Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HiJackThis-logg


Mellanslag1

Recommended Posts

Mellanslag1

Kan någon vänlig själ tyda denna logg åt mig?

Min dator har blivit seg när jag surfar.

 

Om jag går in på en sida typ Aftonbladet så går det bra, men så fort jag klickar på en nyhetslänk så fryser webbläsaren sig.

Jag har testat både Opera och Firefox det blir samma resultat som med IE.

Vet ej vad som är felet?

Obs! Det blir likadant på alla webbsidor.

 

Detta har jag skrivit på min lapptop som är inkopplad på mitt trådlösa nätverk och på den här datorn så går funkar allt.

 

Tack på förhand.

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.3 (BETA)

Scan saved at 20:39:48, on 2010-03-21

Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SkyTel.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCHelper.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\U3\U3Launcher\LaunchU3.exe

C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Documents and Settings\Mats Mattsson\Application Data\U3\00001623B270BCE6\LaunchPad.exe

C:\Program\TrendMicro\HiJackThis\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [JMB36X Configure] C:\WINDOWS\system32\JMRaidTool.exe boot

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Registry Cleaner Scheduler] "C:\Program\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCHelper.exe" /startup

O4 - HKCU\..\RunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program\Delade filer\Wise Installation Wizard\WISE10DB5DAE57640EAA7FC1CB2A7B283A6_9_09_1112.MSI" TRANSFORMS="C:\Program\Delade filer\Wise Installation Wizard\WISE10DB5DAE57640EAA7FC1CB2A7B283A6_9_09_1112.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="c:\nvidia\displaydriver\196.21\winxp\english\PhysX_9.09.1112_SystemSoftware.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: LaunchU3.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Add To Print List - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_AddToList.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint High Speed Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Preview - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Preview.html

O8 - Extra context menu item: Easy-WebPrint Print - res://C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Resource.dll/RC_Print.html

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264371612656

O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} (get_atlcom Class) - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 6750 bytes

Link to comment
Share on other sites

Jag vill att du laddar hem DDS, och kör ytterligare en scan!

Detta för att kunna se mer än vad HiJack This ger!

 

Återkom med loggarna från DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

Om du har ngt bekymmer med detta, hör av dig!

 

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Jag vill att du laddar hem DDS, och kör ytterligare en scan!

Detta för att kunna se mer än vad HiJack This ger!

 

Återkom med loggarna från DDS. Spara DDS på Skrivbordet.

http://download.blee...om/sUBs/dds.scr

 

Starta programmet genom att dubbelklicka på det.

Tryck Yes/Ja om frågan om Optional Scan dyker upp.

I ditt svar klistrar du in loggen DSS.txt. Medan du bifogar Attach.txt som en fil.

 

Om du har ngt bekymmer med detta, hör av dig!

 

Mvh

Mats H

Länken funkar inte.

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

 

Håll till godo.

 

 

DDS (Ver_10-03-17.01) - NTFSx86

Run by Mats Mattsson at 21:44:37,84 on 2010-03-21

Internet Explorer: 8.0.6001.18702 BrowserJavaVersion: 1.6.0_18

Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600.3.1252.46.1053.18.3070.2425 [GMT 1:00]

 

AV: AVG Anti-Virus Free *On-access scanning enabled* (Updated) {17DDD097-36FF-435F-9E1B-52D74245D6BF}

FW: ZoneAlarm Firewall *enabled* {829BDA32-94B3-44F4-8446-F8FCFF809F8B}

 

============== Running Processes ===============

 

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost -k DcomLaunch

svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs

svchost.exe

svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

svchost.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k imgsvc

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SkyTel.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCHelper.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\U3\U3Launcher\LaunchU3.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Mats Mattsson\Skrivbord\dds.scr

 

============== Pseudo HJT Report ===============

 

uStart Page = hxxp://google.se/

BHO: AVG Safe Search: {3ca2f312-6f6e-4b53-a66e-4e65e497c8c0} - c:\program\avg\avg9\avgssie.dll

BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\program\java\jre6\bin\jp2ssv.dll

BHO: JQSIEStartDetectorImpl Class: {e7e6f031-17ce-4c07-bc86-eabfe594f69c} - c:\program\java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

TB: Easy-WebPrint: {327c2873-e90d-4c37-aa9d-10ac9baba46c} - c:\program\canon\easy-webprint\Toolband.dll

