Telia_Mobilt_bredband.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Updater\UpdaterService.exe

C:\Program Files (x86)\Voddler\service\voddler.exe

C:\Program Files (x86)\NewTech Infosystems\Packard Bell MyBackup\BackupManagerTray.exe

C:\Program Files (x86)\Video Web Camera\traybar.exe

C:\Program Files (x86)\Video Web Camera\CEC_MAIN.exe

C:\Program Files (x86)\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

C:\Program Files\Packard Bell\Packard Bell Power Management\ePowerEvent.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe

C:\Program Files (x86)\Launch Manager\LManager.exe

C:\Program Files (x86)\CyberLink\PowerDVD8\PDVD8Serv.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files (x86)\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\ORSP Client\fsorsp.exe

C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe

C:\Program Files\Apoint2K\HidFind.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files (x86)\Voddler\service\VNetManager.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Spam Control\fsscoepl_x64.exe

C:\Windows\System32\alg.exe

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted

C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet

C:\Program Files (x86)\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs

C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Users\Vaati19\Documents\Downloads\dds.scr

C:\Windows\system32\conhost.exe

c:\program files\windows defender\MpCmdRun.exe

C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&m=easynote_tj71&r=27360210j9b6l03g0z1j5f4861w26q

uDefault_Page_URL = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&m=easynote_tj71&r=27360210j9b6l03g0z1j5f4861w26q

mDefault_Page_URL = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&m=easynote_tj71&r=27360210j9b6l03g0z1j5f4861w26q

mStart Page = hxxp://homepage.packardbell.com/rdr.aspx?b=ACPW&l=041d&m=easynote_tj71&r=27360210j9b6l03g0z1j5f4861w26q

mLocal Page = c:\windows\syswow64\blank.htm

mWinlogon: Userinit=userinit.exe

BHO: Adobe PDF Link Helper: {18df081c-e8ad-4283-a596-fa578c2ebdc3} - c:\program files (x86)\common files\adobe\acrobat\activex\AcroIEHelperShim.dll

BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer: {3049c3e9-b461-4bc5-8870-4c09146192ca} - c:\program files (x86)\real\realplayer\rpbrowserrecordplugin.dll

BHO: {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - No File

BHO: Partner BHO Class: {83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4} - c:\programdata\partner\Partner.dll

BHO: Windows Live inloggningshjälpen: {9030d464-4c02-4abf-8ecc-5164760863c6} - c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\WindowsLiveLogin.dll

BHO: Google Toolbar Helper: {aa58ed58-01dd-4d91-8333-cf10577473f7} - c:\program files (x86)\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

BHO: Google Toolbar Notifier BHO: {af69de43-7d58-4638-b6fa-ce66b5ad205d} - c:\program files (x86)\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg.dll

BHO: Browsing Protection Class: {c6867eb7-8350-4856-877f-93cf8ae3dc9c} - c:\program files (x86)\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

BHO: Google Dictionary Compression sdch: {c84d72fe-e17d-4195-bb24-76c02e2e7c4e} - c:\program files (x86)\google\google toolbar\component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program files (x86)\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

TB: Google Toolbar: {2318c2b1-4965-11d4-9b18-009027a5cd4f} - c:\program files (x86)\google\google toolbar\GoogleToolbar_32.dll

TB: Browsing Protection Toolbar: {265eee8e-3228-44d3-aea5-f7fdf5860049} - c:\program files (x86)\f-secure\nrs\iescript\baselitmus.dll

uRun: [Google Update] "c:\users\vaati19\appdata\local\google\update\GoogleUpdate.exe" /c

uRun: [DAEMON Tools Lite] "c:\program files (x86)\daemon tools lite\DTLite.exe" -autorun

uRun: [steam] "c:\program files (x86)\steam\steam.exe" -silent

uRun: [skype] "c:\program files (x86)\skype\phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

uRun: [EA Core] "c:\program files (x86)\electronic arts\eadm\Core.exe" -silent

uRun: [PlayNC Launcher]

uRun: [NCsoft Launcher] c:\program files (x86)\ncsoft\launcher\NCLauncher.exe /Minimized

uRun: [Pando Media Booster] c:\program files (x86)\pando networks\media booster\PMB.exe

mRun: [Adobe Reader Speed Launcher] "c:\program files (x86)\adobe\reader 9.0\reader\Reader_sl.exe"

mRun: [backupManagerTray] "c:\program files (x86)\newtech infosystems\packard bell mybackup\BackupManagerTray.exe" -h -k

mRun: [startCCC] "c:\program files (x86)\ati technologies\ati.ace\core-static\CLIStart.exe" MSRun

mRun: [Camera Assistant Software] "c:\program files (x86)\video web camera\traybar.exe"

