Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
BoG

Troligt systemfel

Rekommendera Poster

BoG
Har WinXP Pro men har fått problem med en mycket lååångsam uppstart och avslut. Får ibland upp en textruta om fel vid sökning av tidigare avslutade program. Fann tips om ett program som skall ligga i Windows, heter Windows filskydd, och skall undersöka systemfilerna och återskapa dom från Win XP-cd. Startkommandot för att köra sök heter "sfc /scannow" . Problemet är att filen sfc /scannow  inte finns i min dator. Tacksam för tips och förslag på hur jag skall få in sökfilen.
BoG  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

kontrollera om filen SFC.EXE finns i mappen system32 och/eller i system32/dllcache

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Ja
Filen sfc.exe finns under system32, men när jag klickar på den blinkar det snabbt fram en svart ruta med ljus text som jag inte hinner läsa.  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

det är den filen som används, vilket exakt felmedelande visas när du skrivit in sfc /scannow?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Samma som föregående. En svart ruta med ljus text poppar snabbt upp och försvinner lika snabbt så jag hinner inte läsa texten. Rör sig om delar av sekunder. sorry

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Starta Kommandotolken (Start - Program - Tillbehör) och skriv:
sfc /scannow
i den så borde felmeddelandet ligga kvar.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Ursäkta, men jag förstår inte var jag skall skriva" sfc /scannow". Efter Start-Program-Tillbehör finns inget fält att skriva i, endast 7 stycken underliggande program med bl.a adressbok, kalkylator,hjälpmedel, systemverktyg.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

om du har letat efter en fil som heter sfc /scannow så har du gjort fel och då har du inte det problemet som jag trodde att du hade.

vad gäller ditt ursprungliga problem så skulle det inte alls förvåna mig att om det är så att massor av tjänster och autostartade processer startar med windows.
om du klickar på filen system32/msconfig.exe och väljer fliken autostart, hur många förbockade program hittar du där?

använder du gamla eller nya startmenyn? om svaret är den senare så ska du hitta kör där

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
jalec

Du kan också starta Kommandotolken så här:

Klicka Start, sedan Kör..., Skriv cmd i rutan, klicka OK

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Avira
Det finns ingen fil under system32 som heter"msconfig.exe.
Gamla eller nya startmenyn?? 
Cecilia
Hittar inget program med rubriken " kommandotolk" enl ovan
Jalec
Sökningen svarar med svart ruta och vit text "
C:\Documents and settings\Bo Bägén...

Verkar vara ett klurigt problem, kan jag lösa det med att köra WinXP som installation utan att förstöra övrigra WINprogram på PC´n. Har WIN XP Pro +SP3 på dvd.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

om inte filen msconfig.exe (eller msconfig, beronde på om man har visning på exe filer) finns eller kommandotolken så måste du tagit bort dessa. jag har 14 alternativ om jag öppnar tillbehör och dessa 14 finns där per default efter windowsinstallationen.

när man startat kommandotolken så ska det inte visas eller hända nåt mer

nu vet vi iaf att du har en startmeny med kör så vad händer om du skriver msconfig i kör?

händer inget så gör så här
Spara HJTInstall.exe på skrivbordet >klicka på filen >välj install och klicka på: "do a system scan and save logfile".
Posta innehållet från txt filen som visas då. du kan posta de två delarna av loggen i två inlägg
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
När jag "Kör" msconfig får jag upp Systemkonfiguration med alla 7 rubrikerna. Under första rubriken, Allmänt, är Normalstart markerat.
I Kommandotolken står (svar till jalec om tips "cmd")
Översta textraden: C:Documents and settings\Bo Bägen>_ .
Nytt problem:Frånsett den mycket långsamma uppstarten kommer det vanliga skrivbordet upp efter c.a 10min, normalt utseende och 8 iconer. Programmet går ner och kommer efter en kortare tid tillbaka med större text, vissa program får inte plats utan att sidförflyttas, och endast 2 iconer och utan klocka.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

alltså finns filen msconfig.exe. välj fliken autostart, hur många bockar hittar du där?

eller hellst om det är möjligt; för att vi ska komma någonstans så gör det jag skrev som gällde hijackthis, då ser man vilka och hur många processer som startar med windows

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG

Cecilia

Om jag skriver i Kommandotolken efter C:\ Doc o Settings\ N.N >sfc får jag upp 6 st valalternativ varav de översta är /scannow. Anger jag efter > sfc /scannow kommer Windows filskydd upp och efter en tids körning fick jag upp följande besked : Could not find the main class: com.sun.javaws.main. Program will exit .

AVIRA

Under msconfix.exe - autostart finns 16 bockar.