EB: {32683183-48a0-441b-a342-7c2a440a9478} - No File

uRun: [ctfmon.exe] c:\windows\system32\ctfmon.exe

uRun: [Registry Cleaner Scheduler] "c:\program\cleanmypc\registry cleaner\RCHelper.exe" /startup

uRunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "c:\program\delade filer\wise installation wizard\wise10db5dae57640eaa7fc1cb2a7b283a6_9_09_1112.msi" transforms="c:\program\delade filer\wise installation wizard\wise10db5dae57640eaa7fc1cb2a7b283a6_9_09_1112.mst" wise_setup_exe_path="c:\nvidia\displaydriver\196.21\winxp\english\PhysX_9.09.1112_SystemSoftware.exe"

mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

mRun: [skyTel] SkyTel.EXE

mRun: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

mRun: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

mRun: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE c:\windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

mRun: [AVG9_TRAY] c:\program\avg\avg9\avgtray.exe

mRun: [ZoneAlarm Client] "c:\program\zone labs\zonealarm\zlclient.exe"

mRun: [JMB36X Configure] c:\windows\system32\JMRaidTool.exe boot

dRun: [CTFMON.EXE] c:\windows\system32\CTFMON.EXE

StartupFolder: c:\docume~1\alluse~1\start-~1\program\autost~1\launch~1.lnk - c:\windows\installer\{d8e363a7-88b7-446d-b2c0-e26ce4dc8e54}\_294823.exe

IE: Easy-WebPrint Add To Print List - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_AddToList.html

IE: Easy-WebPrint High Speed Print - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_HSPrint.html

IE: Easy-WebPrint Preview - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_Preview.html

IE: Easy-WebPrint Print - c:\program\canon\easy-webprint\Resource.dll/RC_Print.html

IE: {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} - hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} - hxxp://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1264371612656

DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} - hxxp://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab

DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {CAFEEFAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCDEFFEDCBA} - hxxp://java.sun.com/update/1.6.0/jinstall-1_6_0_18-windows-i586.cab

DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - hxxp://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab

Handler: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - c:\program\avg\avg9\avgpp.dll

Notify: avgrsstarter - avgrsstx.dll

SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\system32\WPDShServiceObj.dll

 

================= FIREFOX ===================

 

FF - ProfilePath - c:\docume~1\matsma~1\applic~1\mozilla\firefox\profiles\i9ke3uib.default\

FF - plugin: c:\documents and settings\mats mattsson\application data\mozilla\firefox\profiles\i9ke3uib.default\extensions\{e2883e8f-472f-4fb0-9522-ac9bf37916a7}\plugins\np_gp.dll

FF - plugin: c:\program\opera 10.50 beta\program\plugins\np_gp.dll

FF - plugin: c:\program\opera 10.50 beta\program\plugins\npdsplay.dll

FF - plugin: c:\program\opera 10.50 beta\program\plugins\NPSWF32.dll

FF - plugin: c:\program\opera 10.50 beta\program\plugins\npwmsdrm.dll

FF - plugin: c:\program\personal\bin\np_prsnl.dll

FF - HiddenExtension: Microsoft .NET Framework Assistant: {20a82645-c095-46ed-80e3-08825760534b} - c:\windows\microsoft.net\framework\v3.5\windows presentation foundation\dotnetassistantextension\

FF - HiddenExtension: Java Console: No Registry Reference - c:\program\mozilla firefox\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0018-ABCDEFFEDCBA}

 

---- FIREFOX POLICIES ----

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_colors", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.use_native_popup_windows", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.visited_color", "#551A8B");

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.enable_click_image_resizing", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.high_water_mark", 32);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("javascript.options.mem.gc_frequency", 1600);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("network.auth.force-generic-ntlm", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("svg.smil.enabled", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("ui.trackpoint_hack.enabled", -1);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.debug", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.agedWeight", 2);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.bucketSize", 1);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.maxTimeGroupings", 25);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.timeGroupingSize", 604800);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.boundaryWeight", 25);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("browser.formfill.prefixWeight", 5);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\all.js - pref("html5.enable", false);

c:\program\mozilla firefox\greprefs\security-prefs.js - pref("security.ssl3.rsa_seed_sha", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.download.backgroundInterval", 600);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("app.update.url.manual", "http://www.firefox.com");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox-branding.js - pref("browser.search.param.yahoo-fr-ja", "mozff");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.name", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("extensions.{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}.description", "chrome://browser/locale/browser.properties");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add", "addons.mozilla.org");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("xpinstall.whitelist.add.36", "getpersonas.com");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("lightweightThemes.update.enabled", true);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.allTabs.previews", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.hide_infobar_for_outdated_plugin", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("plugins.update.notifyUser", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.videoFeeds.handler", "ask");