mRun: [LManager] c:\program files (x86)\launch manager\LManager.exe

mRun: [RemoteControl8] "c:\program files (x86)\cyberlink\powerdvd8\PDVD8Serv.exe"

mRun: [F-Secure Manager] "c:\program files (x86)\f-secure\common\FSM32.EXE" /splash

mRun: [F-Secure TNB] "c:\program files (x86)\f-secure\fsgui\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

mRun: [TkBellExe] "c:\program files (x86)\common files\real\update_ob\realsched.exe" -osboot

mRun: [sunJavaUpdateSched] "c:\program files (x86)\common files\java\java update\jusched.exe"

mRun: [LogMeIn Hamachi Ui] "c:\program files (x86)\logmein hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

mRun: [VoddlerNet Manager] c:\program files (x86)\voddler\service\VNetManager.exe

StartupFolder: c:\users\vaati19\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\nikonm~1.lnk - c:\program files (x86)\common files\nikon\monitor\NkMonitor.exe

StartupFolder: c:\users\vaati19\appdata\roaming\micros~1\windows\startm~1\programs\startup\teliam~1.lnk - c:\program files\telia\telia_mobilt_bredband\Telia_Mobilt_bredband.exe

mPolicies-explorer: NoActiveDesktop = 1 (0x1)

mPolicies-explorer: ForceActiveDesktopOn = 0 (0x0)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorAdmin = 5 (0x5)

mPolicies-system: ConsentPromptBehaviorUser = 3 (0x3)

mPolicies-system: EnableUIADesktopToggle = 0 (0x0)

mPolicies-system: PromptOnSecureDesktop = 0 (0x0)

IE: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-E99415F33AEC} - c:\program files (x86)\windows live\writer\WriterBrowserExtension.dll

LSP: c:\program files (x86)\f-secure\fsps\program\FSLSP.DLL

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {99CAAA27-FA0C-4FA4-B88A-4AB1CC7A17FE} - hxxp://www.netgame.com/mplugin/mglaunch_USAv1005.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

Handler: belarc - {6318E0AB-2E93-11D1-B8ED-00608CC9A71F} - c:\program files (x86)\belarc\advisor\system\BAVoilaX.dll

Handler: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~2\common~1\skype\SKYPE4~1.DLL

BHO-X64: Partner BHO Class: {83FF80F4-8C74-4b80-B5BA-C8DDD434E5C4} - c:\programdata\partner\Partner64.dll

BHO-X64: Google Toolbar Helper: {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files (x86)\google\google toolbar\GoogleToolbar_64.dll

BHO-X64: Google Toolbar Notifier BHO: {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - c:\program files\google\googletoolbarnotifier\5.5.4723.1820\swg64.dll

TB-X64: Google Toolbar: {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files (x86)\google\google toolbar\GoogleToolbar_64.dll

mRun-x64: [cAudioFilterAgent] c:\program files\conexant\caudiofilteragent\cAudioFilterAgent64.exe

mRun-x64: [Apoint] c:\program files\apoint2k\Apoint.exe

mRun-x64: [Acer ePower Management] c:\program files\packard bell\packard bell power management\ePowerTray.exe

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\users\vaati19\appdata\roaming\mozilla\firefox\profiles\14awlu4e.default\

FF - component: c:\program files (x86)\f-secure\nrs\litmus-ff@f-secure.com\components\litmus-ff.dll

FF - component: c:\program files (x86)\real\realplayer\browserrecord\firefox\ext\components\nprpffbrowserrecordext.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\google\update\1.2.183.17\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\mozilla firefox\plugins\NPMFireLauncher.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\mozilla firefox\plugins\npPandoWebInst.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\windows live\photo gallery\NPWLPG.dll

FF - plugin: c:\program files (x86)\voddler\plugin\npvoddler.dll

FF - plugin: c:\users\vaati19\appdata\local\google\update\1.2.183.23\npGoogleOneClick8.dll

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere__temporarily_available_pref", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.renego_unrestricted_hosts", "");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.treat_unsafe_negotiation_as_broken", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl.require_safe_negotiation", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-l10n.js - pref("browser.fixup.alternate.suffix", ".se");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program files (x86)\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R0 PxHlpa64;PxHlpa64;c:\windows\system32\drivers\PxHlpa64.sys [2010-2-2 55024]

R1 F-Secure HIPS;F-Secure HIPS Driver;c:\program files (x86)\f-secure\hips\drivers\fshs.sys [2010-2-2 57920]

R1 FSES;F-Secure Email Scanning Driver;c:\windows\system32\drivers\fses.sys [2010-2-2 44480]

R1 FSFW;F-Secure Firewall Driver;c:\windows\system32\drivers\fsdfw.sys [2010-2-2 92160]