Loggfil från hijackthis :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 18:44:10, on 2009-10-07
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\System32\smss.exe
C:\Windows\system32\winlogon.exe
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\spoolsv.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe
C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Windows\system32\rundll32.exe
C:\Windows\system32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Muspekare\CursorXP.exe
C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Kolla klockan\Alwact klocka\Alwact\Bin\Alwact.exe
C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Städ\Ashampoo Städ\Ashampoo UnInstaller Suite\Ashampoo UnInstaller Platinum 2\UIWatcher.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\ccSvcHst.exe
C:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Bildbehandling\Photo Basic\NMSAccess.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
C:\Windows\system32\PSIService.exe
C:\Windows\System32\snmp.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe
C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\ccSvcHst.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Favoriter
F1 - win.ini: run=C:\WESTWOOD\LOLG\ICONS95.EXE C:\WESTWOOD\LOLG\ICONS95.EXE C:\WESTWOOD\LOLG\ICONS95.EXE C:\WESTWOOD\LOLG\ICONS95.EXE C:\WESTWOOD\LOLG\ICONS95.EXE
O2 - BHO: (no name) - {029CA12C-89C1-46a7-A3C7-82F2F98635CB} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: e-kort Browser Helper Object - {1C900459-DEEF-4aa9-B260-1EF0F0C70A8D} - C:\Program\ekort\Bhoekort.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {399d96ca-6f9a-4fff-95fe-284e45ebb935} - (no file)
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\DOCUME~1\BOBGN~1\SKRIVB~2\STD~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\coIEPlg.dll
O2 - BHO: EWPBrowseObject Class - {68F9551E-0411-48E4-9AAF-4BC42A6A46BE} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\EWPBrowseLoader.dll
O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\IPSBHO.DLL
O2 - BHO: IeCaptureBho Object - {7c1ce531-09e9-4fc5-9803-1c2956615786} - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktopIE.dll
O2 - BHO: (no name) - {7CC5AF50-EFFA-4D52-B8AF-96E0F9895604} - (no file)
O2 - BHO: e-kort Helper Class - {9065E913-4F23-4B47-9B5D-B055D32DB1F3} - C:\Program\ekort\EKortHelper.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\5.2.4204.1700\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\I-netprogram\Free Download Manager\iefdm2.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: Easy-WebPrint - {327C2873-E90D-4c37-AA9D-10AC9BABA46C} - C:\Program\Canon\Easy-WebPrint\Toolband.dll
O3 - Toolbar: &Folder View - {DAF2C8C2-1CD1-48F8-A5C6-3B438127A8FD} - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Mappgenvägar\Folder View\FVBand.dll
O3 - Toolbar: e-kort Toolbar - {8DB2B2E8-579F-48A8-A496-18FEFCF8F4DF} - C:\Program\ekort\EKortToolbar.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\coIEPlg.dll
O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\Windows\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CursorXP] C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Muspekare\CursorXP.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Alwact.exe] C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Kolla klockan\Alwact klocka\Alwact\Bin\Alwact.exe
O4 - HKCU\..\Run: [uIWatcher] C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Städ\Ashampoo Städ\Ashampoo UnInstaller Suite\Ashampoo UnInstaller Platinum 2\UIWatcher.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Hjälp o Tilläggsprogram\NERO 6.6.0.13\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: Windows Search.lnk = C:\Program\Windows Desktop Search\WindowsSearch.exe
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O8 - Extra context menu item: Add to filterlist (WebWasher) - http://-Web.Washer-/ie_add
O8 - Extra context menu item: Download video with Free Download Manager - file://C:\Documents and Settings\Bo Bägén\I-netprogram\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Ladda ner allt med Free Download Manager - file://C:\Documents and Settings\Bo Bägén\I-netprogram\Free Download Manager\dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Ladda ner markerat med Free Download Mananger - file://C:\Documents and Settings\Bo Bägén\I-netprogram\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Ladda ner med Free Download Manager - file://C:\Documents and Settings\Bo Bägén\I-netprogram\Free Download Manager\dllink.htm
O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\DOCUME~1\BOBGN~1\SKRIVB~2\STD~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\DOCUME~1\BOBGN~1\SKRIVB~2\STD~1\Spybot\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\Windows\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Upload - {FD4E2FF8-973C-4A19-89BD-8E86B3CFCFE1} - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\I-netprogram\Free Download Manager\FUM\fumiebtn.dll
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.treg.se
O15 - Trusted Zone: http://asia.msi.com.tw
O15 - Trusted Zone: http://global.msi.com.tw
O15 - Trusted Zone: http://www.msi.com.tw
O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - https://webkc.support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab
O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} - http://www.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab
O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab
O16 - DPF: {31E68DE2-5548-4B23-88F0-C51E6A0F695E} (Microsoft PID Sniffer) - https://support.microsoft.com/OAS/ActiveX/odc.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://groups.msn.com/controls/PhotoUC/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8460.cab
O16 - DPF: {6218F7B5-0D3A-48BA-AE4C-49DCFA63D400} (CSEQueryObject Object) - http://www.myheritage.com/Genoogle/Components/ActiveX/SearchEngineQuery.dll
O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab
O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/sysreqlab2.cab
O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1136927446406
O16 - DPF: {74DBCB52-F298-4110-951D-AD2FF67BC8AB} (NVIDIA Smart Scan) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/nforce/NvidiaSmartScan.cab
O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://www.ca.com/se/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
O16 - DPF: {8167C273-DF59-4416-B647-C8BB2C7EE83E} (WebSDev Control) - http://liveupdate.msi.com.tw/autobios/LOnline/install.cab
O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab
O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab
O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab
O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} -
O16 - DPF: {E1E73B44-2D20-47A9-9CA2-B534CEBBF856} (F-Secure Health Check 1.0) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab
O16 - DPF: {E2883E8F-472F-4FB0-9522-AC9BF37916A7} - http://platformdl.adobe.com/NOS/getPlusPlus/1.6/gp.cab
O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://plugin.driveragent.com/files/driveragent.cab
O16 - DPF: {FFB3A759-98B1-446F-BDA9-909C6EB18CC7} (PCPitstop Exam) - http://utilities.pcpitstop.com/Optimize3/pcpitstop2.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V4 (AdobeActiveFileMonitor4.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 4.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: AshampooDefragService -   - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Hjälp o Tilläggsprogram\Defragmentera\Ashampoo Defrag\Ashampoo Magical Defrag\bin\aDefragService.exe
O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe
O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - C:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe
O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c9c6a45112d510) (gupdate1c9c6a45112d510) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Hjälp o Tilläggsprogram\NERO 6.6.0.13\InCD\InCDsrv.exe
O23 - Service: Iomega Activity Disk2 - Iomega Corporation - C:\Program\Iomega\System32\ActivityDisk.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: Norton Internet Security (NIS) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\Norton Internet Security\Engine\17.0.0.136\ccSvcHst.exe
O23 - Service: NMSAccess - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Bildbehandling\Photo Basic\NMSAccess.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\Windows\system32\PSIService.exe
O23 - Service: SiSoftware Database Agent Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Städ\Sandra\SiSoftware Sandra Lite XIb\Win32\RpcDataSrv.exe
O23 - Service: SiSoftware Sandra Agent Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Skrivbordsprogram\Städ\Sandra\SiSoftware Sandra Lite XIb\RpcSandraSrv.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)