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("toolbar.customization.usesheet", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.enable", false);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.max", 20);

c:\program\mozilla firefox\defaults\pref\firefox.js - pref("browser.taskbar.previews.cachetime", 20);

 

============= SERVICES / DRIVERS ===============

 

R1 AvgLdx86;AVG Free AVI Loader Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys [2010-1-24 216200]

R1 AvgMfx86;AVG Free On-access Scanner Minifilter Driver x86;c:\windows\system32\drivers\avgmfx86.sys [2010-1-24 29512]

R1 AvgTdiX;AVG Free Network Redirector;c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys [2010-1-24 242696]

R1 vsdatant;vsdatant;c:\windows\system32\vsdatant.sys [2010-1-24 486280]

R2 avg9emc;AVG Free E-mail Scanner;c:\program\avg\avg9\avgemc.exe [2010-3-12 916760]

R2 avg9wd;AVG Free WatchDog;c:\program\avg\avg9\avgwdsvc.exe [2010-3-12 308064]

R2 vsmon;TrueVector Internet Monitor;c:\windows\system32\zonelabs\vsmon.exe -service --> c:\windows\system32\zonelabs\vsmon.exe -service [?]

 

=============== Created Last 30 ================

 

2010-03-21 13:43:12 0 d-----w- c:\program\CleanMyPC

2010-03-21 09:06:36 0 d-----w- c:\docume~1\matsma~1\applic~1\Uniblue

2010-03-19 21:29:38 0 d-----w- c:\program\TrendMicro

2010-03-12 16:15:18 12464 ----a-w- c:\windows\system32\avgrsstx.dll

2010-03-10 09:05:56 3558912 -c----w- c:\windows\system32\dllcache\moviemk.exe

2010-03-09 08:02:14 73728 ----a-w- c:\windows\system32\javacpl.cpl

2010-03-09 08:02:14 411368 ----a-w- c:\windows\system32\deploytk.dll

2010-03-04 17:22:34 2434856 ----a-w- c:\windows\system32\pbsvc_bc2.exe

2010-02-28 17:45:18 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\ZoomBrowser

2010-02-28 17:43:34 0 d-----w- c:\program\delade filer\Canon

2010-02-28 15:12:56 0 d-----w- c:\docume~1\matsma~1\applic~1\WindSolutions

2010-02-28 15:12:56 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\WindSolutions

2010-02-25 18:59:36 0 d-----w- c:\docume~1\alluse~1\applic~1\QuickMediaConverter

2010-02-25 18:59:26 0 d-----w- c:\docume~1\matsma~1\applic~1\CocoonSoftware

2010-02-25 18:59:21 0 d-----w- c:\program\QuickMediaConverter

2010-02-25 18:50:53 421888 ----a-w- c:\windows\system32\ac3filter.acm

2010-02-25 18:50:49 0 d-----w- c:\program\XP Codec Pack

2010-02-25 18:30:23 0 d-----w- c:\docume~1\matsma~1\applic~1\AnvSoft

2010-02-25 18:30:21 0 d-----w- c:\program\Any Video Converter

2010-02-24 19:40:46 5632 ----a-w- c:\windows\system32\ptpusb.dll

2010-02-24 19:40:46 159232 ----a-w- c:\windows\system32\ptpusd.dll

 

==================== Find3M ====================

 

2010-03-21 20:31:50 215128 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrB.exe

2010-03-21 20:23:36 139128 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\PnkBstrK.sys

2010-03-12 16:15:19 242696 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgtdix.sys

2010-03-12 16:14:58 216200 ----a-w- c:\windows\system32\drivers\avgldx86.sys

2010-03-04 17:23:04 138056 ----a-w- c:\docume~1\matsma~1\applic~1\PnkBstrK.sys

2010-03-04 17:22:34 75064 ----a-w- c:\windows\system32\PnkBstrA.exe

2010-02-09 16:27:22 682280 ----a-w- c:\windows\system32\pbsvc.exe

2010-01-25 00:49:00 83062 ----a-w- c:\windows\system32\perfc01D.dat

2010-01-25 00:49:00 443344 ----a-w- c:\windows\system32\perfh01D.dat

2010-01-24 22:11:43 4212 ---ha-w- c:\windows\system32\zllictbl.dat

2010-01-24 21:24:41 21700 ----a-w- c:\windows\system32\emptyregdb.dat

2010-01-12 04:03:33 6359168 ----a-w- c:\windows\system32\nv4_disp.dll

2010-01-12 04:03:33 61440 ----a-w- c:\windows\system32\OpenCL.dll

2010-01-12 04:03:33 4104192 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuda.dll