R1 fsvista;F-Secure Vista Support Driver;c:\program files (x86)\f-secure\anti-virus\minifilter\fsvista.sys [2010-2-2 14904]

R1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\vwififlt.sys [2009-7-14 59904]

R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [2010-2-3 203264]

R2 ePowerSvc;Acer ePower Service;c:\program files\packard bell\packard bell power management\ePowerSvc.exe [2010-2-2 844320]

R2 F-Secure Gatekeeper Handler Starter;FSGKHS;c:\program files (x86)\f-secure\anti-virus\fsgk32st.exe [2010-2-2 215648]

R2 Greg_Service;GRegService;c:\program files (x86)\packard bell\registration\GregHSRW.exe [2009-6-4 1150496]

R2 Hamachi2Svc;LogMeIn Hamachi 2.0 Tunneling Engine;c:\program files (x86)\logmein hamachi\hamachi-2.exe [2010-3-30 1823112]

R2 MSSQL$BWDATOOLSET;SQL Server (BWDATOOLSET);c:\program files (x86)\daodb\mssql.1\mssql\binn\sqlservr.exe [2009-5-27 29262680]

R2 NTI IScheduleSvc;NTI IScheduleSvc;c:\program files (x86)\newtech infosystems\packard bell mybackup\IScheduleSvc.exe [2009-8-20 62720]

R2 UnsignedThemes;Unsigned Themes;c:\windows\UnsignedThemesSvc.exe [2009-7-13 24168]

R2 Updater Service;Updater Service;c:\program files\packard bell\packard bell updater\UpdaterService.exe [2009-8-18 240160]

R2 uxpatch;uxpatch;c:\windows\system32\drivers\uxpatch.sys [2009-7-13 30568]

R2 VoddlerNet;VoddlerNet;c:\program files (x86)\voddler\service\voddler.exe [2010-3-25 1160912]

R3 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;c:\program files (x86)\f-secure\anti-virus\minifilter\fsgk.sys [2010-2-2 167104]

R3 FSORSPClient;F-Secure ORSP Client;c:\program files (x86)\f-secure\orsp client\fsorsp.exe [2010-2-2 55992]

R3 k57nd60a;Broadcom NetLink Gigabit Ethernet - NDIS 6.0;c:\windows\system32\drivers\k57nd60a.sys [2009-6-20 317480]

R3 usbfilter;AMD USB Filter Driver;c:\windows\system32\drivers\usbfilter.sys [2010-2-2 34872]

S2 gupdate;Tjänsten Google Update (gupdate);c:\program files (x86)\google\update\GoogleUpdate.exe [2010-2-2 135664]

S3 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7;c:\program files (x86)\adobe\photoshop elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-12-8 169312]

S3 DAUpdaterSvc;Dragon Age: Origins - Content Updater;c:\program files (x86)\dragon age\bin_ship\daupdatersvc.service.exe [2010-2-2 25832]

S3 GTUHSBUS;GT UHS BUS;c:\windows\system32\drivers\gtuhsbus.sys [2009-5-13 88576]

S3 GTUHSNDISIPXP;GT UHS IP NDIS;c:\windows\system32\drivers\gtuhs51.sys [2009-5-13 129536]

S3 GTUHSSER;GT UHS SER;c:\windows\system32\drivers\gtuhsser.sys [2009-5-13 10496]

S3 npggsvc;nProtect GameGuard Service;c:\windows\system32\gamemon.des -service --> c:\windows\system32\GameMon.des -service [?]

S3 Partner Service;Partner Service;c:\programdata\partner\Partner.exe [2009-8-22 332272]

S3 RSUSBSTOR;RtsUStor.Sys Realtek USB Card Reader;c:\windows\system32\drivers\RtsUStor.sys [2010-2-2 225280]

S3 SrvHsfHDA;SrvHsfHDA;c:\windows\system32\drivers\VSTAZL6.SYS [2009-7-14 292864]

S3 SrvHsfV92;SrvHsfV92;c:\windows\system32\drivers\VSTDPV6.SYS [2009-7-14 1485312]

S3 SrvHsfWinac;SrvHsfWinac;c:\windows\system32\drivers\VSTCNXT6.SYS [2009-7-14 740864]

S3 WsAudio_DeviceS(1);WsAudio_DeviceS(1);c:\windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(1).sys [2010-2-16 29288]

S3 WsAudio_DeviceS(2);WsAudio_DeviceS(2);c:\windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(2).sys [2010-2-16 29288]

S3 WsAudio_DeviceS(3);WsAudio_DeviceS(3);c:\windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(3).sys [2010-2-16 29288]

S3 WsAudio_DeviceS(4);WsAudio_DeviceS(4);c:\windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(4).sys [2010-2-16 29288]

