Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp!!


prydal

Recommended Posts

Hej,
Min dotter (13) använde min dator under lovet och hon måste ha laddat något som orsakade att internet inte fungerar, min anslutning är helt ok, men jag kan inte surfa eller göra något, har gjort allt jag kan (inte mycket kanske) kört att kända antiSpyware, Adware, etc.. utan någon vidare succé.
Skulle nån snäll person hjälpa mig, bifogar en hjt som gjordes nyss.
Supertacksam för all hjälp jag kan få.
Prydal

ps: Har vista som os och IE 7


**********************************

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 22:59:28, on 2009-11-09
Platform: Windows Vista  (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16916)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\System32\smss.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\winlogon.exe
C:\Windows\system32\SLsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\IObit\Advanced SystemCare 3\AWC.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\Windows\RtHDVCpl.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
C:\Program Files\Hotkey Utility\tray.exe
C:\Program Files\Power Manager\PM.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe
C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe
C:\Windows\Dit.exe
C:\Program Files\Net iD\iid.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Windows\System32\rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Windows\ehome\ehtray.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Users\Patty y Bernt\Program Files\DNA\btdna.exe
C:\Program Files\VoipCheapCom\voipcheapcom.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnscfg.exe
C:\Program Files\McAfee Security Scan\1.0.150\SSScheduler.exe
C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe
C:\Windows\DitExp.exe
C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Windows\ehome\ehmsas.exe
C:\Program Files\Apoint2K\ApMsgFwd.exe
C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Windows\system32\conime.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\WUDFHost.exe
C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://se.msn.com/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Windows Live OneCare Family Safety Browser Helper - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssbho.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [NvSvc] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\nvsvc.dll,nvsvcStart
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [FIC HotKey] C:\Program Files\Hotkey Utility\tray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [PowerManager] C:\Program Files\Power Manager\PM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [recinfo175] c:\RecInfo\RecInfo.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [recinfo] RecInfo.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [fssui] "C:\Program Files\Windows Live\Family Safety\fssui.exe" -autorun
O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Net iD] "C:\Program Files\Net iD\iid.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NokiaMusic FastStart] "C:\Program Files\Nokia\Nokia Music\NokiaMusic.exe" /command:faststart
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Users\Patty y Bernt\Program Files\DNA\btdna.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [VoipCheapCom] "C:\Program Files\VoipCheapCom\voipcheapcom.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O4 - Global Startup: McAfee Security Scan.lnk = ?
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program Files\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O16 - DPF: {8100D56A-5661-482C-BEE8-AFECE305D968} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2009.07.28_v5.5.8.1/FacebookPhotoUploader55.cab
O16 - DPF: {9191F686-7F0A-441D-8A98-2FE3AC1BD913} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {DF780F87-FF2B-4DF8-92D0-73DB16A1543A} (PopCapLoader Object) - http://zone.msn.com/bingame/popcaploader_v10.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {E77F23EB-E7AB-4502-8F37-247DBAF1A147} (Windows Live Hotmail Photo Upload Tool) - http://gfx1.hotmail.com/mail/w4/pr01/photouploadcontrol/VistaMSNPUplden-us.cab
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing)
O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Nokia\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SupportSoft Sprocket Service (telia) (sprtsvc_telia) - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Telia\Supportassistent\bin\sprtsvc.exe
O23 - Service: SupportSoft RemoteAssist - SupportSoft, Inc. - C:\Program Files\Common Files\SupportSoft\bin\ssrc.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe
O23 - Service: TwonkyMedia - PacketVideo - C:\Program Files\Nokia\Nokia Home Media Server\Media Server\TwonkyMedia.exe
O23 - Service: XAudioService - Conexant Systems, Inc. - C:\Windows\system32\DRIVERS\xaudio.exe

--
End of file - 12620 bytes

Link to comment
Share on other sites

Har Norman, Ad-aware eller SUPERAntiSpyware hittat något förutom cookies?
Vet din dotter något om vad som hände innan det inte längre gick att surfa?
Hur vet du att anslutningen fungerar när du inte kan surfa?

Link to comment
Share on other sites

Har Norman, Ad-aware eller SUPERAntiSpyware hittat något förutom cookies?
Vet din dotter något om vad som hände innan det inte längre gick att surfa?
Hur vet du att anslutningen fungerar när du inte kan surfa?


Hej och tack för svar,
Hon nekar allt såklart, men hittade ett program från Facebook som jag lyckades ta bort, Adware hittade massor som togs bort, just nu håller jag på med Super anti Spyware, som jag kan se har hittat några hot.  
Har en feed som visar temperaturen på skrivbordet som inte fungerar om det inte finns en anslutningen, men det kanske betyder inget....
När jag försöker oppna internet kommer detta meddelandet längs ner  Res://ieframe.dll/dnserror.htm#

SAS är klar nu har hittat en tröjan.dropper/gen

Hoppas du kan hjälpa mig/P
Link to comment
Share on other sites

I vilken fil och mapp hittade SAS trojanen?
Likaså om du kan få fram resultatet från Ad-aware så är det intressant, men för att hålla nere längden så kopiera inte in sådant som har med cookies/kakor att göra. Om det är långt så dela upp på flera inlägg för ett inlägg i det här forumet ska inte vara längre än 50 rader och helst kortare än så för att det inte ska bli problem.