2010-01-12 04:03:33 4077672 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvenc.dll

2010-01-12 04:03:33 2283526 ----a-w- c:\windows\system32\nvdata.bin

2010-01-12 04:03:33 2259560 ----a-w- c:\windows\system32\nvcuvid.dll

2010-01-12 04:03:33 182888 ----a-w- c:\windows\system32\nvcodins.dll

2010-01-12 04:03:33 182888 ----a-w- c:\windows\system32\nvcod.dll

2010-01-12 04:03:33 14458880 ----a-w- c:\windows\system32\nvoglnt.dll

2010-01-12 04:03:33 11632640 ----a-w- c:\windows\system32\nvcompiler.dll

2010-01-12 04:03:33 1081344 ----a-w- c:\windows\system32\nvapi.dll

2010-01-11 21:17:44 278120 ----a-w- c:\windows\system32\nvmccs.dll

2010-01-11 21:17:44 154216 ----a-w- c:\windows\system32\nvsvc32.exe

2010-01-11 21:17:44 145000 ----a-w- c:\windows\system32\nvcolor.exe

2010-01-11 21:17:44 13666408 ----a-w- c:\windows\system32\nvcpl.dll

2010-01-11 21:17:44 110696 ----a-w- c:\windows\system32\nvmctray.dll

2010-01-11 21:17:40 81920 ----a-w- c:\windows\system32\nvwddi.dll

 

============= FINISH: 21:45:41,71 ===============

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Har inte hittat ngt. illasinnat!

Skönt det!

 

Men när började din dator att bli seg?

I samband med någon installation, t.ex AVG9?

Mvh

Mats

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Hej!

Har inte hittat ngt. illasinnat!

Skönt det!

 

Men när började din dator att bli seg?

I samband med någon installation, t.ex AVG9?

Mvh

Mats

 

Ett par veckor kanske. Jag har haft AVG kanske tre fyra veckor. Det kan ju vara det?

 

Tack för all din hjälp hittils. Du får gärna grubbla mera om du orkar.

 

Mvh M

Link to comment
Share on other sites

Har du någon inställning eller webfilter, länkscanner från AVG?

Skulle kunna vara en anledning, eftersom den bromsar upp webbläsaren för att gå igenom det som ska visas!

 

Rensat din dator på tempfiler?

Många program i uppstarten?

 

Det finns många orsaker, med dessa utgör några av orsakerna när datorn inte är "smittad".

Men kul att du inte hade ngt. virus!

 

Ha det bra och återkom om du har någon fundering.

 

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Har du någon inställning eller webfilter, länkscanner från AVG?

Skulle kunna vara en anledning, eftersom den bromsar upp webbläsaren för att gå igenom det som ska visas!

 

Rensat din dator på tempfiler?

Många program i uppstarten?

 

Det finns många orsaker, med dessa utgör några av orsakerna när datorn inte är "smittad".

Men kul att du inte hade ngt. virus!

 

Ha det bra och återkom om du har någon fundering.

 

Mvh

Mats H

 

Tack för all hjälp.

 

Det konstiga är att jag har Avg på lapptoppen också och den funkar ju?

Jag rensar alltid datorn med CCleaner och med Internetoptions i Windows på både den stationära och lapptoppen.

 

Jag kan spela onlinespel utan problem.

Jag har testat bandbredden också, och den är det inget fel på heller.

 

Jag har Zonealarm som brandvägg ,som du nog såg i loggen, den har jag haft lika länge som Avg.

Jag har tittat i båda programmen och hittar ingen konstig inställning.

Jag har haft dessa program för om åren också och då var det inget problem.

 

Det skumma är att den stationära datorn är omformaterad för två månader sedan, så den borde vara rätt fräsch.

 

Det lutar nog åt en omformatering igen, suck:(

 

Återigen tack för all din tid.

Ha det bra.

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Min tanke låg åt AVG Safe Search, som skulle kunna vara en flaskhals!

 

Titta efter i CCleaner, Verktyg/Uppstart o jämför mellan de båda datorerna vad du har där!

Det brukar alltid finnas små saker som man kan ta bort!

 

Som det ser ut vad innehåll beträffar så är ju din dator uppdaterad och innehåller ju inte något som skulle vara en bromskloss!

