Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJT hjälp


karl55on

Recommended Posts

Hej, är ny här men tänkte kolla om nån kan skumma igenom en HJT logg jag har. Anar att det är nått fuffens på gång och nån här kanske kan tyda loggen.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 13:40:39, on 2009-11-16
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
C:\Program\Logitech\SetPoint II\SetpointII.exe
C:\Program\Delade filer\Logishrd\KHAL2\KHALMNPR.EXE
C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
D:\Program\Spybot - Search & Destroy\SpybotSD.exe
C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe
d:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [steam] "d:\spel\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe
O4 - Global Startup: SetPointII.lnk = ?
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1228366928656
O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\coIEPlg.dll
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Engine\16.7.2.11\ccSvcHst.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe

--
End of file - 6438 bytes

Link to comment
Share on other sites

Har du Norton 2010 eller en äldre årsmodell? Om den är äldre så se till att uppgradera från Symantecs webbplats (ingen extra kostnad för det) för bättre detektering.

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
Den raden kan du läsa om på:
http://www.systemlookup.com/Startup/596-ALCMTR_EXE.html

Annars så ser jag inget skadligt i loggen.

Ad-aware är inte så bra mot de skadliga program som förekommer mest under de senaste åren så jag föreslår att du byter ut det mot ett bättre program. Jag har länkar till några bra program på min webbsida http://ceblstockholm.googlepages.com/home

Link to comment
Share on other sites

Först måste jag bara säga: Tack för ett as-snabbt svar! Grymt uppskattat.

Anledningen till att jag är lite orolig är mest för att jag spelar World of Warcraft och mitt konto har blivit hackat av någon. Så att jag har en keylogger nånstans är ju inte omöjligt. Inget program jag kört har upptäckt det här. Ad-Aware, Norton Internet Security, SpyBot S&D, Malwarebytes' Anti-Malware samt nån malware removal tool från microsoft. Inget program hittar nånting. Börjar bli lite orolig då jag helst hade velat hittat nått att ta bort.
Nått bra tips på vad som kan göras?

Link to comment
Share on other sites

En keylogger måste ju skicka ut data till någon ute på internet och då borde programmet fastna i Nortons brandvägg.

Just för en keylogger så kan det ju annars vara bra med något program som är mer inriktat på skadliga beteenden än på kontroll av filer. Online Armor Free http://www.tallemu.com/products-online-armor-free.php är ett exempel som jag vet kollar tangentbordsavläsningar, men troligen så krockar det på något olämpligt sätt med Norton eftersom det framför allt är en brandvägg. ThreatFire http://www.threatfire.com/ är ett program som är inriktat på beteende och att vara ett komplement till godtyckligt antivirusprogram.

Sedan finns det ju andra sätt än keyloggers att komma över lösenord till onlinespel. Du har väl ett säkert lösenord, mer än 10 bokstäver, siffror och tecken samt består inte av ett, två eller tre ord som går att slå upp i en ordbok på något språk (och inte bara enkla vanliga ändringar som att använda 4 i stället för A). Det finns ju även möjlighet att se till att allt som din dator skickar går via en (skadlig) proxyserver och andra knepigare alternativ.

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen Cecilia, har varit till stor hjälp.
Jag har nu kört ännu fler program för att hitta malware och liknande utan resultat. Känns som att jag nästan får anta att mitt system är säkert och fritt från ondska? Fundersam
Känner mig dock inte säker alls utan kommer ändra mitt lösenord titt som tätt. Det jag har nu är ganska konstigt och borde inte vara lätt att knäcka.
Att jag använde samma lösenord på flera ställen som jag använt flitigt kanske inte heller är en bra idé.
Tack igen för hjälpen!

Link to comment
Share on other sites

Ett lösenord för varje webbplats är ju bäst. Jag använder programmet KeyPass för att hålla reda på mina lösenord och det programmet kan även generera lösenord som blir garanterat slumpmässiga och med den längd etc som man ställer in.
http://keepass.info/

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...