--
End of file - 14838 bytes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

det var inte så många prgram som starta med windows. det här verkar va ett legitimt program men vad är det för program C:\WESTWOOD\LOLG\ICONS95.EXE

varför installerar du inte programmen under C:\Program?
jag vet inte om eller hur det påverkar datorn när den ska starta upp när dom tex ligger här
C:\Documents and Settings\Bo Bägén\Bildbehandling.
under installtionen av program så får man en fråga om man vill placera en genväg på skrivbordet så kolla att den rutan är förbockad så kan du flytta genvägen var du vill istället.

har du testat om det tar lika lång tid om du istället startar datorn i felsäkert läge?

minns du vad du gjorde innan det blev så här?

gör en ny scan med hijackthis, bocka för dessa rader
O4 - Global Startup: AutorunsDisabled
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions present
O6 - HKCU\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel present
O24 - Desktop Component AutorunsDisabled: (no name) - (no file)

en ide kan att istället för att stänga av datorn så kan du välja viloläge så länge, då lär den starta betydligt snabbare

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Hej igen
Gjort en ny scann med hijackthis men jag förstår inte vad du menar med  "bocka för dessa rader". Det enda jag får till på raden är ett blinkande vertikalt streck som inte ger någon effekt när jag klickar,
Vad " C:\Westwood\lolg\icons95.exe" är är nog frågan jag borde ställa  till dig?
Kan tyvärr inte påminna mig vad gjort för tokigheter innan dessa konstigheter inträffade.
Enda chansen att starta datorn nu är att via F8 starta i felsäkrat läge.Men det är en skrivbordsbild som inte är den jag lagt in som standard. Det tar ca 15min men till och från får jag fråga om jag vill göra en sökning av tidigare körda program via systemåterställaren. Systemet har inte funnit något programm i tiden som gör systemet bättre.
Vid något tillfälle har jag fått indikation om att " skadad eller saknad fil" Win\svst32\config\system.
Har själv kommit på att om jag stänger i viloläge får jag igång datorn igen, annars inte.
Ism start viloläge har dessa bilder kommit upp:
PAGE_FAULT_IN-NONPAGE.AREA
DRIVER_IRQL-NOT_LESS_OR_EQAL
Varför jag lägger in programmen under mitt namn isf Program vet jag inte, kanske jag tror det är enklare att komma åt programmen då,  who  knows.
Varje gång jag startar är en lyckträff om jag lyckas få igång systemet så jag är MYCKET tacksam om jag kan få hjälp   