C:\Program\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCHelper.exe, denna skulle du ju kunna ta bort, du har ju redan CCleaner, ett tips bara, 2 registervårdare behöver men ju inte, och jag känner inte till denna Clean My PC, vilken skulle kunna ställa till det lite ihop med CCleaner, dvs. deras gemensamma effekt kan påverka din dators prestanda negativt, efter att du städat registren med båda!, En tanke bara.

 

Ha en bra dag!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Hej!

Min tanke låg åt AVG Safe Search, som skulle kunna vara en flaskhals!

 

Titta efter i CCleaner, Verktyg/Uppstart o jämför mellan de båda datorerna vad du har där!

Det brukar alltid finnas små saker som man kan ta bort!

 

Som det ser ut vad innehåll beträffar så är ju din dator uppdaterad och innehåller ju inte något som skulle vara en bromskloss!

C:\Program\CleanMyPC\Registry Cleaner\RCHelper.exe, denna skulle du ju kunna ta bort, du har ju redan CCleaner, ett tips bara, 2 registervårdare behöver men ju inte, och jag känner inte till denna Clean My PC, vilken skulle kunna ställa till det lite ihop med CCleaner, dvs. deras gemensamma effekt kan påverka din dators prestanda negativt, efter att du städat registren med båda!, En tanke bara.

 

Ha en bra dag!

Mvh

Mats H

 

Tack för ditt svar.

 

Jag skall kolla upp Avg och CCleaner igen vad beträffar inställningar.

 

Vad beträffar Clean My Pc-programmet så installerade jag det nyss, just för att försöka fixa min dator.

Så jag tror inte att det är det som felar. Programmet hittade över 400 "fel" i registret.

Efter den rensningen så tycker jag nog att datorn är snabbare iallafall.

 

Tack igen, ha det bra så länge:)

Link to comment
Share on other sites

Så du är fullt införstådd med de förändringar ,400 fel, som detta program "fixar".

 

Jag skulle, nog aldrig tillåta ett program att att utföra en sådan förändring, utan att förstå vad den innebär.

Just sådant, kan förorsaka att de standard program som finns i din dator inte hittar sina "normala" vägar, eller att de inte fungerar som deras avsikt var menad.

 

Ett känt program som CCleaner, är ett utmärkt program just för registervård, det tar inte på djupet, och hittar nog aldrig 400 fel!

 

Var försiktig!

 

Snabbhet är subjektivt, och en upplevelse som man själv har vid sin dator.

Bevisligen så är det millisekunder här och där att tjäna i vissa lägen.

 

Lycka till!

Mvh

Mats H

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Så du är fullt införstådd med de förändringar ,400 fel, som detta program "fixar".

 

Jag skulle, nog aldrig tillåta ett program att att utföra en sådan förändring, utan att förstå vad den innebär.

Just sådant, kan förorsaka att de standard program som finns i din dator inte hittar sina "normala" vägar, eller att de inte fungerar som deras avsikt var menad.

 

Ett känt program som CCleaner, är ett utmärkt program just för registervård, det tar inte på djupet, och hittar nog aldrig 400 fel!

 

Var försiktig!

 

Snabbhet är subjektivt, och en upplevelse som man själv har vid sin dator.

Bevisligen så är det millisekunder här och där att tjäna i vissa lägen.

 

Lycka till!

Mvh

Mats H

 

Hej igen.

 

Nej, jag är inte införstådd med allt programmet ifråga gör, men som jag skrev förut så installerade jag Clean My Pc, just för att min dator är seg, vilket tyvärr inte hjälpte mig i frågan om att det går segt att surfa.

 

Tack för ditt svar.

 

Ha det...

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Pröva om det blir bättre om du inaktiverar Linkscanner eftersom den ska kontrollera alla webbsidor innan de visas för dig.

 

Tack för ditt svar.

 

Jag skall testa det. Jag återkommer med ett förhoppningsvis positivt svar:)

 

Ha det gott.

Link to comment
Share on other sites

Mellanslag1

Hej Mats och Cecilia.

 

Jag vill först och främst tacka er båda för all hjälp.

 

Jag har ju testat allt som ni rekommenderade, men utan något positivt resultat.

 

Min lösning blev att avinstallera både AVG och Zonealarm och istället installera en full version av Trend Micro Internet Security 2010.

Nu funkar allt precis som det skall:)

 

Ta vara på er och återigen tack.

 

Mvh Mellanslag

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...