Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Okända mappar


Attas

Recommended Posts

Emellanåt kan det dyka upp mappar under denna adress:

C:\Documents and Settings\Ulf\Nätverket

Eftersom de inte fanns vid installationen så tar jag bort dem efterhand

Det är olika namn på dem. Just nu är det dessa mappar

Vad är det för mappar? (mapparna är tomma)

N?tverk.jpg

Link to comment
Share on other sites

Det borde betyda att det finns en dator som heter Horansdator på det lokala nätverket och du tillåter lokal fildelning.

Link to comment
Share on other sites

När man verkligen är ute för att hacka en dator så ser man nog till att ens egna mappar inte är utdelade så att de dyker upp i någon annans dator.

Det är väl inte så att det är din dator som heter Horansdator?

Vad är det för brandvägg i datorn?
Är du säker på att inget är öppnat i den?

Link to comment
Share on other sites

Den här datorn har aldrig haft något namn.

Image1.jpg

Image2.jpg

Vid andra tillfällen har dessa nätverksmappar haft namn som t.ex. Jonas dator m.m.

Jag har Avast antivirus och PC Tools Firewall Plus

Link to comment
Share on other sites

Din dator heter ulf-4205ccb4ad2 och ligger i nätverket MSHOME. Nätverket MSHOME är standard namnet för nätverk men går att byta.

Link to comment
Share on other sites

I PC Tools Firewall så behöver du ändra här:
Settings - Networks
Klicka i kolumnen Profile på texten Home/Work och ändra till Public.

Link to comment
Share on other sites

Trots åtgärd så har mapparna återkommit.

Är det något fel här???


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 09:45:30, on 2009-11-28
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\Program\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe
C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe
C:\Program\Apoint\Apoint.exe
C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe
C:\Program\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program\Apoint\HidFind.exe
C:\Program\Apoint\Apntex.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\stsystra.exe
C:\WINDOWS\system32\igfxsrvc.exe
C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTSMLBIZ\Binn\sqlservr.exe
C:\Program\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe
C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE
C:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
C:\Documents and Settings\Ulf\Start-meny\Program\Autostart\NPAuth.exe
C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program\Intel\Wireless\Bin\Dot1XCfg.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Documents and Settings\Ulf\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\6R40WJUF\HiJackThis[1].exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=13165&gct=&gc=1&q=
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=13165&gct=&gc=1&q=%s
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1.:8080
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O4 - HKLM\..\Run: [intelZeroConfig] "C:\Program\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [intelWireless] "C:\Program\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dell QuickSet] C:\Program\Dell\QuickSet\quickset.exe
O4 - HKLM\..\Run: [00PCTFW] "C:\Program\PC Tools Firewall Plus\FirewallGUI.exe" -s
O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sigmatelSysTrayApp] stsystra.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Malwarebytes Anti-Malware (reboot)] "C:\Program\Malwarebytes' Anti-Malware\mbam.exe" /runcleanupscript
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [update Service] C:\Program\DELADE~1\TEKNUM~1\update.exe /startup
O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX4400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\Ulf\LOKALA~1\Temp\E_S4.tmp" /EF "HKCU"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: NPAuth.exe
O4 - Global Startup: Tjänsthanteraren.lnk = C:\Program\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn\sqlmangr.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Ladda ned länk med Megahanteraren... - C:\Program\Megaupload\Mega Manager\mm_file.htm
O8 - Extra context menu item: Save YouTube Video - res://C:\Program\Delade filer\DVDVideoSoft\Dll\IEContextMenuY.dll/scriptY2MP4.htm
O8 - Extra context menu item: Save YouTube Video as MP3 - res://C:\Program\Delade filer\DVDVideoSoft\Dll\IEContextMenuY.dll/scriptY2MP3.htm
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase1140.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1250111983937
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/MSNPUpld.cab
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NICCONFIGSVC - Dell Inc. - C:\Program\Dell\NICCONFIGSVC\NICCONFIGSVC.exe
O23 - Service: PC Tools Firewall Plus (PCToolsFirewallPlus) - PC Tools - C:\Program\PC Tools Firewall Plus\FWService.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) - Intel Corporation  - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
O23 - Service: Intel® PROSet/Wireless SSO Service (WLANKEEPER) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\Wireless\Bin\WLKeeper.exe

--
End of file - 9485 bytes

Link to comment
Share on other sites

Du har något med sökning via Ask som inte är lämpligt. Skanna med HijackThis och bocka för:

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=13165&gct=&gc=1&q=
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://toolbar.ask.com/toolbarv/askRedirect?o=13165&gct=&gc=1&q=%s
R3 - URLSearchHook: DefaultSearchHook Class - {C94E154B-1459-4A47-966B-4B843BEFC7DB} - C:\Program\AskSearch\bin\DefaultSearch.dll

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Ta bort mappen C:\Program\AskSearch (om den finns kvar).

Men det är inte något som orsakar att datorn blir med i något lokalt nätverk.

Link to comment
Share on other sites

Tack så jättemycket för hjälpen.

C:\Program\AskSearch fanns kvar men är också borttagen.

En annan mapp jag undrar över och som jag inte sett tidigare är denna;
C:\8d0b7fb513ac71e3070ab731298f

Image2.jpg

Innehållet i mapparna amd64 och i386 är likvärdigt. Skiljer bara på storleken i kB på några filer. Vad är detta för mapp?

Link to comment
Share on other sites

Det är något som har med en installation eller uppdatering att göra, men jag vet inte vilken. Mappen amd64 innehåller installationsfiler för 64-bitars AMD-processor och i386 motsvarande filer för andra processorer.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...