S3 WsAudio_DeviceS(5);WsAudio_DeviceS(5);c:\windows\system32\drivers\WsAudio_DeviceS(5).sys [2010-2-16 29288]

S4 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;c:\program files (x86)\f-secure\anti-virus\win2k\fsfilter.sys [2010-2-2 39776]

S4 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;c:\program files (x86)\f-secure\anti-virus\win2k\fsrec.sys [2010-2-2 25184]

S4 msvsmon90;Visual Studio 2008 Remote Debugger;c:\program files\microsoft visual studio 9.0\common7\ide\remote debugger\x64\msvsmon.exe [2008-7-29 4737024]

 

============== File Associations ===============

 

regfile="regedit.exe" "%1"

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-04-24 18:37:07 1000000000 ----a-w- c:\windows\system32\tempimage.img

2010-04-24 14:54:47 0 d-----w- c:\program files\Microsoft Deployment Toolkit

2010-04-22 13:58:02 0 d-----w- c:\program files (x86)\SEGA

2010-04-21 21:41:51 0 d-----w- c:\users\vaati19\appdata\roaming\UseNeXT

2010-04-21 21:41:47 0 d-----w- c:\program files (x86)\UseNeXT

2010-04-21 20:08:05 0 d-----w- c:\program files (x86)\common files\Merge Modules

2010-04-21 20:07:24 0 d-----w- c:\program files\Microsoft SDKs

2010-04-21 20:06:58 0 d-----w- c:\program files\Microsoft Visual Studio 9.0

2010-04-21 17:53:48 234 ----a-w- c:\windows\netplay.ini

2010-04-20 14:36:02 0 d-----w- c:\program files (x86)\SendElf

2010-04-16 20:26:30 41872 ----a-w- c:\windows\syswow64\xfcodec.dll

2010-04-16 20:26:30 27536 ----a-w- c:\windows\system32\xfcodec64.dll

2010-04-14 13:10:56 612352 ----a-w- c:\windows\system32\vbscript.dll

2010-04-14 13:10:56 427520 ----a-w- c:\windows\syswow64\vbscript.dll

2010-04-14 13:10:54 286720 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb10.sys

2010-04-14 13:10:54 157696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb.sys

2010-04-14 13:10:54 125952 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\mrxsmb20.sys

2010-04-14 13:10:50 5509008 ----a-w- c:\windows\system32\ntoskrnl.exe

2010-04-14 13:10:48 3954568 ----a-w- c:\windows\syswow64\ntkrnlpa.exe

2010-04-14 13:10:48 3899280 ----a-w- c:\windows\syswow64\ntoskrnl.exe

2010-04-14 13:10:26 220672 ----a-w- c:\windows\system32\wintrust.dll

2010-04-14 13:10:26 172032 ----a-w- c:\windows\syswow64\wintrust.dll

2010-04-14 13:09:03 139264 ----a-w- c:\windows\system32\cabview.dll

2010-04-14 13:09:02 132608 ----a-w- c:\windows\syswow64\cabview.dll

2010-04-11 21:24:17 330848905 ----a-w- c:\windows\MEMORY.DMP

2010-04-11 20:17:54 0 d-----w- c:\users\vaati19\appdata\roaming\VitySoft

2010-04-07 14:19:21 254 ----a-w- c:\windows\RomeTW.ini

2010-04-06 21:39:48 0 d-----w- c:\program files (x86)\LGInternetKit

2010-04-06 21:38:54 0 d-----w- c:\program files (x86)\LG Electronics

2010-04-03 23:09:11 0 d-----w- C:\game

2010-04-02 22:58:36 0 d-----w- C:\Voddler

2010-04-02 22:58:17 0 d-----w- c:\program files (x86)\Voddler

2010-04-01 10:16:58 1970176 ----a-w- c:\windows\syswow64\d3dx9.dll

2010-04-01 10:16:57 679936 ----a-w- c:\windows\syswow64\D3DX81ab.dll

2010-04-01 10:16:55 0 d-----w- c:\program files (x86)\Cheat Engine

2010-03-31 10:48:33 0 d-----w- c:\program files (x86)\LogMeIn Hamachi

2010-03-30 07:03:54 33856 ---ha-w- c:\windows\system32\hamachi.sys

2010-03-29 11:32:33 0 d-----w- c:\users\vaati19\appdata\roaming\Ascaron Entertainment

