Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp att tyda HJT Logg


Santana

Recommended Posts

Hej o God kväll kära supportvänner!

Skulle behöva hjälp med att tyda en HJT logg
Upplever att datorn är slö

Bästa Hälsningar

Santana

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 00:06:56, on 2009-10-25
Platform: Windows Vista  (WinNT 6.00.1904)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16890)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\System32\smss.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\wininit.exe
C:\Windows\system32\csrss.exe
C:\Windows\system32\winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\AUDIODG.EXE
C:\Windows\system32\SLsvc.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Windows\System32\s3trayp.exe
C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe
C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zlh.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
C:\Windows\system32\wbem\unsecapp.exe
C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\Nip.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe
C:\Program Files\Norman\Nvc\Bin\cclaw.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
R3 - URLSearchHook: SweetIM ToolbarURLSearchHook Class - {EEE6C35D-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgHelper.dll
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {EEE6C35C-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O2 - BHO: Search Assistant - {F0626A63-410B-45E2-99A1-3F2475B2D695} - C:\Program Files\SGPSA\BHO.dll
O2 - BHO: XBTBPos00 - {FCBCCB87-9224-4B8D-B117-F56D924BEB18} - C:\Program Files\Fast Browser Search\IE\FBStoolbar.dll
O3 - Toolbar: SweetIM Toolbar for Internet Explorer - {EEE6C35B-6118-11DC-9C72-001320C79847} - C:\Program Files\SweetIM\Toolbars\Internet Explorer\mgToolbarIE.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: Fast Browser Search Toolbar - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - C:\Program Files\Fast Browser Search\IE\FBStoolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [s3Trayp] S3trayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sweetIM] C:\Program Files\SweetIM\Messenger\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] ~"C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {2019DC25-D1C0-11D6-97B3-0008A124F542} (StreamPlug Class) - http://www.streamplug.com/StreamPlug/SP.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing)
O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

--
End of file - 10885 bytes

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera följande:
SweetIM
Fast Browser Search
Search Assistant
XBTBPos00

Starta om datorn.
Gör en ny HijackThis-logg, men klistra bara in den undre halvan, från och med en rad som börjar med R1.

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera följande:
SweetIM
Fast Browser Search
Search Assistant
XBTBPos00

Starta om datorn.
Gör en ny HijackThis-logg, men klistra bara in den undre halvan, från och med en rad som börjar med R1.


Hej Cecillia,
Tack för att du tar dig tid och att du finns!
Jag av installerade SweetIM
Fast Browser Search
Men hitta inte dem andra när jag var inne i avinst program
Förr så gjorde man fix check med HJT..var det du menade?

Bifogar här en ny HJT logg efter omstart

Många Tack!
Santana
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [s3Trayp] S3trayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {2019DC25-D1C0-11D6-97B3-0008A124F542} (StreamPlug Class) - http://www.streamplug.com/StreamPlug/SP.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing)
O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

--
End of file - 10000 bytes

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
Det program som hör ihop med ovanstående rad ska avinstalleras. Om det inte stämde med namnen jag skrev förut så se om du hittar något som kan stämma i listan över program som kan avinstalleras.
Det är alltid bättre om man kan avinstallera på vanligt sätt i stället för att fixa med HijackThis, för vid en riktig avinstallation så får man ju bort mer från registret.

Är det gratisvarianten av SUPERAntiSpyware du har?

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
Det program som hör ihop med ovanstående rad ska avinstalleras. Om det inte stämde med namnen jag skrev förut så se om du hittar något som kan stämma i listan över program som kan avinstalleras.
Det är alltid bättre om man kan avinstallera på vanligt sätt i stället för att fixa med HijackThis, för vid en riktig avinstallation så får man ju bort mer från registret.

Är det gratisvarianten av SUPERAntiSpyware du har?


Jag hittade inte det programmet?
Så jag gjorde en fix check istället

Ja jag kör gratis varianten på SAS

Jag bifogar HJT loggen igen och tackar allra ödmjukast för din hjälp

Natti natti från en trött..
Santana

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [s3Trayp] S3trayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {2019DC25-D1C0-11D6-97B3-0008A124F542} (StreamPlug Class) - http://www.streamplug.com/StreamPlug/SP.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing)
O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

--
End of file - 10040 bytes

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
finns fortfarande kvar. Var det den du fixade?

Eftersom gratisvarianten av SUPERAntiSpyware inte gör något utom när du säger till den att söka igenom datorn så kan du stänga av dess automatiska uppstart genom att avbocka rutan "Start SUPERAntiSpyware when Windows starts" under "Startup options" som nås genom att klicka på knappen "Preferences".

Ta bor mapparna om de finns kvar:
C:\Program Files\SweetIM
C:\Program Files\Fast Browser Search

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe
finns fortfarande kvar. Var det den du fixade?

Eftersom gratisvarianten av SUPERAntiSpyware inte gör något utom när du säger till den att söka igenom datorn så kan du stänga av dess automatiska uppstart genom att avbocka rutan "Start SUPERAntiSpyware when Windows starts" under "Startup options" som nås genom att klicka på knappen "Preferences".

Ta bor mapparna om de finns kvar:
C:\Program Files\SweetIM
C:\Program Files\Fast Browser Search


Hej Cecillia!
Jag har fixat SAS så att den inte startar i o med Windows nu TACK För tipset!
Sen hittar jag inga mappar i prog files på varken SweetIM eller Fast Browser Search

Vad jag kan se så är inte heller O4 - HKLM\..\Run: [FBSSA] C:\Program Files\SGPSA\ie3sh.exe kvar nu enligt bifogad HJT Logg

Tack för all hjälp!!!
Tackar jag allra ödmjukast
SantanaR1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4501.1418\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [s3Trayp] S3trayp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HDAudDeck] C:\Program Files\VIA\VIAudioi\VistaADeck\HDAudioCPL.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [synTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig] "C:\Windows\system32\msconfig.exe" /auto
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Startup: Skärmurklipp och start för OneNote 2007.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ONENOTEM.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~3\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: {2019DC25-D1C0-11D6-97B3-0008A124F542} (StreamPlug Class) - http://www.streamplug.com/StreamPlug/SP.cab
O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://download.divx.com/player/DivXBrowserPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - c:\Program Files\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Njeeves.exe
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Security service (NPROSECSVC) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Ngs\Bin\Nprosec.exe
O23 - Service: Norman Scanner Engine Service (nsesvc) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Unknown owner - C:\Program Files\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE (file missing)
O23 - Service: Norman Resource Provider (NVOY) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\npm\bin\nvoy.exe
O23 - Service: Norman Scheduler Service (Scheduler) - Norman ASA - C:\Program Files\Norman\Npm\Bin\scheduler.exe
O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe

--
End of file - 9912 bytes

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen Cecilla!
Nu känns den inte lika seg mer Dans
Och tipset med SAS var kanon oxå

Keep up the good work Cecilia!!
Bästa hälsningar
Santana

Link to comment
Share on other sites

jag skulle avinstallera (den gamla version av) abobe reader och istället installera foxit reader, då slipper denna autostartande process
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

jag skulle även inaktvera itunes helper och groovemonitor från att starta med windows

Link to comment
Share on other sites

jag skulle avinstallera (den gamla version av) abobe reader och istället installera foxit reader, då slipper denna autostartande process
C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

jag skulle även inaktvera itunes helper och groovemonitor från att starta med windows


Tack 927!
jag har nu tagit bort både Itunes helper och groovemonitor från autostarten

men har inte avinst Acrobat reader än

Ha en goooo kväll nu

Santana
Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...