Just nu i M3-nätverket
Jump to content

STSTEMFEL


BeSon

Recommended Posts

Hej.

Någon som kan hjälpa mig med detta problem. Det står ?ÅTGÄRDEN HAR AVBRUTITS PÅ GRUND AV BEGRÄNSNINGAR I DATORN. KONTAKTA SYSTEMADMINISTRATÖREN?

Det kommer när jag klickar på en bifogad länk i ett e-brev, har inte hänt tidigare, gäller även länkar jag lagt in i Word dok.

Jag installerade GOOGLE CHROME men gillade det inte så jag avinstallerade och återgick till IE8.

Före installation gjorde jag en manuell återställningspunkt om jag skulle behöva. Det behövde jag, men den är puts veg, med den alla andra så det finns inga återställningspunkter, eller de är  gömda någonstans? Just nu finns bara 4, tidigare fanns hela rutan full cirkus 10 st. har kollat i kontrollpanelen men hittar inte.

Har provat EGENSKAPER för dator, prestandaalternativ virtuellt minne som är hantera automatiskt.

Egenskaper för lokal disk är nedersta rutan i behörighet ?SÄRSKILD BEHÖRIGHET? grå, går inte att ändra genom att redigera behörigheten.

 

Alla cookies som samlas på burken är de så harmlösa som ni påstår, varför läggs de här då? Tex. @doubleclick.txt och @doubleclick.txt\doubleclick.net.bf396750, AVG. har ?Moved to virus vault? för den sista?

 

Skulle installera Java uppdatering, fick besked jag skulle stänga i eller jp2launcher.exe vad är det för någe? Inget jag vet som körs?

 

Det är en HP Compaq Presario med Vista, 2 GB minne 110 GB hårddisk använt ca 53 GB AVG. antivirus och Windows Defender, som oxå börjat strula.

 

Beson

 

Lägger med en HiJack som ni kan kika på.


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:54:24, on 2009-12-07
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18828)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Hp\QuickPlay\QPService.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QLBCTRL.exe
C:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\OPware32.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Hp\HP Software Update\hpwuschd2.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
C:\Program Files\AVG\AVG9\avgtray.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe
C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Remote\remoterm.exe
C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe
C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe
C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterRuntime.exe
C:\Windows\system32\ntvdm.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP wireless Assistant\WiFiMsg.EXE
C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\Program Files\Microsoft\Office Live\OfficeLiveSignIn.exe
C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=PRESARIO&pf=laptop
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=PRESARIO&pf=laptop
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://ie.redirect.hp.com/svs/rdr?TYPE=3&tp=iehome&locale=SV_SE&c=73&bd=PRESARIO&pf=laptop
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll
O2 - BHO: Inloggningshjälp för Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.1.1309.3572\swg.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program Files\AVG\AVG9\Toolbar\IEToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QPService] "C:\Program Files\HP\QuickPlay\QPService.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start
O4 - HKLM\..\Run: [OmniPage] C:\Program Files\Caere\OmniPagePro90\opware32.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PC Suite for Smartphones] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile4\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Health Check Scheduler] c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\HPHC_Scheduler.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\RunOnce: [Launcher] %WINDIR%\SMINST\launcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TomTomHOME.exe] "C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMERunner.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [PMCRemote] C:\Program Files\Pinnacle\Shared Files\Programs\Remote\Remoterm.exe
O4 - HKCU\..\Run: [mRouterConfig] "C:\Program Files\Intuwave\Shared\mRouterRuntime\mRouterConfig.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: GlobeTrotter Connect.lnk = C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GlobeTrotter Connect.exe
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} -
http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O18 - Protocol: ambulantpdtb - {183A003A-3D01-4E94-A2C5-AD0108C68370} - C:\Program Files\AMIS\PdtbIePlugin.dll
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Com4Qlb - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\Com4Qlb.exe
O23 - Service: GtDetectSc - OptionNV - C:\Program Files\Option\GlobeTrotter Connect\GtDetectSc.exe
O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1ca061e2d21d122) (gupdate1ca061e2d21d122) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: HP Health Check Service - Hewlett-Packard - c:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Health Check\hphc_service.exe
O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqwmiex.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Roxio\Roxio MyDVD Basic v9\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe
O23 - Service: RoxMediaDB9 - Sonic Solutions - C:\Program Files\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxMediaDB9.exe
O23 - Service: stllssvr - MicroVision Development, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe
O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe (file missing)
O23 - Service: TomTomHOMEService - TomTom - C:\Program Files\TomTom HOME 2\TomTomHOMEService.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 8746 bytes

Link to comment
Share on other sites

Länkproblemet har antagligen samband med chrome. I Kontrollpanelen - Standardprogram ställ in vilken webbläsare du vill ha som standard.

Hur många återställningspunkter som lagras beror på hur stort diskutrymme som man låter systemåterställningsfunktionen få använda och hur mycket som ändras mellan varje systemåterställningspunkt.

Cookies är harmlösa för datorn, däremot så kan man ju tycka att det är mindre trevligt att någon håller koll på vad för annonser man ser och trycker på eller annat liknande. Det är av den orsaken som en del säkerhetsprogram tar bort dem.

jp2laucher.exe är en del av Java. Om du startar om datorn så kanske inte är igång.

Det syns inget särskilt i loggen.

----------------
Jag har flyttat din tråd från forumet för virus och liknande eftersom inget av det du beskriver verkar ha något samband med sådant.
Cecilia - Moderator

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...