Tillägg:
Hur ser det ut i
Internetalternativ - Anslutningar - LAN-inställningar
Vad är förbockat och vad står det i rutorna?

Ta fram Kommandotolken (Start - Program - Tillbehör) och skriv:
ipconfig /all

Kopiera resultatet och klistra in i ditt svar.
Jag kollar i morgon för nu är det god natt ;)

Link to comment
Share on other sites

I vilken fil och mapp hittade SAS trojanen?
Likaså om du kan få fram resultatet från Ad-aware så är det intressant, men för att hålla nere längden så kopiera inte in sådant som har med cookies/kakor att göra. Om det är långt så dela upp på flera inlägg för ett inlägg i det här forumet ska inte vara längre än 50 rader och helst kortare än så för att det inte ska bli problem.

Tillägg:
Hur ser det ut i
Internetalternativ - Anslutningar - LAN-inställningar
Vad är förbockat och vad står det i rutorna?

Ta fram Kommandotolken (Start - Program - Tillbehör) och skriv:
ipconfig /all

Kopiera resultatet och klistra in i ditt svar.
Jag kollar i morgon för nu är det god natt ;)

*************************

Hej igen,
1) Trojanen fanns på c:\users\mycomputer\appdata\local\temp\miac268.tmp\data\microsoft visual C ++ runtime 9.0 (includes atl and mfc) service pack 1\de248df0\c79f48c8\aawdrivertool.exe

2) Kan inte få fram Ad-wares resultat, det raderades nog, letade i programmet men hittade inget log.

3) Lan inställningar:  automatisk identifiering av inställnigar - är det enda som är bockat

4) resultat på ipconfig kommer i nästa inlägg.

5) Kom på en sak, varje gång jag startar datorn kommer ett meddelande om att Family safety inte är aktiverat, jag har aldrig aktiverat det förresten, men när jag försöker installera om programmet, går inte det.  jag får en ruta om att jag måste köra en giltig kopia av  installationspaket fssclient.msi , läste lite att detta kan orsaka problem med IE, vet inte om det har något att göra med all detta, men kan vara till något nytta.

/P
Link to comment
Share on other sites

Här kommer resultatet av ipconfig/all
C:\Users\Patty>ipconfig/all

IP-konfiguration för Windows

   Värddatornamn . . . . . . . . . . : Patty
   Primärt DNS-suffix. . . . . . . . :
   Nodtyp. . . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-routning aktiverat . . . . . . : Nej
   WINS-proxy aktiverat. . . . . . . : Nej

Trådlös anslutning Trådlös nätverksanslutning:

   Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
   Beskrivning . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter

   Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-16-44-17-2D-8D
   DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
   Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::c0d9:6e0c:e260:2657%9(Standard)
   IPv4-adress . . . . . . . . . . . : 192.168.1.4(Standard)
   Nätmask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lånet erhölls . . . . . . . . . . : den 10 november 2009 06:51:10
   Lånet upphör. . . . . . . . . . . : den 11 november 2009 18:51:09
   Standard-gateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
   DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   IAID för DHCPv6 . . . . . . . . . : 218109508
   DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS över TCP/IP . . . . . . . : Aktiverat

Ethernet-anslutning Anslutning till lokalt nätverk:

   Tillstånd . . . . . . . . . . . . : Frånkopplad
   Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
   Beskrivning . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
   Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-14-0B-3B-AC-58
   DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja

Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 6:

   Tillstånd . . . . . . . . . . . . : Frånkopplad
   Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
   Beskrivning . . . . . . . . . . . : isatap.{109AD1C0-58A0-400B-B0BA-C0E3D3E70
221}
   Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Nej
   Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja

Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk* 7:

   Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
   Beskrivning . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
   Fysisk adress . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
   DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Nej
   Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
   IPv6-adress . . . . . . . . . . . : 2001:0:d5c7:a2d6:2000:2022:b1b7:d377(Stan
dard)
   Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::2000:2022:b1b7:d377%10(Standard)
   Standard-gateway. . . . . . . . . : ::
   NetBIOS över TCP/IP . . . . . . . : Inaktiverat

Tunnelanslutning: Anslutning till lokalt nätverk*:

   Anslutningsspecifika DNS-suffix . :
   Beskrivning . . . . . . . . . . . : isatap.{5F06329C-5BA6-45E1-8D9D-9CCC95A01
96D}
   Fysisk adress . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
   DHCP aktiverat. . . . . . . . . . : Nej
   Autokonfiguration aktiverat . . . : Ja
   Länklokal IPv6-adress . . . . . . : fe80::5efe:192.168.1.4%14(Standard)
   Standard-gateway. . . . . . . . . :
   DNS-servrar . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
   NetBIOS över TCP/IP . . . . . . . : Inaktiverat

***************

Hoppas du hinner se detta idag.....tackar så  mycket på förhand/P


Link to comment
Share on other sites

3) Normalt så fungerar det om inget alls är förbockat och ifyllt i LAN-inställningar så pröva med det. Du får starta om datorn efter att du har sparat ändringen.

4) Fungerar internet bättre över nätverkskabel i stället för trådlöst?
Kolla med ipconfig i en dator med fungerande internetanslutning vad det står på raden DNS-servrar.

1) Normalt så är aawdrivertool.exe en del av Ad-aware så frågan är om det verkligen var något skadligt som SUPERAntiSpyware hittade.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...