Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJT Logg och datorn kraschar efter 1-2 timmars användning.


Benna

Recommended Posts

Hej

Problem nr 1. Datorn kraschar efter 1-3 timmars användning jag har en fläkt på grafik kortet som jag hakat upp så att den inte snurrar men den andra fungerar finemang... jag gjorde det eftersom den lät så in i hellskotta... Tror ni att det kanske beror på för att den är för varm eller något åt det hållet?

Sedan undrar jag om min HJT logg ser skum ut på något sätt... för jag vet inte riktigt vad tex "monitor.exe" osv är... så säg till om ni ser något som jag bör ta bort.
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:05:20, on 2009-12-16
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe
C:\Documents and Settings\Benna\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\1.2.183.13\GoogleCrashHandler.exe
C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Benna\Lokala inställningar\Application Data\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: NETGEAR WG111v3 Smart Wizard.lnk = C:\Program\NETGEAR\WG111v3\WG111v3.exe
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O8 - Extra context menu item: Save YouTube Video - res://C:\Program\Delade filer\DVDVideoSoft\Dll\IEContextMenuY.dll/scriptY2MP4.htm
O8 - Extra context menu item: Save YouTube Video as MP3 - res://C:\Program\Delade filer\DVDVideoSoft\Dll\IEContextMenuY.dll/scriptY2MP3.htm
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_07) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0013-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_13) -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7AB1FAE-71FC-4B0F-986E-D0C49E3E4927}: NameServer = 213.212.20.30,213.212.34.30
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll    C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\WINDOWS\
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 6429 bytes
Tack för svar!

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget skadligt i loggen i alla fall.

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe
Kan du läsa om på:
http://www.systemlookup.com/Startup/7397-Monitor_exe.html

Du kan kolla hur temperaturerna i datorn ändras under användning med hjälp av något program:
SpeedFan: http://www.almico.com/speedfan.php
HWMonitor: http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
PC Wizard: http://www.cpuid.com/pcwizard.php
GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/
Du får kolla vilket program som fungerar bäst i din dator.

--------------
Eftersom ditt problem inte är säkerhetsrelaterat så flyttar jag tråden till ett forum för hårdvaruproblem.
Cecilia - Moderator

Link to comment
Share on other sites

Cecilia @ 2009-12-16, 18:26
Jag ser inget skadligt i loggen i alla fall.

O4 - HKLM\..\Run: [Monitor] C:\WINDOWS\PixArt\PAC207\Monitor.exe
Kan du läsa om på:
http://www.systemlookup.com/Startup/7397-Monitor_exe.html

Du kan kolla hur temperaturerna i datorn ändras under användning med hjälp av något program:
SpeedFan: http://www.almico.com/speedfan.php
HWMonitor: http://www.cpuid.com/hwmonitor.php
PC Wizard: http://www.cpuid.com/pcwizard.php
GPU-Z: http://www.techpowerup.com/gpuz/
Du får kolla vilket program som fungerar bäst i din dator.

--------------
Eftersom ditt problem inte är säkerhetsrelaterat så flyttar jag tråden till ett forum för hårdvaruproblem.
Cecilia - Moderator


Tack för svar!

Här har du en logg från CPUID harware monitor loggen.


Efter CA 1 timme..

Hur vet jag när den är för varm? och hur vet jag om något måste fixas? tack för svar
Link to comment
Share on other sites

Redigera ditt inlägg och ta bort allt det du klistrade in. Det här forumet fungerar fruktanvärt dåligt med flera långa inlägg, redan HijackThis-loggen gjorde sidan seg.

Du får titta på vad som händer med temperaturerna medan datorn är igång och se hur varmt det blir på olika ställen i datorn när datorn kraschar.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...