2010-03-27 22:51:08 25 ----a-w- c:\windows\TDH_Launcher.ini

2010-03-27 20:28:21 0 d-----w- C:\Mgame

2010-03-27 20:19:16 0 d-----w- C:\Netgame

2010-03-27 19:37:27 0 d-----w- c:\program files (x86)\Hero Online

2010-03-27 19:32:11 0 d-----w- c:\programdata\PMB Files

2010-03-27 19:31:22 0 d-----w- c:\program files (x86)\Pando Networks

2010-03-27 13:24:10 0 d-----w- c:\program files (x86)\ASIO4ALL v2

2010-03-27 13:23:41 225280 ----a-w- c:\windows\syswow64\rewire.dll

2010-03-27 13:23:25 1554944 ----a-w- c:\windows\syswow64\vorbis.acm

2010-03-27 13:23:06 0 d-----w- c:\program files (x86)\VstPlugins

2010-03-27 13:23:02 0 d-----w- c:\program files (x86)\Outsim

2010-03-27 13:20:13 0 d-----w- c:\program files (x86)\Image-Line

2010-03-26 20:49:27 0 d-----w- c:\users\vaati19\appdata\roaming\Spotify

2010-03-26 18:23:13 0 d-----w- c:\program files (x86)\Spotify

 

==================== Find3M ====================

 

2010-04-20 14:29:19 1208 ----a-w- c:\users\vaati19\appdata\roaming\wklnhst.dat

2010-03-15 20:24:04 381 ----a-w- c:\users\vaati19\joinWiiFiles.bat

2010-03-04 19:41:19 10206 ----a-w- c:\users\vaati19\AntiPontus.com

2010-03-04 19:31:58 16045 ----a-w- c:\users\vaati19\AntiPontus.bat

2010-03-03 17:50:13 20 ---h--w- c:\programdata\PKP_DLdw.DAT

2010-03-03 17:48:02 20 ---h--w- c:\programdata\PKP_DLdu.DAT

2010-03-03 17:47:57 106496 ------w- c:\windows\syswow64\ATL71.DLL

2010-02-25 16:37:00 466456 ----a-w- c:\windows\system32\wrap_oal.dll

2010-02-25 16:37:00 122904 ----a-w- c:\windows\system32\OpenAL32.dll

2010-02-25 16:36:59 444952 ------w- c:\windows\syswow64\wrap_oal.dll

2010-02-25 16:36:59 109080 ------w- c:\windows\syswow64\OpenAL32.dll

2010-02-24 08:16:06 212864 ------w- c:\windows\system32\MpSigStub.exe

2010-02-23 08:22:50 1192960 ----a-w- c:\windows\system32\wininet.dll

2010-02-23 08:16:17 294912 ----a-w- c:\windows\system32\browserchoice.exe

2010-02-23 07:56:00 977920 ----a-w- c:\windows\syswow64\wininet.dll

2010-02-23 07:55:56 1225216 ----a-w- c:\windows\syswow64\urlmon.dll

2010-02-23 07:55:45 606208 ----a-w- c:\windows\syswow64\mstime.dll

2010-02-23 07:55:43 64512 ----a-w- c:\windows\syswow64\msfeedsbs.dll

2010-02-23 07:55:43 5964800 ----a-w- c:\windows\syswow64\mshtml.dll

2010-02-23 07:55:24 10978816 ----a-w- c:\windows\syswow64\ieframe.dll

2010-02-23 07:55:20 381440 ----a-w- c:\windows\syswow64\iedkcs32.dll

2010-02-22 19:26:00 147456 ------w- c:\windows\syswow64\uc_neosteam_launching.dll