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

när du startat HJT och klickat på knappen do a system scan only så finns det ju små rutor framför varje rad. då bockar du för dessa rutor på de raderna jag skrev tidigare och efter det så klickar du knappen fix checked. detta kommer inte att göra några underverk med datorn då windows inte verkar ok och det kanske saknas filer

det är möjligt att det går att det går att fixa din dator och man gör en reparation av windows (startar med xp cd, väljer installera, ditt befintliga windows kommer hittas och man väljer att reparera det (man tar aldrig bort någonting) osv eller att du sparar undan det du vill på ett usb minne och sen formaterar C: och installerar om allt från början.
jag vet inte vad du har för kunskaper om detta men det är inte svårt att installera windows men sedan ska man ju installera service pack, uppdateringar, drivrutiner osv. det ser inte ut som att du har en märkesdator om man tittar i loggen så du kanske du har en cd med drivrutiner för moderkortet. om du inte har en märkes dator och inte har nån cd med moderkortsdrivare så måste man ta reda på vilket moderkort du har. det kanske står på nåt papper som du har eller så kan man se det med SiSoftware Sandra (som jag ser i loggen).

återkom när du bestäm vad du vill göra så kan jag ge lite mer info om det

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Jag tror att jag kommit till det man kallar "the bitter end". Jag kommer in i datorn på ett hyfsat sätt (men hjälp av F8 och Felsäkrat Läge) och få den att fungera som jag vill, så därför kommer jag att ta hjälp av ett externt  företag som kom kan hjälpa mig att återinställa min dator till det som den var från start.
STORT tack och tips för att lösa mitt problem  

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

om du har en återsällningscd så kan du ju använda den, när kört igång den så fixar den allt så datorn blir som när köpte den. efter det så får man juförstås se vad som installerades och ev ta bort vissa program som man inte använder men framför allt uppgradera program

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
BoG
Hej igen
Datorn har strulat drygt några vecka tillbaka. Har varje gång startat med F8 och "fersäkrat läge". Lyckades efter mycket trixande få fram skrivbordet men det har tappat iconer och systemet är sååååå långsamt. Bestämde mig för att lämna in datorn för "professionell" hjälp. OBS! Förringar inte på något sätt hjälpen jag fått via denna sajt!! Domen var att det var fel på "det mesta" i PC`n. Då datorn är från 2002 har jag bestämt mig för att skaffa en ny med Win7 som lär komma in Nov-Dec 09.
STORT bock o Tack för alla tips o förslag   

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Alexa
Hej igen
Datorn har strulat drygt några vecka tillbaka. Har varje gång startat med F8 och "fersäkrat läge". Lyckades efter mycket trixande få fram skrivbordet men det har tappat iconer och systemet är sååååå långsamt. Bestämde mig för att lämna in datorn för "professionell" hjälp. OBS! Förringar inte på något sätt hjälpen jag fått via denna sajt!! Domen var att det var fel på "det mesta" i PC`n. Då datorn är från 2002 har jag bestämt mig för att skaffa en ny med Win7 som lär komma in Nov-Dec 09.
STORT bock o Tack för alla tips o förslag   
¨

Datorer med Windows 7 installerat kan du köpa från 22 oktober i år. Såg tre annonser idag från Pc för alla men samtliga dess netbooks.

Vad för typer av dator behöver du och vad använder du datorn till, underlättar oss.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
927

men vilken typ av dator det än är så ska du ta tillbaka den, släng den inte för är det inte fel på hårdvaran så kan man installera windows på den. möjligtvis plocka delar från den, detta kanske låter som en utopi nu men lär sig fort. när jag köpte den här datorn som jag använder nu så trodde jag aldrig att jag skulle byggga en dator

jag postar den här länken för att visa att svårare än så här är det inte (dessutom kan med nästan alltid hoppa över steg 1, datorn startar från cd oavsett inställningen)

http://www.tipsomvista.se/guider/96-windows-xp/430-installera-eller-reparera-windows-xp.html

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser×
×
  • Skapa nytt...