2010-02-14 17:28:40 411368 ------w- c:\windows\syswow64\deploytk.dll

2010-02-14 17:28:40 153376 ------w- c:\windows\syswow64\javaws.exe

2010-02-14 17:28:40 145184 ------w- c:\windows\syswow64\javaw.exe

2010-02-14 17:28:40 145184 ------w- c:\windows\syswow64\java.exe

2010-02-12 19:23:01 185920 ------w- c:\windows\syswow64\rmoc3260.dll

2010-02-12 19:22:57 6656 ------w- c:\windows\syswow64\pndx5016.dll

2010-02-12 19:22:57 5632 ------w- c:\windows\syswow64\pndx5032.dll

2010-02-12 19:22:34 499712 ------w- c:\windows\syswow64\msvcp71.dll

2010-02-12 19:22:34 278528 ------w- c:\windows\syswow64\pncrt.dll

2010-02-04 15:01:21 56 ---ha-w- c:\programdata\ezsidmv.dat

2010-02-04 09:01:14 78680 ----a-w- c:\windows\system32\XAPOFX1_4.dll

2010-02-04 09:01:14 74072 ------w- c:\windows\syswow64\XAPOFX1_4.dll

2010-02-04 09:01:14 530776 ----a-w- c:\windows\system32\XAudio2_6.dll

2010-02-04 09:01:14 528216 ------w- c:\windows\syswow64\XAudio2_6.dll

2010-02-04 09:01:14 24920 ----a-w- c:\windows\system32\X3DAudio1_7.dll

2010-02-04 09:01:14 238936 ------w- c:\windows\syswow64\xactengine3_6.dll

2010-02-04 09:01:14 22360 ------w- c:\windows\syswow64\X3DAudio1_7.dll

2010-02-04 09:01:14 176984 ----a-w- c:\windows\system32\xactengine3_6.dll

2010-02-02 15:26:42 353576 ------w- c:\windows\syswow64\msvcr71.dll

2010-02-02 08:36:47 2048 ----a-w- c:\windows\system32\tzres.dll

2010-02-02 07:45:54 2048 ----a-w- c:\windows\syswow64\tzres.dll

2009-07-14 05:37:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfd.dat

2009-07-14 05:37:38 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfc.dat

2009-07-14 05:37:38 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfi.dat

2009-07-14 05:37:38 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0409\perfh.dat

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files\desktop.ini

2009-07-14 04:54:24 174 --sha-w- c:\program files (x86)\desktop.ini

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfi.dat

2009-07-14 01:00:34 291294 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfh.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfd.dat

2009-07-14 01:00:32 31548 ----a-w- c:\windows\inf\perflib\0000\perfc.dat

2008-06-11 15:12:00 776614 ----a-w- c:\program files (x86)\common files\packardbell.ico

2009-06-10 20:44:08 9633792 --sha-r- c:\windows\fonts\StaticCache.dat

2009-07-14 01:39:53 398848 --sha-w- c:\windows\winsxs\amd64_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_4d4d1f2f696639a2\WinMail.exe

2009-07-14 01:14:45 396800 --sha-w- c:\windows\winsxs\x86_microsoft-windows-mail-app_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16385_none_f12e83abb108c86c\WinMail.exe

 

============= FINISH: 16:04:13,43 ===============

Link to comment
Share on other sites

Det kanske inte riktigt framgick, men jag vill installera Windows XP Pro på datan (dual-boot med Windows 7 x64) Vet inte om ni vill ha mina specs på maskinen

Link to comment
Share on other sites

BHO: Partner BHO Class: {83ff80f4-8c74-4b80-b5ba-c8ddd434e5c4} - c:\programdata\partner\Partner.dll

Kan du läsa om på http://www.systemlookup.com/CLSID/55616-partner_dll.html

 

Hittade ytterligare några saker som verkar tveksamma.

 

0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE

Den vanligaste orsaken till att det inträffar vid installation av XP är att XPs installationsprogram inte innehåller någon drivrutin för moderkortets SATA-styrenhet (controller). Det medför att hårddisken inte kan hittas. Det finns tre möjliga sätt att lösa detta.

 

1. Ha drivrutinen för SATA-styrenheten på en diskett som stoppas in tidigt i installationen (Press F6 ...).

 

2. Integrera den drivrutinen på XP-skivan med hjälp av programmet nLite.

 

3. Ändra en BIOS-inställning så att det ser ut som att den SATA-anslutna hårddisken är ansluten som om den vore en PATA-ansluten hårddisk. Det är inte alla BIOS som har denna inställning. Inställningen leder till att överföringar till/från hårddisken blir något långsammare.

 

Du är väl medveten om att XPs installationsprogram kommer att skriva över Windows 7 uppstartshanterare så att du inte kan starta Windows 7 innan du har fixat det.

Link to comment
Share on other sites

Har du någon länk som visar hur jag fixar det med uppstartshanteraren? Eller är det bara till att googla?

Dessutom en fråga till: Jag kan göra en .iso fil av min XP-skiva, och då kan jag använda nLite så jag kan modifiera i installationen. Funkar vilken SATA-drivrutin som helst eller?

 

Dessutom kollade jag på den där länken till Partner.dll. Där stod det att Google använder det i Chrome, jag använder Chrome ibland som webbläsare men har Firefox som första webbläsare. Men kommer Google Chrome webbläsaren sluta fungera ifall jag tar bort den dll-filen?

Link to comment
Share on other sites

Angående Partner.dll så verkar det bestå av åtminstone två delar, ett tillägg till Internet Explorer och en tjänst. Det står ju att det är säkert att inaktivera tillägget i Internet Explorer och tjänsten, om det är något som upphör att fungera (fast jag skulle ju hellre sluta använda det programmet än ha partner.dll igång) så går det ju att aktivera igen. Du inaktiverar tillägget i Internet-alternativ - Program - Hantera tillägg och tjänsten i Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster där du letar upp tjänsten "Partner Service", dubbelklickar på den och väljer Startmetod = Inaktiverad.

 

Vill du ha hjälp att ytterligare gå igenom loggen efter misstänkta/olämpliga program?

 

När det gäller installationen så måste det vara en drivrutin som stämmer med moderkortets SATA-styrenhet. Normalt är det moderkortstillverkaren eller datortillverkaren som tar fram den drivrutinen och lägger ut på sin webbplats bland övriga drivrutiner för moderkortet resp. datorn.

 

Jag kan inte se att Packard Bell har tagit fram drivrutiner för XP till din bärbara dator http://support.packardbell.com/se/item/index.php?i=platform_sjv50_tr&g=2000 . Det innebär att det kan vara svårt att få datorn att fungera bra med XP. Eftersom chipset tydligen är från AMD så kan du se om du hittar rätt drivrutin för SATA-styrenheten på AMDs webbplats.

Link to comment
Share on other sites

Finns där fler misstänkta program? Ja tack, jag vill helst inte ha något dåligt på datorn.

 

Jag ska kolla upp moderkortet eller styrenheten och sen hitta drivrutiner för SATA-disken. Annars om jag hade alternativet med att fejka att man har en PATA-disk hade jag gjort det.

Som jag förstod det så kan jag googla för att fixa så att jag kan dual-boota Win XP o 7.

Link to comment
Share on other sites

Hej

håller på att granska din DDS logg,

en fråga, har du Voddler aktivt, en riktig bandbreddstjuv, skulle rekommendera att du håller den tjänsten avstängd, förutom när du använder den såklart!

 

Vad är detta för ngt?

C:\game, Mapp, finns det ngt i den, (ser tom ut), installerad 3 April

 

Vad är detta: c:\users\vaati19\AntiPontus.com och c:\users\vaati19\AntiPontus.bat

Om du inet vet vad detta är så ladda upp respektive på Virustotal.

Hittas här: http://www.virustotal.com/sv/

Bläddra dig fram till respektive filnamn med bläddra knappen , ladda upp och återkom med svarslänken här i din tråd.

 

Programmet, LogMeIn, är det installerat med vilje, kan ju användas av någon annan för att spionera också?

 

Vity Soft, sökväg c:\users\vaati19\appdata\roaming\VitySoft, varning för ev. "otyg", se WOT, (web of trust), http://www.mywot.com...d/wordrider.net

 

Pando Networks, sökväg c:\program files (x86)\Pando Networks, se WOT, http://www.mywot.com...ecard/pando.com

 

 

Uppdatera Java, nuvarande version är 6 update 20, för x64 o x86, du har 6 update 18.

 

Uppdatera Acrobat Reader.

 

Ser att du saknar komplement till F-Secure för avskanning mot virus och adware, Malwarebytes ett utmärkt sådant!

Tar lite mera på djupet!

Hittas här!

http://www.malwarebytes.org/mbam.php, så installera och kör en snabbskanner! Hittar det ngt så rapportera tillbaka med en logg!

 

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Jag ser att i din Attach-logg så finns det med flera fel från Loggboken av den här typen:

2010-04-24 01:37:26, Error: Disk [11] - The driver detected a controller error on \Device\Harddisk2\DR6.

Har du märkt av några problem med de olika hårddiskarna, blåskärmar, omstarter?

Det är inte normalt med den typen av fel.

Link to comment
Share on other sites

Jag ser att i din Attach-logg så finns det med flera fel från Loggboken av den här typen:

2010-04-24 01:37:26, Error: Disk [11] - The driver detected a controller error on \Device\Harddisk2\DR6.

Har du märkt av några problem med de olika hårddiskarna, blåskärmar, omstarter?

Det är inte normalt med den typen av fel.

 

 

Jag har fått blåskärmar när Windows 7 precis har startat, fast hann aldrig notera felkoden... Det kom en snabb blåskärm o sen började datorn starta om

Link to comment
Share on other sites

Stäng av automatiska omstarter vid systemfel:

Kontrollpanelen (klassisk vy) - System - Avancerade inställningar - Start och återställning Inställningar

så stannar blåskärmen med felmeddelandet kvar.

 

Den viktiga informationen på blåskärmen är följande:

Högt upp ett felmeddelande med stora bokstäver (t ex BAD_POOL)

Långt ner rad med mest siffror (STOP...)

Under det ibland ett filnamn

 

Har blåskärmarna pågått sedan datorn var ny?

Är det flera hårddiskar i datorn och/eller flera externa?

Är de uppdelade i många partitioner?

Link to comment
Share on other sites

Då väntar jag till jag får en ny blåskärm. Ska skriva ner det på ett papper så jag kommer ihåg mer.

 

Jag har en intern hårddisk, som är fabrikspartitionerad till att ha 3 st partitioner, en av dem är "System Backup" den andra är "System Reserved". Den tredje partitionen är min "vanliga" hårddisk med Windows 7 på.

Sen för att förvara bilder och lite andra filer så har jag en extern hårddisk från iomega på 500gb, den är inte alltid ansluten och startas efter datorn varit igång ett litet tag.

 

EDIT

Jag kollade i Windows programmet 'Event Viewer', där ser jag att jag har haft några konstiga händelser under någon dag. Den flaggas med en varning och den kallas Ntfs, alla kommer någon minut efter den andra och de är inte få rapporter med Ntfs. Sen finns det en massa rapporter med Winlogon men de visar ingen varning

Link to comment
Share on other sites

NTFS har med hårddiskar att göra. Testa hårddiskarna med det testprogram som tillverkarna av dem har på sina webbplatser. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddiskarna så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddiskarna som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

Link to comment
Share on other sites

Jag har kollat upp lite av det du skrev om.

tempimg i system32 hör inte hemma där så tog bort den. Sen så kollade jag upp useneXT och tog bort det (visste inte vad det var, men kolla upp det). Sen ska jag uppdatera min Java som du sa, jag ska ladda ner malwarebytes o testa med en scan.

Jag kollade upp .bat filen o sen tog jag bort den, den hade dock inget skadlig i sig. Men den gjorde ingen nytta heller.

Det med LogMeIn Hamachi är installerat av mig, för att kunna spela några spel med vännerna ostört. På något konstigt sätt så blir mina spel alltid "out of sync" när jag spelar och då går det inte att spela längre.

 

Jag visste däremot inte att Voddler använder bredbandet när jag inte använder programet, men jag ska inaktivera det. Använder inte det så mycket.

 

Det med VitySoft, jag vet inte hur det har hamnat där men det är inget jag vill ha.

 

C:\game har ett spel i sig... Just Cause 2. Jag installerade det för någon vecka sen.

Link to comment
Share on other sites

NTFS har med hårddiskar att göra. Testa hårddiskarna med det testprogram som tillverkarna av dem har på sina webbplatser. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddiskarna så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Hantera), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddiskarna som man kan googla på för att få fram tillverkaren.

Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

 

 

Kollade på länken du gav mig, har en Western Digital, men vet inte vilken jag ska välja

Link to comment
Share on other sites

Hej,

tack för svaret!

 

Så då återstår:

Malwarebytes, en skanning!

 

Att kolla:

Pando Networks, sökväg c:\program files (x86)\Pando Networks, se WOT, http://www.mywot.com...ecard/pando.com

 

Att uppdatera:

Uppdatera Java, nuvarande version är 6 update 20, för x64 o x86,

du har 6 update 18.

Uppdatera Acrobat Reader.

 

Bra jobbat och hoppas att du får ordning på dina diskar!

Link to comment
Share on other sites

Nu kommer jag har med ett snabbt svar. Jag hämtade Java-installationen från javas hemsida. Och nu kommer F-Secure upp med en varning (länk till virusets beskrivningssida på F-Secure) http://www.f-secure.com/v-descs/trojan_w32_generic.shtml

Filplatsen: C:\Users\Vaati19\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Cache

 

Är det installationen som beter sig som en trojan?

Link to comment
Share on other sites

Det kan ju tänkas att F-secure falsklarmade om varningen kom precis när du laddade ner installationsfilen. Du kan pröva med "Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Offline" i stället.

Link to comment
Share on other sites

Kollade på länken du gav mig, har en Western Digital, men vet inte vilken jag ska välja

Du ska ha Data Lifeguard Diagnostic. Sedan får du själv välja om du ska ha varianten som installeras i Windows (for Windows), varianten som du bränner till en CD som du sedan startar datorn från (for DOS(CD)) eller varianten som ska läggas på en diskett som du startar datorn från (for DOS(Floppy)).

http://support.wdc.com/product/download.asp?level1=6&lang=en

Link to comment
Share on other sites

Nu har jag fått blåskärmen som jag väntade på. Här är felkoden: 0X0000003B (System_Service_Exception)

 

Jag har nu prövat Data Lifeguard Diagnostic och den sa att inget var fel, så min hårddisk är felfri!

Link to comment
Share on other sites

Kollade du upp den externa hårddisken med Data Lifeguard Diagnostic också?

 

STOP: 0x0000003B (parameter, parameter, parameter, parameter)

SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION

Händer tydligen mest när det är någon hårdvara som inte är riktigt kompatibel med den Windows-version som är installerad. Nu när blåskärmen kom, hade du då något annat anslutet till datorn än vad du har haft tidigare i veckan när blåskärmen inte kommit?

Link to comment
Share on other sites

Min externa hårddisk brukar vara avstängd när Windows startar, se det kan vara den för den var faktiskt på när jag startade min dator nyss. Så det är min hårddisk som gör blåskärmen?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...